Poniżej przedstawiono warunki firmy Indeed oraz informacje o zasadach dotyczących plików cookie i zasadach ochrony prywatności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przekazujemy bardzo dużo informacji. Mamy ku temu powody: Indeed chce, by użytkownicy mieli możliwie najdokładniejszą wiedzę o działaniach podejmowanych przez firmę. Nie chcemy, by użytkownicy musieli zastanawiać się, jakie procesy lub procedury stosujemy, albo zgadywać, z czym tak naprawdę wiąże się komunikacja z firmą Indeed. Podajemy tak wiele szczegółów, ponieważ pragniemy, by wszystko było dla naszych użytkowników zrozumiałe. Zachęcamy zatem do zapoznania się z niniejszymi warunkami i ich postanowieniami właściwymi w danej sytuacji. Użytkownicy wyrażają zgodę na ich stosowanie.

Ogólne warunki korzystania z usług firmy Indeed

Data ostatniej aktualizacji: 16 listopada 2022 r.

Wprowadzenie do Warunków korzystania z usług firmy Indeed

Każdorazowe uzyskanie dostępu do usług i witryn internetowych Indeed w wersji online lub mobilnej, w tym między innymi do wszelkich aplikacji mobilnych, rozszerzeń wyszukiwarki i wtyczek Indeed (łącznie: „Aplikacje Indeed”), oraz wszelkiego oprogramowania, usług, funkcji, produktów, programów i elementów dostarczanych przez firmę Indeed lub w jej imieniu w ramach takich usług lub witryn lub w związku z takimi usługami lub witrynami (łącznie: „Witryna”), co obejmuje m.in. wszelkie produkty, programy i usługi opisane w niniejszych Warunkach korzystania z usług, lub korzystanie z nich, niezależnie od miejsca, z którego zostały pobrane, jest równoznaczne z (a) oświadczeniem o zapoznaniu się z Zasadami dot. plików cookiePolityką prywatności oraz (b) akceptacją niniejszych Warunków korzystania z usług („Umowa”) obowiązujących w danym okresie  w odniesieniu do  następujących podmiotów:

Dla osób poszukujących pracy:

 • Dostawcą Witryny dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych jest Indeed Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA.
 • Dostawcą Witryny dla użytkowników w Japonii jest Indeed Japan K.K.
 • Dostawcą Witryny dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych i Japonii jest Indeed Ireland Operations Limited.

Dla Pracodawców:

 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Brazylii jest Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua Fidêncio Ramos, 302, Torre B, 12º andar, São Paulo, SP, 04551-010, Brazylia.
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Stanach Zjednoczonych jest Indeed Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA.
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Indiach jest Indeed India Operations (Pte.) Ltd., Ground Floor, Block C, Divyasree Omega Hitech City Road, Kondapur, Hyderabad TG 500084 Indie, wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez Pracodawcę z Programu „Indeed Ads” oraz Programu Indeed CV (w stosownych przypadkach), o ile i gdy użytkownik przebywa w Indiach („Indeed India”), i/lub
 • Jeśli użytkownik przebywa w Regionie Azji i Pacyfiku*, dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, Singapur.
 • Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, dostawcą usług innych niż usługi pośrednictwa pracy jest Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japonia.
 • Jeśli użytkownik przebywa w Japonii i założył konto za pośrednictwem platformy Indeed Singapore przed 1 października 2021 r., dostawcą usług innych niż usługi pośrednictwa pracy jest Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, Singapur.
 • Gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed w Wielkiej Brytanii, dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed UK Operations Ltd., 20 Farringdon Road, 3rd Floor, London EC1M 3HE, Wielka Brytania.
 • Gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed we Francji, dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed France SAS, 29 Rue de Berri, Washington Plaza – 4th floor, 75008 Paris, Francja.
 • Jeśli użytkownik przebywa w Kanadzie, dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Canada Corp., 2 Bloor West, 12th Floor, Toronto, ON M4W3E2, Kanada.
 • Gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed we Włoszech, dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Włochy.
 • We wszystkich pozostałych przypadkach dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlandia („Indeed Ireland”).

Dla Partnerów:

 • Indeed Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA („Indeed, Inc.”)

Wszelkie odniesienia do „Indeed” lub zwroty w pierwszej osobie liczby mnogiej w niniejszej Umowie oznaczają stosowny podmiot wskazany powyżej.

* Dla celów niniejszej Umowy Region Azji i Pacyfiku definiuje się jako następujące kraje i terytoria: Antarktyda, Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny, Fidżi, Filipiny, Francuskie Terytoria Południowe, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guam, Hongkong, Indonezja, Japonia, Kambodża, Kiribati, Korea Południowa, Laos, Makao, Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Pakistan, Palau, Papua Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Timor Wschodni, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wietnam, Wallis i Futuna, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Cooka, Wyspy Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla, Wyspa Norfolk, Wyspy Salomona.

Z Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne poszukujące możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z ich sytuacją zawodową lub poszukiwaniem przez nie pracy („Osoby poszukujące pracy”), osoby fizyczne lub organizacje poszukujące informacji związanych z zatrudnianiem lub zasobami ludzkimi, szukające Osób poszukujących pracy albo chcące udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w imieniu własnym lub innych osób albo organizacji, w tym między innymi agencje dokonujące zakupów na rzecz wielu podmiotów i agencje zatrudnienia („Pracodawcy”) oraz osoby fizyczne lub organizacje, które chcą uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” („Partnerzy”). Indeed może również działać w charakterze agencji zatrudnienia w imieniu Pracodawców, którzy nabywają usługi za pośrednictwem swoich podmiotów stowarzyszonych, takich jak Indeed Hire, Inc. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego licencja na użytkowanie Witryny zostanie automatycznie unieważniona w przypadku prób korzystania z Witryny w jakimkolwiek innym celu. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej w charakterze pracownika lub innego przedstawiciela Pracodawcy lub Partnera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy w imieniu własnym i odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera oraz oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w imieniu odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera. Jeśli użytkownik korzysta z technologii wspomagającej w celu uzyskania dostępu do Witryny i potrzebuje pomocy, może skontaktować się z nami pod numerem 1-800-462-5842 (Stany Zjednoczone) lub 1-866-439-8615 (Kanada), lub wysłać wiadomość e-mail na adres: accessibility @ indeed.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed jest właścicielem praw autorskich do Witryny, Aplikacji Indeed i Usług, w tym zbiorów informacji w nich dostępnych.

Możemy zmienić niniejszą Umowę, informując użytkownika o zmianach z zastosowaniem uzasadnionych środków, w tym poprzez opublikowanie zmienionej wersji Umowy za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do roszczeń wniesionych przed datą opublikowania zmienionej wersji Umowy zawierającej wspomniane zmiany lub poinformowania użytkownika o takich zmianach w inny sposób. Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian w niniejszej Umowie będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian. Po słowach „Ostatnia aktualizacja” w każdej sekcji warunków podano datę wprowadzenia ostatnich zmian do niniejszej Umowy. Możemy w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności wprowadzić zmiany w Witrynie lub zaprzestać udostępniania całości lub części Witryny (co obejmuje dostęp do Witryny za pośrednictwem łączy jakichkolwiek osób trzecich); pobierać, zmieniać lub znosić opłaty wymagane w celu korzystania z Witryny; lub składać propozycje niektórym lub wszystkim użytkownikom Witryny.

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że w naszych łańcuchach dostaw i jakichkolwiek działaniach biznesowych nie występuje zjawisko współczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji naszego oświadczenia dotyczącego  Ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act).

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką odpowiedzialności firmy Indeed India Operations Private Limited.

Do Umowy włącza się niniejszym wszelkie dodatkowe postanowienia opublikowane przez firmę Indeed za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi. W szczególności:

A. Warunki korzystania z usług dla Osób poszukujących pracy

Na potrzeby niniejszego punktu A Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Osoby poszukującej pracy. Osoby poszukujące pracy mogą korzystać z Witryny Indeed lub jej zawartości wyłącznie w celach niekomercyjnych.

1. Oferty pracy

Firma Indeed może udostępniać Oferty pracy, które przedstawiają możliwości zatrudnienia i inne treści związane z zatrudnieniem, w tym łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych („Oferty pracy”), w wynikach wyszukiwania Indeed lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny. Od Osób poszukujących pracy nie są pobierane opłaty za wyszukiwanie Ofert pracy w witrynie Indeed. Firma Indeed wyświetla Oferty pracy na podstawie kombinacji opłat uiszczanych firmie Indeed przez pracodawców i innych danych, takich jak wyszukiwane hasła oraz inne przekazywane informacje i wykonywane działania w Witrynie Indeed. Choć firma Indeed może w niektórych okolicznościach pobierać opłaty od pracodawców publikujących Oferty pracy, dzięki czemu ich wyszukiwanie w witrynie Indeed może pozostać bezpłatne dla Osób poszukujących pracy, to wszystkie Oferty pracy uznaje się za reklamy. 

Oferty pracy są tworzone i publikowane przez osoby trzecie, nad którymi firma Indeed nie sprawuje kontroli; użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie fakt, że firma Indeed nie ma w związku z tym kontroli nad treścią Ofert pracy, łączami do Ofert pracy lub łączami w nich zawartymi, ani innymi warunkami, które osoby trzecie mogą nałożyć, gdy Osoba poszukująca pracy złoży aplikację lub opuści Witrynę. Na przykład niektóre z tych osób trzecich mogą próbować pobierać opłaty od Osób poszukujących pracy za aplikowanie na konkretne stanowiska, chociaż firma Indeed dokłada starań, aby takie Oferty pracy nie były dostępne w Witrynie. Opuszczając Witrynę Indeed i przechodząc do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, użytkownik akceptuje wszelkie warunki narzucone przez ten podmiot. Z wyjątkiem ogłoszeń sponsorowanych, wyróżnionych lub płatnych Oferty pracy zawarte w Witrynie lub takie, do których łącza znajdują się w Witrynie, są automatycznie indeksowane i publikowane. Firma Indeed nie ma obowiązku selekcjonowania ani uwzględniania Ofert pracy w swoich wynikach wyszukiwania lub w innych ofertach i może wykluczyć lub usunąć dowolną Ofertę pracy z Witryny lub wyników wyszukiwania użytkownika bez obowiązku podawania uzasadnienia usunięcia lub wykluczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma obowiązku przedstawiania użytkownikowi Ofert pracy. Nie możemy potwierdzić poprawności ani kompletności żadnej Oferty pracy ani innych informacji przekazanych przez Pracodawcę lub innego użytkownika, w tym tożsamości takiego Pracodawcy lub innego użytkownika. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich Ofert pracy lub innych informacji przekazywanych przez Pracodawcę lub innego użytkownika.

Gdy użytkownik rozpoczyna aplikację o pracę w witrynie internetowej Pracodawcy lub witrynie internetowej obsługiwanej przez system śledzenia aplikacji ATS Pracodawcy, Indeed może gromadzić określone informacje o użytkowniku oraz wszelkich podejmowanych przez niego podczas wizyty działaniach za pomocą zautomatyzowanych narzędzi takich jak Interfejsy programowania aplikacji (Interfejs API), pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Zebrane informacje obejmują między innymi dane na temat wyświetlonych   ofert pracy oraz rozpoczętych i wypełnionych aplikacji o pracę. Pracodawca, który korzysta z funkcji śledzenia, jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do przekazania wszelkich informacji i uzyskania wszelkich zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma wpływu na działania wspomnianego Pracodawcy ani jego witrynę. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Indeed ze wspomnianej funkcji śledzenia i otrzymywanie z niej informacji.

Indeed może dostarczyć użytkownikowi niezależną funkcję w ramach wsparcia. Przykładowo firma Indeed może udostępnić opcje wyszukiwania, aby pomóc użytkownikowi zawęzić wyniki wyszukiwania Ofert pracy według kategorii rodzaju zatrudnienia (tzn. na pełny etat lub na część etatu itp.), przy czym takie kategorie są tworzone niezależnie i w całości przez firmę Indeed i nie muszą bezpośrednio lub dokładnie odzwierciedlać treści Ofert pracy. Firma Indeed może zmieniać format Ofert pracy, by użytkownik mógł wygodniej zapoznać się z nimi na telefonie komórkowym. Umieszczenie Oferty pracy na określonej stronie (na przykład Indeed Gigs) nie stanowi oświadczenia dotyczącego charakteru roli z prawnego punktu widzenia. Indeed może również zaoferować funkcję telefonowania pod numer zawarty w Ofercie pracy za pomocą aplikacji do nawiązywania połączeń zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Indeed nie może zagwarantować, że uzyskany numer telefonu jest prawidłowym numerem telefonu w odniesieniu do Pracodawcy lub oglądanej Oferty pracy.

2. CV i profil

Utworzenie publicznego CV za pośrednictwem Witryny („Indeed CV”) lub przesłanie do niej własnego pliku CV (łącznie zwanych „CV użytkownika” lub „CV Osoby poszukującej pracy”) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez użytkownika prośby o udostępnienie jego CV na platformie Indeed oraz upoważnieniem Indeed do udostępnienia jego CV osobom odwiedzającym naszą Witrynę, takim jak Pracodawcy, którzy w opinii Indeed mogą być zainteresowani CV użytkownika, użytkownicy Programu Wyszukiwarka Indeed CV lub osoby mające dostęp do adresu URL powiązanego z publicznym CV użytkownika. Oferujemy użytkownikowi opcję upublicznienia CV, aby ułatwić mu znalezienie pracy.

Każde CV umieszczone na platformie Indeed jest domyślnie publiczne. Użytkownicy, którzy nie chcą, żeby ich CV było udostępniane osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić status swojego Indeed CV lub przesłanego pliku CV jako prywatny. Prywatne CV są udostępniane tylko tym podmiotom, u których Osoba poszukująca pracy złożyła aplikację lub którym dostarczyła swoje CV. Aplikowanie na oferty pracy lub udostępnianie CV Pracodawcom w inny sposób może skutkować tworzeniem kopii lub publikacją CV, nawet jeśli jest ono ustawione jako prywatne. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia prywatności swojego CV, jednak wybór tej opcji nie ma wpływu na wcześniejsze aplikacje oraz nie uniemożliwia pracodawcom, do których zostały one wysłane, skontaktowania się z użytkownikiem. CV ustawione jako publiczne, w tym CV użytkownika, mogą być kopiowane przed wyszukiwarki i inne osoby odwiedzające Witrynę, które mogą udostępnić takie CV publicznie w innych miejscach. Indeed nie kontroluje takich osób trzecich. Jeśli CV użytkownika zostanie skopiowane w ten sposób, ustawienie jego statusu jako prywatny na platformie Indeed nie wpłynie na te osoby trzecie ani na utworzone przez nie kopie CV użytkownika. Zmiany w CV użytkownika w Witrynie mogą lecz nie muszą zostać odzwierciedlone w kopiach utworzonych przez osoby trzecie. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego CV było widoczne publicznie lub kopiowane, musi zachować status CV jako prywatny. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za CV użytkownika lub informacje o aplikacjach udostępnionych przez użytkownika Pracodawcom lub upublicznionych w inny sposób. Dodatkowe informacje na temat ustawień prywatności CV można znaleźć tutaj.

Tworząc CV w Indeed lub przesyłając własny plik CV użytkownik wnioskuje o weryfikację zawartych w nim treści przez pracowników firmy Indeed lub jej dostawców oraz o wyrażenie opinii na ich temat (według uznania firmy), w tym o zaproponowanie zmian, i jednocześnie upoważnia firmę Indeed i jej dostawców do podejmowania takich działań. Możemy również przekazać użytkownikowi informacje zwrotne za pośrednictwem dodatkowych usług weryfikacji CV, takich jak wyjaśnienie, w jaki sposób CV użytkownika jest analizowane przez system śledzenia aplikacji ATS, doradzenie, jak utworzyć bardziej skuteczne CV, lub przesłanie filmu z indywidualną weryfikacją CV. Informacje zwrotne są przekazywane użytkownikowi bezpośrednio i mogą być dostępne z poziomu konta. Nie są one udostępniane Pracodawcom. Użytkownik akceptuje, że wszelkie informacje zwrotne lub inne informacje otrzymane w ramach weryfikacji CV są wykorzystywane wyłącznie według uznania użytkownika. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o przekazane informacje zwrotne.

Po utworzeniu przez użytkownika Indeed CV lub przesłaniu własnego pliku CV firma Indeed może udostępniać użytkownikowi oferty pracy odpowiednio dobrane do treści CV, a także wyróżniać elementy CV, które odpowiadają kwalifikacjom określonym w ofercie pracy lub elementy Oferty pracy, których brakuje w CV użytkownika. Wspomniane wyróżnienia nie oznaczają, że użytkownik ma kwalifikacje lub nie ma kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku ani że powinien lub nie powinien się o to stanowisko ubiegać. Odpowiedź na wspomnianą Ofertę pracy nie gwarantuje udziału w rozmowie kwalifikacyjnej ani zatrudnienia. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność ani dostępność Ofert pracy lub wyróżnionych elementów, nawet jeżeli wyróżnia elementy albo udostępnia użytkownikowi Oferty pracy. Przesyłając do Witryny własny plik CV, użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed może przekonwertować jego plik CV na inny format. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że treść CV wygląda zgodnie z jego intencjami, a informacje, które zamierza zawrzeć lub zaktualizować w CV, są poprawne i kompletne. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowości w takich materiałach, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie do nich poprawek lub za zwrócenie się do firmy Indeed z prośbą o ich wprowadzenie. Uwzględnienie wprowadzonych zmian lub aktualizacji konta lub CV użytkownika może zająć kilka dni. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w CV lub innych aplikacjach publikowanych, przesyłanych lub otrzymywanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny.

Założenie konta Indeed, utworzenie Indeed CV lub przesłanie własnego pliku CV wiąże się z wyrażeniem zgody na powiązanie przez firmę Indeed treści zawartych w CV z profilem użytkownika w Witrynie Indeed („Profil Indeed”). Profil Indeed użytkownika zawiera informacje, które podaje on w Witrynie w zakładce „Profil” na swoim koncie. Dotyczy to treści zawartych w Indeed CV, wyników osiągniętych przez użytkownika w ramach Indeed Kwalifikacji oraz danych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić, w tym: preferowanego stanowiska, rodzaju i czasu pracy, gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz oczekiwanych zarobków. O ile nie wskazano inaczej w Witrynie, informacje publikowane w Profilu Indeed użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, np. Pracodawcom. Użytkownicy, którzy nie chcą, żeby ich Profil Indeed był udostępniany osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić Indeed CV lub własny przesłany plik CV jako prywatne bądź je usunąć. Odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacji zostaną powiązane z Profilem Indeed użytkownika. Użytkownik może zdecydować, czy odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego profil Indeed. Użytkownicy mogą włączyć w swoim profilu funkcję dostępności do pracy, aby powiadomić Pracodawców o możliwości natychmiastowego podjęcia zatrudnienia. Firma Indeed może po pewnym czasie wyłączyć tę funkcję na profilu użytkownika, który jednak może ją ponownie włączyć ręcznie.

W celu ograniczenia ryzyka oszustwa Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe użytkownika zawarte w Profilu Indeed, CV lub aplikacji (takie jak adres e-mail lub numer telefonu) i zastąpić je aliasem. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana według uznania, a firma Indeed nie składa użytkownikom żadnych obietnic dotyczących tego, czy zamaskowanie lub ukrycie obejmie wszystkie dane do kontaktu czy tylko ich część. Indeed może również zamaskować niektóre lub wszystkie dane kontaktowe Pracodawcy. Pracodawca może również wybrać opcję zamaskowania swoich danych kontaktowych podczas kontaktu z użytkownikiem. W każdym przypadku użytkownik wyraża zgodę na kontakt z Pracodawcą z zamaskowanego numeru telefonu lub adresu e-mail oraz akceptuje, że może nie być w stanie oddzwonić, jeśli Pracodawca nie poda użytkownikowi swojego numeru telefonu. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia użytkownikowi możliwości publicznego udostępniania CV oraz do zmiany w dowolnej chwili ustawień z publicznych na prywatne, aby zapobiec niezgodnym z prawem działaniom i oszustwom albo z innych jej zdaniem stosownych powodów. Firma Indeed nie gwarantuje, że CV użytkownika zostanie wyświetlone konkretnemu Pracodawcy ani że jakakolwiek część bazy danych Indeed CV zostanie udostępniona Pracodawcy w konkretnym czasie.

3. Aplikowanie o pracę za pośrednictwem Indeed

Wszelkie informacje zawarte w CV lub aplikacji przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym Dane osobowe zawarte w CV, aplikacji lub odpowiedziach na pytania rekrutacyjne i kwalifikacyjne („Aplikuj z Indeed”), podlegają niniejszej Umowie (w tym punktowi D.3) oraz Polityce prywatności firmy Indeed (wszelkie odniesienia w Witrynie do „Aplikuj teraz”, „Aplikuj bezpośrednio na tę ofertę”, „Prosta aplikacja”, „Aplikuj z telefonu”, „Aplikuj z Indeed”, „Potwierdź obecność na wydarzeniu rekrutacyjnym” lub wszelkie podobne odniesienia oznaczają „Aplikuj z Indeed”). Aby utrzymać jakość Witryny i Usług, firma Indeed może według własnego uznania nałożyć na użytkownika ograniczenia dotyczące możliwości aplikowania na Oferty pracy lub innych usług Indeed.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i potwierdzenie przed przesłaniem aplikacji, że aplikuje na ofertę wybranego przez siebie Pracodawcy. Po przekazaniu przez użytkownika informacji Pracodawcy (m.in. w formie aplikacji o pracę, CV, wiadomości e-mail, materiałów na rozmowę rekrutacyjną ), Indeed nie ma kontroli nad wykorzystywaniem ani ujawnianiem tych informacji przez Pracodawcę. Jeśli użytkownik chce poprosić Pracodawcę o usunięcie, zmodyfikowanie lub zachowanie poufności takich informacji, musi zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do niego. Rezygnacja z połączeń telefonicznych od Pracodawców za pośrednictwem Indeed nie dotyczy uprzednio umówionych rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli użytkownik wymaga innych metod aplikowania, powinien zgłosić się z żądaniem takiej alternatywnej metody bezpośrednio do Pracodawcy, ponieważ Indeed nie ponosi odpowiedzialności za proces aplikacji Pracodawcy.

Prosząc Indeed o przesłanie aplikacji lub innych informacji za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed, użytkownik przesyła swoje CV i informacje dotyczące aplikacji do Indeed oraz żąda od firmy Indeed udostępnienia takich informacji odpowiednim Pracodawcom do celów danej Oferty pracy i upoważnia do tego firmę Indeed. Ponadto użytkownik zgadza się na automatyczne przetwarzanie aplikacji przez firmę Indeed, ponieważ takie przetwarzanie jest istotną częścią niniejszej Umowy. Gdy użytkownik zwraca się do firmy Indeed z prośbą o przekazanie aplikacji lub wiadomości, w tym między innymi podpisanego listu z ofertą pracy, Pracodawcy za pośrednictwem usługi Aplikuj z Indeed lub systemu przekazywania wiadomości Indeed bądź o przechowanie takiej aplikacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest to objęte żadną gwarancją oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany formatu takiej aplikacji lub wiadomości. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, aplikacji użytkownika i wszelkich odpowiedzi przesłanych użytkownikowi przez Pracodawcę (łącznie z listami z ofertą pracy) za pośrednictwem Indeed.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Pracodawcy mogą prosić firmę Indeed o zebranie materiałów dotyczących aplikacji, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, ocen i innych informacji podanych przez użytkownika w Witrynie Indeed w jednym dokumencie, a użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed tych materiałów dotyczących aplikacji w imieniu użytkownika. W przypadku aplikowania o pracę za pomocą usługi Aplikuj z Indeed platforma Indeed podejmie próbę przesłania aplikacji użytkownika, korzystając z danych kontaktowych podanych nam przez Pracodawcę lub jego Agenta. Może to oznaczać przesłanie aplikacji użytkownika do systemu śledzenia aplikacji ATS lub innego dostawcy usługi wybranego przez Pracodawcę. Użytkownik zgadza się, że Pracodawcy mogą udostępnić konta Indeed dostawcom usług w celu zarządzania nimi, w tym umożliwić połączenie i integrację z interfejsem API dostarczonym lub używanym przez firmę Indeed. Odpowiadając na ofertę pracy za pośrednictwem witryny Indeed, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pracodawcę z usług takich dostawców i przyjmuje do wiadomości, że takie korzystanie może obejmować pośredni dostęp do aplikacji wysłanych do klienta Pracodawcy. Nie możemy zagwarantować, że takie wiadomości i aplikacje zostaną dostarczone, odebrane, otworzone czy przeczytane ani że podjęte zostaną wobec nich jakiekolwiek działania. Firma Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, otworzy, przeczyta lub odpowie na takie CV lub inne materiały dotyczące aplikacji lub zostanie powiadomiony o ich otrzymaniu bądź że podczas przesyłania lub przechowywania danych nie wystąpią błędy. Indeed oczekuje od Pracodawcy lub agenta Pracodawcy podania prawidłowego miejsca docelowego dla wszystkich aplikacji i nie może zaręczyć, że dane kontaktowe podane przez Pracodawców będą prawidłowe. Jeżeli elektroniczne miejsce docelowe podane firmie Indeed jest nieprawidłowe, materiały aplikacyjne użytkownika nie zostaną wysłane do zamierzonego odbiorcy aplikacji. Ponadto Indeed nie gwarantuje poprawnego działania interfejsu. Indeed może jednak ostrzec użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Należy pamiętać, że Oferty pracy mogą wygasnąć w okresie między wysłaniem aplikacji a jej otrzymaniem. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne Oferty pracy ani za dostarczanie aplikacji przed datą wygaśnięcia Oferty pracy. Firma Indeed i jej dostawcy zewnętrzni mogą przechowywać aplikację użytkownika i powiązane informacje niezależnie od tego, czy Oferta Pracy została zamknięta lub czy jest nadal dostępna w Witrynie. Nie możemy również ręczyć za techniczne możliwości zewnętrznych witryn, w tym między innymi za systemy śledzenia aplikacji (ATS). Witryny zewnętrzne, w tym systemy śledzenia aplikacji wykorzystywane przez Pracodawców, mogą wyłączać odpowiedzialność za usterki techniczne, w tym za niedostarczenie aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu system śledzenia aplikacji odrzuci aplikację lub nie dostarczy jej Pracodawcy. Jeśli użytkownik wolałby, aby aplikacje lub wiadomości nie były wysyłane w ten sposób lub przechowywane w Indeed na serwerach firmy Indeed lub jej dostawców zewnętrznych, nie powinien korzystać z opcji Aplikuj z Indeed lub z funkcji przekazywania wiadomości Indeed i powinien przesłać swoje aplikacje lub wiadomości bezpośrednio do Pracodawcy, korzystając z wybranej metody, w tym pocztą tradycyjną. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Pracodawcą, aby otrzymać informacje o alternatywnych metodach aplikowania, jeśli nie chce składać aplikacji za pośrednictwem Indeed. Korzystając z systemu Aplikuj z Indeed, użytkownik w pełni wyraża zgodę na powyższe.

Korzystając z usług firmy Indeed, użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji o pracę Pracodawcy, wiadomości, pytań rekrutacyjnych, ocen umiejętności ani za ich format bądź sposób ich dostarczania oraz że Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma aplikację użytkownika ani że użytkownik otrzyma wiadomości od Pracodawcy. Należy pamiętać, że Indeed nie wybiera pytań zadawanych przez Pracodawcę ani nie decyduje o kryteriach kwalifikacji zawodowych stosowanych przez Pracodawcę. Pracodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami, przepisami prawa antydyskryminacyjnego, takimi jak Tytuł VII Ustawy z 1964 r. o prawach obywatelskich z późn. zm., Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnianiu ze względu na wiek, amerykańskiej Ustawie o osobach z niepełnosprawnościami i wszelkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności. Pracodawcy są odpowiedzialni za oferowanie alternatywnych metod selekcji, jeśli wymaga tego amerykańska Ustawa o osobach z niepełnosprawnościami lub inne podobne przepisy. Jeśli użytkownik wymaga alternatywnych metod selekcji, musi skontaktować się z Pracodawcą. Niektóre pytania mogą być oznaczone jako opcjonalne, co wskazuje jedynie, że aplikację można złożyć u Pracodawcy bez udzielania na nie odpowiedzi. Firma Indeed nie może zagwarantować, że Pracodawca rozpatrzy taką aplikację lub podejmie w stosunku do niej konkretną decyzję. Indeed nie składa gwarancji co do tożsamości Pracodawcy ani żadnej osoby pracującej na rzecz Pracodawców oraz zaleca Osobom poszukującym pracy ostrożność przy przesyłaniu aplikacji. Indeed nie może udzielić żadnej gwarancji w odniesieniu do środków z zakresu BHP stosowanych w czasie procesu rekrutacji czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Pracodawcą. Indeed zaleca osobom poszukującym pracy przestrzeganie najlepszych praktyk z zakresu BHP zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia lub podobną instytucję. Indeed nie gwarantuje, że oferta pracy jest ważna, i zaleca Osobom poszukującym pracy, aby sprawdziły jej ważność przed podjęciem działań, które mogą niekorzystnie wpływać na ich obecną pracę. Osoby poszukujące pracy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności informacji o każdym Pracodawcy lub ofercie pracy.

Korzystając z usługi Aplikuj z Indeed i udzielając odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli udzielone przez niego odpowiedzi na pytania nie satysfakcjonują Pracodawcy, oraz że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Powiadomienia te są wysyłane automatycznie po upływie czasu wskazanego przez Pracodawcę, chyba że Pracodawca poinformuje Indeed o zainteresowaniu aplikacją użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma Indeed nie decyduje o wysyłaniu tych wiadomości oraz że wszelkie takie wiadomości są wyłącznie wynikiem decyzji Pracodawcy o aktywacji Pomocy dla pracodawców i niepodjęcia w terminie wybranym przez Pracodawcę dalszych działań w związku z aplikacją użytkownika złożoną w Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Pracodawcą, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail bez pośrednictwa Usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i same w sobie nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach Pomocy dla pracodawców. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich powiadomień w ramach Pomocy dla pracodawców.

Korzystając z usługi Aplikuj z Indeed i odpowiadając na pytania rekrutacyjne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy mogli zlecić Indeed umówienie rozmów kwalifikacyjnych z Osobami poszukującymi pracy, które spełniają kryteria (na podstawie informacji podanych Indeed przez Osoby poszukujące pracy, takich jak odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, CV, odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacji) wybrane przez Pracodawców i zgodnie z dostępnością Pracodawców. Użytkownik akceptuje, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie lub przechowywanie takich zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne (które są czysto mechaniczne), że przekazywanie i przechowywanie nie są gwarantowane oraz że dostępność lub kryteria przekazane Indeed przez Pracodawcę mogą nie być dokładne. Przed umówieniem rozmowy kwalifikacyjnej Indeed może zażądać od Osób poszukujących pracy potwierdzenia zainteresowania ofertą pracy. Użytkownik i Pracodawca ponoszą pełną odpowiedzialność za potwierdzenie, czy rozmowy kwalifikacyjne zostały umówione bądź za zmianę terminu lub anulowanie rozmów kwalifikacyjnych w razie potrzeby. Decyzja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną należy wyłącznie do Pracodawcy, który może zdecydować o zaproszeniu Osoby poszukującej pracy na rozmowę kwalifikacyjną w dowolnym momencie.

Gdy użytkownik wyszukuje oferty pracy w aplikacji Oferty pracy i przechodzi do aplikowania na jakieś stanowisko, w tym stanowiska w witrynach osób trzecich, firma Indeed może sugerować, jakie informacje z profilu Indeed użytkownika warto wykorzystać w aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przejrzenie sugestii przed ich zaakceptowaniem i włączeniem do aplikacji. 

Osoby poszukujące pracy przebywające w Japonii potwierdzają, że w kontaktach z nimi w ramach usługi Aplikuj z Indeed firma Indeed będzie przedstawiona jako Indeed Hire (dalej zwana „Indeed Hire Japan”) i działa w charakterze agencji pośrednictwa pracy (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach). Indeed Hire Japan oferuje usługi zgodnie z tymi warunkami i zasadami określonymi w witrynie . Firma Indeed Hire Japan będzie wysyłać użytkownikowi tylko te Oferty pracy, które jej zdaniem będą dla niego interesujące. Użytkownik może też zakończyć współpracę z Indeed Hire Japan w dowolnym momencie.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników weryfikowania swoich adresów e-mail. Podczas aplikowania o pracę za pośrednictwem Indeed użytkownik akceptuje fakt, że może być konieczne zweryfikowanie adresu e-mail oraz że brak takiej weryfikacji może spowodować odrzucenie aplikacji.

4. Dopasowywanie Ofert pracy i Polecane oferty pracy

Dopasowane Oferty pracy to polecenia, które mogą być przedstawione w różnych formatach w Witrynie zarówno użytkownikowi jako Osobie poszukującej pracy, jak i Pracodawcom. Na przykład, Indeed może polecać Oferty pracy, które są podobne do ofert, na które użytkownik ostatnio aplikował lub polecać Pracodawcom CV, które pasują do publikowanych przez nich Ofert pracy. Usługa Dopasowywania Ofert pracy jest oferowana użytkownikowi w wersji beta i podlega naszemu Programowi Beta (zob. punkt 9 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników).

W celu wygenerowania dopasowań Indeed wykorzystuje dane zbierane za pośrednictwem naszej Witryny od Pracodawców i Osób poszukujących pracy. Dotyczy to Ofert pracy, CV, materiałów aplikacyjnych użytkownika (w tym odpowiedzi na pytania rekrutacyjne), Kwalifikacji Indeed oraz aktywności użytkownika w Indeed (takich jak wyszukiwania, kliknięcia Ofert pracy i aplikacji). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Indeed tych informacji w celu przedstawienia potencjalnych dopasowań użytkownikowi i potencjalnym Pracodawcom.

Firma Indeed może automatycznie przesyłać użytkownikowi polecane oferty pracy na adres e-mail używany do aplikowania o pracę lub adres e-mail powiązany z kontem Indeed.

5. Komunikacja i inne działania w Witrynie

 Gdy użytkownik wyświetla, wysyła lub otrzymuje wiadomości lub materiały (w tym Oferty pracy, CV, wiadomości, aplikacje, odpowiedzi na aplikacje i wszelkie inne informacje) w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tych wiadomości i materiałów, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed za pośrednictwem środków automatycznych lub w inny sposób.

Gdy Pracodawca przegląda, przesyła, przechowuje lub otrzymuje wiadomości lub materiały za pośrednictwem lub za pomocą Witryny, Indeed może poinformować użytkownika o takich działaniach. Możemy również poinformować użytkownika, że Pracodawca podjął inne działania dotyczące Oferty pracy, CV lub aplikacji użytkownika, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie CV lub aplikacji, przejrzenie CV lub aplikacji, udzielenie odpowiedzi na CV lub aplikację i podjęcie decyzji dotyczącej aplikacji lub Oferty pracy. Indeed może informować Pracodawcę o czynnościach wykonywanych przez użytkownika w Witrynie lub o korzystaniu przez niego z Witryny, na przykład o tym, że użytkownik jest online lub jest aktywny w witrynie Indeed, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podejmowanie takich działań przez firmę Indeed. W ramach tej funkcji użytkownik może otrzymywać wiadomości, w tym między innymi wiadomości SMS i e-mail lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail odpowiadające działaniom podejmowanym przez użytkownika lub Pracodawcę (gdy użytkownik aplikował na jakieś stanowisko) w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Indeed Chat lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie wiadomości lub powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik przyjmie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, ma obowiązek odpowiedzieć Pracodawcy osobno, nie polegając na powiadomieniach za pośrednictwem Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania. Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może zaproponować użytkownikowi otrzymywanie wiadomości SMS z przypomnieniem o rozmowie kwalifikacyjnej, gdy Pracodawca zaplanuje taką rozmowę z udziałem użytkownika. W takim przypadku użytkownik wprowadza swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed, co jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania wiadomości SMS na ten numer. Firma Indeed będzie wysyłać użytkownikowi tylko wiadomości SMS z przypomnieniem o takich rozmowach kwalifikacyjnych, a użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości SMS z przypomnieniem na swoim telefonie komórkowym, w tym wiadomości wysyłanych przez automatyczny system wybierania numerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli w związku z połączeniami lub wiadomościami tekstowymi w Witrynie używane są słowa „zautomatyzowane”, „automatyczne” itp., nie odnoszą się one do generowania ani przechowywania numeru telefonu. Indeed telefonuje pod numer wygenerowany i przechowywany przez użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik poda go Indeed. W przypadku zmiany numeru telefonu użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować numer na koncie Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie numeru telefonu lub skorzystanie z Witryny jest równoznaczne z nawiązaniem relacji biznesowej z Indeed oraz że Indeed może mu wysyłać wiadomości tekstowe w związku z tą relacją. Indeed może również oferować użytkownikowi możliwość korzystania z systemu przekazywania wiadomości tekstowych w celu ułatwienia mu kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy. Korzystając z tej usługi, Osoba poszukująca pracy musi przesłać ustalone z góry słowo kluczowe na numer telefonu lub krótki kod Pracodawcy podany w Witrynach lub materiałach reklamowych (takich jak szyld czy ulotka w miejscu prowadzenia działalności przez Pracodawcę). Przesyłając ustalone z góry słowo kluczowe pod numer telefonu lub krótki kod, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych o Ofertach pracy danego Pracodawcy oraz wiadomości związanych z procesem aplikacyjnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Indeed jego Danych osobowych w celu przesłania aplikacji Pracodawcy lub inne formy przetwarzania Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Aby w dowolnej chwili zrezygnować z tej usługi otrzymywania wiadomości tekstowych, należy wysłać pod podany numer telefonu lub krótki kod wiadomość tekstową o treści STOP albo skontaktować się z Centrum pomocy. Z UWAGI NA NIEUSTRUKTURYZOWANY FORMAT KOMUNIKACJI W RAMACH TEJ USŁUGI MOŻEMY NIE BYĆ W STANIE ROZPOZNAĆ INNYCH PRÓB REZYGNACJI. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług wysyłania wiadomości zależy od zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować opóźnienia techniczne. Nie możemy również ręczyć za techniczne możliwości jakichkolwiek osób trzecich w zakresie odbioru takich wiadomości SMS.

