List motywacyjny – agent celny. Kilka ważnych wskazówek

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 27 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Od jakiegoś czasu myślisz o pracy agenta celnego i dziś nadarzyła się okazja do aplikowania, ale potencjalny pracodawca wymaga dołączenia do CV listu motywacyjnego? Nie możesz się zdecydować, jakie informacje powinny się w nim znaleźć lub jak wygląda poprawna konstrukcja takiego dokumentu? A może chcesz spróbować swoich sił w zawodzie agenta celnego i szukasz informacji w tym temacie? W artykule podpowiemy Ci, jakie informacje powinien zawierać list motywacyjny (agent celny to z pewnością nie zawód dla każdego) oraz przedstawimy wzór listu, który można wykorzystać jako bazę do napisania własnego.

Kim jest agent celny i co należy do jego obowiązków?

Jeżeli jeszcze nie pracowałeś jako agent celny, krótko przybliżymy Ci, co należy do jego obowiązków. Aby nim zostać, konieczne jest uzyskanie wpisu na listę agentów celnych i minimum średnie wykształcenie. Jeśli spełnisz określone wymagania, możesz się ubiegać o wspomniane stanowisko. Do głównych zadań agenta celnego należy kontrolowanie przebiegu obrotu towarowego, przeprowadzanie odpraw celnych oraz sporządzanie raportów i przekazywanie wszelkich danych do urzędu celnego. Agent celny reprezentuje podmiot gospodarczy przed organami celnymi i podatkowym — jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarem z zagranicznymi kontrahentami. Agenci dbają o sprawdzenie, czy cały proces transportu odbywa się zgodnie z prawem i nie narusza żadnych przepisów. Do obowiązków zajmującego to stanowisko należy również rozpoznawanie przemytu i sprawdzanie, czy przedsiębiorcy nie popełniają przestępstw.

Umiejętności i cechy charakteru dobrego agenta celnego

Osoba podejmująca pracę agenta celnego musi zdawać sobie sprawę, że w tym zawodzie kontakt z ludźmi to codzienność, zatem jedną z najważniejszych cech będzie komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów. Jednocześnie właściwy kandydat musi wykazywać się opanowaniem i cierpliwością, a także umiejętnością prowadzenia rozmów pod presją stresu. Poszukiwanymi u kandydatów cechami są również skrupulatność, dokładność, a także — wynikająca ze specyfiki zawodu — umiejętność pracy zgodnie z określonymi przepisami i procedurami. Nie można zapominać, że firmy zatrudniające agentów celnych bardzo często współpracują z zagranicznymi przedsiębiorcami, więc bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego jest wymagana w przypadku chęci podjęcia pracy w zawodzie. Jego specyfika wymusza na kandydacie znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz bieżące śledzenie nowych regulacji prawnych i zmian w obowiązujących ustawach.

Jeśli uważasz, że masz wszystkie wspomniane cechy, i chcesz się realizować w tym zawodzie, w dalszej części artykułu dowiesz się, jak powinien wyglądać profesjonalny list motywacyjny agenta celnego.

Czym jest list motywacyjny i dlaczego warto go dołączać do CV?

List motywacyjny często określa się jako uzupełnienie CV. Dokument jest coraz częściej wymagany przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie procesu rekrutacji w danej firmie, a jego pominięcie skutkuje odrzuceniem aplikacji kandydata. Dołączenie listu motywacyjnego świadczy również o tym, że kandydatowi zależy na stanowisku i poświęca czas na przygotowanie się do etapu rekrutacji. Wiele firm poszukujących nowych pracowników najczęściej odrzuca zgłoszenia kandydatów, zawierające jedynie CV i standardową formułkę, proponowaną przez portale pośredniczące w szukaniu pracy. Zamieszczając właściwie sformułowany list motywacyjny, zwiększasz swoje szanse, że prowadzący rekrutację inaczej spojrzy na Twoje zgłoszenie i być może zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Chcąc zostać agentem celnym, musisz wiedzieć, że napisanie listu motywacyjnego jest w Twoim przypadku bardzo wskazane. Dzięki niemu już na samym początku tworzysz w oczach prowadzącego rekrutację obraz osoby zaangażowanej, dokładnej i profesjonalnej.

Jakie elementy powinny się znaleźć w liście motywacyjnym?

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma przekonać pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na wspomniane w ofercie pracy stanowisko. Dokument ma określone wymagania dotyczące treści i konstrukcji, które należy spełnić, aby list był profesjonalny i przejrzysty. Oto kilka niezbędnych elementów, które powinny znaleźć się w liście.

Nadawca i adresat

Te dwa czynniki są często pomijane w listach motywacyjnych, co nie wpływa dobrze na ich ostateczny kształt. Adresat listu powinien być spersonalizowany — jeśli ubiegasz się o stanowisko agenta celnego, adresatem powinna być osoba będąca Twoim potencjalnym przełożonym lub prowadząca rekrutację. Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia danych wspomnianych osób, wpisz wyłącznie adres i pełną nazwę firmy.

Zwrot grzecznościowy

Zwyczajowo przyjęło się, że każdy list rozpoczyna się zwrotem grzecznościowym, zatem tego elementu nigdy nie wolno pominąć. Rozpoczęcie od „Szanowny/a Panie/i lub Szanowni Państwo” wskazuje na szacunek, jakim darzysz adresata listu. Jednocześnie przedstawiasz siebie jako osobę profesjonalną i znającą zasady dobrej etykiety.

Nazwa stanowiska, o które się ubiegasz

Pamiętaj, że list motywacyjny jest swego rodzaju „weryfikacją” znajomości treści, zamieszczonej w ogłoszeniu o pracę. Dokładne podanie stanowiska przekona pracodawcę, że uważnie przeczytałeś ogłoszenie i wiesz, o jakie stanowisko się ubiegasz.

Doświadczenie zawodowe i inne atuty

Pamiętaj, że nie powinieneś kopiować danych zawartych w CV do listu motywacyjnego. Dokument ma rozwijać CV, a nie powielać informacje w nim zawarte. Zamiast przepisywać swoje doświadczenie zawodowe, skup się na jego rozwinięciu. Przedstaw, jakie umiejętności zdobyłeś dzięki pracy w poprzedniej firmie, oraz opisz dokładnie, na czym polegały Twoje zadania. List motywacyjny to również odpowiednie miejsce, żeby przybliżyć krótko swoją sylwetkę. Wskaż swoje najważniejsze cechy charakteru, będące istotne z punktu widzenia zawodu agenta celnego. Podkreśl, że jesteś osobą cierpliwą, otwartą na kontakty z ludźmi, stanowczą, ale jednocześnie potrafisz opanować emocje. Warto wspomnieć o odporności na stres i umiejętności pracy pod presją. Odpowiednie przedstawienie swojej osoby pomoże przekonać osobę rekrutującą nowych pracowników, że to właśnie Ciebie powinna wybrać do objęcia tego stanowiska.

Przykładowy list motywacyjny agenta celnego

Wiesz już, jakie umiejętności powinien mieć agent celny. List motywacyjny powinien je właściwie prezentować, dlatego przedstawiamy Ci wzory prawidłowo skonstruowanych dokumentów.

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowny/a Panie/i,

z przyjemnością aplikuję na stanowisko agenta celnego w Państwa firmie.

Od ponad pięciu lat pracuję w firmie XYZ jako agent celny. Przez ten czas zdobyłem doświadczenie zawodowe, które jest niezwykle cenne w tej profesji. Poznałem również specyfikę pracy w zawodzie. Znam doskonale wszystkie procedury dotyczące raportowania i sporządzania właściwej dokumentacji związanej z eksportem i importem towarów. Przeprowadzenie odprawy celnej nie stanowi dla mnie problemu, a o nowych przepisach prawa dowiaduję się natychmiastowo. Praca w Państwa firmie jest dla mnie szansą na dalszy rozwój, pogłębianie doświadczeń i solidne gruntowanie zdobytej dotąd wiedzy.

Jestem osobą komunikatywną, a znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 umożliwia mi sprawną komunikację z zagranicznymi przedsiębiorcami. Uważam, że opanowanie i rozmowa to jedyne klucze do rozwiązania konfliktów, a uciekanie się do kłótni i burzliwej wymiany zdań z Klientami nie rozwiąże problemu.

Mam nadzieję, że dostanę szansę, aby przedstawić się Panu/i osobiście i opowiedzieć więcej o mojej dotychczasowej działalności.

Z wyrazami szacunku,
ABC

List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego

Nie masz jeszcze wspomnianego doświadczenia zawodowego i zastanawiasz się, jak powinien wyglądać Twój list motywacyjny? Agent celny to zawód, w którym predyspozycje do jego wykonywania są równie ważne co doświadczenie. Wiele firm poszukuje pracowników, którzy jeszcze nie mieli styczności z tym zajęciem. Jeśli jesteś jednym z nich, wspomnij w liście motywacyjnym o swoich największych osiągnięciach, na przykład, jeśli znasz dobrze więcej niż jeden język obcy — napisz o tym! W pracy agenta kontakt z osobami z zagranicy to codzienność, zatem znajomość innych języków będzie ogromnym plusem. Może interesujesz się nowinkami z zakresu prawa, a prawo podatkowe i przepisy dotyczące transportu towarów znasz doskonale — o tym również warto napisać w liście motywacyjnym. Nie zapomnij jednocześnie wspomnieć o cechach charakteru — pozwoli to pracodawcy lepiej Cię poznać.

Przykład listu motywacyjnego dla osoby bez doświadczenia zawodowego

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej miasta XYZ pragnę zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko agenta celnego w Państwa firmie.

Jestem absolwentką Uniwersytetu ABC w Krakowie, gdzie z wyróżnieniem ukończyłam kierunek Logistyka i Transport. W kwietniu uzyskałam wpis na listę agentów celnych i chciałabym zdobyć doświadczenie w zawodzie. Na studiach uzyskałam wiedzę teoretyczną z zakresu transportu towarów, którą mogłabym wykorzystać w zawodzie agenta celnego. Praca w Państwa firmie jest dla mnie ogromną szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności.

Znam w stopniu zaawansowanym dwa języki obce — angielski (certyfikat CPE) i włoski — dzięki czemu bez trudu nawiążę kontakt z zagranicznymi firmami. Jestem osoba zorganizowaną, dokładną i ambitną, która cierpliwie dąży do celu. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności nie stanowi dla mnie problemu, dlatego uważam, że bez trudu sprostam wyzwaniom, czekającym mnie na nowym stanowisku.

Mam nadzieję, że dostanę szansę na zaprezentowanie mojego potencjału i przybliżenie mojej sylwetki na rozmowie kwalifikacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,
XXX

Mamy nadzieję, że artykuł pomógł Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, jak napisać list motywacyjny. Agent celny to z pewnością odpowiedzialny zawód, ale z odpowiednio przygotowanymi dokumentami jest na wyciągnięcie ręki!

Odkryj więcej artykułów