Poniżej przedstawiono warunki firmy Indeed oraz informacje o zasadach dotyczących plików cookie i zasadach ochrony prywatności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przekazujemy bardzo dużo informacji. Mamy ku temu powody: Indeed chce, by użytkownicy mieli możliwie najdokładniejszą wiedzę o działaniach podejmowanych przez firmę. Nie chcemy, by użytkownicy musieli zastanawiać się, jakie procesy lub procedury stosujemy, albo zgadywać, z czym tak naprawdę wiąże się komunikacja z firmą Indeed. Podajemy tak wiele szczegółów, ponieważ pragniemy, by wszystko było dla naszych użytkowników zrozumiałe. Zachęcamy zatem do zapoznania się z niniejszymi warunkami i ich postanowieniami właściwymi w danej sytuacji. Użytkownicy wyrażają zgodę na ich stosowanie.

Ogólne warunki korzystania z usług firmy Indeed

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2024 r

Wprowadzenie do Warunków korzystania z usług firmy Indeed

Każdorazowe uzyskanie dostępu lub korzystanie z usług i witryn internetowych Indeed w wersji online lub mobilnej, w tym między innymi do wszelkich aplikacji mobilnych, rozszerzeń wyszukiwarki i wtyczek Indeed (łącznie: „Aplikacje Indeed”), oraz wszelkiego oprogramowania, usług, funkcji, produktów, programów i elementów (włączając wiadomości e-mail, powiadomienia oraz inne wiadomości) dostarczanych przez firmę Indeed lub w jej imieniu w ramach takich usług lub witryn lub w związku z takimi usługami lub witrynami (łącznie: „Witryna”), co obejmuje wszelkie produkty, programy i usługi opisane w niniejszych Warunkach korzystania z usług, lub korzystanie z nich, niezależnie od miejsca, z którego zostały pobrane, jest równoznaczne z (a) oświadczeniem o zapoznaniu się z Zasadami dot. plików cookiePolityką prywatności oraz (b) akceptacją niniejszych Warunków korzystania z usług („Umowa”) obowiązujących w danym okresie w odniesieniu do następujących podmiotów:

Informacja dla osób poszukujących pracy:

 • W przypadku użytkowników na terytorium USA dostawcą Witryny jest Indeed Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA.
 • Dostawcą Witryny dla użytkowników w Japonii jest Indeed Japan K.K.
 • Dostawcą Witryny dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych i Japonii jest Indeed Ireland Operations Limited.

Informacja dla pracodawców:

 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Brazylii jest Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua São Bento, 365, conj. 145, sala 2, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01011-903, Brazylia.
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w USA jest Indeed Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA.
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Indiach jest Indeed India Operations (Pte.) Ltd., 10th Floor, Skyview 10, Survey No. 83/1, Raidurg (Panmaktha) Village, Rangareddi, Hyderabad – 500081, Telangana, Indie (“Indeed India”), i/lub
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Regionie Azji i Pacyfiku* jest Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01/05, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, Singapur.
 • Dostawcą usług dla Pracodawców w Japonii jest Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japonia.
 • W przypadku użytkowników obsługiwanych głównie przez biuro Indeed w Wielkiej Brytanii dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed UK Operations Ltd., Ground Floor, 20 Farringdon Road, London EC1M 3HE, Wielka Brytania.
 • W przypadku użytkowników obsługiwanych głównie przez biuro Indeed we Francji dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed France SAS, 29 Rue de Berri, Washington Plaza – 4th floor, 75008 Paris, Francja.
 • W przypadku użytkowników obsługiwanych głównie przez biuro Indeed w Kanadzie dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Canada Corp., 1741 Lower Water Street, Suite 600, Halifax, NS B3J 0J2, Kanada.
 • W przypadku użytkowników obsługiwanych głównie przez biuro Indeed we Włoszech dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Włochy.
 • W przypadku użytkowników obsługiwanych głównie przez biuro Indeed w Niemczech dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Deutschland GmbH, Theo-Champion-Straße 2, 40549 Düsseldorf, Niemcy.
 • We wszystkich pozostałych przypadkach dostawcą usług dla Pracodawców jest Indeed Ireland Operations Limited, Block B, Capital Dock, 80 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HE36, Irlandia („Indeed Ireland”).

Informacje dla Partnerów:

 • Indeed Inc., Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA (“Indeed, Inc.”)

Wszelkie odniesienia do „Indeed” lub „my/nam/nasz” w niniejszej Umowie oznaczają stosowny podmiot wskazany powyżej.

* Dla celów niniejszej Umowy Region Azji i Pacyfiku definiuje się jako następujące kraje i terytoria: Antarktyda, Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny, Fidżi, Filipiny, Francuskie Terytoria Południowe, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guam, Hongkong, Indonezja, Japonia, Kambodża, Kiribati, Korea Południowa, Laos, Makao, Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mongolia, Mjanma, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Pakistan, Palau, Papua Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Timor Wschodni, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wietnam, Wallis i Futuna, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Cooka, Wyspy Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla, Wyspa Norfolk, Wyspy Salomona.

Z Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne poszukujące możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z ich sytuacją zawodową lub poszukiwaniem przez nie pracy („Osoby poszukujące pracy”), osoby fizyczne lub organizacje poszukujące informacji związanych z zatrudnianiem lub zasobami ludzkimi, szukające Osób poszukujących pracy albo chcące udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w imieniu własnym lub innych osób albo organizacji, w tym między innymi agencje dokonujące zakupów na rzecz wielu podmiotów i agencje zatrudnienia („Pracodawcy”) oraz osoby fizyczne lub organizacje, które chcą uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” („Partnerzy”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podjęcia prób korzystania z Witryny w jakimkolwiek innym celu jego licencja na użytkowanie Witryny zostanie automatycznie unieważniona.

O ile poniżej nie określono inaczej, udostępniając Witrynę lub jej narzędzia firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy ani żaden inny rodzaj pośrednika. Indeed udostępnia Witrynę wyłącznie jako niezależny wykonawca i nie ma uprawnień do działania lub podejmowania decyzji o zatrudnieniu w imieniu Pracodawców lub osób poszukujących pracy. Żadne postanowienie niniejszej Umowy ani zapis  w Witrynie nie będzie rozumiany jako stwarzający stosunek agencyjny pomiędzy nami a Pracodawcami.

W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nasz podmiot stowarzyszony Indeed Flex, Inc. może świadczyć klientom usługi jako agencja pracy. Ponadto, Indeed Hire, Inc. oraz Indeed Ireland Operations Limited mogą świadczyć klientom usługi jako agencja zatrudnienia na podstawie pisemnej umowy z klientami, odrębnej od niniejszej Umowy (łącznie „Indeed Hire”). Usługi te są odrębne od Witryny i mogą obejmować podmioty powiązane korzystające z Witryny w imieniu swoich klientów. W Japonii firma Indeed Japan K.K. może oferować usługi jako agencja pośrednictwa pracy (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach) w myśl niniejszej Umowy i zasad określonych w jej witrynie internetowej(wszelkie takie usługi są oznaczone jako oferowane przez „Agenta Indeed”).

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej w charakterze pracownika lub innego przedstawiciela Pracodawcy lub Partnera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy w imieniu własnym i odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera oraz oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w imieniu odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera. Jeśli użytkownik korzysta z technologii wspomagającej w celu uzyskania dostępu do Witryny i potrzebuje pomocy, może skontaktować się z nami pod numerem 1-800-462-5842 (Stany Zjednoczone) lub 1-866-439-8615 (Kanada), lub wysłać wiadomość e-mail na adres: accessibility @ indeed.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed jest właścicielem praw autorskich do Witryny, Aplikacji Indeed i Usług, w tym zbiorów informacji w nich dostępnych.

Indeed może odrzucić, usunąć lub ograniczyć widoczność Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej), a ponadto może zablokować konto lub ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z całej Witryny lub jej określonych części z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny i bez wcześniejszego powiadamiania o tym użytkownika. Indeed może wskazać, dlaczego Treści użytkownika lub konto zostały w danym przypadku usunięte lub zablokowane, jednak nie jest w stanie wymienić wszystkich potencjalnych przyczyn usunięcia Treści użytkownika lub konta. Indeed w każdym przypadku zachowuje prawo do usunięcia Treści użytkownika lub konta, jeśli uważa, że leży to w interesie firmy lub Użytkowników.

Możemy zmienić niniejszą Umowę, informując użytkownika o zmianach z zastosowaniem uzasadnionych środków, w tym poprzez opublikowanie zmienionej wersji Umowy za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do roszczeń wniesionych przed datą opublikowania zmienionej wersji Umowy zawierającej wspomniane zmiany lub poinformowania użytkownika o takich zmianach w inny sposób. Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian w niniejszej Umowie będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian. Po słowach „Ostatnia aktualizacja” w każdej sekcji warunków podano datę wprowadzenia ostatnich zmian do niniejszej Umowy. Możemy w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności wprowadzić zmiany w Witrynie lub zaprzestać udostępniania całości lub części Witryny (co obejmuje dostęp do Witryny za pośrednictwem łączy jakichkolwiek osób trzecich); pobierać, zmieniać lub znosić opłaty wymagane w celu korzystania z Witryny; lub składać propozycje niektórym lub wszystkim użytkownikom Witryny.

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że w naszych łańcuchach dostaw i jakichkolwiek działaniach biznesowych nie występuje zjawisko współczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji naszego oświadczenia dotyczącego Ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act).

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką odpowiedzialności firmy Indeed India Operations Private Limited.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do następujących witryn internetowych Indeed stanowiących część Witryny: workopolis.comsimplyhired.comresume.com.

Do Umowy włącza się przez niniejsze odniesienia wszelkie dodatkowe warunki opublikowane przez firmę Indeed za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi. W szczególności:

A. Warunki korzystania z usług dla Osób poszukujących pracy

Na potrzeby niniejszego punktu A Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Osoby poszukującej pracy. Osoby poszukujące pracy mogą korzystać z Witryny Indeed lub jej zawartości wyłącznie w celach niekomercyjnych.

1. Oferty pracy

Firma Indeed może udostępniać Oferty pracy, które przedstawiają możliwości zatrudnienia i inne treści związane z zatrudnieniem, w tym łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych („Oferty pracy”), w wynikach wyszukiwania Indeed lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny. Od Osób poszukujących pracy nie są pobierane opłaty za wyszukiwanie Ofert pracy w witrynie Indeed. Firma Indeed wyświetla Oferty pracy na podstawie kombinacji opłat uiszczanych firmie Indeed przez pracodawców i innych danych, takich jak wyszukiwane hasła oraz inne przekazywane informacje i wykonywane działania w Witrynie Indeed. Choć firma Indeed może w niektórych okolicznościach pobierać opłaty od pracodawców publikujących Oferty pracy, dzięki czemu ich wyszukiwanie w witrynie Indeed może pozostać bezpłatne dla Osób poszukujących pracy, to wszystkie Oferty pracy uznaje się za reklamy. 