Indeed może także wstawić do wiadomości funkcję związaną z aplikacją użytkownika umożliwiającą nawiązywanie bezpośrednich połączeń z osobami trzecimi. Należy pamiętać, że ta funkcja jest udostępniana wyłącznie jako udogodnienie i takie połączenia nie są wykonywane za pośrednictwem firmy Indeed ani nie są przez nią monitorowane. Obowiązują standardowe opłaty za połączenia według stawek operatora użytkownika.

Indeed może wykorzystać adres e-mail użytkownika w celu utworzenia zastępczego adresu e-mail do komunikacji, zamiast wyświetlać Pracodawcy rzeczywisty adres e-mail użytkownika. Gdy Pracodawca otrzyma dane kontaktowe użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Pracodawca wykorzystuje te informacje. Indeed może grupować wiadomości jako historię rozmowy w ramach usługi Wiadomości Indeed. Jest to udogodnienie i niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać pogrupowane. Jeśli Pracodawca wyśle wiadomość e-mail do wielu odbiorców (np. dodając dodatkowe adresy e-mail w polu „DW” w zewnętrznym kliencie poczty e-mail), może to wpłynąć na sposób wyświetlania wiadomości w Indeed. W takim przypadku najlepiej wyświetlić rozmowę przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu.

Indeed może korzystać z chatbotów, które umożliwiają użytkownikowi podejmowanie określonych działań w Witrynie, takich jak ubieganie się o pracę, planowanie rozmów kwalifikacyjnych lub podejmowanie innych działań związanych z Witryną, Pracodawcami lub Ofertami pracy w naszej Witrynie („Chatbot”). Użytkownik rozumie, że Chatbot jest usługą zautomatyzowaną, która nie zapewnia interakcji z człowiekiem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności informacji przekazywanych za pośrednictwem Chatbota. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody czy niedogodności wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Chatbota lub z informacji przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem Chatbota.

Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi czatu lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadomienia użytkowników, że usługa czatu lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. Na przykład, użytkownik może zobaczyć opcję czatu z Pracodawcą przed aplikowaniem na konkretne oferty pracy. Pojawienie się tej opcji zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy Pracodawca włączył tę funkcję oraz czy Pracodawca i/lub Oferta pracy spełnia konkretne wymogi. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wyłączyć lub zlikwidować usługę czatu dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy.

Jeśli użytkownik włączył funkcję aktywnych powiadomień i chce ją wyłączyć, może to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.

6. Komunikacja wirtualna

Pracodawcy mogą zaoferować użytkownikowi możliwość uczestniczenia w komunikacji zdalnej i wirtualnej za pomocą produktów Indeed, w tym między innymi rozmowy kwalifikacyjnej Indeed, Platformy Rekrutacyjnej Indeed, telefonicznych rozmów kwalifikacyjnych, spotkań wirtualnych i wideorozmów kwalifikacyjnych („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, a jedynie zapewnia możliwość komunikowania się z Pracodawcami za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych zależy od zewnętrznych dostawców i że po ich stronie mogą pojawić się opóźnienia lub awarie techniczne. Nie możemy ręczyć za możliwości techniczne osób trzecich dotyczące odbioru, transmisji lub obsługi takiej komunikacji telefonicznej lub wideo. Indeed nie składa gwarancji dotyczących żadnego aspektu Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej użytkownika, w tym transmisji komunikacji telefonicznej lub wideo, jakości sygnału audio/wideo, bezpieczeństwa danych czy wykorzystania danych i ograniczeń wykorzystania danych.Indeed nie odpowiada za żadne roszczenia wynikające z korzystania z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych przez użytkownika, który zrzeka się prawa do takich roszczeń w stosunku do firmy Indeed.

Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca znajdzie czas na przeprowadzenie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, oraz nie może ręczyć za prawidłowość podanych jej informacji kontaktowych. Użytkownik rozumie również, że odpowiedzialność za wszelkie pytania, komentarze czy podjęte decyzje dotyczące zatrudnienia ponosi Pracodawca. Pracodawcy odpowiadają też za wszelkie udogodnienia potrzebne użytkownikowi podczas Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych.

UWAGA — Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne mogą być rejestrowane: użytkownik rozumie, że Pracodawca może włączyć nagrywanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Użytkownik akceptuje każde powiadomienie (wizualne, dźwiękowe lub inne), które może wskazywać, że Pracodawca włączył rejestrowanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli użytkownik nie zgadza się na rejestrowanie, powinien niezwłocznie zakończyć Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną. Korzystając z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, użytkownik akceptuje fakt, że mogą one być rejestrowane oraz że firma Indeed i dostawcy zewnętrzni mogą te nagrania przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp i je analizować. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie ma wpływu na Pracodawcę, który aktywuje funkcję nagrywania, a następnie przechowuje, wykorzystuje lub analizuje nagranie albo uzyskuje do niego dostęp. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE RÓWNIEŻ FAKT, ŻE FIRMA INDEED NIE ODPOWIADA ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NAGRYWANIA WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO TAKICH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO FIRMY INDEED.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

7. Indeed Kwalifikacje

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania ocen umiejętności wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) oraz odpowiedzi Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. Pracodawcy mogą używać narzędzia Indeed Kwalifikacje do wysyłania Kwalifikacji użytkownikowi, na które użytkownik może udzielać Odpowiedzi. Po wysłaniu przez użytkownika Odpowiedzi Pracodawca będzie mógł się z nią zapoznać, korzystając z platformy Indeed Kwalifikacje. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji.

Ocena dotyczy tylko konkretnej umiejętności. Nie są oceniane kwalifikacje Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do Pracodawcy wysyłającego Kwalifikację i sprawdzającego Odpowiedzi użytkownika. Otrzymanie Kwalifikacji lub odpowiedzenie na nią nie gwarantuje zatrudnienia lub oferty zatrudnienia, oferty pracy z jakimkolwiek konkretnym wynagrodzeniem ani żadnych dalszych kontaktów lub czynności ze strony Pracodawcy. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą, czy Odpowiedź wskazuje na wykwalifikowaną Osobę poszukującą pracy. Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli użytkownik nie odpowiedział na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez Pracodawcę, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą o tym, czy rozpatrywać ponowne Kwalifikacje w ramach swojego procesu rekrutacyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy (lub ich agencje zatrudnienia) wybierają Kwalifikacje, które powiążą ze swoimi ofertami pracy, oraz że Indeed nie wybiera Kwalifikacji wysyłanych przez Pracodawców i nie ma wpływu na wybór Pracodawcy ani na sposób wykorzystania przez niego Kwalifikacji. Użytkownik wyraża zgodę, aby pytania we wszystkich Kwalifikacjach były zadawane wyłącznie przez Pracodawcę wysyłającego Kwalifikację. Indeed może zapewnić środki, za pomocą których użytkownik może poprosić o i otrzymać dodatkowy czas na Kwalifikacje. Indeed może udostępnić narzędzie, za pomocą którego użytkownik może poprosić Pracodawcę o taką alternatywną metodę lub inne udogodnienie; Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma taki wniosek ani że na niego odpowie. Mimo, że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie ze swoim oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metoda dostarczenia tych pytań będzie zgodna z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub innymi równorzędnymi lub podobnymi przepisami.Użytkownik przyznaje, że firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za oferowanie alternatywnych metod rekrutacji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską ustawę o osobach niepełnosprawnych lub dowolną równorzędną ustawę, oraz że odpowiedzialność za oferowanie takich alternatywnych metod spoczywa wyłącznie na Pracodawcy. Jeśli użytkownik potrzebuje jakiegoś udogodnienia lub alternatywnych metod Kwalifikacji, rekrutacji lub aplikowania, musi zgłosić to Pracodawcy..

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na   fakt, że przydatność i wartość Kwalifikacji oraz Odpowiedzi zależą od zachowania poufności ich treści. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności treści Kwalifikacji i Odpowiedzi, a także do niekopiowania ich treści oraz nieomawiania jej z nikim poza Pracodawcą w ramach komunikacji dotyczącej Kwalifikacji przesłanej użytkownikowi przez Pracodawcę i odpowiedzi użytkownika.

Indeed nie ma obowiązku sprawdzania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi ani umieszczania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny dowolną Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnego powodu lub bez powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Wysłane do użytkownika łącza do Kwalifikacji mogą pozostawać aktywne po wstrzymaniu lub zamknięciu kampanii rekrutacyjnej w witrynie Indeed przez Pracodawcę. Indeed nie może zagwarantować, że po wstrzymaniu lub zamknięciu Oferty pracy przez Pracodawcę (na przykład po zatrudnieniu kandydata) Pracodawca będzie przeglądał powiązane powiadomienia lub aktualizacje, w tym Kwalifikacje, Odpowiedzi i prośby o udogodnienia. Użytkownik może nadal przystąpić do Kwalifikacji w celu dodania jej wyników do swojego Profilu Indeed lub w związku z inną aplikacją o pracę.

Indeed może również zaoferować użytkownikowi opcję poddania się wybranej Kwalifikacji niezależnie od konkretnej oferty pracy, a Odpowiedzi użytkownika zostaną przypisane do jego Profilu Indeed. Użytkownik może wybrać, czy Odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego Profil Indeed, przy czym Indeed będzie zliczać wszystkie Odpowiedzi na potrzeby generowania zbiorczych statystyk Odpowiedzi, nawet jeśli Odpowiedzi użytkownika zostaną ukryte.

Użytkownik może zostać zaproszony do automatycznego udostępniania odpowiedzi udzielonych w ramach konkretnych Kwalifikacji innym Pracodawcom, którzy wymagają tego samego testu umiejętności jako części procesu rekrutacji. Należy pamiętać, że jest to zupełnie oddzielna preferencja od ustawień udostępniania na Profilu Indeed, która reguluje jedynie, czy wyniki testu są dostępne w Indeed CV użytkownika. Wybierając opcję automatycznego udostępniania odpowiedzi udzielonych w ramach konkretnych Kwalifikacji innym Pracodawcom, którzy wymagają tego samego testu umiejętności jako części procesu rekrutacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie ani przechowywanie odpowiedzi udzielonych w ramach Kwalifikacji, które użytkownik zdecyduje się udostępnić automatycznie oraz że takie przekazywanie i przechowywanie nie jest automatyczne.

Użytkownik będący Osobą poszukującą pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Odpowiedzi, aplikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed. Użytkownik wnioskuje o udostępnienie jego Odpowiedzi Pracodawcy wysyłającemu Kwalifikację lub (w przypadku Kwalifikacji wybranych przez użytkownika) dowolnemu Pracodawcy przeglądającemu Profil Indeed użytkownika i upoważnia firmę Indeed do wykonania tych czynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbywa się to bez gwarancji, oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do wyświetlania i formatowania Odpowiedzi w sposób umożliwiający Pracodawcom ich przeglądanie razem z Odpowiedziami innych Osób poszukujących pracy. Indeed może agregować wyniki wszystkich Kwalifikacji wybranych samodzielnie przez Osobę poszukującą pracy w celu wyświetlenia percentyla dla jej Odpowiedzi. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości fakt, że wniosek o wysłanie przez Indeed Odpowiedzi do Pracodawcy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, zostanie powiadomiony o otrzymaniu, otworzy, przeczyta lub odpowie na taką Odpowiedź ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak ostrzec użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik nie będzie tworzył ani wysyłał Odpowiedzi, która: (i) zawiera ściśle poufne dane osobowe, takie jak dane konta bankowego lub karty kredytowej, dane konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych podlegających szczególnym wymogom w zakresie zgłaszania naruszeń w dowolnym kraju; (ii) zawiera informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie); lub (iii) bezpośrednio lub pośrednio narusza Zasady dotyczące Witryny.

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie złożone zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne lub oferty oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z usług Indeed Kwalifikacje.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik akceptuje fakt, że wszelkich praw przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, równości lub dyskryminacji, amerykańskiej ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich odpowiednich przepisów prawa stanowego lub podobnych przepisów regulujących działalność agencji sporządzających sprawozdania dotyczące konsumentów lub agencji sprawozdawczości kredytowej w innych krajach można dochodzić wyłącznie względem Pracodawcy.

Indeed nie jest stroną trzecią umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

8. Wynagrodzenie, kariera, zatrudnienie i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom pewne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Indeed może przykładowo przekazać użytkownikowi dane dotyczące szacunkowego wynagrodzenia związane z konkretną Ofertą pracy, liczby aplikacji na Ofertę pracy, odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy lub prawdopodobieństwa, że będzie mieć miejsce konkretne zdarzenie, na przykład zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Te informacje przekazywane przez Indeed są szacunkowe, podawane wyłącznie w celach informacyjnych i bez gwarancji, oraz mogą ulegać zmianom lub charakteryzować się różnymi poziomami dokładności. Indeed może także podawać szacowane wynagrodzenia na stronach innych niż Oferty pracy w Witrynie. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Kwota minimalnego wynagrodzenia może różnić się w zależności od kraju; aby poznać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia, należy zwrócić się do pracodawcy. Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób przyznawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że firma Indeed nie dysponuje danymi wystarczającymi do ustalenia, czy Pracodawca się do niej kwalifikuje. Niektóre dane może dostarczać Pracodawca, a firma Indeed nie gwarantuje dokładności takich danych. Indeed nie gwarantuje wiarygodności etykiet ani odznak dodawanych do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy w oparciu o dane dostarczone przez Pracodawcę, w tym dane dotyczące Ofert pracy. Indeed może także zamieszczać na Stronach pracodawców dostępne publicznie informacje na ich temat. Informacje na Stronach pracodawców publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych, podlegają zmianom oraz mogą być pozyskiwane od osób trzecich lub generowane przez osoby trzecie. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich Stron pracodawców. W celu uzyskania szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji na temat firmy prosimy o kontakt z pracodawcą.

Podobnie wszelkie informacje dotyczące kariery lub zatrudnienia przekazywane przez Indeed są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie należy ich uznawać za profesjonalne doradztwo zawodowe lub usługi rekrutacyjne (chyba, że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Hire w Japonii). Użytkownik ma świadomość, że Indeed może przekazywać sugestie lub informacje dotyczące najlepszych praktyk, jednak rozumie, że ostatecznie to użytkownik decyduje, w jaki sposób poszukiwać pracy lub kandydata. Użytkownik ma także świadomość, że dostarczając takie instrukcje dotyczące kariery lub zatrudnienia, Indeed nie działa w charakterze agencji pośrednictwa pracy ani firmy rekrutacyjnej (chyba, że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Hire w Japonii). Użytkownik ma także świadomość, że odwoływanie się do takich instrukcji dotyczących kariery lub zatrudnienia lub korzystanie z nich nie gwarantuje zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, znalezienia zatrudnienia ani zapewnienia o zatrudnieniu, a ponadto użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z takich usług lub instrukcji. W ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika Witryny firma Indeed może również wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail od specjalistów ds. zatrudnienia lub rekrutacji. Te wiadomości mogą zawierać między innymi wskazówki, jak ulepszyć swoje CV lub jak skuteczniej je wykorzystywać w procesie aplikowania o prace, pytania zadawane najczęściej podczas rozmów kwalifikacyjnych, kolejne kroki po wysłaniu aplikacji oraz jak przygotować się do nowej pracy po jej otrzymaniu.

W ramach Usług firma Indeed może zaoferować użytkownikowi możliwość kontaktu za pośrednictwem Witryny lub osobiście ze stronami trzecimi, niekiedy zwanymi coachami lub doradcami zawodowymi, w celu omówienia oferty pracy, napisania CV lub opracowania strategii rozwoju kariery. Niezależnie od metody kontaktu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te osoby trzecie nie są pracownikami Indeed oraz że firma Indeed nie odpowiada za treść takich rozmów. Użytkownik nie powinien przekazywać tym osobom trzecim danych uznanych przez siebie za informacje poufne lub szczególnie chronione informacje osobowe. Indeed nie gwarantuje jakości ani skuteczności porad, zaleceń ani wskazówek, które użytkownik może otrzymać od tych osób trzecich. Użytkownik zgadza się, że w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki rozmów użytkownika z takimi osobami trzecimi.

9. Dane Osoby poszukującej pracy

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik podejmuje różne działania w naszej Witrynie i przekazuje różne informacje. Przykładowo użytkownik wyszukuje oferty pracy, a firma Indeed rozpoznaje i przechowuje tytuły wyszukiwanych i otwieranych ofert, ich lokalizacje, ogólne widełki płacowe lub poziom doświadczenia (jeśli wskazano w Ofertach pracy), Oferty pracy, na które użytkownik aplikuje, liczbę działań użytkownika i datę ostatniej aktywności w Indeed, informacje na temat oczekiwanego wynagrodzenia lub dotychczasowego doświadczenia zawodowego przekazane firmie Indeed bezpośrednio przez użytkownika, informacje zawarte w Profilu Indeed użytkownika albo wszelkie inne zachowania użytkownika w Witrynie bądź udostępniane w niej informacje. Użytkownik dokładnie zna te dane, ponieważ to on przekazywał informacje lub podejmował działania, a dane dotyczą wyłącznie jego działań.

Gdy użytkownik rozpoczyna  aplikację o pracę w witrynie internetowej obsługiwanej przez Pracodawcę lub system śledzenia aplikacji ATS Pracodawcy, Indeed może gromadzić określone informacje o użytkowniku oraz wszelkich podejmowanych przez niego podczas wizyty działaniach za pomocą zautomatyzowanych narzędzi takich jak interfejs API, pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Zebrane informacje obejmują między innymi dane na temat wyświetlonych i klikniętych Ofert pracy oraz rozpoczętych i wypełnionych aplikacjach o pracę. Pracodawca, który korzysta z funkcji śledzenia, jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do przekazania wszelkich informacji i uzyskania wszelkich uprzednich zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma wpływu na działania wspomnianego Pracodawcy ani jego witrynę. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Indeed ze wspomnianej funkcji śledzenia i otrzymywanie z niej informacji.

Posiadając konto Indeed lub Indeed CV, użytkownik wyraża zgodę na łączenie tych danych przez Indeed z jego Profilem Indeed oraz wykorzystywanie ich do polecania użytkownikowi ofert pracy i rekomendowania użytkownika lub udostępniania jego publicznego CV Pracodawcom potencjalnie zainteresowanym kandydatami, których działania odpowiadają działaniom użytkownika w Indeed. Użytkownik wyraża zgodę także na fakt, że Indeed może się z nim skontaktować na podstawie   zaobserwowanego zachowania lub przekazanych informacji w imieniu Pracodawców lub samego Indeed. Należy pamiętać, że wyżej wymienione działania nie obejmują informacji przesłanych do użytkownika przez osoby trzecie, jednak Indeed może podawać do publicznej informacji fakt, że użytkownik niedawno korzystał z Witryny Indeed w celu korespondowania z osobą trzecią. Ponadto jeśli użytkownik ustawił swoje CV jako publiczne, oznacza to, że firma Indeed może udostępniać wszystkie wyżej wymienione informacje o użytkowniku Pracodawcom zewnętrznym. Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać takich informacji, może ustawić swoje CV jako prywatne. Uwzględnienie wszelkich wprowadzonych przez użytkownika zmian Profilu Indeed lub CV, w tym w zakresie aktualizacji lub usunięcia danych albo zmian ustawień, może zająć kilka dni.

Użytkownik może także przekazać Indeed określone dane demograficzne, np. informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności oraz o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („Dane demograficzne”). Podanie danych demograficznych wiąże się z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Indeed na potrzeby oceny i ulepszania oferowanych produktów oraz sporządzania zagregowanych sprawozdań na temat osób poszukujących pracy i udostępniania ich pracodawcom. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie Danych demograficznych, wówczas nie powinien ich przekazywać Indeed, a jeżeli takie dane zostały już przekazane, należy skierować do firmy Indeed prośbę o ich usunięcie. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dane demograficzne innych Osób poszukujących pracy lub dotyczące w jakikolwiek sposób dowolnego pracodawcy stanowią dane osobowe i w prawnie dozwolonym zakresie zrzeka się wszelkich praw do żądania ich udostępnienia oraz przeglądania w drodze wezwań sądowych, cywilnego postępowania dowodowego i innych postępowań.

Należy pamiętać, że firma Indeed może być zobligowana do wypełniania zobowiązań prawnych lub żądań instytucji państwowych, bądź ustanawiania lub wykonywania swoich praw lub do podejmowania środków ochrony prawnej przed roszczeniami. Oznacza to na przykład, że firma Indeed może otrzymać z sądów lub od organów ścigania pisma procesowe z żądaniem ujawnienia danych użytkownika, w tym danych demograficznych.

10. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić Pracodawcom do wykorzystania w procesie aplikacji narzędzia rekrutacyjne, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do selekcji telefonicznej oraz oceny. Indeed udziela Pracodawcom licencji na korzystanie z tych narzędzi zgodnie z ich uznaniem. Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pracodawcę z tych narzędzi w ramach procesu aplikacyjnego, a zadawane pytania są ustalane wyłącznie przez Pracodawcę i nie pochodzą od Indeed. Pracodawca jest jedyną osobą, która ustala, jakie odpowiedzi kwalifikują kandydata, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzia rekrutacyjnego, w tym za wyniki, które skutkują „niezamierzoną dyskryminacją”. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnianie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolne równorzędne lub podobne przepisy. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie ze swoim oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania tych pytań są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

11. Platforma Rekrutacyjna Indeed

Platforma Rekrutacyjna Indeed służy do usprawnienia procesów decyzyjnych Pracodawcy dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa kwalifikacyjna Indeed lub usługi z nią powiązane („Platforma Rekrutacyjna Indeed”). Pracodawcy mogą umożliwić użytkownikowi udział w działaniach rekrutacyjnych wspieranych przez Platformę Rekrutacyjną Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Pracodawcy wybierają metodę i sposób korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed na potrzeby swoich ofert pracy oraz że Pracodawca określa wymagania dotyczące stanowiska i konkretne potrzeby związane z rekrutacją. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE PRACODAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W ZAKRESIE SWOICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE PRACODAWCA PRZEJMUJE OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE PRACODAWCA KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYMI PRZEPISAMI I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. Indeed nie ma wpływu na proces decyzyjny dotyczący działań rekrutacyjnych Pracodawcy, ani w nim nie uczestniczy. Ponadto użytkownik rozumie, że udostępnianie przez Indeed Platformy Rekrutacyjnej Indeed i związanych z nią narzędzi nie oznacza, że nasza firma jest agencją zatrudnienia. Korzystając z Platformy Rekrutacyjnej Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawcy ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie Platformę Rekrutacyjną Indeed, będącą narzędziem umożliwiającym Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę informacji według ich uznania.

12. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i wszelkie spory wynikające z niej bezpośrednio lub pośrednio, lub związane w jakikolwiek sposób z Witryną („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa tych krajów. Wszelkie powództwa, procesy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na osobiste poddanie się wyłącznej właściwości sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis, w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie, w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

13. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny lub Elementów programu oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Ponadto jako Osoba poszukująca pracy użytkownik uznaje, że korzystanie przez niego z wyszukiwania ofert pracy, usługi Aplikuj z Indeed i innych bezpłatnych usług w Witrynie nie stanowi zakupu. Akceptacja przez użytkownika niniejszej Umowy, w tym niniejszego zrzeczenia się praw do pozwu zbiorowego, stanowi istotną część umowy umożliwiającej bezpłatne korzystanie z Witryny przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 12. powyżej.

B. Warunki korzystania z usług dla Pracodawców

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich Pracodawców i innych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Witryny lub korzystają z niej w sposób przewidziany dla osób fizycznych i/lub organizacji chcących udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, w imieniu własnym lub innych osób/organizacji, w tym m.in. agencji dokonujących zakupów na rzecz wielu stron, lub którzy w inny sposób zaakceptują warunki niniejszej Umowy. Na potrzeby punktu B Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Pracodawcy.

1. Konta Pracodawcy

Utworzenie konta Indeed lub Strony pracodawcy lub opublikowanie w Witrynie oferty pracy przedstawiającej możliwość zatrudnienia czy innych treści związanych z zatrudnieniem, w tym łączy do witryn internetowych osób trzecich („Oferty pracy”), czy to w ramach Programu „Indeed Ads” czy w inny sposób, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zastosowanie wobec niego postanowień niniejszej Umowy (w tym Umowy o przetwarzaniu danych osobowych ), warunków związanych z korzystaniem z usług Indeed i wszelkich zasad firmy Indeed, w tym Polityki prywatności firmy IndeedPolityki firmy Indeed dotyczącej plików cookie.

Przy zakładaniu konta w Indeed może być wymagana weryfikacja tożsamości użytkownika poprzez usługę zewnętrzną zwaną ID.me. Korzystając z usługi ID.me, użytkownik przesyła do ID.me swoje dokumenty tożsamości do weryfikacji za pośrednictwem firmy Indeed, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych identyfikacyjnych w ramach usługi ID.me, oraz akceptuje, że ID.me ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie, wykorzystanie lub utratę danych przekazanych przez użytkownika, w tym pobranie lub przechowywanie wszelkich identyfikacji lub identyfikatorów biometrycznych. Indeed nie gromadzi żadnych danych ani identyfikatorów biometrycznych, ani nie otrzymuje żadnych danych lub identyfikatorów biometrycznych od ID.me.

Konto użytkownika, który jest Pracodawcą, jest przeznaczone do użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodaczą, a nie od użytku prywatnego. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność, jeśli adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany przez osoby trzecie w sposób niewłaściwy lub wprowadzający w błąd. Założenie konta w Indeed jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie obowiązkowych informacji w formie wiadomości e-mail dotyczących nietypowej aktywności na koncie użytkownika w Indeed. W przypadku próby wysłania wiadomości e-mail z nazwy lub adresu e-mail, które nie są zgodne z prawdą, poprawne, aktualne lub pełne, zastrzegamy sobie prawo do pominięcia takiej wiadomości, a próba wysłania takiej wiadomości e-mail stanowi naruszenie naszych warunków. Pracodawcy mogą zażądać od Indeed zablokowania konta w dowolnej chwili, kontaktując się z Centrum pomocy pracodawcy. Zwracamy uwagę, że firma Indeed może być zobowiązana do zachowania danych biznesowych odnoszących się do tego konta, aby wywiązać się ze swych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeśli agent Pracodawcy zechce uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub je usunąć, powinien zastosować się do instrukcji wymienionych w punkcie 10 niniejszej Polityki prywatności.

W niektórych przypadkach kilku użytkowników może być powiązanych z tym samym kontem („Powiązane konto”). Powiązane konto jest tworzone, gdy główny właściciel lub główni właściciele („Administrator”) konta Pracodawcy zaprasza(-ją) innych użytkowników do tego samego konta. Administrator może zapewnić takim innym użytkownikom różne poziomy dostępu i funkcjonalności („Role”) w ramach konta, jak opisano w witrynie, w tym m.in. dostęp do danych konta, w tym m.in. Danych osobowych kandydata znajdujących się na koncie zapraszającego użytkownika, który zakupił usługi od firmy Indeed w ramach takiego konta. Jeśli użytkownik jest Administratorem dodającym użytkownika do Roli lub kilku Ról, użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest uprawnionym przedstawicielem tego konta oraz że ma upoważnienie do umożliwienia udostępniania tych danych i współdzielenia dostępu. Ponadto użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, powództw, żądań, odszkodowań, zobowiązań, obowiązków, strat, ugód, wyroków, kosztów i wydatków (w tym bez ograniczeń kosztów obsługi prawnej) wynikających z udostępniania takich danych, współdzielenia dostępu do konta użytkownika i zakupów w ramach konta użytkownika. Przy korzystaniu z Powiązanego konta każdy użytkownik mający dostęp do określonych Ról może mieć dostęp do wszelkich informacji dotyczących konta, w tym: wiadomości i działań wszystkich pozostałych użytkowników oraz kandydatów w ramach Powiązanego konta, kontaktów zawartych w CV i danych rozliczeniowych, oraz wyraża zgodę na taki dostęp. Podczas korzystania z Powiązanego konta użytkownik posiadający dostęp do określonych Ról ma też możliwość zakupu produktów Indeed w ramach konta użytkownika, który akceptuje fakt, że ma obowiązek zapłaty za wszystkie takie zakupy. Przyjęcie zaproszenia innego użytkownika do powiązania swojego Konta Pracodawcy z jego Kontem Pracodawcy jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, że wszelkie informacje o aktywności na Koncie Pracodawcy, np. o podejmowanych działaniach i czasie ich podjęcia, będą widoczne dla pozostałych powiązanych użytkowników. Zaproszeni użytkownicy nie będą natomiast widzieć aktywności na koncie Osoby poszukującej pracy, w tym na przykład wyszukiwanych ofertach pracy, aplikacjach czy informacjach na Profilu Indeed.Można w każdej chwili zrezygnować z powiązania swojego konta poprzez ustawienia konta.Ponadto administrator przypisany do danego Konta Pracodawcy może w dowolnej chwili usunąć powiązanie zaproszonych użytkowników z tym kontem i   otrzymać powiadomienie, jeżeli na Powiązane konto użytkownika nastąpiło logowanie ze zbyt wielu urządzeń.

Zmiana adresu: jeśli użytkownik podał nam adres rozliczeniowy, który ulegnie zmianie z adresu na terytorium Stanów Zjednoczonych na adres poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub z adresu poza terytorium Stanów Zjednoczonych na adres na terytorium Stanów Zjednoczonych, użytkownik będzie nadal zobowiązany do przestrzegania niniejszej Umowy z tą samą stroną Indeed przez pozostałą część miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się, że z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego będzie przestrzegał niniejszej Umowy z właściwą stroną Indeed wskazaną w pierwszym ustępie niniejszej Umowy w odniesieniu do takiego nowego terytorium.

Jeśli na koncie pracodawcy w witrynie Indeed zapisane są dane karty kredytowej na potrzeby płatności za produkt lub usługę Indeed, Indeed może obciążać tę kartę w związku z zamawianymi przez użytkownika dodatkowymi produktami lub usługami.

Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może wysyłać Osobom poszukującym pracy powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa konta Pracodawcy, również wtedy, gdy takie konto jest powiązane z użytkownikiem. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryn Indeed. Użytkownik rozumie, że te oferty są dostarczane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji, oraz że korzysta z takich informacji według własnego uznania. Użytkownik będący Pracodawcą jest odpowiedzialny za korzystanie przez siebie z Witryny i oferowanych w niej narzędzi, w tym za swoje decyzje dotyczące opisu stanowiska i wymogów stanowiska, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a także za wybór osób, z którymi prowadzi rozmowy kwalifikacyjne i które zatrudnia. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje przekazane przez Indeed. Indeed może ograniczyć możliwość publikowania ofert pracy lub widoczność ofert użytkownika, jeśli wydają się one wskazywać wynagrodzenie niższe niż minimalne. Jednakże Indeed nie odpowiada za zgodność z wymogami dotyczącymi płacy minimalnej; taka odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie użytkownika.

2. Usługi dla Pracodawców, w tym Aplikuj z Indeed i Pytania rekrutacyjne

Użytkownik wyraża także zgodę na to, że w ramach usługi świadczonej na rzecz Osób poszukujących pracy Indeed może aktywować funkcję przekazywania Aplikuj z Indeed w celu korzystania z niej w związku z Ofertami pracy użytkownika oraz że Osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie Ofertami pracy za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed oraz że aplikacje będą przesyłane przez Indeed na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik zgadza się też na aktywowanie przez firmę Indeed chatbota, który umożliwia Osobom poszukującym pracy aplikowanie na Ofertę pracy użytkownika poprzez odpowiadanie na pytania. Wysłane przez Osobę poszukującą pracy odpowiedzi są prezentowane użytkownikowi jako aplikacja o pracę. Korzystając z narzędzi Indeed do zarządzania kandydatami, w tym między innymi Panelu pracodawcy, lub aktywując funkcję Aplikuj z Indeed do przekazywania Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt udostępniania przez Indeed funkcji umożliwiających mu podejmowanie działań dotyczących Osoby poszukującej pracy, na przykład narzędzi do umawiania rozmów kwalifikacyjnych, przeglądania CV i odrzucania kandydatów. Użytkownik wyraża zgodę na to, że, gdy korzysta z tych narzędzi do zarządzania kandydatami, Indeed może zebrać w jeden dokument materiały dotyczące aplikacji kandydata, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji i inne informacje podane przez użytkownika. Ponadto użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie lub przechowywanie takich materiałów dotyczących aplikacji oraz że to użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez siebie wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących przechowywania danych lub sprawozdawczości.  Korzystając z tych narzędzi, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem Indeed. Indeed może przechowywać takie informacje niezależnie od tego, czy wakat został już obsadzony.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść wiadomości e-mail, formularza aplikacyjnego, pytań weryfikacyjnych użytkownika lub ich format, kryteria zapraszania kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, tworzonych przez siebie, aktualizowanych i zarządzanych Stron pracodawców, wszelkich publikowanych Ofert pracy i wiadomości wysyłanych za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed lub w inny sposób oraz wyraża zgodę, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takiej treści, w tym w zakresie jej zgodności z prawem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że kryteria wyboru są związane z danym stanowiskiem, że nie zadaje „pytań dotyczących niepełnosprawności” ani pytań dotyczących zdrowia zabronionych prawem oraz że nie wyklucza kandydatów z niepełnosprawnościami bądź osób należących do grup chronionych prawem. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyraźne wskazanie dostępnych, uzasadnionych udogodnień, aktywnie odpowiadając na wszelkie prośby dotyczące udogodnień i udzielając Osobom poszukującym pracy informacji, jak poprosić o udogodnienia.

Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Indeed odrzuciła lub usunęła dowolną Ofertę pracy lub dowolne pytanie do Osoby poszukującej pracy z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Na przykład, Indeed może usunąć dowolną Ofertę pracy lub dowolne pytanie, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminuje Osoby poszukujące pracy. Bezpośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy lub pytanie w sposób wyraźny określa, iż potrzebne są wyłącznie Osoby poszukujące pracy odpowiadające określonym kryteriom, przez co wyklucza inne osoby z powodu np. ich płci, rasy, wieku lub niepełnosprawności. Pośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy lub pytanie w sposób domniemany wyklucza określone grupy Osób poszukujących pracy, uniemożliwiając im spełnienie wymogów oferty pracy. Użytkownik rozumie i i wyraża zgodę na fakt, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za uniknięcie dodawania Ofert pracy lub pytań, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują Osoby poszukujące pracy lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Indeed nie gwarantuje dostarczenia ani otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail lub materiałów dotyczących aplikacji Osoby poszukującej pracy ani tego, że podczas przesyłania lub przechowywania danych nie wystąpią błędy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odwiedzanie Panelu pracodawcy w celu przejrzenia aplikacji o pracę i innych informacji.  Wszelkie powiadomienia, takie jak wiadomości e-mail, które użytkownik otrzymuje w sprawie aplikacji lub innych czynności, są mu dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia i nie powinien on na nich polegać.

Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe. Jeśli użytkownik nie chce wysyłać wiadomości, np. listu z ofertą pracy, do Osoby poszukującej pracy za pośrednictwem funkcji przekazywania Indeed, nie powinien korzystać z funkcji przekazywania Indeed i może skontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą innej metody. W przypadku korzystania z funkcji Aplikuj z Indeed w Indeed zostanie podjęta próba przesłania aplikacji za pomocą danych kontaktowych podanych firmie Indeed przez użytkownika, przy czym Indeed nie jest w stanie zweryfikować tych danych kontaktowych. W przypadku, gdy użytkownik poda niepoprawne dane kontaktowe, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie poprawek, odpowiednie reagowanie lub podjęcie wszelkich działań koniecznych do ochrony prywatności takich Osób poszukujących pracy oraz zwolni firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego szkód.

Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na Ofertę pracy lub potwierdzają obecność, firma Indeed może je poprosić o przekazanie określonych danych demograficznych, np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności albo o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („Dane demograficzne”). Korzystając z Programu, użytkownik potwierdza, że Indeed może gromadzić Dane demograficzne od Osób poszukujących pracy aplikujących na Ofertę pracy użytkownika oraz że Indeed może je wykorzystać w celu oceny i doskonalenia swoich produktów. Ponadto użytkownik wyraża zgodę, że jako Pracodawca nie ma żadnych możliwości, prawa ani upoważnienia do wyświetlania ani dostępu do Danych demograficznych dotyczących Osób poszukujących pracy lub pracodawców, w tym w drodze wezwania sądowego, cywilnego postępowania dowodowego lub innego postępowania bez ich zgody. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące struktury demograficznej Osób poszukujących pracy, które aplikują na daną ofertę.

