Interesujący list motywacyjny — inżynier budowy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

Kandydując do wymarzonej pracy, poza krótkim opisem kariery w postaci CV przesyła się również list motywacyjny. Inżynier budowy to z pewnością jedno ze stanowisk, które wymaga starannie przygotowanego dokumentu. W końcu, jeśli chcesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, musisz się wyróżnić spośród grupy kandydatów o podobnym wykształceniu.

Poniżej podpowiadamy, jak napisać list motywacyjny, by przykuć uwagę rekrutera. Pamiętaj, że poza udziałem w dalszym etapie rekrutacji interesująca aplikacja może Ci również umożliwić wynegocjowanie lepszych warunków kontraktu.

Inżynier budowy o zawodzie

Budownictwo jest niezwykle szeroką dziedziną, dlatego inżynier budowy nie jest jednoznacznie zdefiniowanym stanowiskiem. W dużym skrócie jego obowiązki obejmują nadzór prac budowlanych i kontrolę terminowego ukończenia zleceń. W zależności od specjalizacji inżynierowie mogą się zajmować na przykład budownictwem energetycznym, budową dróg i mostów czy domów jednorodzinnych. Oto przykładowe zadania, które czekają na inżyniera budowy.

 • Przeprowadzanie kontroli robót budowlanych

 • Kontrola przestrzegania norm BHP przez pracowników budowlanych

 • Przyjmowanie lokali do odbioru po skończonych pracach budowlanych

 • Kontrola zgodności prac z założeniami dokumentacji technicznej

 • Zarządzanie brygadami roboczymi

 • Sporządzanie dokumentacji budowy

Szczegółowe informacje na temat obowiązków inżyniera budowy znajdziesz między innymi w rządowej bazie zawodów.

Czego rekruterzy oczekują od kandydatów na stanowisko inżyniera budowy?

Inżynier budowy to oczywiście osoba z wykształceniem wyższym technicznym, najczęściej po studiach na kierunku budownictwo. Od kandydatów często wymaga się również uprawnień wykonawczych czy uprawnień do projektowania. Poza koniecznymi do spełnienia formalnościami działy rekrutacyjne firm budowlanych zwracają uwagę jeszcze na szereg kwalifikacji i kompetencji miękkich.

Znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych to wręcz konieczność, zwłaszcza w dużych, międzynarodowych firmach. Angielski jest nadal najbardziej pożądany, ale w związku z rosnącą konkurencją na rynku pracy coraz większą popularność zdobywają dodatkowe języki hiszpański, włoski, rosyjski czy chiński. Jeśli możesz się pochwalić przynajmniej podstawową wiedzą w tym zakresie, warto wspomnieć o tym w liście motywacyjnym dla rekrutera zawsze oznacza to pracownika zaangażowanego i poszukującego możliwości rozwoju.

Prawo jazdy kategorii B

Praca inżyniera budowy wiąże się najczęściej z dojazdami na miejsce prowadzenia robót. Pracownik często musi się przemieszczać w ciągu jednego dnia, dlatego jednym z podstawowych wymagań jest posiadanie przez niego prawa jazdy.

Doskonała znajomość oprogramowania komputerowego

Obsługa komputera przez inżyniera budowy to nie tylko uzupełnianie raportów robót w najpopularniejszym oprogramowaniu biurowym. Odczytywanie i analiza dokumentacji technicznej wiążą się z dobrą znajomością programów projektowych CAD.

Zacięcie techniczne i wyobraźnia przestrzenna

Lokalizowanie ewentualnych błędów wykonawczych czy ocena bezpieczeństwa konstrukcji wiąże się z określonymi umiejętnościami, między innymi w zakresie prowadzenia obliczeń technicznych. Twoja wiedza na tym polu najprawdopodobniej zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie przeszkadza to jednak, by się pochwalić w liście motywacyjnym sytuacjami w pracy, w których dane Ci było wykorzystać doskonałą wyobraźnię przestrzenną czy zdolność analizy matematycznej.

Zmysł lidera

Kontrola pracy grup pracowników branży budowlanej czy przewodniczenie zespołowi inżynierów wymaga umiejętności przywódczych i asertywności w końcu specjalista budownictwa musi wyegzekwować najwyższą jakość realizacji zlecenia oraz obowiązkowe przestrzeganie norm BHP.

Doskonały list motywacyjny estetyka również się liczy!