Oferty pracy są tworzone i publikowane przez osoby trzecie, nad którymi firma Indeed nie sprawuje kontroli; użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie fakt, że firma Indeed nie ma w związku z tym kontroli nad treścią Ofert pracy, łączami do Ofert pracy lub łączami w nich zawartymi, ani innymi warunkami, które osoby trzecie mogą nałożyć, gdy Osoba poszukująca pracy złoży aplikację lub opuści Witrynę. Na przykład niektóre z tych osób trzecich mogą próbować pobierać opłaty od Osób poszukujących pracy za aplikowanie na konkretne stanowiska, chociaż firma Indeed dokłada starań, aby takie Oferty pracy nie były dostępne w Witrynie. Opuszczając Witrynę Indeed i przechodząc do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, użytkownik akceptuje wszelkie warunki narzucone przez ten podmiot. Z wyjątkiem ogłoszeń sponsorowanych, wyróżnionych lub płatnych Oferty pracy zawarte w Witrynie lub takie, do których łącza znajdują się w Witrynie, są automatycznie indeksowane i publikowane. Firma Indeed nie ma obowiązku selekcjonowania ani uwzględniania Ofert pracy w swoich wynikach wyszukiwania lub w innych ofertach i może wykluczyć lub usunąć dowolną Ofertę pracy z Witryny lub wyników wyszukiwania użytkownika bez obowiązku podawania uzasadnienia usunięcia lub wykluczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma obowiązku przedstawiania użytkownikowi Ofert pracy. Nie możemy potwierdzić poprawności ani kompletności żadnej Oferty pracy ani innych informacji przekazanych przez Pracodawcę lub innego użytkownika, w tym tożsamości takiego Pracodawcy lub innego użytkownika. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich Ofert pracy lub innych informacji przekazywanych przez Pracodawcę lub innego użytkownika.

Gdy użytkownik rozpoczyna aplikację o pracę w witrynie internetowej Pracodawcy lub witrynie internetowej obsługiwanej przez system śledzenia aplikacji ATS Pracodawcy, Indeed może gromadzić określone informacje o użytkowniku oraz wszelkich podejmowanych przez niego podczas wizyty działaniach za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, takich jak Interfejsy programowania aplikacji (Interfejs API), pliki cookie, piksele i sygnały nawigacyjne. Zebrane informacje obejmują między innymi dane na temat wyświetlonych ofert pracy oraz rozpoczętych i wypełnionych aplikacji o pracę. Pracodawca, który korzysta z funkcji śledzenia, jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do przekazania wszelkich informacji i uzyskania wszelkich uprzednich zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma wpływu na działania wspomnianego Pracodawcy ani jego witrynę. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Indeed ze wspomnianej funkcji śledzenia i otrzymywanie z niej informacji.

Indeed może dostarczyć użytkownikowi niezależną funkcję w ramach wsparcia. Przykładowo firma Indeed może udostępnić opcje wyszukiwania, aby pomóc użytkownikowi zawęzić wyniki wyszukiwania Ofert pracy według kategorii rodzaju zatrudnienia (tzn. na pełny etat lub na część etatu itp.), przy czym takie kategorie są tworzone niezależnie i w całości przez firmę Indeed i nie muszą bezpośrednio lub dokładnie odzwierciedlać treści Ofert pracy. Firma Indeed może zmieniać format Ofert pracy, aby użytkownik mógł wygodniej zapoznać się z nimi na telefonie komórkowym. Indeed może też promować Oferty pracy wybranych Pracodawców na określonych stronach lub w określonych witrynach internetowych poświęconych określonym tematom, takim jak inkluzywna rekrutacja lub oferty pracy nadające się dla byłych wojskowych. Umieszczanie Oferty pracy na takiej specjalistycznej stronie lub w takiej specjalistycznej witrynie internetowej nie stanowi oświadczenia dotyczącego charakteru danej roli z prawnego punktu widzenia (na przykład oferty pracy umieszczone na stronie poświęconej rynkowi pracy krótkoterminowej nie muszą ograniczać się do ofert dla wykonawców i mogą obejmować również oferty nawiązania stosunku pracy) ani oświadczenia na temat specyfiki danego Pracodawcy. Indeed nie gwarantuje, że złożenie aplikacji o pracę za pośrednictwem takiej specjalistycznej strony lub witryny internetowej przełoży się na lepszy proces aplikowania o pracę, rozmowę kwalifikacyjną lub ofertę pracy. Wspomniane specjalistyczne strony lub witryny internetowe nie zawierają wyczerpującej listy Ofert pracy, a zatem nie należy wyciągać wniosków co do Ofert pracy lub Pracodawców, którzy nie znajdują się na tych specjalistycznych stronach. Indeed może również zaoferować funkcję telefonowania pod numer zawarty w Ofercie pracy za pomocą aplikacji do nawiązywania połączeń zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Indeed nie może zagwarantować, że uzyskany numer telefonu jest prawidłowym numerem telefonu w odniesieniu do Pracodawcy lub oglądanej Oferty pracy.

2. CV i profil

Utworzenie wyszukiwalnego CV za pośrednictwem Witryny („Indeed CV”) lub przesłanie do niej własnego pliku CV (łącznie zwanych „CV użytkownika” lub „CV Osoby poszukującej pracy”) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez użytkownika prośby o udostępnienie jego CV na platformie Indeed oraz upoważnieniem Indeed do udostępnienia jego CV osobom odwiedzającym naszą Witrynę, takim jak Pracodawcy, którzy w opinii Indeed mogą być zainteresowani CV użytkownika, użytkownicy Programu Wyszukiwarka CV lub Inteligentny Sourcing firmy Indeed lub osoby mające dostęp do adresu URL powiązanego z wyszukiwalnym CV użytkownika. Oferujemy użytkownikowi opcję umieszczenia wyszukiwalnego CV na platformie Indeed, aby ułatwić mu znalezienie pracy. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie i zapewnianie poprawności swojego CV.

Każde CV umieszczone na platformie Indeed jest domyślnie ustawiane jako wyszukiwalne („Wyszukiwalne”) na platformie Indeed. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich CV było udostępniane osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić status swojego Indeed CV lub przesłanego pliku CV jako niewyszukiwalne („Niewyszukiwalne”) na platformie Indeed. CV ustawione jako niewyszukiwalne na platformie Indeed są udostępniane tylko tym podmiotom, u których Osoba poszukująca pracy złożyła aplikację lub którym dostarczyła swoje CV. Odpowiadanie na oferty pracy lub udostępnianie CV Pracodawcom w inny sposób może skutkować tworzeniem kopii lub publikacją CV, nawet jeśli jest ono ustawione jako Niewyszukiwalne. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia prywatności swojego CV, jednak ustawienie swojego CV jako Niewyszukiwalnego pozostanie bez wpływu na wcześniejsze aplikacje ani nie uniemożliwia pracodawcom, do których zostały one wysłane, skontaktowania się z użytkownikiem. CV ustawione jako Wyszukiwalne, w tym CV użytkownika, mogą być kopiowane przez wyszukiwarki i osoby trzecie odwiedzające Witrynę, które mogą udostępnić takie CV publicznie w innych miejscach. Indeed nie kontroluje takich osób trzecich. Jeśli CV użytkownika zostanie skopiowane w ten sposób, późniejsze ustawienie jego statusu jako Niewyszukiwalne na platformie Indeed nie wpłynie na te osoby trzecie ani na utworzone przez nie kopie CV użytkownika. Zmiany w CV użytkownika w Witrynie mogą lecz nie muszą zostać odzwierciedlone w kopiach utworzonych przez osoby trzecie. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego CV kiedykolwiek było widoczne publicznie lub kopiowalne, musi zachować ustawienie statusu CV jako „Niewyszukiwalne”. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za CV użytkownika, informacje użytkownika oraz informacje o danych z aplikacji udostępnionych przez użytkownika Pracodawcom lub upublicznionych w inny sposób. Dodatkowe informacje na temat ustawień prywatności CV można znaleźć tutaj.

W Stanach Zjednoczonych Indeed może udostępniać publicznie dostępne informacje zebrane z różnych źródeł wyszukiwalnych przez osoby trzecie (takie jak Pracodawcy) za pośrednictwem naszej oferty w postaci Wyszukiwarki Indeed CV lub Inteligentnego Sourcingu. Informacje te udostępniamy w ograniczonym czasie i zakresie, aby pomóc użytkownikom w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi Pracodawcami w zakresie ofert pracy lub możliwości zatrudnienia, przy czym takie informacje nie są wykorzystywane do celów składania aplikacji. Użytkownik może usunąć publicznie dostępne informacje z oferty Wyszukiwarki Indeed CV lub Inteligentnego Sourcingu i zrezygnować z subskrypcji potencjalnych możliwości zatrudnienia od Pracodawców, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji przesyłane w naszych wiadomościach. Aby usunąć z naszej Witryny publicznie dostępne informacje dotyczące użytkownika, należy wysłać niniejszy formularz.

W miarę dalszego udoskonalania Witryny mogą pojawić się zwroty takie jak „Pracodawcy mogą Cię znaleźć” i „Pracodawcy nie mogą Cię znaleźć”. Dla celów niniejszych Warunków wyrażenia te są synonimem wcześniej stosowanych terminów, odpowiednio „Wyszukiwalne” i „Niewyszukiwalne”. Zwroty te stanowią jedynie przeformułowanie w celu poprawy ich zrozumienia przez użytkownika i w żaden sposób nie zmieniają praw podmiotowych, obowiązków lub zabezpieczeń przewidzianych w naszych Warunkach.

Tworząc lub przesyłając swoje CV, użytkownik wnioskuje i upoważnia Indeed lub dostawcę Indeed do oceny lub przeglądania CV użytkownika oraz przekazywania mu informacji zwrotnych (według uznania Indeed), w tym sugerowanych zmian, innych ofert pracy, na które użytkownik może rozważyć złożenie aplikacji, ponieważ jego kwalifikacje mogą odpowiadać ich wymaganiom, oraz sugestii dotyczących dodatkowych informacji, które użytkownik może chcieć dołączyć do swojej aplikacji na określoną ofertę pracy. Możemy również przekazać użytkownikowi informacje zwrotne za pośrednictwem dodatkowych usług weryfikacji CV, takich jak wyjaśnienie, w jaki sposób CV użytkownika jest analizowane przez system śledzenia aplikacji ATS, doradzenie, jak stworzyć bardziej skuteczne CV, lub przesłanie filmu z indywidualną weryfikacją CV. Informacje zwrotne są przekazywane użytkownikowi bezpośrednio i mogą być dostępne z poziomu konta. Nie są one udostępniane Pracodawcom. Użytkownik akceptuje, że wszelkie informacje zwrotne lub inne informacje otrzymane w ramach weryfikacji CV są wykorzystywane wyłącznie według uznania użytkownika. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za ustalenie, na jakie oferty pracy chce aplikować i co ma zawrzeć w swojej aplikacji. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o przekazane informacje zwrotne. Indeed nie gwarantuje, że polecane oferty pracy będą odpowiednie dla użytkownika.

Po utworzeniu przez użytkownika Indeed CV lub przekazaniu własnego pliku CV firma Indeed może udostępniać użytkownikowi oferty pracy odpowiednio dobrane do treści CV, a także wyróżniać elementy CV, które odpowiadają kwalifikacjom określonym w ofercie pracy lub elementy Oferty pracy, których brakuje w CV użytkownika. Wspomniane wyróżnienia nie oznaczają, że użytkownik ma kwalifikacje lub nie ma kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku ani że powinien lub nie powinien się o to stanowisko ubiegać. Odpowiedź na wspomnianą Ofertę pracy nie gwarantuje udziału w rozmowie kwalifikacyjnej ani zatrudnienia. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność ani dostępność Ofert pracy lub wyróżnionych elementów, nawet jeżeli wyróżnia elementy albo udostępnia użytkownikowi Oferty pracy. Przesyłając do Witryny własny plik CV, użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed może przekonwertować jego plik CV na inny format. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że treść CV wygląda zgodnie z jego intencjami, a informacje, które zamierza zawrzeć lub zaktualizować w CV, są poprawne i kompletne. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowości w takich materiałach, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie do nich poprawek lub za zwrócenie się do firmy Indeed z prośbą o ich wprowadzenie. Uwzględnienie wprowadzonych zmian lub aktualizacji konta lub CV użytkownika może zająć kilka dni. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w CV lub innych aplikacjach publikowanych, przesyłanych lub otrzymywanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny.

