List motywacyjny – dyżurny ruchu

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Zawsze fascynowała Cię praca dyżurnego ruchu i właśnie nadarzyła się okazja, aby otrzymać takie stanowisko, ale nie wiesz, jak napisać list motywacyjny? Dyżurny ruchu to odpowiedzialny zawód, wymagający posiadania pewnych umiejętności oraz cech charakteru, bez których wykonywanie go mogłoby być znacznie utrudnione.

W poniższym artykule podpowiadamy, co jest ważne w tym zawodzie i na czym skupić się najbardziej, pisząc list motywacyjny. Dyżurny ruchu to stanowisko, które czeka na Ciebie.

Kim jest dyżurny ruchu i co należy do jego obowiązków?

Dyżurny ruchu jest pracownikiem kolei. W przypadku małej stacji wystarczy w zupełności jedna osoba na takim stanowisku, natomiast na dużych stacjach pracę pociągów nadzoruje kilka osób. Do obowiązków dyżurnego ruchu należą następujące zadania.

 • Zarządzanie ruchem pociągów osobowych i towarowych.

 • Kontrolowanie pracy innych osób zatrudnionych na stacji – zwrotniczego, nastawniczego oraz konserwatora zwrotnic.

 • Obsługa urządzeń sterowniczych.

 • Koordynacja prac związanych z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów.

 • Obsługa środków łączności.

 • Przestrzeganie przepisów i instrukcji dotyczących prowadzenia ruchu pociągów oraz stosowanie się do zasad zawartych w regulaminie technicznym stacji.

 • Prowadzenie dokumentacji.

 • Dbanie o bezpieczne warunki pracy.

 • Współpraca z posterunkami w obrębie stacji i ośrodkami rejonowymi wydającymi dyspozycje w kwestii organizacji przewozów.

Jak zostać dyżurnym ruchu?

Są różne sposoby na to, aby zostać dyżurnym ruchu. Pierwsza opcja zakłada ukończenie szkoły średniej na specjalności związanej z ruchem i przewozami oraz zdobycie tytułu zawodowego technika, udokumentowanego świadectwem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Drugą ewentualnością jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tego zakresu. W obu przypadkach konieczne jest także odbycie przygotowania zawodowego (w postaci stażu). Kolejną opcją jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego i dwuletniego stażu pracy na innym stanowisku kolejowym oraz odbycie przygotowania zawodowego.

Dyżurny ruchu należy do zawodów regulowanych, więc aby móc go wykonywać konieczne jest przyznanie odpowiednich kwalifikacji.

Czym powinien charakteryzować się dobry dyżurny ruchu?

Dyżurny ruchu pełni bardzo odpowiedzialną funkcję i odpowiada za bezpieczeństwo wielu ludzi. Aby zawód ten wykonywać w odpowiedni sposób, trzeba posiadać zestaw pewnych cech.

Umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność

Dyżurny ruchu nie pracuje sam. Wokół siebie ma mnóstwo ludzi, z którymi musi umieć się porozumieć. Często odpowiada za zadania wykonywane przez pracowników niższych rangą. Musi być osobą komunikatywną i lubić pracę w zespole oraz cechować się dużą odpowiedzialnością.

Sumienność

Osoba na tym stanowisku powinna sumiennie podchodzić do swoich obowiązków i wykonywać je rzetelnie. W pracy dyżurnego ruchu nie ma miejsca na żadne błędy.

Dokładność

Nawet najmniejszy błąd może mieć poważne skutki. Dyżurny ruchu wszystkie czynności powinien wykonywać z pełnym zaangażowaniem i dokładnością. Jeśli istnieje taka możliwość, każdą sytuację warto przeanalizować kilka razy.

Perfekcyjna organizacja pracy

Na barkach dyżurnego ruchu spoczywa wiele obowiązków. Jest on odpowiedzialny za koordynację różnych zadań i nadzorowanie pracy pracowników niższego szczebla. Aby wszystko przebiegało sprawnie, musi wykazywać się umiejętnością świetnej organizacji pracy.

Umiejętność pracy pod presją

Duża odpowiedzialność oraz ogrom obowiązków mogą być dość stresujące. Pracownik chcący wykonywać ten zawód powinien umieć sobie radzić w trudnych sytuacjach i posiadać zdolność pracy pod presją.

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

W pracy dyżurnego ruchu zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne i niespodziewane. Czasami konieczne może okazać się podjęcie natychmiastowej decyzji. Nie ma czasu na zastanawianie się, czy dane rozwiązanie jest najlepszym z możliwych – niekiedy trzeba działać naprawdę szybko.

W jego pracy konieczna jest także bardzo dobra znajomość przepisów kolejowych.

Czy warto napisać list motywacyjny?

Wielu kandydatów, aplikując na dane stanowisko, zastanawia się czy do CV dołączyć list motywacyjny – zwłaszcza jeśli nie został podany w wymaganiach. Dokument ten z pewnością wzbogaci Twoją prezentację, ale ważne, aby został przygotowany profesjonalnie. Jego głównym zadaniem jest przekonanie potencjalnego przyszłego pracodawcy lub osoby przeprowadzającej proces rekrutacyjny, że jesteś idealnym kandydatem na konkretne stanowisko. List pokaże, że naprawdę zależy Ci na danej pracy i poważnie podchodzisz do etapu rekrutacji, więc nie powielaj informacji zawartych w CV, a raczej je rozwijaj. Warto w nim opisać, z jakimi zadaniami przyszło Ci się mierzyć do tej pory i jakie sukcesy masz na koncie. Skup się na przedstawieniu tylko tych umiejętności i cech charakteru, które mogą być przydatne w pracy dyżurnego ruchu.

Z czego powinien składać się dobry list?

Aby wywrzeć dobre wrażenie na rekruterze, należy zadbać o odpowiednią konstrukcję listu motywacyjnego. Dokument powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane kandydata – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 • Data utworzenia pisma.

 • Dane odbiorcy.

 • Zwrot grzecznościowy.

 • Informacja o tym, o jakie stanowisko się ubiegasz i skąd wiesz o danej ofercie pracy.

 • Cel zawodowy, który podpowie rekruterom, jaką jesteś osobą i dokąd zmierzasz.

 • Argumenty przemawiające za tym, że spełniasz wymagania stawiane kandydatom aplikującym na stanowisko dyżurnego ruchu.

 • Zakończenie, w którym wyrażasz chęć spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Zwrot grzecznościowy i podpis.

Wzór listu motywacyjnego dla osoby z doświadczeniem zawodowym

Skoro już wiesz, dlaczego warto napisać list motywacyjny i z czego powinien składać się profesjonalny dokument, możesz rozpocząć pisanie. Aby dodatkowo Ci to ułatwić, poniżej zamieściliśmy przykładowy list osoby z doświadczeniem zawodowym.

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

28 września 2021 r.

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na portalu ABC zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyżurnego ruchu na stacji kolejowej X. Pięcioletnie doświadczenie w zawodzie chciałbym wykorzystać w pracy w Państwa zespole. Wierzę również, że współpraca z innymi wykwalifikowanymi pracownikami pozwoli mi na podniesienie moich kompetencji.

Po ukończeniu edukacji w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu, gdzie zdobyłem tytuł technika transportu kolejowego, odbyłem trzymiesięczny staż w Dziale Utrzymania Ruchu i Dyspozytury na stacji kolejowej X. Świetnie odnalazłem się w tym środowisku, a praca w zespole przebiegała na tyle sprawnie, że otrzymałem propozycję stałego zatrudnienia. Przez pięć lat byłem odpowiedzialny za nadzorowanie wszelkich prac związanych z ruchem pociągów na stacji i szlakach sąsiednich oraz prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Nawiązywanie nowych kontaktów oraz praca w zespole nie stanowią dla mnie żadnego problemu. Jestem osobą bardzo otwartą i komunikatywną, a także dobrze zorganizowaną i zdecydowaną – w nagłych sytuacjach zachowuję spokój i potrafię podejmować natychmiastowe decyzje. W trakcie wieloletniej pracy doskonale przyswoiłem przepisy i instrukcje związane z prowadzeniem ruchu pociągów.

Moim dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z moją kandydaturą. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie opowiem nieco więcej o swoim dotychczasowym życiu zawodowym i posiadanych umiejętnościach.

Z wyrazami szacunku
XYZ

Wzór listu motywacyjnego dla osoby bez doświadczenia

Nie każdy może pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym. Nie martw się – w takiej sytuacji również masz szansę na zdobycie posady dyżurnego ruchu. Zapoznaj się z naszym przykładowym listem motywacyjnym i przystąp do działania.

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

28 września 2021

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na stronie internetowej ABC, pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko dyżurnego ruchu stacji kolejowej X. Wierzę, że posiadam odpowiednie predyspozycję do wykonywania tego zawodu, a praca w Państwa zespole byłaby dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Chętnie uczę się nowych rzeczy i pragnę rozwijać swoją wiedzę oraz kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia.

Ukończyłem specjalizację technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Rybniku. Poznałem tam wszelkie przepisy dotyczące prowadzenia ruchu pociągów, a w trakcie praktyk szkolnych miałem możliwość sprawdzić, jak wygląda praca na tym stanowisku na stacji kolejowej w Rybniku. Miałem okazję obserwować pracę dyżurnego ruchu i czerpać od niego cenne wskazówki, a także niejednokrotnie angażowałem się w tworzenie dokumentacji ruchowej. Brałem także udział w zajęciach na symulatorze odwzorowującym sytuacje mogące pojawić się w pracy, dzięki czemu nauczyłem się właściwych reakcji. W ramach przygotowania zawodowego odbyłem trzymiesięczny staż, gdzie pomagałem dyżurnemu ruchu tej samej stacji w wykonywaniu jego obowiązków.

Jestem osobą bardzo zorganizowaną i do każdego zadania podchodzę z pełnym zaangażowaniem i uwagą. W sytuacjach stresowych umiem wykazać się dużym opanowaniem. Jako osoba bardzo otwarta i komunikatywna uwielbiam pracę w zespole.

Władam językiem niemieckim na poziomie C1 oraz angielskim na poziomie B2.

Mam nadzieję, że moja aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona i będziemy mieli okazję spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej. Z przyjemnością bardziej szczegółowo przedstawię swoją wiedzę i umiejętności. Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z moją kandydaturą.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że wskazówki przedstawione w naszym artykule okażą się pomocne i bez problemu stworzysz idealny list motywacyjny. Dyżurny ruchu to zawód wymagający posiadania dość specyficznych umiejętności i cech – prezentując je w odpowiedni sposób, z pewnością otrzymasz wymarzoną pracę.

Odkryj więcej artykułów