List motywacyjny – dyrektor marketingu. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Ubiegając się o pracę niewymagającą specjalnego przygotowania zawodowego, często wystarczy przesłać pracodawcy jedynie CV, jednak w przypadku stanowisk wyższego szczebla konieczny jest także list motywacyjny. Dyrektor marketingu to zawód prestiżowy, ale też wymagający posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Aby przejść pierwszy z etapów procesu rekrutacyjnego i dostać możliwość zaprezentowania swojej kandydatury osobiście, powinieneś przygotować dokumenty aplikacyjne tak, aby przeglądające je osoby nie miały wątpliwości, że kryje się za nimi prawdziwy profesjonalista. Nie wiesz jak? Poniższy artykuł Ci pomoże.

Czym zajmuje się dyrektor marketingu?

Jeśli aplikujesz na podobne stanowisko, prawdopodobnie wiesz doskonale, jakie mogą być Twoje przyszłe obowiązki, ale warto usystematyzować wiedzę. Dyrektor marketingu, mówiąc najogólniej, planuje i nadzoruje przeprowadzanie działań marketingowych w firmie. Do jego podstawowych zadań należy analiza oczekiwanych zysków i podejmowanie takich działań promocyjnych, które zapewnią realizację owego planu.

Kieruje podległym sobie zespołem i deleguje pracowników do konkretnych zadań. Nie zajmuje się szczegółowo poszczególnymi elementami działań marketingowych swojej firmy, ale czuwa nad całością projektów, zatwierdza je, a w razie potrzeby wskazuje obszary wymagające poprawy. Do jego obowiązków należy też planowanie budżetu i kontrola wydatków.

Sprawdź, czego szukają rekruterzy

Nie powinno być zaskoczeniem, że na stanowiskach dyrektorskich preferowane są osoby o wyższym wykształceniu. Naturalnie najwyżej cenione będą osoby posiadające dyplom uczelni wyższej na kierunku związanym z marketingiem, zarządzaniem lub branżą pokrewnym (np. public relations). Mile widziane będą jednak także kierunki ekonomiczne, handlowe czy studia podyplomowe związane z marketingiem.

Stanowiska dyrektorskie są przeznaczone dla osób z dużym doświadczeniem i solidną wiedzą. Stawiając się na rozmowie rekrutacyjnej, nie powinny Cię więc zaskoczyć takie pojęcia jak marketing mix, call to action, target czy ATL i BTL. Nie musisz oczywiście piastować wcześniej kierowniczej posady masz szanse pozytywnie przejść proces rekrutacyjny, także bez doświadczenia w kierowaniu zespołem (jak napisać list motywacyjny bez doświadczenia podpowiemy w dalszej części artykułu), ale praca w dziale marketingu poparta rzetelną wiedzą, a także znajomość szeroko pojętej branży reklamowej jest niezbędna.

Władanie co najmniej jednym językiem obcym, najlepiej angielskim, jest teraz w zasadzie normą, jeśli chodzi o wymagania pracodawców poszukujących pracowników wysokiego szczebla. Jeśli znasz jedynie podstawy, warto wyrazić gotowość do dalszego kształcenia w liście motywacyjnym. Chęć do samodoskonalenia i poszerzania wiedzy zawsze robi dobre wrażenie na rekruterach.

Ważne kompetencje miękkie

Jako dyrektor marketingu będziesz kierować zespołem złożonym być może z kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu osób. Wymaga to umiejętności przywódczych i po prostu bycia liderem grupy. Bez charyzmy i pewności siebie trudno Ci będzie scalić i zmotywować do działania swój team. Być może wyda Ci się to oczywiste, ale istotna jest też komunikatywność by umieć nazwać i opisać każdy pomysł czy ideę reklamową, jakie przyjdą Ci do głowy, a to nie zawsze łatwe.

Wiele korporacji bardzo ceni sobie rekrutacje wewnętrzne i chętnie awansuje pracowników niższego szczebla. Na stanowiska dyrektorskie często jednak zatrudniani są ludzie z zewnątrz. Taki układ zapewnia firmie świeże spojrzenie (tak zwane myślenie out of the box), a jednocześnie nowo przyjęty dyrektor wszystkich podległych sobie pracowników traktuje jednolicie i sprawiedliwie, co pozwala uniknąć konfliktów.

Jako dyrektor będziesz odpowiedzialny za pracę całego działu, a także za wyniki finansowe i realizację założonych planów finansowych. Przyda się umiejętność analizy danych, dokładność oraz przynajmniej podstawowa znajomość zasad ekonomii.