Założenie konta Indeed, utworzenie Indeed CV lub przesłanie własnego pliku CV wiąże się z wyrażeniem zgody na powiązanie przez firmę Indeed treści zawartych w CV z profilem użytkownika w Witrynie Indeed („Profil Indeed”). Profil Indeed użytkownika zawiera informacje, które podaje on w Witrynie w zakładce „Profil” na swoim koncie. Dotyczy to treści zawartych w Indeed CV, wyników osiągniętych przez użytkownika w ramach Indeed Kwalifikacji oraz danych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić w Witrynie, w tym: preferowanego stanowiska, rodzaju i czasu pracy, kwalifikacji, preferencji, gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz oczekiwanych zarobków. W miarę rozwoju Witryny użytkownikowi może zostać przedstawiona opcja ubiegania się o rolę przy użyciu Profilu Indeed. O ile nie wskazano inaczej w Witrynie, informacje publikowane w Profilu Indeed użytkownika mogą być udostępniane osobom trzecim, np. Pracodawcom. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich Profil Indeed był udostępniany osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić Indeed CV lub CV przesłane w formie pliku jako Niewyszukiwalne bądź je usunąć. Odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacji zostaną powiązane z Profilem Indeed użytkownika. Użytkownik może zdecydować, czy odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego profil Indeed. Użytkownicy mogą włączyć w swoim profilu funkcję dostępności do pracy, aby powiadomić Pracodawców o możliwości natychmiastowego podjęcia zatrudnienia. Firma Indeed może po pewnym czasie wyłączyć tę funkcję na profilu użytkownika, który jednak może ją ponownie włączyć ręcznie.

W celu ograniczenia ryzyka oszustwa Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe użytkownika zawarte w Profilu Indeed, CV lub aplikacji (takie jak adres e-mail lub numer telefonu) i zastąpić je aliasem. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana według uznania, a firma Indeed nie składa użytkownikom żadnych obietnic dotyczących tego, czy zamaskowanie lub ukrycie obejmie wszystkie dane do kontaktu czy tylko ich część. Indeed może również zamaskować niektóre lub wszystkie dane kontaktowe Pracodawcy. Pracodawca może również wybrać opcję zamaskowania swoich danych kontaktowych podczas kontaktu z użytkownikiem. W każdym przypadku użytkownik wyraża zgodę na kontakt z Pracodawcą z zamaskowanego numeru telefonu lub adresu e-mail oraz akceptuje, że może nie być w stanie oddzwonić, jeśli Pracodawca nie poda użytkownikowi swojego prawdziwego numeru telefonu. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia użytkownikowi możliwości ustawienia CV jako Wyszukiwalnego oraz do zmiany w dowolnej chwili ustawień z CV publicznego na Niewyszukiwalne, aby zapobiec niezgodnym z prawem działaniom i oszustwom albo z innych jej zdaniem stosownych powodów. Firma Indeed nie gwarantuje, że CV użytkownika zostanie wyświetlone konkretnemu Pracodawcy ani że jakakolwiek część bazy CV Indeed zostanie udostępniona Pracodawcy w konkretnym czasie.

Na niektórych rynkach firma Indeed współpracuje z organizacjami, które biorą udział w pomaganiu Osobom poszukującym pracy w znalezieniu możliwości zatrudnienia. Niezależnie od ewentualnego użycia terminu “partner” lub “partnerstwo”, zaangażowanie firmy Indeed w tych organizacjach nie tworzy ani nie implikuje spółki, w tym spółki typu joint venture, stosunku zleceniodawca-zleceniobiorca ani żadnej innej formy wspólnego przedsięwzięcia między organizacją “partnerską” a firmą Indeed. W niektórych przypadkach, Indeed udostępnia tym organizacjom ograniczone informacje na temat osób poszukujących pracy, jeśli takie osoby poszukujące pracy wyrażą na to zgodę. Na przykład, potwierdzenie, że Osoba poszukująca pracy utworzyła konto Indeed lub z powodzeniem skorzystała z jednej z naszych Witryn (na przykład, aplikując na określoną liczbę stanowisk lub korzystając z naszych przewodników po karierze). Organizacje te mogą reklamować swoje usługi związane z karierą we współpracy z Indeed. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania tych organizacji oraz świadczone przez nie usługi związane z karierą, i niniejszym wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje jakości ani skuteczności porad, zaleceń, wskazówek ani usług, które użytkownik może otrzymać od tych osób trzecich. Użytkownik zgadza się, że w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki interakcji użytkownika z taką organizacją będącą osobą trzecią. 

W kontekście współpracy pomiędzy firmą Indeed a tymi organizacjami, firma Indeed może oferować osobom poszukującym pracy sposobność zaprezentowania w swoich CV poszczególnych umiejętności i kwalifikacji w związku z podjętymi przez nie programami lub kursami szkoleniowymi. Osoby poszukujące pracy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za treść swoich CV lub profili, a także za swoje wyszukiwania ofert pracy i swoje aplikacje.  Indeed nie ponosi odpowiedzialności za CV użytkownika lub dane z aplikacji udostępnione przez Osoby poszukujące pracy Pracodawcom lub upublicznionych w inny sposób, i niniejszym wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność z tego tytułu. Indeed nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do procesu aplikowania na oferty pracy, ani nie gwarantuje, że CV użytkownika zostanie pokazane konkretnemu Pracodawcy, że Pracodawcy skontaktują się z użytkownikiem, ani że użytkownik otrzyma zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub oferty zatrudnienia. 

3. Odpowiadanie na oferty pracy za pośrednictwem Indeed

Wszelkie informacje zawarte w CV lub aplikacji przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym Dane osobowe zawarte w CV, aplikacji lub odpowiedziach na pytania rekrutacyjne i kwalifikacyjne („Aplikuj z Indeed”), podlegają niniejszej Umowie (w tym punktowi D.3) oraz Polityce prywatności firmy Indeed (wszelkie odniesienia w Witrynie do „Aplikuj teraz”, „Aplikuj bezpośrednio na tę ofertę”, „Łatwe aplikowanie”, „Aplikuj z telefonu”, „Aplikuj z Indeed”, „Potwierdź obecność na wydarzeniu rekrutacyjnym Indeed” lub wszelkie podobne odniesienia oznaczają „Aplikuj z Indeed”). Aby utrzymać jakość Witryny i Usług, firma Indeed może według własnego uznania nałożyć na użytkownika ograniczenia dotyczące możliwości aplikowania na Oferty pracy lub innych usług Indeed.Korzystanie z automatyzacji, skryptów lub botów w celu zautomatyzowania procesu Aplikuj z  Indeed poza oficjalnymi dostawcami i narzędziami firmy Indeed jest zabronione. 

Przed przesłaniem aplikacji za pośrednictwem opcji Aplikuj z Indeed użytkownik będzie mieć możliwość sprawdzenia swoich informacji.  Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić te informacje celem upewnienia się, że przesyłane informacje są dokładne i kompletne oraz że aplikuje się do wybranego Pracodawcy. Po przekazaniu przez użytkownika informacji Pracodawcy (m.in. w formie aplikacji o pracę, CV, wiadomości e-mail, materiałów na rozmowę rekrutacyjną ), Indeed nie ma kontroli nad wykorzystywaniem ani ujawnianiem tych informacji przez Pracodawcę. Jeśli użytkownik chce poprosić Pracodawcę o usunięcie, zmodyfikowanie lub zachowanie poufności takich informacji, musi zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do niego. Rezygnacja z połączeń telefonicznych od Pracodawców za pośrednictwem Indeed nie dotyczy uprzednio umówionych rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli użytkownik wymaga innych metod aplikowania, powinien zgłosić się z żądaniem takiej alternatywnej metody bezpośrednio do Pracodawcy, ponieważ Indeed nie ponosi odpowiedzialności za proces aplikacji Pracodawcy.

Prosząc Indeed o przesłanie aplikacji lub innych informacji za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed, użytkownik przesyła swoje CV i informacje dotyczące aplikacji do Indeed oraz żąda od firmy Indeed udostępnienia takich informacji odpowiednim Pracodawcom do celów danej Oferty pracy i upoważnia do tego firmę Indeed. Ponadto użytkownik zgadza się na automatyczne przetwarzanie aplikacji przez firmę Indeed, ponieważ takie przetwarzanie jest istotną częścią niniejszej Umowy. Gdy użytkownik zwraca się do firmy Indeed z prośbą o przekazanie aplikacji lub wiadomości, w tym między innymi podpisanego listu z ofertą pracy, Pracodawcy za pośrednictwem usługi Aplikuj z Indeed lub systemu przekazywania wiadomości Indeed bądź o przechowanie takiej aplikacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest to objęte żadną gwarancją oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany formatu takiej aplikacji lub wiadomości. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, aplikacji użytkownika i wszelkich odpowiedzi przesłanych użytkownikowi przez Pracodawcę (łącznie z listami z ofertą pracy) za pośrednictwem serwisu Indeed.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Pracodawcy mogą prosić firmę Indeed o zebranie materiałów dotyczących aplikacji, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, ocen i innych informacji podanych przez użytkownika w Witrynie Indeed w jednym dokumencie, a użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed tych materiałów dotyczących aplikacji w imieniu użytkownika. W przypadku aplikowania o pracę za pomocą usługi Aplikuj z Indeed platforma Indeed podejmie próbę przesłania aplikacji użytkownika, korzystając z danych kontaktowych podanych nam przez Pracodawcę lub jego Agenta. Może to oznaczać przesłanie aplikacji użytkownika do systemu śledzenia aplikacji ATS lub innego dostawcy usługi wybranego przez Pracodawcę. Użytkownik zgadza się, że Pracodawcy mogą udostępnić konta Indeed dostawcom usług w celu zarządzania nimi, w tym umożliwić połączenie i integrację z interfejsem API dostarczonym lub używanym przez firmę Indeed. Odpowiadając na ofertę pracy za pośrednictwem witryny Indeed, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pracodawcę z usług takich dostawców i przyjmuje do wiadomości, że takie korzystanie może obejmować pośredni dostęp do aplikacji wysłanych do klienta Pracodawcy. Nie możemy zagwarantować, że takie wiadomości i aplikacje zostaną dostarczone, odebrane, otworzone czy przeczytane ani że podjęte zostaną wobec nich jakiekolwiek działania. Firma Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, otworzy, przeczyta lub odpowie na takie CV lub inne materiały dotyczące aplikacji lub zostanie powiadomiony o ich otrzymaniu bądź że podczas przesyłania lub przechowywania danych nie wystąpią błędy. Indeed oczekuje od Pracodawcy lub agenta Pracodawcy podania prawidłowego miejsca docelowego dla wszystkich aplikacji i nie może zaręczyć, że dane kontaktowe podane przez Pracodawców będą prawidłowe. Jeżeli elektroniczne miejsce docelowe podane firmie Indeed jest nieprawidłowe, materiały aplikacyjne użytkownika nie zostaną wysłane do zamierzonego odbiorcy aplikacji. Ponadto Indeed nie gwarantuje poprawnego działania integracji ani interfejsu. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Oferty pracy mogą się zdezaktualizować lub zostać usunięte z innych powodów w czasie pomiędzy wysłaniem aplikacji przez użytkownika a jej otrzymaniem, w którym to przypadku aplikacja stanie się nieważna. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne lub usunięte Oferty pracy ani za dostarczanie aplikacji przed dezaktualizacją lub usunięciem Oferty pracy. Firma Indeed oraz jej podmioty zewnętrzne mogą przechowywać aplikację użytkownika oraz powiązane informacje bez względu na to, czy Oferta pracy została zamknięta lub nie jest już dostępna w Witrynie. Nie możemy również ręczyć za techniczne możliwości zewnętrznych witryn, w tym między innymi za systemy śledzenia aplikacji (ATS). Witryny zewnętrzne, w tym systemy śledzenia aplikacji wykorzystywane przez Pracodawców, mogą wyłączać odpowiedzialność za usterki techniczne, w tym za niedostarczenie aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu system śledzenia aplikacji odrzuci aplikację lub nie dostarczy jej Pracodawcy. Jeśli użytkownik wolałby, aby aplikacje lub wiadomości nie były wysyłane w ten sposób lub przechowywane w Indeed na serwerach firmy Indeed lub jej dostawców zewnętrznych, nie powinien korzystać z opcji Aplikuj z Indeed lub z funkcji przekazywania wiadomości Indeed i powinien przesłać swoje aplikacje lub wiadomości bezpośrednio do Pracodawcy, korzystając z wybranej metody, w tym pocztą tradycyjną. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Pracodawcą, aby otrzymać informacje o alternatywnych metodach aplikowania, jeśli nie chce składać aplikacji za pośrednictwem Indeed. Korzystając z systemu Aplikuj z Indeed, użytkownik w pełni wyraża zgodę na powyższe.

