List motywacyjny – dyrektor handlowy

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 12 września 2022 | Opublikowano 14 grudnia 2021

Zaktualizowano 12 września 2022

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Od zawsze marzysz o objęciu stanowiska dyrektorskiego i właśnie nadarzyła się ku temu okazja, jednak nie jesteś pewien, jak profesjonalnie stworzyć godny uwagi list motywacyjny? Dyrektor handlowy to odpowiedzialne stanowisko, wymagające objęcia go przez odpowiednią osobę.

W artykule podpowiemy Ci, na co należy zwrócić uwagę, pisząc swój list motywacyjny. Dyrektor handlowy to stanowisko wymagające pewnych określonych cech, o których wspomnimy. Wymienimy również wszystkie niezbędne składowe listu.

Czym naprawdę zajmuje się dyrektor handlowy?

Osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora handlowego odpowiada za politykę handlową całej firmy. Aby spełniać dobrze swoje zadanie, musi nieustannie kontrolować sytuację przedsiębiorstwa oraz działania podejmowane przez konkurencję. Najważniejszym zadaniem dyrektora jest zarządzanie działem handlowym oraz działania mające na celu maksymalizację zysków. W tym celu osoba zatrudniona na tym stanowisku musi opracowywać właściwe plany i strategie.

Co jeszcze należy do zadań dyrektora handlowego?

Wbrew temu, co niektórzy sądzą o stanowiskach dyrektorskich, osoba będąca dyrektorem handlowym ma naprawdę dużo obowiązków do wykonania. Opracowując strategię handlową, musi odpowiednio wyznaczyć cel w oparciu o bieżące wyniki oraz motywować cały zespół do wspólnej pracy, przynoszącej określone efekty. Rozwój firmy jest ściśle uzależniony od współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Dyrektor handlowy musi pozyskiwać nowych towarzyszy biznesowych oraz poszukiwać kluczowych klientów, którzy wesprą firmę. Nie można zapomnieć o dbałości o nawiązane wcześniej relacje biznesowe, które na polu zawodowym zawsze są nieocenione.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat ubiegający się o to stanowisko?

Wymagania, których oczekuje się od kandydatów na stanowisko dyrektora handlowego różnią się między sobą w zależności od firmy. Wpływ na konkretne wytyczne mają m.in. polityka przedsiębiorstwa, specyfika firmy oraz branża, w której działa. Można jednak wyróżnić kilka cech, które są najczęściej wymieniane w oczekiwaniach wobec kandydatów, a których niespełnienie może być równoznaczne z odrzuceniem Twojej aplikacji. Warunki wynikają ze specyfiki zawodu i są ściśle powiązane z wykonywanymi obowiązkami.

Wyższe wykształcenie

Wyższe wykształcenie to wytyczna wymieniana w większości ogłoszeń. Aby zostać dyrektorem, kandydat powinien mieć wiedzę teoretyczną ze wspomnianego zakresu; kierunki studiów, które umożliwią jej zdobycie to np. ekonomia lub zarządzanie, ale również kierunki prowadzone w języku angielskim, takie jak Master of Business Administration. Przydatna może się okazać wiedza z zakresu psychologii biznesu.

Znajomość języków obcych

Praca jako dyrektor handlowy związana jest bezpośrednio z podejmowaniem interakcji z innymi przedsiębiorstwami. Nawiązywanie nowych kontaktów często dotyczy współpracy z firmami zagranicznymi, zatem znajomość przynajmniej jednego języka obcego na wysokim poziomie jest niezbędna do możliwości podjęcia pracy.

Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Nawiązywanie współpracy nie jest możliwe bez łatwości nawiązywania kontaktów i otwartości na ludzi. Musisz mieć świadomość, że nie każdy będzie od razu chętny do podjęcia współpracy, dlatego ważna jest odpowiednia doza cierpliwości i spokoju, co pozwoli Ci opanować nerwy w sytuacjach spięcia z potencjalnymi wspólnikami biznesowymi.

