Jak napisać list motywacyjny? Dyrektor finansowy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Dyrektor finansowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie. Przygotowanie CV to pierwszy krok do otrzymania wymarzonej posady, kolejnym jest odpowiednio napisany list motywacyjny. To bardzo odpowiedzialny i prestiżowy zawód, a proces rekrutacyjny na to stanowisko jest ciężki.

Jeśli zastanawiasz się, czy masz predyspozycje, w tym artykule dowiesz się, jakie cechy powinieneś posiadać i co powinien zawierać list motywacyjny.

Kim jest i czym się zajmuje dyrektor finansowy?

Osoba na stanowisku dyrektora finansowego zajmuje się przede wszystkim tworzeniem polityki finansowej firmy. Nadzoruje całokształt działań finansowych i zarządza dostępnymi środkami. Odgrywa niezwykle ważną rolę w przedsiębiorstwie, a jej kompetencje często wykraczają poza podstawowe obowiązki. Do głównych zadań dyrektora finansowego należą:

 • kształtowanie strategii finansowej i wprowadzanie jej w życie;

 • badania i analiza sytuacji finansowej firmy;

 • sprawowanie nadzoru nad sprawozdaniami finansowymi, raportami oraz przygotowaniem rocznego budżetu, a także planów wieloletnich;

 • doskonalenie polityki podatkowej;

 • reformowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego;

 • ocena projektów inwestycyjnych;

 • utrzymywanie kontaktu z partnerami i inwestorami, najczęściej instytucjami finansowymi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, organy podatkowe;

 • nadzór nad pracą osób z działu finansowo-księgowego i kontrolingu, a czasami IT, audytu wewnętrznego i administracji;

 • tworzenie lokat, dokonywanie płatności i windykacja należności.

Najczęściej jego praca podlega kontroli dyrektora zarządzającego lub bezpośrednio ścisłego kierownictwa.

Dyrektor do spraw finansowych z czasem może objąć stanowisko dyrektora zarządzającego, a także otrzymać propozycję dołączenia do grona osób, wchodzących w skład zarządu.

Wymagania rekrutacyjne — wykształcenie i potrzebne umiejętności

O stanowisko dyrektora finansowego może się ubiegać osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunkach ekonomia, finanse, bądź rachunkowość. Często od kandydatów wymaga się także kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Ważne, aby wcześniejsza praca, czy to w firmie audytorskiej, czy w ramach bankowości korporacyjnej, była związana z zarządzaniem finansami. Kandydaci powinni również posiadać gruntowną wiedzę z zakresu przepisów podatkowych, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz z obszaru zarządzania finansami. Pod uwagę brana jest również umiejętność komunikowania się z partnerami biznesowymi w języku angielskim.

Od kandydatów oczekuje się także zdanych egzaminów w zakresie polskich lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, na przykład ACCA. Oprócz tego dyrektora finansowego powinny cechować:

 • umiejętności analityczne, biznesowe i zarządzania budżetem,

 • zdolność do podejmowania decyzji,

 • umiejętność zarządzania zespołem,

 • zdolności organizacyjne i strategiczne.

Co powinien zawierać i jak powinien wyglądać dobry list motywacyjny?

List motywacyjny jest dużą szansą na zaciekawienie rekrutera swoją kandydaturą. Ma na celu zaprezentowanie Twoich największych atutów i mocnych stron, przydatnych w danym zawodzie. Jego zadaniem jest przekonanie drugiej strony o zaletach kandydata. To również wyraz tego, że naprawdę zależy Ci na danym stanowisku. Treść listu motywacyjnego jest niezwykle ważna, ale nie można zapominać o jego formie. Istotne jest stosowanie się do kilku zasad:

 • Jednolita czcionka, typu szeryfowego.

 • Właściwa szata graficzna, zbliżona wizualnie do CV. Zaleca się stworzenie listu na tym samym formularzu i szablonie lub wykorzystanie tej samej palety kolorystycznej.

 • Umiarkowana ilość informacji — list nie może być zbyt długi, jedna strona A4 to maksimum. Warto postawić na konkrety i nie rozpisywać się na tematy nieistotne.

 • Podział na akapity.

 • Forma osobowa — list powinien być kierowany do konkretnej osoby bądź instytucji.

 • Zwroty grzecznościowe oraz podpis kandydata.

 • Unikanie błędów ortograficznych, stylistycznych i literówek — najlepiej sprawdzić list kilka razy.

Stosując się do tych wskazówek, sprawisz, że Twój list motywacyjny będzie czytelny i przejrzysty, a Ty się pokażesz z jak najbardziej profesjonalnej strony. Przejdźmy do wskazówek, dotyczących treści:

 • Pisanie listu rozpocznij od podania swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w lewym górnym rogu.

 • Nie zapomnij o dacie wysłania listu, pomiędzy danymi nadawcy i adresata.

 • Niżej zaznacz, do kogo pismo jest skierowane — podaj nazwę i adres odbiorcy.

 • Rozpocznij od zwrotu grzecznościowego — Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo.

 • Na początku zaznacz, skąd masz informacje o danej ofercie pracy — być może była to strona firmowa lub profil na Facebooku albo portal pośredniczący w poszukiwaniu pracy.

 • Poinformuj, o jakie stanowisko się ubiegasz i dlaczego chcesz kierować finansami w tej konkretnej firmie. Opisz swój cel zawodowy.

 • W rozwinięciu przekonaj rekrutera o atrakcyjności swojej kandydatury — przedstaw pracodawcy konkretne korzyści, jakie płyną z zatrudnienia Cię.

