Jak napisać podanie o praktyki studenckie

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 3 stycznia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Jesteś na początku swojej kariery zawodowej i brak Ci doświadczenia, a może nawet nie myślisz jeszcze o przyszłej pracy, lecz musisz zaliczyć kolejny semestr studiów? W jednym i drugim przypadku spotkasz się być może z koniecznością napisania podania o praktyki studenckie. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, to przygotowane przez nas wskazówki powinny rozwiać Twoje wątpliwości.

W poniższym tekście zebraliśmy garść najbardziej przydatnych informacji, które należy mieć na uwadze, redagując podanie o praktyki studenckie. Podpowiemy także, jakie normy formalne powinien spełniać ten dokument. Aby rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości, zamieściliśmy też wzór, na którym można bazować, tworząc swoje podanie.

Dlaczego organizowane są praktyki studenckie?

Odbycie praktyk studenckich nie jest jedynie dobrą wolą studenta. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych wyraźnie mówi, że obok egzaminów czy kolokwiów, praktyki są niezbędnym elementem decydującym o zaliczeniu danego roku studiów. Czyli w każdym programie studiów, bez względu na ich charakter, jest miejsce na praktyczną naukę wyuczonego zawodu. Dlaczego praktyki studenckie są takie ważne? Powodów jest kilka, a należą do nich:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego to niepowtarzalna szansa, żeby poznać przyszły zawód i przekonać się, czy obrana ścieżka kariery jest tą właściwą,

 • możliwość wpisania w CV umiejętności zdobytych podczas praktyk odbycie nawet bezpłatnych praktyk w dużej, międzynarodowej korporacji lub marce o ugruntowanej pozycji na rynku będzie dobrze widziane podczas późniejszej rozmowy o pracę,

 • darmowa nauka bezpłatne praktyki mogą nieść ze sobą korzyści pozamaterialne, jak uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach czy poznanie funkcjonowania specjalistycznego oprogramowania,

 • zdobycie kontaktów zawodowych jest to niecodzienna możliwość, aby nawiązać relacje zawodowe, które można wykorzystać na przyszłych szczeblach kariery,

 • szansa na poznanie przedsiębiorstwa praktyki nie tylko uczą zawodu, ale także dają możliwość poznania struktury firmy, co jest szczególnie przydatne, gdy chcesz pracować w konkretnej lub podobnej firmie,

 • szansa na przyszłe zatrudnienie jeżeli się pokażesz w dobrym świetle i wykażesz odpowiednim zaangażowaniem, jest duża szansa, że zwiększy to Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

Bezpłatne praktyki studenckie często są tematem kontrowersyjnym, jeśli postrzega się je jako formę wyzysku. Jak zapewne widać z powyższych punktów, nie jest to prawda i możesz z nich sporo wynieść, jeżeli się postarasz.

Zasady odbywania praktyk studenckich

Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem praktyki mogą trwać jednorazowo maksymalnie rok. Zakres godzin określi Twoja uczelnia, a firma, w której odbywają się praktyki, określi, w jakim systemie będą te godziny realizowane. Aby w ogóle móc odbyć praktyki studenckie, musisz posiadać:

 • skierowanie na praktyki studenckie wydane przez Twoją uczelnię,

 • umowę o praktyki studenckie,

 • aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW),

 • aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

 • podanie o praktyki studenckie (chyba że odbywasz je w firmie, z którą uczelnia ma podpisaną umowę, i załatwiasz je za pośrednictwem uczelnianego biura karier wtedy podanie nie jest wymagane).

Żeby zaliczyć praktyki, musisz przedstawić w dziekanacie zaświadczenie o ich odbyciu oraz wypełniony i podpisany dziennik praktyk. Masz na to określony czas najczęściej musisz się wyrobić przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów.

Aby jednak w ogóle pomyśleć o praktykach, musisz się skupić na napisaniu podania. Oto wskazówki, które pomogą Ci w tym zadaniu.

Podanie o praktyki studenckie

W swojej formie i treści podanie o praktyki studenckie ma wiele wspólnego z listem motywacyjnym. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku musisz udowodnić, że jesteś właściwą osobą, która powinna otrzymać stanowisko, o które się ubiega. W przypadku podania jesteś w trudniejszej sytuacji, gdyż nie możesz się pochwalić żadnym doświadczeniem zawodowym. Możesz to nadrobić, podkreślając swoją motywację i pozytywne nastawienie.

Do kogo adresować?

Gdy szukasz praktyk na własną rękę, pamiętaj, że podanie powinno być zaadresowane bezpośrednio do osoby, która będzie decydowała o przyjęciu Cię wymień tę osobę nie tylko z imienia i nazwiska, ale także zamieść nazwę jej stanowiska. Jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie zamieszczone na portalu z ofertami pracy, masz ułatwione zadanie, gdyż zazwyczaj są tam podane wszystkie dane. Jeżeli jednak starasz się o praktyki w firmie, która obecnie nie prowadzi rekrutacji, przejrzyj stronę firmy, a w jej strukturach znajdziesz dane interesującej Cię osoby. Możesz się także posiłkować firmowym profilem na mediach społecznościowych.

