Europass CV – wzór, wady i zalety

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 15 czerwca 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Europass CV wzór to specjalnie przygotowana strona internetowa pozwalająca na stworzenie dokumentów aplikacyjnych respektowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To właśnie z tej aplikacji mogą skorzystać wszystkie osoby, które planują poszukiwanie pracy poza granicami naszego kraju.

Czym jest Europass CV?

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku spowodowało stopniowe otwarcie granic dla polskich pracowników. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie pracy w różnych krajach UE. Aby ujednolicić proces składania CV, Komisja Europejska stworzyła uniwersalny szablon pod nazwą Europass CV. Obecnie jest to inicjatywa pozwalająca na tworzenie dokumentów aplikacyjnych i przesyłanie ich do pracodawcy, co ma wyrównać szanse w procesach rekrutacyjnych. Dzięki stronie internetowej Europass każdy obywatel Polski może zaprezentować swoje kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności w najbardziej przystępny, jasny i zrozumiały sposób. Czy faktycznie tak jest?

Idea ujednolicenia dokumentów aplikacyjnych zakłada stworzenie Krajowego Centrum Europass w każdym państwie członkowskim. Instytucja tego typu stanowi punkt kontaktowy dla osób prywatnych oraz organizacji. W Polsce taką funkcję pełni:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 22/ 46 31 510
e-mail: europass@frse.org.pl

Jakie elementy wchodzą w skład Europass?

Nowoczesny system Europass ma być ułatwieniem zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Aby maksymalnie usprawnić procesy rekrutacyjne, Komisja Europejska stworzyła pakiet dokumentów, jakie mogą się przydać każdemu aplikującemu. Obecnie do dyspozycji użytkowników pozostają:

 • Europass – CV,

 • Europass – Paszport Językowy,

 • Europass – Mobilność,

 • Europass – Suplement do Dyplomu,

 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że dwa pierwsze elementy przeznaczone są do samodzielnego wypełniania przez kandydata. W przypadku kolejnych trzech potrzebna jest współpraca upoważnionych instytucji, które posiadają uprawnienia, by potwierdzić dokumenty. Wskazówki oraz instrukcje obsługi poszczególnych formularzy są dostępne na wspomnianej już stronie internetowej we wszystkich językach krajów członkowskich, w tym także polskim.

Jak wygląda ujednolicony formularz Europass CV?

Istotą formularza Europass CV jest ujednolicenie wszystkich dokumentów aplikacyjnych. Oznacza to, że poszczególne aplikacje różnią się tylko treścią, a nie wyglądem. Dzięki temu pracodawcy mogą się skupić na najważniejszej kwestii, a mianowicie doświadczeniu oraz kwalifikacjach kandydata. W dokumencie tworzonym za pomocą formularza Europass znajduje się między innymi logo organizacji (chociaż można je usunąć). Każde CV ma taką samą, prostą czcionkę jednej wielkości. Za pomocą darmowego kreatora CV otrzymasz dokument składający się ze ściśle określonych sekcji. Są to:

 • informacje osobiste, czyli imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualnie dane z profesjonalnych komunikatorów);

 • stanowisko, o jakie ubiega się kandydat;

 • doświadczenie zawodowe;

 • umiejętności;

 • wykształcenie i odbyte szkolenia.

Minusem całej aplikacji jest niemożność dodania swoich prywatnych sekcji. Wszystko jest tutaj ujednolicone: nie wklejasz zdjęcia ani klauzuli poufności (w zagranicznych dokumentach aplikacyjnych nie jest wymagana). Cały dokument może mieć maksymalnie dwie strony i jest bardzo prosty.

Jak tworzyć CV za pomocą formularza Europass?

Formularz Europass z założenia ma być łatwy do wypełnienia. Pozwala na stworzenie CV w dowolnym języku, więc na po początku musisz wybrać odpowiednią opcję. Zmiana języka jest równoznaczna z pojawieniem się menu w danym języku. Jeśli chcesz stworzyć curriculum vitae po angielsku, to nie jest to aż tak duży problem. Trochę trudniej jest, gdy aplikujesz na stanowiska w krajach z językami, których nie znasz (a tak też się zdarza, gdy firma jest międzynarodowa i posługuje się głównie angielskim).