Najwyższy czas przejść do pisania listu motywacyjnego. Choć najważniejszą jego część stanowi opis Twoich umiejętności i zalet, to nie obejdzie się bez kilku stałych elementów, które nadadzą pismu odpowiednią formę. Pierwszym z nich jest oczywiście miejscowość i data napisania listu. Następnie zamieść w arkuszu swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także numer telefonu i adres mailowy do kontaktu. Teraz kolej na nazwę firmy, do której składasz zgłoszenie. Najprościej jest się zwrócić bezpośrednio do działu rekrutacyjnego, chyba że znasz nazwisko konkretnej osoby przeprowadzającej nabór w takim przypadku mile widziane jest, by to ona została wymieniona jako bezpośredni adresat.

Pamiętaj również o korzystaniu z odpowiednich zwrotów grzecznościowych. List lepiej rozpocząć słowami „Szanowni Państwo” lub „Szanowny Panie” niż zwrotem typu „Witam”, który brzmi dość nieoficjalnie, a w dodatku jest niepoprawny w takim kontekście. Kończąc list, zamiast wysyłać pozdrowienia do potencjalnego pracodawcy, użyj słów „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”.

Cel zawodowy umieść go w treści swojego listu

Pamiętaj, by w jednym z akapitów listu motywacyjnego zawrzeć swój cel zawodowy. Jest to nic innego, jak zwięzła odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku pragniesz podążać i co pragniesz osiągnąć na polu zawodowym.

Być może jesteś otwarty na wiele możliwości dalszego rozwoju lub pragniesz zdobyć konkretne uprawnienia i piąć się po szczeblach kariery istotne, by Twój cel zawodowy pokrywał się z możliwościami, jakie oferuje konkretne miejsce pracy.

List motywacyjny dla inżyniera budowy z doświadczeniem w zawodzie

Jeśli dysponujesz doświadczeniem w zawodzie inżyniera budowy, to świetnie! Teraz musisz zadbać o odpowiednie podkreślenie osiągnięć i umiejętności. Możesz wspomnieć o polepszeniu wyników poprzedniej firmy bądź udanej inwestycji pod Twoim kierownictwem. Pamiętaj, by jednocześnie zachować dyskrecję i nie ujawniać szczegółów działania poprzedniego przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z poniższym przykładem listu motywacyjnego, przeznaczonego dla osób z doświadczeniem w zawodzie.

Poznań, 13.09.2021 r.

Piotr Kowalski
ul. Diamentowa 1
Poznań
tel. XXX-XXX-XXX
e-mail: piotr.kowalski@email.pl

Dział rekrutacyjny
Firma XXX
ul. Brylantowa 2
Poznań

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie, które pojawiło się na portalu ABC, pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko starszego inżyniera budowy. Jestem przekonany, że moje bogate doświadczenie i umiejętności uczynią ze mnie cenionego pracownika Państwa przedsiębiorstwa.

W 2010 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia budowlane na Politechnice Poznańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Następnie podjąłem pracę w firmie XXX, gdzie po dwóch latach uzyskałem uprawnienia wykonawcze i awansowałem na stanowisko kierownika sześcioosobowej grupy pracowników. Jako lider miałem okazję doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem i efektywnej organizacji czasu.

W 2017 roku w przedsiębiorstwie XYZ objąłem stanowisko starszego specjalisty budowlanego, gdzie poza standardowymi obowiązkami inżyniera budowy pełniłem również rolę opiniodawcy planów inwestycyjnych. Miałem wówczas okazję nadzorować wiele prestiżowych projektów, takich jak budowa osiedla domów jednorodzinnych Spokojna Dolina pod Warszawą.

Mając świadomość stale zmieniających się wytycznych i przepisów budowlanych, na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę, uczestnicząc w organizowanych kursach i szkoleniach, co potwierdzam, dołączając do zgłoszenia stosowną dokumentację. Doskonale poruszam się w różnego rodzaju oprogramowaniu CAD i śledzę nowości pojawiające się w branży projektowania inżynierskiego.

Obecnie szukam nowych wyzwań zawodowych i pragnę podjąć pracę w Państwa renomowanej firmie, która oferuje wiele możliwości rozwoju. Z przyjemnością opowiem więcej o sobie i nadzorowanych przeze mnie projektach podczas bezpośredniej rozmowy.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Kowalski

Czym zapunktować u rekrutera w razie braku doświadczenia?