Poza danymi osoby rekrutującej w podaniu zamieść także dane adresowe firmy.

Z jakich części się składa dokument?

Omawiane podanie jest dokumentem, w którym powinny się znaleźć nie tylko dane firmy. Koniecznie umieść w nim także swoje dane, z uwzględnieniem kierunku, roku studiów i numeru indeksu. W prawym górnym rogu zamieść również miejscowość i datę napisania dokumentu.

Gdy już dokonasz formalności, rozpocznij podanie od zwrotu grzecznościowego, jak Szanowni Państwo/Szanowny Panie/Szanowna Pani. Nie zapominaj też o używaniu tych zwrotów w całym dokumencie, to podkreśli szacunek, jaki żywisz do adresata. Następnie wyraź swoją prośbę o przyjęcie Cię na praktyki (również z zachowaniem odpowiedniego tonu).

Kolejna część jest decydująca. To miejsce, aby dobrze umotywować swój wybór. Co skłoniło Cię do wybrania akurat tej firmy/instytucji? Jaką masz motywację i czego chcesz się nauczyć w toku praktyk? Podkreśl, co oferujesz ze swojej strony i w jaki sposób pracodawca skorzysta na Twojej obecności w firmie. Zawrzyj te informacje w kilku zdaniach, aby osoba decyzyjna nie musiała czytać elaboratów miej na uwadze, że nie poświęci na Twoje pismo więcej niż kilka minut.

Podanie o praktyki studenckie podsumuj wyrazami szacunku. Wyraź także nadzieję, że adresat pisma zapozna się ze złożonym dokumentem i pozytywnie ustosunkuje do niego.

Całość podpisz swoim imieniem i nazwiskiem. Na końcu pozostaw miejsce na opinię opiekuna praktyk, który odniesie się do wykonywanych przez Ciebie obowiązków.

Kilka praktycznych wskazówek

Poza odpowiednio formalnym stylem należy pamiętać o kilku szczegółach, którymi się powinno charakteryzować podanie:

 • zwięzła, krótka forma,

 • czytelny, przejrzysty układ,

 • schludny styl, napisany odpowiednią czcionką.

Mamy nadzieję, że przytoczone wskazówki są dla Ciebie pomocne. Jeśli jednak ciągle masz pewne zastrzeżenia i nie do końca wiesz, jak napisać podanie, zamieszczamy przygotowany wzór. Możesz go oczywiście dowolnie przeredagować, w zależności od tego, jaki kierunek studiujesz i w jakiej firmie chcesz odbyć praktyki. Zarys powinien jednak pozostać taki, jak w przykładzie.

Przykład podania

Warszawa, 09.12.2021

(imię i nazwisko)
(wydział, kierunek i rok studiów)
(numer indeksu)

(imię i nazwisko adresata)
(stanowisko adresata)
(nazwa firmy)
(dane adresowe firmy)

Podanie o odbycie praktyk studenckich

Szanowny Panie,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktyki studenckie w Państwa firmie XYZ Sp. z o. o.

Jestem studentem piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Y o specjalizacji X. Zdobytą przeze mnie w toku studiów wiedzę merytoryczną pragnę przełożyć na praktykę zawodową. Od początku mojej ścieżki edukacji jestem zainteresowany działalnością reprezentowanej przez Pana firmy i odbycie praktyk w jej szeregach byłoby dla mnie wielką nobilitacją.

W trakcie studiów miałem możliwość uczestniczyć w kółkach zainteresowań, ściśle dotyczących wybranej przeze mnie specjalizacji. Wiedzę przekazywaną przez nauczycieli zawsze starałem się poszerzać o własne źródła, co świadczy o dużym zaangażowaniu, jaki wkładam w swój rozwój. Podobne na pewno wniósłbym w powierzane mi przez Państwa zadania. Dodatkową motywacją byłaby możliwość poznawania nowinek z działalności Państwa firmy. Podstawy merytoryczne mam opanowane do perfekcji i bazując na nich, jestem w stanie wiele wnieść do struktury firmy. Jestem także osobą entuzjastyczną i skrupulatnie wypełniającą swoje obowiązki.

Liczę na to, że moje zaangażowanie i motywacja znajdą uznanie w Pana oczach i dostanę szansę odbycia u Państwa praktyk studenckich.

Z wyrazami szacunku
(własnoręczny podpis)

Opinia opiekuna praktyk
(miejsce na opinię)

Odbycie praktyk studenckich w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku często otwiera drzwi do kariery. To pierwsza i niepowtarzalna okazja, żeby zapunktować w oczach potencjalnego pracodawcy i zapracować na przyszłą posadę. Warto się postarać nie tylko podczas odbywania praktyk, ale również w fazie ubiegania się o możliwość ich odbycia. Podanie o praktyki studenckie powinno być dokumentem zwięzłym i przekonującym. Poświęć czas na przejrzenie przygotowanych przez nas wskazówek, a będzie skuteczne.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, żeby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów