Czy data urodzenia w CV jest konieczna?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 28 października 2021

Zespół redakcyjny Indeed to zróżnicowana grupa utalentowanych autorów, analityków i ekspertów, którzy na podstawie danych i analiz Indeed opracowują porady przydatne na ścieżce kariery zawodowej.

CV to najważniejszy dokument, jaki należy przygotować, starając się o pracę. To właśnie na jego podstawie pracodawcy oceniają, czy chcą zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentu. Jakie informacje zawrzeć w treści i czy data urodzenia w CV jest konieczna? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest CV?

CV (z łacińskiego curriculum vitae) to nic innego jak życiorys. Skrót ten stosowany jest jako nazwa dla dokumentu, który należy przesłać pracodawcy, by wziąć udział w rekrutacji. Pismo tego typu musi mieć określoną formę. Istotne jest zawarcie w nim konkretnych informacji, które mogą zainteresować zatrudniającego. Najprościej rzecz ujmując, strukturę całego dokumentu można podzielić na kilka istotnych części. Są nimi:

 • doświadczenie,

 • wykształcenie,

 • umiejętności,

 • zainteresowania.

Niektóre osoby dodają także krótkie podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w formie kilku zdań. Znajduje się ono pod danymi kontaktowymi kandydata.

O jakie informacje może prosić pracodawca w czasie procesu rekrutacyjnego?

Temat danych osobowych jest kluczowy w przypadku rekrutacji. Wszystkie najważniejsze informacje, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL czy telefon, należą do ich właściciela, a to oznacza, że nikt nie może się nimi posługiwać bez jego zgody. W związku z tym, że ta kwestia jest dość drażliwa, prawo dokładnie określa, o jakie informacje może prosić zatrudniający. Zgodnie z 22. artykułem Kodeksu pracy pracodawca ma prawo wymagać podania:

 • imienia (imion) i nazwiska,

 • daty urodzenia,

 • danych kontaktowych umożliwiających łatwą komunikację,

 • wykształcenia,

 • kwalifikacji zawodowych,

 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Czy w CV trzeba podawać datę urodzenia?

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, by pracodawca poprosił o podanie wieku kandydata. Czy to oznacza, że data urodzin jest niezbędnym elementem każdego CV? Jeszcze kilka, a zwłaszcza kilkanaście lat temu, data pojawiała się praktycznie zawsze. Obecnie coraz częściej odchodzi się od takiej praktyki. Kandydaci rezygnują z podawania swojego wieku, a pracodawcy nie dopytują. Skąd ta dowolność?

Curriculum vitae to rodzaj prezentacji kandydata. Każdy przygotowuje dokument według własnego uznania. Oczywiście istotną rolę odgrywają wspomniane wyżej elementy, jednak prawo nie określa, jak dokładnie powinno wyglądać CV. Często można usłyszeć głosy, że podawanie daty urodzenia prowadzi do dyskryminacji osób starszych. Wszystko tak naprawdę zależy od pracodawcy i od wymagań, jakie stawia on przed aplikującymi. Zgodnie z 18. artykułem Kodeksu pracy dyskryminacja ze względu na wiek jest niedopuszczalna. Niestety rzeczywistość bywa różna i czasami zdarza się odrzucenie kandydata, bo według rekruterów jest już za stary. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że takie działanie jest niezgodne z prawem.

Gdzie w CV umieścić datę urodzenia?

Jeśli chcesz w CV zamieścić datę urodzin, zastanów się jak rozplanować całą kompozycję tak, by się dobrze prezentowała. Najczęściej dane tego typu umieszcza się na samej górze dokumentu pod imieniem i nazwiskiem. Można także podać dzień, miesiąc i rok pod numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Niezależnie od kolejności tych danych, pamiętaj, by nie podawać daty urodzenia na samym końcu. Wtedy nie będzie do końca jasne, co to za informacja. Pamiętaj, że CV musi być jasne i przejrzyste. Jeżeli ważne dane zostaną rozmieszczone w różnych miejscach bez większego ładu, curriculum vitae może zostać odrzucone. Brak spójnej formy i chaos w informacjach wskazuje na to, że aplikujący nie zaangażował się w przygotowanie CV bądź sam działa w sposób nieuporządkowany. A takiego pracownika nie chce żaden zatrudniający.

O co pracodawca nie może pytać podczas procesu rekrutacyjnego?

Prawo dokładnie określa, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca nie może zadać żadnych pytań, które w jakikolwiek sposób mogłyby ugodzić w dobra osobiste kandydata. Oznacza to, że rekruter bądź właściciel firmy nie ma prawa pytać o:

 • stan cywilny,

 • liczbę dzieci,

 • plany dotyczące macierzyństwa,

 • poglądy polityczne,

 • wyznanie,

 • orientację seksualną,

 • przynależność do związków zawodowych,

 • pochodzenie etniczne,

 • stan zdrowia,

 • stan majątkowy,

 • członków rodziny.

