Jak napisać list motywacyjny? Laborant chemiczny

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 listopada 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przymierzasz się do przygotowania dokumentów aplikacyjnych na wymarzony etat? Udało Ci się napisać CV, a teraz czas na list motywacyjny? Laborant chemiczny wykonuje badania, które mają zasadniczy wpływ na sposób leczenia pacjenta, dlatego też jest to zawód obarczony dużą odpowiedzialnością. Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi wykazywać pewne umiejętności, posiadać odpowiednie wykształcenie i cechy charakteru. Laborant chemiczny może się okazać Twoim zawodem, jeśli wykażesz się wystarczającym zaangażowaniem podczas ubiegania się o posadę.

Laborant chemiczny. Czym się na co dzień zajmuje?

Laborant chemiczny zajmuje się pobieraniem i przygotowaniem próbek laboratoryjnych oraz oznaczaniem wielkości chemicznych i fizycznych, a także wykonuje badania biochemiczne. Pracuje przeważnie w sterylnym laboratorium. Pełen zakres obowiązków i kompetencji laboranta określone są w informacji o zawodach, zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do głównych jego obowiązków należą:

 • pobieranie, rejestracja i przygotowanie próbek do badań,

 • przygotowywanie odczynników,

 • wykonywanie badań analitycznych,

 • analizowanie wyników badań,

 • nadzorowanie procesów laboratoryjnych,

 • utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym aparatury laboratoryjnej,

 • sporządzanie raportów z badań i analiz,

 • współpraca z dostawcami np. odczynników,

 • współpraca z placówkami i jednostkami naukowymi,

 • przestrzeganie przepisów i norm,

 • dbanie o odpowiednią jakość wykonywanych analiz z uwzględnieniem zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz norm ISO.

Laborant chemiczny ma w swojej pracy ciągły kontakt z odczynnikami chemicznymi. Musi się także posługiwać specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Ponadto musi być na bieżąco z normami i przepisami dotyczącymi wykonywanych przez siebie pomiarów i analiz.

Profil idealnego kandydata

Laborant chemiczny to zawód wymagający konkretnych umiejętności i odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

Preferowane wykształcenie i umiejętności

Aby zostać laborantem, niekoniecznie musisz mieć wyższe wykształcenie. Niektórym pracodawcom wystarczy wykształcenie średnie, najlepiej zawodowe o profilu chemicznym, biologicznym lub analitycznym. Jeżeli jednak chcesz się rozwijać w dziedzinach laboratoryjnych i awansować np. na kierownika laboratorium, powinieneś mieć wykształcenie wyższe (z zakresu np. biologii czy biotechnologii) oraz stale poszerzać swoją wiedzę, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych m.in. przez szkoły wyższe, organizacje zawodowe czy firmy szkoleniowe z zakresu konkretnych technik i metod pobierania próbek oraz wykonywania badań.
Ważna jest sprawność w obsłudze komputera i specjalistycznego oprogramowania. Przydatna jest także podstawowa znajomość norm dotyczących materiałów, zasad BHP dotyczących pracy w laboratorium oraz wspomnianych wyżej zasad GMP i ISO.
Nie można pominąć zdolności matematycznych. Zadania laboranta chemicznego bardzo ściśle się wiążą z wykonywaniem skomplikowanych działań matematycznych.

Kompetencje miękkie, czyli…

Poza wykształceniem i zdobytą wiedzą ważne są kompetencje miękkie. Na pewno uznanie w oczach rekrutera zdobędą osoby, które będą się charakteryzować cechami niezbędnymi do wykonywania zawodu laboranta. Należą do nich:

 • rzetelność,

 • dokładność,

 • skrupulatność,

 • odpowiedzialność,

 • dobra organizacja pracy i samodzielność,

 • kreatywność,

 • analityczne myślenie i umiejętność wyciągania wniosków,

 • terminowość,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowe atuty

Praca w laboratorium to także umiejętność pracy w grupie i współpraca w imię konkretnego celu. Przydatne w niej są także pewne cechy przywódcze oraz umiejętność przekonywania do własnych koncepcji czy pomysłów. W sytuacjach konfliktowych pomocne mogą być umiejętności negocjacyjne i zdolność rozwiązywania problemów.

Poprawnie napisany list motywacyjny kluczem do sukcesu

Czas podsumować nasze wskazówki dotyczące wykształcenia, umiejętności i kompetencji i napisać list motywacyjny.
W dokumentach aplikacyjnych bardzo często pomija się pisanie listu motywacyjnego. To poważny błąd. Suche informacje zawarte w CV mogą się okazać niewystarczające, aby przekonać osobę rekrutującą do wybrania właśnie Ciebie (zwłaszcza jeśli na stanowisko ubiega się kilka lub kilkanaście osób), dlatego porządnie przyłóż się do napisania listu motywacyjnego. Wszystko to, co doceni Twój przyszły pracodawca, musisz zawrzeć na jednej stronie formatu A4. Poniżej zawarliśmy kilka wskazówek, które mogą być pomoce.

Uzupełnienie, a nie powielenie informacji

Życiorys zawiera suche informacje uporządkowane w odpowiedniej kolejności. List motywacyjny jest uzupełnieniem tych danych. Rozwija fakty, które chcesz podkreślić i które mogą być szczególnie przydatne w przyszłej pracy. Ze względu na odniesienia do ogłoszenia zawarte w liście motywacyjnym pamiętaj, abyś nie pisał jednego wzoru w odpowiedzi na kilka ogłoszeń.

Konkrety, najlepiej poparte liczbami

W liście motywacyjnym nie ma miejsca, by zbytnio się rozpisywać. Zamieść w nim tylko kilka, najważniejszych w odniesieniu do zawodu, umiejętności i osiągnięć. Pamiętaj, żeby wspomnieć o ostatnich, najbardziej aktualnych sukcesach. Dobrze będą wyglądały również konkretne liczby, opisujące Twoje zaangażowanie.

Przed wysłaniem zrób korektę

Twój list motywacyjny musi być napisany poprawnie po polsku. Zadbaj o to, żeby nie znalazły się w nim błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne. Mogłyby one świadczyć o Twoim braku zaangażowania i niepoważnym podejściu do rekrutacji.

Przejrzysta forma

Czytelna forma jest bardzo ważna. Rekruter poświęci jedynie kilka minut, aby się zapoznać z Twoim podaniem, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie informacje, które chcesz przekazać, były odpowiednio podkreślone. Osiągniesz ten efekt, jeśli podzielisz dokument na następujące części.

 • Twoje dane imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail

 • Data utworzenia dokumentu

 • Dane odbiorcy nazwa i adres firmy oraz stanowisko osoby rekrutującej

 • Wprowadzenie z użyciem zwrotu grzecznościowego

 • Akapit otwierający zawierający nazwę stanowiska i podkreślający Twoje zaangażowanie

 • Akapit główny opisujący Twoje doświadczenie i osiągnięcia

 • Akapit uzupełniający wspominający Twoje dodatkowe atuty i osiągnięcia

 • Akapit podsumowujący krótkie zestawienie Twoich mocnych stron

 • Podpis poprzedzony zwrotem grzecznościowym

Jeżeli powyższe wskazówki nadal nie rozwiały Twoich wątpliwości, jak powinien wyglądać list motywacyjny, pomocny może być jeden z przykładów.

List motywacyjny laborant chemiczny z doświadczeniem w zawodzie

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Numer telefonu, e–mail

22.09.2021 r.

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na Państwa stronie internetowej, o numerze referencyjnym LCH22/09/2021, pragnę się ubiegać o stanowisko laboranta chemicznego w Laboratorium X w Warszawie. Jestem pod wrażeniem sukcesów, jakie Państwo osiągnęli, i wierzę, że doskonale odnajdę się w tak prestiżowej placówce. Co mogę wnieść do firmy?

Od ośmiu lat pracuję na stanowisku laboranta chemicznego. Przez ostatnie dwa lata pracowałam w firmie farmaceutycznej Y, gdzie współuczestniczyłam w opracowywaniu receptur nowych leków i suplementów diety, przeznaczonych na polski rynek. Zespół, w którym pracowałam, może się poszczycić zdobyciem nagrody za wyróżniające osiągnięcia naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Swoje kompetencje i wiedzę (także nabytą w toku studiów na kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) chciałabym poszerzać w Państwa laboratorium, ponieważ praca z najnowocześniejszą aparaturą to dla mnie sama przyjemność. Moje kompetencje i dotychczasowe osiągnięcia zawodowe chętnie potwierdzę, przedkładając referencje od poprzedniego pracodawcy.

Jestem osobą bardzo skrupulatną i dokładną, która rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Lubię pracować w grupie, aczkolwiek nierzadko zdarzało mi się pracować samodzielnie, po godzinach pracy, gdy wymagało tego dokończenie projektu. Do swojej pracy staram się podchodzić w sposób kreatywny, aby nie stała się ona dla mnie monotonna i nieciekawa. Doskonale radzę sobie z obsługą komputera i programów laboratoryjnych.

Liczę, że moja kandydatura znajdzie uznanie w Państwa oczach. Ufam, że jestem idealną osobą na stanowisko laboranta chemicznego i że dadzą mi Państwo szansę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
XYZ

List motywacyjny laborant chemiczny bez doświadczenia

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Numer telefonu, e–mail

22.09.2021 r.

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o numerze referencyjnym LCH22/09/2021, zamieszczonego na stronie internetowej Państwa laboratorium, pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko laboranta chemicznego. Od dawna pasjonuję się analityką medyczną i ufam, że będę miał możliwość uczenia się od najlepszych.

Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie w trakcie studiów wielokrotnie miałem możliwość pobierania materiałów biologicznych, które następnie poddawałem szczegółowym analizom i pomiarom. Praktyki studenckie, które miałem możliwość odbyć w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, utwierdziły mnie w przekonaniu, że swoją przyszłość zawodową chcę związać z laboratorium referencyjnym, jakim jest Państwa placówka. Wiem, że metody badań stosowane w Państwa firmie są najnowocześniejsze i oparte o wysokie standardy.

Jestem osobą zorganizowaną, rzetelną, skrupulatną i nastawioną na osiągnięcie celu. Nie boję się ciężkiej pracy w systemie zmianowym czy zostawania po godzinach, jeśli sytuacja tego wymaga. Nie stanowi dla mnie problemu także praca z komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem. Posiadam czynne prawo jazdy kategorii B.

Mam nadzieję, że moja kandydatura znajdzie uznanie w Państwa oczach i będę mógł przedstawić swoje mocne strony w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
XYZ

Chcesz odnieść sukces w czasie rekrutacji i zdobyć wymarzony zawód laboranta chemicznego? Weź pod uwagę nasze wskazówki dotyczące prawidłowo napisanego listu motywacyjnego. Rzetelnie przygotowane dokumenty aplikacyjne mogą przesądzić o tym, że to właśnie Tobie przyszły pracodawca zaufa i zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Odkryj więcej artykułów