List motywacyjny – fizjoterapeuta

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Nareszcie! W końcu widzisz ogłoszenie o pracę, które odpowiada Twoim wymaganiom, wystarczy, że dołączysz kilka dokumentów: CV, list motywacyjny… Fizjoterapeuta to Twój zawód i Twoja pasja, więc chcesz pokazać się z jak najlepszej strony? Jak jednak w kilkunastu zdaniach opowiedzieć o sobie, wyróżnić się wśród wielu kandydatów, dać zapamiętać i jeszcze na tyle zainteresować rekrutera, żeby zaprosił Cię na spotkanie? Nic prostszego! Wystarczy znać kilka trików, dzięki którym napiszesz skuteczny list motywacyjny. Fizjoterapeuta, jak każdy inny pracownik, powinien posiadać pewne cechy i umiejętności, które ułatwiają codzienną pracę. Jakie to cechy i jak je przedstawić podczas aplikacji, żeby otrzymać upragnione stanowisko? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

W trosce o lepszą jakość życia, czyli zadania fizjoterapeuty

Zawód fizjoterapeuty należy do samodzielnych zawodów medycznych. Choć w swojej pracy fizjoterapeuta stosuje głównie metody niefarmakologiczne i nieoperacyjne, to w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości sprawności pacjentów, a przez to – do poprawy jakości ich życia. Udzielane przez niego świadczenia zdrowotne obejmują: kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy, terapię manualną oraz balneoterapię w procesach leczenia zachowawczego oraz profilaktyki.

Kinezyterapia

Najogólniej mówiąc, jest to leczenie ruchem, a także jedna z ważniejszych części procesu usprawniania. Swoje zastosowanie znajduje najczęściej w rehabilitacji narządu ruchu i chorób neurologicznych. Polega na odpowiednio dobranych i ukierunkowanych ćwiczeniach ruchowych.

Fizykoterapia

Definicja stworzona przez Światową Konfederację Fizjoterapeutów (WCPT) określa fizykoterapię jako wykorzystanie biofizycznych i elektrofizycznych odmian energii w celu oceny, leczenia uszkodzeń, ograniczeń aktywności i przeszkód w uczestniczeniu w życiu społecznym oraz zapobiegania im, aby utrzymać i optymalizować stan zdrowia.

Masaż leczniczy

Za masaż leczniczy uznaje się taki, który celowo stosuje się w leczeniu chorób, zapobieganiu chorobom bądź zmniejszaniu nasilenia ich objawów. Polega na sprężystym (nie plastycznym) odkształcaniu tkanki. Granica między masażem leczniczym a innymi rodzajami masażu jest jednak bardzo cienka.

Terapia manualna

Można powiedzieć, że jest to leczenie za pomocą pracy i zajęcia. Aby przywrócić choremu sprawność psychiczną i fizyczną, na zlecenie lekarza specjaliści z danych dziedzin prowadzą różne zajęcia fizyczne lub umysłowe.

Balneoterapia

W leczeniu wykorzystuje się naturalne surowce, takie jak wody podziemne i borowiny. Najczęściej w ten sposób leczy się przewlekłe choroby.

Dokładne zasady działania pracy fizjoterapeuty reguluje ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2021 poz. 553). Oprócz wspomnianych wyżej świadczeń są to również: wsparcie pacjentów w powrocie do zdrowia, w tym walka z bólem, wykonywanie testów ruchowych, dopasowywanie odpowiednich programów ćwiczeń, diagnozowanie dysfunkcji czy badanie sprawności różnych układów.

Jakimi umiejętnościami warto się pochwalić przyszłemu pracodawcy?