 • Na koniec poproś o spotkanie kwalifikacyjne, zastosuj zwrot grzecznościowy i podpisz się.

List motywacyjny powinien zaintrygować osobę rekrutującą i zachęcić do spotkania oraz współpracy z Tobą. Stanowi uzupełnienie CV, więc nie należy powielać zawartych tam informacji, jedynie wzbogacać je i rozwijać.

Przykładowy list motywacyjny dyrektora finansowego

Skoro już wiesz, jakie cechy i umiejętności powinien mieć idealny dyrektor finansowy oraz z jakich elementów składa się list motywacyjny, poniżej przedstawiamy przykładowy wzór tego dokumentu.

2 września 2021 r.

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w związku z ofertą pracy umieszczoną na portalu XXX z przyjemnością aplikuję na stanowisko dyrektora finansowego w Państwa firmie. Jej losy śledzę już od dłuższego czasu i chciałabym pracować dla tak prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Na swoim koncie mam 5 lat doświadczenia zawodowego jako dyrektor finansowa.

Byłam związana z firmą XXX, gdzie jako dyrektor finansowa zarządzałam zespołem składającym się z 20 osób. To sprawiło, że stałam się osobą bardzo otwartą i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, a także rozwiązywaniem problemów i sytuacji kryzysowych. Świetnie odnajduję się w pracy zespołowej i radzę sobie doskonale w niemalże każdych warunkach. Jestem zaznajomiona z różnymi strategiami finansowymi, które efektywnie wprowadzam w życie. Cechuje mnie duża skuteczność — wdrożone przeze mnie rozwiązania przyczyniły się do zwiększenia rentowności naszego sektora o 15% w pierwszym roku podatkowym. Jestem pewna, że posiadane przeze mnie umiejętności sprawią, że Państwa firma będzie mogła poszczycić się wieloma nowymi sukcesami.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. W trakcie nauki zdobyłam bogatą wiedzę z zakresu obu tych obszarów, w tym finansów cyfrowych. Nauczyłam się między innymi rozwiązywać złożone problemy, podejmować decyzje finansowe oraz oceniać stopień ryzyka z nimi związany.

Po zakończeniu studiów podjęłam pracę księgowego w banku X w Katowicach. Zajmowałam się weryfikacją i księgowaniem faktur, pomagałam w przygotowywaniu raportów oraz współpracowałam z innymi członkami zespołu księgowego i finansowego.

Język angielski znam na poziomie C1, co umożliwia mi sprawną komunikację z zagranicznymi partnerami.

Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z moją kandydaturą. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie z chęcią podzielę się większą ilością szczegółów z mojego dotychczasowego życia zawodowego i zaprezentuję swoje umiejętności.

Z wyrazami szacunku, XYZ

List motywacyjny dla osoby bez doświadczenia zawodowego

Nie każdy posiada bogate doświadczenie zawodowe i chociaż na stanowisku dyrektora finansowego jest ono potrzebne, to jednak można spróbować, mając trochę inne, ale wciąż podobne, kwalifikacje. Napisanie dobrego listu motywacyjnego w tym wypadku może stanowić nie lada wyzwanie. Aby nieco ułatwić Ci zadanie, poniżej możesz się zapoznać z przykładowym listem dla osoby bez doświadczenia na takim stanowisku.

2 września 2021 r.

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej XXX zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora finansowego w Państwa firmie.

Byłem związany z firmą XXX przez 6 lat, piastując posadę dyrektora ekonomicznego. Udało mi się tego dokonać mimo młodego wieku, zatrudniając się jako księgowy od razu po odbytych praktykach. Pracowałem głównie z dyrektorem finansowym i pomagałem mu w wypełnianiu jego obowiązków. W porozumieniu opracowaliśmy politykę rachunkowości firmy. Moimi zadaniami było również przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów, prowadzenie bieżącej księgowości oraz realizacja płatności. Po trzech latach awansowałem na stanowisko dyrektora ekonomicznego. Byłem odpowiedzialny za system księgowości i sprawozdawczości finansowej oraz współpracowałem z podmiotami administracji publicznej.

Podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zdobyłem wiedzę i umiejętności potrzebne na tym stanowisku. Zaznajomiłem się z wieloma metodami analitycznymi badania zjawisk gospodarczych. Nauczyłem się gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Ukończyłem kurs zawodowy Dyrektora Finansowego w Katowicach, co mogę potwierdzić uzyskanym certyfikatem.

Praca w Państwa firmie będzie dla mnie ogromną szansą na zdobycie nowych umiejętności i cennego doświadczenia zawodowego.

Doskonale władam dwoma językami — angielskim (poziom C1) i niemieckim (poziom B2). Bez trudu posługuje się nimi zarówno w mowie, jak i piśmie, co pozwoli mi na prowadzenie rozmów i korespondencji mailowej z zagranicznymi partnerami.

Jestem osobą ambitną, z chęcią uczę się nowych rzeczy. Staram się być na bieżąco z wszelkimi nowinkami z branży. Posiadam duże umiejętności organizacyjne i strategiczne, a praca w zespole nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Mam nadzieję, że otrzymam szansę na zaprezentowanie swojej osoby, umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Mamy nadzieję, że nasz artykuł i zawarte w nim wskazówki pomogą Ci napisać idealny list motywacyjny. Dyrektor finansowy to wymagające stanowisko, ale przynoszące wiele satysfakcji — wierzymy, że sobie poradzisz.

Odkryj więcej artykułów