Dodatkowe umiejętności w CV – przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 9 czerwca 2022

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

CV powinno zawierać najważniejsze informacje na Twój temat, takie jak: kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Czy warto zatem dodawać informacje o dodatkowych umiejętnościach w CV? Mogą one pomóc zrozumieć potencjalnemu pracodawcy, jakim pracownikiem jesteś i co możesz wnieść do jego firmy.

W tym artykule przedstawiamy listę 50 dodatkowych umiejętności, które możesz umieścić w CV i zwiększyć szansę na zatrudnienie. Dowiesz się, czym są umiejętności dodatkowe i na jakie grupy się dzielą.

Czy wpisanie umiejętności do CV jest obowiązkowe?

CV składa się z kilku sekcji. Jedną z nich warto poświęcić na opis umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy, o jaką się starasz. Spróbuj znaleźć miejsce na umiejętności dodatkowe, które pokażą pracodawcy, jakim pracownikiem jesteś. Opis swoich umiejętności w CV pozwoli potencjalnemu pracodawcy dowiedzieć się, czy posiadasz wystarczające kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w jego przedsiębiorstwie.

Umiejętności twarde i miękkie — różnica

Umiejętności możemy podzielić na dwie kategorie: twarde i miękkie. Te pierwsze są związane z kompetencjami technicznymi potrzebnymi do podjęcia pracy na danym stanowisku. Posiadając takie umiejętności, masz większą szansę na zdobycie konkretnej posady.

Umiejętności twarde pokażą pracodawcy, że potrafisz skutecznie wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce.

Przykład:

Starasz się o posadę informatyka. Oto przykłady umiejętności technicznych, które mogą znaleźć się w Twoim CV:

 • Administracja bazami danych

 • Zaawansowana obsługa platformy Windows Server

 • Znajomość języków programowania JavaScript oraz C++

 • Znajomość metodyki Scrum

 • Projektowanie rozbudowanych systemów IT

Jak łatwo zauważyć, sekcja związana z umiejętnościami twardymi skupia się tylko na kwalifikacjach niezbędnych do pracy na stanowisku informatyka.

Z kolei umiejętności miękkie to dodatkowe talenty, które również są doceniane przez rekruterów. Wypisując je w, CV pokażesz, czy potrafisz współpracować z zespołem, rozwiązywać konflikty i motywować innych do pracy.

Co to są umiejętności dodatkowe?

W sekcji „umiejętności dodatkowe” warto umieścić informacje, dzięki którym przedstawisz pracodawcy talenty i zdolności, które wyróżniają Cię na tle innych kandydatów. Umiejętności w CV zawsze powinny być dopasowane do stanowiska pracy, na które składasz podanie. Nie warto wpisywać talentów, których nie będziesz w stanie wykorzystać w przyszłej pracy. Takie informacje zajmują niepotrzebnie miejsce w Twoim CV.

Poniżej przedstawiamy listę 50 przykładowych umiejętności dodatkowych. Umieszczenie ich w CV może pomóc Ci zwiększyć zainteresowanie potencjalnego pracodawcy Twoją kandydaturą.

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne umożliwiają skuteczną współpracę wśród współpracowników. Dzięki nim można łatwiej stworzyć zgrany zespół odnoszący sukcesy zawodowe. Ponadto są potrzebne do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientami.

Do umiejętności interpersonalnych można zaliczyć:

 • troskę o innych (współpracowników i klientów),

 • cierpliwość,

 • wysoką kulturę osobistą,

 • szacunek do każdego człowieka,

 • umiejętność budowania pozytywnej atmosfery w zespole,

 • zdolność do nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami,

 • inspirowanie zespołu do osiągania wyznaczonych celów,

 • zdolność do rozwiązywania konfliktów.

Umiejętności komunikacyjne

Wpisując umiejętności komunikacyjne do CV, pokażesz potencjalnemu pracodawcy, w jaki sposób komunikujesz się ze współpracownikami lub klientami. Przekażesz mu cenną informację o tym, czy potrafisz negocjować, słuchać potrzeb innych i komunikować się w sposób skuteczny.

