List motywacyjny — doradca finansowy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 27 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Wielu pracodawców oczekuje od kandydatów na pracowników, aby dostarczyli list motywacyjny. Doradca finansowy nie jest w tym przypadku wyjątkiem — wręcz przeciwnie! Rekruterzy wymagają przygotowania listu, który pomoże im dokładnie poznać kwalifikacje i podejście do pracy kandydata, ponieważ praca doradcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Poniższy artykuł przybliży Ci tajniki, dzięki którym napiszesz zniewalający list motywacyjny.

Kim jest doradca finansowy?

Nie istnieje jedna, obowiązująca definicja doradcy finansowego, choć zawód ten jest praktykowany przez wiele osób, w wielu instytucjach. Stąd pojawia się pytanie — kim jest doradca finansowy?

Doradca finansowy po części jest również doradcą kredytowym, jednak w praktyce jego kompetencje wykraczają daleko poza poradnictwo w zakresie uzyskania kredytu czy pożyczki. Można śmiało stwierdzić, że jest to osoba kompleksowo zajmująca się zarządzaniem finansami i potrzebami klientów. W swojej pracy doradca powinien przedstawić najlepsze, indywidualne rozwiązania kredytowe, inwestycyjne i emerytalne.

Kto może zostać doradcą finansowym?

Teoretycznie każdy może zostać doradcą finansowym, jednak w praktyce różnie to wygląda. Wszystko zależy od wymagań pracodawcy, do którego firmy aplikujesz.

Chętnie zatrudniane są osoby, które ukończyły studia (przynajmniej na poziomie licencjackim) na kierunkach ekonomia lub finanse i rachunkowość. Pamiętaj, że profesja doradcy finansowego nie jest regulowana prawnie, dlatego możesz nim zostać, odbywając jedynie stosowne kursy. W certyfikacji powinny również brać udział osoby, które ukończyły uczelnie wyższe — szkolenia pozwalają uaktualnić i ugruntować wiedzę.

Aktualnie najbardziej wiarygodne certyfikaty to Certyfikat EFG®, EFC® i EFP® wydane po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzanego przez Stowarzyszenie EFFP Polska (European Federation of Financial Professionals Polska). Regulamin dokładnie określa, kto może przystąpić do poszczególnych egzaminów.

Obowiązki doradcy finansowego

Kilka słów o tym, czym zajmuje się doradca finansowy. Zadaniem doradcy finansowego jest kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania funduszami. Na podstawie zebranego wywiadu, potrzeb i oczekiwań klienta doradca finansowy tworzy plan finansowy — dokument, który stanowi podstawę późniejszej współpracy oraz określa sposoby i narzędzia realizacji założonego celu. W zależności od miejsca i wyznaczonych celów Twoja praca może obejmować:

 • zabezpieczenie finansowe klienta i jego rodziny,

 • planowanie świadczeń emerytalnych,

 • doradztwo w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych (zarówno majątkowych, jak i zdrowotnych oraz życiowych),

 • nabywanie przez klienta dóbr,

 • monitorowanie założeń planu finansowego.

Dodatkowo doradca finansowy zajmuje się również wspieraniem klientów podczas podejmowania kolejnych kroków związanych z finansami. Poradnictwo obejmuje również przedstawianie i wyłanianie najlepszych rozwiązań w zakresie kredytów hipotecznych.

Gdzie pracuje doradca finansowy?

Doradców finansowych można spotkać w różnych miejscach. Choć profesja ta kojarzy się przede wszystkim z pracownikami banków, nie są to jedyne instytucje, w których możesz znaleźć zatrudnienie jako doradca.

Wielu doradców pracuje w firmach specjalizujących się w poradnictwie lub w ogólnopolskich czy międzynarodowych korporacjach. Osoby chcące działać na własny rachunek, mogą stać się samodzielnym doradcą finansowym. W tym przypadku konieczne jest założenie działalności gospodarczej i posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Dobry doradca finansowy — czyli jaki?

Niemal każda profesja niesie za sobą specyficzne wymagania stawiane kandydatom, a także zestaw pożądanych cech, którymi charakteryzuje się pracownik. Jeśli posiadasz te atrybuty, warto o nich wspomnieć w Twoim liście motywacyjnym. Doradca finansowy to zawód oparty na zaufaniu do pracownika i jego kompetencji, dlatego pracodawcy dokładnie sprawdzają kwalifikacje kandydatów.

Wiedza i wykształcenie

Doradztwo finansowe to skomplikowana dziedzina, w której ważne są odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Aby dobrze wypełniać swoje obowiązki, powinieneś posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości i prawa, a także na bieżąco śledzić oferty banków.

