List motywacyjny – fotoreporter

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Każda osoba, która stara się o stałą pracę, musi na początku zmierzyć się z procesem rekrutacyjnym. Pierwszym etapem jest dostarczenie do pracodawcy odpowiednich dokumentów. Są to curriculum vitae (CV), które zawiera informacje o wykształceniu i przebiegu kariery kandydata oraz list motywacyjny. Fotoreporter, który aspiruje do pracy w redakcji, musi pamiętać o kilku elementach, które powinny znaleźć się w dokumentach rekrutacyjnych. W tym artykule podpowiemy ci, jak napisać list motywacyjny na stanowisko fotoreportera – zarówno dla osób doświadczonych, jak i tych, które dopiero zaczynają pracę w zawodzie.

Kim jest fotoreporter?

Wraz z rozwojem nowych technologii zmieniły się przyzwyczajenia odbiorców. Obecnie obraz jest równie ważnym środkiem przekazu, co tekst, dlatego też każda redakcja powinna posiadać co najmniej jednego fotoreportera – ilustrowanie artykułów zdjęciami sprawia, że materiały są bardziej atrakcyjne dla odbiorców, ponieważ pozwalają im „wczuć się” w opisywaną sytuację.

Fotoreporterów zalicza się do grona dziennikarzy, co oznacza, że obowiązują ich przepisy prawa prasowego. Stanowiska różnią się tym, że fotoreporterzy przekazują informacje za pomocą zdjęć, a nie słów. System pracy jest jednak bardzo podobny. Na początku fotograf musi mieć temat – może być to wydarzenie wyszukane samodzielnie lub zlecone przez innego członka redakcji. W zależności od charakteru redakcji, w której pracuje fotoreporter, teren jego działań może obejmować okolice miejscowości, gdzie znajduje się siedziba redakcji (w przypadku pism regionalnych) lub cały kraj, a nawet inne państwo (w przypadku pism ogólnokrajowych). Po zrobieniu zdjęć fotoreporter odpowiedzialny jest za ich selekcję, a czasami również za obróbkę komputerową. Podsumowując, do zadań reportera można zaliczyć:

  • śledzenie i wyszukiwanie informacji o nadchodzących wydarzeniach, które mogłyby zainteresować odbiorcę,

  • uczestniczenie w kolegiach w redakcji, przyjmowanie oraz wykonywanie zleconych zadań,

  • odbywanie podróży krajowych lub zagranicznych, jeśli wymaga tego zlecenie,

  • wybieranie fotografii, które najlepiej zilustrują artykuł, oraz przekazywanie ich do redakcji osobiście lub za pośrednictwem Internetu,

  • obróbka komputerowa fotografii.

Nie każdy fotograf jest fotoreporterem. Fotografia reporterska musi przedstawiać autentyczne wydarzenia, uchwycone w czasie ich trwania. Tematem są zatem istotne dla odbiorców, aktualne zdarzenia dotyczące polityki, kultury, sportu lub kwestii społecznych. Takie zdjęcia mogą trafiać do prasy drukowanej, serwisu internetowego lub do baz agencji prasowych, z których następnie korzystają inne redakcje.

Jakie cechy powinien posiadać fotoreporter?

Zawód fotoreportera nie jest pracą dla każdego. Nawet profesjonalni fotografowie mogą mieć problem z odnalezieniem się na stanowisku, na którym trzeba połączyć talent fotograficzny ze zmysłem dziennikarskim. Dobry fotoreporter musi być przede wszystkim spostrzegawczy. Te cechy pozwolą na dostrzeżenie najważniejszych momentów i elementów wydarzenia – jedna fotografia, w której zawiera się clou tematu, będzie bardziej wartościowa niż 10 zdjęć, przedstawiających ogólny plan zdarzenia. Z tym wiąże się kolejna istotna cecha – cierpliwość. Fotograf musi umieć wyczekać odpowiedni moment, by zrobić jak najlepsze zdjęcie. Nie ukrywajmy również, że praca fotoreportera to nie tylko ekscytujące wyprawy czy uczestnictwo w dużych wydarzeniach kulturalnych – czasami musi uczestniczyć również na przykład w długich i zazwyczaj niezbyt interesujących posiedzeniach rady miasta.