Korzystając z funkcji Aplikuj z Indeed w odniesieniu do swoich Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt dodawania przez Indeed funkcji do odpowiednich wiadomości e-mail. Dodatkowo Indeed może w imieniu użytkownika wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem do Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Indeed może także w imieniu użytkownika przesyłać do Osób poszukujących pracy wiadomości e-mail z informacją, że Oferta pracy użytkownika może pasować do CV Osoby poszukującej pracy. W przypadku korzystania z pytań rekrutacyjnych użytkownik może mieć możliwość zlecenia Indeed przesyłania powiadomień o odrzuceniu, jeśli dana Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na pytania w sposób określony w instrukcji online. Kandydaci wybierający tę opcję otrzymają powiadomienia o odrzuceniu, a ich status zostanie ustawiony jako odrzucony w panelu kandydata. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu ani przechowywaniu takich lub wszystkich innych powiadomień o odrzuceniu (co odbywa się drogą czysto automatyczną), że przekazywanie ani przechowywanie nie są gwarantowane oraz że Osoba poszukująca pracy mogła odpowiedzieć niepoprawnie na pytania rekrutacyjne. W przypadku korzystania z narzędzi firmy Indeed do zarządzania kandydatami, użytkownik może mieć możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o odrzuceniu do kandydatów, których status ustawi na „odrzucony”. Wybranie przez użytkownika tej opcji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, że przesyłanie lub przechowywanie powiadomień o odrzuceniu nigdy nie odbywa się według uznania firmy Indeed.

Użytkownik może również otrzymać opcję korzystania z narzędzi do zarządzania kandydatami w celu umawiania w imieniu użytkownika rozmów kwalifikacyjnych z Osobami poszukującymi pracy, które spełniają kryteria wybrane przez użytkownika. Wybór tej opcji przez użytkownika oznacza, że Osoby poszukujące pracy będą umawiane i będą otrzymywać zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne w imieniu użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail w zależności od tego, czy informacje podane Indeed przez Osobę poszukującą pracy (np. odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, CV, odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacje) pasują do kryteriów ustalonych przez użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że ustalone kryteria wyboru są związane z zatrudnieniem, zadawane pytania nie „dotyczą niepełnosprawności” ani zdrowia i nie naruszają przepisów prawa oraz że osoby z niepełnosprawnościami lub osoby należące do innych grup chronionych prawem nie są wykluczane z rekrutacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod rekrutacji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych lub jakiekolwiek podobne przepisy. Użytkownik ponadto akceptuje, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie lub przechowywanie takich zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne (które są czysto mechaniczne), że przekazywanie i przechowywanie nie są gwarantowane oraz że informacje przekazane Indeed przez Osobę poszukującą pracy mogą nie być dokładne. Przed umówieniem rozmowy kwalifikacyjnej Indeed może zażądać od Osób poszukujących pracy potwierdzenia zainteresowania ofertą pracy. Pracodawca ponosi ostatecznie odpowiedzialność za potwierdzenie, czy rozmowy kwalifikacyjne zostały umówione bądź za zmianę terminu lub anulowanie rozmów kwalifikacyjnych w razie potrzeby. Decyzja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną należy wyłącznie do Pracodawcy, który może w dowolnym momencie zaprosić dowolną Osobę poszukującą pracy na taką rozmowę. Umawiając takie rozmowy kwalifikacyjne Indeed nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy ma kwalifikacje, spełnia kryteria ustalone przez Pracodawcę ani że informacje przekazane Indeed przez Osobę poszukującą pracy są dokładne. Narzędzia firmy Indeed do zarządzania kandydatami mają umożliwić Pracodawcom wydajniejszą komunikację z Osobami poszukującymi pracy, według uznania. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich pytań kwalifikacyjnych, wszelkie decyzje o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu rozmów kwalifikacyjnych lub ofert oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzia Indeed do zarządzania kandydatami. Użytkownik korzystający z innych narzędzi do zarządzania kandydatami akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy oraz że oferując te narzędzia do zarządzania kandydatami, Indeed nie działa jako agencja zatrudnienia.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed może podjąć działania w celu wykrywania i ograniczania aplikacji stanowiących spam, w tym poprzez narzucenie wymogu listu motywacyjnego dla kandydatów. Indeed nie sprawdza tożsamości każdej Osoby poszukującej pracy, która aplikuje na ofertę pracy użytkownika, ani nie zna motywacji Osoby poszukującej pracy do aplikowania na ofertę pracy użytkownika, a tym samym Indeed nie zapewnia żadnych gwarancji w zakresie kwalifikacji Osoby poszukującej pracy lub jej zainteresowania ofertą pracy użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że usługa Aplikuj z Indeed i funkcje przekazywania Indeed nie są objęte gwarancją oraz że Indeed nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wiadomości przekazywane pomiędzy użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownik oraz Osoba poszukująca pracy.

Korzystając z dowolnego produktu do automatycznej telefonicznej weryfikacji kandydatów, użytkownik wyraża zgodę na to, że prosi Indeed o przesłanie Osobie poszukującej pracy numeru telefonu, pod który może ona zadzwonić w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas rekrutacji telefonicznej. Użytkownik wyraża zgodę na to, że te pytania stanową element procesu aplikacji, są określane wyłącznie przez użytkownika i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik wyraża także zgodę na to, że prosi firmę Indeed wyłącznie o rejestrowanie odpowiedzi Osoby poszukującej pracy na pytania weryfikacyjne zadane przez użytkownika oraz że Indeed przekaże użytkownikowi zarejestrowane odpowiedzi na te pytania. Użytkownik zgadza się na przesłuchanie i przeanalizowanie nagrania przez firmę Indeed zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich rozmów rekrutacyjnych i odpowiedzi, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania.

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec stron trzecich (w tym bez ograniczeń z uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających ze Strony pracodawców stworzonej przez użytkownika lub wobec której zgłasza on roszczenie, Ofert pracy lub pytań rekrutacyjnych (lub odpowiedzi na nie) zamieszczonych przez użytkownika lub dowolnej wiadomości wysłanej przez użytkownika. Indeed może udostępnić dane z analiz Ofert pracy na Stronie pracodawcy lub w innym miejscu w Witrynie, może też przekazać dane z analiz konta Pracodawcy dowolnej osobie z firmy użytkownika, według uznania Indeed. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieuregulowaną fakturę lub zaległe należności na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z takiego produktu Indeed, a także z innych produktów Indeed, w tym między innymi z produktów Indeed, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieuregulowanych faktur lub zaległego salda na koncie. Indeed może nałożyć (i) kary za zaległe płatności, zgodnie z wysokością bieżących stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej plus 10% lub maksymalne odsetki dozwolone prawem w zależności od tego, która kwota jest niższa, (ii) ustawowe odszkodowanie ryczałtowe na pokrycie kosztów dochodzenia należności, jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, oraz (iii) wszelkie uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych płatności.

W przypadku przeglądania, przesyłania, przechowywania lub otrzymywania materiałów (w tym Ofert pracy, CV i wiadomości) przez użytkownika za pośrednictwem lub za pomocą Witryny firma Indeed może na przykład wykorzystać takie materiały na potrzeby analizy danych, kontroli jakości lub w celu ulepszenia Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania i pozostałych ofert Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom) w sposób zautomatyzowany lub inny. Gdy użytkownik przegląda, przesyła, przechowuje lub otrzymuje materiały za pośrednictwem lub za pomocą Witryny albo gdy tylko używa Witryny lub ją odwiedza, firma Indeed może informować Osobę poszukującą pracy, że użytkownik podjął działanie, na przykład dotyczące Oferty pracy, CV lub aplikacji Osoby poszukującej pracy, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie CV lub aplikacji, przeglądanie CV lub aplikacji, udzielenie odpowiedzi na CV lub aplikację i podjęcie decyzji dotyczącej aplikacji lub Oferty pracy, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podjęcie takich działań przez firmę Indeed.

Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób przyznawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że Indeed nie posiada wystarczających danych, aby określić, czy Pracodawca kwalifikuje się do etykiety lub odznaki. Niektóre dane mogą być dostarczane przez Pracodawcę, a Indeed nie gwarantuje dokładności takich danych. Indeed nie gwarantuje dokładności żadnych etykiet bądź odznak, które są dodane do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy w ramach informacji przekazanych przez Pracodawcę, w tym informacji dotyczących Ofert pracy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia funkcji etykiet lub odznak w dowolnym momencie wedle własnego uznania.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu programowania aplikacji (API) Indeed lub z niego korzysta, w tym uzyskując dostęp do Witryny lub dowolnej aplikacji Indeed lub systemu śledzenia aplikacji (ATS) i korzystając z nich za pośrednictwem interfejsu API, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej Umowy, Warunków korzystania z Interfejsu API firmy Indeed, Polityki prywatności Indeed, Zasad dotyczących Witryny oraz wszelkich innych zasad udostępnionych przez firmę Indeed. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ NA FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO DOWOLNEGO INTERFEJSU API I KORZYSTA Z NIEGO WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z DOWOLNEGO INTERFEJSU API FIRMY INDEED. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności i ujawnionych informacji w odniesieniu do świadczonych usług, metody rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Interfejsu API zamiast bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji Indeed, użytkownik akceptuje wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, nie usprawiedliwia braku informacji lub zrozumienia produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji Indeed.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników, w tym Osób poszukujących pracy, które aplikują na ofertę użytkownika, weryfikowania swoich adresów e-mail. Nie gwarantujemy jednak weryfikacji adresów e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z oprogramowania, które odrzuca aplikacje przesłane z niezweryfikowanych adresów e-mail. 

Ponadto użytkownik uznaje, że zgodność z wszelkimi wymogami rządowymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów, takimi jak zasada Biura Programów Zgodności z Kontraktami Federalnymi (OFCCP) prowadzenia rejestru aplikacji internetowych stanowi wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

3. Dopasowanie Ofert pracy

Dopasowane Oferty pracy to polecenia, które mogą być przedstawione w różnych formatach w Witrynie zarówno użytkownikom jako Pracodawcom, jak i Osobom poszukującym pracy. Na przykład, Indeed może polecać CV, które są pasują do Ofert pracy, które użytkownik ostatnio opublikował lub polecać Oferty pracy Osobom poszukującym pracy, które są podobne do Ofert pracy, na które ostatnio aplikowały. Usługa Dopasowywania Ofert pracy jest oferowana użytkownikowi w wersji beta i podlega naszemu Programowi Beta (zob. punkt 9 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników).

W celu wygenerowania dopasowań Indeed wykorzystuje dane zbierane za pośrednictwem naszej Witryny od Pracodawców i Osób poszukujących pracy. Dotyczy to Ofert pracy, CV, materiałów aplikacyjnych użytkownika (w tym odpowiedzi na pytania rekrutacyjne), Kwalifikacji Indeed oraz aktywności użytkownika w Indeed (takich jak wyszukiwania, kliknięcia Ofert pracy i aplikacji). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Indeed tych informacji w celu przedstawienia potencjalnych dopasowań użytkownikowi i potencjalnym Osobom poszukującym pracy.

4. Wynagrodzenie, aplikacje i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom pewne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Przykładowo Indeed może podawać Osobom poszukującym pracy dane dotyczące szacunkowych wynagrodzeń dla danej Oferty pracy, liczbę aplikacji na Ofertę pracy lub odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy, a użytkownikowi szacunkową liczbę aplikacji na daną Ofertę pracy. Wszystkie tego rodzaju dane przekazywane przez Indeed są szacunkowe i podawane wyłącznie w celach informacyjnych, mogą pochodzić od strony trzeciej oraz ulegać zmianom lub charakteryzować się różnym stopniem dokładności. Jeśli użytkownik uczestniczy w Programie Indeed Ads, a jego budżet reklamowy Oferty sponsorowanej jest określany na podstawie liczby aplikacji, opłata zostanie mu naliczona w oparciu o ustaloną przez Indeed liczbę aplikacji podaną w Panelu pracodawcy, a nie na podstawie liczby aplikacji podanej Osobom poszukującym pracy wyłącznie do celów informacyjnych. Indeed może także podawać szacowane wynagrodzenia na stronach innych niż Oferty pracy w Witrynie.

Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Indeed może też podawać dane dotyczące wyświetleń w związku z Ofertą pracy. Takie dane są podawane tylko w celach informacyjnych i mogą ulegać zmianom w dowolnym momencie. Indeed nie gwarantuje ich poprawności. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany metody pomiaru takich danych w dowolnym momencie.

Indeed może oferować szablony ofert pracy wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając z tych treści, użytkownik przyjmuje je jako własne i ponosi odpowiedzialność za ich prawdziwość, stosowność i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie treści dostarczane przez Indeed, w tym szablony informacji o ofercie pracy i szacowana liczba aplikacji na daną ofertę pracy, służą wyłącznie celom informacyjnym, mogą zawierać informacje lub opierać się na informacjach dostarczanych przez strony trzecie, są dostarczane bez gwarancji, podlegają zmianom i mają różny poziom dokładności. Szacowane aplikacje nie stanową gwarancji przyszłych wyników.

5. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić użytkownikowi narzędzia rekrutacyjne do wykorzystania w przypadku kandydatów aplikujących na ofertę pracy, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do rekrutacji telefonicznej oraz kwalifikacje. Indeed udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z tych narzędzi wedle uznania użytkownika. Korzystając z dowolnego produktu rekrutacyjnego udostępnionego użytkownikowi przez firmę Indeed, użytkownik potwierdza, że zdecydował się korzystać z tych narzędzi w ramach swojego procesu aplikacji, a pytania merytoryczne zadawane lub wybierane przez użytkownika są określane wyłącznie przez niego i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie takich narzędzi rekrutacyjnych zgodnie z prawem, w tym: Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami; obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, równości i zakazu dyskryminacji, takimi jak Tytuł VII Ustawy z 1964 r. o prawach obywatelskich z pózn. zm., Ustawą o dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek, amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych lub inną podobną ustawą federalną, stanową lub lokalną; oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych lub prywatności.  Użytkownik akceptuje fakt, że Kwalifikacja dotyczy tylko konkretnej wiedzy lub umiejętności. Nie ocenia kwalifikacji Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska ani jej zdolności do wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Kwalifikacji razem z innymi procesami rekrutacyjnymi i zatrudnienia w celu pomiaru tylko tej wiedzy lub tych umiejętności i/lub innych cech, które są 1) związane ze stanowiskiem pracy oraz 2) wymagane od kandydatów w pierwszym dniu pracy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jego kryteria wyboru są związane z zatrudnieniem, zadawane pytania nie „dotyczą niepełnosprawności” ani zdrowia i nie naruszają przepisów prawa oraz że osoby z niepełnosprawnościami lub osoby należące do innych grup chronionych prawem nie są wykluczane z rekrutacji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyraźne wskazanie dostępnych, uzasadnionych udogodnień, aktywnie odpowiadając na wszelkie prośby dotyczące udogodnień i udzielając Osobom poszukującym pracy informacji, jak poprosić o udogodnienia. Osoby poszukujące pracy, które skontaktują się z Indeed z prośbą o udogodnienia, zostaną skierowane do użytkownika za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych Indeed. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie swojej skrzynki odbiorczej pod kątem takich próśb. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje zgodności z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z narzędzia rekrutacyjnego, w tym wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności dowolnego narzędzia rekrutacyjnego z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub inną podobną ustawą lub „niezamierzonej dyskryminacji”, spowodowanych używaniem dowolnego narzędzia rekrutacyjnego.

Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu, użytkownik musi wyrazić zainteresowanie aplikacją w Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail do Osoby poszukującej pracy bez pośrednictwa usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach usługi Asystenta Pracodawcy. Jeśli użytkownik dokona aktywacji Pomocy dla pracodawców, musi kontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą narzędzia udostępnionego przez firmę Indeed, aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu przez Pomoc dla pracodawców. W przypadku aktywowania Pomocy dla pracodawców przez użytkownika kandydaci, z którymi użytkownik nie podejmie komunikacji w wybranym przedziale czasowym otrzymają powiadomienie o odrzuceniu, a użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie firmy Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego roszczeń. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na fakt, że firma Indeed może powiadomić Osoby poszukujące pracy o szacunkowym terminie, w którym mogą spodziewać się odpowiedzi użytkownika, na podstawie ram czasowych wybranych przez użytkownika w Pomocy dla pracodawców.

6. Komunikacja za pośrednictwem Indeed

Użytkownik może otrzymywać wiadomości, wiadomości e-mail lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail odpowiadające działaniom podejmowanym przez niego lub Osobę poszukującą pracy w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Indeed Chat lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie wiadomości lub powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Osobą poszukującą pracy, ma obowiązek skontaktować się z nią w tej sprawie osobno, aby upenić się, że wie ona o rozmowie kwalifikacyjnej, nie polegając na powiadomieniach wysyłanych przez Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania. Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu i adres e-mail) i zastąpić je aliasem. Przykładowo, Indeed może zamaskować informacje kontaktowe Osoby poszukującej pracy zawarte w CV lub aplikacji. Indeed może również zamaskować adres e-mail lub numer telefonu użytkownika, a Osoba poszukująca pracy, kontaktując się z użytkownikiem, może zobaczyć zastępczy adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z Osobą poszukującą pracy używającą zamaskowanego numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeśli użytkownik kontaktuje się z Osobą poszukującą pracy z zamaskowanego numeru telefonu i nie zostawi informacji kontaktowych, to po wygaśnięciu zamaskowanego numeru Osoba poszukująca pracy może nie być w stanie skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, chyba że użytkownik udostępni swoje rzeczywiste informacje kontaktowe. Gdy Osoba poszukująca pracy otrzyma dane kontaktowe użytkownika, przyjmuje on do wiadomości, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Osoba poszukująca pracy wykorzysta te dane. Indeed może grupować wiadomości jako część rozmowy w ramach usługi Wiadomości Indeed. Jest to udogodnienie i niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać pogrupowane. Jeśli użytkownik wyśle wiadomość e-mail do wielu odbiorców (np. dodając dodatkowe adresy e-mail w polu „DW” w zewnętrznym kliencie poczty e-mail), może to wpłynąć na sposób wyświetlania wiadomości w Indeed. W takim przypadku najlepiej wyświetlić rozmowę przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu.  Jeśli użytkownik wysyła lub otrzymuje wiadomość w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tej wiadomości, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed.

W szczególności jeśli użytkownik doda Ofertę pracy bezpośrednio w Indeed, aplikacje są przesyłane wyłącznie do panelu użytkownika w Indeed; wszelkie inne powiadomienia, które użytkownik może otrzymywać, są dostarczane wyłącznie w ramach udogodnienia. Użytkownik może na przykład nie otrzymywać powiadomień e-mail dotyczących aplikacji, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała poprawnie na pytania rekrutacyjne, mimo że takie aplikacje będą wysyłane do panelu użytkownika Indeed. Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi Indeed Chat lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadamiania Osób poszukujących pracy, że usługa Indeed Chat lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. Przykładowo, użytkownik może mieć uprawnienia do włączania czatu przed aplikowaniem na konkretne Ofert pracy. Aby zachować uprawnienia do czatu przed aplikowaniem, użytkownik musi odpowiedzieć na wiadomości Osoby poszukującej pracy w czasie określonym w Witrynie. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wyłączyć lub zlikwidować usługę czatu dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy.

7. Komunikacja wirtualna 

Indeed może zaoferować użytkownikowi opcję zarządzania komunikacją zdalną i wirtualną z Osobami poszukującymi pracy w ramach produktów Indeed, w tym między innymi Rozmową kwalifikacyjną Indeed, Platformą Rekrutacyjną Indeed, telefonicznymi rozmowami kwalifikacyjnymi, spotkaniami wirtualnymi i wideorozmowami kwalifikacyjnymi („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Usługi mogą obejmować udostępnienie użytkownikowi usług planowania, prowadzenia wideokonferencji i konferencji internetowych, wynajmowania sal konferencyjnych oraz innych usług opartych na współpracy oferowanych przez zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji w zakresie transmisji komunikacji wirtualnej. Indeed nie gwarantuje (1) dostępności takich usług w chwili, gdy użytkownik spróbuje z nich skorzystać, (2) jakości takich usług ani (3) terminów Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych uzgodnionych przez użytkownika z Osobami poszukującymi pracy. Ponadto Indeed nie weryfikuje tożsamości ani kwalifikacji Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik umawia się na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod komunikacji lub prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli takie są wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ ANI PRZECHOWYWANIE NAGRAŃ WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

Na życzenie użytkownika Indeed może wystosować zaproszenia na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne do dodatkowych przedstawicieli firmy użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed wystosuje takie zaproszenia w jego imieniu na podstawie dostarczonych przez niego adresów e-mail tych przedstawicieli, ale Indeed nie odpowiada za nieścisłości w przekazanych przez niego informacjach kontaktowych. Ponadto Indeed nie odpowiada za zachowanie i działania przedstawicieli użytkownika, za które pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania swoich dodatkowych przedstawicieli do przestrzegania Warunków Indeed i robi to poprzez wystosowanie do nich zaproszeń.

Użytkownik rozumie, że Indeed jedynie zapewnia mu możliwość komunikowania się z Osobami poszukującymi pracy za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Indeed nie jest stroną Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych użytkownika ani nie uczestniczy w żadnych ustaleniach pomiędzy użytkownikiem a Osobami poszukującymi pracy. Użytkownik odpowiada za wszelkie prośby ze strony Osób poszukujących pracy dotyczące udogodnień. Przykładowo, jeśli poproszą one o tłumacza języka migowego, odpowiedzialność za jego zapewnienie ponosi użytkownik, o ile jest on do tego zobligowany przez prawo.

Rejestracja Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych: użytkownik będący Pracodawcą może mieć możliwość rejestrowania Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie może rejestrować, przechowywać ani analizować Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych bez zgody Osób poszukujących pracy i wszystkich uczestników. Rejestrując Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną, użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Indeed, że zadbał o wszystkie niezbędne zgody i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa stanowego i federalnego. Decydując się na rejestrowanie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, użytkownik akceptuje fakt, że dostawcy zewnętrzni i firma Indeed mogą te nagrania przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp. Jednocześnie użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie jest zobligowana do przechowywania ani zachowywania nagrań Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. PONADTO UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ FIRMĘ INDEED Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ZARZUTÓW, ROSZCZEŃ, POWÓDZTW, ŻĄDAŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, OBOWIĄZKÓW, STRAT, UGÓD, WYROKÓW, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z REJESTRACJI WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

8. Strony pracodawców

W przypadkach, kiedy użytkownik dodaje Ofertę pracy bezpośrednio w Indeed lub wysyła wniosek o stronę docelową w tym portalu, taką jak Indeed Next, firma Indeed może automatycznie wygenerować na jego potrzeby Stronę pracodawcy. Użytkownik rozumie, że w Indeed mogą być wyświetlane dostępne publicznie informacje o jego firmie na Stronie pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszym użytkownik upoważnia firmę Indeed do zatwierdzenia w jego imieniu takiej Strony pracodawcy, która zostanie oznaczona jako „Potwierdzony profil” i będzie umożliwiać edycję i dodawanie informacji do Strony pracodawcy. Strony pracodawców umożliwiają dodawanie Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej) przez osoby niemające powiązań z firmą, która jest właścicielem Strony pracodawcy, co obejmuje między innymi pytania i odpowiedzi na Stronach pracodawców. Dodatkowo Indeed może uwzględnić na Stronie pracodawcy wszystkie Oferty pracy dodane w Witrynie, w tym między innymi oferty zamieszczone bezpośrednio w Indeed, a także te indeksowane przez Indeed. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści edytowane lub zamieszczane przez niego na Stronie pracodawcy, utworzone przez użytkownika lub na jego potrzeby, w tym między innymi dostarczane przez niego zdjęcia lub filmy, a także treści w zewnętrznych witrynach internetowych dostępnych z poziomu treści zamieszczanych przez użytkownika na Stronie pracodawcy.

Indeed może dodatkowo oferować Strony pracodawców Indeed Premium, co obejmuje funkcje dostępne tylko w ramach subskrypcji i może podlegać naliczaniu opłat wskazanych w zamówieniu reklamy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tych funkcji w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Ponadto te funkcje mogą obejmować analitykę lub inne dane, których poprawności Indeed nie gwarantuje, i to użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy są one odpowiednie do planowanego zastosowania lub celu. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w programie Strony pracodawców premium firmy Indeed w dowolnym momencie, powiadamiając ją o tym. Taka rezygnacja zazwyczaj staje się skuteczna na początku następnego miesiąca kalendarzowego; w razie przedpłaty za roczną subskrypcję rezygnacja staje się skuteczna natychmiast i Indeed zapewni proporcjonalny zwrot wynikający z niewykorzystanego okresu subskrypcji, który może obejmować wszelkie stosowne rabaty. Wszystkie miesięczne subskrypcje Stron pracodawców premium będą automatycznie odnawiane do czasu ich anulowania przez użytkownika. Subskrypcje roczne będą musiały być odnawiane co roku. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków.

9. Akademia Indeed

Jeśli użytkownik lub jakakolwiek osoba w firmie użytkownika jest członkiem Akademii Indeed, korzystanie przez niego z logotypów Absolwenta jest ograniczone wyłącznie do indywidualnego użytku użytkownika i wyłącznie do celu wskazania swojego statusu Absolwenta. Nie zezwala się na korzystanie z logotypu Absolwenta w celu reprezentowania organizacji ani do celów handlowych. Ponadto użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie składać żadnych oświadczeń o prowadzeniu rekrutacji w imieniu firmy Indeed, pracy na rzecz firmy Indeed ani o żadnej formie wspólnego zatrudnienia lub relacji zleceniobiorcy z firmą Indeed. Dodatkowo żadna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowana jako wskazująca na istnienie spółki typu joint venture, spółki partnerskiej, relacji zleceniodawca-zleceniobiorca lub relacji pracodawca-pracownik pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed oraz żadna ze stron nie ma prawa ani upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony w jakikolwiek sposób, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli użytkownik złoży oświadczenie o treści sprzecznej z powyższym, Indeed może usunąć użytkownika z Akademii Indeed wedle własnego uznania.

10. Narzędzia do zarządzania HR

Indeed może udostępnić pracodawcom i ich pracownikom programy do zarządzania HR („Narzędzia do zarządzania HR”). Jeśli użytkownik jest pracownikiem korzystającym z dowolnych Narzędzi do zarządzania HR, akceptuje fakt, że takie korzystanie podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Przyjmuje też do wiadomości, że Indeed jedynie udostępnia Narzędzia do zarządzania HR do wykorzystania przez użytkownika i jego pracodawcę oraz że nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie. Indeed nie udziela porad prawnych i nie może zagwarantować, że pracodawca użytkownika skonfiguruje dowolne Narzędzie do zarządzania HR lub że będzie go używał w sposób zgodny z prawem. Pełna odpowiedzialność za zachowanie zgodności z prawem spoczywa na pracodawcy użytkownika. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące legalności lub stosowności dowolnej konfiguracji Narzędzia do zarządzania HR użytkownik musi zgłaszać bezpośrednio do swojego pracodawcy.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i każdy Spór wynikający bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób związany z Witryną będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa Federacyjnej Republiki Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; przepisom prawa Republiki Indii, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; przepisom prawa stanu Teksas, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; przepisom prawa Republiki Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; przepisom prawa Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; przepisom prawa Anglii i Walii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Wielkiej Brytanii; przepisom prawa Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; przepisom prawa Włoch, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech, przepisom prawa prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Wielkiej Brytnii; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na osoboste poddanie się wyłącznej właściwości sądów znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik zrzeka się swojego prawa do wszczęcia postępowania przedsądowego dotyczącego ujawnienia przez Indeed danych identyfikacyjnych użytkownika. Jeśli użytkownik zamierza zgłosić ujawnienie danych użytkownika przez Indeed Inc., użytkownik zobowiązuje się zrobić poprzez złożenie federalnego wniosku obowiązującego w stanie Teksas zaadresowanego i odpowiednio doręczonego do naszego zarejestrowanego przedstawiciela w stanie Teksas, na adres Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Ponadto użytkownik zobowiązuje się poddać jurysdykcji właściwych sądów stanowych lub federalnych stanu Teksas w trakcie postępowania dotyczącego takiego ujawnienia.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

12. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i tych usług użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 10. powyżej.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub zobowiązań (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności (w tym wszelkich roszczeń i przepisów naruszonych przez Indeed jako agenta użytkownika); (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw majątkowych lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; (g) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących działań: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy lub (h) działań zewnętrznych usługodawców zaangażowanych przez użytkownika w celu wsparcia go w czynnościach związanych z korzystaniem przez niego z produktów i usług Indeed, takich jak m.in.: ułatwienia działań z zakresu pozyskiwania kandydatów lub śledzenia współczynników konwersji z osób poszukujących pracy na kandydatów, albo powiązanych z powyższymi zdarzeniami. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Witryny albo produktu, programu lub usługi Indeed.

14. Narzędzia kampanii rozszerzonej

Firma Indeed może oferować usługi takie jak Indeed Central lub Indeed Groups („Narzędzia kampanii rozszerzonej”) w celu ułatwienia koordynacji Ofert pracy w rozproszonych geograficznie firmach, takich jak franczyzy lub duże spółki z wieloma lokalizacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Narzędzi kampanii rozszerzonej obejmuje, stosownie do okoliczności, udostępnianie franczyzodawcy informacji o koncie franczyzobiorcy lub udostępnianie centrali firmy informacji o koncie lokalnego biura. Informacje te mogą obejmować takie elementy, jak liczba lokalizacji lub kont firmy, informacje o Ofertach pracy (treść, kliknięcia, wyświetlenia itp.), dane kontaktowe i poziom ponoszonych kosztów. Franczyzodawca lub centrala firmy mogą poprosić Indeed o kontakt odpowiednio z franczyzobiorcami lub lokalnymi biurami, podając firmie Indeed informacje kontaktowe, oraz mogą dostarczać Indeed treść Ofert pracy do użytku w związku z Narzędziami kampanii rozszerzonej. Korzystając z Narzędzi kampanii rozszerzonej, użytkownik zgadza się na udostępnienie tych informacji oraz oświadcza i zapewnia, że i) wszystkie informacje, które użytkownik przekazuje firmie Indeed, są poprawne oraz ii) użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa i upoważnienia do przekazania takich informacji firmie Indeed i umożliwienia jej udostępniania ich w ramach Narzędzi kampanii rozszerzonej. Użytkownik może zwrócić się do Indeed z prośbą o udzielenie innym użytkownikom dostępu do jego konta Narzędzi kampanii rozszerzonej i przyznanie kontroli nad nim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po otrzymaniu takich próśb firma Indeed będzie kontaktować się z użytkownikami na podstawie informacji podanych przez użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail i stanowisko) oraz że Indeed nie odpowiada za weryfikację użytkowników przed spełnieniem takich próśb.

15. Import kandydatów

Indeed może zaoferować platformę, która pozwala użytkownikowi lub podmiotowi występującemu w jego imieniu lub z jego upoważnienia (np. usłudze zarządzania rekrutacją), przesyłać firmie Indeed informacje na temat kandydatów oraz kontaktować się z tymi osobami i polecać firmie Indeed kontaktowanie się z tymi osobami w jego imieniu (zwaną dalej „Importem kandydatów”). W zakresie, w jakim informacje dostarczone lub udostępnione w inny sposób przez użytkownika firmie Indeed za pośrednictwem naszej usługi Import kandydatów obejmują Dane osobowe klienta, użytkownik zleca firmie Indeed przetwarzanie takich informacji w jego imieniu zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującymi Załącznikami dotyczącymi przetwarzania danych; pojęcia Dane osobowe klienta i Indeed użyte w niniejszym punkcie mają znaczenie przypisane im w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych. Korzystając z usługi Import kandydatów, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie informacji o interakcjach (w tym Wirtualnych rozmowach kwalifikacyjnych, które są aktualnie zaplanowane lub zostały wcześniej przeprowadzone) między użytkownikiem lub firmą Indeed a kandydatami w ramach ich kont Indeed, oraz oświadcza i zapewnia, że on sam oraz podmiot zewnętrzny, który upoważnił do przesyłania Danych osobowych klienta na platformę, uzyskali od kandydatów wszystkie niezbędne uprawnienia i zgody oraz przekazali im wszystkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, które wymagają od użytkownika dostarczenia lub udostępnienia w inny sposób firmie Indeed Danych osobowych klienta za pomocą usługi Import kandydatów, oraz, nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, (a) osoba, której Dane osobowe użytkownik dostarczył lub udostępnił w inny sposób firmie Indeed za pomocą usługi Import kandydatów nie skorzystała z uprawnienia ani nie zażądała od użytkownika uniemożliwienia lub ograniczenia w inny sposób możliwości udostępniania jej Danych osobowych firmie Indeed w celu przetwarzania w związku z niniejszą Umową, oraz (b) wszyscy kandydaci udzielili zgody na udostępnienie ich danych firmie Indeed (zgodnie z Warunkami i Polityką prywatności firmy Indeed) oraz na skontaktowanie się z nimi przez firmę Indeed pocztą elektroniczną w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym poproszenie ich o utworzenie konta w Indeed. Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Indeed i zwolnić ją od odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego postanowienia.  Użytkownik akceptuje także fakt, że firma Indeed odpowiada za takie Dane osobowe klienta, zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych (DPA), dopiero po ich otrzymaniu, a użytkownik jest odpowiedzialny za takie Dane osobowe klienta do czasu ich otrzymania przez Indeed i później w związku z używaniem Danych osobowych klienta przez użytkownika.

C. Warunki korzystania z usług dla Partnerów

Niniejsze Warunki Programu „Indeed Publisher Program” („Warunki PIPP”) mają zastosowanie do dowolnego Partnera, który uzyskuje dostęp do Programu „Indeed Publisher Program”, uczestniczy w nim lub z niego korzysta bądź w inny sposób wyraża akceptację niniejszych Warunków PIPP, oraz określają zasady uczestnictwa użytkownika w Programie. Wszelkie odniesienia do „Indeed” oznaczają firmę Indeed, Inc. Na potrzeby niniejszego punktu C Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed „użytkownik” lub „Partner” oznacza dowolny podmiot określony w formularzu zgłoszeniowym lub aplikacji złożonych przez taki podmiot lub przez podmioty powiązane lub dowolną agencję lub sieć działające w ich imieniu, które również będą zobowiązane do przestrzegania niniejszych Warunków PIPP.

1. Program „Indeed Publisher Program”

Indeed decyduje wedle własnego uznania o przyjęciu określonego kandydata lub określonej witryny do udziału w Programie Publisher Program lub jego dowolnej części. Partnerzy nie kwalifikują się do udziału, jeśli ich serwisy internetowe nie są zgodne z warunkami Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed („Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane”). Aby uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” jako Partner, uczestnik musi być pełnoletni. Kandydaci oświadczają i zapewniają, że wszelkie informacje podane firmie Indeed są zgodne z prawdą, dokładne i pełne.

Partner przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Witryny lub uczestnicząc w Programie „Indeed Publisher Program”, może mieć kontakt z treściami (w tym Treściami użytkownika zdefiniowanymi poniżej), które uzna za szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, w tym między innymi z wulgarnym językiem lub potencjalnie obraźliwymi materiałami, oraz przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści.

2. Obowiązki Partnera

Wszelkie wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click) i wszelkie logotypy Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego (łącznie „Elementy programu”) mogą pojawiać się wyłącznie pod adresami URL, które zostały poddane ocenie i zakwalifikowane do udziału przez firmę Indeed („Zaakceptowane adresy URL”). Partner powiadomi firmę Indeed o wszelkich zmianach dotyczących rodzaju treści dostępnych pod każdym z takich zaakceptowanych adresów URL. Partner wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia właściwego działania dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.

Partner oznaczy każdy wyświetlony Element programu wyrażeniem „Indeed — oferty pracy”, gdzie słowa „Oferty pracy” będą miały formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny internetowej firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed, a słowo „Indeed” będzie obrazem logo Indeed i także będzie miało formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed. Dla wygody użytkownika obraz logo Indeed udostępniamy online.

Partner zgadza się przestrzegać wszelkich warunków AAUP. Partner może korzystać z Witryny Indeed i jej treści wyłącznie zgodnie z warunkami programu „Publisher Program”. Partner będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy, w tym Zasad dotyczących Witryny. Partner potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Indeed nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakiekolwiek naruszenia zobowiązań Partnera wynikających z niniejszych Warunków PIPP oraz wszelkie skutki (w tym straty lub szkody, które mogły zostać poniesione przez firmę Indeed) takiego naruszenia.

Ponieważ Indeed chce zapobiec podążaniu przez roboty za poszczególnymi łączami dodawanymi przez Partnera, wszystkie hiperłącza do witryny Indeed powinny zawierać atrybut rel=”nofollow”. Dotyczy to łączy umieszczanych w tekście, łączy generowanych przez interfejs API firmy Indeed oraz innych mechanizmów tworzenia i stosowania łączy.

Partner niniejszym udziela firmie Indeed zezwolenia na odwoływanie się do Partnera i jego witryn internetowych w materiałach marketingowych firmy Indeed, gdziekolwiek takie materiały się pojawiają.

3. Płatności na rzecz Partnera

Partner otrzyma prowizję z tytułu uzyskanych ważnych kliknięć (określoną wyłącznie przez firmę Indeed i podlegającą wszelkim górnym limitom określonym wyłącznie przez firmę Indeed) w związku z Elementami programu wyświetlanymi pod Akceptowanymi adresami URL. PARTNER PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W KAŻDYM PRZYPADKU KWOTA TAKIEJ PROWIZJI BĘDZIE USTALANA WYŁĄCZNIE PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE JEJ WŁASNEGO UZNANIA ORAZ ŻE KWOTA TAKIEJ PROWIZJI MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTA LIMITEM, KTÓRY TAKŻE ZOSTANIE USTALONY PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I MOŻE ULEC ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE. Partner przyjmuje także do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie informacje rozliczeniowe oraz dotyczące płatności, które zostały przekazane firmie Indeed przez Partnera, firmom działającym w imieniu Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności, wyłącznie w celu dokonania płatności na rzecz Partnera oraz obsługi jego konta. Partner nie otrzyma rekompensaty za żadne transakcje generowane przez niego lub dowolną osobę działającą w jego imieniu. Ponadto firma Indeed nie będzie zobowiązana do regulowania opłat z tytułu wszelkich sztucznych i/lub fałszywych wyświetleń i/lub kliknięć określonych przez firmę Indeed lub jeśli Partner dopuści się naruszenia niniejszych Warunków PIPP. Ponadto, nie ograniczając powyższego, Partner zwróci część takiego wypłaconego mu przychodu, jeśli wypłata ta wynikała z wyświetleń niewygenerowanych przez prawdziwych użytkowników lub fałszywych wyświetleń. Panelu pracodawcy ani innego widoku liczby kliknięć nie uznaje się za wiążące umownie dla firmy Indeed. Wszelkie kwoty prowizji mogą być objęte całościowym limitem prowizji wedle własnego uznania firmy Indeed oraz mogą one ulegać zmianom w dowolnym momencie.

