List motywacyjny głównego księgowego

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Ubiegając się o jakąkolwiek pracę, należy przejść przez proces rekrutacyjny. Jednym z jego elementów jest dostarczenie osobie rekrutującej odpowiednich dokumentów. Niezbędne jest CV, ale wiele firm wymaga także, aby załączyć do swojej aplikacji list motywacyjny. Główny księgowy pełni bardzo ważną rolę w firmie, dlatego kandydat na to stanowisko musi wykazać się odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami. Idealnym miejscem to zaprezentowania swojej osoby z jak najlepszej strony jest właśnie list motywacyjny. Główny księgowy, chcący pracować w prestiżowej firmie, powinien potraktować to zadanie bardzo poważnie i w ten sposób pokazać, że zasługuje na tę posadę.

Kim jest główny księgowy i co należy do jego obowiązków?

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie. Stanowisko to pojawia się zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą. Główny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości w danym przedsiębiorstwie. Lista jego obowiązków jest bardzo długa.

 • organizacja i nadzorowanie pracy pracowników działu księgowości,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami (na przykład z polską ustawą o rachunkowości),

 • kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,

 • nadzorowanie rozliczeń podatkowych,

 • współpraca z instytucjami, takimi jak ZUS, US, GUS czy NBP,

 • tworzenie raportów dla zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • zarządzanie środkami pieniężnymi firmy,

 • rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy,

 • opracowywanie planu kont zgodnie z panującymi standardami sprawozdawczymi i prawem podatkowym,

 • potwierdzanie sald z kontrahentami,

 • konsultacje i doradztwo księgowe,

 • pomoc w opracowaniu polityki rachunkowości w firmie.

Kto może zostać głównym księgowym? Wykształcenie i umiejętności

Wybór głównego księgowego jest trudnym, ale bardzo ważnym zadaniem. Powierzenie tej roli nieodpowiedniej osobie może mieć nieprzyjemne skutki dla działania całego przedsiębiorstwa. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Podstawą jest ukończenie ekonomicznych studiów wyższych, jednak to nie wszystko – dobrze by było, aby osoba ubiegająca się o taką pracę posiadała certyfikat zawodowy.

Mile widziane są również kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów, na przykład ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych w tej branży. Aby je uzyskać, należy zdać 14 egzaminów i odbyć trzyletnią praktykę zawodową.

Osoba starająca się o posadę głównego księgowego powinna posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej. Niezwykle ważna jest znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, a także międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Duże znaczenie ma także umiejętność obsługi specjalistycznych programów i aplikacji finansowo-księgowych.

Jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba na tym stanowisku?

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy znajomość odpowiednich ustaw to nie wszystko. W pracy głównego księgowego duże znaczenie mają także tzw. kompetencje miękkie.

Umiejętność analitycznego myślenia

Główny księgowy powinien umieć dokładnie przeanalizować, zrozumieć i rozwiązać dany problem. W tym zawodzie niezwykle ważne jest zwracanie uwagi nawet na najmniejsze szczegóły i umiejętność łączenia faktów, wyciągania wniosków i podejmowania przemyślanych decyzji.

Odporność na stres

Sprawowanie opieki nad finansami całej firmy to ogromna odpowiedzialność, spoczywająca na barkach głównego księgowego. Nic więc dziwnego, że praca ta momentami – na przykład, gdy w rozliczeniach pojawi się błąd – może być stresująca. Nie powinno to mieć jednak wpływu na jej jakość.

Terminowość, dokładność i umiejętność organizacji czasu pracy

Wszelkie rozliczenia powinny zostać wykonane w określonym terminie i nie ma tutaj miejsca na opóźnienia, gdyż może to przynieść przykre skutki finansowe. Nie należy również dopuszczać do tego, aby w rozliczeniach, raportach czy sprawozdaniach pojawiały się jakiekolwiek błędy. Dobrze jest wszystko sprawdzić nawet kilka razy, dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie sobie poszczególnych działań.

Komunikatywność

Główny księgowy na co dzień pracuje z wieloma ludźmi. Nadzoruje pracę osób niższych rangą, z działu księgowości, a także utrzymuje kontakty z zewnętrznymi instytucjami, więc ważne jest, aby był osobą otwartą i w zrozumiały sposób umiał przekazywać wszelkie informacje i własne myśli.

Zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów

Na drodze księgowego nieraz pojawi się problem wymagający natychmiastowego rozwiązania. Nie będzie wtedy czasu na poszukiwanie pomocy u innych osób, zajętych własnymi obowiązkami.

Umiejętność zarządzania zespołem

Główny księgowy nadzoruje pracę innych osób z działu księgowości, więc bardzo ważne jest, aby potrafił w odpowiedni sposób komunikować się z członkami zespołu i nimi zarządzać.

Czym jest list motywacyjny i co powinno się w nim znaleźć?

List motywacyjny to nic innego, jak rozwinięcie Twojego życiorysu zawodowego. Stanowi uzupełnienie CV, dlatego też nie należy powtarzać informacji tam zawartych. Głównym celem tego dokumentu jest przekonanie rekrutera czy potencjalnego pracodawcy, że to Ty jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko. W liście motywacyjnym należy zaprezentować się z jak najlepszej strony, pisząc o swoich umiejętnościach, zdobytym doświadczeniu i cechach charakteru przydatnych w zawodzie głównego księgowego. Nie każdy pracodawca wymaga dołączenia do aplikacji listu motywacyjnego, jednak zdecydowanie warto go napisać.

Dobry list powinien zawierać pewne niezbędne elementy, aby ukazać kandydata jako osobę profesjonalną, podchodzącą do każdego zadania z dużym zaangażowaniem. Jakie?

