List motywacyjny inspektora nadzoru budowlanego

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Szukając pracy, prędzej czy później musisz napisać list motywacyjny. Inspektor nadzoru budowlanego nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jak stworzyć profesjonalny dokument aplikacyjny, który pokaże rekruterom, że warto Cię zatrudnić? Z tego artykułu dowiesz się, jakie elementy powinien on zawierać oraz jakie kwalifikacje musisz posiadać, by móc sprawować pieczę nad procesem budowy. Znajdziesz tu także przykłady dobrze wykonanego listu motywacyjnego pod to stanowisko.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

Osoba zatrudniona w tym zawodzie dogląda prac prowadzonych na placu budowy. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy realizowany projekt jest zgodny z normami bezpieczeństwa oraz aktualnymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru budowlanego jest odpowiedzialny za kontrolę poziomu jakości wszelkich czynności wykonywanych przez robotników, a także ocenę stanu stosowanych przez nich materiałów. Dodatkowo nadzoruje on postęp prac względem założonego harmonogramu i kosztorysu projektu oraz uczestniczy w procesie odbioru budowy.

Kto może wykonywać zawód inspektora nadzoru budowlanego?

Pierwszym krokiem na ścieżce kariery inspektora nadzoru budowlanego jest zdobycie wykształcenia technicznego. Mile widziane są studia techniczne na kierunku budownictwo lub architektura. Do podjęcia tego zawodu niezbędne jest też posiadanie kilkuletniego stażu pracy w budownictwie. Jeśli spełnisz te warunki, możesz przystąpić do egzaminu. Sprawdza on znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Dzięki jego zaliczeniu otrzymuje się uprawnienia budowlane zgodne z ustawą o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r.

Miejsce pracy oraz zakres obowiązków inspektora nadzoru budowlanego
Po zdobyciu kwalifikacji do wykonywania zawodu możesz podjąć pracę jako inspektor powiatowy lub wojewódzki. Do obowiązków pierwszego z nich należy m.in.:

 • wydawanie pozwolenia na budowę,

 • przeprowadzanie inspekcji i kontrola prawidłowości przebiegu czynności wykonywanych w miejscu budowy,

 • nadzorowanie stanu obiektów budowlanych,

 • nakładanie kary za nieprawidłowości,

 • wydawanie decyzji i nakazów np. wyłączenia obiektu z użytkowania.

Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego stanowią organ nadrzędny do urzędów powiatowych. Ich pracownicy sprawują również pieczę nad robotami budowlanymi prowadzonymi na obszarach związanych z ruchem oraz transportem morskim i śródlądowym, drogach oraz obiektach przeznaczonych do utrzymania ich stanu, lotniskami i obiektami kolejowymi.

Najwyższym urzędem sprawującą kontrolę budowlaną w Polsce jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Kontroluje on pracę podległych mu organów, bada przyczyny katastrof budowlanych oraz uczestniczy w procesie nadzoru organów kontroli państwowej. Więcej informacji na temat struktury organów administracji publicznej działającej w budownictwie oraz ich kompetencji można znaleźć na stronie GUNB.

Cechy dobrego inżyniera nadzoru budowlanego

Sprawowanie pieczy nad pracami prowadzonymi na placach budowy to wyjątkowo trudne zadanie. Wiąże się ono z drobiazgową kontrolą, a w jej efekcie często także ze wskazywaniem nieprawidłowości i nakładaniem kar. Żaden wykonawca projektu nie cieszy się z wizyty tego eksperta. Dlatego właśnie inspektor nadzoru budowlanego poza odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, umiejętnością obsługi komputera oraz posiadaniem prawa jazdy kategorii B, powinien mieć także cechy predysponujące go do wykonywania tego zawodu. Są to przede wszystkim:

 • komunikatywność,

 • skrupulatność,

 • asertywność,

 • zdolności mediacyjne,

 • wysoka odporność na stres,

 • wielozadaniowość,

 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy,

 • przedsiębiorczość,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • wyobraźnia przestrzenna.

Jak powinien wyglądać list motywacyjny?

Ubiegając się o pracę, należy dołożyć starań, aby Twoje dokumenty aplikacyjne zawierały komplet informacji, były konkretne i doskonale się prezentowały. O czytelność listu motywacyjnego można zadbać umieszczając w jego lewym górnym rogu swoje dane – imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Nie zapomnij także o wpisaniu daty sporządzenia pisma. Kolejnym elementem, który powinien zawierać każdy list motywacyjny, jest informacja na temat jego adresata. Dane firmy możesz znaleźć na jej stronie internetowej. Często są one umieszczane one także bezpośrednio w ogłoszeniu o pracę.

Jak każde pismo formalne, list motywacyjny inspektora nadzoru budowlanego należy rozpocząć zwrotem grzecznościowym, np. “Szanowni Państwo!”. Następnie napisz, o jakie stanowisko pracy się ubiegasz. W kolejnej części dokumentu krótko opisz swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, o ile jest ono wartościowe w odniesieniu do pozycji, na którą aplikujesz. Wymień tylko najważniejsze stanowiska, które dotychczas piastowałeś. Możesz na tym etapie opisać także swoje osiągnięcia, sukcesy zawodowe, zdolności oraz fakty z Twojego życiorysu, podkreślające cechy charakteru pożądane u osób pracujących na tym stanowisku. Mogą one sprawić, że Twoja aplikacja przykuje szczególną uwagę rekrutera. W liście motywacyjnym możesz też przytoczyć krótką historię z poprzedniego miejsca pracy, która obrazuje cechę lub umiejętności, które chciałbyś podkreślić.

W końcowej części dokumentu zawrzyj informację, w jaki sposób chciałbyś pokierować swoją karierą oraz jakie cele zawodowe sobie stawiasz. Jest to niezwykle istotne, ponieważ pozwala Ci na wyróżnienie się na tle innych kandydatów, pokazując jednocześnie, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie. W podsumowaniu swojego listu motywacyjnego napisz również, dlaczego Twoje zdolności oraz cechy charakteru czynią z Ciebie doskonałego kandydata na stanowisko, o które się ubiegasz. List zakończ zwrotem grzecznościowym oraz podpisem.

Przykładowy list motywacyjny dla osoby z doświadczeniem

Dzień – miesiąc – rok

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na portalu ABC, z przyjemnością aplikuję na stanowisko inżyniera nadzoru budowlanego w XXX.

Państwa oferta przykuła moją uwagę z kilku powodów. Od 10 lat działam aktywnie w branży budowlanej. Umiejętności i kwalifikacje predysponujące mnie do wykonywania zawodu inżyniera nadzoru budownictwa, zyskałem dzięki pracy na tym stanowisku. Niezwykle wartościowym doświadczeniem zdobytym podczas mojej dotychczasowej drogi zawodowej, była możliwość zarządzania kilkunastoosobowym zespołem pracowników. Pozwoliło mi ono na sprawdzenie się w roli koordynatora pracy. Dzięki niemu miałem również okazję udoskonalić umiejętności społeczne – asertywność oraz zdolności negocjacyjne. Wykonując swoje obowiązki na tym stanowisku, byłem odpowiedzialny za wiele aspektów pracy zespołu. Ich rzetelne wypełnianie wymagało ode mnie skrupulatności, wysokiej odporności na stres oraz umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy. Dowodem na to, że moje wysiłki przyniosły efekty, jest fakt, że podczas piastowania przeze mnie powyższego stanowiska zwiększyła się ilość projektów, zrealizowanych przez kierowany przeze mnie zespół, a ja za swój wkład w jego sukces otrzymałem liczne premie i pochwały od przełożonych.

Stanowisko inżyniera nadzoru budowlanego jest dla mnie niezwykle atrakcyjne, ponieważ pozwoli mi ono rozwijać zainteresowania związane z branżą budowlaną. Posiadam wiele cech charakteru, które czynią mnie nie tylko wartościowym członkiem zespołu, ale i sumiennym pracownikiem. Przekonałem się, że świetnie sprawdzam się na stanowisku wymagającym przedsiębiorczości, zdolności analitycznego myślenia oraz posiadania wyobraźni przestrzennej. W przyszłości chciałbym wykorzystać te umiejętności w dynamicznie rozwijającej się firmie, takiej jak XXX.