W realizacji codziennych zadań potrzebujesz konkretnej wiedzy. Do diagnozowania funkcjonalnego musisz znać i rozumieć budowę układu kostno-stawowego oraz mięśniowego, zasady obsługi aparatury służącej do diagnostyki, czy też zasady różnych technik manualnych oraz oceny stanu pacjenta w zakresie lokomocji, równowagi lub stabilności. Kiedy pacjent zostanie zdiagnozowany, należy go skierować na odpowiednie świadczenia. Przydatna będzie więc umiejętność interpretacji wyników i oceny potrzeb. Do tego potrzebna jest znajomość zasad i podstaw wspomnianych wcześniej: fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu. Jeśli potrafisz przeprowadzać zabiegi przy równoczesnym zastosowaniu różnych technik manualnych i pomocy urządzeń wspierających, nie zapomnij wspomnieć o tym w liście. Atutem będzie także znajomość używanych wyrobów medycznych i ich dobór w zależności od potrzeb – szczególnie, że niejednokrotnie będziesz musisz szkolić swoich pacjentów w zakresie ich użycia.

W fizjoterapii, tak jak w innych dziedzinach medycyny, podkreśla się znaczenie profilaktyki. Dobrze, jeśli wiesz, jak zapobiegać chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka ich wystąpienia oraz potrafisz tego nauczyć wszystkie osoby tym zainteresowane. Warto wspomnieć, że przy zatrudnianiu atutami mogą okazać się dodatkowe umiejętności i kursy, takie jak kurs pierwszej pomocy, terapii manualnej, metod neurorozwojowych, osteopatii czy obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy fizjoterapeuty. W tym zawodzie bardzo ważne jest ciągłe aktualizowanie i poszerzanie posiadanej już wiedzy, także poprzez udział w konferencjach i spotkaniach branżowych, rozwój naukowy i prowadzenie badań lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Predyspozycje – o czym warto wspomnieć w liście motywacyjnym

Bardzo ważne dla prawidłowej realizacji zadań zawodowych są ogólne zdrowie i sprawność fizyczna, w szczególności układu kostno-stawowego i dłoni, umożliwiająca wykonywanie terapii manualnych. Istotna jest również koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk i palców, ostrość wzroku i słuchu, dobra równowaga, spostrzegawczość czy czucie dotykowe. Z pewnością codzienną pracę uprości łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi i szeroko rozumiane kompetencje społeczne. Przyda się też umiejętność koncentracji czy podzielności uwagi, a także dobra pamięć, umiejętność przekonywania, uczciwość. Modelowy fizjoterapeuta charakteryzuje się też szeregiem cech osobowościowych: komunikatywnością, asertywnością, serdecznością, szacunkiem i empatią, tolerancją, odpornością na stres, kontrolowaniem własnych emocji czy odpowiedzialnością. Nie bez znaczenia jest umiejętność samodzielnej pracy i samooceny oraz gotowość do ciągłego rozwoju.

Jeśli chodzi o kompetencje kluczowe w tym zawodzie, stworzono ich profil na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych. Najważniejsza jest sprawność motoryczna. Na drugim miejscu plasują się ex aequo umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, komunikacja ustna oraz rozwiązywanie problemów. Zaraz za planowaniem i organizacją pracy są umiejętności matematyczne. Ostatnie miejsce przypadło umiejętnościom obsługi komputera i wykorzystania Internetu, wywieraniu wpływu / przywództwu i współpracy w zespole.

Cechy dobrego listu motywacyjnego

Bez względu na stanowisko, na jakie aplikujesz, budowa listu motywacyjnego jest taka sama. Składa się on z kilku elementów.

Data i miejscowość sporządzenia listu

Umieść je w prawym górnym rogu.

Twoje dane

Wystarczy, jeśli podasz imię, nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. numer telefonu i adres e-mail. Pamiętaj, żeby były one takie same, jak w dołączanym CV.

Dane odbiorcy

Podaj pełną nazwę firmy, do której aplikujesz, wraz z adresem. Dodatkowe punkty zyskasz, jeśli zaadresujesz list bezpośrednio do osoby, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Zwykle informacje te są dostępne na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub w ogłoszeniu o pracę.

