CV pracownika banku — jak je napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

12 maja 2022

Jeżeli szukasz pracy w bankowości, skuteczne CV pracownika banku z pewnością pomoże Ci zdobyć zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Dobrze napisane i atrakcyjne dokumenty rekrutacyjne w znacznym stopniu zwiększają szanse na zatrudnienie w wybranej organizacji. Rekruter ma tylko kilka chwil na zapoznanie się z Twoją ofertą. Masz niewiele czasu, by go zainteresować.

W artykule podpowiadamy, jak napisać CV, które przyciągnie uwagę osoby rekrutującej do pracy w banku. Wskażemy też, jak uwypuklić swoje najważniejsze atuty i dopasować treść dokumentu do oferty pracy. Na koniec podamy kilka rad, które pomogą Ci usystematyzować wiedzę na temat tworzenia skutecznego CV.

Co powinno zawierać CV pracownika banku?

Od pracownika banku wymaga się przynajmniej ogólnej wiedzy w zakresie finansów i bankowości. Wymagania różnią się oczywiście w zależności od stanowiska. W obsłudze klienta czy akwizycji produktów bankowych duże znaczenie będą miały umiejętności sprzedażowe, zaś w pracy analityka nacisk położony będzie na kompetencje w zakresie statystyki, prognozowania i wnioskowania statystycznego.

Praca w banku może być dość wymagająca niezależnie od stanowiska. Przy obsłudze klienta obciążeniem może być ciągły kontakt z interesantami, którzy niejednokrotnie niosą bagaż emocji związanych z wizytą w placówce, natomiast pracownik działu analiz kredytowych będzie działał pod stałą presją i z poczuciem odpowiedzialności za przygotowywane rekomendacje.

CV pracownika banku powinno podkreślać z jednej strony Twoje kompetencje twarde w postaci wykształcenia, kursów i doświadczenia zawodowego, z drugiej zaś wskazywać, że posiadasz cechy charakteru i osobowości, które są przydatne na stanowisku, na które aplikujesz.

Dokumenty, które składasz w procesie rekrutacyjnym, powinny być czytelne, przejrzyste i wolne od błędów. Koniecznie muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Przygotowując CV pracownika banku, umieść w nim kolejno:

 • imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),

 • 3–4 zdania podsumowania zawodowego,

 • listę umiejętności związanych ze stanowiskiem pracy,

 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe,

 • posiadane wykształcenie i ukończone kursy,

 • zainteresowania,

 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Dane osobowe i kontaktowe

Dane kontaktowe należy umieścić na samym początku CV. Koniecznie sprawdź, czy są aktualne i poprawne. Zwróć uwagę, by adres e-mail wyglądał profesjonalnie, a przynajmniej neutralnie.

W CV należy podać tylko niezbędne pracodawcy dane. Pamiętaj, że rekruter nie może wymagać od Ciebie podania na przykład danych o stanie cywilnym. Do procesu rekrutacji w zupełności wystarczą mu:

 • imię i nazwisko,

 • obecne stanowisko pracy (jeśli pracujesz),

 • numer telefonu,

 • adres e-mail.

2. Podsumowanie zawodowe

Ta sekcja Twojego CV jest pierwszym elementem czytanym przez rekrutera. W 3–4 zdaniach powinieneś zachęcić go do dalszej lektury i pokazać, że warto zainteresować się Twoją kandydaturą. Przy pisaniu podsumowania zawodowego możesz zadać sobie następujące pytania:

 • Kim jesteś?

 • Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe, które może mieć znaczenie dla pracodawcy?

 • Jakie ukończyłeś szkoły lub specjalistyczne kursy?

 • Co jest Twoim największym atutem?

 • Co zyska pracodawca, jeśli zatrudni właśnie Ciebie?

 • Jaki jest Twój cel zawodowy?

