Jak napisać list motywacyjny: wskazówki i przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 6 lutego 2022 | Opublikowano 2 września 2021

Zaktualizowano 6 lutego 2022

Opublikowano 2 września 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Pisanie listów motywacyjnych można lubić lub traktować jak przykry obowiązek, ale wielu specjalistów ds. zatrudnienia nadal korzysta z nich do oceny osobowości, skrupulatności i umiejętności komunikacyjnych kandydata. Kluczem do napisania skutecznego listu motywacyjnego jest przestrzeganie instrukcji i przekazywanie informacji zwięźle i w sposób przykuwający uwagę.

Pisanie atrakcyjnego listu motywacyjnego w 9 krokach

Skuteczny list motywacyjny, który przykuje uwagę pracodawców, można napisać w kilku prostych krokach:

1. Na początek podaj swoje imię i nazwisko oraz adres

Podobnie jak w przypadku wielu standardowych pism służbowych na górze listu motywacyjnego należy podać kilka ważnych informacji. Niektórzy umieszczają swoje imię i nazwisko oraz adres na środku u góry strony, analogicznie jak w CV. Przykładowo:

Zofia Nowak

ul. Wrocławska 1, 62-200 Poznań | (061) 222-2222 | znowak@email.com

Można też podać każdą z tych informacji w nowym wierszu w lewej części strony. Przykładowo:

Zofia Nowak

zofia.nowak@email.com

ul. Wrocławska 1

62-200 Poznań

+48 12 345 67 89

2. Podaj datę

Następnie podaj dzień wysłania listu. Wiersz daty należy oddzielić od adresu nadawcy i adresu odbiorcy.

3. Podaj nazwę i adres odbiorcy

Po dacie należy podać nazwę i dane odbiorcy. Znajdziesz je w witrynie internetowej firmy lub na stronie pracodawcy w serwisie Indeed. Te informacje prawdopodobnie znajdują się także w ofercie pracy.

Górna część Twojego listu powinna wyglądać tak:

Zofia Nowak

zofia.nowak@email.com

ul. Wrocławska 1

62-200 Poznań

+48 12 345 67 89

5 maja 20XX

Jan Kowalski

Marpol Sp. z o.o.

ul. Cicha 12

62-200 Poznań

+48 98 765 43 21

Zauważ, że jeśli wysyłasz swój list motywacyjny w wiadomości e-mail, nie musisz podawać informacji, o których mowa w krokach 1–3.

4. Zacznij od wprowadzenia

Rozpocznij swój list od standardowego powitania, np. „Szanowni Państwo!” lub „Dzień dobry!”.

5. W akapicie otwierającym poinformuj o swoim zamiarze aplikowania

Napisz akapit wprowadzający, podając w nim nazwę stanowiska, o które się ubiegasz. Wspomnij też o swoim entuzjastycznym podejściu do tego stanowiska i firmy.

6. W drugim akapicie napisz o swoim wykształceniu i doświadczeniu

Drugi akapit powinien zawierać krótki opis Twojego wykształcenia i doświadczenia, które ma związek z danym stanowiskiem. Należy uwzględnić tu najważniejsze osiągnięcia, umiejętności i specjalności, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko. Skup się na jednym lub dwóch sukcesach i opisz je szczegółowo, uwzględniając wymierne efekty, jakie udało Ci się uzyskać.

Zwróć szczególną uwagę na słowa kluczowe wymienione w opisie stanowiska i uwzględnij je w treści swojego listu motywacyjnego. Podając informacje o doświadczeniu zawodowym, należy wskazać tylko jedno ostatnie, najwyżej dwa.

7. W następnym akapicie skoncentruj się na innym dowodzie swoich kwalifikacji

Tematem przewodnim kolejnego akapitu powinno być inne kluczowe osiągnięcie lub umiejętność istotne na danym stanowisku. Zamiast powtarzać informacje z CV, przytocz konkretne historie lub anegdoty, które to potwierdzają.

8. Na koniec wyjaśnij, dlaczego Twoje kwalifikacje są wyjątkowe

W ostatnim akapicie podsumuj powody, dla których aplikujesz na to stanowisko i jesteś świetnym kandydatem. Pamiętaj, że końcowa konkluzja musi być krótka. Podkreśl, że z niecierpliwością czekasz na odpowiedź pracodawcy w sprawie kolejnych etapów.