4. Warunki płatności

Indeed ureguluje płatność na rzecz Partnera w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego pod warunkiem, że kwota należna Partnerowi wyniesie co najmniej 100 (sto) dolarów amerykańskich. Jeśli kwota należna Partnerowi jest mniejsza niż 100 (sto) dolarów amerykańskich, saldo będzie przenoszone na kolejne kwartały kalendarzowe do momentu, aż saldo na koniec kwartału wyniesie co najmniej 100 (sto) dolarów amerykańskich. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie i utrzymanie poprawnych danych kontaktowych i danych do płatności związanych z Kontem Partnera. Indeed może wstrzymać wszelkie płatności, jeśli Partner dopuści się naruszenia niniejszych Warunków PIPP, i nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Partnera.

5. Wypowiedzenie

Każda strona może wypowiedzieć niniejsze Warunki PIPP IPP oraz zakończyć swój udział w Programie „Indeed Publisher Program” w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli użytkownik chce wycofać zgodę na niniejsze Warunki PIPP, może to zrobić, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres support-małpa-indeed-kropka-com lub inny adres e-mail podany przez Indeed (w przypadku firmy Indeed). Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące poufności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Z chwilą zakończenia udziału Partnera w Programie „Indeed Publisher Program” z dowolnej przyczyny i przez dowolną ze stron Partner niezwłocznie usunie wszystkie kody wstawienia i inne Elementy programu ze wszystkich stron w swoich witrynach internetowych.

6. Poufność

Partner nie ujawni Informacji poufnych firmy Indeed bez jej uprzedniej pisemnej zgody. „Informacje poufne firmy Indeed” obejmują bez ograniczeń: (a) całe oprogramowanie, technologie, programowanie, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumentację firmy Indeed związane z Programem „Indeed Publisher Program”; (b) współczynniki klikalności CTR lub inne statystyki wydajności związane z Programem „Indeed Publisher Program” i przekazane Partnerowi przez firmę Indeed; oraz (c) wszelkie inne informacje oznaczone na piśmie przez Indeed jako „Poufne” lub opatrzone równoważnym oznaczeniem.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Partner zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z korzystania przez Partnera z Programu, Własności Partnera, Witryny lub Usług Partnera bądź z naruszenia niniejszych Warunków PIPP.

8. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki PIPP i każdy spór wynikający bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków PIPP lub w jakikolwiek sposób związany z Witryną („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszych Warunków PIPP, przepisom prawa Federacyjnej Republiki Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; przepisom prawa Republiki Indii, jeśli Partner znajduje się w Indiach; przepisom prawa stanu Teksas, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; przepisom prawa Republiki Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; przepisom prawa Anglii i Walii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; przepisom prawa Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; przepisom prawa Włoch, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; przepisom prawa prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, pozwy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli Partner znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Londynie w Anglii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli Partner znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Londynie w Anglii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

9. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z Witryny lub Elementów Programu oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, Partner przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” Partner zobowiązuje się nie wnosić pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączać do postępowania jako członek grupy ani w żaden sposób nie uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez Partnera z Witryny lub Programu „Indeed Publisher Program”. Ponadto korzystanie z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” przez użytkownika będącego Partnerem nie podlega opłatom, a Partner przyjmuje do wiadomości, że częścią „ceny” za korzystanie z niniejszej Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” jest akceptacja przez niego niniejszych warunków korzystania z usług, w tym zrzeczenie się praw do powództwa grupowego. Jeśli Partner nie wyraża zgody na całość lub część tych warunków, nie powinien kontynuować korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” ani Elementów Programu. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw Partnera do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie do spraw drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem wymagań w zakresie właściwej jurysdykcji wskazanych w art. 8 powyżej.

D. Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników

Poniższe warunki dotyczą wszystkich osób, które odwiedzają lub użytkują dowolną część Witryny lub próbują ją użytkować, lub w inny sposób akceptują niniejszą Umowę.

Używając lub uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy. Użytkownik wyraża zgodę, że Indeed może prowadzić działania opisane w niniejszej Umowie i przyjmuje do wiadomości, że bez tych działań Witryna może nie funkcjonować prawidłowo. W przypadku braku akceptacji dowolnej części niniejszej Umowy lub braku zgody na opisane w niej działania, nie należy korzystać w Witryny. Użytkownik potwierdza przeczytanie i przyjmuje do wiadomości Politykę dotyczącą plików cookie i politykę prywatności Indeed.

1. Podczas korzystania z Witryny

Indeed gromadzi, zapisuje, przetwarza, analizuje i przechowuje informacje o wszystkich działaniach podejmowanych przez użytkownika w Witrynie oraz wszelkich interakcjach i komunikacji użytkownika z Witryną, w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Dotyczy to: odwiedzanych obszarów Witryny (w tym adresów URL), oglądanych treści, wprowadzanych informacji, klikania, przewijania, wskazywania kursorem, aktywowania myszą lub innych sposobów interakcji lub komunikacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również godzin i czasu trwania poszczególnych działań. Indeed gromadzi te dane od wszystkich użytkowników odwiedzających Witrynę, także w prywatnym trybie przeglądania, „trybie incognito” lub innym podobnym trybie. Indeed korzysta z usług dostawców jako rozwinięcia Witryny w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania tych danych. Użytkownik upoważnia firmę Indeed do wykonania wszelkich połączeń za pomocą przewodów, linii, kabli lub przyrządów, w tym systemów komunikacyjnych wykonywanych okresowo w związku z Witryną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest to niezbędne do prawidłowego działania Witryny.

Okazjonalnie Indeed testuje udoskonalenia i aktualizacje Witryny i usług, które mogą wpłynąć na różne aspekty Witryny, np. system dostarczania reklam, odbiorców, skuteczność reklam, dodawanie reklam, profile, CV, wyszukiwanie CV, wyszukiwanie ofert pracy, rekomendacje, powiadomienia lub formatowanie. Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Indeed takich testów bez powiadamiania użytkownika. Usługi Indeed i ich dostępność mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dlatego należy odwiedzić Witrynę w swojej lokalizacji, aby sprawdzić, które usługi są dostępne.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryny. Te oferty są przekazywane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji oraz opierają się na informacjach przekazanych przez innych użytkowników, a użytkownik wykorzystuje je na własne ryzyko. Indeed nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie informacji zdobytych za pośrednictwem Witryny.

2. Treści użytkownika

Niektóre części Witryny lub naszych interfejsów API umożliwiają użytkownikom publikowanie treści lub danych, takich jak Oferty pracy, CV, informacje, teksty, zdjęcia, materiały dźwiękowe i filmowe, wiadomości oraz inne materiały. Ta funkcja pomaga użytkownikom znajdowanie informacji o potencjalnych ofertach pracy, pracodawcach i kandydatach. Wszystkie dane przesyłane, publikowane, wyświetlane lub udostępniane przez użytkownika lub stronę trzecią w Witrynie, za jej pośrednictwem lub w inny sposób przekazywane Indeed są określane jako “Treści użytkownika”. Treści użytkownika obejmują Oferty pracy, CV i wiadomości wysyłane za pośrednictwem Indeed.

Indeed nie odpowiada za Treści użytkownika, które mogą być nieprawidłowe, niepełne, mylące lub wprowadzające w błąd. Indeed nie ma wiedzy o tym, czy Treści użytkownika są prawdziwe. Wszelkie opinie, fakty, porady, informacje lub oświadczenia zawarte w Treściach użytkownika stanowią wyłączną odpowiedzialność ich autora, który może używać anonimowych identyfikatorów. Użytkownik może natknąć się na treści, które uzna za krzywdzące, obraźliwe, zagrażające, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Treści użytkownika mogą nie być wiarygodne ani nadawać się do wykorzystania w postępowaniu prawnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ma obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie, monitorowanie ani usuwanie Treści użytkownika.

Dostarczając Treści użytkownika, należy przestrzegać Zasad dotyczących Witryny (poniżej). Treści użytkownika nie mogą być niezodne z prawem, oszukańcze, dyskryminujące, zagrażające, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia z innych względów, nieistotne lub niekonstruktywne. Treści użytkownika nie mogą zawierać oszczerstw natury seksualnej, etnicznej, rasowej lub dyskryminować w inny sposób. Treści użytkownika nie mogą zawierać informacji zastrzeżonych, tajemnic handlowych, własności intelektualnej innej osoby ani informacji poufnych. Treści użytkownika nie mogą zawierać spamu, reklam, ofert, „łańcuszków”, piramid finansowych, możliwości inwestycyjnych lub innych informacji handlowych poza Ofertami pracy, których dotyczy niniejsza Umowa. Treści użytkownika nie mogą być szkodliwe dla nikogo, zwłaszcza dla nieletnich.

Użytkownik nie może zamieszczać urzędowych danych identyfikacyjnych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, państwowy numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia, numer prawa jazdy, numer imigracyjny lub inny podobny numer, kod lub identyfikator. Umieszczenie takich informacji w Internecie może prowadzić do kradzieży tożsamości, za którą firma Indeed nie może ponosić odpowiedzialności.

Indeed może monitorować i sprawdzać Treści użytkownika, a także używać ich w celu zapobiegania potencjalnym nielegalnym lub zabronionym czynnościom lub czynnościom, które są szkodliwe dla innych użytkowników. Indeed może zablokować lub usunąć wszelkie Treści użytkownika, które naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub Zasady dotyczące Witryny, lub stanowią ryzyko dla użytkownika, bądź by zablokować nietypową aktywność lub zapobiec nadużyciom. Jeśli użytkownik uzna dowolne Treści użytkownika za naruszające postanowienia niniejszej Umowy lub nasze zasady, powinien niezwłocznie skontaktować się z Indeed. Metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych wyników. Indeed nie ma obowiązku monitorować konkretnych użytkowników lub Treści użytkownika i nie gwarantuje, że jakiekolwiek konkretne Treści użytkownika zostaną usunięte.

Indeed zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkich Treści użytkownika i innych istotnych informacji oraz okoliczności osobom trzecim w związku z obsługą Witryny, w celu ochrony firmy Indeed, jej podmiotów powiązanych, partnerów i osób odwiedzających oraz spełnienia wymogów prawnych lub żądań instytucji państwowych. Oznacza to na przykład, że Indeed może uznać wezwania sądowe, nakazy przeszukania, żądania organów ścigania lub sądów, nakazujące ujawnienie Treści użytkownika. Tożsamość użytkownika może zostać ujawniona w drodze takich prawnych żądań, nawet jeśli użytkownik zamieszcza treści w sposób poufny lub anonimowo.

Jako platforma świadcząca interaktywne usługi komputerowe Indeed nie ma obowiązku przechowywać ani usuwać konkretnych Treści użytkownika i może wykluczyć lub usunąć dowolne Treści użytkownika z dowolnej części Witryny lub usług z dowolnego powodu lub bez przyczyny. Indeed nie ma obowiązku umieszczać żadnych Treści użytkownika w żadnej części Witryny (na przykład, Ofert pracy w wynikach wyszukiwania). Decyzja, czy jakiekolwiek Treści użytkownika naruszają zasady Indeed, czy opublikować lub wycofać się z publikacji jakichkolwiek Treści użytkownika oraz czy wykluczyć materiał, który dowolna strona zamierza opublikować w Indeed, zawsze należy wyłącznie do firmy Indeed. Użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma obowiązku wobec użytkownika ani kogokolwiek innego w związku ze swoimi decyzjami redakcyjnymi.

Artykuł 230 amerykańskiej Ustawy o normach przyzwoitości w komunikacji (U.S. Communications Decency Act) stanowi, co następuje:
(1) Traktowanie wydawcy lub podmiotu przekazującego
Żaden dostawca usług ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie zostanie uznany za wydawcę ani podmiot przekazujący jakiekolwiek informacje dostarczane przez innego dostawcę treści.
(2) Odpowiedzialność cywilna
Żaden dostawca usług ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu:
(A)działań podejmowanych dobrowolnie w dobrej wierze w celu ograniczenia dostępności lub dostępu do materiałów, które w opinii dostawcy lub użytkownika są obsceniczne, niemoralne, lubieżne, nieprzyzwoite, nadmiernie brutalne, napastliwe lub które z innych względów budzą zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy takie materiały podlegają ochronie konstytucyjnej; lub
(B)działań podejmowanych w celu aktywowania lub udostępnienia dostawcom treści informacyjnych lub innym podmiotom środków technicznych na potrzeby ograniczenia dostępu do materiałów opisanych w ustępie (1).

3. Licencja na Treści użytkownika i Opinie

Przekazując Treści użytkownika, użytkownik udziela Indeed licencji na ich wykorzystanie. W szczególności, użytkownik udziela firmie Indeed niewyłącznych, obowiązujących na całym świecie, bezterminowych (podlegających odwołaniu wyłącznie w sposób opisany poniżej), w pełni opłaconych, nieodpłatnych, zbywalnych, podlegających sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) praw oraz licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, zmianę formatowania, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie i sporządzanie utworów pochodnych na podstawie wszelkich Treści użytkownika publikowanych lub wysyłanych przez użytkownika oraz wykorzystywanie ich w inny sposób w celu publikowania materiałów w witrynie internetowej Indeed, w witrynach internetowych partnerów firmy Indeed lub w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, utrzymania lub udoskonalania witryny internetowej Indeed i promowania Indeed oraz takich Treści użytkownika bez ograniczeń. Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia w związku z korzystaniem przez firmę Indeed z praw przysługujących jej z tytułu licencji udzielonej na mocy niniejszego punktu. W zakresie, w jakim na mocy obowiązującego prawa jakiekolwiek wynagrodzenie może przysługiwać w wyniku korzystania przez Indeed z tych praw lub w związku z nimi, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do takiego wynagrodzenia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Indeed zakończy korzystanie z tych praw na mocy licencji w handlowo uzasadnionym okresie po usunięciu Treści użytkownika z witryny Indeed. Indeed zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, publikacji, wyświetlenia lub udostępnienia wszelkich Treści użytkownika według własnego uznania.

Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom stowarzyszonym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie jego nazwy bądź imienia i nazwiska, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z (i) wszelkimi takimi Treściami użytkownika, (ii) materiałami marketingowymi Indeed zawierającymi lub wykorzystującymi Treści użytkownika lub (iii) działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (na przykład Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. W zakresie, w jakim Treści użytkownika zawierają jego imię i nazwisko, podobiznę, głos lub wizerunek, użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia praw użytkownika do wizerunku (lub podobnych praw) wynikających pośrednio lub bezpośrednio z jego praw na podstawie licencji udzielonej na mocy niniejszych postanowień.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest właścicielem umieszczanych przez siebie Treści użytkownika lub ma prawo do udzielania niniejszej licencji, (ii) Treści użytkownika i ich wykorzystanie przez Indeed nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw do ochrony prywatności lub wizerunku, praw autorskich, praw umownych, praw własności intelektualnej ani praw innych osób oraz (iii) używanie Treści użytkownika nie skutkuje naruszeniem umowy zawartej przez użytkownika z dowolną osobą trzecią. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszelkich tantiem, opłat, odszkodowań i innych kwot należnych dowolnej osobie z tytułu takich Treści użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed i jej podmioty stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z takich Treści użytkownika. Jeśli użytkownik chce zażądać wycofania licencji na Treści użytkownika udzielonej na mocy niniejszej sekcji, powinien przesłać list polecony na adres korespondencyjny wskazany powyżej wraz z kopią swojego paszportu lub dowodu osobistego (do celów weryfikacji tożsamości) i zażądać usunięcia takich Treści użytkownika. List polecony musi zawierać: (a) podpis posiadacza odpowiednich praw do takich Treści użytkownika lub osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza praw; (b) określenie Treści użytkownika, na które licencja ma zostać wycofana, oraz informacje wystarczające firmie Indeed do znalezienia takich Treści użytkownika w Witrynie i usunięcia ich; (c) nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; (d) oświadczenie, że użytkownik uznaje w dobrej wierze, że jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony przez posiadacza prawa do wycofania licencji na wskazane Treści użytkownika; oraz (e) oświadczenie, że zawarte w żądaniu informacje są prawidłowe i, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że użytkownik jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza praw w zakresie takich Treści użytkownika.

Użytkownik, według własnego uznania, może przekazywać informacje zwrotne lub opinie dotyczące Indeed lub Witryny, takie jak wskazania potencjalnych błędów, udoskonaleń, modyfikacji, napraw usterek lub usprawnień („Opinia”). Indeed może wykorzystać taką Opinię bez dodatkowego wynagrodzenia dla użytkownika oraz ujawniać je dowolnym osobom bez zachowania poufności lub w inny sposób. Jeśli użytkownik przekazuje Opinię, niniejszym udziela Indeed niewyłącznego, obejmującego cały świat, bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) prawa i licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie wszelkich takich Opinii, opracowywanie dzieł pochodnych na ich podstawie i wykorzystywanie ich w inny sposób w dowolnym celu bez ograniczeń. Indeed może ujawniać wszelkie Opinie dowolnej osobie trzeciej w dowolny sposób oraz może udzielać sublicencji na wszelkie Opinie w dowolnej formie dowolnej osobie trzeciej bez ograniczeń. Przyjęcie Opinii nie stanowi zrzeczenia się przez firmę Indeed swoich praw do korzystania z podobnych lub powiązanych pomysłów znanych wcześniej firmie Indeed lub opracowanych przez jej pracowników bądź pozyskanych ze źródeł innych niż użytkownik.

4. Zasady dotyczące Witryny

Korzystając z Witryny i usług, użytkownik akceptuje Zasady dotyczące Witryny i wszelkie inne zasady i polityki umieszczone w Witrynie. Naruszenie naszych zasad stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy i nieuprawnione korzystanie z Witryny.

Nie wolno bezpośrednio ani pośrednio:

 • Uzyskiwać dostępu do Witryny inaczej niż za pośrednictwem interfejsu strony internetowej lub aplikacji publicznie dostarczonej przez Indeed, ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do systemów bez wyraźnego upoważnienia.
 • Przekazywać żadnych fałszywych, nieprawdziwych ani fikcyjnych informacji.
 • Przekazywać żadnych kodów ani danych zaprojektowanych tak, aby uszkadzać, zakłócać, blokować, przechwytywać, przywłaszczać lub negatywnie wpływać na Witrynę lub wszelkie dane, program, system, sprzęt lub komunikację lub które mogą spowodować naruszenie dowolnych obowiązujących przepisów.
 • Uzyskiwać dostępu do danych, zwłaszcza danych osobowych, bez zgody.
 • Obchodzić ograniczeń lub zawieszeń funkcjonalności.
 • Zakłócać korzystanie z Witryny przez innych użytkowników.
 • Zmieniać, dostosowywać, zmieniać format, odsprzedawać, kadrować ani poddawać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych ani innych informacji o prawach własności.

Nie wolno korzystać z Witryny, aby:

 • Zaszkodzić jakiejkolwiek osobie lub naruszać prawa innej osoby, w tym prawo do ochrony wizerunku, prywatności lub prawa własności intelektualnej.
 • Podawać fałszywych informacji.
 • Przekazywać lub przechowywać informacji lub identyfikatorów biometrycznych.
 • Promować działań niezgodnych z prawem ani zachęcać do takich działań.
 • Promować piramid finansowych, programów marketingu wielopoziomowego (MLM), ofert pracy z wymogiem uiszczenia płatności przed rozpoczęciem lub wszelkich kwestii, które Indeed uznaje za szkodliwe dla swoich użytkowników.
 • Wysyłać niezamawiancyh wiadomości handlowych lub wszelkich innych wiadomości niezgodnych z prawem.
 • Udawać lub podszywać się pod inną osobę lub tworzyć fałszywych kont.
 • Przesyłać wiadomości do użytkowników, którzy zastrzegli, że nie życzą sobie kontaktu.
 • Sprzedawać danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na narzucenie przez firmę Indeed Zasad dotyczących Witryny lub na próby zapobiegania spamowi, oszustwom i innej nietypowej lub nieuprawnionej aktywności. Może to skutkować tymczasowym lub trwałym zawieszeniem lub zablokowaniem kont użytkownika lub korzystania z części Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia oraz bez dalszych zobowiązań wobec użytkownika lub innych osób. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia użytkowników lub odzyskania nazw użytkowników lub adresów URL w dowolnym momencie bez powiadomienia.  Indeed może również wszcząć postępowanie prawne w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszystkich aktywności w Witrynie oraz do nieprzekazywania ani niewysyłania wiadomości lub treści, które mogą być złośliwe, oszukańcze, niechciane, są spamem lub z dowolnego innego powodu. Obejmuje to wszelkiego rodzaju załączniki, skrypty, makra lub inne formy kodów. Użytkownik akceptuje, że określenie, co stanowi spam zależy wyłącznie od decyzji Indeed. Indeed może wykorzystywać dane gromadzone za pośrednictwem Witryny w celu takiego określenia. Indeed zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikami za pośrednictwem Witryny, w tym do dochodzenia, czy użytkownicy naruszają niniejsze Zasady. Indeed zastrzega sobie prawo do przekazywania wszelkich informacji zebranych w trakcie takich dochodzeń organom ścigania lub innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać lub przywłaszczać sobie Witryny dla własnego zysku. Użytkownikowi nie wolno przeszukiwać, pobierać danych z wyjścia innego programu, pobierać ani wyodrębniać danych z Witryny, odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować lub odsprzedawać żadnej części Witryny. Użytkownikowi nie wolno używać żadnego automatycznego systemu ani oprogramowania obsługiwanego przez podmiot zewnętrzny lub w inny sposób, w celu naruszenia jakichkolwiek polityk Indeed. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym amerykańskich lub innych przepisów w zakresie kontroli eksportu i reeksportu, praw autorskich i innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że (a) nie przebywa w żadnym kraju oraz nie jest rezydentem ani obywatelem żadnego kraju, który jest objęty embargiem, sankcjami lub innym ograniczeniem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; (b) nie znajduje się na poniższych Listach osób objętych restrykcjami; oraz (c) nie jest objęty zgodnymi z prawem Stanów Zjednoczonych sankcjami nałożonymi przez rząd kraju, w którym użytkownik korzysta z Indeed.

„Lista osób ojętych restrykcjami” oznacza: (a) Denied Persons List — lista osób zakazanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (b) Unverified List — lista osób niezweryfikowanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (c) List of Debarred Parties — lista osób wykluczonych prowadzona przez organizację Directorate of Defense Trade Controls; (d) Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List — lista specjalnie oznaczonych obywateli, terrorystów, handlarzy narkotyków, zablokowanych osób i statków; lub (e) Entity List — lista podmiotów prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

5. Uzyskiwanie dostępu do Witryn zewnętrznych

Witryna zawiera łącza internetowe do innych witryn, które należą do podmiotów zewnętrznych lub są przez nie obsługiwane („Witryny zewnętrzne”), na przykład witryn Pracodawców, Systemów śledzenia aplikacji czy witryn promocyjnych. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadną Witrynę zewnętrzną, w tym za jej dostępność lub treści. Łącza do Witryn zewnętrznych mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Wszelkie wątpliwości dotyczące Witryn zewnętrznych należy kierować do odpowiedzialnego podmiotu zewnętrznego.

Indeed nie ma kontroli nad tym, co dzieje się w Witrynach zewnętrznych. Odwiedzając Witrynę zewnętrzną i dokonując transakcji poza Indeed, użytkownik zawiera umowę wyłącznie ze stroną trzecią i na własne ryzyko.Użytkownik przekazuje stronie trzeciej bezpośrednio swoje dane, a prawa użytkownika i obowiązki tych stron są określone w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług tych stron. Indeed zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszystko, co może się wydarzyć, gdy użytkownik korzysta z usług takich stron trzecich lub zawiera z nimi transakcje.  Nie ponosimy też odpowiedzialności za płatności, których taka osoba trzecia może zażądać od użytkownika.

Firma Indeed może udostępnić użytkownikowi łącze w Indeed do usług weryfikacji kandydatów oferowanych i świadczonych przez osobę trzecią („Zewnętrzna usługa weryfikacji kandydatów”). Usługa ta może być oferowana w postaci możliwości zawnioskowania o weryfikację swojej osoby przez Osobę poszukującą pracy lub możliwości zawnioskowania o weryfikację Osoby poszukującej pracy przez Pracodawcę. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tego łącza i tych usług, zawiera umowę bezpośrednio z dostawcą Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów, a Indeed nie jest stroną w tej umowie. Należy pamiętać (co użytkownik przyjmuje do wiadomości), że Indeed nie może i nie opracowuje, nie przegląda, nie analizuje, nie zmienia, nie ocenia, nie przechowuje ani nie uzyskuje dostępu do raportów weryfikujących doświadczenie dostarczonych użytkownikowi lub innemu użytkownikowi Indeed przez dostawcę Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów. Indeed działa wyłącznie jako pośrednik technologii, umożliwiając dostawcy Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów przesyłanie raportów weryfikujących doświadczenie do użytkownika. Ponadto użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i chronić firmę Indeed z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z usług dostawcy Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów lub wyników weryfikacji dostarczonych użytkownikowi przez dostawcę Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów.

Witryna może zawierać treści i informacje dostarczane przez interfejsy API osób trzecich, które podlegają dodatkowym warunkom narzuconym przez te osoby trzecie. Witryna może na przykład zawierać funkcje i treści Map Google, które podlegają aktualnym wersjom: (1) Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth; oraz (2) Polityki prywatności Google. Dane Stron pracodawców z Japonii mogą pochodzić z Toyo Keizai Shinpo Inc.

6. Tworzenie i uzyskiwanie dostępu do konta użytkownika

Niektóre obszary Witryny wymagają od użytkownika rejestracji, podania i weryfikacji adresu e-mail lub utworzenia konta. Użytkownik wyraża zgodę na podanie informacji, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownikowi nie wolno tworzyć wielu kont ani tworzyć kont za pomocą automatycznych narzędzi.

Indeed zaleca włączenie na koncie funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, działa na własne ryzyko. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności i korzystanie z nazwy użytkownika i hasła, których nie należy udostępniać. Każdy, kto posiada nazwę użytkownika i hasło oraz potrafi odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne, może uzyskać dostęp do konta użytkownika. Osoba, która uzyska nieuprawniony dostęp do konta użytkownika, może kontaktować się z innymi użytkownikami lub podejmować działania za pośrednictwem konta użytkownika, natomiast odpowiedzialność Indeed jest w takim przypadku ograniczona.

Indeed może wysłać użytkownikowi powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa konta, np. informujące, że mógł mieć kontakt z kontem, którego bezpieczeństwo zostało naruszone. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Informacje kontaktowe użytkownika

W ramach świadczenia usług na rzecz użytkownika Indeed może komunikować się z nim za pośrednictwem konta użytkownika w Indeed lub innych środków, takich jak poczta elektroniczna, telefon (w tym telefon komórkowy) lub poczta tradycyjna, w tym za pomocą danych kontaktowych, które użytkownik może podać firmie Indeed lub które Indeed może uzyskać w inny sposób ze źródeł osób trzecich.

Podanie firmie Indeed numeru telefonu stanowi potwierdzenie bycia głównym użytkownikiem i abonentem wprowadzonego numeru telefonu oraz wyraźną zgodę użytkownika na otrzymywanie połączeń i wiadomości pod ten numer telefonu, także jeśli jest to numer telefonu komórkowego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, odpowiadając na wiadomość SMS zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed. Wpisanie wyrazu STOP w odpowiedzi na powiadomienie SMS Indeed będzie równoznaczne z rezygnacją użytkownika z otrzymywania powiadomień SMS Indeed. Może on jednak nadal otrzymywać wiadomości dotyczące ofert, które zasubskrybował, takich jak Text2Apply czy Hiring Events. W celu anulowania tych subskrypcji należy odpowiedzieć STOP na wiadomości dotyczące poszczególnych usług. Należy zauważyć, że odpowiadając na powiadomienie SMS poprzez wpisanie wyrazu STOP spowoduje wypisanie użytkownika tylko z otrzymywania wiadomości SMS, jednak nadal może on otrzymywać inne komunikaty od Indeed.

Użytkownik może także wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, rozwiązując Umowę poprzez zamknięcie swojego konta Indeed. Indeed nie może ponosić odpowiedzialności za strony trzecie, którym użytkownik udostępnił swój numer telefonu.

8. Płatność

Opłaty zostaną pobrane od użytkownika, w sposób wskazany w Witrynie.

Reklamy

Reklamy zakupione przez użytkownika mogą być mierzone na podstawie kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji, wyświetleń, subskrypcji lub opłat za korzystanie z platformy. Opłaty naliczane są wyłącznie na podstawie pomiarów Indeed (np. liczby kliknięć). Pomiary Indeed (np. liczba kliknięć) są wiążące. Pomiary Indeed mogą być pobierane z danych dostawców zewnętrznych, np. Partnerów.

Subskrypcje

Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji lub planu CV są dostępne w Witrynie w momencie zakupu.W przypadku zakupu planu subskrypcji użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z planu subskrypcji oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wstrzymanie subskrypcji nie oznacza rezygnacji. Subskrypcja będzie odnawiana automatycznie, jeśli nie zostanie wstrzymana. NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI PUNKTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU SUBSKRYPCJI CV. KWOTY ZA PRZYSZŁE PRZEDPŁACONE NIEWYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE MOGĄ SPOWODOWAĆ PROPORCJONALNY ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH. DECYZJA W TYM ZAKRESIE NALEŻY WYŁĄCZNIE DO FIRMY INDEED. Jednak po rezygnacji użytkownik nadal ma dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. 

Zasady dotyczące rozliczeń

Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur lub zaległości na koncie. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej).

Indeed może udostępniać wszelkie informacje dotyczące kart kredytowych i powiązane informacje o płatnościach i rozliczeniach udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed może uzyskiwać aktualne informacje o płatnościach kartami kredytowymi i debetowymi za pośrednictwem sieci kart płatniczych, wystawców kart lub innych źródeł zewnętrznych. Indeed może wykorzystywać aktualne informacje o kartach w celu naliczania kwot, które użytkownik jest winien firmie Indeed. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Jeśli na koncie Indeed użytkownika jest zarejestrowana karta kredytowa do jednej usługi Indeed, opłaty za inne zakupy zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej, chyba że użytkownik wskaże inaczej.

Waluta 

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty będą uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty będą uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty będą uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich.

Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Wybór waluty zależy od zgody Indeed, która może zostać wycofana według wyłącznego uznania Indeed.

Podatki

Opłaty nie obejmują żadnych podatków ani podatku VAT.  Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik i firma Indeed nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny.

Zwroty

Zwroty za uprzednio wykonane usługi Indeed są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych. Zwroty z tytułu niewykorzystanych usług Indeed, które zostały przedpłacone, będą realizowane proporcjonalnie. Niewydane kwoty mogą być wykorzystane w pierwszej kolejności do spłacenia wszystkich zaległości i odsetek powiązanych z kontem użytkownika. 

Użytkownik zgadza się zapłacić (i) kary za zaległe płatności, zgodnie z wysokością bieżących stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej plus 10% lub maksymalnych odsetek dozwolonych prawem w zależności, od tego, które są niższe, oraz (ii) ustawowe odszkodowanie ryczałtowe na pokrycie kosztów dochodzenia należności, jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, oraz (iii) wszelkie uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych płatności.

9. Inne usługi

Aplikacje mobilne Indeed. „Aplikacje mobilne Indeed” oznaczają nasze aplikacje do pobrania, dostępne w sklepach urządzeń mobilnych, takie jak Oferty pracy, wyszukiwarka Indeed CV, Pracodawca Indeed i Indeed Job Spotter. Niniejsza Umowa dotyczy również korzystania z Aplikacji mobilnych Indeed. Podmiot prawny odpowiedzialny za Aplikacje mobilne Indeed to podmiot wymieniony w niniejszej Umowie, nawet jeśli podmiot określony w sklepie jako twórca aplikacji to Indeed, Inc.

Jeśli użytkownik zezwoli Aplikacji mobilnej Indeed na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia, Indeed może gromadzić informacje na podstawie lokalizacji urządzenia. Niektóre dane o lokalizacji są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „niedokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację iOS). Inne dane o lokalizacji gromadzone przez Aplikacje Indeed nie są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „dokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację iOS), ale mimo to są używane przez Indeed.

Warunki dotyczące urządzeń z systemem Apple.Oprócz umowy użytkownika, której warunki przedstawiono powyżej, oraz niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, poniższe postanowienia obowiązują w związku z korzystaniem z dowolnej wersji Witryny na urządzenia mobilne zgodnej z systemem operacyjnym iOS Apple Inc. („Apple”, a taka aplikacja na urządzenia mobilne jest zwana „Aplikacją mobilną”). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy ani właścicielem Aplikacji mobilnej i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Apple nie daje żadnej gwarancji na Aplikację mobilną z wyjątkiem zwrotu ceny jej zakupu w stosownych przypadkach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi pomocy technicznej dotyczące Aplikacji mobilnej, ani odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków w odniesieniu do Aplikacji mobilnej, w tym wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczeń dotyczących niespełniania obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych przez Aplikację mobilną, roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów ani roszczeń w odniesieniu do naruszenia własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do firmy Indeed zgodnie z powyższą sekcją „Pytania lub skargi”. Licencja przyznana użytkownikowi w niniejszej Umowie jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej na produktach marki Apple z systemem operacyjnym iOS, które stanowią własność lub są pod kontrolą użytkownika, lub innego zezwolenia przewidzianego w zasadach użytkowania określonych w Warunkach korzystania z usług App Store firmy Apple. Ponadto podczas korzystania z Aplikacji mobilnej użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umowy zawartej z osobą trzecią takiej jak umowa o świadczenie usług w zakresie bezprzewodowego przesyłu danych. Firma Apple i podmioty zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy i z chwilą akceptacji przez użytkownika warunków niniejszej Umowy zyskują prawo (i uznaje się, że przyjęły prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika jako jej zewnętrzny beneficjent; niezależnie od powyższego prawo Indeed do zawarcia, odstąpienia lub wypowiedzenia zmiany, zrzeczenia się lub ugody wynikającej z niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody osób trzecich.

Podpis elektroniczny.Witryna może oferować opcję podpisu elektronicznego obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę. Korzystając z podpisów elektronicznych w Witrynie, użytkownik potwierdza, że jego podpis elektroniczny ma na celu uwierzytelnienie podpisywanego dokumentu i że będzie on mieć taką samą moc i skutek jak podpis odręczny. Indeed nie jest z podmiotem zajmującym się profesjonalną archiwizacją dokumentacji. Korzystanie z podpisów elektronicznych przez użytkownika odbywa się na jego własne ryzyko i jego obowiązkiem jest upewnić się, że dokument został odebrany, a także przechowywać swoje kopie dokumentów.

Program w wersji beta. Indeed może oferować w swojej Witrynie produkty lub funkcje określane jako „beta” lub „wersja testowa” („Produkty w wersji beta”). Takie Produkty w wersji beta mogą być oferowane w ograniczonych ilościach, ograniczonych lokalizacjach i przez ograniczony czas. Indeed może wycofać lub anulować Produkt w wersji beta w całości lub w części w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

WSZYSTKIE PRODUKTY LUB FUNKCJE BETA SĄ W FAZIE TESTOWEJ I SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I MOGĄ ZAWIERAĆ WADY. GŁÓWNYM CELEM WERSJI TESTOWYCH BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNYCH DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI PRODUKTU. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI ZABEZPIECZENIE WAŻNYCH DANYCH, OSTROŻNOŚĆ I NIEPOLEGANIE W ŻADEN SPOSÓB NA POPRAWNYM FUNKCJONOWANIU LUB WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW BETA.

Jeśli użytkownik został zaproszony do testowania Produktu w wersji beta, to wyraża zgodę na to, że wszystkie Produkty w wersji beta, o ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub nie uzgodniono inaczej z firmą Indeed na piśmie, są poufnymi informacjami należącymi do firmy Indeed. Użytkownik może zezwalać na dostęp do Produktów w wersji beta tylko uprawnionym użytkownikom. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, kopiować ani ujawniać takich poufnych informacji w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Indeed.

10. Filtrowanie pod kątem niepełnoletnich użytkowników

Niniejszym informujemy, że na rynku są dostępne środki ochrony rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi filtrowania), które mogą pomóc użytkownikowi ograniczyć dostęp do materiałów szkodliwych dla małoletnich. Informacje określające bieżących dostawców takich środków ochrony można uzyskać w witrynach GetNetWise orazOnGuard Online. Indeed nie promuje żadnego z produktów ani usług oferowanych na takich stronach.

11. Korzystanie z Witryny przez osoby niepełnoletnie

Z Witryny nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 16 lat. Jeżeli jednak lokalne przepisy prawa stanowią, że do zgodnego z prawem korzystania za pośrednictwem niniejszej Witryny z usług firmy Indeed przez użytkownika wymagane jest ukończenie innego minimalnego wieku, to wiek ten będzie obowiązującym wiekiem minimalnym. We wszystkich jurysdykcjach poza Unią Europejską, jeżeli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat lub nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymagane jest, aby korzystanie z usług firmy Indeed przez użytkownika odbywało się pod kontrolą jednego z jego rodziców, jego opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej. Firma Indeed stosuje całą gamę środków mających na celu zapewnienie, że osoby niespełniające wymogu wieku minimalnego ani jakichkolwiek innych obowiązujących wymagań wiekowych nie będą przyjmowane. W razie niespełniania niniejszych wymagań wiekowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

12. Pytania lub skargi

W razie pytań lub skarg dotyczących Witryny należy skorzystać z naszego Centrum Pomocy. Centrum Pomocy Indeed Help Center jest zewnętrzną witryną obsługiwaną przez firmę Zendesk i podlegaPolityce Zendesk dotyczącej plików cookie. Nie należy podawać danych karty kredytowej ani innych danych wrażliwych w wiadomościach e-mail wymienianych z nami. Należy pamiętać, że komunikacja z firmą Zendesk może nie być bezpieczna.

Osoby mieszkające w Kalifornii mogą skontaktować się listownie z Jednostką Obsługi Skarg Oddziału Obsługi Klienta Działu ds. Konsumenckich dla stanu Kalifornia pod adresem: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Witryna może przestać być dostępna w całości lub w części w dowolnym momencie bez powiadomienia. Witryna może polegać na podmiotach zewnętrznych, świadczących usługi dla Indeed, takie jak hosting danych lub przetwarzanie dostawców, w wyniku czego w Witrynie może niespodziewanie dojść do usterki lub Witryna może przestać być dostępna.

Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu prawidłowości, treści, kompletności, zgodności z prawem, rzetelności, operacyjności lub dostępności informacji lub materiałów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Indeed lub takich, do których łącza znajdują się w wynikach wyszukiwania Indeed (łącznie z Ofertami pracy), lub udostępnianych w inny sposób w Witrynie przez firmę Indeed lub osoby trzecie (łącznie z Treściami użytkownika), niezależnie od tego, czy są one płatne czy bezpłatne. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność dotyczącą prawidłowości, treści, kompletności lub rzetelności informacji podawanych przez Indeed wyłącznie do celów informacyjnych, w tym między innymi danych Indeed Analytics, takich jak szacunkowa liczba aplikacji lub ruch organiczny na stronie oraz informacje o wynagrodzeniu lub informacje, które mogą pochodzić od osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie dokonuje płatności na rzecz firmy Indeed za wspomniane wyżej informacje. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu usunięcia, niedopełnienia obowiązku przechowywania, błędnego dostarczenia lub nieterminowego dostarczenia wszelkich informacji, wiadomości e-mail, załączników lub materiałów (w tym Treści użytkownika). Indeed nie gwarantuje, że Witryna zawsze będzie wolna od błędów lub bezpieczna. Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wynikających z pobrania lub uzyskania dostępu do informacji lub materiałów w Witrynie lub w innych witrynach lub usługach internetowych, do których dostęp uzyskano poprzez Witrynę. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryny lub bazowania na niej przez użytkownika. Ponadto Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania przez użytkownika z witryny lub usług osób trzecich, do których został on przekierowany z Witryny Indeed, ani z tytułu opierania się na takiej witrynie lub usłudze przez użytkownika.

Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu niesprawności technicznej Witryny, w tym m.in. awarii sieci lub usługi telefonicznej, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub komórkowego, oprogramowania, niedostarczenia wiadomości e-mail (w tym załączników), logowania do konta lub wszelkich innych Usług świadczonych przez Indeed, w wyniku problemów technicznych lub nadmiernego ruchu w Internecie lub witrynie osoby trzeciej (w tym między innymi w systemach śledzenia aplikacji (ATS)), lub z kilku tych powodów, w tym uszkodzenia lub zniszczenia komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub innej osoby związanego z wykorzystywaniem lub pobieraniem dowolnych Treści w związku z Witryną lub Usługami lub wynikającego z takiego wykorzystywania lub pobierania Treści. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia dowolnych treści ani z tytułu obrażeń cielesnych lub zgonu wynikających z korzystania przez dowolną osobę z Witryny, Usług, Treści użytkownika lub z aplikacji, witryn internetowych, oprogramowania lub treści osób trzecich zamieszczanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem lub przekazywanych użytkownikom ani z tytułu jakichkolwiek interakcji pomiędzy użytkownikami Witryny lub Usług, zarówno online, jak i offline.

Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia Usług i/lub dostępu do Witryny w poszczególnych krajach lub regionach w dowolnym momencie z powodu lub w trakcie wojny, niepokojów politycznych, epidemii, pandemii, zamieszek, powstania, aktów terroryzmu lub groźby ich wystąpienia, lub nieporządku społecznego

WITRYNA ORAZ WSZELKIE TREŚCI, PRODUKTY, FUNKCJE I USŁUGI DOSTĘPNE W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONE BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, ORAZ ŻE WITRYNA I ŚWIADCZONE USŁUGI BĘDĄ ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI WITRYNY ORAZ TREŚCI, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ FIRMĘ INDEED. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, TREŚCI, INFORMACJE ANI DANE OSÓB TRZECICH, A UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ INDEED, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNIKÓW I PEŁNOMOCNIKÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA, ZNANE I NIEZNANE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO WSPOMNIANYM OSOBOM TRZECIM LUB Z NIM ZWIĄZANYCH.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE POBIERA LUB W INNY SPOSÓB POZYSKUJE MATERIAŁY LUB DANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA LUB UZYSKANIA WSZELKICH TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

INDEED I PODMIOTY POWIĄZANE FIRMY INDEED ANI ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY Z TYTUŁU KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA NIEJ PRZEZ TĘ OSOBĘ. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ, ABY ZAPOBIEC DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH, SZCZEGÓLNYCH, ODSZKODOWAŃ O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), REKOMPENSATA, CZY JEST ONO DOCHODZONE NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI FIRMĘ INDEED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB LICENCJODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ LUB Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU TAKICH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ POLEGANIA NA NIEJ, POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAMIESZCZANYCH W WITRYNIE LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ TAKIE INFORMACJE, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, CZY TEŻ Z PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB ZAMKNIĘCIA WITRYNY (CO OBEJMUJE SZKODY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE). OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH Z POWODU INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO KOSZTÓW ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRACONYCH KORZYŚCI LUB DANYCH ORAZ WYDAJNOŚCI LUB BRAKU WYDAJNOŚCI WITRYNY LUB WSZELKICH POJAWIAJĄCYCH SIĘ W NIEJ INFORMACJI LUB ARTYKUŁÓW HANDLOWYCH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE LUB KTÓRE SĄ Z NIĄ W DOWOLNY SPOSÓB POWIĄZANE. TAKIE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ ORAZ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ LICENCJODAWCÓW FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB NA INNEJ PODSTAWIE BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY INDEED Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z WITRYNY.

15. Roszczenia z tytułu naruszenia praw

Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych. Ustawa Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA”) zapewnia możliwość odwołania właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa na mocy amerykańskich przepisów w zakresie praw autorskich. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrzej wierze, że materiały zamieszczane przez Indeed naruszają jego prawa autorskie, użytkownik (lub jego przedstawiciel) mogą przesłać nam zgłoszenie z żądaniem usunięcia materiału lub zablokowania do niego dostępu. Zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje zgodnie z wymogami art. 17 par. 512(c)(3)(A) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (U.S. Code): (a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; (b) oznaczenie utworu chronionego prawami autorskimi, które uważa się za naruszone (lub, jeśli jedno zgłoszenie obejmuje wiele utworów chronionych prawami autorskimi i znajdujących się w witrynie, wówczas należy podać reprezentatywną listę takich utworów); (c) oznaczenie materiału, który uważa się za naruszający lub będący przedmiotem działania naruszającego prawa zgłaszającej strony oraz informacje pozwalające na zlokalizowanie materiału w witrynie przez Indeed; (d) imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail (jeśli jest dostępny) strony składającej skargę; (e) oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że korzystanie z materiałów w sposób wskazany w skardze nie odbywa się za zezwoleniem właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy przepisów prawa; oraz (f) oświadczenie, że informacje podane w zgłoszeniu są poprawne oraz, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest uprawniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrej wierze, że zgłoszenie naruszenia praw autorskich przeciwko niemu zostało złożone niesłusznie, ustawa DMCA daje użytkownikowi możliwość przesłania firmie Indeed odpowiedzi na zgłoszenie. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia muszą być zgodne z aktualnymi w danym momencie wymogami ustawowymi nałożonymi przez DMCA; więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.loc.gov/copyright/. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące Witryny należy przesłać w formie pisemnej na adres: Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA (copyright @ indeed.com) (należy usunąć spacje z adresu e-mail). Przed złożeniem zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie zalecamy zasięgnąć porady prawnej. Należy także mieć na uwadze, że za bezpodstawne roszczenia dochodzone na mocy DMCA są nakładane kary.
Inne roszczenia z tytułu naruszenia praw. W przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw, które nie obejmują amerykańskich praw autorskich, należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego w naszej Witrynie.

16. Zastrzeżenie praw

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów stowarzyszonych bądź ich licencjodawców stanowiących osoby trzecie należą wszelkie prawa i tytuły własności do Witryny oraz prawa własności z nią związane. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Witryny, innych niż własne Treści użytkownika. Wszelkie korzystanie z materiałów lub opisów, wszelkie pochodne wykorzystywanie Witryny lub jej materiałów oraz wszelkie korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych jest surowo zakazane. W żadnym wypadku użytkownik nie może kadrować żadnej części Witryny ani zawartych w niej materiałów.

Materiały w Witrynie są dostarczane z „ograniczonymi prawami”. Korzystanie z materiałów, powielanie ich lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Korzystanie z materiałów przez organy państwowe stanowi uznanie praw własności firmy Indeed do tych materiałów.

17. Postanowienia różne

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Indeed, i uchyla oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy pisemne bądź ustne.Jeśli Warunki dotyczące Osób poszukujących pracy, Pracodawców lub Partnerów dotyczą korzystania z Witryny przez użytkownika, takie warunki obowiązują w przypadku braku zgodności lub sprzeczności z niniejszymi Warunkami korzystania z usług dla wszystkich użytkowników.

Każdy zapis niniejszej Umowy stanowi rozdzielnie wykonalny zapis. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za niewykonalny, taki zapis zostanie przekształcony w zakresie niezbędnym do tego, aby Umowa pozostała ważna.

Niniejsza Umowa nie może ulegać zmianom w inny sposób niż na mocy dokumentu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Pisemna lub telefoniczna komunikacja między użytkownikiem a pracownikiem Indeed nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Wszelkie powiadomienia adresowane do firmy Indeed należy przesyłać do właściwego podmiotu Indeed określonego powyżej, priorytetowym listem poleconym, pocztą lotniczą lub przesyłką kurierską. Powiadomienia uznaje się za przekazane w chwili odbioru. Zawiadomienia adresowane do użytkownika mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie użytkownika albo w formie wiadomości w interfejsie konta użytkownika. Zawiadomienia uznaje się za dostarczone w momencie wysłania (w przypadku wiadomości e-mail) lub po upływie maksymalnie 15 (piętnastu) dni od daty ich zamieszczenia (w przypadku wiadomości w interfejsie konta użytkownika).

Użytkownik nie może dokonywać cesji ani delegować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed, a każda próba takich działań będzie nieważna. Indeed może w dowolny sposób dokonywać cesji i swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub delegować je bez powiadomienia użytkownika. Firmy Indeed i użytkownika nie łączą partnerstwo prawne, stosunek agencyjny ani stosunek pracy. Gdy firma Indeed udostępnia użytkownikowi Witrynę lub powiązane z nią usługi, robi to wyłącznie jako dostawca usług informacyjnych.

„W tym” oznacza „w tym między innymi”.

18. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa będzie podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas, w Stanach Zjednoczonych. Sądy znajdujące się w Austin w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych posiadają wyłączną właściwość rozstrzygania wszelkich sporów.

19. Ujawnianie patentów

Niektóre elementy Witryny i/lub Aplikacji mobilnych Indeed są objęte licencją i podlegają co najmniej jednemu z patentów wydanych w Stanach Zjednoczonych, opisanych tutaj.

Warunki korzystania z produktów firmy Indeed

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2022 r.

Warunki Programu „Indeed Ads”

Niniejsze Warunki dotyczące programu Indeed Ads („Warunki dotyczące PIA”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki dotyczące PIA lub który:

 • umieszcza, wykorzystuje lub płaci za dowolną reklamę Indeed (w tym rozpoczynając kampanię w Indeed lub za pośrednictwem Indeed) lub
 • umieszcza, wykorzystuje lub płaci za dowolną Reklamę targetowaną; lub
 • uzyskuje dostęp do, korzysta lub płaci za wirtualne wydarzenia rekrutacyjne lub program Indeed Hiring Events

(łącznie Program „Indeed Ads”). Uzyskując dostęp do Programu „Indeed Ads”, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki PIA w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki PIA oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PIA, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu „Indeed Ads” w Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega wszystkim stosownym zasadom i warunkom Indeed, w tym bez ograniczeń Polityce prywatności firmy Indeed i instrukcjom udostępnionym w Witrynie. Polityki firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

W odniesieniu do wszelkich ofert pracy zamieszczonych w witrynie Indeed lub za jej pośrednictwem za opłatą lub bezpłatnie, w tym ofert pracy dostarczonych do witryny Indeed w pliku XML (łącznie „Oferty pracy”) użytkownik zgadza się przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za: (a) docelowe adresy URL i treść Oferty pracy, łącznie z opisami stanowiska i pytaniami rekrutacyjnymi lub innymi Treściami użytkownika, m.in. fotografii, filmów, obrazów, tekstów, znaków, logo lub nagrań audio, które użytkownik przekazuje firmie Indeed lub których zamieszczenie jej zleca; (b) witryny internetowe dostępne za pomocą docelowych adresów URL lub Oferty pracy; oraz (c) usługi i produkty użytkownika. Ponadto użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za Oferty pracy generowane przez użytkownika lub dla niego, w tym oferty o zmienionym formacie i oznaczone etykietą „Obsługiwane przez Indeed” lub podobnymi etykietami.

Oferty pracy, Reklamy targetowane lub reklamy na potrzeby wirtualnych wydarzeń rekrutacyjnych (łącznie „Reklama” lub „Reklamy”) można dodawać do (a) każdej treści, usługi lub własności dostarczonej przez Indeed („Własność Indeed”) lub (b) jakiejkolwiek innej treści lub własności dostarczonej przez stronę trzecią lub zewnętrzną witrynę internetową, w tym m.in. do aplikacji mobilnych i podmiotów należących do sieci Partnerów firmy Indeed („Inna witryna”). Dodając lub płacąc za Reklamę w witrynie Indeed lub za jej pośrednictwem, użytkownik upoważnia firmę Indeed i Inne witryny do przeformatowania Reklamy, na przykład w taki sposób, aby była ona lepiej wyświetlana na urządzeniu mobilnym, w zewnętrznej witrynie internetowej lub w określonych miejscach Witryny. Użytkownik rozumie, że Indeed ma ograniczoną kontrolę nad Reklamami wyświetlanymi w Innych witrynach oraz akceptuje ryzyko związane z Reklamami wyświetlanymi w takich witrynach internetowych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność i gwarancje w odniesieniu do treści lub charakteru Innych witryn, w tym aplikacji mobilnych, w których mogą pojawić się Reklamy.

Indeed nie gwarantuje zasięgu, skuteczności, miejsca wyświetlania Reklam ani dystrybucji w Indeed lub Innych witrynach. Skuteczność i miejsce wyświetlania Ofert pracy mogą się różnić w zależności od różnych czynników uwzględnianych przez Indeed, takich jak popyt, branża, typ roli, sponsorowanie i inne. Umieszczenie Oferty pracy lub Reklamy na określonej stronie (na przykład Indeed Gigs) nie stanowi oświadczenia dotyczącego charakteru roli z prawnego punktu widzenia. Miejsce wyświetlania, pozycjonowanie i wielkość Reklamy w ramach Własności Indeed lub Innych witryn leżą w wyłącznej gestii Indeed. Użytkownik zgadza się, że jeśli jego Reklama jest umieszczana w Innej witrynie, to taka witryna internetowa może gromadzić lub otrzymywać informacje na temat jego Oferty pracy i jej efektywności.

Sponsorując Ofertę pracy, użytkownik zobowiązuje się zapłacić określoną cenę za każde „kliknięcie” (działanie użytkownika skutkujące wyświetleniem opisu stanowiska), które otrzyma taka oferta, na podstawie liczby rozpoczętych lub złożonych aplikacji, jak opisano poniżej. Obejmuje to kliknięcia Ofert pracy w Indeed, a także w Innych witrynach. Ceny za kliknięcie mogą różnić się w zależności od poszczególnych czynników, takich jak bieżąca podaż i popyt dotyczące ogłoszeń i kliknięć, ruch w Witrynie, pora dnia oraz innych czynników. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć przeprowadzonych przez firmę Indeed. Pomiary kliknięć przeprowadzone przez firmę Indeed są wiążące. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed ma ograniczoną wiedzę i kontrolę nad tym, jak w Innych witrynach mierzy się liczbę kliknięć, i musi polegać częściowo na raportach generowanych przez Inne witryny.

Pracodawcy mogą zostać dodani do grupy testowej i otrzymać ofertę stałej opłaty (plus podatki, jeśli dotyczy) za określoną liczbę (określoną w Witrynie) aplikacji, aby sponsorować Ofertę pracy. Sponsorując Ofertę pracy za stałą opłatą, użytkownik zgadza się, że Indeed nie będzie przyznawać zwrotów w przypadku przerwania Oferty pracy lub jeśli użytkownik wybierze mniejszą liczbę Aplikacji niż określona. Sponsorując Ofertę pracy za stałą opłatą, użytkownik akceptuje również, że nie może wprowadzać zmian do budżetu Oferty pracy po przesłaniu informacji rozliczeniowych. Sponsorując Ofertę pracy, w tym w ramach kampanii, użytkownik zleca firmie Indeed zarządzanie widocznością Ofert pracy w Witrynie w celu wyeksponowania oferty użytkownika w sposób, który zapewni jej lepszą widoczność. Użytkownik zleca także firmie Indeed zarządzanie widocznością Ofert pracy w Innych witrynach. „Wyeksponowanie” nie zawsze oznacza, że Oferta pracy pojawi się w konkretnym miejscu na stronie lub ze specjalnym sloganem; pojęcie to oznacza natomiast, że zostanie umieszczona przez firmę Indeed zgodnie z jej osądem i według jej wyłącznego uznania w celu osiągnięcia jak najlepszej widoczności takiej oferty i budżetu. Sponsorując ofertę pracy w ramach kampanii, użytkownik zleca firmie Indeed zarządzanie tą relatywną widocznością i ekspozycją w jej Witrynie, a także w Innych witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wspomniane zarządzanie Ofertami pracy odbywa się według wyłącznego uznania Indeed oraz bez gwarancji co do sposobu i miejsca umieszczenia przez Indeed takich Ofert pracy.

Sponsorując Ofertę pracy w Indeed, użytkownik rozumie, że Indeed może uwzględnić usługi lub funkcje, które mają wpływ na kampanię Ofert pracy użytkownika, takie jak automatyczne dodawanie Ofert pracy i automatyczna optymalizacja ofert. Wszelkie próby manipulowania dodawaniem Ofert pracy, optymalizacją ofert lub dowolną częścią Witryny stanowią naruszenie niniejszej Umowy. Indeed zastrzega sobie prawo do zamknięcia według własnego uznania i bez uprzedzenia kont Pracodawcy, podejrzanych o taką manipulację oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Dodając lub sponsorując Ofertę pracy w Indeed lub za jego pośrednictwem w ramach kampanii lub poprzez plik XML, użytkownik potwierdza, że Indeed może zmienić format Oferty pracy (co nie obejmuje zmiany jej treści) i udostępnić ją na stronie hostowanej przez Indeed lub w Innych witrynach oraz uprawnia Indeed do takich działań w sposób, jaki Indeed uzna za stosowny. Użytkownik wyraża zgodę na takie działania (zmiana formatu i obsługa) w odniesieniu do wszystkich ofert pracy, w tym także tych, które nie zostały dodane bezpośrednio w Indeed (np. oferty pracy zindeksowane przez Indeed, ale opublikowane w witrynie internetowej użytkownika lub innego podmiotu). Wszystkie panele pracodawcy będą odzwierciedlały całkowitą liczbę kliknięć, w tym kliknięcia otwierające ponownie sformatowaną lub hostowaną stronę Indeed lub Inne witryny. W przypadku stwierdzenia przez Indeed, że użytkownik zasugerował Indeed, że chce on obsadzić stanowisko w krótkim czasie, firma Indeed może dodać do Oferty pracy oznaczenie (np. „Pilne”, „Pilnie zatrudnię” lub podobne). Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tych oznaczeń w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Indeed może wykorzystywać słowa lub frazy zamiennie (na przykład „Oferta”, „Pilnie zatrudnię”, „Opłacona”, „Promowana”, „Sponsorowana”, „Pilne” lub podobne) w związku ze sponsorowaną Ofertą pracy w Indeed lub w Innych witrynach.

Oferty pracy dodawane bezpośrednio w Indeed lub wyświetlane w Indeed mogą po jakimś czasie zniknąć z Witryny; w niektórych przypadkach mogą wymagać sponsorowania, aby pozostały widoczne lub ponownie pojawiły się w Indeed. Należy zaznaczyć, że Oferty pracy indeksowane, ale nie wyświetlane przez Indeed stracą ważność po pewnym czasie, a Indeed może nie być w stanie przywrócić ich widoczności. Jeśli użytkownik sponsoruje jakąś Ofertę pracy, ale nie poda metody płatności na potrzeby swojej kampanii, kampania rekrutacyjna nie rozpocznie się, a Oferta pracy nie będzie widoczna. Indeed może według własnego uznania usunąć budżet i dodać ofertę, której widoczność będzie wtedy równa widoczności ofert niesponsorowanych. Indeed może wymagać od Pracodawcy sponsorowania dowolnej Oferty pracy na potrzeby jej wyświetlania w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Indeed może zalecać lub sugerować budżet pozwalający na zachowanie lub poprawę widoczności dowolnej Oferty pracy lub wymagać takiego budżetu. Propozycja jest składana bez gwarancji i nie gwarantuje widoczności jakiejkolwiek Oferty pracy. Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, potwierdza on, że zasady moderacji treści przez Indeed mogą w niektórych przypadkach powodować modyfikację Oferty pracy użytkownika, oraz zgadza się na to działanie. Jeśli użytkownik jest agencją współpracującą z Indeed, może mieć prawo uczestniczenia w programie partnerskim Indeed. Partnerzy w tym programie mogą uzyskać status „Złoty”, „Srebrny” lub „Brązowy” w zależności od stopnia użytkowania Witryny Indeed mierzonego na podstawie przychodów. Określenie przez Indeed statusu partnera następuje według własnego uznania Indeed, a status może zostać cofnięty w dowolnym momencie.

Indeed może oferować niektórym Pracodawcom sponsorującym Oferty pracy lub płacącym za Reklamy w Indeed lub za jego pośrednictwem możliwość uzyskania większej lub lepszej widoczności w Witrynie („Wyróżniony Pracodawca”). Status Wyróżnionego Pracodawcy jest nadawany wedle własnego uznania firmy Indeed. Możliwość otrzymania statusu Wyróżnionego Pracodawcy jest funkcją liczby Reklam i kwoty wydanej w Indeed. Program Wyróżniony Pracodawca może ulec zmianie lub zostać zlikwidowany przez firmę Indeed w dowolnym momencie wedle jej własnego uznania i bez uprzedzenia.

Koszt za aplikację. Indeed może zaoferować narzędzie pozwalające Pracodawcy na określanie budżetu reklamowego Oferty pracy na podstawie liczby aplikacji, co można nazwać „kosztem za aplikację” lub „płatnością za aplikację”. Pracodawcy mogą otrzymywać oferty produktów płatnych domyślnie na zasadzie „kosztu za aplikację”, które mogą uwzględniać opcję stałej opłaty za określoną liczbę aplikacji (określoną w Witrynie). Opłaty są uzależnione od aplikacji („Aplikacje” lub „Aplikacja”) zdefiniowanych jako 1) aplikacja na jedną z Ofert pracy użytkownika opublikowaną przez Indeed w Witrynie 2) aplikacje Osób poszukujących pracy, których odpowiedzi spełniają warunki kwalifikacyjne oznaczone przez użytkownika jako konieczne, lub 3) aplikacje, których użytkownik postanawia nie zastępować w ramach czasowych określonych w Witrynie. Jeśli opłaty użytkownika są uzależnione od trzeciej opcji, liczba Aplikacji w panelu ze statystykami jest aktualizowana po upływie określonego czasu. W przypadku żadnej z opcji Indeed nie weryfikuje odpowiedzi Osób poszukujących pracy ani nie potwierdza prawidłowości odpowiedzi. Aplikacja zostanie uznana za taką do celów niniejszej sekcji niezależnie od tego, czy Osoba poszukująca pracy uzupełniła wymagane Kwalifikacje. Indeed może podać szacunkową liczbę Aplikacji dla danego budżetu; ta informacja opiera się wyłącznie na szacunkach i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników ani konkretnej liczby Aplikacji. Wybierając pożądaną liczbę Aplikacji w Witrynie, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie jego Oferty pracy według jej uznania z wykorzystaniem wybranego przez użytkownika budżetu. Kampania dotycząca Oferty pracy użytkownika zostanie automatycznie przerwana po otrzymaniu wybranej liczby Aplikacji lub gdy użytkownik wstrzyma lub zamknie rekrutację na swoje stanowisko. Firma Indeed oraz jej podmioty stowarzyszone, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów stowarzyszonych będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, dokładności oraz poziomów lub czasu: (i) kosztów za Aplikację, (ii) dostarczenia Aplikacji, (iii) poziomu zainteresowania użytkowników, którzy aplikują na ofertę użytkownika lub ją przeglądają.

Płatność za rozpoczętą aplikację. Indeed może zaoferować Pracodawcom możliwość określania budżetu Oferty pracy na podstawie rozpoczętych aplikacji nazywanej „płatnością za rozpoczętą aplikację” lub podobnie. Opłaty są uzależnione od rozpoczętych aplikacji („Rozpoczęte aplikacje”), które są zdefiniowane jako 1) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w Ofercie pracy lub wiadomości e-mail w celu rozpoczęcia lub kontynuowania aplikacji w Witrynie lub w witrynie zewnętrznej; 2) interakcja użytkownika z chatbotem, kodem QR lub inną metodą rozpoczęcia aplikacji powiązanej z Ofertą pracy; 3) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w Ofercie pracy w celu zadzwonienia lub wysłania wiadomości e-mail do Pracodawcy; lub 4) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej.

Ceny za kliknięcie mogą różnić się w zależności od poszczególnych czynników, w tym bieżącej podaży i popytu dotyczących ogłoszeń i kliknięć, ruchu w Witrynie, pory dnia oraz innych czynników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed ma ograniczoną wiedzę i kontrolę nad tym, jak w Innych witrynach mierzy się liczbę rozpoczętych aplikacji, i musi polegać częściowo na raportach generowanych przez Inne witryny. Indeed może podać szacunkową liczbę Rozpoczętych aplikacji dla danego budżetu; ta informacja opiera się wyłącznie na szacunkach i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników ani konkretnej liczby Rozpoczętych aplikacji. Wybierając pożądaną liczbę Rozpoczętych aplikacji w Witrynie, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie jego Oferty pracy według jej uznania z wykorzystaniem wybranego przez użytkownika budżetu. Po wyczerpaniu zaakceptowanego przez użytkownika budżetu lub po wstrzymaniu lub zamknięciu oferty kampania dotycząca jego Oferty pracy zostanie automatycznie wstrzymana. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów stowarzyszonych będący stronami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, dokładności oraz poziomów lub czasu: (i) kosztów za Rozpoczęte aplikacje, (ii) poziomu zainteresowania użytkowników, którzy inicjują Rozpoczętą aplikację związaną z ofertą użytkownika; (iii) tego, że użytkownik wypełni aplikację.

Indeed może zaoferować funkcję śledzenia konwersji, którą Pracodawcy mogą zainstalować w swoich witrynach internetowych („Śledzenie konwersji”). Śledzenie konwersji informuje Indeed, gdy Osoba poszukująca pracy wypełni aplikację w witrynie internetowej Pracodawcy, umożliwiając pojawienie się wypełnionych aplikacji w Panelu pracodawcy. Instalując funkcję Śledzenia konwersji lub z niej korzystając, użytkownik oświadcza i zapewnia, że robi to zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez ograniczeń, że udostępnia wszystkim użytkownikom swojej witryny internetowej wszelkie niezbędne informacje oraz uzyskuje niezbędne zgody lub przyzwolenia od takich użytkowników, by umożliwić funkcji śledzenia konwersji działanie zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed przed niezastosowaniem się do tego wymogu. Funkcja Śledzenia konwersji jest udostępniania w stanie, w jakim jest, i w miarę dostępności oraz bez gwarancji. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność oraz dostępność funkcji Śledzenia konwersji.

W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość wstawienia własnych pikseli śledzących w celu zmierzenia skuteczności swoich Ofert pracy lub Reklam. Ta możliwość jest zapewniana na zasadzie udogodnienia i może zostać w każdym momencie usunięta przez Indeed. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z pikseli, a Indeed zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej właściwego funkcjonowania piksela, poprawności zaraportowanych przez niego danych oraz jego bezbłędnego działania. Użytkownik nie powinien polegać na danych uzyskanych za pośrednictwem piksela. Nie należy wykorzystywać piksela ani generowanych za jego pośrednictwem analiz w celu podważania lub kwestionowania liczby kliknięć wyliczonej przez Indeed, która jest wiążąca. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji zgromadzonych z wykorzystaniem pikseli śledzących w żadnym innym celu niż mierzenie skuteczności swoich ogłoszeń. Przykładowo użytkownik nie może wykorzystywać piksela w celu profilowania użytkowników ani na potrzeby analizy behawioralnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów o ochronie danych i prywatności dotyczących wspomnianego korzystania, w zakresie, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze wspomnianych pikseli. Dotyczy to, na przykład, aktualizacji polityki prywatności użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z korzystania przez niego z piksela śledzącego i zrekompensować Indeed wszelkie straty z tego tytułu.

Reklamy targetowane Indeed. Jeśli użytkownik sponsoruje Ofertę pracy w Indeed lub za jego pośrednictwem, Indeed może włączyć usługi reklam targetowanych do usług świadczonych na rzecz użytkownika, a użytkownik upoważnia Indeed do świadczenia takich usług („Reklamy targetowane”). Indeed może również oferować Pracodawcom możliwość opłat za Reklamy targetowane. Reklamy targetowane mogą pojawić się w Witrynie lub w Innych witrynach. Dobór odbiorców docelowych odbywa się częściowo na podstawie informacji i kryteriów podanych przez Pracodawcę, np. informacji podanych w Ofercie pracy, jednak skład każdej grupy odbiorców docelowych jest określany według uznania firmy Indeed. Przykładowo Indeed zastrzega sobie prawo do zadecydowania o częstotliwości i liczbie wyświetleń danej oferty odbiorcom. W przypadku niektórych ofert pojawiających się w Innych witrynach Indeed ma ograniczoną kontrolę nad docelową grupą odbiorców, a użytkownik akceptuje fakt, że w takich okolicznościach Indeed nie ponosi odpowiedzialności za skład docelowej grupy odbiorców. W przypadku ofert pojawiających się w Innych witrynach Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do docelowej grupy odbiorców oraz powiązanych roszczeń, takich jak roszczenia osób, które mogły wyświetlić Ofertę pracy lub które nie mogły jej wyświetlić, albo roszczenia powiązane z takimi osobami.

Program Wydarzenia rekrutacyjne Indeed. Uzyskując dostęp i korzystając z Programu „Wydarzenia rekrutacyjne Indeed” („Program IHE”), użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na: 1) dodawanie w imieniu użytkownika Ofert pracy udostępnionych przez użytkownika w Witrynie i zarządzanie daną kampanią ogłoszeniową przy wykorzystaniu informacji takich jak liczba potwierdzeń obecności na wydarzeniu; 2) dodawanie funkcji potwierdzania w Witrynie obecności na wydarzeniu rekrutacyjnym („Wydarzenie rekrutacyjne”) związanym z każdą Ofertą pracy użytkownika; 3) otrzymywanie potwierdzenia obecności na Wydarzeniach rekrutacyjnych użytkownika od Osób poszukujących pracy; 4) wysyłanie do użytkownika i/lub innych osób wskazanych przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu rekrutacyjnym ; 5) przekazywanie (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub tekstowej) informacji dotyczących Wydarzeń użytkownika Osobom poszukującym pracy, które potwierdziły obecność na Wydarzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik żąda, aby firma Indeed wysyłała jemu i innym osobom wskazanym przez niego informacje dostarczone przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu rekrutacyjnym użytkownika, to użytkownik potwierdza, że taka osoba jest upoważniona do otrzymywania takich informacji.

Użytkownik ponadto zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty dotyczące Wydarzeń rekrutacyjnych użytkownika, których jest uczestnikiem lub gospodarzem, w tym bez ograniczeń treść Ofert pracy i pytań rekrutacyjnych, przetwarzanie i zabezpieczanie danych Osób poszukujących pracy przekazanych użytkownikowi i/lub innym osobom wskazanym przez użytkownika jako upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Wydarzeń rekrutacyjnych lub Osób poszukujących pracy, lokalizacji Wydarzenia rekrutacyjnego, uczestników Wydarzenia rekrutacyjnego ze strony użytkownika lub wszelkich materiałów drukowanych, oznaczeń i innych dokumentów udostępnianych podczas Wydarzenia rekrutacyjnego. Użytkownik odpowiada za uwzględnienie próśb lub potrzeb Osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub procesu aplikacji w ramach Wydarzenia rekrutacyjnego. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane zgromadzone od uczestników i udostępnianie firmie Indeed są gromadzone zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie imienia lub nazwiska bądź nazwy, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z wszelkimi Treściami użytkownika lub materiałami marketingowymi Indeed bądź działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (np. Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Indeed Ofert pracy użytkownika, przy użyciu dowolnych metod według uznania Indeed, w tym bez ograniczeń reklam targetowanych lub używanie słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie odpowiada za ocenę kwalifikacji, weryfikację tożsamości ani selekcjonowanie Osób poszukujących pracy w inny sposób podczas każdego Wydarzenia rekrutacyjnego oraz że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie tych czynności.

2. Anulowanie

O ile w zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej reklam zawartej z firmą Indeed nie określono inaczej, można niezależnie anulować każdą Reklamę (np. każdą Reklamę lub dane Wydarzenie rekrutacyjne) w dowolnym momencie. Anulowanie zwykle następuje w ciągu 24 godzin, a użytkownik ponosi koszty wynikające z wyświetlania reklam w tym okresie (np. kliknięć w czasie, gdy reklama była jeszcze wyświetlana w Indeed lub Innych witrynach). Jeśli jednak użytkownik anuluje Wydarzenie rekrutacyjne, firma Indeed nadal obciąży użytkownika opłatą, zgodnie z cennikiem wymienionym w oddzielnej umowie lub uzgodnionym w inny sposób między firmą Indeed a użytkownikiem, za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacje lub wyświetlenia nagromadzone w czasie, gdy Oferta pracy lub Wydarzenie rekrutacyjne znajdowały się w Witrynie, oraz w stosownych przypadkach, wszelkimi opłatami związanymi z korzystaniem z platformy. Indeed może kontaktować się z Osobami poszukującymi pracy w celu powiadomienia o anulowaniu Wydarzenia rekrutacyjnego użytkownika.

Indeed może anulować Program lub niniejsze Warunki PIA w dowolnej chwili. Indeed może zmodyfikować Program „Indeed Ads” lub Warunki PIA w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu „Indeed Ads” po powiadomieniu o zmianie Warunków PIA jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PIA. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PIA.

3. Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie wykonywał następujących działań ani nie upoważni żadnej osoby do ich wykonywania: (a) generowanie zautomatyzowanych, fałszywych lub z innych względów nieprawidłowych wyświetleń czy kliknięć; oraz (b) zaniżanie danych raportowych lub omijanie bądź uniemożliwianie tworzenia raportów dotyczących aplikacji w dowolny sposób; (c) reklamowanie nielegalnych treści lub angażowanie się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe w jakimkolwiek stanie lub państwie, w którym jest wyświetlane ogłoszenie użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (x) wszystkie podane informacje są poprawne i aktualne; (y) ma oraz przyznaje firmie Indeed i Innym witrynom wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Treści użytkownika („Korzystanie”); oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Reklamach (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków PIA, ograniczeniem konta i/lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed lub Inne witryny mogą odrzucić lub usunąć dowolną Reklamę, a Indeed może wyłączyć dowolne Konto pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia. Chociaż Indeed może wskazać, dlaczego dana oferta pracy lub konto zostały usunięte lub wyłączone, nie jesteśmy w stanie podać wszystkich powodów, dla których dana oferta pracy lub konkretna firma mogą zostać wykluczone. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej oferty, zarówno bezpłatnej, jak i sponsorowanej, jeśli naszym zdaniem leży to w interesie naszych użytkowników lub naszej firmy. Przykłady powodów, dla których Indeed może odrzucić takie Oferty pracy otrzymane od Pracodawców są zawarte w Zasadach firmy Indeed dotyczących standardów jakości wyszukiwania.. Przesyłając Ofertę pracy lub Reklamę do Indeed, użytkownik zgadza się, że Indeed nie ma obowiązku zaakceptować, hostować ani opublikować tej Oferty pracy lub Reklamy. Ta decyzja pozostaje w wyłącznej gestii firmy Indeed. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. Indeed może wymagać sponsorowania niektórych Ofert pracy w celu weryfikacji autentyczności danej Oferty pracy i/lub Pracodawcy, w celu zapobiegania nadużyciom systemu dodawania darmowych ogłoszeń, ulepszenia naszych usług lub z jakiegokolwiek innego powodu według własnego uznania firmy Indeed. Indeed może również ograniczyć liczbę bezpłatnych ofert, które użytkownik może opublikować w danym czasie, wedle własnego uznania firmy Indeed. Na przykład, możemy wymagać sponsorowania poniższych rodzajów Ofert pracy: identyczne oferty pracy opublikowane w kilku lokalizacjach, oferty publikowane z poufną lub ogólną nazwą firmy, oferty pracy z wynagrodzeniem wyłącznie w formie prowizji, stanowiska trudne do obsadzenia, oferty pracy publikowane przez agencje pracy, agencje rekrutacyjne lub inne firmy zajmujące się rekrutacją, a także inne stanowiska wedle uznania firmy Indeed. Dodatkowo Indeed może odmówić akceptacji pliku XML pracodawcy lub jakiejkolwiek Oferty pracy w formie pliku XML z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny. Jeżeli Indeed uzna, że użytkownikiem jest portal pracy, Indeed zastrzega sobie prawo uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych lub wszystkich jego Ofert pracy. Przesyłając Oferty pracy do Indeed lub za jego pośrednictwem, użytkownik zgadza się, że decyzja o tym, czy zostanie on uznany za portal pracy, jest podejmowana przez firmę Indeed według jej wyłącznego uznania, i że decyzja ta jest wiążąca, a ponadto użytkownik zgadza się, że firma Indeed nie jest zobowiązana do zaakceptowania, hostowania ani opublikowania jakiejkolwiek Oferty pracy użytkownika. Decyzja ta jest podejmowana wyłącznie według uznania Indeed. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają przeglądowi. Przykładowe powody, dla których Indeed może przestać przyjmować takie Oferty pracy z portali pracy są zawarte w Wytycznych dotyczących zamieszczania Ofert pracy z portali pracy. O ile nie określono inaczej w Wytycznych dotyczących zamieszczania Ofert pracy z portali pracy, Portale pracy mogą publikować w Witrynie wyłącznie Oferty pracy swojej firmy; zakazane jest zamieszczanie Ofert pracy ich klientów. W razie podjęcia próby takich działań Indeed zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia konta użytkownika. Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do odrzucenia Ofert pracy, które przedstawiają potencjalne możliwości zatrudnienia lub platformy zatrudnienia, a nie rzeczywiste oferty. Użytkownik rozumie, że zamieszczanie w Witrynie Indeed ofert pracy naruszających niniejsze wytyczne może zaszkodzić firmie Indeed i jej użytkownikom.

4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED,  WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM „INDEED ADS” BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone ich licencjodawcy będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące: (i) kosztów za aplikację lub kliknięcie, kosztów za wyświetlenie, kosztów za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacji lub wyświetlenia (ii) współczynników potwierdzenia obecności, współczynników klikalności CTR, współczynników aplikacji lub współczynników wyświetleń (w tym wszelkie szacowane współczynniki podane w zamówieniu reklamy) (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń, potwierdzeń obecności, kliknięć lub Aplikacji, Własności partnera lub Własności Indeed lub sekcji Innych witryn takich własności, (iv) kliknięć, (v) aplikacji (vi) Rozpoczętych aplikacji, (vii) potwierdzeń obecności, (viii) wyświetleń, (ix) konwersji dowolnego Materiału kreatywnego, (x) zasięgu Reklamy, (xi) użytkowników docelowych; dokładnością lub powodzeniem targetowania reklamy lub składem grupy odbiorców (xii) zainteresowania Ofertą pracy lub Reklamą użytkownika, (xiii) frekwencji na Wydarzeniu rekrutacyjnym użytkownika oraz (xiv) uczestników Wydarzeń rekrutacyjnych. Wyżej wymienione wyłączenia obowiązują bez względu na to, czy Oferta pracy lub Reklama jest wyświetlana na komputerze czy telefonie komórkowym KLIKNIĘCIA SĄ ANONIMOWE, A INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA. KLIKNIĘCIE OFERTY PRACY LUB REKLAMY NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA DANĄ OFERTĄ PRACY. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WYDARZENIU UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE  CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERT PRACY LUB REKLAM STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

opłata zostanie naliczona zgodnie z cenami wymienionymi w osobnej umowie, Witrynie lub zamówieniu reklamy zawartym z firmą Indeed.

Opłaty za koszt za aplikację i płatność za rozpoczętą aplikację są naliczane wyłącznie na podstawie obliczonej przez firmę Indeed liczby Rozpoczętych aplikacji. Określenie liczby Aplikacji lub Rozpoczętych aplikacji przez Indeed jest wiążące. Opłata zostanie naliczona użytkownikowi w chwili, gdy a) wydatki na jego Kampanię reklamową osiągną lub przekroczą 500,00 USD lub b) rozpocznie się kolejny miesiąc kalendarzowy po zasponsorowaniu Oferty pracy przez użytkownika, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli użytkownik nabył wcześniej Oferty pracy typu „koszt za kliknięcie” na tym samym koncie, może on również zostać obciążony opłatą, gdy w ramach kampanii dotyczącej jego Oferty pracy zostanie wydana kwota 25,00 USD. Opłata zostanie naliczona na podstawie liczby kliknięć, niezależnie od tego, czy został ustanowiony całkowity budżet.

Płatność za Program IHE zostanie obliczona na podstawie liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń (dystrybucja w ramach budżetu użytkownika według uznania własnego firmy Indeed) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty za korzystanie z platformy. Potwierdzenia obecności są definiowane jako sytuacja, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu użytkownika zamieszczonym w dowolnej Ofercie pracy. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy weźmie udział w takim Wydarzeniu.

W przypadku reklam nie będących filmami (znanych także jako reklamy displayowe) wyświetlenia definiuje się jako reklamę pojawiającą się na zaprezentowanej użytkownikowi stronie Witryny lub zewnętrznej witrynie internetowej, w tym w aplikacjach mobilnych. W przypadku reklam nie będących filmami, a także reklam filmowych wyświetlenia mogą być liczone różnie, częściowo w zależności od witryn, w których są wyświetlane, ponieważ każda zewnętrzna witryna internetowa lub usługa, która ułatwia wyświetlanie reklam w takich witrynach, może liczyć wyświetlenia inaczej (Indeed korzysta z pomiarów wyświetleń przeprowadzanych przez te podmioty zewnętrzne). Wyświetlenie nie gwarantuje jednak, że w każdym przypadku Osoba poszukująca pracy zobaczyła taką reklamę. W przypadku Pracodawców korzystających z usługi Reklam targetowanych cena za wyświetlenie podana na zamówieniu reklamy jest określona jako koszt za 1000 wyświetleń. Jeśli zamówienie reklamy nie określa daty końcowej, opłaty będą naliczane do momentu powiadomienia Indeed o anulowaniu usługi.

Jeśli na koncie Pracodawcy w Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu „Indeed Ads” lub dowolnej innej usługi Indeed, opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności w ramach Programu IHE w stosownych przypadkach zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć, potwierdzeń obecności lub wyświetleń przeprowadzonych przez firmę Indeed. Określenie przez Indeed liczby, kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń będzie wiążące.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej).

Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów Aplikuj z Indeed, pomiarów kliknięć lub pomiarów wyświetleń. Pomiary Indeed mogą obejmować pomiary dostawców zewnętrznych. Indeed nie udziela gwarancji dotyczącej pomiarów dokonywanych przez dostawców zewnętrznych. Wyliczenia firmy Indeed dotyczące liczby aplikacji, kliknięć lub Wyświetleń związanych z usługą RTI Marka Indeed są wiążące nawet w przypadku, gdy liczba ta obejmuje pomiary dostawców zewnętrznych.

Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z Indeed, a  uiszczał uprzednio opłaty na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie.

Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik, a firma Indeed nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur lub zaległości na koncie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu „Indeed Ads”, Ofert pracy, Reklam targetowanych, Treści użytkownika, procesu rekrutacyjnego lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia rekrutacyjnego, Witryny lub Usług użytkownika lub z tytułu naruszenia niniejszych Warunków PIA oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki programu Wyszukiwarka Indeed CV

Niniejsze Warunki Programu Wyszukiwarka Indeed CV (łącznie „Warunki PWICV”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone („Umowa”) oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Programu Wyszukiwarka Indeed CV lub z niego korzysta bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki PWICV. Akceptując Warunki Programu Wyszukiwarka Indeed CV, użytkownik jednocześnie akceptuje Warunki korzystania z usług firmy Indeed.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PWICV, mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu Wyszukiwarka Indeed CV („Program”) przez osobę, która publikuje swoje CV w Witrynie (dalej: „Autor CV”), lub przez Pracodawcę w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny podlega wszelkim obowiązującym wytycznym w zakresie dobrych praktyk, zasadom i innym warunkom firmy Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny, na stronie zakupu subskrypcji lub planu oraz na stronie z często zadawanymi pytaniami i stronie z informacjami dotyczącymi kraju, w którym użytkownik nabywa subskrypcję lub plan, przy czym  mogą one zostać w dowolnym momencie zmienione. Nabycie dodatkowych subskrypcji lub planów albo modyfikacja dotychczasowych subskrypcji lub planów może spowodować zmianę daty miesięcznych rozliczeń za subskrypcje lub plany powiązane z kontem użytkownika, co będzie skutkować nałożeniem na konto proporcjonalnych opłat w związku z nową datą. Jeśli użytkownik nabędzie nowy plan w Indiach w okresie obowiązywania bieżącego planu, nowy plan rozpocznie się po zakończeniu bieżącego planu użytkownika. Użytkownik będzie korzystać z informacji uzyskanych z Witryny wyłącznie do celów wewnętrznych podczas dokonywania wyboru Autorów CV i kontaktowania się za pośrednictwem Indeed na potrzeby obsadzenia stanowisk przedstawianych w Ofertach pracy. Korzystanie z Programu Wyszukiwarka Indeed CV w jakichkolwiek celach bezpośrednio lub pośrednio naruszających przepisy prawa, w tym noszących znamiona dyskryminacji lub oszustwa, jest zabronione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z Programu, co obejmuje m.in. sposób wyszukiwania Osób poszukujących pracy, wybór osób, z którymi użytkownik zdecyduje się skontaktować oraz wszelkie podjęte przez użytkownika decyzje związane z zatrudnianiem. Podane przez Indeed informacje kontaktowe, w tym adres e-mail Usługi przekazywania, są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego użytkownika i nie mogą być udostępniane innym osobom. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się korzystania z produktów lub systemów przeznaczonych do wyodrębniania informacji z CV w celu obejścia systemu kontaktu związanego z CV. Korzystanie z takiego systemu będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem z programu. Ponadto w ramach Programu Wyszukiwarka Indeed CV firma Indeed może wysyłać wiadomości e-mail do Osób poszukujących pracy w imieniu użytkownika z informacją, że Oferta pracy użytkownika może być zgodna z CV Osoby poszukującej pracy. W pewnych przypadkach firma Indeed może ograniczyć liczbę lub częstotliwość kontaktów z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Witryny. Może to nastąpić np. w sytuacji, gdy Osoba poszukująca pracy nie wyrazi zainteresowania lub nie odpisze na otrzymaną wiadomość — wówczas opcja ponownego kontaktu zostanie na jakiś czas wyłączona.

WAŻNA INFORMACJA: UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE dokonując zakupu lub uzyskując dostęp do Programu, płaci firmie Indeed kwotę wskazaną w Witrynie, aby platforma Indeed ułatwiła użytkownikowi skontaktowanie się z Autorem CV drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres podany przez danego Autora CV w Indeed lub telefonicznie — dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Autora CV. Korzystanie z Programu podlega wszystkim Zasadom dotyczącym Witryny Indeed, w tym Polityce prywatności Indeed i wszelkim zasadom dotyczącym Usług przekazywania. Indeed nie gwarantuje, że adres e-mail jest nadal używany, że taka wiadomość zostanie odebrana, że zostanie odczytana, że potencjalny Autor CV podejmie działania w wyniku jej otrzymania ani że CV Autora lub informacje o nim są aktualne, poprawne lub kompletne w jakimkolwiek zakresie. Indeed może podawać różne wyniki dla tego samego wyszukiwania CV i ma pełną dowolność w odniesieniu do CV i profili, które prezentuje w odpowiedzi na konkretne wyszukiwanie. Indeed nie pozwala na korzystanie z Programu, w tym m.in. usługi kontaktu przez CV, w sposób przypominający spam, a użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do niekorzystania z usługi Programu w taki sposób. Indeed definiuje „sposób przypominający spam”, jako wysyłanie zapytań dotyczących ofert pracy do osób, które — jak wskazują na to doświadczenie firmy Indeed lub zachowanie i reakcja Autora CV — są nieodpowiednie na dane stanowisko lub które wskazały, że takie zapytania są niepożądane. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi kontaktu przez Wyszukiwarkę Indeed CV w przypadku każdego użytkownika, który zdaniem firmy Indeed narusza niniejsze Warunki PWICV, w tym warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wiadomości, w szczególności tych z załącznikami o rozszerzeniu .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh lub .zip lub wszelkimi innymi załącznikami zawierającymi skrypty, makra albo inny kod, oraz innych wiadomości, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym wiadomości, w przypadku których podejrzewamy, że zawierają one szkodliwe lub niechciane treści. Jedyne akceptowalne korzystanie z PWICV obejmuje kontaktowanie się z Autorem CV za pośrednictwem Indeed w związku z Ofertą pracy lub potencjalnym zatrudnieniem. Żadne inne wykorzystanie PWICV nie jest dozwolone. Kopiowanie danych z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV, w tym pobieranie CV Osób poszukujących pracy, oraz korzystanie z takiej bazy danych do celów innych niż dozwolone będzie skutkować podjęciem kroków prawnych wobec użytkownika. Możemy wedle własnego uznania ograniczyć możliwość wyszukiwania przez użytkownika za pomocą Wyszukiwarki CV, jeśli będziemy podejrzewać, że może to niekorzystnie wpłynąć na system firmy Indeed, że użytkownik korzysta z Wyszukiwarki CV w sposób szkodliwy lub budzący zastrzeżenia albo że dopuścił się on naruszenia niniejszej Umowy. Ponadto jeżeli użytkownik jest podmiotem konkurencyjnym wobec firmy Indeed (np. witryną gromadzącą oferty pracy lub służącą do zamieszczania ofert pracy), nie może on korzystać z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV na potrzeby kontaktowania się z Autorem CV w celu wysłania mu oferty pracy od swoich klientów, a każdy taki przypadek korzystania z tej bazy danych przez podmiot konkurencyjny może skutkować zablokowaniem użytkownika w Witrynie, odebraniem mu możliwości kontaktu z Autorami CV oraz ukryciem adresów e-mail Autorów CV. Tego typu blokady mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia, na co użytkownik wyraża zgodę. Indeed może ograniczyć liczbę urządzeń, z których użytkownik loguje się na konto. Z wyjątkiem planów na niektórych rynkach, takich jak Indie, gdzie użytkownik ma możliwość przypisania do planu dodatkowych stanowisk, każda subskrypcja lub każdy plan CV są przeznaczone do wyłącznego użytku przez osobę, do której je przypisano, i nie mogą być współdzielone z innymi użytkownikami.  Jeśli użytkownik wykupi plan w Indiach, akceptuje fakt, że dodawanie stanowisk do planu nie powoduje dodawania kolejnych kontaktów do planu subskrypcji; jeśli użytkownik doda stanowisko w dniu po rozpoczęciu planu subskrypcji, zapłaci za nie proporcjonalną cenę, jednak nie wpłynie to na liczbę kontaktów. W przypadku planów w Indiach po upływie okresu planu subskrypcji użytkownika wygasną wszystkie pozostałe kontakty; żadne niewykorzystane kontakty nie zostaną przeniesione do nowego planu.

Jeśli Osoba poszukująca pracy poda w CV numery telefonów, Indeed nie gwarantuje ich poprawności i nie może stwierdzić, czy są one numerami telefonów stacjonarnych czy komórkowych. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Osobami poszukującymi pracy wyłącznie w sprawie odpowiednich ofert pracy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wytycznych ustawy TCPA, a także przepisów prawa w zakresie automatycznego systemu wybierania numerów lub przepisów regulujących telekomunikację stacjonarną i komórkową w swojej odpowiedniej jurysdykcji.

Informacje zawarte w CV Osób poszukujących pracy są podawane przez te osoby, mogą być nieaktualne lub niedokładne i nie są weryfikowane przez Indeed. Dostępne dla użytkownika w ramach Programu Wyszukiwarka CV narzędzia do filtrowania, sortowania, dopasowywania lub klasyfikowania bazują na informacjach podanych przez Osobę poszukującą pracy lub na informacjach przekazanych Indeed przez użytkownika na temat wymogów lub preferencji dotyczących oferty pracy. Pojawienie się CV danej Osoby poszukującej pracy w wynikach wyszukiwania lub jako dopasowania nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy posiada wybrane przez użytkownika cechy lub doświadczenie ani że będzie zainteresowana ofertą. Podczas korzystania z programu przez użytkownika Indeed nie gwarantuje, że zobaczy on pożądane lub jakiekolwiek wyniki wyszukiwania w odpowiedzi na każde zapytanie ani że zobaczy pożądane lub jakiekolwiek dzienne dopasowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie lub zweryfikowanie wszelkich informacji dostarczanych przez Osobę poszukującą pracy, w tym czy taka osoba posiada konkretne uprawnienia, certyfikaty lub zaświadczenia.

Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika aktualizować, modyfikować lub zakończyć Program Wyszukiwarka CV. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że ceny i oferta Programu mogą ulec zmianie.

2. Anulowanie

Prośba o skontaktowanie się z Autorem CV za pośrednictwem Indeed nie może zostać wycofana. Rezygnacja z korzystania przez użytkownika z Programu Wyszukiwarka Indeed CV musi być zgodna z wszelkimi zasadami dotyczącymi rezygnacji podanymi w Witrynie.

Indeed zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu lub bez powodu. Indeed może natychmiast anulować Program lub niniejsze Warunki PWICV w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PWICV w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po powiadomieniu o zmianie Programu lub Warunków PWICV jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PWICV. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PWICV.

3. Informacje użytkownika

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje, które podaje Indeed, są poprawne i aktualne. Użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest Pracodawcą zainteresowanym rozpatrzeniem kandydatury Autora CV jako potencjalnego pracownika.

4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE, ŻE PODANY PRZEZ INDEED ADRES E-MAIL JEST PRAWIDŁOWY, ŻE WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE PRZEZ INDEED NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA DOTRĄ DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY ORAZ ŻE KAŻDY ZAMIERZONY ODBIORCA TAKIEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JĄ PRZECZYTA LUB PODEJMIE DZIAŁANIA W WYNIKU JEJ OTRZYMANIA. PONADTO FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE, ŻE DOWOLNE CV JEST DOSTĘPNE LUB WIDOCZNE W DANYM CZASIE LUB ŻE CV OPISUJE UMIEJĘTNOŚCI LUB KWALIFIKACJE KANDYDATA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED,  WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW, BEZPIECZNE LUB ZABEZPIECZONE.
Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PWICV ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE  CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU TAKICH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PWICV JEST OGRANICZONA DO KWOT

5. Płatność

Opłaty zostaną pobrane od użytkownika, o ile wskazano tak w Witrynie, we wskazany w niej sposób. Na wniosek użytkownika Indeed może wedle własnego uznania wstrzymać subskrypcję lub plan i naliczanie związanego z nimi kosztu, a po anulowaniu przez Indeed wstrzymania subskrypcji lub planu kontynuować je w pozostałej części okresu do momentu ich wygaśnięcia i automatycznego odnowienia. Szczegółowe informacje dotyczące planu subskrypcji Indeed CV są dostępne w Witrynie. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej). PŁATNOŚCI NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ORAZ NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESOWE PRZYDZIAŁY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ SUBSKRYPCJI LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU CV. Po rezygnacji użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Ewentualne zwroty są przyznawane wyłącznie wedle uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów na usługi Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. Z wyjątkiem planów w Indiach, w przypadku zakupu subskrypcji lub planu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja lub plan będą automatycznie odnawiane, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z subskrypcji lub planu oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie subskrypcji lub planu nie oznacza rezygnacji. Po anulowaniu jej wstrzymania subskrypcja użytkownika będzie się nadal automatycznie odnawiać. Obowiązujący okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub roczny itp.) będzie uzależniony od ustalonych warunków.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń stron trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów zewnętrznych (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) powstałych w związku z wykorzystaniem Programu Wyszukiwarka Indeed CV przez użytkownika czy sposobem prowadzenia wyszukiwania, wszelkimi kontaktami użytkownika z odbiorcą (lub zamierzonym odbiorcą), wszelkimi wiadomościami e-mail, których wysyłanie użytkownik zleca na mocy niniejszych Warunków PWICV, albo wszelkimi połączeniami telefonicznymi nawiązanymi z odbiorcą lub wiadomościami tekstowymi przesłanymi odbiorcy przez użytkownika, oraz działaniami zewnętrznego usługodawcy zaangażowanego przez użytkownika w celu ułatwienia pozyskiwania kandydatów za pomocą Programu Wyszukiwarka Indeed CV, takiego jak system śledzenia aplikacji.

Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje

Niniejsze Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje („Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone. Uzyskanie dostępu do narzędzia Indeed Kwalifikacje lub korzystanie z niego w dowolny sposób, rejestracja w narzędziu Indeed Kwalifikacje w charakterze Pracodawcy lub zaakceptowanie tych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje i Warunków korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”). Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach narzędzia Indeed Kwalifikacje, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Wstęp

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania kwalifikacji wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) w celu uzyskania odpowiedzi od Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. „Kwalifikacje” obejmują wszelkie kwalifikacje oferowane lub publikowane przez Indeed lub zewnętrznych dostawców kwalifikacji, które użytkownik zdecyduje się wysłać do osoby poszukującej pracy za pośrednictwem Indeed.

2. Kwalifikacje

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed wysyła każdą Kwalifikację do Osoby poszukującej pracy na jego wyłączną prośbę, oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej Osoby poszukującej pracy na kontakt ze strony Indeed w celu przesyłania wybranych przez użytkownika Kwalifikacji. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że wniosek o wysłanie przez Indeed Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy otrzyma, otworzy lub przeczyta taką Kwalifikację lub na nią odpowie ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak ostrzec użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Użytkownik potwierdza podjęcie decyzji o korzystaniu z usługi Indeed Kwalifikacje w ramach własnego procesu rekrutacyjnego oraz że pytania zadawane we wszystkich Kwalifikacjach lub zestawach Kwalifikacji wysyłanych Osobie poszukującej pracy pochodzą od niego, a nie od firmy Indeed. Z wyjątkiem Kwalifikacji podmiotów zewnętrznych Indeed oferuje Kwalifikacje wyłącznie jako twórca i partner. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Kwalifikacji i Odpowiedzi zgodnie z prawem, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami państwowymi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z usług Indeed Kwalifikacji, w tym między innymi za wszelkie rezultaty uznawane za powodujące „odmienne skutki”. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolną równorzędną lub podobną ustawę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może, ale nie ma obowiązku, zapewnić środki umożliwiające Osobom poszukującym pracy poproszenie użytkownika o zastosowanie alternatywnej metody lub innego udogodnienia. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania poszczególnych pytań dotyczących Kwalifikacji są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

Użytkownik jest jedyną stroną określającą, która Kwalifikacja zostanie wysłana do Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje fakt, że Kwalifikacja dotyczy tylko oceny konkretnej wiedzy lub umiejętności. Nie ocenia kwalifikacji Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska ani jej zdolności do wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Kwalifikacji razem z innymi procesami selekcji lub rekrutacyjnymi w celu sprawdzania tylko tej wiedzy, umiejętności i/lub innych cech, które są 1) związane z zatrudnieniem oraz 2) wymagane od kandydata od dnia rozpoczęcia pracy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej Kwalifikacji lub pytań zadawanych w ramach Kwalifikacji w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez przyczyny, w tym między innymi w wyniku kontroli jakości.

Wysłanie Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie gwarantuje otrzymania Odpowiedzi ani żadnej dalszej komunikacji lub dalszego działania ze strony Osoby poszukującej pracy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Kwalifikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed.

3. Odpowiedzi

Użytkownik rozumie, że Osoby poszukujące pracy przekazują Odpowiedź na Kwalifikację według własnego uznania. Użytkownik może przejrzeć Odpowiedź przekazaną przez Osobę poszukującą pracy, korzystając z usługi Indeed Kwalifikacje. W przypadku Kwalifikacji strony trzeciej użytkownik może mieć możliwość zobaczenia tylko ograniczonych informacji, takich jak link do ostatecznego wyniku Kwalifikacji. Osoba poszukująca pracy może mieć również możliwość samodzielnego wybrania Kwalifikacji i przypisania Odpowiedzi na nią do swojego profilu Indeed, który będzie widoczny dla Pracodawców zgodnie z Warunkami firmy Indeed. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji. Kwalifikacje utworzone, opublikowane lub administrowane przez podmioty zewnętrzne inne niż Indeed są oceniane zgodnie z kryteriami oceniania określonymi wyłącznie przez takie podmioty.

Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą, czy Osoba poszukująca pracy jest odpowiednio wykwalifikowana, na podstawie Odpowiedzi, w tym m.in. wyniku. Użytkownik może zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą o zaoferowaniu Osobie poszukującej pracy możliwości ponownego ukończenia Kwalifikacji wysłanej przez użytkownika oraz zaktualizowaniu lub zmodyfikowaniu swojej Odpowiedzi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Odpowiedzi są dostarczane tylko pod warunkiem, że użytkownik będzie je wykorzystywał w ramach swojego procesu rekrutacyjnego w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, co obejmuje uwzględnienie wszelkich innych stosownych informacji na temat Osoby poszukującej pracy. Indeed może wykorzystywać fragmenty lub podsumowania Odpowiedzi w innych produktach, na przykład Indeed CV. Te podsumowania służą wyłącznie wygodzie użytkownika i nie mogą być wykorzystywane zamiast pełnej Odpowiedzi w odpowiednim kontekście. Użytkownik zobowiązuje się nie polegać wyłącznie na takich fragmentach lub podsumowaniach przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnej dotyczącej dowolnej Osoby poszukującej pracy.

4. Zasady korzystania z usług Indeed Kwalifikacje

Jako Pracodawca użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał z usług Indeed Kwalifikacje ani uzyskiwał do nich dostępu w żadnych bezpośrednio lub pośrednio niezgodnych z prawem, dyskryminacyjnych ani oszukańczych celach. Nie należy tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji, które są bezpośrednio lub pośrednio niezgodne z prawem, dyskryminujące, fałszywe, zawierające groźby, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, nieprzyzwoite lub z innych względów budzą zastrzeżenia, lub które zawierają oszczerstwa natury seksualnej, etnicznej, rasowej lub są w inny sposób dyskryminujące, lub które nie zawierają stosownej lub konstruktywnej treści. Nie należy także tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji zawierających informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie).

Narzędzie Indeed Kwalifikacje nie służy do uzyskiwania od Osób poszukujących pracy poufnych danych osobowych. Pracodawcom nie wolno tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji wymagających podania przez Osoby poszukujące pracy ściśle poufnych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące konta bankowego, karty kredytowej lub konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych osobowych objęte wymogami dotyczącymi zgłaszania naruszeń danych w dowolnym kraju.

Pracodawca, który otrzymuje prośbę o udogodnienia za pośrednictwem narzędzia Indeed Kwalifikacje, musi udostępnić udogodnienie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, a ponadto musi na żądanie firmy Indeed niezwłocznie dostarczyć jej dowód spełnienia wymogu. Niewypełnienie tych zobowiązań stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy, a firma Indeed może natychmiast zlikwidować konto użytkownika i zablokować mu dostęp do usługi Indeed Kwalifikacje bez dalszych zobowiązań wobec niego. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć Indeed przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niespełnienia przez niego wymogów zawartych w tym punkcie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Indeed nie ma obowiązku sprawdzania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi ani publikowania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny dowolną Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnego powodu lub bez powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez powiadomienia.

5. Rola firmy Indeed

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie decyzje o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu rozmów kwalifikacyjnych lub ofert oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje.

Indeed nie może potwierdzać informacji wysyłanych przez Osoby poszukujące pracy ani innych użytkowników, w tym tożsamości jakiegokolwiek użytkownika. Indeed nie sprawdza doświadczenia Osób poszukujących pracy ani nie próbuje weryfikować ich oświadczeń. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie doświadczenia i referencji oraz inne czynności z zakresu należytej staranności, których może wymagać przed złożeniem Osobie poszukującej pracy oferty zatrudnienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących planowanego zatrudnienia którejkolwiek z Osób poszukujących pracy. Ponadto w przypadku wszelkich obszarów, w których mogą istnieć formalne licencje lub certyfikaty, Kwalifikacje nie są zamiennikiem takiej licencji ani takiego certyfikatu oraz nie wskazują, że Osoba poszukująca pracy posiada dane kwalifikacje, daną licencję lub dany certyfikat. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, jakie licencje lub certyfikaty są wymagane na danym stanowisku oraz czy Osoba poszukująca pracy posiada taką licencję lub taki certyfikat. Indeed nie określa również, czy dana umiejętność jest niezbędna do wykonywania danej pracy. Taka decyzja (lub szukanie odpowiedniej porady prawnej w tej sprawie) stanowi wyłączną odpowiedzialność Pracodawcy, zgodnie z regulacjami EEOC lub innymi obowiązującymi przepisami.

Indeed nie jest stroną ani zewnętrznym beneficjentem umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

6. Opłaty

Dla Pracodawców usługi Indeed Kwalifikacje są obecnie bezpłatne. Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zakończyć możliwość bezpłatnego korzystania z usług Indeed Kwalifikacje i zacząć pobierać opłaty od Pracodawców za korzystanie z usług Indeed Kwalifikacje jako osobnego produktu lub w ramach korzystania przez Pracodawcę z dowolnego innego produktu firmy Indeed.

7. Poufność

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje. Użytkownik potwierdza, że (1) będzie korzystać z wszelkich treści przesłanych przez Osoby poszukujące pracy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych; (2) nie będzie ujawniać imion i nazwisk ani tożsamości, ani udostępniać profilu żadnych Osób poszukujących pracy poza swoim działem rekrutacji lub zatrudnienia; oraz (3) zastosuje wszelkie odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne, aby chronić treści uzyskane poprzez korzystanie z narzędzia Indeed Kwalifikacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

8. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

NARZĘDZIE INDEED KWALIFIKACJE ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OCENY, ODPOWIEDZI, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH LUB ZA POŚREDNICTWEM TEGO NARZĘDZIA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ.INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJĘ, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI, W TYM M.IN. WYNIKI, PODANE FIRMIE INDEED SĄ WAŻNE LUB DOKŁADNE, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI DOKŁADNIE LUB KOMPLEKSOWO OCENIAJĄ DANĄ UMIEJĘTNOŚĆ LUB SĄ POWIĄZANE Z WYMOGIEM DOTYCZĄCYM STANOWISKA, ŻE JAKAKOLWIEK WIADOMOŚĆ (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZI) DOTRZE DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY, ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI PRZESŁANEJ NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA PRZECZYTA TĘ WIADOMOŚĆ LUB ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKA PODEJMIE W JEJ WYNIKU DZIAŁANIA. INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE POZOSTAŁE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU. INDEED WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ BŁĘDÓW, BĘDZIE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED, WITRYNY ORAZ NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB NARZĘDZIE INDEED KWALIFIKACJE BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PKT. 7 (POUFNOŚĆ) LUB KWOT Z TYTUŁU PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁATNYCH NA MOCY NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów lub zadłużenia oraz wydatków (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności (obejmuje to wszelkie roszczenia o naruszeniu takich przepisów przez Indeed jako agenta użytkownika); (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskiego, prawa majątkowego lub prawa do prywatności; (f) wszelkich zarzutów, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; lub (g) decyzji o dodaniu, utworzeniu lub wykorzystaniu Kwalifikacji, w tym m.in. w ramach wydarzenia rekrutacyjnego, zaplanowanej rozmowy kwalifikacyjnej lub aplikacji o pracę; (h) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących czynności: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje również fakt, że ma obowiązek chronić firmę Indeed przed takimi roszczeniami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie przejęcie odpowiedzialności obejmuje także żądanie pokrycia przez Użytkownika uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, ugód i wydatków poniesionych przez firmę Indeed. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje

10. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed

Niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz dotyczą każdego, kto uzyskuje dostęp do Interfejsu programowania aplikacji utworzonego lub utrzymywanego przez Indeed („Interfejs API”) lub powiązanej z nim dokumentacji („Dokumentacja”) lub z nich korzysta, opracowuje aplikację, która komunikuje się lub współpracuje z Interfejsem API, Witryną lub dowolną usługą Indeed („Aplikacja”), lub kto w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API. Uzyskując dostęp do Interfejsu API lub Dokumentacji lub korzystając z nich albo akceptując w inny sposób niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, użytkownik zgadza się na te warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”), w tym warunki powiązane z dowolną usługą Indeed, z której użytkownik korzysta, oraz wszystkie zasady firmy Indeed, w tym Politykę prywatności firmy IndeedZasady dot. plików cookie. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API, mają znaczenie określone w Umowie.

1.Interfejsy API

Indeed może zapewnić użytkownikowi dostęp do co najmniej jednego Interfejsu API, a także wszelkiej Dokumentacji towarzyszącej, wyłącznie do wewnętrznego użytku biznesowego użytkownika podczas tworzenia i korzystania z Aplikacji lub w celu przetwarzania i analizowania przez Indeed przekazanych informacji i danych behawioralnych zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za dokładność, treść, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność, operacyjność i dostępność informacji lub materiałów w Interfejsach API lub za ich pośrednictwem. Najbardziej aktualne i dokładne informacje można znaleźć bezpośrednio w Witrynie.

Licencja użytkownika podlega wszystkim warunkom określonym w Umowie i jest uzależniona od ich przestrzegania, jest odwołalna, niewyłączna, niezbywalna i nie podlega dalszemu licencjonowaniu. Nie udziela się żadnej dorozumianej licencji. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik może opracować Aplikację współpracującą z Interfejsem API Indeed do użytku przez swoich pracowników lub niezależnych wykonawców do swoich wewnętrznych celów biznesowych („Użytkownicy końcowi”). Korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z Interfejsu API lub Aplikacji w celu uzyskania dostępu do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed podlega obowiązującym Warunkom korzystania z tej Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, a użytkownik zobowiązuje się wymagać od Użytkowników końcowych akceptacji i przestrzegania takich Warunków korzystania oraz niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API. Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji i wszelkich interfejsów API przez jego Użytkowników końcowych. Ponadto użytkownik i jego Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji mobilnych Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności, ujawniania informacji o świadczonych usługach i metod rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Aplikacji lub Systemu śledzenia aplikacji (ATS) za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast korzystania bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji mobilnej Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, nie usprawiedliwia braku informacji lub zrozumienia produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji Indeed.

Użytkownik zgadza się, że Indeed może monitorować korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z każdego Interfejsu API oraz może przetwarzać i analizować przesłane informacje i dane behawioralne zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Wspomniane monitorowanie może obejmować uzyskiwanie przez Indeed dostępu do Aplikacji użytkownika i korzystanie z niej. Użytkownik nie będzie ingerować w to monitorowanie. Indeed może korzystać z wszelkich środków technicznych w celu zwalczania takiej ingerencji. Użytkownik akceptuje fakt, że gdy on sam lub Użytkownicy końcowi korzystają z ATS za pośrednictwem interfejsu API, taki system śledzenia aplikacji może monitorować, przetwarzać lub analizować przekazane informacje i dane behawioralne oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Indeed z wyprzedzeniem o swojej decyzji o zaprzestaniu korzystania z dowolnego interfejsu API, który pozwala Indeed przetwarzać i analizować przekazane informacje i dane behawioralne.

Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania dostępu do dowolnego Interfejsu API (w tym m.in. liczby połączeń lub żądań) oraz monitorowania wykorzystania Interfejsów API w celu egzekwowania tych limitów. Wspomniane limity mogą być wyszczególnione w Dokumentacji lub w inny sposób zostać przekazane użytkownikowi przez Indeed.

Korzystanie z interfejsu API firmy Indeed oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na okresowe kontrole użytkowania. Na prośbę firmy Indeed użytkownik (lub jego przedstawiciel) dostarczy wskaźniki wykorzystania danych, aby umożliwić firmie Indeed ich przegląd. Jeśli firma Indeed wykryje naruszenie tych wytycznych, korzystanie z interfejsu API firmy Indeed może zostać ograniczone lub wstrzymane.

Indeed może aktualizować, modyfikować lub zawiesić działanie Interfejsu API w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, a ponadto może wymagać od użytkownika uzyskania najnowszej wersji i korzystania z niej. Od użytkownika wymaga się zaktualizowania w takim przypadku swojej Aplikacji na własny koszt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja Interfejsu API przez Indeed może mieć negatywny wpływ na sposób, w jaki Aplikacja użytkownika komunikuje się z Witryną lub Aplikacją mobilną Indeed, i zgadza się, że Indeed nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API po jego aktualizacji przez Indeed stanowi akceptację tej aktualizacji. Indeed zastrzega sobie prawo do opracowywania produktów lub usług, które są podobne lub mogą konkurować z dowolną Aplikacją.