Zwrot

List motywacyjny utrzymywany jest w formalnym tonie, dlatego warto list rozpocząć klasycznym „Szanowny Panie / Szanowna Pani”, „Szanowni Państwo” lub „Dzień dobry”.

Wstęp

Na samym początku podaj nazwę stanowiska, na które aplikujesz. Postaraj się również przedstawić swój największy atut i wyraź swój cel. Jeśli już na początku zainteresujesz rekrutera, z pewnością z zainteresowaniem przeczyta dalszą część listu.

Argumenty

Napisz pracodawcy, dlaczego powinien Cię zatrudnić. Opisz krótko swoje doświadczenie, dodatkowe umiejętności. Niech potencjalny pracodawca dostrzeże korzyści, jakie płyną z zatrudnienia właśnie Ciebie. Nie powtarzaj informacji z CV, ale rozwiń je. Możesz podeprzeć je konkretnymi sytuacjami i anegdotami.

Zakończenie

Wyraź nadzieję na osobiste spotkanie i gotowość do udzielenia odpowiedzi na więcej pytań. Nawiąż do wartości, którymi kieruje się firma i zostaw po sobie dobre wrażenie.

Przykład listu motywacyjnego, kiedy masz doświadczenie

Katowice, 1.01.2020 r.

(Nadawca)
Jan Nowak
tel.: 111-222-333
e-mail: jannowak@email.pl

(Odbiorca)
Jadwiga Kowalska
Specjalista ds. HR
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne XXX
ul. Wróbli 15b
Katowice

Szanowna Pani,

z przyjemnością aplikuję na stanowisko specjalisty fizjoterapii w Państwa firmie, oferując moje 12-letnie doświadczenie.

Jestem idealnym kandydatem na to stanowisko. W mojej obecnej firmie z powodzeniem pracowałem z pacjentami, wykorzystując kinezyterapię oraz fizykoterapię. Z chęcią poprowadzę zajęcia z zakresu terapii manualnej, ponieważ to właśnie ona znajduje się w centrum moich zainteresowań.

W obecnej pracy zdobyłem również doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ponieważ organizowałem pracę oraz szkoliłem nowych pracowników. Jestem osobą bardzo łatwo nawiązującą kontakty oraz komunikatywną, dzięki czemu potrafię pracować nawet z trudnymi pacjentami.

Bardzo chętnie spotkam się z Panią osobiście, aby szerzej opowiedzieć o moim doświadczeniu i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z poważaniem
Jan Nowak

Jak sformułować list motywacyjny, kiedy brak Ci doświadczenia?

Katowice, 1.01.2020 r.

(Nadawca)
Ewelina Zdebel
tel.: 000-111-222

(Odbiorca)
e-mail: ew.zdebel@email.pl
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
ul. Józefa Piłsudskiego 15
00-111 Rybnik

Szanowni Państwo,

pragnę wyrazić swoje zainteresowanie ofertą pracy w Państwa firmie na stanowisku fizjoterapeuty.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskałam odpowiednią wiedzę, a poprzez udział w konferencjach i kołach naukowych mogłam rozwijać swoje zainteresowania z zakresu osteopatii oraz terapii manualnej dzieci i młodzieży.

Wierzę, że moja otwartość, wysoka kultura osobista oraz łatwość nawiązywania kontaktów będą atutem podczas pracy z ludźmi. Moje kompetencje społeczne oraz pracowitość i wytrzymałość potwierdziłam, kilkukrotnie angażując się w wolontariat medyczny podczas Rybnickich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę.

Lubię wyzwania, jestem też gotowa na ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w trosce o dobro naszych pacjentów. Głęboko wierzę, że naszą pracą możemy poprawiać jakość życia każdego człowieka.

Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się osobiście. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania.

Z wyrazami szacunku
Ewelina Zdebel

Odkryj więcej artykułów