Rekruterzy szukają osób dobrze zorganizowanych w przypadku obsadzania wysokich stanowisk jest to szczególnie ważna cecha. Należy z jednej strony być samodzielnym i umieć szybko podejmować decyzje, ale z drugiej bez problemu rozdzielać zadania podległym pracownikom i egzekwować ich wykonanie.

Jak napisać list motywacyjny ogólne wskazówki

Curriculum Vitae jest dokumentem, który w niezmienionej formie możesz przesłać praktycznie do każdego pracodawcy. Zawiera bowiem fakty i informacje, które przedstawiają Cię jako pracownika Twoje wykształcenie, przebieg kariery czy kursy. List motywacyjny należy z kolei stworzyć od podstaw, mając na uwadze konkretną ofertę pracy lub chociaż konkretną firmę. Nic nie budzi niechęci potencjalnego szefa bardziej niż garść ogólników pasujących do praktycznie każdej możliwej oferty. Unikaj generalizowania, podkreślaj tylko to, co faktycznie jest istotne z punktu widzenia pracodawcy.

Nie rozpisuj się także zbyt obszernie rekruterzy mają zapewne do przejrzenia dziesiątki, jeśli nie setki dokumentów aplikacyjnych, więc widok listu składającego się z kilku stron skutecznie ich odstraszy. Nie powielaj informacji zawartych w CV nie ma potrzeby, aby omawiać szczegółowo wykształcenie czy przebieg dotychczasowej kariery, nikt nie lubi, kiedy jego czas jest marnowany. Podkreśl raczej to, z czego w poprzedniej pracy byłeś szczególnie dumny jakie były wypracowane zyski, jakie oszczędności były Twoją zasługą, jakie cenne nagrody zdobyłeś dla firmy. Na takie szczegóły często brakuje miejsca w CV, umieść więc je w liście motywacyjnym!

W ferworze tworzenia perfekcyjnego obrazu własnej osoby nie zapomnij o podstawowych elementach, które powinny się znaleźć w każdym liście skierowanym do pracodawcy. Należą do nich:

 • dane osobowe (Twoje imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe) oraz pracodawcy (nazwa firmy, adres),

 • aktualna data i miejsce,

 • cel korespondencji (zaznacz, o jakie stanowisko się ubiegasz i dlaczego),

 • odręczny podpis (jeśli swoje dokumenty aplikacyjne przekazujesz tradycyjną drogą tj. osobiście lub pocztą).

Cel zawodowy o tym koniecznie pamiętaj!

Nie zapomnij o celu zawodowym! Jest to swoiste streszczenie Twojego życiorysu pracowniczego, niezmiernie istotny punkt w CV, o którym aplikujący niestety często zapominają. Zwykle umieszcza się go na samej górze, powinien być zwięzły na maksymalnie kilka zdań oraz bardzo konkretny. Ciekawie i profesjonalnie napisany cel zawodowy prawdopodobnie zachęci rekrutera do dokładniejszego zapoznania się z Twoją kandydaturą, z kolei jego brak może całkowicie przekreślić Twoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykładowy list motywacyjny pracownika z doświadczeniem

Wrocław, 16.09.2021 r.

(Nadawca)
Jan Kowalski
ul. Krzywa 1, 12-345 Wrocław
tel.: 123-456-789
e-mail: jankowalski@email.pl

(Odbiorca)
Sz. P. Andrzej Malinowski
HR specialist
Firma XXX
ul. Prosta 1
12-345 Wrocław

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na ogłoszenie znalezione na stronie ABC chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora marketingu w Państwa firmie.

Od 2017 roku sprawuję funkcję dyrektora marketingu w XYZ. Wcześniej pełniłem rolę młodszego i starszego specjalisty w wyżej wymienionej firmie, pnąc się po szczeblach kariery, dzięki rzetelnej pracy i chęci ciągłego samodoskonalenia. Za swoje najważniejsze sukcesy w roli dyrektora działu uważam zakończoną dużym sukcesem kampanię dla znanej marki XXX oraz wyróżnienie w konkursie Anioły Biznesu w roku 2020.

Lata pracy na różnych stanowiskach pozwoliły mi zrozumieć wszystkie mechanizmy rządzące rynkiem, a okres sprawowania funkcji kierowniczej utwierdził mnie w przekonaniu, że posiadam także cechy lidera. Współpraca ze znanymi markami zaowocowała wieloma cennymi znajomościami branżowymi, dzięki którym miałem okazję nie tylko uczyć się od najlepszych, ale też nabrać doświadczenia w realizacji międzynarodowych kampanii. Jestem pewny, że ta wiedza okaże się przydatna na stanowisku dyrektora marketingu w Państwa firmie.