9. Zakończ swoim podpisem

Podpisz się pod zwrotem zamykającym, takim jak „Pozdrawiam” lub „Z poważaniem”.

Postępując według powyższych zaleceń, możesz napisać prosty i skuteczny list motywacyjny informujący pracodawcę, dlaczego masz wyjątkowe kwalifikacje do objęcia danego stanowiska.

Przykładowe listy motywacyjne

Oto dwa przykładowe listy motywacyjne — wersja tradycyjna i mniej tradycyjna. Przeczytaj najpierw opis stanowiska po lewej, a następnie list motywacyjny. W pierwszym przykładzie zobaczysz, jak autor wykorzystuje konkretne zwroty z opisu stanowiska i uwzględnia je w liście. Drugi przykład charakteryzuje się bardziej kreatywnym podejściem. Autorka opowiada osobistą historię i w sposób bardziej abstrakcyjny odwołuje się do cech wymaganych w opisie stanowiska. Oba liczą mniej niż 300 słów.

Przykład 1: Asystent ds. administracyjnych

Opis stanowiska

Na tym stanowisku będziesz pomagać kierownikom i innym osobom na wyższych stanowiskach, zarządzając ich terminarzami, organizując podróże, wypełniając raporty wydatków i wykonując inne zadania administracyjne.

Kluczowe znaczenie będą miały wysokie umiejętności interpersonalne, skrupulatność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Kwalifikacje:

 • Ponad 5-letnie doświadczenie w udzielaniu kompleksowego wsparcia administracyjnego różnym zespołom w dynamicznym środowisku

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważne doświadczenie zawodowe

 • Doskonała znajomość obsługi pakietu Microsoft Office z naciskiem na programy Outlook i Excel

 • Motywacja i dobra organizacja pracy

 • Umiejętność pracy zespołowej i samodzielność

List motywacyjny

Szanowny Specjalisto ds. zatrudnienia!

Pragnę wyrazić swoje zainteresowanie ofertą pracy na stanowisku asystenta administracyjnego w firmie.\*\*\*

Ta oferta interesuje mnie z kilku powodów. Po pierwsze w swoim dorobku mam pracę z sukcesami na stanowiskach administracyjnych, ostatnio na moim obecnym stanowisku koordynatora administracyjnego. Najbardziej wymagającym zadaniem było tutaj aktywne włączenie się w proces koordynacji spotkania na szczycie naszego ścisłego kierownictwa w ubiegłym roku. Zorganizowałem podróże i zakwaterowanie dla grupy 15 członków kierownictwa z całej firmy oraz posiłki i atrakcje. Współpracowałem z naszym wewnętrznym zespołem ds. wydarzeń i dbałem, by podczas dwudniowego szczytu wszystko przebiegło zgodnie z planem. Ze względu na pozytywne opinie, jakie później otrzymałem, zostałem wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za podwojenie liczby uczestników tego wydarzenia w bieżącym roku oraz za kierowanie wewnętrznym zespołem w celu wykonania tego zadania.

Stanowisko w firmie  \*\*\* interesuje mnie również ze względu na możliwości rozwoju. Z zebranych przeze mnie informacji na temat kultury Państwa firmy wynika, że oferuje ona liczne możliwości dla osób zmotywowanych tak jak ja. Jestem dobrze zorganizowany, skrupulatny i chcę wykorzystać te umiejętności w nowym i wymagającym środowisku.

Z chęcią bardziej szczegółowo przedstawię Państwu swoje doświadczenie i motywacje. Dziękuję za rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z poważaniem

Przykład 2: Brand Copywriter

Opis stanowiska

Poszukujemy doświadczonego copywritera do naszego zespołu. Jeśli masz dobre wyczucie, potrafisz błysnąć dowcipem i dostosować się do głosu marki w dowolnym środku przekazu, to stanowisko jest w sam raz dla Ciebie.

Zakres obowiązków:

Opracowywanie przekazu dotyczącego marki, w tym reklam, wiadomości e-mail, wydarzeń, stron docelowych, filmów, marketingu produktu itp.