2. Ograniczenia

Dostęp do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed i korzystanie z nich za pośrednictwem Interfejsu API podlegają Zasadom dotyczącym Witryny, niniejszym Warunkom dotyczącym Interfejsu API oraz wszelkim dodatkowym zasadom, wytycznym i warunkom udostępnionym przez Indeed. Takie dodatkowe zasady, wytyczne lub warunki mogą być wyszczególnione w Dokumentacji (w tym Portalu Indeed dla twórców), niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API lub w inny sposób zakomunikowane użytkownikowi przez Indeed. Przykładowo, korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed w związku ze swoimi Ofertami pracy, użytkownik zgadza się nie wymagać od Osoby poszukującej pracy złożenia kopii aplikacji inną metodą , jeśli ta Osoba poszukująca pracy już aplikowała na Ofertę pracy użytkownika za pomocą usługi Aplikuj z Indeed. Ponadto użytkownik zobowiązuje się dokładnie opisać Osobie poszukującej pracy, jakie informacje i dane gromadzi od niej i na jej temat podczas aplikowania przez nią za pomocą usługi Aplikuj z Indeed na stanowisko oferowane przez użytkownika, w tym, jak przetwarza i udostępnia takie informacje i dane. Użytkownik zobowiązuje się również do uwzględniania żądań Osoby poszukującej pracy dotyczących jej informacji i danych, które użytkownik gromadzi w związku z dowolnym Interfejsem API. Ponadto korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed, użytkownik zobowiązuje się używać adresów URL HTTPS POST.

Użytkownik zobowiązuje się wykonywać wszystkie poniższe czynności w związku z dostępem i korzystaniem z dowolnego Interfejsu API lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) przestrzegać Umowy, Warunków dotyczących Interfejsu API, Zasad dotyczących Witryny, wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji oraz wszystkich wytycznych, standardów i wymagań, które mogą być udostępnione użytkownikowi przez Indeed (w tym określonych w Portalu Indeed dla twórców); (b) monitorować korzystanie z Aplikacji użytkownika pod kątem wszelkich działań naruszających niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API; (c) niezwłocznie ograniczyć Użytkownikom końcowym, którzy naruszają niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, możliwość dalszego korzystania z Aplikacji użytkownika; oraz (d) niezwłocznie powiadomić Indeed o każdym naruszeniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API przez użytkownika lub Użytkowników końcowych.

Użytkownik zobowiązuje się, że ani on, ani jego Aplikacja, ani Użytkownicy końcowi nie dopuszczą się żadnego z następujących działań w związku z dostępem do dowolnego Interfejsu API i korzystaniem z niego lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) naruszenia Zasad dotyczących Witryny lub obowiązujących przepisów prawa; (b) kopiowania, powielania, modyfikowania lub tworzenia opracowań Interfejsu API w całości lub w części; (c) odtwarzania, dezasemblowania, dekompilowania, rozszyfrowywania, adaptowania lub podejmowania innych prób uzyskania dostępu do dowolnego elementu kodu źródłowego Interfejsu API; (d) usunięcia jakichkolwiek informacji o prawach własności z materiałów udostępnianych za pośrednictwem Interfejsu API; (e) udostępnienia Interfejsu API lub Aplikacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w pisemnej umowie z Indeed; (f) obejścia ograniczeń dostępu do Interfejsu API nałożonych przez Indeed; (g) wydobywania danych, budowania baz danych lub tworzenia w inny sposób trwałych kopii Treści użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Dokumentacji lub przez Indeed; lub (h) modyfikowania danych udostępnianych przez Interfejs API, ich fałszywego przedstawiania lub manipulowania nimi w inny sposób.

Użytkownik zobowiązuje się, że przy powoływaniu się na dane Indeed udostępnione przez Interfejs API będzie je przedstawiać w sposób rzetelny. Użytkownik zobowiązuje się, że dane te nie będą zawierać: (a) włączonych do nich opłat zewnętrznych, w tym opłat podmiotu przesyłającego żądanie do Interfejsu API; (b) danych pochodzących od osób trzecich, takich jak inni dostawcy reklam; oraz (c) danych sponsorowanych włączonych do naturalnych danych. W przypadku korzystania z Interfejsu API w celu dostarczania usług Indeed na rzecz pracodawcy użytkownik zobowiązuje się przekazywać pracodawcy rzetelne raporty na temat usług uzyskanych za pośrednictwem Interfejsu API oraz wartości, jaką reprezentują dostarczone usługi. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać Pracodawcom dane w sposób uporządkowany i czytelny, pozwalający Pracodawcom filtrować i sortować dane według kategorii takich jak kliknięcia, rozpoczęte aplikacje, wydatki na media czy innych wskaźników.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia i przestrzegania Polityki prywatności dotyczącej jego Aplikacji, która dokładnie przedstawia Użytkownikom końcowym lub Osobom poszukującym pracy, jakie informacje o użytkownikach są gromadzone, oraz jak użytkownik wykorzystuje i udostępnia takie informacje firmie Indeed i innym stronom trzecim. Ponadto użytkownik zgadza się chronić wszystkie takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wyświetlać ani nie używać tych informacji (zwłaszcza danych osobowych) w inny sposób niż wymagany do świadczenia usług Indeed dla Pracodawców za pośrednictwem Aplikacji użytkownika.

W przypadku udostępniania lub uzyskiwania dotępu do  Interfejsu Indeed API lub Dokumentacji w celu świadczenia usług dla Pracodawcy użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie uzyskiwać dostępu do danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach dotyczących Ochrony danych osobowych), aby świadczyć usługi Indeed dla Pracodawcy. Jeśli jednak użytkownik otrzymał od Indeed dane osobowe, które nie są wymagane, aby świadczyć usługi Indeed dla Pracodawcy, powinien powiadomić o tym Indeed i zwrócić lub zniszczyć takie dane osobowe (zgodnie z instrukcjami Indeed). Jeśli użytkownik i Indeed uzgodnią, że użytkownik będzie przetwarzać dane osobowe w związku ze świadczeniem usług Indeed, ogólne obowiązki użytkownika (w zakresie charakteru i celu udostępniania, środków i protokołów zabezpieczeń, przekazywania międzynarodowego danych etc.) zostaną określone w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych.

3. Dostęp i Klucz API

Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Interfejsu API wyłącznie w sposób opisany w powiązanej z nim Dokumentacji. W celu przesłania żądania do Interfejsu API albo uzyskania do niego dostępu lub skorzystania z niego w inny sposób Indeed wymaga od użytkownika, by przestrzegał on procesu rejestracji i wdrożenia, w tym przekazując informacje o swojej Aplikacji i aktualnej osobie do kontaktu, z którą Indeed może się komunikować w sprawie Aplikacji użytkownika lub dostępu do Interfejsu API i korzystania z niego. Indeed wymaga od użytkownika stosowania hasła, klucza lub innego zabezpieczenia w celu uzyskania dostępu do Interfejsu API („Klucz API”). Instrukcje dotyczące uzyskania Klucza API znajdują się w odpowiedniej dokumentacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do Interfejsu API i korzystanie z niego na podstawie swojego Klucza API. Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność i bezpieczeństwo swojego Klucza API, nie udostępniać go osobom trzecim i używać go tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami dotyczącymi Interfejsu API. Użytkownik nie będzie w mylny sposób przedstawiać ani maskować własnej tożsamości ani tożsamości swojej Aplikacji. Decyzja o udostępnieniu użytkownikowi Interfejsu API lub Klucza API jest podejmowana według wyłącznego uznania Indeed. Indeed może w dowolnym momencie ograniczyć lub przerwać dostęp do Interfejsu API lub Klucza API.

4.Własność intelektualna

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych bądź ich licencjodawców należą wszelkie prawa i tytuły własności do Interfejsu API, Witryny i Aplikacji mobilnych Indeed oraz wszelkie związane z nimi prawa majątkowe. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Interfejsu API, innych niż własne Treści użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże opinie lub sugestie dotyczące naszych Interfejsów API, możemy wykorzystać takie informacje bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści użytkownika, zgodnie z definicją w Umowie, mogą być dostępne za pośrednictwem Interfejsów API i że za Treści użytkownika wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która je dostarczyła firmie Indeed.

5.Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

WITRYNA, INTERFEJSY API I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI INTERFEJSÓW API I DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PORAD, OFERT PRACY, INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ KARIERY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU API. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA, INTERFEJSY API, DOKUMENTACJA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PORADY, OFERTY PRACY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIONE BEZ ZAKŁÓCEŃ, POZBAWIONE BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO INTERFEJSU API FIRMY INDEED I KORZYSTA Z NIEGO WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU TAKIEGO UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE TWORZY APLIKACJĘ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO LUB CUDZEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ORAZ UTRATĘ DANYCH W WYNIKU STWORZENIA PRZEZ SIEBIE APLIKACJI.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6.Płatność

O ile użytkownik podpisał oddzielnej pisemnej umowy z Indeed, opłata zostanie naliczona na podstawie korzystania z Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny przez użytkownika i jego Użytkowników końcowych, zgodnie z Warunkami korzystania z danej Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny oraz innymi informacjami dotyczącymi płatności udostępnionymi w Aplikacji mobilnej Indeed lub Witrynie, na podstawie pomiarów użytkowania dokonanych przez firmę Indeed. Obowiązkiem użytkownika i jego Użytkowników końcowych jest regularne przeglądanie Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących płatności i sposobu naliczania opłat przez Indeed za korzystanie z produktów i usług Indeed.

7.Anulowanie

O ile umowa z Indeed nie stanowi inaczej, użytkownik może w każdej chwili anulować niniejszą Umowę, zaprzestając korzystania z Interfejsów API i usuwając swoją Aplikację. Indeed może zawiesić działanie dowolnego Interfejsu API, jego dowolnej części lub funkcji (lub zawiesić dostęp użytkownika do nich) z dowolnego powodu i w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności ani zaciągania innych zobowiązań wobec użytkownika. Indeed może ze skutkiem natychmiastowym anulować Interfejs API lub niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API lub Aplikacji po zawiadomieniu o zmianie Warunków dotyczących Interfejsu API jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków dotyczących Interfejsu API.

Po anulowaniu niniejszej Umowy: (a) licencja użytkownika na dostęp do dowolnego Interfejsu API Indeed lub korzystanie z niego wygasa ze skutkiem natychmiastowym oraz (b) użytkownik usunie swoją Aplikację i całą Treść użytkownika uzyskaną za pośrednictwem Witryny lub Interfejsu API. Użytkownik zgadza się, że Indeed może zawiadomić dowolnego Użytkownika końcowego o anulowaniu niniejszej Umowy lub prawa użytkownika do korzystania z Interfejsu API. Punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 będą nadal obowiązywać po anulowaniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API.

8.Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania przez użytkownika lub Użytkowników końcowych z Interfejsu API, Treści użytkownika lub Aplikacji użytkownika lub z naruszenia niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome

Warunki korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome („Warunki dotyczące Indeed for Chrome”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone. Uzyskując dostęp do rozszerzenia Indeed for Chrome lub korzystając z niego w dowolny sposób albo akceptując w inny sposób niniejsze Warunki dotyczące Indeed for Chrome, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki dotyczące Indeed for Chrome oraz („Umowa”), które regulują uzyskiwanie dostępu do rozszerzenia Indeed for Chrome i Witryny oraz korzystanie z nich. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących Indeed for Chrome, mają znaczenie określone w Umowie. „Użytkownik” oznacza każdą Osobę poszukującą pracy, osobę fizyczną lub podmiot, które pobierają rozszerzenie Indeed for Chrome lub z niego korzystają, lub każdą agencję lub sieć działającą w imieniu Użytkownika, przy czym taka agencja lub sieć również jest zobowiązana do przestrzegania niniejszych Warunków dotyczących Indeed for Chrome.

1.Wstęp

Indeed for Chrome to opracowane przez firmę Indeed rozszerzenie przeglądarki, które można pobrać ze sklepu Google Chrome Web Store. Rozszerzenie Indeed for Chrome jest bezpłatne i umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji wyszukiwania ofert pracy w Indeed z poziomu okna rozszerzenia. Umożliwia ono także zapisywanie ofert pracy bezpośrednio w rozszerzeniu oraz automatycznie rozpoznaje wiele ofert pracy. Rozszerzenie Indeed for Chrome identyfikuje informacje dotyczące oferty, w tym tytuł stanowiska, nazwę firmy, lokalizację i adres URL ogłoszenia. Po zapisaniu oferty odpowiednie informacje są automatycznie wypełniane w odpowiednich polach. Użytkownik może ręcznie wprowadzić dodatkowe szczegóły i informacje bezpośrednio w rozszerzeniu. Rozszerzenie Indeed for Chrome umożliwia też dostęp do powiadomień i wiadomości na koncie Indeed użytkownika. Rozszerzenie Indeed for Chrome może rozpoznawać, gdy użytkownik wyszukuje oferty pracy w witrynach osób trzecich i może wyświetlać dodatkowe oferty pracy w witrynach w przeglądarce użytkownika.

Instalując rozszerzenie Indeed for Chrome, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed danych dotyczących jego wizyt w witrynach osób trzecich zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Takie dane mogą obejmować zapisane przez użytkownika oferty pracy, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki lub statusy aplikacji, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych.

2.Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA ROZSZERZENIE INDEED FOR CHROME I WITRYNĘ W STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO ROZSZERZENIA INDEED FOR CHROME I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE, ŻE PODANY W INDEED ADRES E-MAIL JEST PRAWIDŁOWY, ŻE WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE PRZEZ INDEED NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA DOTRĄ DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY ORAZ ŻE KAŻDY ZAMIERZONY ODBIORCA TAKIEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JĄ PRZECZYTA LUB PODEJMIE DZIAŁANIA W WYNIKU JEJ OTRZYMANIA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED, WITRYNY ORAZ INDEED FOR CHROME NA WŁASNE RYZYKO. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB INDEED FOR CHROME BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 3 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INDEED FOR CHROME ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INDEED FOR CHROME JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

3.Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów lub zadłużenia oraz wydatków (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z rozszerzenia Indeed for Chrome lub Witryny i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome lub Witryny; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, wszelkich obowiązujących przepisów o równości w zatrudnieniu i przepisów antydyskryminacyjnych oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności; (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym między innymi prawa autorskiego, prawa majątkowego lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; lub (g) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących działań: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub Kandydata, oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności. Użytkownik akceptuje również fakt, że ma obowiązek chronić firmę Indeed przed takimi roszczeniami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie przejęcie odpowiedzialności obejmuje także żądanie pokrycia przez Użytkownika uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, ugód i wydatków poniesionych przez firmę Indeed. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z rozszerzenia Indeed for Chrome.

4.Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed

Niniejsze Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed („Warunki PRI”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy lub każdej Osoby poszukującej pracy mających dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług bądź z nich korzystających, lub w inny sposób akceptujących niniejsze Warunki PRI. Uzyskując dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług oraz korzystając z nich lub akceptując niniejsze Warunki PRI w inny sposób, użytkownik zgadza się na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PRI, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Platforma Rekrutacyjna Indeed jest platformą opracowaną w celu zautomatyzowania i usprawnienia procesów decyzyjnych użytkownika dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa Kwalifikacyjna Indeed lub usługi z nią powiązane („Program”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Platformy Rekrutacyjnej Indeed i powiązanych produktów według własnego uznania i że narzędzia te są wykorzystywane w procesie rekrutacji i w ofertach pracy w wybrany sposób oraz zgodnie z wybraną metodą. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI SWOICH PRAKTYK ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE MUSI PRZEJĄĆ OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYM AKTEM PRAWNYM I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. Oferowanie przez Indeed Platformy Rekrutacyjnej Indeed i powiązanych z nią narzędzi nie jest równoznaczne z oświadczeniem, że firma Indeed lub jej podmioty stowarzyszone są agencją zatrudnienia. Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla użytkownika ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy.

Korzystając z Programu i akceptując niniejsze Warunki PRI, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące czynności ze strony firmy Indeed: 1) dodawanie w imieniu użytkownika Ofert pracy udostępnionych przez użytkownika w Witrynie i zarządzanie daną kampanią ogłoszeniową przy wykorzystaniu informacji takich jak liczba potwierdzeń obecności na wydarzeniu; 2) dodawanie funkcji potwierdzania w Witrynie dla wydarzenia rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub posta dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej („Wydarzenie”) związanego z każdą Ofertą pracy użytkownika; 3) otrzymywanie potwierdzenia obecności na Wydarzeniach użytkownika od Osób poszukujących pracy; 4) dodawanie wybranych przez użytkownika narzędzi rekrutacyjnych, w tym pytań rekrutacyjnych, metod oceny i Kwalifikacji; 5) wysyłanie do użytkownika lub innych osób wskazanych przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu; 6) przekazywanie (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms) informacji dotyczących Wydarzeń użytkownika Osobom poszukującym pracy, które potwierdziły obecność na Wydarzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik żąda, aby firma Indeed wysyłała jemu i innym osobom wskazanym przez niego informacje dostarczone przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu, to użytkownik potwierdza, że taka osoba jest częścią organizacji użytkownika lub jest w inny sposób upoważniona do otrzymywania takich informacji.

W odniesieniu do wszelkich Ofert pracy dodanych w Witrynie za pośrednictwem Programu, w tym wszelkich Ofert pracy związanych z Wydarzeniem użytkownika dodanym według uznania firmy Indeed, użytkownik akceptuje, że taka Oferta pracy podlega Warunkom Programu „Indeed Ads”, a Warunki Programu ogłoszeniowego „Indeed Ads” są częścią niniejszych Warunków. Podobnie korzystanie przez użytkownika z narzędzi oferowanych przez Indeed podlega odpowiednim Warunkom korzystania z usług. Przykładowo, korzystanie z Kwalifikacji podlega Warunkom usług Indeed Kwalifikacje.

Użytkownik ponadto zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty dotyczące Wydarzeń użytkownika, których jest uczestnikiem lub gospodarzem, w tym bez ograniczeń treść Ofert pracy i pytań rekrutacyjnych, Kwalifikacje, przetwarzanie i zabezpieczanie danych Osób poszukujących pracy przekazanych użytkownikowi lub innym osobom wskazanym przez użytkownika jako upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Wydarzeń lub Osób poszukujących pracy, lokalizację Wydarzenia, uczestników Wydarzenia ze strony użytkownika lub wszelkie materiały drukowane, oznaczenia i inne dokumenty udostępnianie podczas Wydarzenia. Użytkownik odpowiada za uwzględnienie próśb lub potrzeb Osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub procesu aplikacji w ramach Wydarzenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane zgromadzone od uczestników i udostępnianie firmie Indeed są gromadzone zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie imienia lub nazwiska bądź nazwy, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z wszelkimi Treściami użytkownika lub materiałami marketingowymi Indeed bądź działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (np. Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Indeed Ofert pracy użytkownika przy użyciu dowolnych metod według uznania Indeed, w tym bez ograniczeń reklam targetowanych w zewnętrznych witrynach, w tym m.in. aplikacjach, lub używanie słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie odpowiada za ocenę kwalifikacji, weryfikację tożsamości ani selekcjonowanie Osób poszukujących pracy w inny sposób podczas każdego Wydarzenia oraz że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie tych czynności.

Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na Ofertę pracy lub potwierdzają obecność, firma Indeed może je poprosić o przekazanie określonych danych demograficznych, np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności albo o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („Dane demograficzne”). Korzystając z Programu, użytkownik potwierdza, że Indeed może gromadzić Dane demograficzne od Osób poszukujących pracy aplikujących na Ofertę pracy użytkownika oraz że Indeed może je wykorzystać w celu oceny i doskonalenia swoich produktów. Ponadto użytkownik wyraża zgodę, że jako Pracodawca nie ma żadnych możliwości, prawa ani upoważnienia do wyświetlania ani dostępu do Danych demograficznych dotyczących innych Osób poszukujących pracy lub pracodawców, w tym danych dotyczących postępowań, wezwań sądowych lub innych postępowań prawnych bez ich zgody. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące struktury demograficznej Osób poszukujących pracy, które aplikują na daną ofertę.

2. Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w Zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej zamieszczania ogłoszeń w Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować każdą Ofertę pracy (i powiązane Wydarzenie) w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie staje się skuteczne w terminie 24 godzin). Jeśli jednak użytkownik anuluje Wydarzenie, firma Indeed nadal obciąży użytkownika opłatą, zgodnie z cennikiem wymienionym w oddzielnej umowie lub uzgodnionym w inny sposób między firmą Indeed a użytkownikiem, za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacje lub wyświetlenia nagromadzone w czasie, gdy Oferta pracy lub Wydarzenie znajdowały się w Witrynie, oraz w stosownych przypadkach, wszelkimi opłatami związanymi z korzystaniem z platformy. Indeed może kontaktować się z Osobami poszukującymi pracy w celu powiadomienia o anulowaniu Wydarzenia użytkownika. Indeed może natychmiast anulować Program, jego dowolną część lub niniejsze Warunki PRI w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PRI w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po zawiadomieniu o zmianie Warunków PRI jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PRI. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PRI.

3. Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie reklamować nielegalnych treści ani angażować się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe lub działalność w żadnym stanie ani państwie, w którym wyświetlana jest Oferta pracy użytkownika, nie będzie pomagać w takich działaniach innej osobie ani nie upoważni innej osoby do takich działań. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje podane Indeed są poprawne i aktualne; jest właścicielem wszelkich praw do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Ofert pracy („Korzystanie”) i przyznaje te prawa firmie Indeed i Partnerom; oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Ofertach pracy (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków PRI lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed lub jej Partnerzy mogą odrzucić lub usunąć dowolną Ofertę pracy lub jej treść, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. Firma Indeed i jej podmioty powiązane oraz ich licencjodawcy będący osobami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów dotyczących: kosztów potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacji lub wyświetlenia, (ii) współczynników potwierdzenia obecności, współczynników klikalności CTR, współczynników aplikacji lub współczynników wyświetleń (w tym wszelkie szacowane współczynniki podane w zamówieniu reklamy) (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń Własności partnera lub Własności Indeed lub części tych własności, (iv) potwierdzeń obecności, kliknięć, aplikacji lub wyświetleń, (v) zainteresowania Ofertą pracy użytkownika, (vi) frekwencji na Wydarzeniu użytkownika oraz (vii) jakości uczestników Wydarzeń. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WYDARZENIU UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU PRI ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE  CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU PRI JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Płatność zostanie obliczona zgodnie z cennikiem podanym w oddzielnej umowie między użytkownikiem a firmą Indeed lub zamówieniu reklamy na podstawie liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń (dystrybucja w ramach budżetu użytkownika według uznania własnego firmy Indeed) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty za korzystanie z platformy. Indeed może zaproponować możliwość płatności na zasadzie subskrypcji, w przypadku której opłata będzie pobierana zgodnie z treścią zamówienia reklamy. Potwierdzenia obecności są definiowane jako sytuacja, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu użytkownika zamieszczonym w dowolnej Ofercie pracy. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy weźmie udział w takim Wydarzeniu. Jeśli na koncie Pracodawcy w Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu „Indeed Ads” lub dowolnej innej usługi Indeed, opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności w ramach Platformy Rekrutacyjnej Indeed w stosownych przypadkach zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie stosowane opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej). Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń przeprowadzonych przez firmę Indeed. Określenie przez Indeed liczby, kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń będzie wiążące. Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z Indeed i uiszczał opłaty za ogłoszenia na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie.

Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieuregulowaną fakturę lub zaległe należności na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z takiego produktu Indeed, a także z innych produktów Indeed, w tym m.in. z produktów Indeed, za które użytkownik nie ma nieuregulowanych faktur lub zaległego salda na koncie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu, Ofert pracy, procesu rekrutacyjnego lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia, Witryny lub Usług użytkownika lub z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Programu Indeed Hiring oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach Indeed

Opis programu

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa Osobom poszukującym pracy, reklamodawcom i partnerom, nawiązaliśmy współpracę z firmą Bugcrowd, aby uruchomić Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach. Szczegółowe zasady i informacje o zakresie tego programu nagród są dostępne na naszej stronie Bugcrowd. Użytkowników, którzy działają etycznie jako specjaliści w branży zabezpieczeń i uważają, że wykryli lukę w zabezpieczeniach produktu firmy Indeed, lub mają inne zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o zarejestrowanie się jako testerzy Bugcrowd w celu uwzględnienia w Programie premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach Indeed. Luki w zabezpieczeniach zgłoszone poza platformą Bugcrowd nie będą brane pod uwagę.

Informacje prawne

Indeed nie przyzna nagród specjalistom z krajów znajdujących się na liście sankcji (np. Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria). W zależności od miejscowych przepisów prawa mogą istnieć dodatkowe ograniczenia dotyczące możliwości uczestnictwa użytkownika w programie. Testowanie wykonywane przez użytkownika nie może naruszać żadnego przepisu prawa ani zakłócać obsługi lub naruszać bezpieczeństwa danych, które nie należą do użytkownika.

Warunki korzystania z Usługi przedłużenia rekrutacji

Niniejsze Warunki korzystania z przedłużenia rekrutacji („Warunki przedłużenia rekrutacji”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Usługi ZapInfo (zdefiniowanej poniżej i znanej wcześniej pod nazwą Usługa ZapInfo) lub z niej korzysta bądź w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki przedłużenia rekrutacji. Uzyskując dostęp do Usługi przedłużenia rekrutacji, korzystając z niej lub akceptując niniejsze Warunki przedłużenia rekrutacji w inny sposób, użytkownik zgadza się na te warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach przedłużenia rekrutacji, mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Usługa przedłużenia rekrutacji

Korzystanie z Usługi przedłużenia rekrutacji świadczonej w formie witryny internetowej, aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki (łącznie „Usługa przedłużenia rekrutacji”) przez Pracodawcę podlega wszystkim obowiązującym zasadom, wytycznym i innym warunkom Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny oraz na dowolnej stronie z często zadawanymi pytaniami lub stronie informacyjnej dostarczonej przez Indeed, które mogą podlegać okresowym modyfikacjom.

Usługa przedłużenia rekrutacji obejmuje narzędzie pozwalające Pracodawcom kopiować i przechowywać wybrane przez nich informacje o kandydatach, a Indeed nie uczestniczy w wyborze, ocenie ani gromadzeniu takich informacji poza świadczeniem Usługi przedłużenia rekrutacji. Usługa przedłużenia rekrutacji nie żąda ani nie pozyskuje żadnych informacji o kandydatach od osób trzecich, a jedynie przechowuje informacje podane przez Pracodawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, a Indeed wyłącza wszelkie gwarancje w odniesieniu do poprawności, terminowości, przydatności oraz dostępności przechowywanych w Usłudze przedłużenia rekrutacji informacji o kandydatach.

Indeed nie sprawdza doświadczenia Osób poszukujących pracy ani nie próbuje weryfikować informacji, które użytkownik przechowuje w Usłudze przedłużenia rekrutacji. Rola Indeed ogranicza się do przechowywania wybranych przez użytkownika informacji. Stwierdzenia, czy informacje są poprawne, czy dotyczą danej Osoby poszukującej pracy oraz czy wskazują, że ma ona odpowiednie do stanowiska kwalifikacje, dokonuje wyłącznie użytkownik jako Pracodawca. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie doświadczenia i referencji oraz inne czynności z zakresu należytej staranności, których może wymagać przed złożeniem Osobie poszukującej pracy oferty zatrudnienia.

Usługa przedłużenia rekrutacji może również zawierać narzędzie pomagające Pracodawcom w pisaniu zapytań i przesyłaniu ich do wyszukiwarek osób trzecich („Kreator wyszukiwań”). Kreator wyszukiwań jest dostarczany bez gwarancji, a Indeed nie gwarantuje dostępności, dokładności czy niezawodności zewnętrznej wyszukiwarki ani informacji uzyskanych za pomocą Kreatora wyszukiwań.

Usługa przedłużenia rekrutacji może oferować dostęp do integracji pozwalających Pracodawcom przesyłać informacje na ich konta w Systemie śledzenia aplikacji lub w innej usłudze osoby trzeciej („Integracje usługi przedłużenia rekrutacji”). Indeed nie gwarantuje, że Integracja usługi przedłużenia rekrutacji będzie dostępna teraz i w przyszłości. Wszystkie Integracje usługi przedłużenia rekrutacji są prezentowane bez gwarancji oraz dostarczane wyłącznie w stanie „w jakim są” i „w miarę dostępności”, a Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu niedostępności lub usterki technicznej dowolnej takiej integracji, w tym uszkodzenia lub zniszczenia komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu bądź oprogramowania użytkownika lub innej osoby, w związku z taką integracją lub w jej wyniku.

Usługa przedłużenia rekrutacji może oferować funkcję, która pozwala użytkownikowi przesyłać firmie Indeed informacje na temat kandydatów oraz kontaktować się z tymi osobami i polecać firmie Indeed kontaktowanie się z tymi osobami w jego imieniu (zwaną dalej „Importem kandydatów”). W zakresie, w jakim informacje dostarczone lub udostępnione w inny sposób przez użytkownika firmie Indeed za pośrednictwem naszej usługi Import kandydatów obejmują Dane osobowe klienta, użytkownik zleca firmie Indeed przetwarzanie takich informacji w jego imieniu zgodnie z niniejszą Umową i Załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych; pojęcia Dane osobowe klienta i Indeed użyte w niniejszym zdaniu mają znaczenie przypisane im w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych. Korzystając z usługi Import kandydatów, użytkownik oświadcza i zapewnia, że uzyskał od kandydatów wszystkie niezbędne uprawnienia i zgody oraz przekazał im wszelkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, które wymagają od użytkownika dostarczenia lub udostępnienia w inny sposób firmie Indeed Danych osobowych klienta za pomocą usługi Import kandydatów, oraz, nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, (a) osoba, której Dane osobowe użytkownik dostarczył lub udostępnił w inny sposób firmie Indeed za pomocą usługi Import kandydatów nie skorzystała z uprawnienia ani nie zażądała od użytkownika uniemożliwienia lub ograniczenia w inny sposób możliwości udostępniania jej Danych osobowych firmie Indeed w celu przetwarzania w związku z niniejszą Umową, oraz (b) wszyscy kandydaci udzielili zgody na udostępnienie ich danych firmie Indeed (zgodnie z Warunkami i Polityką prywatności firmy Indeed) oraz na skontaktowanie się z nimi przez firmę Indeed pocztą elektroniczną w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym poproszenie ich o utworzenie konta w Indeed. Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Indeed i zwolnić ją od odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego postanowienia.

Usługa przedłużenia rekrutacji może być świadczona w postaci rozszerzenia Chrome. Instalując to rozszerzenie, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed danych dotyczących jego wizyt w zewnętrznych witrynach zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Takie dane mogą obejmować zapisane przez użytkownika informacje o kandydatach, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych.

2. Prywatność

Korzystanie przez użytkownika z Usługi przedłużenia rekrutacji podlega Polityce prywatności firmy Indeed.Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z każdym dostępem do informacji przechowywanych na jego koncie udzielanym osobom trzecim za pośrednictwem Integracji usługi przedłużenia rekrutacji oraz za zapewnienie, że wszystkie takie przypadki są zgodne z obowiązującymi stanowymi, federalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

3. Opłaty

Usługa przedłużenia rekrutacji jest obecnie bezpłatna dla Pracodawców. Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zlikwidować możliwość bezpłatnego korzystania z Usługi przedłużenia rekrutacji i zacząć pobierać opłaty od Pracodawców za korzystanie z usługi przedłużenia rekrutacji jako osobnego produktu lub w ramach korzystania przez Pracodawcę z dowolnego innego produktu firmy Indeed.

4. Zasady; Oświadczenia i gwarancje Pracodawcy

Korzystanie z Usługi przedłużenia rekrutacji podlega Umowie, w tym bez ograniczeń Zasadom dotyczącym Witryny Indeed. Użytkownik oświadcza i zapewnia Indeed, że: a) wszystkie informacje podawane przez niego firmie Indeed są poprawne i aktualne; b) będzie korzystał z Usługi przedłużenia rekrutacji wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami; c) korzystanie przez niego z Usługi przedłużenia rekrutacji nie będzie naruszać niczyich praw, w tym bez ograniczeń praw do prywatności oraz żadnych praw na mocy Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act).

5. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA USŁUGĘ PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO USŁUGI PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE, ŻE INFORMACJE WYŚWIETLANE, GROMADZONE LUB PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA SĄ POPRAWNE. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB USŁUGA PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUGI PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE   CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUGI PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika tych Warunków, instalacji Usługi przedłużenia rekrutacji lub korzystania z niej przez użytkownika, lub informacji wyświetlanych, gromadzonych lub przechowywanych przez niego za pośrednictwem Usługi przedłużenia rekrutacji oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

7. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z Usługi przedłużenia rekrutacji, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem według własnego uznania i w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021 r.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane („AAUP”) mają zastosowanie do podmiotów powiązanych („Podmioty powiązane”’) firmy Indeed, Inc. („Indeed”), które publikują w swoich witrynach lub podają łącza w swoich witrynach do stron internetowych zawierających dowolne z następujących elementów dostarczanych przez Indeed (łącznie „Elementy Programu”): wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, Pole wyszukiwania ofert pracy, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click), łącza, kod wstawienia i wszelkie logo Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego. Podmioty powiązane obejmują podmiot publikujący wyniki lub dowolną agencję lub sieć występującą w jego imieniu, która będzie także podlegać warunkom niniejszych zasad AAUP. Jako partner użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich lokalnych lub obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących marketingu lub reklamy. Indeed płaci partnerom wyłącznie za kliknięcia, które mają miejsce na stronie użytkownika, a nie za kliknięcia uzyskane w inny sposób, w tym m.in. za pośrednictwem wiadomości SMS.

2. Witryny objęte ograniczeniami

Podmiot powiązany nie może publikować Elementów programu ani umieszczać do nich łącza w witrynie internetowej, która: (a) jest w budowie, jest niekompletna lub nie działa; (b) zawiera materiały naruszające lub zawłaszczające cudze prawa, w tym prawo autorskie; (c) zawiera elementy pornograficzne, nieprzyzwoite, oszczercze, brutalne lub nacechowane nienawiścią; (d) promuje spam; lub (e) narusza obowiązujące prawo lub promuje nielegalne produkty, usługi lub działania; lub (f) uczestniczy w innych działaniach, zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z prawem, które Indeed określa jako szkodliwe dla renomy, wartości, innych podmiotów powiązanych, klientów lub operacji firmy Indeed.

3. Lokalizacja i dostawa Elementów programu

Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał: (i) więcej niż jednego Elementu programu na jednej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed; (ii) Elementu programu na stronie internetowej, która nie zawiera istotnych treści innych niż Jobroll; ani (iii) Elementu programu na stronie opublikowanej specjalnie w celu prezentacji ofert, niezależnie od treści strony. Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał Elementów programu na stronach internetowych ani łącz do stron internetowych, które zawierają Elementy programu w : (a) aplikacji przeznaczonej do pobrania bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) oprogramowaniu, które może uruchamiać wyskakujące okienka, przekierowywać użytkowników do niechcianych witryn internetowych, modyfikować ustawienia przeglądarki lub w inny sposób ingerować w nawigację po witrynie; (c) Witrynie internetowej, która nie jest bezpośrednio kontrolowana przez Podmiot powiązany; lub (d) grupach dyskusyjnych, panelach wiadomości, wiadomościach e-mail, farmach łącz, licznikach, chatach, księgach gości, witrynach służących do parkowania domen, wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under. Korzystanie z Interfejsu oprogramowania aplikacji XML firmy Indeed („Interfejs API”) przez Podmiot powiązany będzie w pełni zgodne z wytycznymi określonymi przez Indeed w odniesieniu do korzystania z Interfejsu API, które mogą zawierać wymogi informacyjne lub ograniczenia dotyczące wielkości żądań, częstotliwości i złożoności zapytań.

4. Zabronione działania

Podmiot powiązany nie będzie:(a) modyfikować Elementów programu bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) umieszczać wiadomości w pobliżu Elementu programu zachęcających lub zmuszających użytkowników dla kliknięcia usług lub skorzystania z nich (Podmioty powiązane mogą jednak umieścić informację: „kliknij tutaj, aby odwiedzić naszego sponsora” lub „aby odwiedzić naszego reklamodawcę, kliknij tutaj”); (c) opatrywać Elementów programu tekstem innym niż „obsługiwane przez Indeed” lub „oferty Indeed” ani zamieszczać tekstu w pobliżu Elementów programu, które można pomylić lub powiązać z Elementami programu; (d) używać wprowadzających w błąd lub nienaturalnych środków w celu przyciągnięcia uwagi do Elementów programu, lub zachęcenia do ich kliknięcia lub skorzystania z nich; (e) wymagać od użytkowników kliknięcia Elementu programu przed wejściem do witryny Podmiotu powiązanego lub dowolnej jej części albo oferować dowolnych zachęt w celu zachęcenia lub zmuszenia do kliknięcia Elementów programu lub skorzystania z nich w inny sposób; (f) zastosowania dowolnej metody w celu sztucznego lub fałszywego zawyżenia liczby wyświetleń lub kliknięć związanych z Elementami programu lub innymi reklamami sponsorowanymi, w tym m.in.: wielokrotnego ręcznego klikania; wykorzystania robotów lub innych automatycznych narzędzi do zapytań lub generowanych komputerowo żądań wyszukiwania; automatycznego przekierowywania użytkowników; wykorzystywania wyskakujących okienek lub innej techniki generowania automatycznych lub fałszywych (według rozsądnej oceny firmy Indeed na podstawie praktyk branżowych) kliknięć lub wyświetleń; (g) używać ramek ani w inny sposób zmieniać sposobu obsługi, gdy użytkownik klika inną witrynę w wynikach wyszukiwania ofert pracy w Witrynie Indeed; (h) przekazywać wyników wyszukiwania ofert pracy lub dowolnej ich części stronie trzeciej, (i) przechowywać wyników wyszukiwania ofert pracy poza ich przekazaniem w witrynie Podmiotu powiązanego użytkownikom końcowym tej witryny, która je wygenerowała; (j) wysyłać wiadomości SMS w imieniu Indeed, oraz (k) promować ani reklamować ofert pracy firmy Indeed z naruszeniem lokalnych lub obowiązujących przepisów, w tym m.in. przepisów dotyczących wiadomości e-mail, SMS lub spamu.