Każdorazowo podsumowanie zawodowe należy dostosować do pracodawcy i oferty pracy. Przykładowe podsumowanie zawodowe pracownika banku może wyglądać następująco:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i bankowość. Specjalizację z analityki finansowej i bankowości korporacyjnej ukończyłam z wyróżnieniem w 2020 roku. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Wavewood Sp. z o.o. na stanowisku analityka finansowego. Moim największym atutem jest umiejętność wykorzystania oprogramowania analitycznego do przygotowywania realnych ocen ryzyka. W Państwa Banku chcę rozwijać kompetencje związane z oceną ryzyka kredytowego.

3. Umiejętności i cechy

Każde stanowisko pracy wymaga określonego zestawu cech i umiejętności. Im ich lista będzie bardziej dopasowana do oczekiwań i wymagań pracodawcy, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz zaproszony na rozmowę rekrutacyjną.

Kompetencje i cechy:

 • tworzenie raportów oceny ryzyka,

 • biegła obsługa oprogramowania analitycznego,

 • znajomość przepisów bankowych i kredytowych,

 • doświadczenie w pracy z dokumentacją finansową,

 • dokładność,

 • umiejętność dostrzegania ukrytych zależności,

 • odporność na stres,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,

 • prawo jazdy kategorii B.

Pamiętaj, żeby nie wymyślać nic na siłę. Wpisz tylko te umiejętności i cechy, które faktycznie posiadasz.

Dowiedz się więcej: „Umiejętności w CV: 10 najlepszych umiejętności, które warto umieścić w CV”

4. Doświadczenie zawodowe

Historia zatrudnienia może być Twoim dużym atutem. Na jej podstawie pracodawca może ocenić Twój potencjał i czas, jaki będzie musiał zainwestować, by wdrożyć Cię do pracy. Opisując dotychczasowe miejsca zatrudnienia, podaj czas pracy w danej firmie, zajmowane stanowisko oraz najważniejsze z realizowanych zadań. Jeżeli możesz pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, koniecznie je opisz.

Doświadczenie:
Lipiec 2020 – obecnie — Wavewood Sp. z o.o.
Analityk finansowy

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych na podstawie dokumentacji,

 • analiza dokumentacji finansowej i przygotowywanie raportów,

 • udział w cyklicznej ocenie rentowności działów przedsiębiorstwa,

 • przygotowywanie rekomendacji i przeglądów ofert instrumentów finansowych.

Osiągnięcia:

 • Przygotowanie raportu z analizy sprawozdania finansowego działu Customer Service, które wskazało obszary do optymalizacji i pozwoliło na obniżenie kosztów funkcjonowania działu o 7% (2021).

 • Nagroda dyrektora finansowego dla najlepiej rozwijającego się młodego pracownika (2021).

5. Wykształcenie

Do pracy w banku zazwyczaj wymagane jest wykształcenie kierunkowe, związane z finansami lub bankowością. Poszukiwani są również absolwenci kierunków prawniczych, ekonomicznych oraz związanych ze statystyką, prognozowaniem i matematyką. Jeżeli nie posiadasz wykształcenia w którejś z powyższych specjalności, spróbuj w swojej edukacji znaleźć coś, co mimo tego będzie Twoim atutem. W tej części CV warto również wskazać ukończone kursy i szkolenia oraz certyfikaty, które posiadasz.

Wykształcenie oraz kursy i certyfikaty możesz przedstawić w ten sposób:

Wykształcenie:
2018–2020
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Studia II stopnia, specjalność: Analityka finansowa i bankowość korporacyjna

2015–2018
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Studia I stopnia, specjalność: Bankowość i finanse międzynarodowe

Kursy i szkolenia:

 • Analiza ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych (2020),

 • Analizy finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (2018),

 • Certyfikat C1 English (2017).

6. Zainteresowania

To, co robisz po pracy, nie powinno wpływać na Twoje zatrudnienie, może jednak wiele powiedzieć przyszłemu pracodawcy o Twoich predyspozycjach i cechach. Przykładowo, jeżeli uprawiasz aktywnie sport i odnosisz pewne sukcesy, może to wskazywać, że jesteś osobą zdyscyplinowaną i realizująca zaplanowane działania.

