Jak napisać idealny list motywacyjny — dyrektor

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 30 września 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

W artykule poniżej podpowiemy Ci, jak powinien być skonstruowany idealny list motywacyjny na stanowisko dyrektora. Z niewątpliwym prestiżem wiąże się ogrom obowiązków, osoba na tym stanowisku odpowiada bowiem nie tylko za pracę własną, ale również osób mu podległych. To ogromna odpowiedzialność i szereg zobowiązań, którym nie każdy może podołać. Jakimi cechami powinieneś się charakteryzować, aby zostać idealnym kandydatem na dyrektora? Jakie informacje powinieneś zawrzeć w swojej aplikacji, aby dobrze wypaść w oczach rekrutera? Czy jest to stanowisko, o jakim rzeczywiście myślałeś, i czy jego charakter będzie Ci odpowiadał? Wszystkiego się dowiesz, czytając poniższy tekst.

Ponadto nasz artykuł w przystępny sposób podpowie Ci także, jak powinien wyglądać idealny list motywacyjny. Dyrektor zarządzający to stanowisko, które jest w zasięgu Twoich możliwości!

Zarobki dyrektora są wyższe od średnich zarobków

Dyrektor zarządzający to kierownictwo wysokiego szczebla. Aby nim zostać, zazwyczaj należy przejść po drodze przez wiele szczebli kariery, budując w ten sposób swoje doświadczenie i znajomość branży (która jest niezmiernie ważna na tak eksponowanym stanowisku). Średnie zarobki wahają się w dosyć szerokich widełkach od 5628 do 30 384 zł brutto. Skąd wynikają różnice? Na ich wysokość wpływa wiele czynników:

 • Staż pracy — to kluczowy czynnik charakteryzujący kandydata (obok znajomości branży), który ma duży wpływ na wysokość jego przyszłego wynagrodzenia.

 • Wielkość firmy — małe, prywatne firmy o niewielkim kapitale zakładowym, oferują znacznie niższe wynagrodzenie niż wielkie korporacje; te drugie zazwyczaj mają także pakiet medyczny, sportowy czy motywacyjny.

 • Lokalizacja firmy — w tym przypadku znaczenie ma przede wszystkim region kraju. W województwach centralnych i Polski zachodniej wynagrodzenia są z reguły wyższe niż na przykład na południu oraz wschodzie kraju; różnice obserwuje się także w zależności od wielkości miasta, w którym dana firma ma siedzibę.

Poza wynagrodzeniem stanowisko to wiąże się z licznymi korzyściami. Oprócz wspomnianych wyżej pakietów medycznych, sportowych czy motywacyjnych dyrektor może liczyć na samochód oraz telefon służbowy do celów prywatnych, a nawet dofinansowanie nauki języków obcych, jeśli wymaga tego sytuacja zawodowa.

Krótka charakterystyka zawodu

Dyrektor zarządzający, inaczej określany jako dyrektor naczelny, generalny lub po prostu prezes, nosi na swoich barkach odpowiedzialność za losy całej firmy. Nie tylko współtworzy ze swoimi współpracownikami strategię firmy, ale także ją realizuje. Ma swój udział w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Od niego zależy także kierunek rozwoju nowych produktów bądź usług. Czuwa nad zarządzaniem operacyjnym, wdrożeniem procesów zarządczych, jak również pracą wszystkich działów firmy. Ma także swój udział w negocjacjach zarówno z klientami, jak i dostawcami.

Jego głównym i nadrzędnym celem jest zarządzanie pracownikami i organizowanie ich obowiązków, tak aby firma wykonywała kluczowe zadania i osiągała założone cele. Podkreślić należy także funkcję reprezentacyjną, którą dyrektor musi pełnić podczas narad, spotkań biznesowych, kontaktów z mediami czy oficjalnych wizyt.

Jaki jest zakres obowiązków dyrektora zarządzającego?

Dyrektor zarządzający jest głową firmy. Jego wiedza dotycząca firmy powinna być bardzo rozległa, gdyż czuwa on nad działaniem praktycznie każdej, kluczowej jednostki przedsiębiorstwa. Do jego obowiązków należą:

 • nadzór nad realizowanymi zadaniami priorytetowymi;

 • koordynacja pracy podległych działów;

 • zapewnienie płynności finansowej i, w razie konieczności, zaciągnięcie zobowiązań finansowych bądź rzeczowych niezbędnych dla działania jednostki;

 • nadzór i współtworzenie planów finansowych, a także planowanie działań zmierzających do rozwoju;

 • zawieranie umów cywilno-prawnych na wykonywanie prac niezbędnych do działania i rozwoju firmy oraz innych dokumentów strategicznych;

 • dysponowanie i planowanie budżetu na dany rok kalendarzowy,

 • dobór personelu, podejmowanie decyzji dotyczących spraw personalnych;

 • czuwanie nad strategią przedsiębiorstwa i analizowanie czynników ryzyka;

 • współpraca i negocjowanie z akcjonariuszami, partnerami biznesowymi i instytucjami zewnętrznymi (jak np. ZUS, bank czy administracja samorządowa).

Czym powinien się charakteryzować idealny dyrektor zarządzający?

Jak już wspomniano, pracując na stanowisku dyrektora, odpowiadasz nie tylko za pracę własną, ale też całego zespołu ludzi. Musisz postawić priorytety i egzekwować należyte wykonywanie obowiązków, często współpracować pod ogromną presją czasu i czujnym okiem rady nadzorczej spółki. Aby podołać zobowiązaniom, powinieneś się cechować wieloma przymiotami. Poniżej znajdziesz kluczową dziesiątkę — podstawowy zestaw cech dobrego dyrektora.