Komunikatywność

Przekazywane klientowi informacje muszą być precyzyjne i zrozumiałe. Przetwarzanie treści i dostosowywanie jej do możliwości interesanta jest ważną umiejętnością, bowiem niezrozumienie planu finansowego może prowadzić do katastrofalnych w skutkach nieporozumień. Doradca powinien słuchać swoich klientów, a także zadawać im odpowiednie, dociekliwe pytania, które pozwolą lepiej poznać ich oczekiwania i potrzeby.

Pozytywne i profesjonalne podejście do klienta

Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne — nie zapomnij o tym! Doradca finansowy powinien być osobą otwartą na innych, pozytywną, a jednocześnie profesjonalną. Pracownik, którego działalność opiera się na powierzonym mu przez klientów zaufaniu, musi odznaczać się kompetencją i wzbudzać przeświadczenie, że wspólna współpraca będzie bezpieczna i owocna.

Jak napisać list motywacyjny?

Jeśli w ogłoszeniu o pracę, na które zamierzasz aplikować, wymagane jest załączenie listu motywacyjnego, nie pomijaj tego kroku, ponieważ może to przesądzić o ocenie Twojej kandydatury.

Napisanie listu motywacyjnego nie musi być trudne, pamiętaj jednak, że powinien być schludny i profesjonalny:

 • Najlepiej, jeśli użyjesz szablonu tożsamego z wykorzystanym do tworzenia CV.

 • Sprawdź poprawność swoich danych.

 • Pisząc list, zwróć się bezpośrednio do pracodawcy lub rekrutera (pamiętaj o stosowaniu formy grzecznościowej).

 • Stwórz list motywacyjny dostosowany do konkretnej oferty — nie wysyłaj wszystkim potencjalnym pracodawcom tego samego tekstu.

 • Porównaj swoje umiejętności i kompetencje z wymaganiami na danym stanowisku — skup się na tożsamych aspektach.

 • Pomyśl nad swoim celem zawodowym i poinformuj o nim.

 • Pokaż pracodawcy, co może zyskać, zatrudniając Cię.

Mam doświadczenie w branży — jak opisać siebie przyszłemu pracodawcy?

Poniżej znajdziesz przykładowy list motywacyjny napisany na stanowisko doradcy finansowego dla osoby posiadającej doświadczenie. Skupimy się w nim na promowaniu posiadanych umiejętności i wiedzy zdobytej podczas praktyki.

Karol Kowalski
miejsce zamieszkania: Poznań
numer kontaktowy: 987 654 321
adres e-mail: kowalski.karol@email.com

Anna Wiśniewska
Kierowniczka działu HR
Doradztwo FINANSE
ul. Topolowa 176
Poznań

Szanowna Pani,

jest mi niezmiernie miło aplikować na stanowisko Doradcy finansowego w Pani firmie. Doradztwo FINANSE to przedsiębiorstwo, którego ścieżkę rozwoju śledzę od wielu lat. Możliwość stania się pracownikiem jednej z najdłużej działających instytucji doradztwa finansowego stanowi duży krok w moim życiu zawodowym.

Pisząc ten list, chciałbym rozwinąć informacje zawarte w moim CV oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jestem najlepszym kandydatem na stanowisko Doradcy finansowego w firmie, którą Pani współtworzy.

Jako absolwent studiów licencjackich na kierunku Ekonomia oraz osoba posiadająca ważny Certyfikat EFC® mam odpowiednią wiedzę i kwalifikacje pozwalające profesjonalnie oraz kompleksowo współpracować z konsumentami. Oferowane przeze mnie usługi opierają się na ugruntowanej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i podstaw prawa.

Pracę zawodową rozpocząłem już w trakcie studiów, odbywając staż w Banku GOLD. W trakcie stażu miałem szansę zdobyć wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem innych pracowników. Już wtedy poznałem od podszewki zasady działalności banku oraz jego produkty. Dzięki temu doświadczeniu dogłębnie rozumiem i potrafię wyjaśnić innym zasady funkcjonowania postępowań kredytowych, lokat czy funduszy inwestycyjnych.

Podczas przeszło 7-letniej współpracy z Bankiem SILVER przez 3 lata pełniłem funkcję Doradcy kredytowego, a następnie, po ukończeniu certyfikacji — Doradcy finansowego. Lata pracy nauczyły mnie, jak efektywnie pracować z klientami oraz pozwoliły zweryfikować nabywaną latami teorię. Od początku zawodowej aktywności chętnie dzielę się wiedzą i zdobytym doświadczeniem z moimi klientami, którzy pokładają we mnie ogromne zaufanie. Do Doradztwa FINANSE pragnę wnieść moje umiejętności tworzenia możliwych do zrealizowania racjonalnych, wykonalnych i praktycznych planów finansowych.

