List motywacyjny – diagnosta laboratoryjny. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 12 września 2022 | Opublikowano 27 października 2021

Zaktualizowano 12 września 2022

Opublikowano 27 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Właśnie dostałeś propozycję wymarzonej pracy, ale nie jesteś pewien, jak powinien wyglądać Twój list motywacyjny? Diagnosta laboratoryjny to zawód, o którym zawsze marzyłeś i chciałbyś zaprezentować się jak najlepiej na etapie rekrutacji?

W artykule podpowiemy Ci, jak napisać profesjonalny list motywacyjny. Diagnosta laboratoryjny to profesja wymagająca od kandydata posiadania określonych umiejętności, dlatego wskażemy, na jakie cechy warto zwrócić uwagę.

Kim jest i czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny?

Do głównych zadań diagnosty laboratoryjnego należy wykonywanie badań diagnostycznych, przy użyciu specjalnej aparatury i metod laboratoryjnych, a także nadzorowanie wykonania konkretnych badań oraz analiza i interpretacja otrzymanych wyników. Badania wykonywane przez diagnostę laboratoryjnego mogą obejmować hematologię, analitykę ogólną, serologię, immunologię, chemię kliniczną, a po podjęciu współpracy z technikiem analityki medycznej nawet bakteriologię. Wyniki badań stanowią podstawę większości decyzji lekarskich, nic więc dziwnego, że od diagnosty laboratoryjnego wymaga się uzyskania tytułu magistra studiów wyższych oraz ukończenia studiów podyplomowych, natomiast po ukończeniu uczelni wyższych — nieustannego dokształcania się. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobów uzyskania prawa do wykonywania zawodu i dokładny opis obowiązków osoby zajmującej wspomniane stanowisko określa ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.

Czym powinien cechować się idealny kandydat na diagnostę laboratoryjnego?

Każdy zawód ma przypisany, właściwy dla swojej specyfiki zestaw cech oczekiwanych od kandydatów do objęcia stanowiska. Diagnosta laboratoryjny jest obarczony dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie pacjentów, przez co należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Poniżej wymieniamy, na które cechy należy zwrócić szczególną uwagę.

Skrupulatność i dokładność

Diagności laboratoryjni przeprowadzają badania, których precyzyjny i właściwy wynik daje podstawę do określenia stanu zdrowia pacjenta. Dokładne i skrupulatne wykonywanie zadań jest niezbędnym atutem osoby zatrudnionej na tym stanowisku. Przeprowadzanie badań z dbałością o szczegóły i właściwy przebieg całej procedury stanowi podstawę do otrzymania właściwego wyniku i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez człowieka.

Cierpliwość i wyrozumiałość

Mimo że diagnosta laboratoryjny ma bardzo ograniczony kontakt z pacjentem, nie ulega wątpliwości, że idealny kandydat do zatrudnienia na wskazanym stanowisku powinien rozumieć problemy i obawy pacjentów oraz umieć okazać zrozumienie i wsparcie. Empatia jest niezwykle ważną i potrzebną cechą, gdy trzeba wspomóc pacjenta psychicznie i dodać mu otuchy przed badaniem, a także w przypadku przekazania niekorzystnych wyników badań.

Należy pamiętać, że w każdym zawodzie, który wiąże się z pracą z ludźmi, nieoceniona jest cierpliwość. Diagnosta powinien okazać cierpliwość w stosunku do pacjentów zasypujących go pytaniami, na które nie zna lub nie może udzielić odpowiedzi. Nie można zapomnieć, że przeprowadzanie badań diagnostycznych to proces, który bywa stresujący zwłaszcza dla dzieci. Właściwy kandydat na to stanowisko musi być tego świadomy i przygotowany na podobne trudności.

Dobra organizacja w miejscu pracy

Praca w laboratorium wymaga skupienia i zachowania porządku. Odpowiedni kandydat powinien być perfekcjonistą, dbającym o porządek na każdym etapie przeprowadzania badań. Chaos i dezorganizacja pracy to czynniki mogące zakłócić prawidłowość przebiegu całego procesu, a tym samym wpłynąć negatywnie na otrzymany wynik.

Umiejętność pracy w zespole

Mogłoby się wydawać, że praca nad przeprowadzeniem badania nie wymaga podejmowania współpracy z innymi osobami zatrudnionymi w laboratorium. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej, a praca diagnosty laboratoryjnego wymaga współpracy z pozostałymi pracownikami. Umiejętność pracy w zespole jest zatem ściśle związana z tym zawodem i należy do jednej z najbardziej pożądanych cech u idealnego kandydata.

Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją

Nie da się polemizować z faktem, że osoba zatrudniona w laboratorium wykonuje czynności wiążące się z olbrzymią odpowiedzialnością. Właściwie przeprowadzona diagnostyka daje podstawy do postawienia odpowiedniej diagnozy, od której może zależeć zdrowie, a nawet życie innych osób. Kandydat do pracy w zawodzie powinien się wykazywać dużą odpornością na stres i silną psychiką.

Równie ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu. Zadaniem diagnosty laboratoryjnego jest sprawne przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z procesem badania, tak aby maksymalnie skrócić oczekiwanie na wyniki końcowe.

Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne

Umiejętności analityczne to niewątpliwie jedna z najważniejszych zdolności osoby zatrudnionej w laboratorium. Właściwie rozumienie i wysnuwanie właściwych wniosków są niezbędne w pracy diagnosty laboratoryjnego. Pracodawcy szukający odpowiedniego kandydata na to stanowisko najczęściej zwracają uwagę właśnie na te predyspozycje.

List motywacyjny — dlaczego warto go dołączyć do aplikacji?

Najczęściej dołączanym dokumentem do aplikacji na dane stanowisko jest CV, często jednak pracodawcy wymagają od kandydata większego zaangażowania w proces rekrutacji i załączenia również listu motywacyjnego. Wspomniany dokument jest zwykle traktowany jako rozwinięcie CV, dające pracodawcy możliwość lepszego poznania kandydata. List stanowi wyraz zaangażowania i udowadnia, że osoba jest naprawdę zainteresowana podjęciem współpracy, a pominięcie go może skutkować odrzuceniem zgłoszenia kandydata.

O czym wspomnieć w liście motywacyjnym?

Aby dobrze skonstruować list motywacyjny, należy pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą podnieść jakość przesłanego przez ciebie dokumentu. Ważnym elementem jest jego właściwe zaadresowanie. Najlepiej spersonalizować list, podając imię, nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za rekrutację, bądź będącej Twoim potencjalnym przełożonym. Jeśli nie możesz znaleźć wspomnianych danych, zaadresuj list, podając pełną nazwę firmy i jej adres. Pamiętaj, że wysyłając list w formie wiadomości e-mail, nie musisz podawać tych danych.

Nie można zapomnieć o zwrotach grzecznościowych. Ten z pozoru mało istotny punkt znacząco wpływa na odbiór treści i postrzeganie nadawcy listu przez jego odbiorcę. Stosując zwroty grzecznościowe, okazujesz szacunek osobom, które go odczytają, a to szczególnie istotne w przypadku listu motywacyjnego.

Diagnosta laboratoryjny — co powinien zawrzeć w liście kandydat na to stanowisko

Pisząc list motywacyjny, należy się skupić na opisaniu swojego doświadczenia zawodowego. Jeśli jesteś osobą, która niedawno ukończyła studia, postaraj się skupić na opisie wykształcenia i doświadczeniu zdobytym na etapie edukacji.

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz swoją pracę w laboratorium, czy już masz za sobą lata pracy, nie zapomnij wspomnieć o swoich sukcesach i osiągnięciach. Są to atuty, które na pewno zwrócą uwagę pracodawcy.

Opisz siebie, opierając się na cechach charakteru pożądanych w zawodzie. We wcześniejszej części artykułu opisane zostały cechy, których pracodawcy szukają u osób aplikujących na wspominane stanowisko — pisząc list motywacyjny, warto wspomnieć o tych, które odnajdujesz u siebie.

Pamiętaj, że list motywacyjny rozwija CV (nie powiela informacji zawartych w nim) i tym samym daje pracodawcy możliwość lepszego poznania Ciebie. Od tego, jak przedstawisz swoją sylwetkę w dokumencie, może zależeć ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i otrzymanie wymarzonej posady.

Przykładowy list motywacyjny osoby z doświadczeniem zawodowym

(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowny/a Panie/i,

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na portalu abc.pl pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Państwa firmie.

Trzyletnia praca w firmie XYZ pozwoliła mi zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe. Oprócz przeprowadzania badań i analiz należących do moich codziennych obowiązków wspomagałam projekty prowadzone przez laboratorium, w tym nagrodzony projekt „Krok do zdrowia”, który umożliwił poprawę wykrywalności zmian nowotworowych podczas przeprowadzania badań diagnostycznych. Udział w projekcie znacznie poszerzył moje horyzonty, umożliwił mi poznanie nowoczesnych procedur laboratoryjnych oraz zasad sporządzania właściwej dokumentacji każdego badania.

Od roku współpracuję z laboratorium szpitalnym w Krakowie, gdzie nabyłam doświadczenie związane z pracą z ludźmi, szczególnie dziećmi. Doświadczenie, które wynoszę z pracy w szpitalu, mogłabym wykorzystać, pracując w Państwa firmie.

Jestem osobą empatyczną i cierpliwą, doceniam kontakt z ludźmi, zatem rozmowy z pacjentami traktuję jako przyjemność i zawsze staram się pomóc, gdy zgłaszają się z problemem. Dokładność i staranność uważam za priorytet w moim zawodzie — każde badanie przeprowadzam zgodnie z ustalonymi standardami, nie pomijając żadnego kroku i szczegółu.

Mam nadzieję, że otrzymam szansę bliższego przedstawienia swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Przykładowy list motywacyjny osoby z doświadczeniem zawodowym
(dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

(dane odbiorcy)
Nazwa firmy
Adres firmy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością aplikuję na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Państwa firmie.

Jestem absolwentką Uczelni Medycznej w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek Analityka medyczna i uzyskałam tytuł magistra, a następnie ukończyłam studia podyplomowe i zdałam egzamin potwierdzający kwalifikacje.

Praktyka zawodowa w szpitalu ABC w Warszawie pozwoliła mi zdobyć podstawowe doświadczenie w zawodzie, które chciałabym doskonalić i rozwijać. Praca w Państwa firmie jest dla mnie olbrzymią szansą na dalszy rozwój zawodowy.

Przez lata studiów angażowałam się w projekty i konkursy organizowane przez uczelnię. Wraz z zespołem zdobyłam drugie miejsce w europejskim konkursie „Młode umysły”, którego celem było opracowanie sprawniejszego i szybszego sposobu wykonywania podstawowych badań diagnostycznych.

Jestem osobą zaangażowaną w swoje obowiązki, a gdy skupiam się na czymś, nie sposób mnie rozproszyć. Pogłębianie wiedzy traktuje jako obowiązek w swoim zawodzie, dlatego liczne kursy i szkolenia to coś, w co chcę inwestować. Ambicja i chęć rozwoju sprawiają, że w październiku rozpoczynam specjalizację laboratoryjnej toksykologii sądowej, ponieważ uważam, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do odkrycia.

Jestem odpowiednią osobą do objęcia stanowiska diagnosty laboratoryjnego w Państwa firmie i wierzę, że dostanę szansę lepszego przedstawienia siebie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Łączę wyrazy szacunku,
XYZ

Mamy nadzieję, że artykuł pomógł Ci zrozumieć, na co należy zwrócić szczególną uwagę, pisząc list motywacyjny. Diagnosta laboratoryjny to wymagający zawód, jednak wierzymy, że nasze wskazówki pomogą Ci w procesie rekrutacji.

Odkryj więcej artykułów