CV dla operatora koparki – porady i wzór

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 12 września 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Prowadzenie prac budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wymaga odpowiednich kwalifikacji i cech osobowościowych. CV dla operatora koparki powinno podkreślać właśnie te elementy. W artykule znajdziesz wzór dokumentu wraz z praktycznymi poradami i wskazówkami, jak napisać skuteczne CV.

Jak napisać CV operatora koparki?

Zawód operatora koparki należy do grupy profesji regulowanych. Aby pracować w tym charakterze, konieczne jest ukończenie 18. roku życia oraz zaliczenie kursu operatora maszyn roboczych i zdanie egzaminu. W codziennej pracy najlepiej odnajdują się te osoby, które mają duże poczucie odpowiedzialności, są dokładne, dyspozycyjne i odporne na trudne warunki pracy. Ponadto wymagany jest dobry stan zdrowia oraz dobra orientacja i wyobraźnia przestrzenna.

CV, które napiszesz w odpowiedzi na ogłoszenie z ofertą pracy, powinno skupiać się na tych cechach, kompetencjach i wykształceniu, które są lub mogą być istotne z punktu widzenia pracodawcy. Warto sformatować je zgodnie z aktualnymi standardami i umieścić w nim tylko najbardziej istotne informacje na swój temat. Należą do nich przede wszystkim:

 • dane osobowe,

 • podsumowanie zawodowe,

 • umiejętności,

 • doświadczenie zawodowe,

 • wykształcenie,

 • zainteresowania,

 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Dane osobowe

Swoje dane umieść na górze dokumentu. Pamiętaj przy tym, że pracodawcę interesują tylko najważniejsze informacje. Podawanie daty urodzenia czy stanu cywilnego nie jest konieczne, a czasem może nawet działać na Twoją niekorzyść. Jeżeli chcesz, możesz umieścić zdjęcie w treści CV – najlepiej obok imienia i nazwiska.

Dla pracodawcy istotne są tylko te dane, które pozwolą mu się z Tobą skontaktować, jeśli zechce zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Podaj zatem:

 • imię i nazwisko,

 • zajmowane stanowisko lub tytuł zawodowy,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail.

2. Podsumowanie zawodowe

Podsumowanie zawodowe przez wiele osób uznawane jest za kluczową część CV. To tylko kilka zdań z najważniejszymi informacjami o Tobie, jednak ich znaczenie jest ogromne. Wzrok osoby czytającej dokument powinien szybko je wychwycić, dlatego zadbaj, by ta sekcja była odpowiednio wyeksponowana. Treść podsumowania powinna sugerować, że spełniasz oczekiwania pracodawcy i wymogi stanowiska pracy.

Pisząc podsumowanie zawodowe, najlepiej jest oprzeć się na konkretnych informacjach na swój temat. Mogą Ci w tym pomóc odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kim jestem?

 • Jakie mam doświadczenie zawodowe?

 • Jaki jest mój cel zawodowy?

 • Jakie mam wykształcenie?

 • Jakie są moje największe atuty?

 • Dlaczego jestem odpowiednią osobą na to stanowisko?

Przykładowe podsumowanie zawodowe operatora koparki może wyglądać w ten sposób:

Jestem absolwentem technikum mechanicznego na kierunku budowa i eksploatacja maszyn. Ukończyłem kurs operatora koparko-ładowarki I klasy, mam czynne uprawnienia do pracy w zawodzie. Od 3 lat pracuję jako operator koparko-ładowarki w Wavewood SA, gdzie swoje obowiązki wykonuję sumiennie i dokładnie. W przyszłości chciałbym rozwijać się w kierunku pracy na ciężkim, specjalistycznym sprzęcie budowlanym.

3. Umiejętności i kompetencje

Praca operatora koparki nie jest łatwa. Wymaga zarówno specjalistycznych kwalifikacji, jak i odpowiednich cech charakteru. Właśnie te kluczowe elementy powinny być zawarte w sekcji dotyczącej umiejętności i kompetencji. Przygotowując listę, zastanów się, które z nich mogą mieć największe znaczenie dla pracodawcy. Nie zapomnij również o kompetencjach miękkich – w wielu przypadkach są one bardzo istotne, a nawet decydujące.

Kompetencje:

 • Wykonywanie wykopów zgodnie z dokumentacją

 • Niwelacja terenu z wykorzystaniem pomocy geodezyjnych

 • Ładowanie materiałów sypkich na pojazdy transportowe

 • Przygotowywanie terenu do pracy

 • Znajomość zasad BHP

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Sumienność

 • Opanowanie i odporność na stres

 • Odpowiedzialność

 • Dokładność

4. Doświadczenie zawodowe

W CV powinna być zamieszczona lista Twoich dotychczasowych miejsc pracy. Koniecznie podaj nazwy pracodawców, okresy zatrudnienia, stanowiska pracy oraz wymień główne obowiązki zawodowe. Te część jest o tyle istotna, że może wiele powiedzieć o Tobie przyszłemu pracodawcy, a osoby rekrutujące często z uwagą analizują zamieszczone w niej dane. Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, w tej sekcji możesz wymienić praktyki lub staże.

Doświadczenie zawodowe:

czerwiec 2019 – obecnie
Wawevood SA, operator koparko-ładowarki

Główne obowiązki:

 • Niwelacja terenu

 • Wykonywanie wykopów zgodnie z dokumentacją projektową

 • Transport i relokacja materiałów budowlanych na terenie budowy

 • Załadunek i rozładunek sypkich materiałów budowlanych (piasek, żwir)

 • Prowadzenie dziennika operatora maszyny

 • Bieżąca kontrola sprawności technicznej koparko-ładowarki

Zobacz także: Praca i zarobki operatora koparki

5. Wykształcenie

W zawodzie operatora koparki bazowe wykształcenie nie jest tak istotne, jak posiadanie odpowiednich uprawnień do pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto wymienić ukończonych szkół. Zarówno w przypadku placówek edukacyjnych, jak i kursów czy certyfikatów należy podać tylko te, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy. Zazwyczaj będzie to nazwa ostatnio ukończonej szkoły oraz czas nauki i kierunek lub specjalność, a w przypadku kursów – nazwa i rok ukończenia. Informacje te możesz przedstawić na przykład tak:

Wykształcenie:

2015 – 2019
Technikum Mechaniczne w Warszawie
Kierunek: budowa i eksploatacja maszyn

Kursy i certyfikaty:

 • Wykonywanie wykopów fundamentowych (2020)

 • Niwelacja terenu budowlanego (2020)

 • Kurs operatora koparko–ładowarki I klasy (2019)

Dowiedz się więcej: Jak zdobyć uprawnienia na minikoparkę?

6. Zainteresowania

Choć informacje na temat Twoich zainteresowań nie są niezbędną częścią w CV, warto je umieścić. Rozmowa o nich może być dobry sposobem na rozluźnienie atmosfery na rozmowie kwalifikacyjnej. To, co robisz w czasie wolnym, może również podkreślać cechy, na których zależy pracodawcy. Pamiętaj jednak – nie jest to obowiązkowa sekcja CV, nie wymyślaj niczego na siłę.

W wolnym czasie trenuję biegi długodystansowe i kalistenikę. Lubię także czytać książki.

Zobacz także: Pytanie o zainteresowania na rozmowie kwalifikacyjnej

7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna, by pracodawca mógł zapoznać się ze złożonymi przez Ciebie dokumentami, a także, by mógł procesować je na dalszych etapach rekrutacji. Nie może być ona dorozumiana, zatem brak odpowiedniego zapisu w Twoim CV potencjalnie stanowi poważny błąd – istnieje niebezpieczeństwo, że pracodawca odrzuci dokument bez czytania. Przykładowa klauzula może wyglądać w ten sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ... w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wzór CV – tak może wyglądać CV operatora koparki

Jan Kowalski
Operator koparko-ładowarki
Numer telefonu
Adres e-mail

Jestem absolwentem technikum mechanicznego na kierunku budowa i eksploatacja maszyn. Ukończyłem kurs operatora koparko-ładowarki I klasy, mam czynne uprawnienia do pracy w zawodzie. Od 3 lat pracuję jako operator koparko-ładowarki w Wavewood SA, gdzie swoje obowiązki wykonuję sumiennie i dokładnie. W przyszłości chciałbym rozwijać się w kierunku pracy na ciężkim, specjalistycznym sprzęcie budowlanym.

Kompetencje:

 • Wykonywanie wykopów zgodnie z dokumentacją

 • Niwelacja terenu z wykorzystaniem pomocy geodezyjnych

 • Ładowanie materiałów sypkich na pojazdy transportowe

 • Przygotowywanie terenu do pracy

 • Znajomość zasad BHP

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Sumienność

 • Opanowanie i odporność na stres

 • Odpowiedzialność

 • Dokładność

Doświadczenie zawodowe:

czerwiec 2019 – obecnie
Wawevood SA, operator koparko-ładowarki

Główne obowiązki:

 • Niwelacja terenu

 • Wykonywanie wykopów zgodnie z dokumentacją projektową

 • Transport i relokacja materiałów budowlanych na terenie budowy

 • Załadunek i rozładunek sypkich materiałów budowlanych (piasek, żwir)

 • Prowadzenie dziennika operatora maszyny

 • Bieżąca kontrola sprawności technicznej koparko-ładowarki

Wykształcenie:

2015 – 2019
Technikum Mechaniczne w Warszawie
Kierunek: budowa i eksploatacja maszyn

Kursy i certyfikaty:

 • Wykonywanie wykopów fundamentowych (2020)

 • Niwelacja terenu budowlanego (2020)

 • Kurs operatora koparko–ładowarki I klasy (2019)

W wolnym czasie trenuję biegi długodystansowe i kalistenikę. Lubię także czytać książki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ... w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Skuteczne CV dla operatora koparki – dodatkowe wskazówki

Szlifując CV i list motywacyjny pamiętaj o głównym celu, jakim jest przyciągnięcie uwagi rekrutera i uzyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Pomoże Ci w tym kilka dodatkowych wskazówek:

 1. Treść CV dopasuj do pracodawcy i ogłoszenia, na które odpowiadasz.

 2. Nie przesadzaj z ilością informacji – CV nie powinno być dłuższe niż jedna strona.

 3. Dokładnie sprawdź poprawność wszystkich informacji. Upewnij się, że w CV nie ma błędów językowych i podobnych.

 4. Jeśli wysyłasz CV w wersji elektronicznej, zapisz je w formacie PDF.

 5. Do aplikacji możesz dołączyć list motywacyjny, o ile pracodawca to umożliwia.

Jeżeli Twoje CV jest już gotowe, czas poszukać odpowiednich ogłoszeń. Ciekawe oferty pracy dla operatora koparki znajdziesz na przykład w portalu Indeed.

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów