List motywacyjny doradcy personalnego

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Nareszcie, po kilku miesiącach poszukiwań, znajdujesz ogłoszenie o pracę na Twoje wymarzone stanowisko, jakim jest doradca personalny. List motywacyjny, CV, zaświadczenia… Potencjalny przyszły pracodawca chce o Tobie wiedzieć jak najwięcej. Masz już wykształcenie, może nawet doświadczenie i dodatkowe certyfikaty, kursy i szkolenia. Jak jednak zabłysnąć pośród wielu kandydatów? Na pewno przydadzą się cechy i kompetencje niezbędne do wykonywania codziennych zadań w roli doradcy personalnego. List motywacyjny także powinien Cię wyróżniać, jeśli chcesz uzyskać zaproszenie na rozmowę o pracę (i ją otrzymać). Jak go napisać, żeby nie wymieniać kolejnych punktów z życiorysu i dać się zapamiętać? Przeczytaj nasz poradnik – rozwiejemy wszystkie wątpliwości!

Czym zajmuje się doradca personalny?

Doradca personalny to osoba, która świadczy usługi w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących wykorzystania zasobów ludzkich. Najogólniej mówiąc – współtworzy i realizuje politykę personalną, czyli określa metody, jakie dana firma stosuje w zarządzaniu pracownikami. Poszukuje również kandydatów, prowadzi ich rekrutacje i selekcje, doradza, kogo zatrudnić, czy też tworzy opisy stanowisk pracy. Doradca personalny powinien też dbać o rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Wachlarz jego zadań jest bardzo szeroki. Oprócz wcześniej wspomnianych funkcji, doradca personalny zajmuje się m.in.:

 • analizą rynku pracy,

 • przygotowywaniem ogłoszeń prasowych,

 • zbieraniem ofert pracowników i ich analizą,

 • gromadzeniem i opracowywaniem, a także aktualizacją informacji dotyczących potrzeb kadrowych,

 • projektowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych narzędzi kadrowych,

 • budowaniem modeli kompetencyjnych,

 • analizą potrzeb szkoleniowych (również ich prowadzeniem),

 • tworzeniem i wdrażaniem programów reorganizacyjnych (także tzw. outplacement),

 • cyklicznym badaniem satysfakcji pracowników,

 • promowaniem i utrzymywaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy, tj. Employer Branding.

Jak widać, zakres obowiązków jest dosyć duży. Potrzeba do tego sporej wiedzy, dlatego aby podjąć pracę na tym stanowisku, należy ukończyć studia magisterskie. Odpowiadając na potrzeby rynku, wiele polskich uczelni zdecydowało się na otwarcie kierunku doradztwa personalnego, który łączy w sobie najważniejsze przedmioty potrzebne w tej karierze.

Predyspozycje, które pomogą Ci być lepszym doradcą personalnym

Wykształcenie to nie wszystko – szczególnie jeśli Twoja praca wymaga ciągłego obcowania z ludźmi. Posiadanie określonych kompetencji społecznych jest bardzo istotne, aby prawidłowo i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Doradca personalny powinien wykazywać chęci wspierania rozwoju zawodowego pracowników, przyjmować opinie zwrotne (również konstruktywną krytykę), aby podnosić własne kompetencje. Powinien być osobą otwartą na innych, ich pomysły i opinie, ale też na własny rozwój. Ważna jest także umiejętność inspirowania innych, szczególnie do pracy zespołowej i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności. Na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych opracowano profil kompetencji kluczowych dla doradców personalnych. Są to (w kolejności od najważniejszej):

 • rozwiązywanie problemów,

 • komunikacja ustna,

 • planowanie i organizowanie pracy; umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu,

 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania,

 • współpraca w zespole,

 • wywieranie wpływu / przywództwo,

 • umiejętności matematyczne,

 • sprawność motoryczna.