 • Utrzymywanie i wzbogacanie przekazu naszej marki we współpracy z innymi pracownikami

 • Przygotowywanie na potrzeby komunikacji wewnętrznej tekstów budzących emocje związane z kulturą naszej firmy

 • Samodzielna praca i dobre zarządzanie czasem

 • Wysokie umiejętności z zakresu edycji tekstów: własnych oraz innych pracowników

Wymagania:

 • Portfolio zawodowe

 • Minimum 5 lat doświadczenia w copywritingu, najlepiej w agencji

 • Wyjątkowa skrupulatność

List motywacyjny

Dzień dobry!

Istnieją co najmniej dwa nieoczywiste sposoby poszerzenia słownictwa (a co za tym idzie umiejętności z zakresu copywritingu): uczenie się do egzaminów wstępnych na studia i rozwiązywanie krzyżówek. Spróbowałam obu, ale na potrzeby tej aplikacji chciałabym się skupić na tym drugim.

Nie znam nikogo, kto potrafiłby pisać tak jak moja babcia. Nie była profesjonalistką, ale miała talent. Przez lata dzieliłyśmy zamiłowanie do pisania. Dopiero w ubiegłym roku polubiłam też inne jej hobby — rozwiązywanie krzyżówek i od razu zauważyłam, jak obie te pasje łączą się ze sobą. Niedługo później rozwiązywałam krzyżówki od poniedziałku do środy w Dzienniku Ilustrowanym, z czasem coraz rzadziej wyszukując nieznane mi słowa. Wkrótce mogłam rozwiązywać krzyżówki również od czwartku do soboty. Czułam, że mój zasób dowcipnych uwag, ripost i zwrotów stale rośnie. W końcu zebrałam się na odwagę i zmierzyłam z krzyżówkami niedzielnymi.

Okazało się, że był to prawdziwy punkt zwrotny. W mojej obecnej agencji byłam już znana z ciężkiej pracy i kreatywności; jasno wynikało to z ocen mojej osoby dokonywanych przez współpracowników i kierownika. Ale choć czułam się pewna swoich zdolności, nigdy nie uważałam się za osobę szczególnie śmiałą. Przemyślenie nowych wyzwań i stopniowe stawianie czoła każdemu z nich pozwoliło mi odnaleźć się na nowo i dało jasność co do wyboru zawodu.

Rozpoczęłam pracę w charakterze copywritera, ponieważ potrafiłam znajdować kombinacje słów pasujące do myśli lub uczuć. Nadal podążam tą ścieżką, gdyż zrozumiałam, jak mogę kształtować i doskonalić tę umiejętność, by wznieść się na nowy poziom. Chciałabym, by praca w \*\*\* była kolejnym krokiem w mojej karierze.

Wszystkiego najlepszego

*\*\*\*

Ostatnie wskazówki dotyczące listu motywacyjnego

Oto pięć wskazówek, o których warto pamiętać podczas pisania listu motywacyjnego.

Dostosuj nagłówek do formatu aplikacji

  Jeśli piszesz list motywacyjny bezpośrednio w ramach internetowej aplikacji o pracę, nie umieszczaj swojego adresu ani innych danych do kontaktu; prawdopodobnie zostały one już wpisane w innych częściach formularza aplikacyjnego. Jeśli dołączasz list motywacyjny jako załącznik, możesz wykorzystać ten sam nagłówek, który został użyty w CV.

Zastosuj odpowiednie powitanie

  Jeśli znasz nazwisko specjalisty ds. zatrudnienia odpowiedzialnego za obsadzenie tego stanowiska, rozpocznij swój list motywacyjny od bezpośredniego zwrotu do tej osoby (przykład: Szanowna Pani Zofio Kowalska). Nie znając nazwiska specjalisty ds. zatrudnienia, można zacząć swój list od zwykłego „Dzień dobry!” albo „Szanowny Specjalisto ds. zatrudnienia!”. Decydując o tym, jak formalne powinno być powitanie, zorientuj się, jaka kultura panuje w firmie. Bardziej formalne wstępy, np. „Do wszystkich zainteresowanych!” lub „Szanowni Państwo!” mogą w niektórych organizacjach być uznane za zbyt oficjalne, a powitania takie jak „Cześć!” czy „Czołem!” są zawsze zbyt poufałe jak na list motywacyjny.