Przykłady umiejętności komunikacyjnych:

 • Empatia

 • Życzliwość

 • Umiejętność słuchania potrzeb innych

 • Otwartość

 • Asertywność

 • Współpraca z zespołem

 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnych na piśmie

 • Zdolność do prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych z klientami

 • Obsługa klientów na najwyższym poziomie

Umiejętności przywódcze

Umiejętność bycia liderem w grupie może pomóc Ci w rozwoju kariery. Jeżeli wykazujesz cechy przywódcze, pracodawca może zdecydować o awansowaniu Cię na stanowisko kierownicze, dlatego warto umieścić je w CV. Umiejętności przywódcze charakteryzują się zdolnością przekonywania współpracowników do swojego zdania. Można do nich zaliczyć:

 • szybkie podejmowanie decyzji,

 • skupianie uwagi współpracowników,

 • uczciwość,

 • budowanie relacji z zespołem,

 • jasne przekazywanie informacji,

 • umiejętność planowania,

 • bezkonfliktowe zarządzanie zespołem,

 • umiejętność przekonywania,

 • budowanie zaufania wśród współpracowników,

 • zdolność do prowadzenia wystąpień publicznych.

Znajomość języków obcych

Jeśli znasz dobrze język obcy i wiesz, że może on przydać się w nowej pracy, warto umieścić taką informację w CV. Często osoby znające języki obce mają znaczną przewagę nad innymi kandydatami. Opisz, co dokładnie potrafisz robić, posługując się językiem obcym. Dodaj także informację o stopniu zaawansowania.

Przykłady umiejętności dodatkowych związanych ze znajomością języków obcych:

 • Swobodne prowadzenie rozmów biznesowych

 • Rozumienie tekstu pisanego w stopniu zaawansowanym

 • Tworzenie tekstów

 • Przemówienia w języku obcym

 • Tłumaczenie

 • Redagowanie tekstu

 • Sprawdzanie poprawności tekstu w języku obcym

Umiejętności techniczne

Niektóre stanowiska pracy wymagają od pracowników dodatkowych umiejętności technicznych. Może to być na przykład zaawansowana obsługa komputera. Warto więc wspomnieć o tym w CV, aby pokazać, że potrafisz obsługiwać programy komputerowe i sprzęty biurowe. Do umiejętności technicznych możemy zaliczyć:

 • obsługę komputera;

 • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych;

 • umiejętność obsługi programów Microsoft Word, Excel, Power Point;

 • tworzenie prostych projektów graficznych;

 • obsługę poczty elektronicznej;

 • obsługę urządzeń biurowych: drukarka, skaner, ksero.

Umiejętności organizacyjne i analityczne

Dobra organizacja pracy własnej jest ważna na każdym stanowisku pracy i doceniana przez pracodawców. W CV warto dodać informacje, które pokażą, że potrafisz organizować swoją pracę oraz myśleć analitycznie, czyli rozwiązywać problemy w sposób przemyślany i strategiczny. Do umiejętności organizacyjnych i analitycznych możesz zaliczyć:

 • dobrą organizację pracy własnej,

 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy,

 • umiejętność ustalania priorytetów,

 • zarządzanie zespołem,

 • tworzenie prognoz,

 • tworzenie strategii działania,

 • zwracanie uwagi na szczegóły,

 • systematyczność,

 • dotrzymywanie terminów.

Gdzie zamieścić informacje o umiejętnościach dodatkowych?