Warto przyjrzeć się wymaganiom psychofizycznym niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków. Ważna jest ogólna sprawność fizyczna, w tym układów: kostno-stawowego, słuchu i wzroku. Dysfunkcje, które utrudniają komunikację, tj. poważne wady wymowy, słuchu i wzroku, a także dysfunkcje rąk, niektóre choroby psychiczne bądź niepełnosprawność intelektualna są przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie. Pożądane są zdolności analityczne i umiejętność koncentracji uwagi, zdolność przekonywania, motywowania oraz negocjowania, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność analizowania. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi i pracy w grupie będzie z pewnością atutem. Przydaje się również wyobraźnia, twórcze myślenie i sprawne wyrażanie swoich myśli (zarówno w mowie i piśmie), a przy tak wielu obowiązkach także podzielność uwagi i dobra pamięć. Trzeba pamiętać, że praca doradcy personalnego w dużej mierze polega na kontaktach z ludźmi, więc wysoka kultura osobista, panowanie nad emocjami i empatia pozwalają na efektywne wykonywanie zadań. Stanowisko doradcy personalnego może być źródłem stresu i sporym obciążeniem psychicznym, więc odporność emocjonalna to także świetny dodatek do listy cech.

List motywacyjny – cechy charakterystyczne

Każdy list motywacyjny składa się z kilku obligatoryjnych elementów. Są to:

 • data i miejsce wysłania listu,

 • Twoje imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe,

 • określenie adresata, tj. pełna nazwa firmy i adres; warto określić konkretnie osobę, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne,

 • zwrot grzecznościowy,

 • wstęp, w którym określisz dokładną nazwę stanowiska, na które aplikujesz (czyli cel listu),

 • argumenty, które przemawiają za zatrudnieniem Cię w firmie,

 • zakończenie, w którym wyrażasz gotowość do spotkania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

 • podpis (warto, żeby był odręczny, choć przy rekrutacjach online nie jest to wymóg),

 • klauzula wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dane

Pamiętaj, aby dane, które podajesz w liście motywacyjnym, były takie same, jak w dołączonym CV. Wystarczy numer telefonu, adres email i – jeśli taki posiadasz – profil na LinkedIn. Określając adresata, podaj pełną nazwę firmy. Rekruter z pewnością zwróci uwagę, jeśli podasz również jego personalia – najczęściej możesz znaleźć je na stronie internetowej danej organizacji.

Zwrot grzecznościowy

Pamiętaj, że przy pisaniu listu motywacyjnego obowiązuje Cię styl formalny. Wskazane jest użycie zwrotu „Szanowni Państwo”, „Szanowny Panie/Pani” czy „Dzień dobry”.

Wstęp

To od niego zależy powodzenie całości. Jeśli wstęp będzie słaby, rekruter nie będzie marnował czasu na dalsze czytanie. Dlatego ważne jest, żeby już na początku, jako pierwszy argument przemawiający za zaproszeniem Cię na rozmowę, przedstawić największy atut. Być może będzie to bogate doświadczenie, a może szereg kursów i wyjątkowych umiejętności. Zainteresuj sobą potencjalnego pracodawcę.

Argumenty

Przedstaw siebie najlepiej jak potrafisz, ale przede wszystkim skup się na korzyściach płynący dla firmy z zatrudnienia Ciebie. Wyróżnij się, pochwal swoimi umiejętnościami, w tym miękkimi – jak dobra organizacja pracy czy kreatywne rozwiązywanie konfliktów.

Zakończenie

Podkreśl jeszcze raz swoją gotowość do podjęcia pracy, nawiąż do wartości, którymi kieruje się firma, zostaw po sobie dobre wrażenie.

Prawidłowy schemat to połowa sukcesu. Trzeba jeszcze pamiętać o kilku rzeczach niezbędnych do skutecznego napisania listu. Przede wszystkim nie powinien on zawierać błędów – ortograficznych, merytorycznych, stylistycznych ani interpunkcyjnych. Nie wysyłaj też jednego listu na wszystkie oferty pracy – spersonalizuj go, a potencjalny pracodawca na pewno to doceni. Pisz profesjonalnie, unikając języka potocznego, szczerze i przejrzyście. Niech tekst zbudowany będzie z krótkich i treściwych zdań, które nikogo nie zanudzą. Napisz swój cel zawodowy, aby pracodawca wiedział, dokąd zmierzasz. Powinien być on mierzalny i osiągalny dla rekrutera. Spójność dokumentu z CV z pewnością będzie dodatkowym atutem.