Korzystając z platformy Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji na ofertę pracę Pracodawcy, wymogów, wiadomości, pytań rekrutacyjnych, ocen umiejętności ani za ich format bądź sposób ich dostarczania oraz że Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma aplikację użytkownika ani że użytkownik otrzyma wiadomości od Pracodawcy. Należy pamiętać, że Indeed nie wybiera pytań zadawanych przez Pracodawcę ani nie decyduje o kryteriach kwalifikacji zawodowych stosowanych przez Pracodawcę. Pracodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami, przepisami prawa antydyskryminacyjnego, takimi jak Tytuł VII Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. z późn. zm., Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnianiu ze względu na wiek, amerykańskiej Ustawie o osobach niepełnosprawnych i wszelkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności. Pracodawcy są odpowiedzialni za oferowanie alternatywnych metod selekcji, jeśli wymaga tego amerykańska Ustawa o osobach z niepełnosprawnościami lub inne podobne przepisy. Jeśli użytkownik wymaga alternatywnych metod selekcji, musi skontaktować się z Pracodawcą. Niektóre pytania mogą być oznaczone jako opcjonalne, co wskazuje jedynie, że aplikację można złożyć u Pracodawcy bez udzielania na nie odpowiedzi. Firma Indeed nie może zagwarantować, że Pracodawca rozpatrzy taką aplikację lub podejmie w stosunku do niej konkretną decyzję. Pracodawcy mogą przy okazji składania aplikacji na oferty pracy prosić kandydatów o dobrowolne podanie określonych informacji demograficznych takich jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność i/lub status weterana. Niektórzy Pracodawcy są zobligowani przepisami prawa do zadawania takich pytań, a użytkownik może spotkać się z takimi pytaniami podczas aplikowania na oferty pracy na platformie Indeed. Jest to proces odrębny od gromadzenia danych demograficznych przez Indeed (zob. art. 11 „Dane osoby poszukującej pracy” poniżej). Indeed nie ponosi odpowiedzialności za te pytania. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących materiałów aplikacyjnych Pracodawcy prosimy o bezpośredni kontakt z Pracodawcą lub zapoznanie się z jego polityką prywatności. Indeed nie składa gwarancji co do tożsamości Pracodawcy ani żadnej osoby pracującej na rzecz Pracodawców oraz zaleca Osobom poszukującym pracy ostrożność przy przesyłaniu aplikacji. Indeed nie może udzielić żadnej gwarancji w odniesieniu do środków z zakresu BHP stosowanych w czasie procesu rekrutacji czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Pracodawcą. Indeed zaleca Osobom poszukującym pracy indywidualne przestrzeganie najlepszych praktyk z zakresu BHP zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia lub podobną instytucję. Indeed nie gwarantuje, że oferta pracy jest ważna, i zaleca Osobom poszukującym pracy, aby sprawdziły ważność oferty przed podjęciem niekorzystnych działań dotyczących ich obecnego zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności informacji o każdym Pracodawcy lub ofercie pracy.

Korzystając z usługi Aplikuj z Indeed i udzielając odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli udzielone przez niego odpowiedzi na pytania nie satysfakcjonują Pracodawcy, oraz że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Powiadomienia te są wysyłane automatycznie po upływie czasu wskazanego przez Pracodawcę, chyba że Pracodawca poinformuje Indeed o zainteresowaniu aplikacją użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma Indeed nie decyduje o wysyłaniu tych wiadomości oraz że wszelkie takie wiadomości są wyłącznie wynikiem decyzji Pracodawcy o aktywacji Pomocy dla pracodawców i niepodjęcia w terminie wybranym przez Pracodawcę dalszych działań w związku z aplikacją użytkownika złożoną w Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Pracodawcą, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail bez pośrednictwa Usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i same w sobie nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach Pomocy dla pracodawców. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich powiadomień w ramach Pomocy dla pracodawców.

Korzystając z usługi Aplikuj z Indeed i odpowiadając na pytania rekrutacyjne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy mogli zlecić Indeed umówienie rozmów kwalifikacyjnych z Osobami poszukującymi pracy, które spełniają kryteria (na podstawie informacji podanych Indeed przez Osoby poszukujące pracy, takich jak odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, CV, odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacji) wybrane przez Pracodawców i zgodnie z dostępnością Pracodawców. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie ani przechowywanie takich zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne (co odbywa się w sposób całkowicie automatyczny), że przekazywanie i przechowywanie nie są gwarantowane oraz że dostępność lub kryteria przekazane Indeed przez Pracodawcę mogą nie być dokładne. Przed umówieniem rozmowy kwalifikacyjnej Indeed może zażądać od Osób poszukujących pracy potwierdzenia zainteresowania ofertą pracy. Użytkownik i Pracodawca ponoszą pełną odpowiedzialność za potwierdzenie, czy rozmowy kwalifikacyjne zostały umówione bądź za zmianę terminu lub anulowanie rozmów kwalifikacyjnych w razie potrzeby. Decyzja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną należy wyłącznie do Pracodawcy, który może zdecydować o zaproszeniu Osoby poszukującej pracy na rozmowę kwalifikacyjną w dowolnym momencie.

Indeed może zaoferować Pracodawcom funkcjonalność, która pozwala na grupowanie kandydatów według spełniania lub możliwości spełnienia przez nich kryteriów Pracodawców, w oparciu o treść ich CV lub odpowiedzi udzielonych na pytania rekrutacyjne. We wszystkich przypadkach Pracodawcy mogą w dowolnym czasie wyświetlić dane dowolnego kandydata, a firma Indeed nie podejmuje decyzji dotyczących żadnego kandydata. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka funkcjonalność nie stanowi podejmowania decyzji ani się do niej nie przyczynia, i nie zastępuje ona wydania opinii przez człowieka według jego uznania. Pracodawca pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za decyzje związane z weryfikacją i zatrudnianiem.

Gdy użytkownik wyszukuje oferty pracy w aplikacji Indeed – Oferty pracy i przechodzi do aplikowania na jakieś stanowisko, w tym do oferty pracy w witrynach osób trzecich, firma Indeed może sugerować, jakie informacje z profilu Indeed użytkownika warto wykorzystać w aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przejrzenie sugestii przed ich zaakceptowaniem i umieszczeniem w aplikacji.

Osoby poszukujące pracy przebywające w Japonii potwierdzają, że kiedy firma Indeed przedstawiana jest jako Indeed Agent (dalej zwana „Indeed Agent Japan”), działa ona w charakterze agencji pośrednictwa pracy (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach). Indeed Agent Japan oferuje usługi zgodnie z tymi warunkami i zasadami określonymi w witrynie . Firma Indeed Agent Japan będzie wysyłać użytkownikowi tylko te Oferty pracy, które jej zdaniem będą dla niego interesujące. Użytkownik może też zakończyć współpracę z Indeed Agent Japan w dowolnym momencie.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników weryfikowania swoich adresów e-mail. Podczas aplikowania o pracę za pośrednictwem Indeed użytkownik akceptuje fakt, że może być konieczne zweryfikowanie adresu e-mail oraz że brak takiej weryfikacji może spowodować odrzucenie aplikacji.

4. Dopasowywanie Ofert pracy i Polecane oferty pracy

Dopasowane Oferty pracy to polecenia, które mogą być przedstawione w różnych formatach w Witrynie zarówno użytkownikowi jako Osobie poszukującej pracy, jak i Pracodawcom. Na przykład, Indeed może polecać Oferty pracy, które są podobne do ofert, na które użytkownik ostatnio aplikował lub polecać Pracodawcom CV, które pasują do publikowanych przez nich Ofert pracy. Usługa Dopasowywania Ofert pracy jest oferowana użytkownikowi w wersji beta i podlega naszemu Programowi Beta (zob. punkt 9 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników).

W celu wygenerowania dopasowań Indeed wykorzystuje dane zbierane za pośrednictwem naszej Witryny od Pracodawców i Osób poszukujących pracy. Dotyczy to Ofert pracy, CV, materiałów aplikacyjnych użytkownika (w tym odpowiedzi na pytania rekrutacyjne), Kwalifikacji Indeed oraz aktywności użytkownika w Indeed (takich jak wyszukiwania, kliknięcia Ofert pracy i aplikacji). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Indeed tych informacji w celu przedstawienia potencjalnych dopasowań użytkownikowi i potencjalnym Pracodawcom.

Firma Indeed może automatycznie przesyłać użytkownikowi polecane oferty pracy na adres e-mail używany do aplikowania o pracę lub adres e-mail powiązany z kontem Indeed.

5. Komunikacja i inne działania w Witrynie

 Gdy użytkownik wyświetla, wysyła, przechowuje lub otrzymuje wiadomości lub materiały (w tym Oferty pracy, CV, wiadomości, SMS-y, czaty, e-maile, aplikacje, pytania i odpowiedzi na aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne i inne nagrania głosowe lub transkrypcje i wszelkie inne informacje) do Witryny, w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tych wiadomości oraz materiałów, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed. Aby osiągnąć te cele, wykorzystujemy te dane do opracowywania, szkolenia, budowania i wykorzystywania modeli statystycznych, w tym modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Indeed korzysta również z usług dostawców jako rozwinięcia Witryny w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania danych komunikacyjnych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, powinien zrezygnować z korzystania z Witryny.

Gdy Pracodawca przegląda, przesyła, przechowuje lub otrzymuje wiadomości lub materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem, Indeed może poinformować użytkownika o takich działaniach. Możemy również poinformować użytkownika, że Pracodawca podjął inne działania dotyczące Oferty pracy, CV lub aplikacji użytkownika, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie CV lub aplikacji, przejrzenie CV lub aplikacji, udzielenie odpowiedzi na CV lub aplikację i podjęcie decyzji dotyczącej aplikacji lub Oferty pracy. Indeed może informować Pracodawcę o czynnościach wykonywanych przez użytkownika w Witrynie lub o korzystaniu przez niego z Witryny, na przykład o tym, że użytkownik jest online, był ostatnio aktywny lub jest aktywny w witrynie Indeed, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podejmowanie takich działań przez firmę Indeed. W ramach tej funkcji użytkownik może za pośrednictwem aplikacji, poczty e-mail lub platformy otrzymywać powiadomienia odpowiadające działaniom podejmowanym przez użytkownika lub Pracodawcę (gdy użytkownik aplikował na jakieś stanowisko) w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Wiadomości Indeed lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik przyjmie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, ma obowiązek odpowiedzieć Pracodawcy osobno, nie polegając na powiadomieniach za pośrednictwem Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania.