Nie istnieje oficjalny wzór CV. Przyjmuje się, że nie powinno być dłuższe niż strona A4. Warto zadbać, aby CV było przejrzyste, czytelne i podzielone na sekcje. Część poświęconą umiejętnościom dodatkowym możesz umieścić przed opisem zainteresowań. Poniżej pokazujemy, jak najlepiej uporządkować sekcje w CV, aby dokument wyglądał profesjonalnie:

 1. Dane osobowe — imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

 2. Profil zawodowy, czyli krótki opis Twoich dotychczasowych osiągnięć

 3. Doświadczenie zawodowe, które powinno zawierać: nazwę firmy, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków

 4. Wykształcenie — ostatnie ukończone szkoły, uczelnie wyższe oraz kursy zawodowe mające związek ze stanowiskiem, na jakim chcesz pracować

 5. Lista umiejętności, które pokrywają się z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę w ogłoszeniu o pracę

 6. Umiejętności dodatkowe

 7. Zainteresowania

 8. Klauzula informacyjna

Wzór CV z uwzględnieniem umiejętności dodatkowych

Przed stworzeniem CV dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem o pracę, na które odpowiadasz. Wypisz wymagania, które przedstawił pracodawca. Dopasuj swoje umiejętności do przyszłego stanowiska pracy. Określ, co jest najważniejsze dla pracodawcy.

Zapoznaj się z naszym przykładowym CV, które może być dla Ciebie pomocne.

Anna Nowak
ul. Słoneczna 1
44-200 Rybnik
511-111-222
anna.nowak@email.pl

Podsumowanie zawodowe

Jestem absolwentką kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Aktualnie pracuję w firmie Wavewood na stanowisku przedstawiciela handlowego. Mam pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Dwukrotnie udało mi się osiągnąć najwyższą sprzedaż i zdobyć tytuł pracownika miesiąca. Pragnę nieustannie rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe w Państwa firmie.

Doświadczenie zawodowe

01.08.2019 r. — obecnie
Przedstawiciel handlowy
Firma Wavewood

Wykształcenie

10.201506.2020 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kierunek: zarządzanie

Obowiązki:

 • Utrzymywanie relacji biznesowych z klientami

 • Pozyskiwanie nowych klientów

 • Organizowanie dostaw zamówionych towarów

 • Tworzenie akcji promocyjnych

 • Tworzenie raportów sprzedażowych

 • Szkolenie nowych pracowników

Umiejętności

 • Znajomość technik sprzedaży

 • Budowanie bazy klientów

 • Utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami

 • Prowadzenie skutecznych rozmów biznesowych

 • Realizacja planów sprzedaży

 • Dobra organizacja pracy

 • Systematyczność

 • Samodzielność

 • Asertywność

 • Praca zespołowa

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie

 • Obsługa komputera i programów pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym

 • Obsługa urządzeń biurowych

 • Prawo jazdy kat. B

Zainteresowania

 • Sporty ekstremalne

 • Kajakarstwo

 • Literatura wojenna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Umiejętności dodatkowe w CV — czego nie wpisywać?

Tworząc CV, pamiętaj, żeby zawrzeć w nim informacje, które pokrywają się z oczekiwaniami pracodawcy. Jeśli aplikujesz na stanowisko nauczyciela języka angielskiego, nie musisz umieszczać informacji o tym, że potrafisz obsługiwać kasę fiskalną. Taka umiejętność nie jest potrzebna na stanowisku, o jakie się starasz i nic nie wniesie do Twojego podania o pracę, a tylko zabierze cenne miejsce, które możesz poświęcić na inne dodatkowe umiejętności.

CV to jeden z pierwszych i zarazem najważniejszych dokumentów przedstawianych potencjalnemu pracodawcy w procesie starania się o pracę. Powinno zawierać najważniejsze informacje o Tobie i uwzględniać umiejętności dodatkowe, które pokażą pracodawcy, z jakim człowiekiem ma do czynienia. Dobrze przygotowane CV może sprawić, że zwiększysz swoje szanse na wymarzoną pracę.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów

 • CV dla operatora koparki – porady i wzór
 • Jak opisać samozatrudnienie w CV?
 • Jak napisać idealne CV stewardessy?
 • CV nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • List motywacyjny kontrolera finansowego
 • Jak napisać dobre CV? Porady, wzór i przykład
 • Przykład listu motywacyjnego dla projektanta mody
 • Jak wpisać stopnie języka angielskiego w CV
 • List motywacyjny biologa
 • Jak wpisać umiejętności po angielsku do CV?
 • Brak odpowiedzi na CV – dlaczego?
 • W jakim formacie wysyłać CV?