List motywacyjny – dyrektor szkoły

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Aby dobrze wypaść w rekrutacji na wysokie stanowisko, trzeba jak najwcześniej zacząć wszelkie przygotowania, zaktualizować CV i napisać naprawdę dobry list motywacyjny. Dyrektor szkoły musi wykazać się doświadczeniem w zawodzie nauczyciela lub managera i zaprezentować się jako idealny kandydat na to stanowisko. W artykule napiszemy, jak najlepiej pokazać swoje umiejętności, aby komisja rekrutacyjna uznała, że warto odezwać się właśnie do Ciebie.

Czym zajmuje się dyrektor?

Zadań stojących przed dyrektorem jest bardzo wiele. Jego obowiązki w szkole publicznej są opisane w Karcie Nauczyciela oraz w Ustawie o prawie oświatowym, podobnych obowiązków należy spodziewać się też w szkołach niepublicznych (w zależności od ich typu i stopnia). Warto przytoczyć najważniejsze z obowiązków dyrektora szkoły i zastanowić się, jak napisać swój list motywacyjny pod ich kątem.

 • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w szkole. W szczególności ocenia efekty ich pracy – to, jak uczniowie radzą sobie na wszelkich egzaminach z danego przedmiotu. Jeśli wyniki są słabe, trzeba podjąć działania na rzecz poprawy i mieć na to pomysł. Czy jesteś osobą kreatywną, która potrafi analizować wnioski i rozwiązywać problemy? Wykaż w liście motywacyjnym, jak i kiedy udawało Ci się osiągać lepsze wyniki w pracy.

 • Realizuje prawo pracy, czyli zatrudnia i zwalnia nauczycieli, przyznaje nagrody oraz kary, awansuje pracowników (na stanowisko wicedyrektorów). To wymaga odpowiednich kompetencji miękkich. Rekruterzy kładą coraz większy nacisk na umiejętność współpracy i dobrego współżycia w grupie. Jeśli możesz, poproś o referencje w poprzednich zakładach pracy.

 • Zarządza i kieruje pracą szkoły. To duże wyzwanie będzie dotyczyło wielu płaszczyzn, takich jak zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i opieki nad uczniami. Jeśli warunków tych nie ma, bo przykładowo budynek szkoły jest niedogrzany zimą, na Tobie spocznie obowiązek zdobycia finansów na remont i zarządzania finansami szkoły w ogóle. Warto pokazać, że umiesz z sukcesem zarządzać budżetem. Jeśli dotychczas nie nie leżało to w zakresie Twoich obowiązków, może masz ukończony kurs z zakresu ekonomii lub zarządzania?

 • Wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje w szkole. Cała odpowiedzialność spoczywa na jego barkach. To wymaga też umiejętności współpracy z ludźmi, w tym radą pedagogiczną i rodzicami uczniów. Być może dotychczasowa działalność zawodowa obejmowała współpracę z innymi i dawała z tego tytułu pewne korzyści? Napisz o tym.

 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz – to nie tylko wyjazdy służbowe i wizyty w kuratorium. Na tym stanowisku trzeba dokonywać czynności prawnych i cywilno-prawnych, takich jak zawieranie różnych umów, w tym na świadczenie usług, dostawy potrzebnych artykułów, wynajmu sal lub budynków. Im większe doświadczenie praktyczne, tym lepiej. Nie zapomnij napisać o swoich poprzednich obowiązkach lub sytuacjach, które wymagały reprezentowania poprzedniej instytucji.

 • Odpowiedzialność względem dzieci i młodzieży to bardzo ważny warunek podjęcia pracy jako dyrektor szkoły. List motywacyjny powinien być mocny pod tym względem, ponieważ to młodzież jest najważniejsza, a Twoje decyzje będą miały wpływ na życie jednostek i grup. Czasem wymaga to trudnych działań, jak skreślenie kogoś z listy uczniów. Sytuacje trudne będą się zdarzały, dlatego jeśli masz już na koncie sytuacje kryzysowe, przekuj je na swoją korzyść i napisz, jak udało Ci się je opanować.

Oczywiście najważniejsze będzie ogłoszenie o pracę i podane w nim wymagania. To do nich w pierwszej kolejności należy się odnieść w swoich dokumentach aplikacyjnych. Jeśli jednak podanych warunków zatrudnienia jest mało lub wydają się mało precyzyjne, skorzystaj z powyższych punktów, przygotowując się do pisania listu motywacyjnego.

Czy dyrektor szkoły musi mieć doświadczenie nauczycielskie?

