Jak napisać resume po angielsku?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

12 maja 2022

W krajach anglojęzycznych odpowiednikiem CV jest Resume. Ten dokument być szczególnie przydatny, jeżeli planujesz rozpoczęcie kariery zawodowej w USA lub Kanadzie. W naszym artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak napisać resume, tak aby zwróciło uwagę pracodawcy, oraz przedstawiamy punkty, których nie powinno zabraknąć w profesjonalnym dokumencie aplikacyjnym.

Czym jest resume?

Resume jest pismem, którego głównym zadaniem jest opis doświadczenia zawodowego kandydata. Powinny się w nim także znaleźć informacje na temat Twojego wykształcenia, osiągnięć i zdobytych uprawnień.
Dobre resume ma podkreślać Twoje umiejętności, zaangażowanie i wartość, którą dzięki swojej pracy możesz zaoferować potencjalnemu pracodawcy. Skuteczne resume powinno przyciągnąć uwagę rekrutera i przedstawiać kandydata w jak najlepszym świetle.

Podstawowe różnice między CV a resume

Zastanawiasz się, przeglądając ogłoszenia o pracę w amerykańskich firmach, dlaczego część rekruterów wymaga przesłania CV, a niektóre firmy proszą o dostarczenie resume? Czy obydwie nazwy mogą być używane zamiennie? Wprawdzie w niektórych krajach określenia te funkcjonują jako synonimy, to jednak istnieją między nimi subtelne różnice.

Nazewnictwo

Resume, podobnie jak CV, jest życiorysem kandydata, jednak zdecydowanie bardziej zwięzłym i konkretnym. Już porównanie samych nazw zwraca uwagę na różnice.

CV jest skrótem od łacińskiego wyrażenia curriculum vitae, czyli „przebieg życia”. Istotne jest w nim przedstawienie jak największej ilości informacji na temat doświadczenia, wykształcenia i kompetencji uzyskanych przez kandydata podczas całej kariery zawodowej.

Resume natomiast oznacza „streszczenie”. I ta nazwa również sugeruje główne przeznaczenie tego dokumentu ma dostarczyć osobie rozpatrującej poszczególne kandydatury konkretne informacje o kandydacie. W tym przypadku warto więc postawić na krótkie i zwięzłe podsumowanie dotychczasowych osiągnięć.

Długość dokumentu

Resume powinno się zmieścić na jednej stronie A4. Warto też podkreślić, że w resume nie umieszczamy niektórych sekcji znanych z CV, na przykład pomijamy informacje na temat zainteresowań kandydata. Co istotne kolejność przedstawianych informacji nie jest tu ważna.

Rola

CV jest zazwyczaj wymagane przez pracodawców akademickich, a kandydat na wybrane stanowisko na uczelni musi umieścić w nim szczegółowe dane na temat przebiegu swojej dotychczasowej kariery zawodowej.
Na pozostałe stanowiska pracy wysyłany jest zazwyczaj krótki i zwięzły opis doświadczeń zawodowych kandydata, czyli właśnie resume.

Z jakich elementów powinno się składać profesjonalne resume?

Jak stworzyć dokument, który będzie na tyle atrakcyjny, by rekruter po jego przeczytaniu zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną? Przede wszystkim warto się skupić na wybraniu odpowiednich informacji. Profesjonalne resume powinno zawierać sekcje opisane poniżej.

Dane kandydata

W tym miejscu umieść tylko najbardziej niezbędne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podawanie dodatkowych danych na temat daty urodzenia czy narodowości jest zbędne. Nie jest też wymagane umieszczanie w dokumencie swojego zdjęcia.

Podsumowanie zawodowe (Resume Summary)

To istotny punkt dokumentu, w którym warto w kilku zdaniach opisać swoją specjalizację, wymienić główne kompetencje oraz plany na przyszłość. Zanim przystąpisz do tworzenia tej części, zastanów się, kim jesteś, jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia i jakie masz zawodowe ambicje. Warto się przedstawić jako osoba, która wie, do czego dąży i opisać, jaką konkretną wartość wniesiesz do firmy.

Wykształcenie (Education)

W resume umieść dane na temat ostatniego etapu edukacji. Podaj nazwę ukończonej szkoły/uczelni oraz uzyskanej specjalizacji. Takie informacje z reguły są wystarczające dla pracodawcy.

Doświadczenie zawodowe (Work Experience)

To właśnie ten fragment aplikacji jest najbardziej wnikliwie analizowany przez osoby rozpatrujące kandydatury. Dlatego warto przygotować wcześniej świadectwa pracy ze wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia i na ich podstawie opisać ścieżkę dotychczasowej kariery zawodowej. Podaj nie tylko okres zatrudnienia w danym miejscu, ale i nazwy firm oraz zajmowanych stanowisk. Nie zapomnij wymienić kluczowych obowiązków pełnionych na poszczególnych stanowiskach.

