Pisanie CV podczas pandemii COVID-19

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 4 grudnia 2020

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Być może szukasz aktualnie dostępnych ofert po utracie pracy wskutek pandemii COVID-19. Rozpoczęcie poszukiwania pracy może być przytłaczające, szczególnie w obecnych okolicznościach. Istnieje jednak kilka działań, które możesz podjąć, aby zwiększyć szanse na sukces. Jedną z najważniejszych czynności jest aktualizacja lub utworzenie CV. W tym artykule omówimy najlepsze sposoby tworzenia CV przykuwającego uwagę pracodawców, aby stawić czoło skutkom pandemii.

Aby przekazać CV w portalu Indeed, odwiedź witrynę my.indeed.com/resume. Możesz też dodać hasztag #gotowidopracy do podsumowania Indeed CV, aby zwrócić uwagę pracodawców na natychmiastową dostępność. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się więcej.

Aktualizacja i odpowiednie dostosowanie CV

Podczas pandemii COVID-19 najwięcej zamieszczanych ofert pracy dotyczy usług podstawowych lub stanowisk zdalnych (nawet jeśli jest to tylko tymczasowy sposób pracy), co jest związane z wymogiem utrzymywania dystansu fizycznego. Bardzo ważne jest aktualne CV, w którym wykształcenie i doświadczenie są dostosowane do aktualnie poszukiwanych stanowisk. Aby zwiększyć szanse na wyróżnienie się pośród innych kandydatów, należy też dopasować CV do oferty. Należy nadać priorytet umiejętnościom i osiągnięciom kluczowym na konkretnym stanowisku u określonego pracodawcy.

Taki sposób postępowania jest szczególnie istotny w przypadku poszukiwania tytułów stanowisk lub branż, w których kandydat nie ma jeszcze doświadczenia. Przykładowo, jeśli poprzednie stanowisko to stewardesa i nie można teraz znaleźć ofert pracy na tym stanowisku, warto poszukać innych ofert zgodnych z umiejętnościami i zainteresowaniami. Pomimo braku doświadczenia na nowym stanowisku w CV można podkreślić uniwersalne umiejętności, które sprawią, że kandydat świetnie spisze się w pracy.

Pisanie CV podczas pandemii COVID-19

Ponieważ szukasz ofert pracy w trakcie pandemii COVID-19, rozważ następujące działania, aby utworzyć CV przyciągające uwagę pracodawców w aktualnych okolicznościach:

 1. Przejrzyj format CV i dostosuj go do swoich potrzeb.

 2. Zaktualizuj lub napisz podsumowanie CV lub cel zawodowy.

 3. Zaktualizuj opis stanowiska.

 4. Przedstaw swoje osiągnięcia na stanowisku.

 5. Postaraj się, aby CV było łatwe do czytania.

 6. Przekazując CV do portalu Indeed, opatrz je hasztagiem #gotowidopracy.

1. Przejrzyj format CV i dostosuj go do swoich potrzeb

Jeśli masz już CV, być może korzystasz ze standardowego chronologicznego formatu. Ten format jest przydatny, gdy masz trzy do pięciu lat doświadczenia na tym samym stanowisku i w tej samej branży. Jeśli poszukujesz innych stanowisk i branż, w których dopiero chcesz zacząć pracę, przydatny może być funkcjonalny lub łączony format CV. Takie formaty umożliwiają nadanie priorytetu odpowiednim umiejętnościom w przeciwwadze do doświadczenia zawodowego. Informacje te mogą być bardziej przydatne dla pracodawców podczas oceny kandydata pod kątem stanowiska.

2. Zaktualizuj lub napisz podsumowanie CV lub cel zawodowy

Dodanie podsumowania CV lub celu zawodowego może być szczególnie przydatne w obecnych czasach, ponieważ zapewnia dodatkowe informacje na temat wykształcenia i sytuacji kandydata. Podsumowanie CV to krótki opis umiejętności, osiągnięć i doświadczenia. Jest odpowiednie dla osób z co najmniej rocznym odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Cel zawodowy to określenie krótko- i długoterminowych celów. Może być bardziej odpowiedni w przypadku absolwentów lub osób, które chcą zmienić rodzaj stanowiska lub branżę.

