CV nauczyciela przedszkola – 7 porad z przykładami

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Zaktualizowano 6 września 2022

Opublikowano 28 października 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Przykładowe CV nauczyciela przedszkola to artykuł skierowany zarówno do doświadczonych, jak i początkujących pedagogów. Znajdziesz w nim wskazówki poparte przykładami. Dzięki nim łatwiej będzie Ci napisać skuteczne CV.

Kim jest nauczyciel przedszkola?

Nauczyciel przedszkola sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, czyli najczęściej od 3. do 6. roku życia. Odpowiada także za nauczanie podopiecznych i przygotowanie ich do kolejnego etapu edukacji. Nauczyciel wychowania przedszkolnego musi posiadać wyższe wykształcenie z tego zakresu.

Bardzo ważne są również odpowiednie cechy osobowości. Osoba pracująca z małymi dziećmi powinna być odpowiedzialna, cierpliwa i empatyczna. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają stałej opieki i umiejętnego stosowania różnych form aktywizacji oraz relaksacji. Niezwykle istotna jest umiejętność jasnego komunikowania się z dziećmi oraz ich rodzicami. Przydatne są także zdolności dodatkowe z zakresu umiejętności manualnych, tanecznych czy wokalnych.

Jak przyciągnąć uwagę rekrutera dzięki CV?

Nauczyciel przedszkola ma za zadanie skupić na sobie uwagę całej grupy małych dzieci, a nie jest to łatwe zadanie. Podobnie niełatwo jest przyciągnąć uwagę rekrutera. Musisz się zaprezentować jako osoba gotowa objąć to stanowisko — wystarczająco dobrze przygotowana i odpowiedzialna, aby powierzyć Ci opiekę nad kilkunastoma maluchami i ich nauczanie. To w tym celu piszesz CV. Twoje CV będzie skuteczniejsze, jeśli skorzystasz z poniższych porad.

1. Pisz starannie

Dobrze napisane CV powinno być proste, czytelne, zgodne z aktualnymi standardami oraz bezbłędne. Jako nauczyciel masz być pod tym względem wzorem do naśladowania dla swoich podopiecznych. Zanim oddasz CV w ręce dyrektora placówki, do której aplikujesz, zadbaj o to, aby było wolne od błędów.

Przykładowa struktura CV składa się z następujących elementów:

 • dane osobowe,

 • podsumowanie zawodowe,

 • opis umiejętności,

 • historia zatrudnienia,

 • informacje na temat wykształcenia,

 • krótki opis zainteresowań,

 • klauzula o ochronie danych osobowych.

2. Podaj dane osobowe

Na górze CV podaj swoje dane. Dzięki nim dyrektor placówki będzie się mógł z Tobą skontaktować. W tej sekcji wpisz:

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko oraz stopień zawodowy,

 • nr telefonu,

 • adres e-mail.

Podawanie daty urodzenia czy stanu cywilnego jest zbędne.

3. Napisz podsumowanie zawodowe

Ten element pracodawca czyta jako pierwszy. Pozwala on na krótkie przedstawienie Twojej osoby. Powinien zawierać informacje na temat posiadanego doświadczenia oraz stopnia awansu zawodowego. Wspomnij również krótko o najważniejszych cechach osobowości i spróbuj określić, jaką korzyść uzyska pracodawca, zatrudniając właśnie Ciebie.

Dobrze Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne. Posiadam czteroletnie doświadczenie zawodowe i tytuł nauczyciela kontraktowego. Pracowałam jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Kubusia Puchatka nr 1 w X. Przez pierwszy rok pełniłam funkcję dodatkowej nauczycielki w grupie. W kolejnych 3 latach sprawowałam funkcję samodzielnej wychowawczyni grupy przedszkolnej od początku do końca jej edukacji w tej placówce. Jestem osobą odpowiedzialną, empatyczną, ale także pełną energii. Moim szczególnym atutem jest umiejętność gry na gitarze klasycznej. W Państwa placówce chętnie poprowadzę z dziećmi zajęcia umuzykalniające oraz rytmizujące.

Źle W 2017 roku ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną. Pracę w zawodzie podjęłam tuż po obronie pracy magisterskiej. Doskonale czuję się w kontakcie z małymi dziećmi. Jestem przez nie lubiana. Cechuje mnie kreatywność oraz duże zaangażowanie w pracę.

Pierwsza wersja podsumowania będzie skuteczniejsza, ponieważ kandydatka podała, jaką uczelnię ukończyła, jak duże posiada doświadczenie zawodowe oraz jaki stopień awansu zawodowego uzyskała. Przedstawiła również dodatkowe umiejętności i sposób, w jaki może je wykorzystać w pracy z podopiecznymi.

Druga wersja podsumowania jest zdecydowanie zbyt ogólna. Dobrze jest być osobą miłą i lubianą, ale to nie wystarczy, by otrzymać zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji.

4. Opisz posiadane umiejętności

W kolejnej sekcji masz okazję pochwalić się tym, co potrafisz. Umiejętności podziel na kompetencje twarde i miękkie. W pierwszej kategorii podaj te nabyte podczas studiów czy kursów, które są kwalifikacjami dającymi się zweryfikować np. za pomocą dyplomów lub certyfikatów. Opisując kompetencje miękkie, skup się na tych umiejętnościach, które wynikają z Twoich cech osobowości.

Kompetencje twarde:

 • znajomość procedur dydaktycznych

 • doskonała znajomość podstawy programowej

 • umiejętność stosowania metod aktywizujących i relaksujących

 • umiejętność korzystania z tablicy multimedialnej

 • dobra znajomość obsługi komputera

 • umiejętność gry na gitarze klasycznej

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Jeśli podajesz znajomość języków obcych, dowiedz się, jak wpisywać poziom znajomości języków w CV.

Kompetencje miękkie:

 • umiejętność komunikowania się z dziećmi w wieku przedszkolnym

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów

 • cierpliwość i troskliwość

 • kreatywność

 • pogodne i radosne usposobienie

 • duże zaangażowanie w pracę

5. Pamiętaj o doświadczeniu zawodowym

Podaj nazwy placówek, w których pracowałeś wraz z okresem zatrudnienia. Wymień czynności, które należały do Twoich obowiązków. Pochwal się również sukcesami zawodowymi.

Jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego wynikającego z zatrudnienia, możesz podać informacje o odbywanych praktykach i wolontariatach. Określ czas ich trwania oraz obowiązki.

Doświadczenie:

od września 2017 do czerwca 2021 Przedszkole Kubusia Puchatka nr 1 w X

Główne obowiązki:

 • pełnienie funkcji wychowawcy

 • pełnienie funkcji nauczyciela dodatkowego w grupie najstarszej

 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych

 • prowadzenie zajęć umuzykalniająco-rytmizujących

 • opieka nad dziećmi w czasie zajęć dydaktycznych, posiłków, czynności higienicznych, zabaw na świeżym powietrzu, spacerów oraz wyjść do kina czy teatru

 • obserwacja dzieci pod kątem ewentualnych trudności

 • organizacja oraz prowadzenie spotkań z rodzicami

 • prowadzenie dokumentacji, np. dziennika czy pisanie oceny okresowej

 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

Osiągnięcia:

 • opracowanie i realizacja projektu „Muzyka mi pomaga”

 • przygotowanie spektaklu muzycznego z okazji Dnia Ziemi 2021

6. Nie zapomnij o wykształceniu

W tym miejscu podaj nazwę uczelni oraz ukończony kierunek. Jeśli posiadasz dodatkowe certyfikaty, o których chcesz wspomnieć, zrób to zaraz pod informacją o wykształceniu. Wymień te, które możesz wykorzystać w pracy z podopiecznymi.

Wykształcenie:

2012–2017 Uniwersytet Ślaski Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy i certyfikaty:

 • Zaświadczenie potwierdzające umiejętność gry na gitarze klasycznej wystawione przez nauczyciela gry na gitarze z Ogniska Muzycznego Nutka w Y.

7. Opisz swoje zainteresowania

Jeśli posiadasz zainteresowania, które możesz wykorzystać w pracy z dziećmi, wspomnij o nich w tej części. Pokaż, że jesteś osobą interesującą oraz posiadasz cenne umiejętności. Przykładowy opis zainteresowań może wyglądać w ten sposób:

Moją pasją jest gra na gitarze klasycznej. W wolnych chwilach składam origami oraz czytam książki. Ponieważ uważam, że Polska jest krajem niezwykłym, stale odkrywam ją w czasie krótszych i dalszych podróży.

Dodatkowe wskazówki

 • Dokładnie przeczytaj ogłoszenie, na które odpowiadasz. Są w nim zawarte konkretne oczekiwania pracodawcy. Dostosuj CV do treści ogłoszenia.

 • W CV umieść również informacje dodatkowe w postaci referencji i listów polecających od poprzednich pracodawców.

 • Postaraj się zmieścić CV na jednej stronie A4. Podane przez nas przykłady są jedynie propozycją. Pisząc własne CV, wybierz taką ilość informacji, aby nie było ono zbyt długie.

 • Jeśli rozsyłasz CV za pośrednictwem maila, zapisz je w formacie PDF. Dzięki temu dokument dotrze do pracodawcy w niezmienionej formie.

 • Na końcu CV koniecznie umieść klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa szkoły) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wzór CV nauczycielki/nauczyciela wychowania przedszkolnego — tak wygląda przykładowe CV

Zofia Kowalska Nauczycielka wychowania przedszkolnego Nauczyciel kontraktowy Numer telefonu Adres e-mail

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne. Posiadam czteroletnie doświadczenie zawodowe i tytuł nauczyciela kontraktowego. Pracowałam jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Kubusia Puchatka nr 1 w X. Przez pierwszy rok pełniłam funkcję dodatkowej nauczycielki w grupie. W kolejnych 3 latach sprawowałam funkcję samodzielnej wychowawczyni grupy przedszkolnej od początku do końca jej edukacji w tej placówce. Jestem osobą odpowiedzialną, empatyczną, ale także pełną energii. Moim szczególnym atutem jest umiejętność gry na gitarze klasycznej. W Państwa placówce chętnie poprowadzę z dziećmi zajęcia umuzykalniające oraz rytmizujące.

Kompetencje twarde:

 • znajomość procedur dydaktycznych

 • doskonała znajomość podstawy programowej

 • umiejętność stosowania metod aktywizujących i relaksujących

 • umiejętność korzystania z tablicy multimedialnej

 • dobra znajomość obsługi komputera

 • umiejętność gry na gitarze klasycznej

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Kompetencje miękkie:

 • umiejętność komunikowania się z dziećmi w wieku przedszkolnym

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów

 • cierpliwość i troskliwość

 • kreatywność

 • pogodne i radosne usposobienie

 • duże zaangażowanie w pracę

Doświadczenie:

od września 2017 do czerwca 2021 Przedszkole Kubusia Puchatka nr 1 w X

Główne obowiązki:

 • pełnienie funkcji wychowawcy;

 • pełnienie funkcji nauczyciela dodatkowego w grupie najstarszej

 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych

 • prowadzenie zajęć umuzykalniająco-rytmizujących

 • opieka nad dziećmi w czasie zajęć dydaktycznych, posiłków, czynności higienicznych, zabaw na świeżym powietrzu, spacerów oraz wyjść do kina czy teatru

 • obserwacja dzieci pod kątem ewentualnych trudności

 • organizacja oraz prowadzenie spotkań z rodzicami

 • prowadzenie dokumentacji, np. dziennika czy pisanie oceny okresowej

 • pisanie okresowych ocen opisowych

 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

Osiągnięcia:

 • opracowanie i realizacja projektu „Muzyka mi pomaga”

 • przygotowanie spektaklu muzycznego z okazji Dnia Ziemi 2021

Wykształcenie:

2012–2017 Uniwersytet Ślaski Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy i certyfikaty:

 • Zaświadczenie potwierdzające umiejętność gry na gitarze klasycznej wystawione przez nauczyciela gry na gitarze z Ogniska Muzycznego Nutka w Y.

Zainteresowania Moją pasją jest gra na gitarze klasycznej. W wolnych chwilach składam origami oraz czytam książki. Ponieważ uważam, że Polska jest krajem niezwykłym, stale odkrywam ją w czasie krótszych i dalszych podróży.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa szkoły) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

List motywacyjny

Do CV możesz dołączyć list motywacyjny. Pisząc go, zyskasz dodatkowe miejsce na pochwalenie się swoimi umiejętnościami i cechami osobowości.

Ważne jest, aby list motywacyjny spełniał określone kryteria. Jeśli zamierzasz go przygotować, warto poszukać wskazówek i przykładów, jak napisać list motywacyjny.

Jeśli szukasz pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, przejrzyj oferty pracy w serwisie Indeed.

Zamieszczając swoje CV w IndeedCV, dajesz możliwość pracodawcy, aby to on skontaktował się z Tobą.

Odkryj więcej artykułów