 1. Samodyscyplina i samodzielność

 2. Asertywność

 3. Zdolność motywowania innych

 4. Empatia

 5. Zdolność łagodzenia konfliktów

 6. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej

 7. Pewność siebie

 8. Odporność na stres

 9. Sumienność

 10. Pasja i zaangażowanie

To nie koniec! Poza wymienionymi wyżej cechami powinieneś także doskonale się orientować w bieżących zmianach zachodzących w regulacjach prawnych czy w sytuacji ekonomiczno-społecznej. Praca na tym stanowisku wymaga także wiedzy z kierowania zasobami ludzkimi oraz przygotowania zawodowego z danej dziedziny.

Podstawą Twojego życiorysu powinno być wykształcenie wyższe. Odpowiednie wykształcenie zapewniają studia na uniwersytecie, akademii ekonomicznej, politechnice czy szkole biznesu i administracji. Większe szanse na to stanowisko mają osoby, które ukończyły dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania (również Master of Business Administration — MBA).

Jak powinien wyglądać list motywacyjny — dyrektor zarządzający

Aplikując na wymarzone stanowisko, rozpoczynasz przede wszystkim od stworzenia CV. Sam życiorys jednak nie wystarczy. Dopiero poprawnie napisany list motywacyjny może zadecydować o pozytywnym zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji.

List motywacyjny bywa określany dokumentem pomocniczym w korespondencji do CV. Jest jego rozwinięciem, ale nie powtarza informacji w nim zawartych. To właśnie w nim masz szansę uwypuklić cechy, które są pożądane na danym stanowisku. Również za jego pomocą możesz przekonać potencjalnego pracodawcę o swojej determinacji i zaangażowaniu w przyszłą pracę.

Prawidłowo skonstruowany list motywacyjny powinien spełniać kilka kryteriów i odzwierciedlać szablon charakteryzujący pisma formalne. Poniżej streściliśmy w punktach, jak napisać list motywacyjny.

 • Podaj swoje dane (imię, nazwisko, adres, również adres mailowy, telefon kontaktowy), datę wysłania listu, nazwę i adres odbiorcy (z uwzględnieniem firmy, którą reprezentuje).

 • List powinien być zatytułowany zwrotem grzecznościowym np. „Szanowni Państwo”

 • W akapicie wprowadzającym wymień stanowisko, na które aplikujesz, a także wyraź swoje zaangażowanie i entuzjastyczne podejście do firmy.

 • Opisz swoje cechy, osiągnięcia i umiejętności, dzięki którym jesteś dobrym kandydatem na stanowisko dyrektora. Akapit ten jest swoistym streszczeniem Twojego doświadczenia i wykształcenia z podkreśleniem punktów szczególnie istotnych na stanowisku.

 • Wymień inne, istotne cechy, które są pożądane na stanowisku dyrektora.

 • Na koniec podsumuj powody, dla których aplikujesz na stanowisko dyrektora i dlaczego jesteś najlepszym kandydatem, opisz swój cel zawodowy.

 • List zakończ podpisem.

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na stanowisko dyrektora

2 września 2021 r.

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo!

Jestem szczerze zainteresowany działalnością firmy XXX oraz stanowiskiem dyrektora zarządzającego, o które się ubiegam. Niezmiernie miło mi przedstawić swoją kandydaturę i liczę, że znajdzie ona uznanie w Państwa oczach.

Mam dziesięcioletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach. Znam doskonale specyfikację branży — przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność piastować stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie działającej w tym samym sektorze. Wdrożony przeze mnie plan rozwoju skutkował znaczącym zwiększeniem udziału firmy w rynku regionu zachodniopomorskiego, a także poszerzeniem grona zadowolonych klientów i współpracowników.

Z wyróżnieniem ukończyłem równolegle dwa kierunki na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzanie oraz Ekonomię). Ponadto poszerzałem swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania MBA na wspomnianej uczelni. Już od czasów studenckich rozpocząłem swoją ścieżkę kariery, specjalizując się ściśle w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Moją istotną cechą są umiejętności negocjacyjne i zrozumienie potrzeb rynku. Umiem działać pod presją czasu, potrafię doskonale odczytywać trendy branży. Cechuje mnie determinacja i jestem nastawiony na cel. Nauka języków obcych jest moją pasją, obecnie biegle posługuję się czterema (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Analizując politykę Państwa firmy, zauważyłem, że wymienione przeze mnie cechy mogą się okazać przydatne w dalszym jej rozwoju.

Podsumowując swoje mocne strony, doświadczenie i umiejętności, a także kierunek rozwoju Państwa firmy, jestem przekonany, że nasza ewentualna współpraca okazałaby się korzystna dla obu stron. Z miłą chęcią przedstawię bliżej swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
XYZ

Wykorzystaj przedstawioną w naszym artykule charakterystykę stanowiska dyrektora zarządzającego i rozwiń przygotowany szablon, dostosowując go do swojego doświadczenia i celów oraz firmy, do której aplikujesz. Stanowisko dyrektora, o które będziesz się ubiegał, może się okazać krokiem milowym na Twojej ścieżce kariery.

Wielkości podanych wynagrodzeń odzwierciedlają dane zaczerpnięte z https://www.pensjometr.pl/ w czasie tworzenia tego artykułu.

Odkryj więcej artykułów