Praca z ludźmi

W swojej pracy fotoreporter ma nieustanną styczność z ludźmi, dlatego musi być również komunikatywny i wrażliwy. Czasami przed zrobieniem zdjęcia niezbędne będzie wytłumaczenie bohaterom, dlaczego mieliby znaleźć się na fotografii oraz uzyskanie ich zgody. Podobnie jak w tradycyjnej pracy dziennikarza, fotoreporter może mieć styczność z delikatnymi tematami, takimi jak śmierć czy poważna choroba. W takim przypadku będzie musiał wykazać się wyjątkową empatią. Choć wrażliwość w zawodzie fotografa jest bardzo ważna, niezbędną cechą jest również stanowczość i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, ponieważ praca fotoreportera odbywa się „na gorąco” i nie zawsze pozwala na dokładne przeanalizowanie każdego ruchu. Osoba na tym stanowisku powinna być także odporna na stres i zdolna do pracy pod presją czasu.

Nieregularny wymiar pracy

Praca fotoreportera bardzo często ma nienormowane godziny pracy, co może znacząco wpłynąć na życie prywatne. Z racji tego, że jego zadaniem jest uwiecznianie wydarzeń aktualnych, może być wysyłany na zlecenia nawet w nocy. Dodatkowo w przypadku fotoreporterów wojennych wykonywanie przydzielonych zadań wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia.

Kondycja fizyczna

Poza predyspozycjami związanymi z charakterem, fotoreporter musi odznaczać się również dobrą kondycją fizyczną. Często zlecenie będzie wymagało spędzenia wielu godzin „w terenie”, dlatego musi być odporny na zmęczenie. Warto pamiętać też, że sprzęt, który fotograf ma ze sobą, jest ciężki, a osoba na tym stanowisku musi być w stanie sprawnie się z nim przemieszczać nawet w trudnych warunkach. Oczywiście ważny jest także dobry wzrok – bez niego w fotografii ani rusz. Dodatkowymi atutami będzie znajomość najnowszych technologii oraz posiadanie prawa jazdy, które znacznie ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kilkoma wydarzeniami w krótkim czasie.

Jak napisać listy motywacyjny?

List motywacyjny ma na celu przedstawienie najmocniejszych stron kandydata. Zawiera argumenty, które mają przekonać pracodawcę, że zależy ci na stanowisku, o które się ubiegasz. To rozwinięcie informacji o zainteresowaniach i przebiegu kariery zawodowej, które należy zawrzeć w CV. List motywacyjny nie zawsze jest wymagany podczas procesu rekrutacyjnego, jednak i tak warto go dostarczyć, ponieważ znacznie zwiększy to szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Dobry list motywacyjny powinien posiadać kilka podstawowych elementów. Pierwszym są dane kandydata oraz firmy, do której aplikuje. Dlaczego to takie ważne? Zazwyczaj rekruter, który wybiera pomiędzy kilkoma podobnymi kandydatami, z większym prawdopodobieństwem skontaktuje się z tą osobą, która podała swoje dane – pracodawca nie chce tracić czasu na szukanie kontaktu do potencjalnego pracownika. Dane firmy dają z kolei pewność, że list został stworzony specjalnie na potrzeby konkretnej rekrutacji. Kolejny element to informacje na temat stanowiska, o które się ubiegasz, oraz wyjaśnienie, dlaczego zależy ci właśnie na tej pracy. Taką wzmiankę należy zawrzeć we wstępie. Każdy list, nie tylko ten motywacyjny, powinien posiadać także zwrot do adresata oraz odręczny podpis.

W rozwinięciu warto odwołać się do wymagań, które zostały wymienione w ogłoszeniu, a także wspomnieć o zakresie obowiązków na obecnym stanowisku. Zamiast wyliczania swoich zalet, lepiej skupić się na tym, jakie korzyści mogą one przynieść pracodawcy. Na koniec wyraź gotowość do osobistego spotkania.

List motywacyjny może posłużyć również jako wyjaśnienie tego, czego nie można zamieścić w CV. To właśnie w nim można wyjaśnić, dlaczego aplikujesz na stanowisko, nawet jeśli firma nie prowadzi rekrutacji lub w przypadku, gdy nie masz doświadczenia zawodowego, które jest wymagane przez pracodawcę. No właśnie – co w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową? W takiej sytuacji warto wspomnieć o wszystkich odbytych praktykach, skończonych kursach, a nawet pracy w gazetce szkolnej. To będzie dla pracodawcy dowodem, że choć nie masz jeszcze na koncie żadnej stałej pracy, ciągle podnosisz kompetencje i zdobywasz doświadczenie. Koniecznie wspomnij też o chęci rozwoju.