Wzór listu motywacyjnego – kiedy masz doświadczenie

Katowice, dn. 1.01.2020 r.

Jan Kowalski
tel.: 111-222-333
e-mail: jankowalski@mail.com

Sz.P. Katarzyna Nowak
Specjalista ds. Kadr
JoJa Agencja Kreatywna
ul. Słowików 34
11-111 Katowice

Szanowna Pani,

znalazłem Państwa ogłoszenie dotyczące pracy na stanowisku doradcy personalnego na stronie XYZ i chcę zaoferować moje 7-letnie doświadczenie zawodowe Państwa Agencji.

Uważam, że doskonale sprawdzę się na tym stanowisku. W mojej obecnej firmie z powodzeniem prowadziłem szereg szkoleń dla pracowników. Tworzyłem i wdrażałem programy reorganizacyjne, także z zakresu outsourcingu. Doświadczenie prowadzonych rekrutacji, analizy rynku oraz tworzenia i realizacji polityki personalnej z pewnością przyczyni się do skutecznej pracy działu HR.

Na obecnym stanowisku zarządzam 6-osobowym zespołem, z którym osiągamy doskonałe wyniki – w ciągu ostatnich 4 lat poziom zadowolenia naszych pracowników wzrósł o 40%. Nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, potrafię w sposób kreatywny rozwiązywać konflikty. Jestem zaangażowany i gotowy do poszerzania wiedzy, o czym świadczą ukończone przez mnie kursy i szkolenia. Znajomość psychologii pozwala mi z sukcesem motywować współpracowników do rozwoju.

Mam nadzieję, że będę mógł spotkać się z Panią osobiście, aby opowiedzieć o swoich kompetencjach oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski

List motywacyjny – kiedy nie masz doświadczenia

Wrocław, 24.05.2019 r.

Zenon Nowak
tel.: 444-555-666
e-mail: nowakzenon@mail.com

Sz. P. Jan Wołodyjowski
Starszy Specjalista ds. HR
Dolnośląski Zakład Metalowy sp. z o.o.
ul. Opolska
00-000 Wołów

Szanowny Panie,

chciałbym rozwijać się w Dolnośląskich Zakładach Metalowych na stanowisku doradcy personalnego.

Moje zainteresowania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi znajdują odzwierciedlenie w ukończonych przez mnie kierunkach studiów, tj. psychologii oraz organizacji i zarządzaniu.

Dlaczego uważam, że dobrze sprawdzę się na tym stanowisku?
Zdobyta przeze mnie w trakcie studiów wiedza z zakresu zarządzania talentami i rozwojem, a także zasobami ludzkimi, z pewnością będzie przydatna na tym stanowisku. Dodatkowo, działając w organizacji studenckiej byłem współorganizatorem warsztatów i szkoleń z zakresu prawa pracy oraz problematyki rynku pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Znajomość zachowań społecznych, jak również umiejętności mediacyjne oraz negocjacyjne zdobyte podczas praktyk studenckich, mogę wykorzystać do kreatywnego rozwiązywania wewnątrzzakładowych konfliktów. Wyróżnia mnie wysoka kultura osobista, doskonale pracuję w grupie.

Jestem gotowy do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym do udziału w kursach i szkoleniach, szczególnie z zakresu andragogiki z doradztwem personalno-zawodowym oraz doradztwem z elementami monitoringu biznesowego.

Mam nadzieję, że będę mógł spotkać się z Panem osobiście i przedstawić swoją wiedzę i umiejętności, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z poważaniem
Zenon Nowak

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że z naszą pomocą spełnisz swoje marzenie, rozpoczynając pracę na stanowisku doradcy personalnego. List motywacyjny, który napiszesz z naszą pomocą z pewnością przykuje uwagę rekruterów. Nie bój się aplikować – pisz i działaj!

Odkryj więcej artykułów