Cechuje mnie kreatywność, niezbędna w pracy w sektorze reklamowym, ale też wysokie umiejętności analityczne i organizacyjne. Niejednokrotnie w swojej karierze zmuszony byłem podejmować ważne decyzje pod presją czasu, jak również stawiać czoła sytuacjom kryzysowym, z których zawsze udawało mi się wyjść z sukcesem.

Liczę, że będę miał okazję szerzej zaprezentować swoją kandydaturę podczas osobistego spotkania.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Nie mam doświadczenia co wtedy?

Faktem jest, że pracodawcy nierzadko wyżej od wykształcenia cenią doświadczenie. Jeśli jednak nie posiadasz tego ostatniego, a chcesz spróbować swoich sił w rekrutacji na kierownicze stanowisko, sprawdź, jak perfekcyjnie przygotować list motywacyjny. Dyrektor marketingu zdecydowanie powinien posiadać cechy przywódcze, o czym warto wspomnieć w dokumencie.

Brak doświadczenia zawodowego możesz zrekompensować odbytymi kursami. Przedstaw je pokrótce i opisz, jakie umiejętności udało się dzięki nim nabyć i jak mogą pomóc Ci sprawować nową funkcję. Wysoko cenione przez rekruterów będą kursy zarządzania, reklamy, kreacji wizerunku, ale też obsługi komputera na wysokim poziomie. Niektóre uczelnie wyższe i prywatne placówki organizują szkolenia dla kadry menagerskiej udział w takim wydarzeniu powinien znacząco podnieść Twoje szanse.

Nie zapominaj też o zajęciach, na jakie uczęszczałeś podczas studiów. Pochwal się zwłaszcza tymi, które prowadzone były przez uznane w branży autorytety. Możesz też krótko opisać swoją pracę dyplomową, jeśli jej temat pokrywa się z tym, czego oczekuje pracodawca.

Przykład listu osoby bez doświadczenia

Wrocław, 16.09.2021 r.

(Nadawca)
Janina Kowalska
ul. Krzywa 1, 12-345 Wrocław
tel.: 123-456-789
e-mail: janinakowalska@email.pl

(Odbiorca)
Sz. P. Andrzej Malinowski
HR specialist
Firma XXX
ul. Prosta 1
12-345 Wrocław

Szanowny Panie,

w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na portalu XXX chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora marketingu. Moim celem jest realizacja pasji do szeroko pojętej branży reklamowej i chciałabym realizować ją na wyżej wymienionym stanowisku w Państwa firmie.

Jestem absolwentką Wydziału Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Studia ukończyłam z wyróżnieniem, w przyszłości chciałabym podjąć studia doktoranckie na tym samym wydziale.

Okres studiów obfitował w różnego rodzaju aktywności naukowe, dzięki którym oprócz wiedzy zdobyłam także doświadczenie. Przez 4 lata współtworzyłam projekty w ramach SAM (Studencka Agencja Marketingowa), w tym przez 2 lata jako jej dyrektor kreatywna. Odbyłam praktyki w agencji XYZ oraz XXX, a także półroczny staż w firmie XX, dzięki którym miałam okazję sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce i uczestniczyć przy tworzeniu projektów marketingowych na dużą skalę.

W ramach programu ERASMUS miałam okazję studiować w ESIC Business and Marketing School w Madrycie, gdzie poznałam nowoczesne narzędzia marketingowe stosowane w Europie oraz udoskonaliłam swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Wierzę, że naukowe i świeże podejście do marketingu oraz wiedza, jakie posiadam, przysłużyłyby się Państwa firmie i przyniosły wymierne korzyści.

Mam nadzieję, że będę miała przyjemność zaprezentowania mojej osoby oraz zdobytych wcześniej referencji podczas spotkania kwalifikacyjnego.

Z poważaniem,
Janina Kowalska

Odkryj więcej artykułów

 • CV dentysty – jak napisać dobry życiorys?
 • List motywacyjny – doradca zawodowy
 • Jak opisać pracę sezonową w CV?
 • List motywacyjny asystentki. Porady i przykłady
 • CV lekarza – porady, omówienie i wzór
 • List motywacyjny specjalisty do spraw PR
 • Przykładowe CV kosmetologa
 • W jakim formacie wysyłać CV?
 • Jak napisać CV na telefonie?
 • List motywacyjny asystentki/asystenta dyrektora
 • Czy data urodzenia w CV jest konieczna?
 • List motywacyjny pilota wycieczek