List motywacyjny – adwokat. Jak napisać?

Autor: Zespół redakcyjny Indeed

Opublikowano 14 grudnia 2021

W skład zespołu redakcyjnego Indeed wchodzą różni i utalentowani autorzy, analitycy eksperci. Wykorzystują oni dane Indeed, aby dostarczać użyteczne wskazówki, które pomagają w rozwoju kariery.

Adwokat to funkcja, o którą w kancelariach prawnych ubiega się wielu kandydatów. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę, przygotowując atrakcyjny dla pracodawcy list motywacyjny.

Co należy do obowiązków adwokata?

Wyraz „adwokat” pochodzi od łacińskiego rzeczownika advocatus, co oznacza „przyzwany na pomoc”. W istocie to właśnie na tym polega rola mecenasa można się zwrócić do niego z problemami natury legislacyjnej. Zakres kompetencji adwokata regulowany ustawą Prawo o adwokaturze obejmuje:

 • występowanie przed urzędami i sądami w imieniu klienta,

 • udzielanie porad prawnych,

 • opracowywanie projektów aktów prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych.

Adwokaci pomimo podporządkowania jednemu kodeksowi etyki zawodowej specjalizują się w odmiennych dziedzinach prawa i stosują różne style postępowania na sali sądowej.

10 przykazań dobrego adwokata

Praca adwokata jest zawodem zaufania publicznego. Z tego względu wymaga zarówno wielu umiejętności, jak i wrodzonych cech charakteru. W dalszej części artykułu prezentujemy najważniejsze z nich.

Wiedza i kompetencje

Adwokat, który sądzi, że podoła każdej sprawie, nie jest godzien zaufania. Prawo to niezwykle rozległy, zawiły obszar wiedzy, który wymaga nauki przez całe życie. Gwarancją Twoich rzetelnych kompetencji będzie więc przede wszystkim ciągłe kształcenie się w ramach jasno określonej specjalizacji.

Doświadczenie

Na doświadczenie adwokata składają się zarówno wieloletnia praktyka zawodowa, jak i biegłość w dziedzinie, w której się specjalizuje. Spora ilość pomyślnie poprowadzonych spraw sądowych świadczy rzecz jasna o wysokiej jakości usług prawnych. Warto jednak zauważyć, że adwokaci z krótkim stażem mogą się wykazywać szczególnym zaangażowaniem we współpracy z klientami, wobec czego są cenieni na rynku pracy.

Profesjonalizm

Profesjonalne usługi adwokackie oparte są na niezależności działania. Adwokat podlega jedynie poleceniom swojego klienta.

Lojalność

Wszelkie działania adwokata powinny prowadzić do ochrony praw klienta i zakończenia postępowania z korzyścią dla usługobiorcy. Obrońca, występując w imieniu poszczególnych osób czy instytucji, jest zobowiązany budować relacje determinowane wsparciem oraz pełnym zaufaniem.

Dyskrecja

Niezależnie od rodzaju postępowania sądowego czy stosunków pokrewieństwa obowiązkiem adwokata jest zachowanie tajemnicy prowadzonej sprawy przed osobami trzecimi, instytucjami państwowymi, a nawet sądem.

Empatia

Postępowania rozpatrywane drogą sądową wiążą się najczęściej z silnymi emocjami. Dobry obrońca wykazuje autentyczną wyrozumiałość oraz życzliwość, żywo interesuje się przedstawianą mu sprawą i wyraża zaangażowanie w swoją pracę i troskę o dobrostan usługobiorcy.

Kontaktowość

Mecenas musi dysponować umiejętnością stosownej autoprezentacji, a wystąpienia publiczne w imieniu klienta podczas rozpraw sądowych powinny przychodzić mu z łatwością. Obowiązkiem adwokata jest również skuteczne tłumaczenie usługobiorcy wszelkich nieścisłości związanych z postępowaniem.

Cierpliwość

Cierpliwość w zawodzie adwokata to cecha przydatna nie tylko przy analizie skomplikowanych stanów faktycznych postępowań. Przepisy prawa ulegają nieustannym zmianom, a zatem wymagają ciągłego śledzenia ich zmian. Cierpliwość punktuje również w bezpośredniej współpracy z klientem, który zakłada, że jego potrzeby zostaną wysłuchane z uwagą, a interes procesowy odpowiednio zabezpieczony.