Indeed może zaproponować użytkownikowi otrzymywanie wiadomości SMS z przypomnieniem o rozmowie kwalifikacyjnej, gdy Pracodawca zaplanuje taką rozmowę z udziałem użytkownika. W takim przypadku użytkownik wprowadza swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed, co jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania wiadomości SMS na ten numer. Firma Indeed będzie wysyłać użytkownikowi tylko wiadomości SMS z przypomnieniem o rozmowach kwalifikacyjnych, a użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości SMS z przypomnieniem na swoim telefonie komórkowym, w tym wiadomości wysyłanych przez automatyczny system wybierania numerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli w związku z połączeniami lub wiadomościami tekstowymi w Witrynie używane są słowa „zautomatyzowane”, „automatyczne” itp., nie odnoszą się one do generowania ani przechowywania numeru telefonu. Indeed telefonuje pod numer wygenerowany i przechowywany przez użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik poda go Indeed. W przypadku zmiany numeru telefonu użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować numer na koncie Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie numeru telefonu lub skorzystanie z Witryny jest równoznaczne z nawiązaniem relacji biznesowej z Indeed oraz że Indeed może mu wysyłać wiadomości SMS w związku z tą relacją.  

Indeed może aktywować usługę wymiany wiadomości wewnątrz aplikacji („Wiadomości Indeed”), jak również usługi przekazywania wiadomości tekstowych, e-maili i/lub rozmów telefonicznych bezpośrednio za pośrednictwem naszej Witryny lub poprzez dostawców usług w celu ułatwienia kontaktów pomiędzy Pracodawcami a Osobami poszukującymi pracy w sprawach dotyczących Ofert pracy. Indeed może również umożliwiać użytkownikowi i/lub Pracodawcom łączenie się ze sobą poprzez opcję Wiadomości Indeed za pośrednictwem zewnętrznych dostawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że komunikowanie się z wykorzystaniem Wiadomości Indeed i/lub innych opcji komunikacji w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem będzie ograniczać się do celów aplikowania na Ofertę pracy. Indeed zastrzega sobie prawo, by według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z dowolnej przyczyny wyłączyć lub zdezaktywować Wiadomości Indeed albo inne opcje komunikacji dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy. Należy również pamiętać, że usługi przekazywania zależą od funkcjonalności dostarczanych przez zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować opóźnienia techniczne i inne błędy. Nie możemy ręczyć za możliwości techniczne osób trzecich w zakresie przesyłania lub odbioru komunikacji takiej jak SMS-y, e-maile lub rozmowy telefoniczne.  Nie gwarantujemy również, że integracje Indeed z takimi zewnętrznymi dostawcami lub interfejsem będą wolne od błędów. Ponadto nie gwarantujemy, że wiadomości wysyłane do lub za pośrednictwem Wiadomości Indeed zostaną dostarczone, odebrane, udostępnione lub przeczytane, ani że na ich podstawie zostaną podjęte jakiekolwiek działania. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.  Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może wykorzystać adres e-mail użytkownika w celu utworzenia zastępczego adresu e-mail do komunikacji, zamiast wyświetlać Pracodawcy rzeczywisty adres e-mail użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Pracodawca wykorzystuje otrzymane dane kontaktowe użytkownika. Gdy użytkownik lub Pracodawca wyśle wiadomość na alias podany przez Indeed, firma Indeed i jej dostawcy będą przetwarzać wiadomość w celu zaoferowania użytkownikowi usług, wyświetlenia wiadomości w Indeed oraz w innych celach określonych w niniejszej Umowie. Na przykład, gdy użytkownik wysyła lub odbiera wiadomość na alias Indeed za pośrednictwem poczty e-mail, Indeed zdecyduje, jaką jej zawartość wyodrębnić i jak ją pokazać w aplikacji Wiadomości Indeed. Niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać zgrupowane. Indeed może również grupować wiadomości jako część rozmowy w ramach usługi Wiadomości Indeed.  Jest to udogodnienie i niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać zgrupowane. W ramach komunikacji z Pracodawcą prowadzonej za pośrednictwem Indeed dane Pracodawcy mogą być wyświetlane w różny sposób, na przykład użytkownik może zobaczyć nazwę firmy Pracodawcy lub imię i nazwisko konkretnej osoby wysyłającej wiadomość, przy czym pełne dane nie muszą być widoczne we wszystkich okolicznościach. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Wiadomości Indeed do wysyłania wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie, chyba że uzyskał na to wyraźną zgodę w interfejsie Indeed. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić tego ograniczenia poprzez stosowanie w tym celu swojego dostawcy poczty e-mail, np. poprzez wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem swojego dostawcy poczty e-mail (np. Gmail lub zewnętrznego dostawcy poczty elektronicznej) na wiele adresów e-mail oznaczonych aliasem Indeed. Jeśli użytkownik, w tym Pracodawca, wyśle wiadomość e-mail do wielu odbiorców (np. dodając dodatkowe adresy e-mail w polu „DW” w zewnętrznym kliencie poczty e-mail), może to mieć wpływ na sposób wyświetlania wiadomości w Indeed. W takim przypadku najlepiej wyświetlić rozmowę przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wiadomości ani rozmów telefonicznych pomiędzy nim a Pracodawcami. Ponadto użytkownik zgadza się, że firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Pracodawcy korzystają z Wiadomości Indeed lub innych opcji komunikacji.

Indeed może oferować użytkownikowi możliwość korzystania z systemu przekazywania wiadomości tekstowych w celu ułatwienia mu kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy („Text to Apply”). Indeed może również oferować użytkownikowi możliwość korzystania z usługi skanowania kodów QR w celu ułatwienia mu kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy („Scan to Apply”). Aby skorzystać z usługi „Text to Apply” Osoba poszukująca pracy powinna przesłać Pracodawcy wiadomość SMS zawierającą z góry określone słowo kluczowe („Słowo kluczowe”) na numer telefonu, który może pojawiać się w materiałach reklamowych Pracodawcy, takich jak szyld, ulotka lub inne materiały lub przedmioty prezentowane przez Pracodawców i zawierające Słowo kluczowe oraz numer telefonu lub kod QR („Znak”). W celu skorzystania z usługi „Scan to Apply”, Osoba poszukująca pracy musi zeskanować kod QR umieszczony na Znaku. Użytkownik zgadza się, że firma Indeed nie odpowiada za treść ani umieszczenie Znaku. Przesyłając SMS-em Słowo kluczowe pod numer telefonu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o Ofertach pracy danego Pracodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Słowo kluczowe lub kod QR mogą być nieaktywne lub niedostępne w czasie wysyłania SMS-a na numer telefonu lub skanowania kodu QR. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i zgadza się, że w ramach użytkowania usługi „Text to Apply” mogą obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości i danych. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług wysyłania wiadomości zależy od zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować opóźnienia techniczne. Nie możemy również ręczyć za możliwości techniczne jakichkolwiek osób trzecich w zakresie przesyłania lub odbioru takich wiadomości SMS. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest on abonentem i głównym użytkownikiem numeru telefonu, którego używa korzystając z usługi „Text to Apply”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po wysłaniu SMS-a z określonym Słowem kluczowym na podany numer telefonu, w stosownych przypadkach firma Indeed prześle w odpowiedzi wiadomość SMS zawierającą łącze do sponsorowanych Ofert pracy, które Pracodawca powiązał z usługą „Text to Apply”. 

Indeed może także wstawić do wiadomości funkcję związaną z aplikacją użytkownika umożliwiającą nawiązywanie bezpośrednich połączeń z osobami trzecimi. Prosimy pamiętać, że ta funkcjonalność dostarczana jest wyłącznie na zasadzie udogodnienia. Obowiązują standardowe opłaty za połączenia według stawek operatora użytkownika.

Indeed może korzystać z chatbotów, które umożliwiają użytkownikowi podejmowanie określonych działań w Witrynie, takich jak ubieganie się o pracę, zaplanowanie rozmowy kwalifikacyjnej lub podjęcie innych działań związanych z Witryną, Pracodawcami lub Ofertami pracy w naszej Witrynie („Chatbot”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Indeed gromadzi, rejestruje, przetwarza, analizuje i przechowuje wszelką komunikację pomiędzy użytkownikiem a Chatbotem lub innymi funkcjami czatu w Witrynie oraz że Indeed może korzystać z dostawców jako rozszerzenia Witryny w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania tych danych. Użytkownik rozumie, że Chatbot jest usługą zautomatyzowaną, która nie zapewnia interakcji z człowiekiem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności informacji przekazywanych za pośrednictwem Chatbota. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody czy niedogodności wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Chatbota lub z informacji przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem Chatbota. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie decyzje lub działania podejmowane przez Chatbota nie są prawnie wiążące, a firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z takich decyzji lub działań.

W przypadku korzystania z funkcji Indeed Coworker, Chatbota obsługiwanego przez OpenAI, rozmowy prowadzone przez użytkownika będą przetwarzane przez Indeed oraz OpenAI zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usług Indeed oraz Polityką prywatności. Usługa Indeed Coworker jest oferowana użytkownikowi w wersji beta i podlega naszemu Programowi Beta (zob. art. 9 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników). Odpowiedzi uzyskane w ramach funkcji Indeed Coworker („Odpowiedzi”) generowane są przez OpenAI w oparciu o umiejętności użytkownika, jego ogólną lokalizację oraz nazwę poszukiwanego stanowiska, co ma na celu dostarczenie odpowiednich Ofert pracy i opisów z platformy Indeed. Odpowiedzi stanowią własność firmy Indeed lub w inny sposób podlegają firmie Indeed i nie stanowią własności użytkownika ani OpenAI. Odpowiedzi podlegają postanowieniom Warunków korzystania z usług firmy Indeed. Odpowiedzi mogą zawierać Treści użytkownika, a interakcje ze strony użytkownika oraz wykorzystanie Treści użytkownika podlegają postanowieniom artykułu „Treści użytkownika” w Warunkach korzystania z usług firmy Indeed przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Indeed zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usługi świadczone przez OpenAI w celu zasilania funkcji Indeed Coworker oraz z tytułu dokładności, treści, kompletności, odpowiedniości, zgodności z prawem, rzetelności, operacyjności lub dostępności informacji lub materiałów wyświetlanych w Odpowiedziach lub takich, do których łącza znajdują się w Odpowiedziach podczas korzystania z funkcji Indeed Coworker (łącznie z Ofertami pracy). Biorąc pod uwagę probabilistyczny charakter uczenia maszynowego, korzystanie z funkcji Indeed Coworker może w niektórych sytuacjach skutkować niewłaściwymi treściami Odpowiedzi, które dokładnie nie odzwierciedlają rzeczywistych osób, miejsc lub faktów. Stosownie do przypadku, użytkownik powinien ocenić dokładność każdej Odpowiedzi.

Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi czatu lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadomienia użytkowników, że usługa czatu lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. Na przykład, użytkownik może zobaczyć opcję czatu z Pracodawcą przed aplikowaniem na konkretne oferty pracy. Pojawienie się tej opcji zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy Pracodawca włączył tę funkcję oraz czy Pracodawca i/lub Oferta pracy spełnia konkretne wymogi. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wyłączyć lub zlikwidować usługę czatu dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy.

Jeśli użytkownik włączył funkcję aktywnych powiadomień i chce ją wyłączyć, może tego dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli użytkownik włączył mobilne powiadomienia push i chce je wyłączyć, może tego dokonać na swoim urządzeniu mobilnym.