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania odnośnie do moich kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Z poważaniem
XYZ

Przykładowy list dla osoby bez doświadczenia

Dzień – miesiąc - rok

(Nadawca)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(Odbiorca)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowny specjalisto ds. zatrudnienia!

Chciałbym wyrazić zainteresowanie ofertą pracy na stanowisku inżyniera nadzoru budowlanego.

Od zawsze fascynowały mnie procesy towarzyszące budowie nowych obiektów, dlatego też podjęłam naukę na studiach inżynierskich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który pozwala mi na zdobycie wiedzy z interesującej mnie dziedziny. Obecnie jestem studentką 3 roku kierunku budownictwo o specjalności technologia robót budowlanych. Swoją pasję realizuję, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności akademickiej, m.in. poprzez udział w spotkaniach koła naukowego, a także w różnych kursach.

Jako osoba komunikatywna i przedsiębiorcza, miałam już wielokrotnie możliwość sprawdzenia się jako współorganizatorka różnego rodzaju przedsięwzięć. Wiedzę z dziedziny budownictwa, zdobytą w czasie studiów miałam okazję wykorzystać podczas praktyk, odbytych w firmie XYX. Pochwały za rzetelną pracę wykonywaną podczas stażu, a także jego wysoka ocena, upewniły mnie w przekonaniu, że jest to ścieżka kariery, którą chcę podążać.

Chciałabym podjąć pracę jako inżynier nadzoru budowlanego, aby móc nadal dynamicznie rozwijać się w obszarze moich zainteresowań. Będzie ona dla mnie wyzwaniem, ale i przyjemnością. Od zawsze marzyłam, aby móc aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia nowych obiektów, stojąc jednocześnie na straży bezpieczeństwa jego użytkowników, co jest jednym z najważniejszych zadań na powyższym stanowisku.

Mam nadzieję, że dzięki zaproszeniu do kolejnego etapu rekrutacji będę miała okazję zaprezentować się osobiście, dowodząc, że jestem osobą, która doskonale sprawdzi się jako inżynier nadzoru budownictwa.

Z wyrazami szacunku
XYZ

Uwagi dodatkowe

List motywacyjny to dokument, który może zaważyć o tym, czy aplikując na dane stanowisko, będziesz mieć okazję zaprezentować się osobiście. Aby zwiększyć swoje szanse, odnieś się w nim do kryteriów i wymagań z ogłoszenia o pracę. Rekruterzy zwracają uwagę na doświadczenie, jednak także osoby, które dopiero rozpoczynają pracę zawodową mogą przykuć ich uwagę. List motywacyjny w takim przypadku powinien skupiać się na cechach charakteru, które są pożądane u kandydatów na stanowisko inżyniera nadzoru budowlanego. Warto w nim wspomnieć także o odbytych kursach i szkoleniach, a nawet dodatkowych zajęciach w szkole. Dzięki tym informacjom zaprezentujesz się jako osoba aktywna, dążąca do samodoskonalenia, co jest niezwykle wartościową cechą i może stanowić przeciwwagę do braku doświadczenia zawodowego.

Profesjonalny list motywacyjny – trud, który się opłaca

List motywacyjny to dokument, który nadal cieszy ogromną popularnością wśród rekruterów i złą sławą wśród kandydatów starających się o pracę. Jego stworzenie jest dla wielu osób wyjątkowo nieprzyjemną czynnością. Jeśli jednak chcesz zdobyć wymarzone stanowisko pracy, warto podjąć trud zredagowania profesjonalnego, zawierającego atrakcyjny opis Twojej osoby dokumentu. Stosując się do zasad z powyższego artykułu, możesz mieć pewność, że wysiłki te nie zostaną niezauważone przez zespół do spraw rekrutacji, a to pierwszy krok do tego, by rozpocząć karierę w zawodzie inspektora nadzoru budowlanego.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci napisać wspaniały list motywacyjny. Inspektor nadzoru budowlanego to zawód, w którym z pewnością czeka na Ciebie wiele wyzwań, więc sporządzenie tego dokumentu jest zaledwie pierwszym krokiem. Powodzenia!

Odkryj więcej artykułów