W wolnym czasie uprawiam sport — amatorsko trenuję biegi długodystansowe. Moim największym sukcesem jest ukończenie korony maratonów polskich oraz biegu na dystansie 100 km w 2019 roku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz przeczytać artykuł, w którym opisujemy, jak umieścić zainteresowania w CV.

7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

CV bez tej klauzuli prawdopodobnie nie zostanie w ogóle rozpatrzone. Ten element jest zatem bardzo istotny, a jego brak może zniweczyć Twoje starania o zatrudnienie.

Klauzulę umieść na końcu CV. Może być ona dość ogólna i wyglądać na przykład tak:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ... w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wzór CV — tak może wyglądać przykładowe CV pracownika banku

Anna Kowalska
Analityk finansowy
Numer telefonu
Adres e-mail

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i bankowość. Specjalizację z analityki finansowej i bankowości korporacyjnej ukończyłam z wyróżnieniem w 2020 roku. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Wavewood Sp. z o.o. na stanowisku analityka finansowego. Moim największym atutem jest umiejętność wykorzystania oprogramowania analitycznego do przygotowywania realnych ocen ryzyka. W Państwa Banku chcę rozwijać kompetencje związane z oceną ryzyka kredytowego.

Kompetencje:

 • tworzenie raportów oceny ryzyka,

 • biegła obsługa oprogramowania analitycznego,

 • znajomość przepisów bankowych i kredytowych,

 • doświadczenie w pracy z dokumentacją finansową,

 • dokładność,

 • umiejętność dostrzegania ukrytych zależności,

 • odporność na stres,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,

 • prawo jazdy kategorii B.

Doświadczenie:
Lipiec 2020 – obecnie — Wavewood Sp. z o.o.
Analityk finansowy

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych na podstawie dokumentacji,

 • analiza dokumentacji finansowej i przygotowywanie raportów,

 • udział w cyklicznej ocenie rentowności działów przedsiębiorstwa,

 • przygotowywanie rekomendacji i przeglądów ofert instrumentów finansowych.

Osiągnięcia:

 • Przygotowanie raportu z analizy sprawozdania finansowego działu Customer Service, które wskazało obszary do optymalizacji i pozwoliło na obniżenie kosztów funkcjonowania działu o 7% (2021).

 • Nagroda dyrektora finansowego dla najlepiej rozwijającego się młodego pracownika (2021).

Wykształcenie:
2018–2020
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Studia II stopnia, specjalność: Analityka finansowa i bankowość korporacyjna

2015–2018
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Studia I stopnia, specjalność: Bankowość i finanse międzynarodowe

Kursy i szkolenia:

 • Analiza ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych (2020),

 • Analizy finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (2018),

 • Certyfikat C1 English (2017).

Zainteresowania
W wolnym czasie uprawiam sport — amatorsko trenuję biegi długodystansowe. Moim największym sukcesem jest ukończenie kilku maratonów oraz biegu na dystansie 100 km w 2019 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ... w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

O czym jeszcze pamiętać?

 1. Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostosowane do oferty pracy, na którą odpowiadasz.

 2. Zawsze pisz prawdę, wszelkie podkolorowywanie na pewno zostanie odkryte i nie będzie dobrze o Tobie świadczyć.

 3. CV nie powinno być dłuższe niż jedna strona formatu A4. Jeżeli wysyłasz je w formie elektronicznej, wykorzystaj format PDF.

 4. Sprawdź, czy CV nie zawiera błędów. Możesz poprosić o pomoc kogoś bliskiego.

 5. Jeżeli pracodawca dopuszcza dołączenie do zgłoszenia również listu motywacyjnego, wykorzystaj to. Przed jego stworzeniem sprawdź, jak napisać list motywacyjny.

Po lekturze artykułu wiesz już, jak napisać skuteczne CV pracownika banku. Do poszukiwania ofert pracy na różne stanowiska w bankowości możesz wykorzystać zasoby portalu Indeed. Możesz też umieścić swoje CV w bazie IndeedCV i dać pracodawcy szansę, by sam odnalazł Twoją osobę w czasie poszukiwań pracowników.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami