CV nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 24 sierpnia 2022

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

CV nauczyciela edukacji wczesnoszkolnego powinno w uporządkowany sposób przedstawiać wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Przed sporządzeniem dokumentu zastanów się, jakie elementy są potrzebne w pracy pedagoga, by przedstawić swoją kandydaturę w jak najlepszym świetle.

Kim jest nauczyciel wczesnoszkolny?

Nauczyciel wczesnoszkolny uczy w klasach I–III. Jego zadanie polega na przekazywaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów podstawy programowej, czyli między innymi z matematyki, języka polskiego, muzyki czy plastyki. Dzięki temu dzieci są przygotowane do tego, by rozpocząć dalszą edukację na bardziej zaawansowanym poziomie.

Nauczyciel nauczania początkowego odpowiada też za wypracowanie z uczniami nawyków potrzebnych do współżycia w grupie. Pomaga im rozwinąć twórcze myślenie, podpowiada, jak wspólnie z innymi rozwijać problemy w sposób pokojowy i jak systematycznie pracować.

CV nauczyciela wczesnoszkolnego

Szukasz pracy jako nauczyciel lub nauczycielka nauczania początkowego i chcesz zrobić na pracodawcy jak najlepsze wrażenie? W takim wypadku potrzebne Ci jest nowoczesne CV. Co powinno się w nim znaleźć?

Profil zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego

CV najlepiej rozpocząć od profilu zawodowego. Ten krótki fragment ma za zadanie podsumować Twoje dotychczasowe osiągnięcia. Pamiętaj, że nie może zajmować zbyt dużo miejsca. Najczęściej składa się z kilku zdań.

Jedną z zasad, której musisz przestrzegać podczas tworzenia profilu, jest reguła przekazywania konkretnych informacji. Pracodawcy nie są potrzebne ogólniki, dlatego dokładnie podaj swój staż pracy w zawodzie, przygotowanie oraz osiągnięcia. Poniżej znajdziesz dwa przykłady profilu zawodowego. Jeden spełnia wszystkie standardy nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych, a drugi nigdy nie powinien znaleźć się w Twoim CV.

Zły profil zawodowy:

Jestem nauczycielem wczesnoszkolnym. Mam przygotowanie do pracy z dziećmi. Znam języki obce i doskonale radzę sobie z utrzymaniem dyscypliny w klasie. Wyróżnia mnie empatia oraz podejście do najmłodszych.

Dobry profil zawodowy:

Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej. W szkole podstawowej pracuję 5 lat. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi opracować unikatowy program nauki liczenia. Znam angielski na poziomie C2, dzięki czemu mogę prowadzić zajęcia językowe. Wyróżnia mnie cierpliwość, empatia i pozytywne nastawienie.

Wykształcenie w CV nauczyciela i nauczycielki nauczania początkowego

Kolejny element w CV to wykształcenie. W tym wypadku dokładnie opisz wszystko, co pozwoliło Ci uzyskać kwalifikacje potrzebne w zawodzie pedagoga. Wymagania wobec kwalifikacji kandydatów znajdują się w art. 9 Karty nauczyciela. Zgodnie z przepisami nauczycielem może zostać osoba, która:

[...] posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje [...].

Przedstawiając swoje wykształcenie, zachowaj spójność. Zawsze używaj jednego formatu zapisu dat. Dokładnie sprawdzaj nazwy ukończonych uczelni. Pamiętaj, by zawrzeć wszystkie informacje istotne z punktu widzenia dyrektora szkoły. Nie musisz zatem podawać nazwy liceum. Dla pracodawcy w tym wypadku liczą się ukończone studia pedagogiczne, studia podyplomowe oraz wszystkie szkolenia i kursy, które sprawiają, że jesteś najlepszym kandydatem lub najlepszą kandydatką na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Doświadczenie w CV nauczyciela i nauczycielki nauczania początkowego

Doświadczenie w CV nauczyciela to jedna z ważniejszych części, na jaką zwracają uwagę dyrektorzy szkół. Dlatego warto poświęcić jej trochę więcej czasu. W tym wypadku również unikaj ogólników. Prowadzenie zajęć to podstawowe zadanie nauczycieli, więc na nikim nie zrobi wielkiego wrażenia. A Ty, jako najlepszy kandydat lub najlepsza kandydatka, musisz zapaść w pamięć dyrektora placówki edukacyjnej. Oto kilka przykładów obowiązków, jakie powinny znaleźć się w CV nauczyciela wczesnoszkolnego:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach integracyjnych

 • Opracowanie programu nauczania dla uczniów z problemami w przyswajaniu informacji

 • Organizowanie spotkań z rodzicami, przekazywanie informacji na temat postępów dzieci

 • Korzystanie z najnowszych osiągnięć techniki w celu przygotowania ciekawych lekcji

 • Wnikliwa obserwacja uczniów pozwalająca na wychwycenie wszystkich nieprawidłowości w rozwoju

 • Przygotowanie ocen opisowych podopiecznych

 • Przygotowanie opinii dla psychologów oraz kuratorów

 • Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (organizowanie wycieczek, apeli, spotkań teatralnych)

 • Pracowanie nad społecznymi postawami uczniów (wspólne rozwiązywanie konfliktów, szczerość w grupie, praca nad umiejętnością słuchania)

 • Przygotowanie twórczych zajęć dla uczniów

 • Dbałość o mienie szkoły

Pamiętaj, że CV bez doświadczenia też może być ciekawe z punktu widzenia pracodawcy.

