List motywacyjny — księgowy. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Sprawnie operujesz cyframi, nie przerażają Cię nawet skomplikowane zagadnienia matematyczne, ale nie masz pojęcia, jak napisać list motywacyjny? Księgowy powinien być umysłem ścisłym i mieć analityczne umiejętności, niekoniecznie natomiast musi być biegły w sztuce pisania dokumentów aplikacyjnych. To trudne zadanie, zwłaszcza gdy o jedno stanowisko ubiega się kilku czy kilkunastu kandydatów. Co zrobić, aby odnieść sukces? Na jakie umiejętności i kompetencje zwróci uwagę Twój przyszły pracodawca, czym Twoja kandydatura może wyróżnić Cię spośród tłumu innych?

Podstawa to czytelny i dobrze skonstruowany list motywacyjny. Księgowy może być zawodem, z którym zwiążesz ścieżkę kariery. Jak to osiągnąć? Prościej niż myślisz! Wskazówki, jak powinien wyglądać list motywacyjny pod kątem technicznym i merytorycznym, oraz przykłady poprawnie napisanych dokumentów, znajdziesz w poniższym tekście.

Kilka słów o specyfice zawodu księgowego

Deregulacja zawodu księgowego w 2014 r. spowodowała, że zawód ten stał się łatwiej dostępny i nie wymaga już certyfikatu wydawanego przez Ministra Finansów, tytułu biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego. Działalność taką mogą wykonywać wszyscy, którzy mają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie byli karani za niektóre wykroczenia podatkowe.

Mimo braku wymagań formalnych zawód księgowego powinny wykonywać osoby z pewnymi predyspozycjami. Wynika to z określonego zakresu obowiązków i charakteru pracy, zależnego w znacznej mierze m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, profilu jego działania czy charakteru prawnego. Do ogólnych zagadnień, którymi zajmuje się księgowy, należą:

 • księgowanie i dekretowanie dokumentów, wystawianie faktur i innych dokumentów finansowych,

 • przygotowywanie raportów finansowych według aktualnych norm,

 • przygotowywanie i księgowanie przelewów bankowych,

 • współpraca z instytucjami, takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy,

 • przygotowywanie corocznych deklaracji podatkowych,

 • prowadzenie tzw. pełnej księgowości (księgi przychodów i rozchodów, kont księgi głównej, zestawień itp.) lub uproszczonej, w zależności od charakteru podmiotu gospodarczego,

 • rozliczanie należności firmy,

 • współpraca z klientami firmy,

 • zarządzanie aktywami i pasywami firmy.

Ponadto księgowy odpowiada m.in. za rozliczanie płatności z pracownikami czy kontrahentami. Jak widzisz, zakres obowiązków jest bardzo szeroki i dosyć płynny, co w dużej mierze zależy od charakteru przedsiębiorstwa, dla którego pracuje księgowy.

W obrębie zawodu znajduje się wiele specjalizacji, m.in. z zakresu rachunkowości, podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób prawnych.

Czym powinien się charakteryzować idealny księgowy?

Według badań prowadzonych w obrębie projektu Barometr Zawodów na rok 2021 pracownicy ds. rachunkowości i księgowości (w tym księgowi) są stale poszukiwaniu na rynku pracy. Czym się wyróżniają specjaliści w tej dziedzinie? Jakie warunki powinien spełniać kandydat oraz jakie umiejętności i kwalifikacje posiadać?

Oto kilka wskazówek, na co zwróci uwagę przyszły pracodawca (pamiętaj o nich, pisząc list motywacyjny!). Mimo że nie jest to ustawowo wymagane, mile widziane jest, aby księgowy posiadał wykształcenie wyższe (pożądany jest dyplom z rachunkowości lub innego ekonomicznego kierunku o specjalności rachunkowość). Wykształcenie to jednak jedynie podstawa, gdyż musi się stale rozwijać i dokształcać, aby biegle orientować się w aktualnych przepisach podatkowych.

Ponadto idealny kandydat powinien posiadać następujące cechy:

 • biegłość w liczeniu i operowaniu cyframi,

 • dokładność, skrupulatność i rzetelność,

 • odporność na stres wynikający z odpowiedzialności związanej z zawodem księgowego,

 • ambicję (do ciągłego rozwoju),

 • umiejętność pracy w zespole,

 • zdolność organizacji czasu,

 • elastyczność,

 • wysoką kulturę osobistą.

W pracy przydatna może być znajomość programów finansowo-księgowych (np. Sage Symfonia czy Comarch Optima) oraz biegła znajomość języka obcego, co najmniej na poziomie B2.

Posiadasz wymagane wykształcenie i przydatne umiejętności, jednak nie należy do nich umiejętność pisania listów motywacyjnych? Pomocne w rozwiązaniu tego problemu mogą się okazać poniższe wskazówki.

List motywacyjny krótka instrukcja, na co zwrócić uwagę

Obok przejrzystego życiorysu list motywacyjny jest jednym z dokumentów, które należy napisać, ubiegając się o posadę księgowego (nawet kiedy w ogłoszeniu nie jest on wymagany, lepiej przedłożyć go przyszłemu pracodawcy, ponieważ świadczy to o poważnym podejściu i zaangażowaniu w proces rekrutacyjny). Pisząc go, pamiętaj, że nie musi być wcale długi, za to ważne, żeby był czytelny. Powinien składać się z następujących części:

 • Twoje dane (imię, nazwisko, adres, e-mail, nr. telefonu).

 • Data napisania listu.

 • Dane i adres odbiorcy (uwzględnij stanowisko osoby rekrutującej).

 • Wprowadzenie (użyj zwrotu grzecznościowego).

 • Akapit wprowadzający (wymień stanowisko, na które aplikujesz, wyraź entuzjastyczne podejście do firmy i stanowiska).

 • Akapit opisujący Twoje wykształcenie i doświadczenie (podkreśl tylko te punkty, które są związane bezpośrednio ze stanowiskiem).

 • Akapit podkreślający inne umiejętności przydatne na stanowisku.

 • Akapit podsumowujący (krótko podsumuj, dlaczego to Ciebie powinni zaprosić na rozmowę, wyraź nadzieję, na przyszłe spotkanie).

 • Podpis poprzedzony zwrotem grzecznościowym.

Pamiętaj o tym, że dokumenty aplikacyjne powinny być napisane w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie. Niedopuszczalne jest aplikowanie na kilka stanowisk, załączając jeden, uniwersalny list motywacyjny. Księgowy w różnych firmach może pracować w różnym środowisku, mieć inny zakres obowiązków czy też korzystać z różnych programów finansowo-księgowych, dlatego też tak ważne jest, aby wyjść naprzeciw wymaganiom konkretnego pracodawcy.

Mimo wskazówek, które powinny Ci pomóc w napisaniu listu motywacyjnego, nadal masz wątpliwości, jak to poprawnie zrobić? Być może pomocny okaże się jeden z przykładów zamieszczonych poniżej.

List motywacyjny osoby z doświadczeniem zawodowym

19 września 2021 r.

(Nadawca)
Anna Małopolska
anna.malopolska@email.com
ul. Podwawelska 125
00-001 Warszawa
+48 000 000 000

(Odbiorca)
Krzysztof Nowicki
XXX Sp. z o.o.
Ul Morska 11/21
08-947 Łódź
+48 000 000 000

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na łamach portalu ogłoszeniowego ABC pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko księgowej w Pańskiej firmie. Z wielkim zainteresowaniem śledzę poczynania XXX na rynku nieruchomości, gdyż branża ta jest w kręgu moich zainteresowań. Swoją przyszłość zawodową ściśle wiążę właśnie z nią, dlatego zdecydowałam się aplikować do Pańskiej firmy.

W zawodzie pracuję już od 10 lat, a od ostatnich ośmiu w firmie XYZ, specjalizującej się pośrednictwem w wynajmowaniu mieszkań i lokali usługowych. Zaczynałam od stanowiska młodszej księgowej, by po dwóch latach awansować na stanowisko głównej księgowej. Zajmowałam się pełną księgowością, korzystając z programu Comarch Optima. Ponadto nadzorowałam pracę pięciu innych księgowych, którzy pracowali w moim zespole. Zawsze kładłam nacisk na rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków, co mogą poświadczyć moi ówcześni przełożeni. Byłam także odpowiedzialna za wdrożenie systemu księgowości w naszej firmie.

Mogę się poszczycić kierunkowym wykształceniem. Skończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i Księgowość na Akademii Ekonomicznej w Warszawie oraz ukończyłam podyplomowe studia z Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Poszerzałam swoją wiedzę, biorąc udział w szkoleniach dla Dyplomowanego Księgowego organizowanych przez Krajową Izbę Księgowych.

Jestem osobą skrupulatną, dokładną, rzetelną. Praca z liczbami i przepisami prawa podatkowego jest moją pasją, której poświęcam się również po godzinach pracy, pogłębiając swoją wiedzę. Mogę się pochwalić znajomością języka angielskiego na poziomie B2, czyli w stopniu komunikatywnym, także w zakresie słownictwa branżowego.

Wierzę, że moje wykształcenie, doświadczenie i umiejętności oraz wiedza, którą ciągle zgłębiam, okażą się przydatne na stanowisku księgowej w Pańskiej firmie. Wyrażam szczerą nadzieję, że przekonałam Pana do mojej kandydatury i liczę na spotkanie.

Z poważaniem,
Anna Małopolska

List motywacyjny osoby bez doświadczenia

19 września 2021 r.

(Nadawca)
Arkadiusz Małopolski
arkadiusz.malopolski@email.com
Ul Podwawelska 125
00-001 Warszawa
+48 000 000 000

(Odbiorca)
Krzysztof Nowicki
XXX Sp. z o.o.
Ul Morska 11/21
08-947 Łódź
+48 000 000 000

Szanowny Panie,

z przyjemnością aplikuję na stanowisko księgowego w Pańskiej firmie. Moja kandydatura jest odpowiedzią na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej firmy XXX, którą z wielką uwagą śledzę na bieżąco. Jestem przekonany, że swoją przyszłość zawodową zwiążę z księgowością korporacyjną, dlatego też liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury. Szybko się uczę i wierzę, że niewielkie doświadczenie wkrótce uzupełnię ciężką pracą.

Skończyłem pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto uczestniczyłem w Kursie dla Samodzielnych Księgowych organizowanym przez Krajową Izbę Księgowych. Już podczas studiów zdobywałem doświadczenie zawodowe w ramach praktyk studenckich i wolontariatu. Dzięki temu pogłębiłem swoją wiedzę praktyczną i nabyłem doświadczenia w pracy z programami finansowo-księgowymi.

Jestem osobą pracowitą, systematyczną, rzetelną i skupioną na wykonaniu powierzonych mi zadań. Mam umysł analityczny, świetnie sobie radzę, pracując z liczbami. Jestem nastawiony na ciężką pracę i poszerzanie swoich kompetencji. Posiadam certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2.

Mam nadzieję, że mój entuzjazm i zapał do pracy przekonają Pana do mojej osoby i będę miał możliwość przybliżenia swoich umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
Arkadiusz Małopolski

Pisząc dokumenty aplikacyjne, niewiele uwagi przykłada się do napisania listu motywacyjnego, kładąc nacisk na CV. Jest to poważny błąd, ponieważ to właśnie list motywacyjny jest rozwinięciem informacji zawartych w życiorysie, przez co może przesądzić o Twojej karierze i przekonać przyszłego pracodawcę do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Księgowy powinien zdawać sobie z tego sprawę.

Odkryj więcej artykułów

 • Słowa kluczowe w CV
 • List motywacyjny spedytora - porady i wzór
 • 7 sposobów na idealnie zgrane tła do CV
 • List motywacyjny – wskazówki i szablon, dzięki któremu przykujesz uwagę rekrutera
 • Co napisać w mailu z CV?
 • Co powinien zawierać list motywacyjny?
 • List motywacyjny kontrolera finansowego
 • Doskonały list motywacyjny lekarza
 • Czy w CV wpisywać wszystkie miejsca pracy?
 • Jak nazwać plik CV?
 • List motywacyjny – intendent
 • List motywacyjny bez ogłoszenia