 • Dane nadawcy (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) w lewym górnym rogu.

 • Data wysłania listu.

 • Dane odbiorcy – list powinien być spersonalizowany, może być kierowany do przyszłego pracodawcy lub osoby zajmującej się procesem rekrutacyjnym.

 • Zwrot grzecznościowy, będący wyrazem szacunku do drugiej osoby.

 • Wstęp – zawrzyj w nim nazwę stanowiska o jakie się ubiegasz oraz informację o tym skąd dowiedziałeś się o danej ofercie pracy.

 • Rozwinięcie – to miejsce do zaprezentowania Twoich kompetencji, umiejętności i mocnych stron. Pisz konkretnie i skup się na tych aspektach, które faktycznie mogą być przydatne w pracy głównego księgowego.

 • Prośba o spotkanie kwalifikacyjne, zwrot grzecznościowy i podpis.

Przykładowy list motywacyjny dla osoby z doświadczeniem zawodowym

Wiedząc już, jakie należy posiadać wykształcenie, umiejętności i cechy charakteru, aby móc starać się o stanowisko głównego księgowego oraz znając elementy, z których powinien składać się dobry list motywacyjny, można przejść do jego pisania. Stworzenie takiego dokumentu nie jest jednak łatwym zadaniem, pomimo znajomości pewnych zasad, więc poniżej zamieściliśmy przykładowy list do wglądu.

13 września 2021 r.

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej ABC, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko głównego księgowego w Państwa firmie.

Przez 5 lat pracowałem jako główny księgowy w banku XXX. Do moich obowiązków należało między innymi księgowanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ewidencji księgowych i współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Nabierałem także doświadczenia w firmie audytorskiej XYZ jako analityk finansowy, gdzie przez 3 lata zajmowałem się tworzeniem raportów finansowych oraz przygotowywaniem okresowych analiz. Moim celem zawodowym jest dalszy rozwój w pracy na stanowisku głównego księgowego i z nim wiążę swoją przyszłość.

Ukończyłem studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Opolu, na kierunku ekonomia. Zdobyłem wszechstronną wiedzę z jej zakresu, kończąc je z wyróżnieniem. Nauczyłem się zarządzać zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi. Poznałem nowoczesne metody obliczeniowe, pomocne w podejmowaniu decyzji operacyjnych.
Zdobyłem także tytuł magistra na tej samej uczelni, po ukończeniu kierunku finanse i rachunkowość. Doskonale umiem ocenić ryzyko zjawiska występującego na rynku finansowym i globalnym oraz potrafię przeprowadzać analizy finansowe i wyciągać z nich wnioski.

W trakcie studiów odbyłem staż w oddziale banku XXX w Opolu, gdzie pomagałem głównemu księgowemu w wypełnianiu jego obowiązków. Miałem tam okazję pracować w zespole wykwalifikowanych specjalistów.

Jestem osobą bardzo zorganizowaną, więc dbam o terminowe rozliczanie się z instytucjami, takimi jak ZUS i Urząd Skarbowy.

Doskonale radzę sobie ze współpracą z zagranicznymi firmami i klientami, gdyż perfekcyjnie władam językiem angielskim w mowie i piśmie (poziom C2).

Mam nadzieję, że będę miał okazję do zaprezentowania swoich kompetencji i umiejętności na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku
XYZ

Przykładowy list motywacyjny dla osoby bez doświadczenia

Nie mając doświadczenia zawodowego w pracy głównego księgowego, ciężko będzie Ci zdobyć taką posadę. Nie warto jednak się poddawać, jeśli czujesz, że to właśnie coś, co chcesz robić w życiu. Pisząc list, skup się na posiadanych kompetencjach. Napisz o odbytych kursach, praktykach czy posiadanych certyfikatach. Jeśli potrafisz porozumiewać się w językach obcych, również o tym wspomnij. Aby nieco ułatwić Ci to zadanie, stworzyliśmy przykładowy list motywacyjny dla osoby bez doświadczenia.

13 września 2021 r.

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na portalu ABC zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko głównego księgowego w Państwa firmie. Moim celem zawodowym jest dalszy rozwój na stanowisku głównego księgowego.

Przez 2 lata pracowałem w firmie audytorskiej, gdzie zajmowałem się tworzeniem raportów i analiz finansowych. Nabyta w tym czasie umiejętność dobrej organizacji pracy oraz komunikatywność pozwoli mi na utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami Państwa instytucji oraz dotrzymywania z góry założonych terminów rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi organizacjami.

Posiadam certyfikat księgowego uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Władam językiem angielskim na poziomie C1 oraz językiem niemieckim na poziomie B2, więc doskonale dam sobie radę w prowadzeniu rozmów czy wymianie wiadomości z zagranicznymi klientami i partnerami.

Ukończyłem studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w których trakcie miałem okazję odbyć praktyki w Kancelarii Rachunkowo-Podatkowej XXX. Zajmowałem się archiwizacją dokumentów, weryfikacją dowodów księgowych oraz prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Zdecydowałem się na studia magisterskie na tym samym kierunku, więc zgłębiłem tajniki zarządzania ryzykiem i kapitałem przedsiębiorstw.

Dziękuję za czas poświęcony na rozpatrzenie mojej kandydatury. Chętnie spotkam się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie będę mógł zaprezentować swoją wiedzę i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Z wyrazami szacunku
XYZ

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że informacje oraz wskazówki zawarte w naszym artykule pomogą Ci zdobyć swoją wymarzoną pracę, a w szczególności napisać dobry list motywacyjny. Główny księgowy to bardzo odpowiedzialne zajęcie, więc zdobycie go będzie trudne, ale wierzymy, że sobie poradzisz!

Odkryj więcej artykułów