Wzór listu motywacyjnego dla psychoterapeuty

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

List motywacyjny na stanowisko psychoterapeuty to dokument, który powinien przekonać rekrutera, że masz predyspozycje i umiejętności niezbędne do wykonywania tego zawodu. Zrozumienie roli, jaką odgrywa list motywacyjny w procesie wyboru kandydata, i poznanie czynników, które decydują o jego atrakcyjności, mogą znacznie ułatwić proces przygotowywania dokumentu. W naszym artykule podpowiadamy, jak uzyskać przewagę nad konkurentami, tworząc profesjonalny i skuteczny list motywacyjny psychoterapeuty.

Czym jest list motywacyjny?

List motywacyjny razem z CV stanowi podstawowy zestaw dokumentów aplikacyjnych. Powinien on być rozwinięciem życiorysu zawodowego, a jego treść uzasadniać, dlaczego się ubiegasz o dane stanowisko i co może zyskać firma, decydując się na współpracę z Tobą.

Tego rodzaju podanie ma uzupełniać informacje przedstawione w CV, dlatego często określane jest jako dokument pomocniczy. Istotne jest, aby znalazła się w nim wzmianka o Twoich sukcesach i dotychczasowych projektach. Skuteczny, profesjonalny list motywacyjny to forma „sprzedaży” własnej osoby, której celem jest takie zaprezentowanie swoich kompetencji i umiejętności, aby w rezultacie uzyskać zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

Dlaczego list motywacyjny jest tak ważny w procesie rekrutacji?

Być może się zastanawiasz, dlaczego pracodawcy wymagają, aby poza przesłaniem życiorysu zawodowego dołączyć również list motywacyjny. Takie działanie podyktowane jest kilkoma zasadniczymi względami. Przede wszystkim osoba rekrutująca może w ten sposób sprawdzić poziom Twojego zaangażowania. Indywidualny i dopasowany do treści oferty list motywacyjny jest dowodem, iż jako kandydat na dane stanowisko pracy zadałeś sobie trud szczegółowego zapoznania się z danym ogłoszeniem.

Nie można zapominać również, iż CV oparte jest na pewnym schemacie i zawiera jedynie krótki opis uzyskanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. List motywacyjny jest więc dla pracodawcy doskonałą okazją do uzyskania charakterystycznych i bardziej szczegółowych informacji na temat kandydata. Jako osoba ubiegająca się o posadę, podkreślając swoje sukcesy i motywację do dalszego rozwoju, masz szansę wywrzeć dobre pierwsze wrażenie i zyskać tym samym przewagę nad konkurentami.

Na co zwrócić uwagę, pisząc list motywacyjny?

List, w którym wyjaśniasz swoje motywy ubiegania się o daną posadę, jest integralną częścią podania o pracę i może otworzyć Ci drzwi do spotkania rekrutacyjnego. Jeśli się zastanawiasz, co zrobić, aby pracodawca zapoznał się z całością przesłanego przez Ciebie dokumentu, sprawdź, nad jakimi aspektami warto się skupić, przygotowując podanie:

1. Styl listu motywacyjnego

Zwróć uwagę na spójność wysyłanych dokumentów aplikacyjnych. Czcionka oraz format listu motywacyjnego i CV powinny ze sobą współgrać i tworzyć jednolitą całość. Koniecznie sprawdź dokument przed wysłaniem. Nie pozwól, aby Twoja aplikacja została odrzucona z uwagi na zawarte w niej błędy ortograficzne czy językowe.

Ważne, aby treść dokumentu była zwięzła i zawierała konkretne informacje, a całość mieściła się na jednej stronie. Zwróć uwagę nie tylko na estetykę dokumentu, ale i jego przejrzystą formę. Oddziel od siebie poszczególne zdania, a nową myśl wyodrębnij za pomocą akapitu.

Osobie przeprowadzającej rekrutację łatwiej będzie się zapoznać z informacjami, które będą rozmieszczone w podaniu w przemyślany sposób. Dlatego warto wyodrębnić w tekście wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Przygotowanie listu na podstawie opisanego powyżej szablonu będzie istotną wskazówką dla pracodawcy, że należysz do grona osób, które potrafią działać w uporządkowany i zorganizowany sposób.

2. Niepowtarzalna treść

Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem pracodawcy i Twoim zadaniem jest selekcja kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. Które aplikacje zwróciłyby Twoją uwagę? Zanim przystąpisz do pisania listu motywacyjnego, pomyśl, co wyróżnia Cię na tle innych kandydatów i które z Twoich kompetencji i umiejętności są dopasowane do wymogów opisanych w danym ogłoszeniu o pracę.

List motywacyjny to miejsce, w którym należy się skupić na nawiązaniu relacji z pracodawcą i pokazaniu, iż swoje słowa kierujesz właśnie do niego. Dodaj kilka informacji na temat firmy, do której składasz podanie, spróbuj nawiązać do misji czy wartości, z którymi dana jednostka się utożsamia.

3. Opis kompetencji i motywacji kandydata

Wyjaśnij, dlaczego ta konkretna oferta wzbudziła Twoje zainteresowanie. Pamiętaj, że pracodawca po zapoznaniu się z Twoim CV ma już informacje na temat ukończonych szkół i przebiegu Twojej kariery zawodowej. Wykorzystaj list motywacyjny do przekazania pracodawcy informacji na temat konkretnych sytuacji, które były okazją do wykazania się wiedzą i umiejętnościami. Pokaż, jak Twoje działania przełożyły się na korzyści, które uzyskała firma, z którą aktualnie współpracujesz.

4. Użycie słów kluczowych

Przyjrzyj się ogłoszeniu o pracę, na które rekrutujesz. Pracodawca oczekuje wykształcenia medycznego, rozwiniętych zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności współpracy w zespole?
Opisując swoją ścieżkę edukacyjną i zdobyte doświadczenia zawodowe, użyj sformułowań, które potwierdzają, iż jesteś kandydatem, który może się wykazać wyżej wymienionymi kompetencjami.

Jak napisać dobry list motywacyjny?

Wiesz już, o czym warto pamiętać, przygotowując podanie o pracę. Poniżej znajdziesz kilka podstawowych informacji, które powinny się znaleźć w treści listu, aby zwiększyć jego skuteczność i ułatwić zdobycie wymarzonej posady:

 • Dane osobowe
  Podaj swoje personalia, informacje na temat miejsca zamieszkania oraz numer telefonu. Wskazanie adresu mailowego, który będzie zawierał Twoje imię i nazwisko, pozwoli Ci pozostawić po sobie profesjonalne wrażenie.

 • Data sporządzenia listu

 • Informacje na temat odbiorcy pisma
  Poza adresem firmy, do której aplikujesz, warto w tym miejscu umieścić imię i nazwisko oraz stanowisko osoby rekrutującej. Dlaczego to tak istotne? Ten prosty zabieg sprawia, że unikniesz wrażenia, że tę samą treść podania wysyłasz do kilku firm.

 • Zwrot grzecznościowy
  Do najczęściej używanych sformułowań należą: „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie” czy „Szanowni Państwo”.

 • Wstęp
  Ta część listu jest niezwykle ważna, gdyż część pracodawców odrzuca podanie po zapoznaniu się z kilkoma pierwszymi zdaniami dokumentu. Pamiętaj, że dobre wprowadzenie do listu ma za zadanie nie tylko skupić uwagę rekrutera, ale i wywołać zainteresowanie osobą kandydata.

 • Rozwinięcie
  Pokaż pracodawcy swoje mocne strony. Opisz uzyskane wykształcenie, pamiętaj o zaprezentowaniu zdobytego doświadczenia zawodowego i wyeksponowaniu sukcesów.

 • Zakończenie
  Potwierdź gotowość odbycia spotkania rekrutacyjnego. Zakończ list słowami:
  „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”.

 • Podpis

Możesz też uzyskać więcej informacji, czym jest list motywacyjny, oraz sprawdzić definicję i przykłady CV.

Wzór listu motywacyjnego na stanowisko psychoterapeuty

Poniżej znajdziesz wzór listu motywacyjnego, przygotowany zgodnie z podanymi wskazówkami.

Tomasz Mintal
ul. Piwna 100/4
78-416 Otwock
Tomasz.Mintal@email.com

Otwock, 28.05.2021 r.

Karol Saster
HR manager
Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. Otomińska 350
88-127 Koszalin

Szanowny Panie,

chciałbym zaoferować Państwu moje siedmioletnie doświadczenie i niezbędną wiedzę zdobyte jako terapeuta dziecięcy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Od najmłodszych lat wiedziałem, że swoją zawodową przyszłość chcę związać ze wspieraniem rozwoju najmłodszych pacjentów, dlatego już podczas studiów na kierunku psychologicznym Uniwersytetu Poznańskiego rozpocząłem pracę jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Swarzędzu. Z uwagi na to, że praca z dziećmi doznającymi przemocy leży w kręgu moich zainteresowań, z chęcią podejmę się współpracy z Państwa ośrodkiem, specjalizującym się w pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci i rodzin borykających się z problemem agresji.

Jestem osobą komunikatywną, zorganizowaną i skupioną na osiąganiu wyznaczonych celów. Przeprowadzona przeze mnie akcja zapoznająca uczniów i nauczycieli z problemem agresji i uzależnień zaowocowała stworzeniem w kilkunastu szkołach na terenie województwa wielkopolskiego zespołów do spraw monitorowania sytuacji konfliktowych w grupach rówieśniczych.

Uzyskaną wiedzę i kompetencje miałem okazję pogłębić, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach praktycznych przeznaczonych dla osób pracujących z młodzieżą pochodzącą z rodzin z problemem alkoholowym. Nawiązuję pozytywne i trwale relacje z ludźmi, a praca w Punkcie Interwencji Kryzysowej pozwoliła mi na rozwinięcie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji.

Liczę, że moje umiejętności oraz zdobyte dotychczas doświadczenie pozwolą mi na nawiązanie z Państwem owocnej współpracy, a o szczegółach dotyczących mojej kandydatury będę mógł opowiedzieć w czasie spotkania rekrutacyjnego.

Z poważaniem
Tomasz Mintal

Opisane w artykule wskazówki i wzór listu motywacyjnego na stanowisko psychoterapeuty możesz wykorzystać jako inspirację do stworzenia własnego dokumentu bazującego na Twoich doświadczeniach zawodowych. Pamiętaj, że przygotowując angażujący list motywacyjny, zwiększasz swoje szanse na zdobycie wymarzonej posady.

Umieszczony w artykule list jest tylko przykładem. Właściwy list motywacyjny powinien przed wysłaniem zostać prawidłowo sformatowany.

Odkryj więcej artykułów