Unikaj ogólnych odniesień do swoich zdolności

  Gdy tylko to możliwe, opowiadaj istotne anegdoty, wskazując na związek między Twoimi umiejętnościami i rozwiązaniami konkretnych problemów lub wymiernymi wynikami firmy, które były Twoim udziałem. Każdy kandydat może twierdzić, że ma pożądane umiejętności. Aby zrobić wrażenie, trzeba pokazać specjalistom ds. zatrudnienia przykłady ich wykorzystania w praktyce. Przykładowo:

 • Zbyt ogólnikowo: „Moje umiejętności świetnie pasowałyby do Państwa organizacji”.

 • Bardziej konkretnie: „Jako konsultant ds. sprzedaży często muszę nagle zająć się klientem w wyjątkowy sposób. Zaoferowanie klientom obsługi lepszej, niż się spodziewali, to dla mnie powód do osobistej i zawodowej dumy. Chcę nadal rozwijać tę umiejętność.

 • Zbyt ogólnikowo: „Aktywnie uczestniczę w pracach zespołu”.

 • Bardziej konkretnie: „W obecnej pracy sam zgłosiłem się do pomocy przy wdrożeniu inicjatywy polegającej na wewnętrznym recyklingu i redukcji odpadów. Nasz zespół przyczynił się do 25-procentowego spadku ilości odpadów stałych generowanych w firmie”.

Pisz krótko i na temat

  Jeśli nie określono tego w opisie stanowiska, nie istnieje wymóg dotyczący długości listu motywacyjnego. Podejmując decyzję o tym, jak długi ma być list motywacyjny, skup się na informacjach, które są najistotniejsze dla danego stanowiska. Uważnie przeczytaj opis stanowiska, by ustalić, jak najlepiej zilustrować swoje kwalifikacje. Jakie osiągnięcia zawodowe napawają Cię największą dumą? Wybierz jedno lub dwa i powiąż je z pożądanym doświadczeniem lub kwalifikacjami poszukiwanymi przez specjalistę ds. zatrudnienia. Zrób to w kilku szczegółowych, ale zwięzłych zdaniach. Jakie cechy są wymagane od kandydata w opisie stanowiska? Rozważ wykorzystanie listu motywacyjnego jako sposobu na ich zaprezentowanie.

Nie powtarzaj całej zawartości CV. Skoncentruj się na jednej lub dwóch anegdotach przedstawiających Twoje konkretne osiągnięcia.

* **Zrób korektę przed wysłaniem**

  Kilkakrotnie przeczytaj swój list motywacyjny przed jego wysłaniem i zwróć uwagę na błędy ortograficzne, gramatyczne czy interpunkcyjne. Przeczytanie go na głos może Ci ułatwić wychwycenie niezgrabnych zwrotów lub zbyt długich zdań. Wszyscy mamy tendencję do przechodzenia do porządku dziennego nad pewnymi powszechnymi błędami. Pamiętaj więc, by czytać powoli, sprawdzając każde słowo. Jeśli w powitaniu znalazło się nazwisko specjalisty ds. zatrudnienia, jego pisownię sprawdź nawet trzykrotnie.

  W przypadku stanowisk, które wymagają złożenia listu motywacyjnego, pamiętaj, że masz cenną okazję do zilustrowania swoich umiejętności i pokazania odrobiny swej prawdziwej osobowości. Skorzystaj z tej możliwości i pozwól zabłysnąć swoim największym zaletom, jednocześnie pokazując, że szanujesz czas i uwagę specjalisty ds. zatrudnienia.

Aplikuj łatwo na stanowiska i pozwól pracodawcom skontaktować się z Tobą w sprawie nowych ofert pracy, korzystając z Indeed CV.Odkryj więcej artykułów

 • Gdzie wpisać prawo jazdy w CV?
 • Napisz świetny list motywacyjny – marketing manager
 • List motywacyjny baristy
 • Wzór listu motywacyjnego sekretarza sądowego
 • Brak odpowiedzi na CV – dlaczego?
 • List motywacyjny dla kuriera
 • List motywacyjny – fizjoterapeuta
 • List motywacyjny zarządcy nieruchomości
 • List motywacyjny architekta krajobrazu
 • List motywacyjny – doradca klienta. Jak napisać?
 • CV na dwie strony – czy trzeba je skracać?
 • Nowoczesne CV wzór - Jak przygotować nowoczesne CV?