Elastyczność

W trakcie przebiegu postępowania sądowego sytuacja procesowa klienta może ulec drastycznej zmianie. Zadaniem adwokata jest dostosowywanie strategii procesowej do aktualnej sytuacji w porozumieniu z usługobiorcą. Analizując na bieżąco postępy sprawy sądowej, obrońca musi być gotów na podejmowanie nieoczekiwanych działań.

Kreatywność

Praca adwokata polega na poszukiwaniu rozmaitych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na sytuację procesową klienta. Działania zabezpieczające interes procesowy usługobiorcy wymagają nierzadko podejmowania trudnych decyzji.

List motywacyjny schemat dokumentu

Przy rekrutacji na niemal każde stanowisko list motywacyjny jest niezrównanym uzupełnieniem CV. Skuteczny list motywacyjny jest niedługi, prosty, schludny oraz oddaje wizualnie charakter CV. Rzetelne podejście pozwala uniknąć błędów oraz wszelkich niejasności. Koniecznie zastosuj się do poniższego schematu i zaleceń, pisząc list motywacyjny adwokat to profesja, która koniec końców zobowiązuje do nienagannej autoprezentacji.

 • Dane kandydata imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu.

 • Data sporządzenia listu.

 • Dane pracodawcy lub rekrutera imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu.

 • Zwrot grzecznościowy „Szanowna Pani” / „Szanowny Panie” / „Szanowni Państwo”.

 • Wstęp podaj nazwę stanowiska, o które się ubiegasz, wspomnij również, gdzie natrafiłeś na daną ofertę pracy i wyraź swoje entuzjastyczne podejście.

 • Cel zawodowy poinformuj pracodawcę lub rekrutera, dokąd zmierza Twoja ścieżka zawodowa.

 • Rozwinięcie w kolejnym akapicie opisz krótko swoje wykształcenie, doświadczenie, szczególne osiągnięcia (z uwzględnieniem wymiernych efektów), umiejętności oraz specjalności. Przekonaj odbiorcę listu, że jesteś idealną osobą na stanowisko adwokata i wymień swoje cechy szczególnie przydatne w tym zawodzie.

 • Zakończenie wyraź chęć udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Zwrot grzecznościowy „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem” i podpis.

Przykładowy list motywacyjny adwokata z doświadczeniem

Pomimo zapoznania się z wytycznymi, do których należy się stosować w trakcie pisania listu motywacyjnego, możesz nadal nie mieć pewności, jak wygląda profesjonalne pismo tego rodzaju. Sporządziliśmy więc przykładowy dokument, który z powodzeniem może posłużyć za uniwersalny wzór.

(Dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Numer telefonu

Data sporządzenia listu

(Dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Adres firmy
Numer telefonu

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone na portalu „ABC” pragnę złożyć aplikację na stanowisko adwokata w prowadzonej przez Panią kancelarii adwokackiej „X”, gdzie planuję nieustannie podnosić swoje kompetencje, pracując w gronie ekspertów. Wierzę, że mój zapał do pracy, wiedza i obszerne doświadczenie przyczynią się do wzmocnienia pozycji firmy na konkurencyjnym rynku oraz pozwolą kancelarii na pozyskanie nowych klientów.

Zawód prawnika praktykuję od niemal dziesięciu lat, specjalizując się w polskim prawie handlowym i podatkowym. W trosce o profesjonalizm oraz niezawodność świadczonych przeze mnie usług pragnę się nadal rozwijać w obranym przed laty kierunku. Jestem dumnym absolwentem uczelni „Y”, a zarówno w zakresie studiów, aplikacji, jak i egzaminu adwokackiego uzyskałem ponadprzeciętne wyniki. Do tej pory miałem zaszczyt poprowadzić wiele bardzo różnych spraw. Mimo że część z nich należała do szczególnie skomplikowanych i wymagających, to większość z nich zakończyła się sukcesem. Pracując w zespole kancelarii „A”, zdołałem wynegocjować korzystne warunki umów dla klientów w 85% postępowań, co zagwarantowało mojemu nazwisku poważanie w branży adwokackiej.

W czasie zatrudnienia w firmach „B” oraz „C” zajmowałem się między innymi przygotowywaniem, opiniowaniem i aneksowaniem umów występujących w obrocie gospodarczym, uskutecznianiem projektów aktów wewnętrznych, reprezentacją w postępowaniach rejestrowych, administracyjnych i sądowych oraz audytem prawnym. Udzielałem fachowych konsultacji indywidualnym klientom, niewielkim firmom, przedsiębiorstwom, świadczyłem również usługi adwokackie w języku angielskim dla międzynarodowych organizacji. Poza godzinami pracy obejmuję bezpłatną opieką prawną stowarzyszenie „D”.

Osiągnąłem niekwestionowany sukces dzięki doskonałej znajomości prawa handlowego i podatkowego. Klienci doceniają mnie za wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne, terminowe wykonywanie zadań, staranność oraz wysoką kulturę osobistą. Wobec usługobiorcy jestem w pełni życzliwy, zachowuję lojalność i dyskrecję. Wrodzone cechy charakteru, obszerne doświadczenie, rzetelna wiedza, mnogość odbytych szkoleń oraz kursów czyni mnie idealnym kandydatem na stanowisko adwokata w prowadzonej przez Panią kancelarii.

Bardziej szczegółowe informacje na swój temat z przyjemnością przybliżę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Przykładowy list motywacyjny adwokata bez doświadczenia

Topowe kancelarie prawne, które zapewniają wysokie wynagrodzenie w zamian za świadczone usługi, dążąc do uzupełnienia zespołu swoich pracowników, ubiegają się zazwyczaj o adwokatów z doświadczeniem w zawodzie. Czy istnieją miejsca, w których możesz podjąć pracę, nie posiadając wieloletniej praktyki adwokackiej?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak, co więcej jest ich niemało. Odnajdziesz zatrudnienie w urzędach państwowych jako asystent sędziego lub prokuratora czy w ramach aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej. Nie musisz wcale odbywać bezpłatnych praktyk, a zdobyte doświadczenie w zakresie wyżej wymienionych instytucji z pewnością zwróci w przyszłości uwagę rekrutera poważnej kancelarii.

Nie mając doświadczenia na rynku pracy, warto jednak spróbować swoich sił w rywalizacji o stanowisko adwokata w kancelarii. Twoim największym atutem może się okazać ogromny zapał do pracy, doskonale opanowane umiejętności miękkie i rzetelna wiedza. Chcąc Ci uzmysłowić, w jaki sposób możesz podkreślić swoje zalety, przygotowaliśmy profesjonalny wzór listu motywacyjnego adwokata bez doświadczenia.

(Dane nadawcy)
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Numer telefonu

Data sporządzenia listu

(Dane odbiorcy)
Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Adres firmy
Numer telefonu

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na ofertę pracy, na którą natknąłem się na stronie internetowej „X”, chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko adwokata w prowadzonej przez Pana kancelarii prawnej. Pragnę spożytkować wielki zapał do pracy i zamiłowanie do zawodu na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie bezcennego doświadczenia. Głęboko wierzę, że posiadane przeze mnie umiejętności i nabyta rzetelna wiedza przysłużą się do rozwoju kancelarii.

Na przystąpienie do podyplomowego studium Podatków i Prawa Podatkowego zdecydowałem się w chwilę po pomyślnej obronie pracy magisterskiej na uczelni „Y”. Aplikacja adwokacka pozwoliła mi na odważną konfrontację ze słabościami, umocniła moją pewność siebie, cierpliwość i pokorę. Trzyletni okres współpracy w modelu patronackim nauczył mnie retoryki, taktyki procesowej, występowania przed sądami, obcowania z klientem oraz adwokackiego savoir-vivre’u. Dzięki sumienności i staranności zdołałem zaliczyć państwowy egzamin zawodowy, uzyskując ponadprzeciętny wynik. Pragnąc nieustannie rozwijać swoje kompetencje, zadeklarowałem dotychczas członkostwo w kilku organizacjach non-profit, między innymi „Z”, „A” i „B”.

Od najmłodszych lat fascynowała mnie walka w obronie praw i racji innych ludzi. Jestem przekonany o własnym wrodzonym potencjale, o którym świadczą między innymi moje wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne. Dostrzegam u siebie cechy niezastąpione w pracy mecenasa empatię, lojalność, kontaktowość, dyskrecję i rzetelność.

Żywię nadzieję, iż będę się mógł spotkać z Panem w ramach rozmowy rekrutacyjnej. Z przyjemnością przedstawię wówczas więcej informacji na swój temat.

Z poważaniem,
XYZ

Należy zauważyć, iż prośba o załączenie listu motywacyjnego nie występuje najczęściej w ogłoszeniach o pracę, nawet w takim przypadku warto z niego jednak skorzystać. Część osób zdaje się sądzić, że dokument tego rodzaju należy do form przestarzałych. Nic bardziej mylnego list motywacyjny z całą pewnością okaże się znakomitym uzupełnieniem Twojego CV.

Odkryj więcej artykułów