Przez ostatni rok piastowałem stanowisko Doradcy finansowego w Biurze Doradztwa Finansowego MILION. Zrezygnowanie z pracy w banku i podjęcie zatrudnienia w niezależnym przedsiębiorstwie pozwoliło mi zgłębić aktualne oferty większości banków działających w Polsce i Europie. Znając różnorodność dostępnych możliwości, jestem w stanie dostosować plan finansowy do indywidualnych potrzeb konsumenta z dbałością zarówno o interes klienta, jak i pracodawcy.

Jako osoba, która od niemal 10 lat jest aktywna zawodowo, posiadam rozległą wiedzę, którą wykorzystuję w codziennej pracy. Pokładam nadzieję, że udało mi się pokrótce przybliżyć nabywane latami doświadczenie, a także liczę, że będę miał okazję opowiedzieć szczegółowo o mojej dotychczasowej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Karol Kowalski

Praca bez doświadczenia — nowy adept wśród doradców finansowych

Jeśli zastanawiasz się, czy można znaleźć pracę jako doradca finansowy bez doświadczenia, uspokajamy — można. Wiele zależy od Twojego CV, listu motywacyjnego i posiadanych kwalifikacji. Poniżej znajdziesz wzór listu motywacyjnego, który skupia się na predyspozycjach i wykształceniu kandydata.

Karol Kowalski
miejsce zamieszkania: Poznań
numer kontaktowy: 987 654 321
adres e-mail: kowalski.karol@email.com

Anna Wiśniewska
Kierowniczka działu HR
Doradztwo FINANSE
ul. Topolowa 176
Poznań

Szanowna Pani,

jest mi niezmiernie miło aplikować na stanowisko Doradcy finansowego w Pani firmie. Perspektywa rozpoczęcia pracy zawodowej i zbierania doświadczenia w przedsiębiorstwie o tak długiej historii są dla mnie nieocenione. Poniższym listem chciałbym przybliżyć Pani moją osobę i pokazać, dlaczego doskonale sprawdzę się na stanowisku Doradcy finansowego.

Jako świeżo upieczony absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość posiadam wiedzę na temat wszelkich zagadnień ze świata finansów. Przyswajane przeze mnie informacje oparte są nie tylko na ugruntowanych procesach i procedurach, ale również na aktualnej sytuacji ekonomicznej. Jako student byłem zainteresowany zarządzaniem finansami i inwestycjami, dzięki czemu moja wiedza znacznie wykracza poza poziom innych absolwentów.

Uważam, że najważniejszą cechą profesjonalnego pracownika jest ciągła chęć zwiększania swoich kompetencji, dlatego rozpocząłem przygotowania do uzyskania Certyfikatu EFG®, który jeszcze lepiej przygotuje mnie do pracy z klientami. Po ukończeniu procesu certyfikacji stanę się osobą posiadającą szeroką wiedzę na temat doradztwa finansowego, w tym tworzenia i realizacji planów finansowych.

W trakcie studiów odbyłem praktykę studencką w jednym z poznańskich biur doradztwa finansowego. Krótkie, aczkolwiek bogate w nową wiedzę i umiejętności, doświadczenie zdobyte w przedsiębiorstwie Doradztwo Adam NOWAK dało mi pogląd na pracę doradcy finansowego. Dzięki temu wiem, jak wykonywać obowiązki doradcy i jak przeprowadzać profesjonalne, oparte na wysokiej kulturze osobistej interakcje z klientami.

Jestem zdania, że idealny doradca finansowy jest przede wszystkim osobą pełną profesjonalizmu, posiadającą odpowiednie kompetencje. Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, jest bezcenne. Jako pracownik pragnę budować długoterminowe, oparte na lojalności relacje z konsumentami. Moim celem jest dzielenie się wiedzą na temat finansów z klientami. Chciałbym, aby wychodząc ze spotkania ze mną, byli przekonani, że Pani firma jest najlepszą z obecnych na rynku.

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Pani moją osobę, a także przyświecające mi cele. Liczę również, że niedługo będziemy mieć okazję do spotkania — wtedy chętnie opowiem więcej o moich umiejętnościach oraz wizji na współpracę z klientami.

Z wyrazami szacunku,
Karol Kowalski

Jeśli interesuje Cię kariera doradcy finansowego, wykorzystaj informacje z naszego artykułu. Pisząc list motywacyjny, pamiętaj, że Doradca finansowy musi prezentować nie tylko kwalifikacje zawodowe — bezcenne jest odpowiednie podejście do klienta.

Odkryj więcej artykułów