Skuteczny list motywacyjny. Kierownik apteki poszukiwany!

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 22 sierpnia 2022 | Opublikowano 14 grudnia 2021

Zaktualizowano 22 sierpnia 2022

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jak pokazały ostatnie lata, zawód farmaceuty jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Studia farmaceutyczne są niezwykle trudne i wymagające, lecz po ich ukończeniu nie można narzekać na brak pracy. Zawód daje też możliwości rozwoju w tym aplikowanie na kierownika apteki. Aby dobrze się przygotować się do tego zadania pod względem formalnym, trzeba spełnić szereg obowiązków i wymagań, a tych z czasem jest coraz więcej. Stałe, cykliczne szkolenia są obowiązkiem każdego farmaceuty, a od niedawna funkcjonuje nawet płatny, sześciodniowy urlop szkoleniowy w każdym roku, który należy wykorzystać.

Zawód farmaceuty wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, którym należy wydać odpowiednie leki w stosownych dawkach. Nie można popełnić żadnego błędu przy samodzielnym wykonywaniu przepisanego leku, trzeba także wziąć odpowiedzialność za osoby odbywające praktyki. Jest to zajęcie wymagające, ale dające sporo satysfakcji i dobre zarobki. Aby dostać tę posadę, trzeba umiejętnie przedstawić swoje kompetencje i wiedzę w dokumentach aplikacyjnych, w tym napisać konkretny list motywacyjny. Kierownik apteki musi w nim przede wszystkim uwidocznić chęć do nauki i odpowiedzialność.

Czym zajmuje się kierownik apteki?

Szczegółowa odpowiedź na to pytanie ułatwi skonstruowanie dobrego listu motywacyjnego. W ogłoszeniu o pracę na pewno pojawią się wymagania, które trzeba wziąć pod uwagę przy pisaniu dokumentu. Ponadto można się skupić na innych obowiązkach, ciążących na kierowniku apteki i pokazać swoje doświadczenie w tym zakresie.

Zawód farmaceuty nieustannie się zmienia i rozwija, czego odzwierciedleniem jest nowa ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, która w czasie pisania tego artykułu właśnie wchodzi w życie. W związku z tym nowymi obowiązkami dla kierowników apteki będą między innymi:

 • Nadzór nad realizacją szkoleń personelu aptecznego i dokumentowanie ich, bo stałe dokształcanie się jest jednym z najważniejszych obowiązków farmaceuty rynek leków stale się doskonali i ewoluuje.

 • Organizowanie regularnych kontroli wewnętrznych w podległej aptece oraz szybkie reagowanie na problemy.

 • Weryfikowanie, czy zamówione towary objęte refundacją pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a także weryfikowanie dostawców.

 • Dokumentowanie przekazywania zadań personelowi apteki.

Ponadto do aptek wprowadzone mają zostać inne usługi, w dużym stopniu odciążające lekarzy. Rozwiązanie to, przejęte od krajów zachodniej Unii Europejskiej i Kanady, polega na zwiększeniu uprawnień farmaceutów w zakresie podstawowego nadzoru nad zdrowiem pacjenta. Zalicza się do tego na przykład ustalanie prawidłowego wskaźnika BMI, mierzenie ciśnienia tętniczego czy porady w przypadku drobnych dolegliwości. Być może dojdzie do tego możliwość wykonywania szczepień w aptece. Więcej informacji pojawi się w Zintegrowanym Programie Profilaktycznym, realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie wszedł w życie pilotażowy program przeglądu lekowego, którego celem jest wykrywanie i rozwiązywanie problemów z dostępnością leków, co ma istotne znaczenie dla osób przewlekle chorych, potrzebujących stałego dostępu do leków.

Nowości jest dużo, ale stałe obowiązki również muszą być wykonywane. Co do nich należy?

 • Odpowiednie przechowywanie, wydawanie, przyjmowanie, prawidłowe oznakowanie leków i wyrobów medycznych.

 • Ewidencjonowanie zrealizowanych recept i szczegółowe monitorowanie stanu magazynowego leków, robienie zamówień.

 • Przyjmowanie informacji o możliwych działaniach niepożądanych leku lub o podejrzeniu, że lek nie odpowiada ustalonym normom, a także przekazywanie tych informacji odpowiednim organom, co może skutkować wstrzymaniem lub wycofaniem ich z obrotu.