W pewnych krajach istnieje możliwość utworzenia konta Indeed z wykorzystaniem samego numeru telefonu, bez podawania adresu e-mail („Konto PNO”). W przypadku utworzenia Konta PNO użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieją ograniczenia w korzystaniu z takiego konta, i wyraża na to zgodę. Ograniczenia te obejmują, co następuje: (i) jeśli użytkownik zapomni hasła, może on nie być w stanie go odzyskać ani uzyskać dostępu do swojego Konta PNO oraz danych znajdujących się na tym koncie, (ii) jeśli użytkownik zmieni swój numer telefonu, straci dostęp do swojego Konta PNO, chyba że przed utratą dostępu do swojego poprzedniego numeru telefonu dokonał zmiany numeru telefonu na Koncie PNO oraz (iii) użytkownik może utworzyć Konto PNO tylko wtedy, gdy posiada konto WhatsApp.W przypadku zapomnienia hasła można odzyskać dostęp do konta PNO w pewnych ograniczonych okolicznościach („Opcja przypomnienia hasła”). W celu skorzystania z Opcji przypomnienia hasła konieczny jest dostęp do numeru telefonu powiązanego z kontem PNO.Jeśli numer telefonu powiązany z kontem PNO użytkownika został oddany innej osobie lub ma do niego dostęp osoba trzecia, istnieje ryzyko uzyskania dostępu do konta PNO użytkownika przez osobę trzecią.

Aby w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania wiadomości WhatsApp związanych z Kontem PNO, lecz nie powiązanych z transakcjami, należy w aplikacji WhatsApp udzielić odpowiedzi STOP na odpowiednią wiadomość. Z UWAGI NA NIEUSTRUKTURYZOWANY FORMAT KOMUNIKACJI W RAMACH TEJ USŁUGI MOŻEMY NIE BYĆ W STANIE ROZPOZNAĆ INNYCH PRÓB REZYGNACJI. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie Kont PNO zależy od zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować problemy techniczne. Nie możemy ręczyć za techniczne możliwości jakichkolwiek osób trzecich w zakresie wysyłania lub odbioru wiadomości WhatsApp. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest on abonentem i głównym użytkownikiem numeru telefonu zarejestrowanego na jego Koncie PNO. Indeed nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku ze zmianami numerów telefonów związanych z Kontami PNO ani w związku z utratą dostępu do takich numerów telefonów przez Osoby poszukujące pracy.

Wiadomości SMS wysyłane na numery skrócone

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS (i) na temat odpowiedzi od pracodawcy i nadchodzących rozmów kwalifikacyjnych zaplanowanych na platformie Indeed („Odpowiedzi pracodawców i najnowsze informacje o rozmowach kwalifikacyjnych”) lub (ii) od Pracodawców zainteresowanych CV użytkownika („Zaproszenia od rekruterów”), warunki opisane w niniejszym punkcie mają zastosowanie do takiego użytkownika. Odpowiedzi pracodawców i najnowsze informacje o rozmowach kwalifikacyjnych mogą obejmować wiadomości od pracodawców, potwierdzenia, wiadomości przypominające o nadchodzących rozmowach kwalifikacyjnych oraz wiadomości o ich anulowaniu. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania Odpowiedzi pracodawców i najnowszych informacji o rozmowach kwalifikacyjnych oraz Zaproszeń od rekruterów, wysyłając wiadomość SMS o treści „STOP” na odpowiedni numer skrócony lub korzystając z opcji rezygnacji w Ustawieniach komunikacji. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania obydwu kategorii wiadomości należy wysłać wiadomości SMS o treści „STOP” na obydwa numery skrócone. Po przesłaniu wiadomości SMS o treści „STOP” użytkownik otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji z usługi. Wówczas użytkownik nie będzie już otrzymywać (odpowiednio) Odpowiedzi pracodawców i najnowszych informacji o rozmowach kwalifikacyjnych ani wiadomości z Zaproszeniami od rekruterów. Jeśli użytkownik zechce ponownie otrzymywać takie wiadomości, powinien zarejestrować się ponownie lub wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości w Ustawieniach komunikacji. Wówczas użytkownik zacznie ponownie otrzymywać odpowiednie wiadomości. Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik chce otrzymywać Zaproszenia od rekruterów, powinien ustawić swoje CV jako Wyszukiwalne. Jeśli użytkownik ma problemy z programem wysyłającym wiadomości, może zwrócić się z prośbą o pomoc wysyłając wiadomość o treści „HELP” lub może w tym celu odwiedzić nasze Centrum pomocy. Dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wiadomości opóźnione lub niedostarczone. W przypadku wiadomości przesyłanych przez użytkownika do Indeed i przez Indeed do użytkownika mogą obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości i danych. Częstotliwość wiadomości jest zmienna. W przypadku pytań w zakresie planów taryfowych dotyczących przesyłania SMS-ów lub danych należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

6. Komunikacja wirtualna

Pracodawcy mogą zaoferować użytkownikowi możliwość uczestniczenia w komunikacji zdalnej i wirtualnej oraz z użyciem materiałów uprzednio nagranych, za pomocą produktów Indeed, w tym między innymi rozmowy kwalifikacyjnej Indeed, Platformy Rekrutacyjnej Indeed, Ewaluacji wirtualnej, telefonicznych rozmów kwalifikacyjnych, spotkań wirtualnych i wideorozmów kwalifikacyjnych („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, a jedynie zapewnia możliwość komunikowania się z Pracodawcami za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych zależy od zewnętrznych dostawców i że po ich stronie mogą pojawić się opóźnienia lub awarie techniczne. Nie możemy ręczyć za możliwości techniczne osób trzecich dotyczące odbioru, transmisji lub obsługi takiej komunikacji telefonicznej lub wideo. Indeed nie składa gwarancji dotyczących żadnego aspektu Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej użytkownika, w tym transmisji komunikacji telefonicznej lub wideo, jakości sygnału audio/wideo, bezpieczeństwa danych czy wykorzystania danych i ograniczeń wykorzystania danych. Indeed nie odpowiada za żadne roszczenia wynikające z korzystania z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych przez użytkownika, który zrzeka się prawa do takich roszczeń w stosunku do firmy Indeed.

Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca znajdzie czas na przeprowadzenie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, oraz nie może ręczyć za prawidłowość podanych jej informacji kontaktowych. Użytkownik rozumie również, że odpowiedzialność za wszelkie pytania, komentarze czy podjęte decyzje dotyczące zatrudnienia ponosi Pracodawca. Pracodawcy odpowiadają też za wszelkie udogodnienia potrzebne użytkownikowi podczas Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych.

UWAGA — Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne mogą być rejestrowane: użytkownik rozumie, że Pracodawca może włączyć nagrywanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej lub Pracodawca może zaproponować użytkownikowi możliwość uprzedniego nagrania rozmowy kwalifikacyjnej i przekazania jej do Pracodawcy. Użytkownik akceptuje każde powiadomienie (wizualne, dźwiękowe lub inne), które może wskazywać, że Pracodawca włączył rejestrowanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej (lub włączono je w imieniu Pracodawcy). Jeśli użytkownik nie zgadza się na rejestrowanie, powinien zrezygnować z uprzedniego nagrywania rozmowy kwalifikacyjnej lub niezwłocznie zakończyć Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną. Korzystając z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, użytkownik akceptuje fakt, że mogą one być rejestrowane oraz że firma Indeed i dostawcy zewnętrzni mogą te nagrania przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp i je analizować.  Ponadto użytkownik zgadza się na to, aby Pracodawca, który otrzymuje uprzednio nagrane rozmowy kwalifikacyjne lub aktywuje funkcję nagrywania, mógł mieć dostęp do takich nagrań, przechowywać je, wykorzystywać, analizować i udostępniać, ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie działania znajdują się poza kontrolą firmy Indeed. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE RÓWNIEŻ FAKT, ŻE FIRMA INDEED NIE ODPOWIADA ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NAGRYWANIA WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO TAKICH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO FIRMY INDEED.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ ANI PRZECHOWYWANIE NAGRAŃ WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

7. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić Pracodawcom do wykorzystania w procesie aplikacji narzędzia rekrutacyjne, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do rekrutacji telefonicznej oraz oceny. Indeed udziela Pracodawcom licencji na korzystanie z tych narzędzi zgodnie z ich uznaniem. Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pracodawcę z tych narzędzi w ramach procesu aplikacyjnego, a zadawane pytania są ustalane wyłącznie przez Pracodawcę i nie pochodzą od Indeed. Pracodawca jest jedyną osobą, która ustala, jakie odpowiedzi kwalifikują kandydata, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzia rekrutacyjnego, w tym za wyniki, które skutkują „niezamierzoną dyskryminacją”.

Oferując narzędzia rekrutacyjne, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z narzędzi rekrutacyjnych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę informacji według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy odpowiednio ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich narzędzi rekrutacyjnych, wszelkie złożone zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne lub oferty oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzi rekrutacyjnych.

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnianie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolne równorzędne lub podobne przepisy. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie ze swoim oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania tych pytań są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

8. Indeed Kwalifikacje

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania ocen umiejętności wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) oraz odpowiedzi Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. Pracodawcy mogą używać narzędzia Indeed Kwalifikacje do wysyłania Kwalifikacji użytkownikowi, na które użytkownik może udzielać Odpowiedzi. Po wysłaniu przez użytkownika Odpowiedzi, Pracodawca będzie mógł się z nią zapoznać, korzystając z platformy Indeed Kwalifikacje.

Ocena dotyczy tylko konkretnej umiejętności. Nie są oceniane kwalifikacje Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do Pracodawcy wysyłającego Kwalifikację i sprawdzającego Odpowiedzi użytkownika. Otrzymanie Kwalifikacji lub odpowiedzenie na nią nie gwarantuje zatrudnienia lub oferty zatrudnienia, oferty pracy z jakimkolwiek konkretnym wynagrodzeniem ani żadnych dalszych kontaktów lub czynności ze strony Pracodawcy. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą, czy Odpowiedź wskazuje na wykwalifikowaną Osobę poszukującą pracy. Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli użytkownik nie odpowiedział na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez Pracodawcę, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą o tym, czy rozpatrywać ponowne Kwalifikacje w ramach swojego procesu rekrutacyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy (lub ich agencje zatrudnienia) wybierają Kwalifikacje, które powiążą ze swoimi ofertami pracy, oraz że Indeed nie wybiera Kwalifikacji wysyłanych przez Pracodawców i nie ma wpływu na wybór Pracodawcy ani na sposób wykorzystania przez niego Kwalifikacji. Użytkownik wyraża zgodę, aby pytania we wszystkich Kwalifikacjach były zadawane wyłącznie przez Pracodawcę wysyłającego Kwalifikację. Indeed może zapewnić środki, za pomocą których użytkownik może poprosić o i otrzymać dodatkowy czas na Kwalifikacje. Indeed może udostępnić narzędzie, za pomocą którego użytkownik może poprosić Pracodawcę o taką alternatywną metodę lub inne udogodnienie; Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma taką prośbę ani że na nią odpowie. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania poszczególnych pytań dotyczących Kwalifikacji są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami. Użytkownik zgadza się, że firma Indeed nie ma obowiązku zapewnienia dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub inne równorzędne lub podobne przepisy, oraz że obowiązek zapewnienia dostępu do takich alternatywnych metod spoczywa wyłącznie na Pracodawcy. Jeśli użytkownik wymaga dostosowania lub jakichkolwiek alternatywnych metod oceny Kwalifikacji, selekcji lub aplikowania, musi zgłosić to Pracodawcy.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że przydatność i wartość Kwalifikacji oraz Odpowiedzi zależą od zachowania poufności ich treści. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności treści Kwalifikacji i Odpowiedzi, a także do niekopiowania ich treści oraz nieomawiania jej z nikim poza Pracodawcą w ramach komunikacji dotyczącej Kwalifikacji przesłanej użytkownikowi przez Pracodawcę i odpowiedzi użytkownika.