5. Hasła, klucze API i inne zabezpieczenia

Jeśli Indeed przekaże Podmiotowi powiązanemu hasło, klucz API lub inne zabezpieczenie w celu uzyskania dostępu do Elementów programu lub niepublicznego obszaru witryny lub systemu firmy Indeed, ten Podmiot powiązany zachowa poufność tego hasła, klucza API lub innego zabezpieczenia, nie udostępni jego ani takich niepublicznych obszarów stronie trzeciej ani nie użyje go w żadnym nieuprawnionym celu.

6. Wyniki wyszukiwania ofert pracy

Indeed zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania o wykluczeniu niektórych ofert.

7. Dostawa Elementów programu

Podmiot powiązany wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia odpowiedniej dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.

8. Współpraca z firmą Indeed i organami

Firma Indeed będzie współpracować z organami ścigania i innymi organami w zakresie dochodzeń dotyczących zarzutu nielegalnej działalności lub podejrzewanej nielegalnej działalności, w tym m.in. fałszywie zawyżonej liczby wyświetleń lub kliknięć. Podmioty powiązane będą współpracować z Indeed we wszelkich działaniach naprawczych, które Indeed uzna za konieczne w celu skorygowania niedopuszczalnego korzystania z Elementów programu i zapobiegania takiemu korzystaniu, w tym m.in. poprzez dostarczenie firmie Indeed wszelkich informacji niezbędnych do zbadania podejrzewanego naruszenia.

9. Zmiany niniejszych zasad

Indeed może zmodyfikować niniejsze zasady AAUP w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności oraz wedle własnego uznania. Korzystanie z Elementów programu przez użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o zmianie niniejszych zasad AAUP oznacza akceptację zaktualizowanych zasad AAUP.

Często zadawane pytania dotyczące Warunków

Więcej informacji na temat Warunków firmy Indeed można znaleźć w odpowiedziach na Często zadawane pytania dotyczące Warunków.

Polityka prywatności

Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z Polityką prywatności firmy Indeed.

Zasady dot. plików cookie

 
 
Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z Zasadami dot. plików cookie firmy Indeed. Obecnie dostępne tylko w Brazylii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
 

Prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności. Prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia można znaleźć w naszych Centrum ochrony prywatności.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności

Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do kwestii prywatności można znaleźć w odpowiedziach na Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności.

Umowa przetwarzania danych

Załącznik dotyczący Podmiotu przetwarzającego dane 

Niniejszy Załącznik dotyczący przetwarzania danych („Załącznik”) między Użytkownikiem a podmiotem Indeed działającym jako Podmiot przetwarzający dane na mocy Właściwej ustawy o ochronie danych osobowych jest częścią Warunków korzystania z usług firmy Indeed i dotyczy wyłącznie ograniczonych sytuacji, w których Indeed działa jako Podmiot przetwarzający Dane osobowe Klienta w imieniu użytkownika (jako Administratora).

Użytkownik (lub „Klient”) oraz firma Indeed są łącznie określani jako „Strony”, a osobno jako „Strona”.

 1. Definicje 

O ile nie określono inaczej, terminy i określenia użyte lecz nie zdefiniowane w niniejszym Załączniku mają znacznie nadane im w RODO. Jeśli Obowiązująca ustawa o ochronie danych definiuje takie terminy i określenia inaczej niż RODO, to aby zachować zgodność z Obowiązującą ustawą o ochronie danych, obowiązują znaczenia w niej zawarte. O ile nie określono inaczej w niniejszym Załączniku obowiązują następujące definicje.

Podmiot stowarzyszony oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany przez jakikolwiek podmiot firmy Indeed lub wspólnie z nim. „Kontrola” na potrzeby tej definicji, oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie lub kontrolę ponad 50% praw głosu w danym podmiocie

Właściwa ustawa o ochronie danych oznacza wszystkie przepisy, regulacje i inne wymogi prawne dotyczące (i) prywatności, bezpieczeństwa danych, ochrony konsumentów, wiadomości marketingowych, promocyjnych i tekstowych, wiadomości e-mail i innych form komunikacji; (ii) wykorzystania, gromadzenia, zachowywania, przechowywania, bezpieczeństwa, ujawniania, przesyłania, udostępniania i innych form przetwarzania Danych osobowych w ramach przetwarzania Danych osobowych Klientów na mocy Umowy w tym zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”), Federalną ustawą o ochronie danych osobowych z 19 czerwca 1992 r. (Szwajcaria), brytyjskim Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz brytyjskim ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UK RODO), japońską Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa nr 57 z 2003 r. z późn. zm. w 2015 r.) oraz wszelkimi amerykańskimi stanowymi lub federalnymi przepisami lub regulacjami dotyczącymi gromadzenia, używania, ujawniania, bezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych, lub powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych, np. Ustawą o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia z 2018 r. (California Consumer Privacy Act) („CCPA”) i Ustawą o prawie do prywatności w stanie Kalifornia (California Privacy Rights Act) z 2020 r. (w stosownych przypadkach); oraz wiążącymi wytycznymi i/lub kodeksami postępowania wydanymi przez właściwy urząd nadzorujący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z definicją zawartą w RODO) lub Europejską Radę Ochrony Danych. 

Biznesowe informacje kontaktowe oznaczają imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail i numery telefonu pracowników, dyrektorów, dostawców, agentów i klientów drugiej Strony, przechowywanych przez tę Stronę w celach biznesowych opisanych poniżej.

Dane osobowe Klienta oznaczają dane osobowe należące do Klienta lub kontrolowane przez niego, przekazane przez użytkownika lub w jego imieniu firmie Indeed lub jej podmiotowi stowarzyszonemu, lub podwykonawcy do przetwarzania podczas świadczenia Usług określonych w niniejszej Umowie. O ile nie jest to zabronione przez Właściwą ustawę o ochronie danych, Dane osobowe Klienta nie zawierają informacji ani danych, które są zanonimizowane, zagregowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację i/lub zebranych generycznie, i które nie nazywają lub identyfikują konkretnej osoby.

Zgodyobejmują wszystkie niezbędne zgody, pozwolenia oraz powiadomienia i upoważnienia niezbędne do przetwarzania lub dalszego przesyłania przez Indeed Danych osobowych Klienta wymaganych do świadczenia Usług, w tym przesyłania Danych osobowych Klienta poza granicę kraju pochodzenia oraz, w stosownych przypadkach, od pracowników lub stron trzecich; ważne zgody lub powiadomienia adresowane do odpowiednich podmiotów danych; oraz upoważnienia od organów regulacyjnych, jednostek reprezentujących pracowników lub innych osób trzecich;

Administrator oznacza podmiot, który określa jako osoba prawna, osobno lub wspólnie z innymi, cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych.

Osoby, których dotyczą dane, Przetwarzanie danych (oraz ich pochodne), i Organ nadzorczy mają znaczenie nadane im w RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy Właściwa ustawa o ochronie danych definiuje te terminy i określenia inaczej niż RODO. W takich przypadkach, w celu zachowania zgodności z tymi przepisami, terminy i określenia mają znaczenie nadane im we Właściwej ustawie o ochronie danych. 

Indeed oznacza podmiot Indeed zawierający Umowę z użytkownikiem oraz wszystkie odpowiednie Podmioty stowarzyszone.

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oznacza rzeczywiste, potwierdzone naruszenie zasad bezpieczeństwa Danych osobowych Klienta, które skutkują przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem Danych osobowych Klienta przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Stronę zgodnie z warunkami Umowy.

Podmiot przetwarzający dane oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.  Podmiot przetwarzający dane to między innymi „Firma” zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA, „Dostawca usług” zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA i „operator przetwarzający dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w ustawie APPI. Dla celów niniejszego Załącznika oznacza to firmę Indeed.

Standardowe klauzule umowne oznaczają: (i) tam, gdzie obowiązuje RODO, klauzule umowne dołączone do Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („unijne standardowe klauzule umowne”); (ii) tam, gdzie obowiązuje brytyjska ustawa RODO, obowiązujące standardowe klauzule dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) lub d) brytyjskiej ustawy RODO („brytyjskie standardowe klauzule umowne”); oraz (iii) tam, gdzie obowiązuje szwajcarska ustawa DPA , obowiązujące standardowe klauzule dotyczące ochrony danych wydane, zatwierdzone lub w inny sposób uznane przez szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji („FDPIC”)(„szwajcarskie standardowe klauzule umowne”).

Podwykonawcy przetwarzania danych oznacza Podmioty stowarzyszone Indeed i strony trzecie upoważnione na warunkach niniejszego Załącznika do dostępu do i przetwarzania Danych osobowych Klienta w celu świadczenia części Usług. Podwykonawcy przetwarzania nie są pracownikami, wykonawcami ani konsultantami Indeed.

Główna umowa oznacza Warunki korzystania z usług Indeed dostępne na oraz inne obowiązujące Umowy zawarte między Indeed a Dostawcą, dotyczące Usług.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oznaczają środki mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych w sieci, oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Na potrzeby niniejszego Załącznika wszelkie odniesienia do „użytkownika” lub „Klienta” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny Indeed w charakterze Pracodawcy oraz Administratora i właściciela Danych osobowych użytkownika (zgodnie z definicją powyżej).

 1. Oświadczenia i gwarancje

2.1 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że będzie przestrzegać wymogów Właściwej ustawy o ochronie danych w zakresie obowiązującym tę Stronę, dotyczących przetwarzania Danych osobowych Klienta.

2.2 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że nie ma powodu sądzić, iż przepisy dotyczące ochrony danych mogą uniemożliwiać jej świadczenie Usług.

2.3 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: 

2.3.1 będzie przestrzegać i wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Załącznika zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; 

2.3.2 nie ma powodu sądzić, iż Właściwa ustawa o ochronie danych może uniemożliwiać zawarcie niniejszego Załącznika; 

2.3.3 posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do podpisania niniejszego Załącznika, w tym że instrukcje, powiadomienia, licencje i Zgody zostały uzyskane oraz obowiązują i będą obowiązywać w pełnym zakresie przez cały czas utrzymania w mocy niniejszego Załącznika; 

2.3.4 będzie przekazywać wyłącznie zgodne z prawem instrukcje dotyczące przetwarzania; oraz 

2.3.5 podpisanie i dostarczenie niniejszego Załącznika, ani wykonanie zobowiązań w nim zawartych nie narusza żadnych (a) przepisów prawa, którym podlega; (b) wyroków lub nakazów sądowych, którymi jest związany; (c) konstytucji lub innych równoprawnych dokumentów; lub (d) innej umowy lub dokumentu, które mają do zastosowanie do niego lub jego aktywów.

2.3 Przed przekazaniem firmie Indeed Danych osobowych Klienta, użytkownik poinformuje Indeed o wszelkich wymogach dotyczących przesyłanych Danych osobowych Klienta.

2.4 Indeed oświadcza i zapewnia, że: 

2.4.1 będzie przetwarzać Dane osobowe Klienta (jak określono w Załączniku A) wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami użytkownika dotyczącymi przetwarzania, które mogą okresowo być przekazywane (w tym zgodnie z postanowieniami Umowy i niniejszego Załącznika), o ile odmienne wymogi wynikają z przepisów prawa;

2.4.2 posiada możliwości i zdolność wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika; oraz 

2.4.3 niezwłocznie poinformuje użytkownika w przypadku stwierdzenia, że instrukcje użytkownika naruszają Właściwą ustawę o ochronie danych (pod warunkiem, że żaden zapis niniejszego Załącznika nie wymaga od Indeed udzielania prawnych porad lub monitorowania Właściwej ustawy o ochronie danych w zakresie dotyczącym użytkownika). 

2.5 O ile nie ustalono inaczej w Umowie lub niniejszym Załączniku, (i) Indeed jest dostawcą usług i/lub Podmiotem przetwarzającym Dane osobowe Klienta; a (ii) użytkownik jest właścicielem/Administratorem lub dostawcą usług / podmiotem przetwarzającym Dane osobowe Klienta.

 1. Ujawnianie i przetwarzanie Danych osobowych Klienta

3.1 Strony przyznają, że podczas świadczenia Usług i w celach realizacji niniejszego Załącznika oraz Umowy: (i) użytkownik działa w charakterze Administratora danych; oraz (ii) Indeed działa w charakterze Podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z Właściwą ustawą o ochronie danych. 

3.2 Przekazując lub udostępniając Dane osobowe Klienta firmie Indeed, użytkownik ujawnia lub przesyła tylko te Dane osobowe Klienta, które są niezbędne do świadczenia Usług przez Indeed. 

3.3 Po wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta lub na prośbę użytkownika, Indeed niezwłocznie i bezpiecznie usunie (lub zwróci użytkownikowi) (i będzie wymagać tego od podwykonawców przetwarzania) Dane osobowe Klienta (w tym istniejące kopie), chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej. 

3.4 Wszyscy pracownicy Indeed, w tym podwykonawcy, uprawnieni do przetwarzania Danych osobowych Klienta są zobowiązani do zachowania poufności i/lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

3.5 Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w trakcie świadczenia Usług, Indeed może anonimizować, agregować i/lub pozbawiać Dane Klienta  elementów pozwalających na identyfikację („Dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację”) oraz następnie wykorzystywać lub udostępniać takie Dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację na potrzeby badań, analizy porównawczej, udoskonalania ofert Indeed lub w innych celach biznesowych dozwolonych przez właściwą Ustawę o ochronie danych , pod warunkiem, że firma Indeed wdrożyła techniczne zabezpieczenia i procesy biznesowe służące zapobieganiu ponownej identyfikacji lub nieodwracalnego ujawnienia Danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację. 

 1. Środki bezpieczeństwa

4.1 Każda ze Stron wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych Klienta przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub ujawnieniem. Strony wyrażają zgodę na:

4.1.1 uwzględnianie nieustannego rozwoju technologicznego, kosztów wdrożenia i charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania Danych osobowych Klienta, jak również prawdopodobieństwa i stopnia ryzyka dla osób fizycznych, że wdrażanie przez Indeed środków bezpieczeństwa i ich zgodność z Załącznikiem B („Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa”) są wystarczające, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka w zakresie przetwarzania Danych osobowych Klienta; oraz 

4.1.2 że Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wdrożone zgodnie z niniejszym punktem 4 i Załącznikiem B podlegają rozwojowi technicznemu, a Indeed regularnie sprawdza i może okresowo aktualizować lub modyfikować, aby zapewnić przetwarzanie Danych osobowych Klienta zgodnie z niniejszym Załącznikiem i Właściwym prawem o ochronie danych. 

4.2 Naruszenie bezpieczeństwa Danych osobowych

Jeśli Indeed uzyska informacje o rzeczywistym lub potencjalnym Naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Klienta, powiadomi użytkownika bez zbędnej zwłoki. Indeed przekaże Użytkownikowi takie informacje, zaoferuje pomoc, współpracę oraz uwzględni charakter świadczonych Usług oraz informacji dostępnych Indeed, a także podejmie uzasadnione kroki gospodarcze w celu: (i) zbadania i złagodzenia skutków Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz (ii) udzielenia użytkownikowi pomocy w związku z obowiązkami w zakresie powiadomienia o naruszeniu wynikającego z Właściwej ustawy o ochronie danych. Strony zgadzają się koordynować w dobrej wierze tworzenie treści wszelkich powiązanych publicznych oświadczeń i wszelkich wymaganych powiadomień adresowanych do osób, których dotyczą dane i/lub odpowiednich organów regulacyjnych w związku z Naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych, pod warunkiem, że nic w niniejszym postanowieniu nie uniemożliwia stronie wykonywania jej zobowiązań wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych.

 1. Kontrole i inspekcje 

Na pisemną prośbę Użytkownika Indeed udostępni mu informacje niezbędne do wykazania, że Indeed wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika oraz Właściwej ustawy o ochronie danych i przekaże je do kontroli lub inspekcji (nie częściej niż raz w roku) przez Użytkownika (lub zewnętrznego kontrolera powołanego przez Użytkownika) zgodnie z   procedurą uzgodnioną wspólnie nie wcześniej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem kontroli. Strony zgadzają się, że taka kontrola lub inspekcja zostanie przeprowadzona w standardowych godzinach pracy, potrwa nie dłużej niż 3 (trzy) dni robocze i nie będzie zakłócać w nieuzasadniony sposób aktywności biznesowej Indeed. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy Usługi i Środki bezpieczeństwa Indeed opisane w Załączniku B będą spełniać potrzeby Użytkownika, w tym potrzeby dotyczące Ustaw o ochronie danych.

 1. Osoby, których dotyczą dane i wnioski Organów nadzorczych 

Zgodnie z wymogami prawa i biorąc pod uwagę charakter świadczonych Usług, Indeed:

6.1 zapewni użytkownikowi uzasadnioną pomoc, o którą może poprosić użytkownik w związku ze swoimi obowiązkami dotyczącymi spełniania wniosków osób, których dotyczą dane w zakresie  wykonania ich praw wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych. Indeed bezzwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu od osoby, której dotyczą dane wniosku w zakresie wykonania jej praw wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych, w odniesieniu do Danych osobowych Klienta. Indeed nie będzie odpowiadać niezależnie na takie wnioski osób, których dotyczą dane, chyba że Właściwa ustawa o ochronie danych wymaga inaczej; oraz

6.2 powiadomi Użytkownika o wszelkich pytaniach lub wiadomościach otrzymanych od właściwych organów nadzorczych, które dotyczą Danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług i wynikających z niniejszego Załącznika, chyba że zabrania tego prawo lub regulator. Użytkownik odpowiada za wszelką komunikację i korespondencję z właściwym organem nadzorczym, dotyczącą jego roli jako Administratora Danych osobowych Klienta, wynikającej z Właściwej ustawy o ochronie danych i w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 1. Oceny wpływu na prywatność i wcześniejsze konsultacje

Zgodnie z wymogami prawa i uwzględniając charakter świadczonych Usług oraz informacji udostępnianych Indeed, oraz w zakresie, w jakim użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich informacji firma Indeed zapewni na uzasadnioną prośbę użytkownika pomoc w związku z obowiązkiem przeprowadzania ocen wpływu na prywatność/ochronę danych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta zgodnie z wymogami Właściwej ustawy o ochronie danych. 

 1. Podwykonawcy przetwarzania danych 

Użytkownik dopuszcza w ogólnym zakresie zatrudnienie przez Indeed Podwykonawców przetwarzania. Lista istniejących Podwykonawców przetwarzania (w zakresie, w jakim będzie korzystać się z ich usług) może zostać udostępniona na prośbę. Indeed zawrze z każdym Podwykonawcą przetwarzania danych pisemną umowę, która nałoży na Podwykonawcę przetwarzania danych takie same obowiązki dotyczące ochrony danych, jakie są nałożone na Indeed na mocy niniejszego Załącznika. Jeśli Podwykonawca przetwarzania nie wypełni swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, wynikających z takiej umowy, firma Indeed pozostanie odpowiedzialna za działania lub zaniechania ze strony Podwykonawców przetwarzania danych w takim samym zakresie, w jakim byłaby odpowiedzialna, bezpośrednio świadcząc dane Usługi na mocy niniejszego Załącznika. Indeed przekaże Użytkownikowi pisemne powiadomienia o wszelkich planowanych zmianach na liście upoważnionych Podwykonawców przetwarzania danych i planowanym powołaniu nowego zewnętrznego Podwykonawcy przetwarzania, a użytkownik niezwłocznie, w każdym przypadku w ciągu 10 dni roboczych powiadomi Indeed na piśmie o wszelkich uzasadnionych zastrzeżeniach dotyczących tych zmian/powołania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Podwykonawcy przetwarzania są niezbędni, aby firma Indeed mogła świadczyć Usługi oraz że w razie zastrzeżeń co do korzystania z Podwykonawców przetwarzania danych, bez względu na odmienne postanowienia Umowy, Indeed nie będzie mieć obowiązku świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, do których angażuje Podwykonawców przetwarzania danych. Jeśli zastrzeżenie Użytkownika dotyczy kwestii innych niż niezdolność Podwykonawcy przetwarzania danych do przestrzegania uzgodnionych zobowiązań w zakresie ochrony danych, to wszelkie zmiany, jakich wymaga użytkownik będą wprowadzane na jego koszt. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane za pomocą procedury rozwiązywania sporów umownych.

 1. Przekazywanie danych

9.1 Przekazywanie danych z EOG/Szwajcarii 

W zakresie, w jakim RODO i uzupełniające przepisy dotyczące ochrony danych w krajach członkowskich UE („Prawo UE dotyczące ochrony danych”) dotyczą przetwarzania Danych osobowych Klienta, Indeed zgadza się nie przekazywać Danych osobowych Klienta poza teren EOG i/lub Szwajcarii do kraju, który nie jest wskazany przez Komisję Europejską lub Organ nadzorczy na mocy Prawa UE dotyczącego ochrony danych jako kraj, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, chyba że firma Indeed upewniła się, że stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, o ile inne wymogi nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Indeed i Użytkownik niniejszym podpisują Standardowe klauzule umowne (jak określono dalej w Załączniku do niniejszej Umowy) w związku z takim przekazywaniem.

Dla uniknięcia wątpliwości: w niniejszej klauzuli nie stwierdza się, że Tarcze prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA są ważnym mechanizmem przekazywania, zgodnie z Rozdziałem V RODO, lecz stwierdza się, że Indeed pozostaje certyfikowanym podmiotem na mocy Tarczy prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA i aby utrzymać tę certyfikację, musi zobowiązywać podmioty przetwarzające dane do przestrzegania zasad przekazywania danych dalej. Tam, gdzie Indeed Inc.występuje jako strona, Podmiot przetwarzający dane zgadza się dostarczać Dane osobowe z zachowaniem co najmniej tego samego poziomu zabezpieczeń, jak poziom wymagany na mocy Zasad Tarczy Prywatności, które są opisane tutaj: (Tarcza Prywatności EU-USA) oraz Tarcza prywatności Szwajcaria-USA). Podmiot przetwarzający dane zgadza się ponadto przetwarzać tylko Dane osobowe (i) w ograniczonych i określonych celach zaakceptowanych przez osoby, których dotyczą dane i opisanych w niniejszej Umowie; oraz (ii) zgodnie z niniejszą Umową i Zasadami Tarczy prywatności.

9.2 Przekazywanie danych z Wielkiej Brytanii 

Z zastrzeżeniem punktu 9.4 poniżej Strony stosują brytyjskie Standardowe klauzule umowne ze zmianami wprowadzanymi okresowo przez Komisarza ds. informacji ( „brytyjskie standardowe klauzule umowne”) w celu ochrony Danych osobowych Klienta, które są przekazywane z Wielkiej Brytanii za garnicę do państwa, które nie jest uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Użytkownik działa w charakterze eksportera danych i będzie wykonywać lub wymagać od odpowiednich podmiotów wykonania brytyjskich standardowych klauzul umownych w odniesieniu do odpowiedniego podmiotu Indeed lub podmiotu zewnętrznego działającego w charakterze importera danych.

9.3 Przekazywanie danych z terenów poza EOG/Szwajcarią/Wielką Brytanią 

W przypadku przekazywania Danych osobowych Klienta poza kraj pochodzenia w związku ze świadczeniem Usług na mocy Umowy i jeśli nie jest to kraj EOG, Szwajcaria ani Wielka Brytania, Strony będą współpracować w dobrej wierze, aby ustanowić odpowiedni mechanizm przekazywania danych zgodnie z wymogami właściwej Ustawy o ochronie danych. 

9.4 Mechanizm przekazywania danych 

Jeśli uzgodniony przez Strony mechanizm przekazywania danych zostanie zmieniony, zastąpiony lub przestanie być uznany za środek zapewniający „odpowiednią ochronę” przekazywania Danych osobowych Klienta, Strony w dobrej wierze wspólnie ustanowią inny ważny mechanizm przekazywania danych i/lub wdrożą dodatkowe środki potrzebne do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dla tych danych. Strony odniosą się zgodnie z puntkem 16 (Zmiany w prawie) poniżej do wpływu na postanowienia niniejszej Umowy i świadczenie Usług spowodowanego przez takie nowe wymogi.

 1. Korzystanie z biznesowych informacji kontaktowych 

Każda Strona zgadza się na używanie przez drugą Stronę jej Biznesowych informacji kontaktowych na potrzeby zarządzania umowami, przetwarzania płatności, oferowania usług i rozwoju działalności, w tym rozwoju współpracy z partnerami, oraz w innych celach opisanych w globalnej polityce prywatności Strony korzystającej (której kopie zostaną udostępnione na prośbę). W takich celach i bez względu na odmienne postanowienia zawarte w Umowie i niniejszym Załączniku dotyczące Danych osobowych Klienta ogólnie, każda Strona jest uznana jako niezależny Administrator Biznesowych informacji kontaktowych drugiej Strony i jest uprawniona do przekazywania takich informacji do kraju, w którym Strona ta prowadzi swoją globalną działalność. 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności 

Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wniesione przez osobę, której dotyczą dane, wynikające z działań Indeed lub jej Podmiotów stowarzyszonych lub w związku z takimi działaniem lub zaniechaniem w zakresie, w jakim firma Indeed postępowała zgodnie z instrukcjami użytkownika. 

 1. Obowiązujące warunki

12.1 Niniejszy Załącznik stanowi całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do jego przedmiotu i niniejszym wyklucza wszystkie wcześniejsze oświadczenia, umowy i stwierdzenia. 

12.2 Dla uniknięcia wątpliwości i bez uszczerbku dla praw osób, których dotyczą dane, niniejszy Załącznik oraz wszelkie Standardowe klauzule umowne (lub inne umowy dotyczące przekazywania danych) zawarte przez Strony lub ich podmioty stowarzyszone w związku z Usługami świadczonymi na podstawie Umowy będą uznawane za część Umowy, a warunki odpowiedzialności określone w Umowie będą obowiązywać wobec wszystkich roszczeń z niej wynikających.

12.3 W razie sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika i  Umowy, zastosowanie mają postanowienia Załącznika. W razie sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika i  Standardowych klauzul umownych, zastosowanie mają Standardowe klauzule umowne. Wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące.

 1. Egzemplarze

Niniejszy Załącznik może zostać podpisany w dwóch lub więcej egzemplarzach lub kopiach (w tym za pomocą podpisu elektronicznego), z których każdy uznany będzie za oryginał i które razem stanowią  ten sam dokument.

 1. Rozdzielność postanowień

Każdy zapis niniejszego Załącznika jest interpretowany oddzielnie i niezależnie od innych i jeśli w dowolnym momencie dowolny zapis stanie się niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie w  dowolnej jurysdykcji, nie wpłynie to na legalność, ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych zapisów niniejszego Załącznika w tej jurysdykcji.

 1. Powiadomienia i zmiana

Wszelkie powiadomienia, zgody, żądania i inne wiadomości wymagane lub dozwolone na mocy niniejszego Załącznika powinny zostać sporządzone na piśmie. Jakakolwiek zmiana niniejszego Załącznika musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obie Strony pod rygorem nieważności.

 1. Zmiany w prawie 

W przypadku (i) wszelkich nowouchwalonych Właściwych ustaw o ochronie danych, (ii) wszelkich zmian w istniejących Właściwych ustawach o ochronie danych (w tym ogólnie przyjmowanej interpretacji tych przepisów), (iii) wszelkich interpretacji nowych lub istniejących Właściwych ustaw o ochronie danych przez użytkownika lub (iv) wszelkich istotnych nowych lub powstających zagrożeń dla bezpieczeństwa cyfrowego, które wymaga indywidualnych lub grupowych zmian w sposobie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, Strony uzgodnią na piśmie, w jaki sposób wpłynie to na usługi świadczone przez Indeed i wprowadzą odpowiednie modyfikacje warunków Umowy i Usług zgodnie z wszelkimi procedurami wprowadzania zmian uzgodnionymi przez Strony. 

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

17.1 Jurysdykcja, której podlega niniejsza Umowa została wskazana w Głównej umowie. W przypadku braku klauzuli o jurysdykcji w Głównej umowie wszelkie spory lub roszczenia dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z:

17.1.1 w przypadku podmiotu Indeed będącego stroną Umowy, znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, prawem stanu Teksas, 

17.1.2 w przypadku podmiotu Indeed będącego stroną umowy, znajdującego się poza Stanami Zjednoczonymi, prawem Irlandii, 

każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej osobistej właściwości (w tym w związku z pozaumownymi sporami lub roszczeniami) sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis, w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Podmiot przetwarzający dane znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie, w Irlandii, jeśli Podmiot przetwarzający dane znajduje się w innym miejscu.

ZAŁĄCZNIK

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE 

 1. Odpowiednie Standardowe klauzule umowne dotyczące Administratora-Podmiotu przetwarzającego dane są dostępne na stronie:  
 1. W celu uzyskania dostępu do Standardowych klauzul umownych:
  1. Opcjonalna Klauzula 7 nie obowiązuje;
  2. Opis przekazywania Danych osobowych w Załączniku A do niniejszej Umowy zostanie uznany za zastępujący Aneks I do Standardowych klauzul umownych; 
  3. Załącznik B do niniejszej Umowy zostanie uznany za Aneks II do Standardowych klauzul umownych; 

ZAŁĄCZNIK A

A. LISTA STRON

Eksporterzy danych / Klient:
Nazwa:
Adres:
Imię i nazwisko, Stanowisko, Informacje na temat osoby kontaktowej:
Aktywności:
Role:


Importer danych:
Nazwa:
Indeed Ireland Operations Limited
Adres:
124 St. Stephens Green, Dublin 2, Ireland, D02 C628
Osoba kontaktowa:
Indeed Ireland Operations Limited
ATTN: Data Protection Officer
124 St. Stephens Green 
Dublin 2 
Ireland
D02 C628
Aktywności:
Indeed dostarcza internetową platformę i świadczy powiązane usługi na rzecz osób poszukujących pracy, umożliwiające przesyłanie CV i wyszukiwanie ofert pracy, a na rzecz firm usługi umożliwiające umieszczanie ofert pracy, łączenie ofert i kandydatów („Usługi Indeed”).
Rola:
Podmiot przetwarzający dane

B. OPIS PRZEKAZYWANIA DANYCH

Kategorie osób, których dotyczą dane
Przekazywane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: osób, których Dane osobowe są przekazywane Indeed za pośrednictwem Usług przez (lub na polecenie) Klienta, które mogą obejmować między innymi pracowników Klientów lub Podmiotów stowarzyszonych, wykonawców i użytkowników końcowych.
Cele przekazywania danych
Dane są przekazywane w następujących celach: Indeed będzie przetwarzać wyłącznie Dane osobowe Klienta jako Podmiot przetwarzający dane w następujących celach i wyłącznie, gdy jest to niezbędne i proporcjonalne dla wykonania instrukcji Klienta: świadczenie i aktualizacja Usług zgodnie z licencją, konfiguracją i wykorzystaniem przez Kliena i jego użytkowników, w tym poprzez korzystanie przez Klienta z ustawień Indeed, kontroli administratora lub innych funkcji; zabezpieczenie i monitorowanie Usług w czasie rzeczywistym; rozwiązywanie problemów, usterek i błędów; zapewnianie wsparcia na prośbę Klienta, w tym stosowanie wiedzy pozyskanej z indywidualnych próśb Klienta o wsparcie, aby zapewniać korzyści wszystkim Klientom Indeed, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim taka wiedza jest zanonimizowana zgodnie z Umową i niniejszym Załącznikiem A określającym przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania Danych osobowych, możliwościami Podmiotu przetwarzającego dane oraz wszelkimi innymi udokumentowanymi instrukcjami przekazanymi prze Klienta i przyjętymi do wiadomości przez Indeed jako instrukcje dla potrzeb niniejszego Załącznika.
Kategorie Danych osobowych
W zależności od Usług, z których korzysta użytkownik, przekazywane dane osobowe mogą dotyczyć przede wszystkim następujących kategorii: 
Informacje o koncie Indeed: dane powiązane z kontem Indeed użytkownika końcowego, hasło, nazwa firmy i preferencje Klienta. Obejmuje to: unikalny identyfikator użytkownika Indeed, login do mediów społecznościowych (opcjonalnie) i wyświetlana nazwa.
Dane uwierzytelniające Klienta: może to obejmować nazwę użytkownika i hasło, chyba że używana jest funkcja jednorazowego logowania (SSO).
Treści rozmów kwalifikacyjnych. Może to obejmować materiały filmowe, dźwiękowe, transkrypcje, notatki z rozmów i pytania rekrutacyjne.
Wiadomości czat. Treści przesyłane między użytkownikami na platformie video hostowanej przez Indeed (np. Rozmowa kwalifikacyjna Indeed)
Kalendarz. Może to obejmować harmonogramy spotkań i informacje o wydarzeniach udostępniane za pośrednictwem integracji kontrolowanych przez Klienta (np. Outlook, Kalendarz Google).
Materiały kandydatów: dane udostępniane pracodawcom przez Osoby poszukujące pracy w procesie rekrutacji. Te dane mogą obejmować aplikacje, które ogólnie zawierają CV osób poszukujących pracy, dane rekrutacyjne (takie jak odpowiedzi na pytania rekrutacyjne lub wyniki kwalifikacji), listy motywacyjne i wszelkie inne dane, które osoba poszukująca pracy zgadza się udostępnić Pracodawcom, gdy wyraża zainteresowanie możliwościami zatrudnienia, np. aplikując lub rejestrując się na wydarzenia. 
Materiały Pracodawców: Może to obejmować profile osób rekrutujących, dane dotyczące  wyników rekrutacji i notatki pracodawców o kandydatach i ich preferencjach.
Metadane z rozmów kwalifikacyjnych: Może to obejmować informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, takich jak obecność, jakość, strefa czasowa, uczestnictwo i czas trwania wydarzeń oraz aktywność w sieci. 
Informacje o urządzeniach i sieci: Informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym użytkownika, które mogą obejmować dane sieciowe, system operacyjny, agenta użytkownika, adres MAC/IP i logi serwisowe .
Dane dotyczące opinii i zadowolenia użytkowników: może to obejmować rankingi i oceny opisowe dotyczące tego, jak możemy ulepszyć nasze usługi. 
Częstotliwość przekazywania danych (np. czy dane przekazywane są jednorazowo, czy regularnie) 
Ciągłe
Specjalne kategorie danych osobowych (jeśli dotyczy)
Specjalne kategorie danych osobowych nie są wymagane do korzystania z Usług. Takie specjalne kategorie mogą obejmować między innymi Dane osobowe zawierające informacje ujawniające rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia i orientacji seksualnej. W zakresie, w jakim dane wrażliwe są przesyłane, są one określane i kontrolowane przez Klienta według jego uznania.
Czas przetwarzania
Czas obowiązywania Głównej umowy, chyba że prawo wymaga inaczej.
Charakter i przedmiot przetwarzania
Indeed będzie przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z Załącznikiem.
Okres przechowywania (lub, jeśli nie można określić, kryteria stosowane do określenia tego okresu)
Czas obowiązywania Głównej umowy, chyba że prawo wymaga inaczej.

C. WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Wyznaczenie właściwego organu nadzorczego zgodnie z punktem 13 Standardowych klauzul umownych:
Zgodnie z puntem 13 unijnych standardowych klauzul umownych właściwy organ nadzorczy musi być (i) organem nadzorującym eksportera danych w kraju ustanowienia w EOG lub (ii) jeśli eksporter danych nie jest ustanowiony w kraju EOG, organ nadzorczy mający zastosowanie w kraju EOG, w którym przedstawiciel UE eksportera danych został powołany zgodnie z art. 27 ust. 1 RODO lub (iii) jeśli eksporter danych nie ma obowiązku powoływać przedstawiciela, organ nadzorczy mający zastosowanie w kraju EOG, gdzie przebywają osoby, których dotyczą przekazywane dane. 
W odniesieniu do Danych osobowych objętych brytyjskim RODO, właściwym organem nadzorczym jest Biuro Komisarza ds. Informacji („BKI”). 
W odniesieniu do Danych osobowych objętych szwajcarską ustawą DPA, właściwym organem nadzorczym jest szwajcarski Komisarz federalny ds. ochrony danych i informacji. 

ZAŁĄCZNIK B

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Zgodnie z Umową Podmiot przetwarzający dane będzie stosować i utrzymywać odpowiednie (w tym techniczne i organizacyjne) środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania Danych osobowych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym dostępem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych w sieci, oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Określając techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane na podstawie Umowy, Podmiot przetwarzający dane uwzględni aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko zmiennego prawdopodobieństwa a także wagę praw i swobód osób fizycznych.

Podmiot przetwarzający dane wdroży następujące mające zasosowanie konkretne środki bezpieczeństwa:

 Odpowiedni pracownicy i wykonawcy powinni zostać przeszkoleni w zakresie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa;

 • Dane osobowe powinny być przechowywane na zabezpieczonych serwerach za zaporą firewall;
 • Serwery powinny być monitorowane za pomocą standardowych branżowych narzędzi do monitorowana w celu wykrywania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa;
 • Firmowe systemy i bazy danych powinny być chronione hasłami;
 • Dostęp VPN i bezpośredni dostęp do sieci powinien być ograniczony do uprawnionych urządzeń;
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnianie w przypadku dostępu VPN;
 • Hasła powinny być zahaszowane i przechowywane w oddzielnej bazie danych;
 • Segregacja i ograniczenie zezwoleń na dostęp dla pracowników;
 • Aktywny i automatyczny monitoring krytycznych dzienników dostępu i wykrywanych nietypowych aktywności; 
 • Przechowywanie krytycznych dzienników dostępu zgodnie z obowiązującymi procedurami przechowywania;
 • Metody pseudonimizacji i szyfrowania;
 • Systemy do szybkiego przywracania dostępności i dostępu do Danych osobowych w sytuacji fizycznego lub technicznego zagrożenia;
 • Procesy regularnego testowania i oceny wydajności technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.