 • Prowadzenie specjalnej ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych, nadzór nad ich przechowywaniem i wydawaniem.

 • Ewidencjonowanie farmaceutów zatrudnionych w aptece oraz przekazywanie danych istotnych do prowadzenia Rejestru Aptekarzy do Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 • Nadzorowanie praktyk studentów farmacji oraz techników farmaceutycznych.

 • Reprezentowanie apteki przed Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami.

W liście motywacyjnym warto się skupić na konkretnych, wykonywanych przez siebie obowiązkach, nie powielając jednak kilkukrotnie tych samych informacji. Pamiętaj, że atrakcyjny list motywacyjny będzie rzeczowy i w miarę krótki najlepiej, by nie przekroczył jednej strony A4. Można w nim nadmienić spełnianie istotnych w zawodzie obowiązków.

Kierownik apteki jakie cechy będą najbardziej poszukiwane przez rekruterów?

Kierownik apteki, poza twardymi kompetencjami, musi także posiadać tak zwane umiejętności miękkie, które pozwolą mu się uporać z ogromem obowiązków. Nawet jeśli nie są one wymienione w ogłoszeniu na stanowisko, warto zwrócić w liście motywacyjnym uwagę na swoje szczególnie mocne strony. Przy pracy na stanowisku kierowniczym w aptece przydają się następujące cechy.

 • Dyspozycyjność. Nie bez przyczyny pojawia się na pierwszym miejscu: kierownik apteki musi być zatrudniony w wymiarze całego etatu, w dodatku przepisy narzucają obowiązek, aby był obecny przez cały czas otwarcia apteki. W praktyce, gdy apteka otwarta jest dłużej niż osiem godzin, kierownik na piśmie wyznacza swojego zastępcę.

 • Bycie liderem zespołu. To także dawanie wsparcia innym w trudnych obowiązkach i branie na siebie dużej odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest słowem-kluczem, które warto wykorzystać w liście motywacyjnym.

 • Organizacja. Ogrom obowiązków i ciągłe zmiany, w tym zwiększanie zadań stojących przed farmaceutami, wymagają naprawdę sporych umiejętności organizacyjnych.

 • Komunikatywność. Aby móc udzielić stosownej porady farmaceutycznej lub dopasować odpowiedni lek bez recepty albo suplement, trzeba przeprowadzić szczegółowy wywiad.

 • Samodzielność i skuteczność działania. Kierownik musi samodzielnie podejmować decyzje i mierzyć się z ich konsekwencjami.

 • Otwartość na innowacje. Jest to cecha konieczna, która na pewno zainteresuje rekrutera, nawet jeśli nie jest podana w wymaganiach na stanowisko. Jeśli ją wymieniasz w liście motywacyjnym, podaj krótki opis z przykładem, jak przejawiła się w przeszłości.

Wykorzystując powyższe punkty oraz swoje własne doświadczenia, zastanów się, które z nich charakteryzują Cię szczególnie. Nie musisz podawać wszystkich cech, by nie zapychać dokumentu najlepiej wybierz te, które możesz poprzeć przykładami.

Dobrze skonstruowany list motywacyjny, który zapewni sukces

Stworzenie odpowiedniego listu motywacyjnego ułatwi wypisanie wymagań zawartych w wybranym ogłoszeniu o pracę. Będą one najważniejsze dla osoby czytającej Twój list i warto się odnieść do nich w jak największym stopniu. To da rekruterowi pewność, że zależy Ci właśnie na tym stanowisku i na wstępie pokaże Twoje zaangażowanie.

Także forma listu w przypadku stanowiska kierowniczego ma duże znaczenie. W tak szybko zmieniającej się branży warto postawić na nowoczesność i wykorzystać formułę tak zwanego celu zawodowego. Chodzi o to, by na początku dokumentu wyróżnić sekcję, w której krótko opiszesz swoje ostatnie doświadczenia zawodowe i cele na najbliższą zawodową przyszłość to informacje ważne z punktu widzenia rekrutera, dzięki którym może się od razu Tobą zainteresować. Jest to także miejsce, w którym krótko możesz wspomnieć o posiadanym wykształceniu, gdyż bez niego wykonywać zawodu farmaceuty po prostu się nie da. Nowoczesny list motywacyjny nie musi być ścianą tekstu, może zawierać punktory i pogrubienia kluczowych słów Twoich dobrych cech i doświadczeń zawodowych.