Indeed nie ma obowiązku sprawdzania Kwalifikacji i Odpowiedzi ani umieszczania ich w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnej przyczyny albo bez żadnego powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Wysłane do użytkownika łącza do Kwalifikacji mogą pozostawać aktywne po wstrzymaniu lub zamknięciu kampanii rekrutacyjnej w witrynie Indeed przez Pracodawcę. Indeed nie może zagwarantować, że po wstrzymaniu lub zamknięciu Oferty pracy przez Pracodawcę (na przykład po zatrudnieniu kandydata) Pracodawca będzie przeglądał powiązane powiadomienia lub aktualizacje, w tym Kwalifikacje, Odpowiedzi i prośby o udogodnienia. Użytkownik może nadal przystąpić do Kwalifikacji w celu dodania jej wyników do swojego Profilu Indeed lub w związku z inną aplikacją o pracę.

Indeed może również zaoferować użytkownikowi opcję poddania się wybranej Kwalifikacji niezależnie od konkretnej oferty pracy, a Odpowiedzi użytkownika zostaną przypisane do jego Profilu Indeed. Użytkownik może wybrać, czy Odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego Profil Indeed, przy czym Indeed będzie zliczać wszystkie Odpowiedzi na potrzeby generowania zbiorczych statystyk Odpowiedzi, nawet jeśli Odpowiedzi użytkownika zostaną ukryte.

Użytkownik może zostać zaproszony do automatycznego udostępniania odpowiedzi udzielonych w ramach konkretnych Kwalifikacji innym Pracodawcom, którzy wymagają tego samego testu umiejętności jako części procesu rekrutacji. Należy pamiętać, że jest to zupełnie oddzielna preferencja od ustawień udostępniania na Profilu Indeed, która reguluje jedynie, czy wyniki testu są dostępne w Indeed CV użytkownika. Wybierając opcję automatycznego udostępniania odpowiedzi udzielonych w ramach konkretnych Kwalifikacji innym Pracodawcom, którzy wymagają tego samego testu umiejętności jako części procesu rekrutacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie ani przechowywanie odpowiedzi udzielonych w ramach Kwalifikacji, które użytkownik zdecyduje się udostępnić automatycznie oraz że takie przekazywanie i przechowywanie nie jest automatyczne.

Użytkownik będący Osobą poszukującą pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Odpowiedzi, aplikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed. Użytkownik wnioskuje o udostępnienie jego Odpowiedzi Pracodawcy wysyłającemu Kwalifikację lub (w przypadku Kwalifikacji wybranych przez użytkownika) dowolnemu Pracodawcy przeglądającemu Profil Indeed użytkownika i upoważnia firmę Indeed do wykonania tych czynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbywa się to bez gwarancji, oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do wyświetlania i formatowania Odpowiedzi w sposób umożliwiający Pracodawcom ich przeglądanie razem z Odpowiedziami innych Osób poszukujących pracy. Indeed może agregować wyniki wszystkich Kwalifikacji wybranych samodzielnie przez Osobę poszukującą pracy w celu wyświetlenia percentyla dla jej Odpowiedzi. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości fakt, że wniosek o wysłanie przez Indeed Odpowiedzi do Pracodawcy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, zostanie powiadomiony o otrzymaniu, otworzy, przeczyta lub odpowie na taką Odpowiedź ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik nie będzie tworzył ani wysyłał Odpowiedzi, która: (i) zawiera ściśle poufne dane osobowe, takie jak dane konta bankowego lub karty kredytowej, dane konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych podlegających szczególnym wymogom w zakresie zgłaszania naruszeń w dowolnym kraju; (ii) zawiera informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie); lub (iii) bezpośrednio lub pośrednio narusza Zasady dotyczące Witryny.

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie złożone zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne lub oferty oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z usług Indeed Kwalifikacje.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik akceptuje fakt, że wszelkich praw przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, równości lub dyskryminacji, amerykańskiej ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich odpowiednich przepisów prawa stanowego lub podobnych przepisów regulujących działalność agencji sporządzających sprawozdania dotyczące konsumentów lub agencji sprawozdawczości kredytowej w innych krajach można dochodzić wyłącznie względem Pracodawcy.

Indeed nie jest stroną trzecią umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

Jeśli użytkownik jest Osobą poszukującą pracy z miejscem zamieszkania w Niemczech, powyższe ograniczenie odpowiedzialności zostaje w całości zastąpione następującym postanowieniem:

Obowiązek zapłaty odszkodowania przez Indeed zostaje ograniczony w następujący sposób:

 • (a) W przypadku szkód spowodowanych przez naruszenie istotnego zobowiązania umownego odpowiedzialność firmy Indeed będzie ograniczona maksymalnie do wysokości szkody normalnie przewidywalnej w chwili zawarcia umowy; Indeed nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia nieistotnego zobowiązania umownego.
 • (b) Ograniczenie odpowiedzialności opisane powyżej w lit. (a) nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub w drodze rażącego zaniedbania, szkód na osobie spowodowanych zawinionym działaniem ani obszarów odpowiedzialności określonych niemiecką Ustawą o odpowiedzialności za produkt i innych bezwzględnie obowiązujących obszarów odpowiedzialności. Ponadto nie ma ono zastosowania, jeżeli firma Indeed przyjęła na siebie gwarancję, w zakresie, jaki obejmuje ta gwarancja.

9. Usługi związane z karierą

Indeed może oferować użytkownikowi usługi weryfikacji CV, szybkiego przeglądu CV, coachingu, konsultacji wideo na żywo, profesjonalnego tworzenia CV, ogólnego doradztwa zawodowego i inne usługi konsultingowe (łącznie „Usługi związane z karierą”). Korzystanie z Usług związanych z karierą jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika prośby i zgody na to, aby Indeed lub dostawca działający w imieniu Indeed świadczyli na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę. Użytkownik może korzystać z Usług związanych z karierą wyłącznie w celu uzyskania porady dotyczącej własnego CV, oferty zatrudnienia lub sytuacji zawodowej.  W ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika Witryny firma Indeed może również przekazywać użytkownikowi wskazówki dotyczące zatrudnienia lub rekrutacji za pośrednictwem postów na blogu, wiadomości e-mail lub innych kanałów. Na przykład Indeed może przekazywać wskazówki, jak ulepszyć swoje CV lub jak skuteczniej je wykorzystywać w procesie aplikowania o pracę, pytania najczęściej zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych, kroki do wykonania po wysłaniu aplikacji oraz informacje o tym, jak przygotować się do nowej pracy po jej otrzymaniu. Wspomniane Usługi związane z karierą oferowane przez Indeed stanowią opcjonalne wskazówki dla użytkowników, w związku z czym niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelką odpowiedzialność z tytułu działań podjętych lub zaniechanych na podstawie treści przekazanych w ramach Usług związanych z karierą.

Przy wypełnianiu formularzy dotyczących Usług związanych z karierą użytkownik zobowiązuje się podawać kompletne i dokładne informacje. Wszelkie informacje przesyłane w tych formularzach, w tym CV, stanowią Treści użytkownika i będą traktowane zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków dotyczącymi Treści użytkownika. Wszelkie informacje dotyczące kariery lub zatrudnienia, opinie, wskazówki lub inne treści przekazywane przez Indeed lub dostawcę działającego w imieniu Indeed w ramach Usług związanych z karierą lub w inny sposób są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie należy ich uznawać za profesjonalne doradztwo zawodowe lub usługi rekrutacyjne (chyba że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Agent w Japonii). Użytkownik ma świadomość, że Indeed może przekazywać sugestie lub informacje dotyczące najlepszych praktyk, jednak rozumie, że ostatecznie to użytkownik decyduje, w jaki sposób poszukiwać pracy lub kandydata. Użytkownik ma także świadomość, że dostarczając takie instrukcje dotyczące kariery lub zatrudnienia, Indeed nie działa w charakterze agencji pośrednictwa pracy ani firmy rekrutacyjnej (chyba że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Agent w Japonii). Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację wszelkich podanych mu informacji dotyczących kariery lub zatrudnienia, na przykład pod względem ich dokładności i kompletności. Użytkownik jest też odpowiedzialny za odpowiednią edycję takich informacji przed ich wykorzystaniem, na przykład w aplikacji o pracę. Firma Indeed nie jest odpowiedzialna za dokładność ani kompletność informacji podawanych użytkownikowi przez Indeed lub dostawcę działającego w jej imieniu.  Użytkownik ma świadomość, że korzystanie z Usług związanych z karierą lub powoływanie się na informacje dotyczące kariery bądź zatrudnienia lub korzystanie z nich nie gwarantuje zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, znalezienia zatrudnienia, otrzymania zapewnienia o zatrudnieniu ani wyższego wynagrodzenia czy świadczeń, a ponadto użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z takich usług lub informacji.

Wszelkie prawa do Usług związanych z karierą i innych materiałów na temat kariery lub zatrudniania przekazywanych użytkownikowi przez Indeed, takich jak opinia wideo czy porady rekrutacyjne, stanowią własność firmy Indeed. Umożliwienie korzystania z Usług związanych z karierą jest równoznaczne z udzieleniem użytkownikowi przez Indeed wyraźnego, niewyłącznego i niepodlegającego cesji ani dalszemu licencjonowaniu prawa i licencji na korzystanie z materiałów opracowanych dla użytkownika przez firmę Indeed lub jej dostawców. Powyższa licencja upoważnia do korzystania z materiałów wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny, a korzystanie z nich w jakichkolwiek innych celach jest zabronione. 

W ramach Usług związanych z karierą firma Indeed może zaoferować użytkownikowi możliwość kontaktu za pośrednictwem Witryny lub osobiście z osobami trzecimi, niekiedy zwanymi coachami lub doradcami zawodowymi, w celu omówienia oferty pracy, napisania CV lub opracowania strategii rozwoju kariery. Niezależnie od metody kontaktu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te osoby trzecie nie są pracownikami Indeed oraz że firma Indeed nie odpowiada za treść takich rozmów ani za działania podjęte lub zaniechane na ich podstawie. Użytkownik nie powinien przekazywać tym osobom trzecim informacji uznanych przez siebie za poufne lub szczególnie wrażliwe informacje osobowe. Indeed nie gwarantuje jakości ani skuteczności porad, zaleceń ani wskazówek, które użytkownik może otrzymać od tych osób trzecich. Użytkownik zgadza się, że w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki rozmów użytkownika z takimi osobami trzecimi. Ponadto usługa wideo na żywo w ramach Usług związanych z karierą jest dostarczana przy wykorzystaniu zewnętrznej platformy do spotkań wideo — Whereby. Korzystanie w ramach Usług związanych z karierą z dowolnej funkcji, w której dochodzi do połączenia wideo na żywo, jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności firmy Whereby.