Oprócz treści ważna jest również forma listu. List motywacyjny powinien mieścić się na jednej stronie A4. Nie należy zatem bardzo się rozpisywać – w liście podaj najważniejsze, konkretne informacje, bez zbędnego rozwlekania się. Unikaj wszystkich dodatków, które mogą utrudniać czytanie, takich jak kursywy czy znaki wodne. List motywacyjny powinien również mieć szatę graficzną, która kolorystycznie i stylistycznie komponuje się z tą użytą podczas tworzenia CV.

List motywacyjny – fotoreporter z doświadczeniem

Warszawa, 20.06.2021 r.

(Nadawca)
Adam Kowalski
tel.: 123-456-789
e-mail: akowalski@mail.pl

(Odbiorca)
Sz. P. Martyna Nowak
HR manager
ul. Wiślana 21
15-300 Warszawa

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie XYZ składam swoją kandydaturę na stanowisko fotoreportera w Państwa redakcji.

Od siedmiu lat łączę swoje zamiłowanie do fotografowania z pasją dziennikarską, realizując się jako fotoreporter w dzienniku „XXX”. Obecnie do moich zadań należy wyszukiwanie informacji na temat nadchodzących wydarzeń kulturalnych oraz tych związanych z miastem, uczestniczenie w nich oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej. Zajmuję się także selekcjonowaniem i obróbką komputerową zdjęć. Moim dodatkowym zadaniem w redakcji jest tworzenie fotoreportaży w magazynie załączanym do piątkowego wydania dziennika.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafię samodzielnie wyszukiwać tematy istotne dla mieszkańców miasta, sprawnie obsługuję również programy graficzne. Moja praca została doceniona przez jury ogólnopolskiego konkursu „BB”, gdzie zdobyłem pierwsze miejsce w kategorii fotografii prasowych.

Mam nadzieję na spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, by móc osobiście zaprezentować moje doświadczenie oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z poważaniem
Adam Kowalski

List motywacyjny – fotoreporter bez doświadczenia

Warszawa, 20.06.2021 r.

(Nadawca)
Adam Kowalski
tel.: 123-456-789
e-mail: akowalski@mail.pl

(Odbiorca)
Sz. P. Martyna Nowak
HR manager
ul. Wiślana 21
15-300 Warszawa

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na ogłoszenie ze strony YY z przyjemnością składam swoją aplikację na stanowisko fotoreportera w Państwa redakcji.

Jestem studentem I roku studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i nowe media. Od nastoletnich lat mam dwie główne pasje, którymi są pisanie i fotografia. W szkole średniej realizowałem się w szkolnej gazecie „KK”, fotografowałem również wszelkie wydarzenia szkolne, takie jak rozpoczęcie roku, zawody sportowe i przedstawienia.

Po rozpoczęciu nauki na studiach wstąpiłem do redakcji pisma akademickiego, gdzie tworzyłem fotorelacje nie tylko z życia uczelni, ale również z wydarzeń kulturalnych w mieście. Cechuje mnie otwartość na świat i spostrzegawczość, dzięki czemu potrafię samodzielnie wyszukiwać tematy i wyłapywać najważniejsze momenty wydarzeń.

Chciałbym rozwijać swoje umiejętności, ucząc się od doświadczonych fotoreporterów. Praca w Państwa redakcji byłaby dla mnie szansą na podniesienie swoich kompetencji. Jestem gotowy na intensywną naukę i pracę, a dzięki zaangażowaniu szybko przyswajam nową wiedzę.

Mam nadzieję na osobiste spotkanie, podczas którego mógłbym opowiedzieć o swoich umiejętnościach i odpowiedzieć na pytania.

Z poważaniem
Adam Kowalski

List na stanowisko fotoreportera – do dzieła!

Praca fotoreportera nie jest łatwa, jednak może dać dużo satysfakcji, przede wszystkim osobom, które fascynują się mediami, fotografią i życiem społeczeństwa. To brzmi jak opis twoich zainteresowań? Wiesz, już jak napisać list motywacyjny. Fotoreporter może być zawodem, w którym spełnisz się zawodowo, więc… do dzieła!

Odkryj więcej artykułów