Umiejętności w CV nauczyciela wczesnoszkolnego

Praca pedagoga wymaga nie tylko przygotowania merytorycznego, lecz także odpowiedniego typu osobowości. Także w CV jest miejsce na to, by opisać Twoje predyspozycje przydatne w zawodzie nauczyciela i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Dobrą praktyką jest podzielenie tej części na dwie odrębne sekcje dotyczące kompetencji miękkich i kompetencji twardych.

Przykładowe umiejętności miękkie w pracy nauczyciela wczesnoszkolnego:

 • Cierpliwość

 • Empatia

 • Odporność na stres

 • Pozytywne nastawienie

 • Dbałość o rozwój zawodowy

 • Asertywność i stanowczość

 • Komunikatywność

 • Zdolność do zdobywania zaufania uczniów i rodziców

 • Sprawiedliwość

 • Wyrozumiałość

 • Spostrzegawczość

 • Kreatywność

 • Zaangażowanie

 • Życzliwość

Przykładowe umiejętności twarde:

 • Znajomość języków obcych (podaj poziomy językowe)

 • Obsługa komputera (dokładnie wypisz nazwy programów)

 • Znajomość aktualnych przepisów związanych z prawem oświatowym

 • Prawo jazdy

O czym warto pamiętać, sporządzając CV?

Perfekcyjne CV nauczyciela i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zwraca uwagę nie tylko treścią, lecz także formą graficzną. Dlatego popracuj nad wyglądem dokumentów aplikacyjnych. Pamiętaj, że zarówno CV, jak i list motywacyjny nauczyciela powinny wyróżniać się spójnością.

Dlatego używaj jednej czcionki, najlepiej prostej. Ozdobne czcionki są trudne do przeczytania i nie pasują do oficjalnych dokumentów. Stosuj także jeden rodzaj wyróżnienia nagłówków. Możesz użyć pogrubienia, podkreślenia, innego koloru, wielkich liter czy innej czcionki. Niezależnie od tego, jaki typ wybierzesz, trzymaj się jednej wersji w każdej sekcji.

Pamiętaj także, by przed wysłaniem dokumentów sprawdzić pisownię. Literówki i błędy zrobione przez nieuwagę zdarzają się każdemu, jednak w CV nauczyciela nie powinno ich być. Dlatego wnikliwie przeanalizuj całą treść, by wyeliminować wszystkie pomyłki.

Przykładowe CV nauczyciela i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej

CURRICULUM VITAE

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z oddziałami integracyjnymi. Od 5 lat pracuję jako nauczycielka klas I–III w szkole integracyjnej. Opracowałam autorski program pomagający dzieciom z potrzebami w zaaklimatyzowaniu się w grupie. Płynnie posługuję się językiem migowym. Znam język angielski na poziomie C2. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Jestem osobą cierpliwą, wytrwałą i pozytywnie nastawioną.

WYKSZTAŁCENIE:

09.2017–06.2019 – studia podyplomowe, uczelnia XYZ, kierunek oligofrenopedagogika
10.2010–07.2015 – studia magisterskie, uczelnia XYZ, kierunek pedagogika wczesnoszkolna

DOŚWIADCZENIE:

09.2017 – obecnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Stanowisko: nauczycielka wczesnoszkolna

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie klas integracyjnych

 • Wdrażanie osób z niepełnosprawnością w życie szkoły

 • Zapewnienie uczniom najlepszych warunków do nauki dostosowanych do ich potrzeb fizycznych

 • Integracja klas

 • Kontakt z psychologiem i pedagogiem

 • Ocena uczniów pod względem konieczności wprowadzenia nauczania specjalnego

 • Przygotowanie pomocy naukowych

 • Korzystanie z najnowszych zdobyczy technologii w trakcie prowadzenia zajęć

 • Aktywizacja lokalnej społeczności przy wspieraniu osób z niepełnosprawnością

 • Kontakt z rodzicami

 • Wspieranie zespołu pedagogicznego

 • Organizowanie wycieczek, pikników szkolnych, dni otwartych, apeli, spotkań teatralnych dla dzieci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podany w artykule przykład jest tylko wzorem. Pamiętaj, aby przed wysłaniem dokumentu odpowiednio sformatować jego treść zgodnie z obowiązującymi standardami.

Odkryj więcej artykułów