Wydaje się, że zostanie dyrektorem szkoły jest naturalną drogą awansu dla nauczyciela. Jest to też jeden z najważniejszych wymogów dotyczących wyboru na to stanowisko. Okazuje się, że przepisy dają możliwość obejścia. W jaki sposób? Organ prowadzący szkołę, czyli minister, jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat), osoby prawne i fizyczne (właściciel szkoły prywatnej) mogą w tej kwestii zasięgnąć opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jeśli ten wypadnie pozytywnie, istnieje możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem – z zastrzeżeniem, że nadzór pedagogiczny będzie sprawowała inna osoba z wykształceniem nauczycielskim. Zdarza się, że szkoła potrzebuje dobrego managera czy dobrego ekonomisty na stanowisku dyrektora szkoły. List motywacyjny w pierwszej kolejności powinien wtedy bazować na odniesionych sukcesach finansowych i innych, mogących dać placówce korzyści.

Jak napisać skuteczny list motywacyjny na stanowisko dyrektora szkoły?

List motywacyjny na kierownicze stanowisko powinien być doskonały w formie i mocny w treści. To nie oznacza, że masz napisać jak najdłuższy dokument. Powinien mieć maksymalnie 1,5 strony, najlepiej by mieścił się na jednej stronie. Aby napisać dobry wstęp i pominąć dokładny opis początków swojej drogi zawodowej, skup się na jednej z wybranych rzeczy.

 • Przedstaw siebie jako idealnego kandydata na dyrektora szkoły, przedstaw swoją wizję pracy.

 • Skup się na przyszłym miejscu pracy i przeanalizuj ogłoszenie o pracę pod kątem swoich doświadczeń i umiejętności.

Ubiegając się o posadę dyrektora szkoły, prawdopodobnie będziesz mieć mocną konkurencję. Aby już na początku zyskać przewagę, możesz zastosować odwróconą chronologię, czyli najpierw opisać swoje najnowsze osiągnięcia i ewentualnie dodawać te starsze. Taki zabieg powinien wzbudzić większe zainteresowanie komisji.

Dużą wagę na stanowisku kierowniczym będą miały konkrety – w tym celu warto przedstawić swoje osiągnięcia, pochwalić się zdobytymi nagrodami i certyfikatami. Nie warto być zbyt ogólnym, opisując zbyt wiele – wybierz te fakty, z których odczuwasz największą dumę i poświęć im nieco więcej miejsca. Dzięki temu list będzie ciekawszy i pokaże Twoją chęć do pracy oraz motywacje.

Napisanie dobrego listu motywacyjnego powinno dać Ci szansę na pokazanie swojej osobowości. Najlepiej spełnisz ten warunek, poświęcając trochę miejsca na opisanie kompetencji miękkich, które posiadasz, ale samo wymienienie ich jedna po drugiej to zły pomysł. Samo podanie takich słów, jak kreatywny, bezkonfliktowy czy zaangażowany, w zasadzie niewiele o Tobie mówi. Zapunktujesz, gdy rozwiniesz nieco wypowiedź i podasz konkretny przykład zaangażowania w pracę czy kreatywnego rozwiązania problemu.

Pamiętaj, że list motywacyjny dyrektora szkoły powinien być napisany bezbłędnie, dlatego przeczytaj go kilkukrotnie. Jeśli możesz, poproś kogoś z zewnątrz o uwagi. W ten sposób przekonasz się, czy dokument nie zawiera błędów oraz upewnisz się w wyborze formy i treści.

Przykładowy list motywacyjny

O stanowisko dyrektora szkoły mogą ubiegać się osoby z różnym doświadczeniem. Zobacz poniższe przykładowe teksty, by podjąć decyzję, jak lepiej zaprezentujesz swoje doświadczenie i umiejętności.

List motywacyjny osoby z doświadczeniem

10 czerwca 2019 r.

Anna Nowak
anna.nowak@mail.com
ul. Kwiatowa 1
40-000 Katowice
tel. 000 000 000

Komisja Rekrutacyjna przy Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Cicha 1
40-000 Katowice

Szanowni Państwo,

wyrażam chęć udziału w rekrutacji na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Jestem dyplomowaną nauczycielką matematyki z 15-letnim stażem pracy w liceum ogólnokształcącym. Moją wizją jest stworzenie szkoły przyjaznej dla uczniów oraz jak najlepiej przygotowującej absolwentów do dorosłego życia. Chcę to osiągnąć poprzez zwiększenie nacisku na współpracę z odpowiednimi instytucjami, w tym naukowymi.

Od 4 lat działam aktywnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego, piastując funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP. Jestem osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w pracę z uczniami, co udowodniłam, organizując akcję „Wakacje z psychologiem” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Akcja okazała się sukcesem, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a ja otrzymałam za nią nagrodę od Katowickiego Kuratorium Oświaty.

Podczas pracy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach udało mi się złagodzić napięcia między kadrą nauczycielską a dyrekcją, wprowadzając rzetelny i uczciwy system oceny pracy nauczycieli pt. „Coroczne badanie pracy nauczycieli. Opinie uczniów”, który usprawnił system nauczania, dając nauczycielom praktyczne wskazówki.

W pracy jestem osobą zaangażowaną w wykonywane zadania, co potwierdzają sukcesy moich uczniów w konkursach i olimpiadach matematycznych. Jestem osobą cierpliwą i skoncentrowaną na celach swoich, jak i swoich uczniów.

Od 5 lat zasiadam w Radzie Pedagogicznej i regularnie uczestniczę w organizacji życia szkoły – w tym przygotowuję grafiki pracy poszczególnych nauczycieli, pomagam tworzyć dokumentację na potrzeby Kuratorium Oświaty i uczestniczę w procesie rekrutacji do II LO im. Marii Konopnickiej. Uważam, że posiadam niezbędne kompetencje i doświadczenie, pozwalające mi ubiegać się o stanowisko dyrektora.

Z poważaniem
Anna Nowak

List motywacyjny osoby bez doświadczenia

10 czerwca 2019 r.

Anna Nowak
anna.nowak@mail.com
ul. Kwiatowa 1
40-000 Katowice
tel. 000 000 000

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza
ul. Witosa 18
40-000 Katowice

Szanowni Państwo,

wyrażam chęć udziału w rekrutacji na stanowisko dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach.

Od pięciu lat jestem zatrudniona w firmie Be Healthy na stanowisku głównego managera. Jestem odpowiedzialna między innymi za nawiązywanie współpracy ze znanymi markami oraz promocję. W tym czasie udało mi się zwiększyć zyski firmy o 15%. Do współpracy przekonałam wiele znanych osób, w tym Zofię Kowalską, która współpracuje z Be Healthy do dziś.

Jestem osobą ambitną i nie poprzestaję na wyznaczonych przez przełożonych celach. Potrafię osiągnąć więcej, o czym świadczą zwiększone zasięgi w sieci, które wypracowałam. Moją wizją na stanowisku dyrektora Prywatnego Liceum będzie promocja jego oferty i w przyszłości zwiększenie liczby pedagogów oraz uczniów, a co za tym idzie także zysków.

Moją mocną stroną są umiejętności negocjacyjne i organizacyjne. Potrafię szybko reagować na zmieniające się warunki i posiadam doświadczenie we współpracy z ludźmi i instytucjami. Chciałabym w przyszłości wykorzystać swoje atuty na samodzielnym stanowisku, jakim jest dyrektor szkoły.

Mam doświadczenie w bezkonfliktowym zarządzaniu zespołem, którego najpierw byłam częścią, a później managerem. To pozwoliło mi lepiej zrozumieć funkcjonowanie firmy. Nie są mi obce również szkolenia, które przeprowadzałam dla podwładnych z dobrym rezultatem.

Interesuję się nauką języków obcych, które wykorzystuję podczas podróży zagranicznych. Chciałabym również rozwinąć ofertę Liceum w zakresie zwiększenia liczby dostępnych do nauki języków, a także wprowadzić nowe metody nauczania, które zwiększą efektywność oraz zdawalność matur z języków obcych.

Z poważaniem
Anna Nowak

Podsumowanie

Stanowisko dyrektora szkoły jest niezwykle odpowiedzialne, niecodziennie też trafia się okazja wzięcia udziału w rekrutacji na to stanowisko. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest sumienne przygotowanie się, czego pierwszym krokiem będzie napisanie odpowiedniego CV i listu motywacyjnego. Warto dobrze zastanowić się nad tym, co chce się przekazać w tych dokumentach, by zyskać możliwość przejścia do dalszych etapów rekrutacji. Powodzenia!

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny mikrobiologa
 • List motywacyjny strażaka — jak go dobrze napisać?
 • List motywacyjny – kucharz. Jak napisać?
 • List motywacyjny montera konstrukcji stalowych
 • Życiorys a CV – różnice i podobieństwa
 • List motywacyjny – doradca klienta. Jak napisać?
 • List motywacyjny barmana
 • List motywacyjny dla kuriera
 • CV do drogerii kosmetycznej
 • Kursy w CV – jak je przedstawić? Wzór i omówienie
 • List motywacyjny architekta
 • Napisz świetny list motywacyjny – marketing manager