Dodatkowe informacje w przypadku niektórych zawodów

Czasami w procesie rekrutacji pracodawca musi zapytać o pewne rzeczy, które mogą wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu. Przy niektórych zawodach potrzebna jest informacja na temat tego, czy kandydat nie był karany. Specjalne oświadczenie o niekaralności muszą donieść pracodawcy osoby aplikujące na stanowiska w służbie cywilnej lub w szkole. W takim wypadku odmowa podania informacji jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. To, czy zatrudniający ma prawo wymagać poświadczenia niekaralności, zależy od ustaw dotyczących poszczególnych zawodów.

Jak napisać dobre CV?

Skoro wiesz już, jakie informacje są niezbędne w CV, warto dowiedzieć się, jak poprawnie sporządzić taki dokument. Przed rozpoczęciem pracy nad idealnym życiorysem zapoznaj się z ofertą pracy. Jeden z najczęściej popełnianych błędów to wysyłanie tych samych aplikacji na różne stanowiska. Każdy pracodawca dokładnie określa wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci. Istotne jest, by się z nimi zapoznać i pokazać zatrudniającemu, że idealnie sprawdzisz się, wypełniając zawodowe obowiązki.

Uporządkuj informacje podane w CV. Cały dokument podziel na mniejsze sekcje. Wyróżnij je nagłówkami, na przykład poprzez użycie pogrubionej czcionki, podkreślenie lub zastosowanie wielkich liter. Dzięki temu ułatwisz pracę rekruterom, którzy muszą zapoznać się z dużą liczbą aplikacji. Prawdopodobnie automatycznie odrzucą oni dokumenty trudne do przeczytania. Przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdź pisownię. Nigdy nie wysyłaj CV czy listu motywacyjnego bez uprzedniej weryfikacji treści – błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy gramatyczne są niedopuszczalne.

Klauzula poufności w CV

Równie ważnym elementem w każdym CV jest klauzula poufności. To właśnie tym fragmentem zgadzasz się na to, by Twoje dane były przetwarzane w procesie rekrutacyjnym. Pracodawca nie może sprzedawać bądź udostępniać poza strukturę firmy informacji, jakie pozyskał w ten sposób. 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie RODO, co sprawiło, że treść klauzuli znacznie się zmieniła. Obecnie brzmi ona:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Umiejętności w CV

Oprócz doświadczenia i wykształcenia w CV powinny znaleźć się także umiejętności. To one w dużej mierze decydują o tym, czy kandydat poradzi sobie z obowiązkami. Właśnie w tym miejscu możesz napisać, że posiadasz prawo jazdy i umiesz obsługiwać różne programy komputerowe. Pamiętaj, by nie zamieszczać wszystkiego, co znajduje się w internecie. Dobierz umiejętności tak, by na rozmowie kwalifikacyjnej poprzeć je konkretnymi przykładami z Twojej zawodowej przeszłości. Do umiejętności, jakie często pojawiają się w dokumentach aplikacyjnych, zaliczają się:

 • umiejętności organizacyjne,

 • zdolność do pracy pod presją czasu i stresu,

 • zdolności przywódcze,

 • komunikatywność,

 • zdolność do analitycznego myślenia,

 • kreatywność,

 • obsługa programów komputerowych,

 • prawo jazdy,

 • umiejętność programowania,

 • obsługa maszyn różnego rodzaju.

Jeśli posiadasz certyfikaty, również o tym wspomnij. Pracodawca powinien wiedzieć, że dysponujesz dokumentem potwierdzającym znajomość języków obcych bądź masz za sobą dokładne szkolenie dotyczące pracy na wysokości. Wszystkie informacje, które mogą przekonać zatrudniającego, że jesteś idealnym kandydatem, muszą znaleźć się w CV.

Kłamstwa w dokumentach aplikacyjnych

Niestety czasami zdarza się, że kandydaci w celu otrzymania posady znacznie podwyższają swoje kwalifikacje i kompetencje w CV. Pod żadnym pozorem tego nie rób! Kłamstwa, jakie pojawiają się w curriculum vitae, szybko wychodzą na jaw. Jeśli napiszesz, że posługujesz się konkretnym programem komputerowym na poziomie zaawansowanym, jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, to przełożony w pewnym momencie zorientuje się, że nie radzisz sobie ze zleconymi zadaniami. Podobnie jest ze znajomością języków obcych i każdą inną umiejętnością zamieszczoną w CV.

Dobre dokumenty aplikacyjne to często przepustka do lepszej pracy. Przed przygotowaniem curriculum vitae warto sprawdzić, jakie elementy są konieczne, a jakie opcjonalne. W przypadku daty urodzin masz pewną dowolność. Możesz ją zamieścić, ale nie musisz. Pamiętaj jednak, że pracodawca nie łamie prawa, jeśli prosi Cię o podanie takich danych.

Odkryj więcej artykułów