Umiejętności negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne są olbrzymim atutem kandydata na powyższe stanowisko. Podpisywanie umów i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych, ale także podtrzymywanie starych, wymaga bardzo dobrych umiejętności negocjacyjnych, które umożliwią wypracowanie najkorzystniejszej oferty. Nie możesz zapomnieć, że osoba, z którą rozmawiasz, również będzie starała się wynegocjować jak najwięcej korzyści dla siebie. Z tego powodu musisz kierować się czujnością i stanowczością, aby nie dać się wykorzystać i nie narazić firmy na straty spowodowane podpisaniem mało opłacalnej umowy.

Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją

Odporność na stres i gotowość do pracy pod presją są wymagane niemal na każdym stanowisku, jednak w przypadku dyrektora handlowego ich posiadanie ma szczególne znaczenie i opanowanie tej umiejętności do perfekcji jest wymagane. Zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach i umiejętność podejmowania spontanicznych, ale jednocześnie właściwych decyzji są kluczowe w sytuacjach wystąpienia kryzysów, które od czasu do czasu zdarzają się w firmach.

Wysoka kultura osobista

O tym, jak ważna jest kultura osobista, nie można zapominać nigdy, zwłaszcza gdy zajmuje się wysoko postawione stanowisko w firmie. Dyrektor handlowy, który nie zna zasad etykiety, może narazić przedsiębiorstwo na porażkę spowodowaną swoim niewłaściwym zachowaniem. Musisz pamiętać, że wizerunek, który tworzysz jest równie ważny jak działanie, które podejmujesz w celach zawodowych.

List motywacyjny – rozwinięcie Twojego CV

Uważasz, że dołączenie listu motywacyjnego do aplikacji jest słabym pomysłem i stratą czasu? Jeśli tak, to jesteś w dużym błędzie. List motywacyjny jest uzupełnieniem Twojego CV, dającym potencjalnemu pracodawcy możliwość powierzchownego poznania i wstępnej oceny Twojej sylwetki. CV jest bardzo sztywnym dokumentem, zawierającym jedynie suche informacje, natomiast list motywacyjny w pewnym stopniu odzwierciedla Twoją postawę i daje możliwość wysnucia wniosków na Twój temat. Wielu pracodawców nie odpowiada na zgłoszenia, do których kandydaci nie dołączyli listu motywacyjnego lub posłużyli się formułą proponowaną przez portale pośredniczące w szukaniu pracy.

Na co warto zwrócić uwagę, pisząc list motywacyjny?

Profesjonalnie napisany list motywacyjny to dokument wzorowany na określonych wytycznych. Pominięcie niektórych z nich może stanowić duży problem dla kandydata, dlatego znajomość podstawowych jego elementów jest tak ważna.

Właściwe zaadresowanie listu

Pisząc swój list motywacyjny, pamiętaj o właściwym umieszczeniu danych odbiorcy i nadawcy. Dobre wrażenie zrobi wpisanie imienia i nazwiska oraz posady osoby odpowiedzialnej za rekrutację w firmie, ale jeśli nie jesteś w stanie znaleźć takiej informacji, posłuż się jedynie nazwą i adresem przedsiębiorstwa. Jeśli dołączasz list motywacyjny do aplikacji o pracę, raczej zrezygnuj z podawania swoich danych osobowych, w ten sposób unikniesz powielania informacji.

Użyj zwrotu grzecznościowego

W dobrym tonie jest odpowiednie rozpoczęcie listu. Zwrot grzecznościowy na początku to nie tylko wyraz Twojej kultury osobistej, ale przede wszystkim szacunku do potencjalnych przełożonych i współpracowników. Pamiętaj jednak, aby dostosować powitanie do kultury i zwyczajów panujących w firmie. Ubiegając się o stanowisko dyrektora handlowego, najprawdopodobniej najlepszym wyborem będzie użycie oficjalnego „Szanowni Państwo”, może się jednak okazać, że niekiedy w firmach panuje mniej oficjalna atmosfera.

Znajdź odpowiedni przykład dla poparcia swoich umiejętności

Suche wymienienie swoich atutów nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ osoba odczytująca list nie ma możliwości weryfikacji tych informacji. Pisząc swoich o umiejętnościach, poszukaj odpowiedniego przykładu obrazującego je, np. wspomnij jakiś sukces z pracy w poprzedniej firmie lub przywołaj anegdotę pokazującą zdolność wykorzystania swoich atutów.

Dostosuj treść listu do ogłoszenia o prace

Właściwie napisany list motywacyjny nie powinien zbyt długi; najlepiej pisać krótko, ale konkretnie. Formułując poszczególne akapity, skup się na tym, czego wymaga od Ciebie potencjalny pracodawca i wybierz te atuty, które najlepiej wpisują się w jego oczekiwania.

Przykładowy list motywacyjny – dyrektor handlowy

Wiesz już, na czym polega praca na stanowisku dyrektora handlowego oraz jakich cech mogą od Ciebie oczekiwać przyszli pracodawcy. Poniżej przedstawimy Ci przykładowe listy motywacyjne – dla osoby z doświadczeniem zawodowym oraz bez niego.

List motywacyjny dla osoby z doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku

(dane nadawcy)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością aplikuję na stanowisko dyrektora handlowego w Państwa firmie. Oferta pracy zamieszczona na portalu xyz.pl bardzo mnie zainteresowała, a oferowana posada to dla mnie ogromna szansa na rozwój i doskonalenie umiejętności.

Siedmioletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem, pracując jako dyrektor zarządzający w firmie ABC, gdzie zajmowałem się wyznaczaniem kierunków rozwoju firmy oraz pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych. W ostatnich latach mojej pracy firma zwiększyła swoje zyski niemal trzykrotnie, a baza koncernów wspierających rozrosła się ponad pięć razy.

Jako osoba komunikatywna i chętna do współpracy z łatwością nawiązuję nowe kontakty, co ułatwia porozumiewanie się zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Podpisywanie nowych umów i negocjowanie lepszych warunków w umowach istniejących nie stanowią dla mnie przeszkody. Jedną z moich zalet jest dobrze rozwinięta umiejętność planowania i przewidywania, dzięki czemu większość tworzonych przeze mnie strategii sprzedażowych przynosiła duże zyski.

Mam nadzieję, że w tym krótkim liście udało mi się przekonać Państwa, że jestem godnym uwagi kandydatem do objęcia stanowiska dyrektora handlowego. Wierzę, że dostanę możliwość lepszego zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Łączę wyrazy poważania
XXX

List motywacyjny dla osoby bez doświadczenia zawodowego na stanowisku dyrektorskim

(dane nadawcy)
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na portalu XXX pragnę zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora handlowego w Państwa firmie. Ta oferta pracy stanowi dla mnie bardzo dużą szansę na rozwój kariery zawodowej oraz rozwinięcia umiejętności.

Czteroletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku przedstawiciela handlowego pozwoliło mi poznać tajniki handlu oraz opanować do perfekcji umiejętności negocjacyjne. Pracując w firmie XXX, odnosiłem liczne sukcesy zawodowe, a liczba pozyskiwanych przeze mnie nowych klientów rosła z miesiąca na miesiąc, dzięki czemu zysk firmy zwiększył się przynajmniej dwukrotnie.

W tym roku ukończyłem studia podyplomowe z psychologii biznesu, gdzie miałem okazję tworzyć projekt „XXX”, polegający na pozyskiwaniu nowych partnerów uczelni. Była to trzecia edycja projektu, w której udało się podpisać najwięcej nowych umów dotyczących współpracy oraz wypracować lepsze warunki w tych zawartych dotychczas.

Mam wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, a łatwość nawiązywania nowych kontaktów sprzyja zawieraniu nowych umów biznesowych. Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 oraz francuskiego na poziomie B2 (potwierdzone właściwymi certyfikatami) sprawiają, że bez trudu mogę wkroczyć na pole współpracy z zagranicznymi koncernami.

Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Pana moją osobą i dostanę możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i pomysłów na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku
XXX

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że lektura artykułu okazała się pomocna i dzięki nam już wiesz, jak napisać profesjonalny list motywacyjny. Dyrektor handlowy to odpowiedzialne stanowisko, na które jest wiele chętnych, ale wierzymy, że właściwe przedstawienie swojej sylwetki pozwoli Ci otrzymać szansę sprawdzenia się w tej roli.

Odkryj więcej artykułów