W opisie celu zawodowego lub podsumowaniu można nieznacznie zmienić ton i dobór słownictwa, aby podkreślić, jakie korzyści, w tych czasach, mogą przynieść organizacji umiejętności i doświadczenie kandydata. Może to być na przykład znakomita obsługa klienta, elastyczność i umiejętność przystosowania się, jak również chęć pracy w usługach podstawowych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów podsumowania CV dopasowanego do kontekstu pandemii COVID-19:

 • Zmotywowany absolwent uniwersytetu, uprawnienia do nauczania w szkole średniej, doświadczenie w zakresie metodologii nauczania.

 • Energiczny menedżer ds. działań na rzecz społeczności, doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji miejskich programów społecznych.

 • Świetnie zorganizowany pracownik gabinetu dentystycznego z siedmioletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia harmonogramów wizyt pacjentów, obsługi płatności i planowania pracy w gabinecie.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów celu zawodowego dopasowanego do kontekstu pandemii COVID-19:

 • Dobrze zorganizowana, utalentowana stewardesa poszukuje pracy w obsłudze klienta, aby realizować swoją pasję i zapewniać obsługę na najwyższym poziomie. Potwierdzona umiejętność zwiększenia o 15% zadowolenia klientów podczas lotu i przed jego rozpoczęciem.

 • Zmotywowana absolwentka kierunku artystycznego aspirująca na stanowisko specjalisty ds. zakupów odzieży. Zaawansowane umiejętności komunikacyjne i chęć poszerzenia wiedzy w zakresie mody ekskluzywnej na jednym z oferowanych stanowisk sprzedaży detalicznej online.

 • Wybitny profesjonalista ds. kadr pragnący wykorzystać na stanowisku ukierunkowanym na klienta obszerną wiedzę w zakresie relacji pracowników, biznesu i komunikacji wewnętrznej. Możliwość zapewnienia obsługi na najwyższym poziomie w pracy bezpośredniej z klientami.

3. Zapoznaj się z opisem stanowiska

Jedną z najważniejszych czynności podczas tworzenia lub aktualizacji CV jest zapoznanie się z opisem stanowiska, na które aplikujesz. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć, jakich cech poszukuje pracodawca, i dostosować CV tak, aby nadać priorytet odpowiednim umiejętnościom, zaletom i doświadczeniom. Poszukaj kluczowych słów w sekcjach takich jak „wymagania”, „wymagania dotyczące wykształcenia”, „kluczowe umiejętności” i „kwalifikacje”. Te z nich, które pokrywają się z Twoim wykształceniem i doświadczeniem, umieść u góry CV, aby były dobrze widoczne. Wpleć w CV inne słowa kluczowe w sekcjach dotyczących doświadczenia zawodowego, edukacji i umiejętności.

Przykładowo, jeśli w opisie stanowiska asystenta jako pożądane umiejętności podano „dokładność i dbałość o szczegóły”, jeden z punktów sekcji dotyczącej doświadczenia może brzmieć następująco: „Ograniczenie wydatków na materiały biurowe o 15% dzięki nowemu procesowi kontroli zapasów polegającemu na zwiększeniu dokładności i dbałości o szczegóły”.

4. Przedstaw swoje osiągnięcia na stanowisku

W każdym CV kluczowe jest wyraźne określenie wcześniejszych osiągnięć na stanowisku, na które aplikujesz. Im lepiej objaśnisz pracodawcy wpływ, jaki możesz wywierać w danej roli, tym bardziej wyróżnisz się na tle innych kandydatów. Jeśli pracujesz w branży dotkniętej pandemią i poszukujesz pracy w innej branży, podkreśl umiejętności i doświadczenia, które mogą być przydatne na innym stanowisku. Przykładowo, jeśli masz wybitne zdolności organizacji czasu, możesz przedstawić możliwość ich wykorzystania w różnych branżach, jak również wynikające z nich korzyści podczas pracy zdalnej.

Inny przykład: stewardesa aplikująca na stanowisko w obszarze obsługi klienta powinna podkreślić i opisać, jak poprawiła obsługę klientów w poprzedniej pracy dzięki posiadanym umiejętnościom. W takim przypadku sekcja dotycząca doświadczenia zawodowego może wyglądać w następujący sposób:
RIVER AIR
Starsza stewardesa | 2015–2020

 • Poprawa wyników zadowolenia klientów o ponad 20% poprzez ciągłe planowanie i wdrażanie zmian w obsłudze.

 • Przeszkolenie i mentoring ponad 45 nowych stewardes. Szkolenie dotyczyło umiejętności związanych z obsługą klienta, postępowania w sytuacjach awaryjnych i standardów bezpieczeństwa.

 • Koordynacja obsługi pokładowej i komunikacja powietrze-ziemia w celu rozwiązywania nagłych sytuacji dotyczących klientów.

5. Postaraj się, aby CV było łatwe do czytania

Ponieważ pracodawcy poświęcają zazwyczaj tylko sześć sekund na zapoznanie się z każdym CV, ważne jest szybkie znalezienie kluczowych informacji. W tym celu należy prawidłowo sformatować CV z uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • Postaraj się umieścić całe CV na jednej stronie. W tym celu usuń nieistotne lub przestarzałe informacje (np. stanowiska sprzed ponad 10 lat).

 • Zastosuj marginesy dokumentu od ½ do 1 cala (od 1,27 do 2,54 cm).

 • Wybierz prostą, profesjonalną czcionkę, np. Arial lub Helvetica.

 • W miarę możliwości ustaw rozmiar czcionki od 10 do 12 punktów (mniejsza może być nieczytelna, a większa może wyglądać nieprofesjonalnie lub rozpraszać podczas czytania).

Należy też pamiętać o nadaniu priorytetu informacjom w CV dotyczącym danego stanowiska, na przykład:

 • Podaj w podsumowaniu CV lata doświadczenia zgodnego z wymaganiami pracodawcy — może to być doświadczenie związane z określoną umiejętnością lub na konkretnym stanowisku albo w branży.

 • Umieść sekcję umiejętności w górnej części CV, jeśli w opisie stanowiska pracodawca kładzie nacisk na umiejętności miękkie lub twarde, takie jak biegłość w obsłudze określonych programów lub zaawansowane umiejętności obsługi klienta.

 • Umieść sekcję umiejętności nad doświadczeniem zawodowym, jeśli zmieniasz rodzaj stanowiska lub branżę.

 • Umieść sekcję wykształcenia w górnej części CV, jeśli jesteś świeżo upieczonym absolwentem z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Jeśli masz co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego, przesuń ją w dół CV. W przypadku doświadczenia zawodowego przekraczającego pięć lat można usunąć daty uczęszczania, średnią ocen i inne mniej istotne informacje.

6. Przekazując CV do portalu Indeed, opatrz je hasztagiem #gotowidopracy

Aby łatwo aplikować na stanowisko, przekaż lub utwórz Indeed CV. Po wybraniu ustawienia „publiczne” pracodawcy mogą znaleźć profil kandydata w portalu Indeed i skontaktować się, jeśli mają odpowiednią ofertę pracy. Można też dodać hasztag #gotowidopracy do podsumowania Indeed CV, aby zwrócić uwagę pracodawców na natychmiastową dostępność. Hashtag można usunąć w dowolnym momencie podczas edytowania podsumowania CV.

Odkryj więcej artykułów

 • Jak wpisywać osiągnięcia w CV? Przykłady
 • CV dentysty – jak napisać dobry życiorys?
 • Przykładowe CV prawnika — praktyczne porady
 • List motywacyjny pedagoga
 • List motywacyjny – event manager
 • CV dietetyka – wzór z omówieniem i poradami
 • List motywacyjny – adwokat. Jak napisać?
 • List motywacyjny pośrednika pracy
 • List motywacyjny pilota wycieczek
 • List motywacyjny – hydraulik
 • Przykładowe CV architekta — wzór z omówieniem
 • Wzór przykładowego CV – księgowa/księgowy