Co to jest CV? Definicja i przykłady

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

29 stycznia 2021

CV (skrót od łacińskiego „curriculum vitae”, co oznacza „przebieg życia”) to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat dotychczasowej pracy i wykształcenia. W CV są zazwyczaj ujęte szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego, osiągnięć, nagród, przyznanych stypendiów lub grantów, udziału w kursach, projektów badawczych i publikacji efektów pracy. O wysłanie CV mogą być proszone osoby aplikujące na stanowisko w środowisku akademickim lub ubiegające się o pracę za granicą.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu CV, możesz skorzystać z szablonu. W tym artykule znajdziesz więcej szczegółów na temat tego dokumentu i przykład prostego szablonu CV. Pomogą one w opracowaniu dokumentu, który wywrze wrażenie na pracodawcach i wyróżni Cię spośród innych kandydatów.

CV a życiorys (zawodowy)

Wspólną cechą CV i życiorysu jest to, że zawierają podsumowanie informacji o dotychczasowej pracy, wykształceniu, umiejętnościach i osiągnięciach. Oba dokumenty można też złożyć pracodawcy podczas aplikowania na wolne stanowisko.

Należy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych i w większości krajów europejskich pojęcia CV i życiorys nie są stosowane zamiennie. Życiorys to krótsza forma dokumentu zawierająca zwięzły przegląd poprzednich stanowisk, umiejętności i informacji na temat wykształcenia (francuskie słowo „résumé” oznacza „krótki opis” lub „streszczenie”). CV to z kolei nieco dłuższy, bardziej szczegółowy dokument skupiający się przede wszystkim na szkoleniach i badaniach.

Jest jednak kilka wyjątków. W Indiach, RPA i Australii pojęcia „CV” i „życiorys” są stosowane zamiennie.

Jak napisać CV

CV powinno odzwierciedlać Twoje doświadczenie i być dostosowane do oferty pracy, na którą aplikujesz. Jest jednak kilka kroków, które pozwolą Ci przygotować skuteczne CV. Większość CV zawiera następujące informacje:

 • Dane kontaktowe

 • Wykształcenie

 • Doświadczenie zawodowe

 • Kwalifikacje i umiejętności

 • Nagrody i wyróżnienia

 • Publikacje

 • Stowarzyszenia zawodowe

 • Granty i stowarzyszenia

 • Licencje i certyfikaty

 • Praca wolontariacka

 • Informacje osobowe (opcjonalnie)

 • Hobby i zainteresowania (opcjonalnie)

Siedem kroków do napisania prostego CV:

 1. Podaj swoje dane kontaktowe. Obejmuje to Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podanie adresu zamieszkania jest opcjonalne.

 2. Podaj szczegóły na temat swojego wykształcenia w kolejności odwrotnej do chronologicznej. W tym punkcie możesz wymienić staże postdoktoranckie, studia wyższe, studia licencjackie i szkołę średnią. Uwzględnij tylko dwa najnowsze doświadczenia związane z edukacją. Podanie dat jest opcjonalne.

 3. Wyszczególnij elementy składające się na Twoje doświadczenie zawodowe. Wymień firmy lub organizacje, nazwy stanowisk i daty zatrudnienia w kolejności odwrotnej do chronologicznej. Wymień swoje obowiązki służbowe i opisz zdobyte doświadczenie oraz osiągnięcia. Jeśli to możliwe, podaj wartości liczbowe.

 4. Podaj odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Możesz je zamieścić w osobnej części. Przeczytaj ponownie opis stanowiska, aby upewnić się, jakie umiejętności są najbardziej poszukiwane u kandydatów. Możesz uwzględnić zarówno twarde, jak i miękkie umiejętności, które sprawiają, że jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko.

 5. Wymień wyróżnienia i nagrody. W tej części podkreśl swoje osiągnięcia w dziedzinie związanej z aplikacją. Podaj nazwę nagrody, rok jej przyznania, nazwę organizacji, która ją przekazała, a także szczegółowe informacje o nagrodzie, np. jak często jest przyznawana, ilu osobom itp.

 6. Uwzględnij odpowiednie publikacje i prezentacje. Napisz o prezentacjach, pracach, badaniach, książkach lub innych publikacjach stanowiących istotny element doświadczenia zawodowego. W przypadku publikacji podaj autorów, datę wydania, podsumowanie, tom, stronę i numer DOI, a w przypadku prezentacji — tytuł, datę i miejsce prezentacji.

 7. Wymień stowarzyszenia i grupy zawodowe, w których działasz. Podaj nazwę organizacji, lokalizację geograficzną lub oddział i daty czynnego członkostwa.

Niektórzy pracodawcy, zwłaszcza szkoły wyższe, mogą oferować własne szablony i przykłady CV, aby kandydaci ujęli wszystkie wymagane informacje w preferowanym formacie. Przed wysłaniem CV sprawdź, czy pracodawca nie udostępnił żadnych specjalnych wytycznych dotyczących CV. Niektóre instytucje mogą na przykład wymagać podania tylko odpowiednich w danym przypadku prac w ramach studiów, badań, dysertacji czy referencji o charakterze zawodowym.

Przykładowy szablon CV

Marcin Kowalski
ul. Główna 1234, 01-001 Warszawa, Polska
+48 12 345 67 89
marcin.kowalski@email.com

Wykształcenie
Dyplom lekarza weterynarii, 2018 r.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doświadczenie zawodowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wykładowca, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | 2012–2018

 • Prowadzenie zajęć z zakresu nauk weterynaryjnych.

 • Promowanie wśród studentów kształcenia ustawicznego i dążenia do doskonałości w zakresie nauk weterynaryjnych.

 • Pełnienie funkcji doradcy studentów pierwszego roku studiów weterynaryjnych.
  Kwalifikacje i umiejętności

 • Zdolności przywódcze

 • Prowadzenie seminarium

 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

 • Specjalizacja: badania i rozwój w zakresie nauk o zwierzętach hodowlanych
  Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w 2018 r.

 • Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w 2016 r.

Publikacje i prezentacje
Nowak J., Szulc C., Lewandowska A., Markiewicz L., (2017) „Badanie składnika kakao — teobrominy – oraz jego negatywnego oddziaływania na psy”, Życie Weterynaryjne 272: 1234-56789.

Stowarzyszenia i grupy zawodowe

 • Stowarzyszenie Medicus Veterinarius (2013 — obecnie)

 • Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (2011 – obecnie)

Uwagi końcowe

Jeśli masz już doświadczenie w pisaniu CV, możesz chcieć je skrócić tak, by zmieściło się na jednej stronie. Pamiętaj jednak, że w CV należy zwykle zamieścić na tyle dużo informacji, że musi mieć ono kilka stron. Nie pomijaj istotnych informacji tylko po to, by zaoszczędzić miejsce.

Zanim wyślesz aplikację, dokładnie przejrzyj CV pod kątem błędów lub niespójności. Możesz nawet poprosić o jego sprawdzenie zaufanego znajomego lub mentora — zwłaszcza, jeśli ma doświadczenie w branży, do której aplikujesz. Opinia drugiej osoby może być przydatna do przygotowania dopracowanego CV.