Obawiasz się, że Twoje doświadczenie zawodowe jest tak bogate, że jego opis nie zmieści się na jednej stronie A4? W tej sytuacji skup się na najistotniejszych informacjach, bezpośrednio powiązanych ze stanowiskiem pracy, na które aplikujesz, a pozostałe kwestie będziesz mieć okazję rozwinąć podczas spotkania rekrutacyjnego.

Umiejętności (Skills)

Pracodawcy, porównując aplikacje poszczególnych kandydatów, często biorą pod uwagę również ich kompetencje. Pamiętaj bowiem, że w przypadku, gdy o wybrane stanowisko pracy starają się osoby o podobnym wykształceniu i kwalifikacjach, to właśnie umiejętności mogą się okazać czynnikiem decydującym o wyborze.

Warto pogrupować wymienione w tej części kompetencje na „miękkie” i „twarde”, w ten sposób rekruter nie będzie miał problemu z szybkim odnalezieniem interesujących go danych.

Informacje dodatkowe (Additional information)

Jeśli uznasz, że opisane w wyżej wymienionych sekcjach informacje nie są wystarczające, możesz dodać listę uzyskanych certyfikatów, nazwy ukończonych kursów czy szkoleń oraz informacje na temat poziomu znajomości poszczególnych języków.

Trzy kroki do stworzenia skutecznego resume

Wiesz już, czego nie może zabraknąć w przygotowywanym przez Ciebie dokumencie aplikacyjnym. Pora na kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć resume, które będzie nie tylko wyczerpujące, ale i skuteczne.

  1. Skup się na wyselekcjonowaniu najważniejszych informacji

Zastanów się, jaki sposób byłby najlepszy, by się zareklamować jako idealny kandydat na dane stanowisko. Wybierz ze swojego życiorysu zawodowego najistotniejsze informacje i opisz je w zwięzłej formie, akcentując najważniejsze punkty swojego doświadczenia zawodowego.

  1. Sprawdź poprawność stylistyczną i zadbaj o stronę wizualną dokumentu

Resume jest Twoją zawodową wizytówką, postaraj się więc, by jego treść była pozbawiona błędów ortograficznych i stylistycznych. Dokument powinien być czytelny i przejrzysty. Podziel treść na sekcje, wyodrębnij nagłówki, zastosuj jednolitą szatę graficzną.

  1. Dopasuj życiorys do oferty pracy, o którą się ubiegasz

Przed przystąpieniem do tworzenia dokumentu przeczytaj jeszcze raz treść oferty pracy, na którą aplikujesz. Sprawdź wymagania pracodawcy i przeanalizuj listę obowiązków na stanowisku, o które się ubiegasz. Postaraj się, aby przygotowywany przez Ciebie dokument odpowiadał na faktyczne potrzeby pracodawcy.

Wzór resume

Poniżej znajdziesz przykład resume, który może Ci posłużyć jako inspiracja do stworzenia własnego streszczenia życiorysu zawodowego.

Joanna Makowska
Phone: 123456789
e-mail: joanna.makowska@email.com

RESUME SUMMARY
Customer oriented sales specialist with eight years of experience. Working with people and serving clients gives me a lot of satisfaction. For this reason, I am looking for an opportunity to expand my experience in this area. I am a person who wants to constantly develop, so I will be happy to cooperate with your company as a leader in the cosmetics stores industry.

EDUCATION
10/2008–06/2013
Uniwersytet Gdański
Bachelor of Economy

SKILLS AND QUALIFICATIONS
Computer literate: Microsoft Word, Excel, Access
Driving licence (B)
Strong customer service skills
Assertiveness
Excellent presentation skills
Teamwork
Stress tolerance

WORK EXPERIENCE
2013 – present, Wavewood, Sales specialist
Proffesional customer service and advising customers
Handling the cash register
Implementation of sales plans
Preparation of daily and monthly sales reports
Analysis of the results achieved at a given point of sale

LANGUAGES
English
advanced
French
intermediate

Zazwyczaj do resume dołączany jest cover letter, czyli odpowiednik polskiego listu motywacyjnego. Taki zestaw dokumentów aplikacyjnych zawiera wyczerpujące informacje na temat kandydata, które pozwalają rekruterowi na podjęcie decyzji odnośnie do obsadzenia danego stanowiska pracy.

Warto dopilnować, aby przygotowane resume po angielsku spełniało wymogi pracodawcy i zawierało streszczenie najistotniejszych informacji na temat Twojego życia zawodowego. Mamy nadzieję, że wymienione w artykule wskazówki pomogą Ci stworzyć profesjonalny dokument, który przybliży Cię do uzyskania posady w wybranej firmie.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.