Wypełniając na przykład sekcje związaną właśnie z językami, musisz dokładnie określić, jaki jest Twój poziom rozumienia, komunikowania się czy pisania. W ten sposób Europass samodzielnie ocenia poziom znajomości danego języka. Tak samo z każdą inną częścią. Określasz lata pracy (lub studiów) w danej organizacji i jakie były Twoje obowiązki. Z technicznego punktu widzenia jest to po prostu najprostszy kreator CV.

Zalety Europass CV

Europass CV pozwala na stworzenie dokumentów aplikacyjnych w wielu językach. Dzięki temu każdy, kto chce aplikować na zagraniczną posadę, ma szansę dotarcia do pracodawców. Jest to bardzo proste i darmowe narzędzie, do którego mają dostęp wszyscy posługujący się komputerem z Internetem. Stworzone za pomocą aplikacji CV dostępne jest w formacie PDF, co pozwala wysłać dokument na każdy adres mailowy. Dużym ułatwieniem są wskazówki, jakie pojawiają się w trakcie opracowywania CV. Jest to szczególnie przydatne dla osób szukających swojej pierwszej pracy.

Niestety to wszystkie zalety, jakie można wymienić przy opisywaniu Europass CV. Dokument ten miał spełnić oczekiwania pracodawców z krajów całej Unii Europejskiej, jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Portal studentnews.pl zebrał na ten temat dość obszerne informacje. Badania wykazują, że Europass CV nie cieszy się popularnością w następujących państwach: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

Wady Europass CV

Jedną z największych wad Europass CV wymienianych przez użytkowników jest brak możliwości formatowania. Wszystkie dokumenty stworzone poprzez formularz faktycznie są proste i przejrzyste, z drugiej zaś strony można sporządzić ciekawsze wizualnie CV za pomocą każdego innego kreatora. A warto pamiętać, że pracodawcy zwracają uwagę na formę i estetykę dokumentów aplikacyjnych. Oprócz tego trudno jest dopasować CV do konkretnej oferty pracy. A jedną z zalet dobrego curriculum vitae jest jego dostosowanie do wymogów zatrudniającego. W rezultacie pracodawca otrzymuje serię takich samych, niczym niewyróżniających się plików.

Niestety Komisja Europejska nie przewidziała także miejsca na stworzenie podsumowania zawodowego. Obecnie element ten pozwala stworzyć wizytówkę, która może zainteresować pracodawcę. Oprócz tego sekcja dotycząca danych osobowych jest dość mocno rozbudowana, przez co nie ma miejsca na wprowadzenie innych elementów. Jeśli ktoś chce przy pomocy kreatora Europass stworzyć CV w języku polskim, to nie może dodać klauzuli poufności, która w Polsce jest uznawana za część niezbędną.

Jak stworzyć dobre CV do różnych państw europejskich?

Stworzenie dobrego CV do innych krajów nie jest wcale takie trudne. Aby osiągnąć sukces, warto najpierw sprawdzić, czy w danym państwie funkcjonują konkretne elementy, na które pracodawcy zwracają uwagę. Pozyskanie takich wiadomości przydaje się, zwłaszcza gdy konkurencja jest bardzo duża. Kolejny niezwykle ważny element to dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia o pracę. To właśnie w tym miejscu znajdują się wymagania, jakie musi spełniać kandydat. W ofercie powinna być także wzmianka o tym, czy firma życzy sobie dostarczenia listu motywacyjnego na przykład w języku angielskim.

Podobnie jak w formularzu Europass, tak w każdym dokumencie tego typu bardzo ważną rolę odgrywa podział na sekcje, dzięki którym czytanie CV jest po prostu łatwiejsze. Obecnie curriculum vitae składa się z następujących elementów:

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Podsumowanie zawodowe

 • Wykształcenie

 • Doświadczenie

 • Dodatkowe kwalifikacje

 • Umiejętności

 • Zainteresowania

Curriculum vitae musi być nie tylko dostosowane do oferty, lecz także stylistycznie poprawne. W dokumentach aplikacyjnych nie może pojawić się żaden błąd ortograficzny, gramatyczny, interpunkcyjny czy literówka. Dlatego przed wysłaniem aplikacji należy ją wnikliwie sprawdzić. W tym celu warto użyć specjalnych aplikacji typu LanguageTool. Jest to platforma pozwalająca na weryfikację tekstów w wielu językach. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i Twoje CV zostanie dokładnie sprawdzone.

Uwaga: żadna z firm, instytucji lub organizacji wymienionych w artykule nie jest powiązana z Indeed.

Odkryj więcej artykułów