Jeśli nie masz za sobą doświadczenia zawodowego, już na starcie musisz się postarać, by Twoja kandydatura wyróżniła się nawet na tle innych, być może bardziej doświadczonych kandydatów. Jak tego dokonać?

Potraktuj jako pierwsze doświadczenie w zawodzie obowiązkowe praktyki studenckie i napisz, czego Cię nauczyły. Poznanie specyfiki zawodu, rozwinięcie specjalistycznych umiejętności, docenienie przez przełożonego dzięki szybkiemu przyswajaniu wiedzy to tylko przykłady sytuacji, które możesz zawrzeć w swoim liście.

Masz większe szanse zostać zauważonym przez rekrutera, jeśli zaprezentujesz się jako osoba nastawiona na zdobywanie wiedzy i stały rozwój. Możesz poprzeć te cechy, wspominając o udziale w prestiżowym projekcie uczelnianym czy dodatkowym szkoleniu dla inżynierów.

Warto wspomnieć nawet o dorywczej pracy podczas studiów w branży niezwiązanej z Twoją dziedziną. W oczach rekrutera łączenie niełatwych studiów z pracą z pewnością będzie stanowiło atut świadczący o Twoim zorganizowaniu i pracowitości.

List motywacyjny początkującego inżyniera budowy

Poznań, 13.09.2021 r.

Piotr Kowalski
ul. Diamentowa 1
Poznań
tel. XXX-XXX-XXX
e-mail: piotr.kowalski@email.pl

Dział rekrutacyjny
Firma XXX
ul. Brylantowa 2
Poznań

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na portalu internetowym XXX pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko inżyniera budowy w Państwa firmie.

W tym roku ukończyłem studia budowlane na Politechnice Poznańskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera. W trakcie edukacji korzystałem z dodatkowych możliwości rozwoju, biorąc udział w szkoleniach i kursach dla inżynierów, co z pewnością wyróżnia mnie spośród wielu absolwentów mojego kierunku. Będąc studentem, miałem również okazję rozwinąć swoje umiejętności przywódcze, ponieważ przez rok brałem udział w prestiżowym projekcie międzywydziałowym, gdzie pełniłem rolę lidera grupy badawczej. Udział w dodatkowych aktywnościach oraz łączenie edukacji z pracą dorywczą pozwoliło mi się nauczyć skutecznego zarządzania czasem.

W trakcie praktyk studenckich wdrożyłem się w specyfikę pracy inżyniera budowy, prowadząc nadzór budowy osiedla domów wielorodzinnych pod okiem doświadczonych specjalistów.

Odznaczam się doskonałą znajomością programów projektowych Autodesk i SolidWorks, z których korzystałem przez cały czas trwania studiów oraz na praktykach studenckich. Stale doszkalam się w tej dziedzinie, co potwierdza między innymi certyfikat ukończenia kursu obsługi oprogramowania Fusion 360.

Pragnę rozpocząć swoją karierę zawodową w renomowanej firmie, która oferuje szerokie możliwości rozwoju. Jednym z moich pierwszych celów jest zdobycie wykonawczych uprawnień budowlanych. Wyrażam nadzieję, że moja kandydatura przykuła Państwa uwagę i będę miał okazję opowiedzieć więcej o sobie podczas bezpośredniej rozmowy.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Kowalski

Wierzymy, że korzystając z naszych porad, napiszesz świetny list motywacyjny. Inżynier budowy to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością i wymagające konkretnych kwalifikacji. Pamiętaj, by Twoja aplikacja poinformowała pracodawcę, co zyska jego firma dzięki zatrudnieniu takiego specjalisty, jak Ty.

Odkryj więcej artykułów

 • List motywacyjny – diagnosta laboratoryjny. Jak napisać?
 • Jak napisać idealne CV stewardessy?
 • List motywacyjny kierowcy autobusu
 • List motywacyjny – hydraulik
 • List motywacyjny pracownika biura podróży
 • Jak napisać list motywacyjny na praktyki?
 • List motywacyjny — kosmetolog, czyli specjalista od urody
 • CV spawacza – wzór i porady
 • Czy CV się podpisuje?
 • List motywacyjny opiekuna osób starszych
 • List motywacyjny do Straży Miejskiej
 • List motywacyjny dla kuriera