Przykład dobrze skonstruowanego listu motywacyjnego dla kierownika apteki

10 sierpnia 2021 r.

(Nadawca)
Anna Kowalska
Mail: anna.kowalska@email.com
ul. Katowicka 1
62-200 Poznań
Tel: 600 123 456

(Odbiorca)
Paulina Wiśniewska
Apteka XXX
ul. Głośna 12
62-200 Poznań

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, które znalazłam na portalu ABC, zgłaszam swoją aplikację na stanowisko Kierownika apteki „XXX”.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, na specjalizacji Farmaceutyka Apteczna. Od pięciu lat jestem kierownikiem apteki przyszpitalnej „XYZ”, gdzie zdobyłam bogate doświadczenie w pracy z ludźmi oraz poprawiłam swoją komunikatywność. W państwa firmie pragnę wykorzystać nowe techniki sprzedażowe oraz wprowadzić doraźną pomoc pacjentom zgłaszającym drobne dolegliwości.

Posiadam dwunastoletnie doświadczenie w pracy w aptekach, głównie szpitalnych, gdzie nauczyłam się odporności na stres podczas nieprzewidzianych sytuacji, których w szpitalach jest wiele, i szybkiego reagowania w razie nieprawidłowości. Moim największym marzeniem od zawsze było samodzielne kierowanie apteką, dlatego zaraz po studiach ukończyłam kurs z zarządzania. Po odbyciu obowiązkowego, pięcioletniego stażu udało mi się osiągnąć cel.

Jestem osobą uczciwą i pracowitą, dzięki czemu nigdy nie miałam kłopotów podczas kontroli. Wszystkie obowiązki farmaceuty i kierownika apteki wykonywałam właściwie i na czas, dzięki czemu nigdy z własnej winy nie miałam problemu z dostępnością leków.

Jestem pewna, że spełniam wymagania zawarte w Państwa ogłoszeniu. Posiadam stosowne wykształcenie i doświadczenie, mam prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach oraz możliwość wykonywania zawodu kierownika apteki.

Dbam o ciągłe uzupełnianie swojej wiedzy, a w ostatnich latach uczestniczyłam w szeregu szkoleń, z czego wymienię ostatnie:

- Nowe zadania kierowników aptek
- Szczepienia przeciwko Covid-19 wdrożenie w aptece
- Leczenie przeziębienia u dzieci

Moimi dodatkowymi atutami są odpowiedzialność i skuteczność działania, dzięki czemu realizuję wszystkie zadania stojące przed kierownikiem apteki. Jestem dyspozycyjna w wymiarze pełnego etatu. Potrafię zarządzać zespołem i wprowadzać dobrą atmosferę, co usprawni działanie apteki.

Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że moja aplikacja spodoba się Pani i będę mogła się zaprezentować podczas bezpośredniej rozmowy.

Z poważaniem,
Anna Kowalska

Wcześniejsze przemyślenie treści oraz zastosowanie nowoczesnych technik pisania sprawi, że stworzysz mocny list motywacyjny. Kierownik apteki musi przyjąć na siebie dodatkową odpowiedzialność i pokazać, że jest na to przygotowany pod względem wykształcenia i doświadczenia. W związku ze stale rosnącą liczbą seniorów oraz malejącą liczbą lekarzy i pielęgniarek kierownicy aptek muszą być gotowi na zwiększoną służbę społeczeństwu.

Odkryj więcej artykułów

 • Pisanie CV podczas pandemii COVID-19
 • Zasady pisania CV: 6 uniwersalnych zasad, których należy przestrzegać
 • List motywacyjny IT
 • Przykładowe CV dla rejestratorki medycznej
 • Jak uwzględnić staż w CV?
 • Wzór CV – przedstawiciel medyczny
 • CV do sklepu – wskazówki i przykłady
 • Jak napisać CV dla ucznia (wzór i przykłady)
 • CV kierowcy – przykłady, omówienie i wzór
 • List motywacyjny specjalisty do spraw PR
 • Czy podawać stan cywilny w CV?
 • List motywacyjny – referent ds. administracyjnych