Płatność za Usługi związane z karierą, odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z płatnej oferty Usług związanych z karierą, pobrane zostaną opłaty zgodnie z cennikiem podanym w Witrynie. Z zastrzeżeniem opisanych poniżej ograniczonych praw do odstąpienia od umowy, (ewentualny) zwrot pieniędzy zależy od wyłącznego uznania firmy Indeed i jest dokonywany jedynie w formie, którą firma Indeed uzna za odpowiednią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać dane kart kredytowych i rachunków bankowych, a także wszelkie powiązane informacje rozliczeniowe oraz dotyczące płatności, które zostały przekazane firmie Indeed przez użytkownika, firmom działającym w imieniu Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Niniejsze postanowienia w zakresie prawa do odstąpienia od umowy dotyczą tylko Osób poszukujących pracy z miejscem zamieszkania w kanadyjskich prowincjach Kolumbia Brytyjska oraz Nowa Fundlandia i Labrador, którzy zakupili Usługi związane z karierą: Użytkownik może odstąpić od umowy zakupu Usług związanych z karierą w okresie od dnia zawarcia umowy do dziesięciu (10) dni po otrzymaniu Usług. Użytkownik nie musi przy tym podawać przyczyny. W razie nieotrzymania Usług w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wskazanej w umowie użytkownik może od niej odstąpić w ciągu jednego (1) roku od daty zawarcia umowy. Przyjęcie Usług po upływie wspomnianego terminu trzydziestu (30) dni jest równoznaczne z utratą tego prawa. Oznacza to, że użytkownik nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeśli przyjmie Usługi po upływie 30 dni. Istnieją jednak inne podstawy odstąpienia od umowy w późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z urzędem ds. ochrony konsumentów w danej prowincji. W razie odstąpienia przez użytkownika od zakupu Usług związanych z karierą firma Indeed będzie mieć piętnaście (15) dni na zwrot pieniędzy. Aby odstąpić od umowy, należy skontaktować się z firmą Indeed, Inc. pod adresem career-services@indeed.com.

Wypowiedzenie 

Indeed może wypowiedzieć umowę w odniesieniu do całości lub części Usług związanych z karierą albo może zawiesić dostęp użytkownika do Usług związanych z karierą według własnego uznania, w dowolnym czasie, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez wcześniejszego powiadamiania użytkownika. Jeśli to użytkownik chce wypowiedzieć umowę dotyczącą korzystania z Usług związanych z karierą, może to zrobić w dowolnym czasie. Indeed może również według własnego uznania odmówić oferowania Usług związanych z karierą bez podawania przyczyny.

10. Wynagrodzenie i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom informacje o wynagrodzeniu oraz inne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Indeed może przykładowo przekazać użytkownikowi dane dotyczące szacunkowego wynagrodzenia związane z konkretną Ofertą pracy, liczby aplikacji na Ofertę pracy, odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy lub prawdopodobieństwa, że będzie mieć miejsce konkretne zdarzenie, na przykład zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Te informacje przekazywane przez Indeed są szacunkowe, podawane wyłącznie w celach informacyjnych i bez gwarancji, oraz mogą ulegać zmianom lub charakteryzować się różnymi poziomami dokładności. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń wykazywane na platformie Indeed są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane z Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Kwota minimalnego wynagrodzenia może różnić się w zależności od kraju; aby poznać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia, należy zwrócić się do pracodawcy.

Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób przyznawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że firma Indeed nie dysponuje danymi wystarczającymi do ustalenia, czy Pracodawca się do niej kwalifikuje. Niektóre dane może dostarczać Pracodawca, a firma Indeed nie gwarantuje dokładności takich danych. Indeed może przypisywać Ofertom pracy etykiety lub odznaki – takie jak typy płac, specjalizacje, świadczenia lub związki zawodowe – w oparciu o dane zawarte w opisie stanowiska, wyłącznie w celach informacyjnych. Indeed nie gwarantuje wiarygodności etykiet ani odznak dodawanych do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, włączając dane dotyczące Ofert pracy.

Indeed może także zamieszczać na Stronach pracodawców dostępne publicznie informacje na ich temat. Informacje na Stronach pracodawców publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych, podlegają zmianom oraz mogą być pozyskiwane od osób trzecich lub generowane przez osoby trzecie. Indeed nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść, dokładność, w tym dokładność treści utworzonych przez użytkowników i przetłumaczonych przy użyciu interfejsu Google Translate API (Tłumacza Google), kompletność, zgodność z prawem, wiarygodność lub dostępność Stron pracodawców. W celu uzyskania szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji na temat firmy prosimy o kontakt z Pracodawcą.

11. Dane Osoby poszukującej pracy

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik podejmuje różne działania w naszej Witrynie i przekazuje różne informacje. Przykładowo użytkownik wyszukuje oferty pracy, a firma Indeed rozpoznaje i przechowuje tytuły wyszukiwanych i otwieranych ofert, ich lokalizacje, ogólne widełki płacowe lub poziom doświadczenia (jeśli wskazano w Ofertach pracy), Oferty pracy, na które użytkownik aplikuje, liczbę działań użytkownika i datę ostatniej aktywności w Indeed, oraz wszelkie inne informacje podawane bezpośrednio w Indeed, w tym na temat oczekiwanego wynagrodzenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, informacje zawarte w Profilu Indeed użytkownika oraz wszelkie inne zachowania użytkownika w Witrynie. Użytkownik dokładnie zna te dane, ponieważ to on przekazywał informacje lub podejmował działania, a dane dotyczą wyłącznie jego działań. Korzystając z platformy Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed gromadzi, zapisuje, przetwarza, analizuje i przechowuje informacje przekazane przez użytkownika oraz informacje o wszystkich działaniach podejmowanych przez użytkownika w Witrynie oraz wszelkich interakcjach i komunikacji użytkownika z Witryną, w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Gdy użytkownik rozpoczyna aplikację o pracę w witrynie internetowej obsługiwanej przez Pracodawcę lub system śledzenia aplikacji ATS Pracodawcy, Indeed może gromadzić określone informacje o użytkowniku oraz wszelkich działaniach podejmowanych przez niego podczas wizyty za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, takich jak interfejs API, pliki cookie, piksele i sygnały nawigacyjne. Zebrane informacje obejmują między innymi dane na temat wyświetlonych Ofert pracy oraz rozpoczętych i wypełnionych aplikacji o pracę. Pracodawca, który dostarcza funkcję śledzenia, jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do przekazania wszelkich informacji i uzyskania wszelkich uprzednich zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma wpływu na działania wspomnianego Pracodawcy ani jego witrynę. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Indeed ze wspomnianej funkcji śledzenia i otrzymywanie z niej informacji.

Posiadając konto Indeed lub CV Osoby poszukującej pracy, użytkownik wyraża zgodę na łączenie tych danych przez Indeed z jego Profilem Indeed oraz wykorzystywanie ich do polecania użytkownikowi ofert pracy i rekomendowania użytkownika lub udostępniania jego Wyszukiwalnego CV Pracodawcom potencjalnie zainteresowanym kandydatami, których działania odpowiadają działaniom użytkownika w Indeed. Użytkownik akceptuje także fakt, że Indeed może się z nim skontaktować na podstawie zaobserwowanego zachowania lub przekazanych informacji w imieniu Pracodawców lub Indeed. Uwaga: wyżej wymienione działania nie obejmują informacji przesłanych do użytkownika przez osoby trzecie, jednak Indeed może podawać do publicznej informacji fakt, że użytkownik niedawno korzystał z Witryny Indeed w celu korespondowania z osobą trzecią. Ponadto, jeśli użytkownik ustawił swoje CV jako Wyszukiwalne, firma Indeed może udostępniać Pracodawcom zewnętrznym wszystkie wyżej wymienione informacje na jego temat. Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać takich informacji, może ustawić swoje CV jako Niewyszukiwalne. Uwzględnienie wszelkich wprowadzonych przez użytkownika zmian Profilu Indeed lub CV, w tym w zakresie aktualizacji lub usunięcia danych albo zmian ustawień, może zająć kilka dni.

Użytkownik może także mieć sposobność przekazania firmie Indeed określonych danych demograficznych na swój temat, np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności oraz o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („dane demograficzne”). Podanie danych demograficznych wiąże się z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez firmę Indeed na potrzeby oceny i ulepszania oferowanych produktów oraz sporządzania zagregowanych sprawozdań na temat osób poszukujących pracy i udostępniania ich pracodawcom. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie danych demograficznych, wówczas nie powinien ich przekazywać Indeed, a jeżeli takie dane zostały już przekazane, należy skierować do firmy Indeed prośbę o ich usunięcie. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dane demograficzne innych Osób poszukujących pracy stanowią dane osobowe i w prawnie dozwolonym zakresie zrzeka się wszelkich praw do żądania udostępnienia lub przeglądania danych demograficznych dotyczących innych Osób poszukujących pracy. 

Należy pamiętać, że firma Indeed może być zobligowana do spełniania zobowiązań prawnych lub żądań instytucji państwowych bądź określania swoich praw lub korzystania z nich, a także do podejmowania środków ochrony prawnej przed roszczeniami. Oznacza to na przykład, że firma Indeed może otrzymać z sądów lub od organów ścigania pisma procesowe z żądaniem ujawnienia danych użytkownika, w tym danych demograficznych.

Należy także pamiętać, że niektórzy Pracodawcy mogą przy okazji składania aplikacji na oferty pracy prosić kandydatów o dobrowolne podanie określonych informacji demograficznych takich jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność i/lub status weterana. Niektórzy Pracodawcy są zobligowani przepisami prawa do zadawania takich pytań, a użytkownik może spotkać się z takimi pytaniami podczas aplikowania na oferty pracy na platformie Indeed. Jest to proces odrębny od gromadzenia danych demograficznych przez firmę Indeed, a firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za te pytania. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących materiałów aplikacyjnych Pracodawcy prosimy o bezpośredni kontakt z Pracodawcą lub zapoznanie się z jego polityką prywatności.

12. Platforma Rekrutacyjna Indeed

Platforma Rekrutacyjna Indeed służy do usprawnienia procesów decyzyjnych Pracodawcy dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa kwalifikacyjna Indeed oraz usługi z nią powiązane („Platforma Rekrutacyjna Indeed”). Pracodawcy mogą umożliwić użytkownikowi udział w działaniach rekrutacyjnych wspieranych przez Platformę Rekrutacyjną Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Pracodawcy wybierają metodę i sposób korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed na potrzeby swoich ofert pracy oraz że Pracodawca określa wymagania dotyczące stanowiska i konkretne potrzeby związane z rekrutacją. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE PRACODAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W ZAKRESIE SWOICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE PRACODAWCA PRZEJMUJE OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE PRACODAWCA KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYMI PRZEPISAMI I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. Indeed nie ma wpływu na proces decyzyjny dotyczący działań rekrutacyjnych Pracodawcy, ani w nim nie uczestniczy. Ponadto użytkownik rozumie, że udostępnianie przez Indeed Platformy Rekrutacyjnej Indeed i związanych z nią narzędzi nie oznacza, że nasza firma jest agencją zatrudnienia. Korzystając z Platformy Rekrutacyjnej Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawcy ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie Platformę Rekrutacyjną Indeed, będącą narzędziem umożliwiającym Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę informacji według ich uznania.

13. Indeed Hire

Indeed Hire świadczy usługi rekrutacyjne na rzecz swoich klientów. W przypadku aplikowania na ofertę pracy obsługiwaną przez Indeed Hire lub korzystania z Indeed Hire w inny sposób jako osoba poszukująca pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Indeed Hire jako pośrednik Pracodawców może korzystać z Witryny i jej narzędzi, takich jak Aplikuj z Indeed, Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne, Kwalifikacje oraz inne narzędzia rekrutacyjne. Użytkownik zgadza się ponadto, że Indeed Hire może wykorzystywać informacje przekazane Indeed Hire oraz dane zebrane za pośrednictwem Witryny w celu udostępniania potencjalnych dopasowanych ofert pracy użytkownikowi i potencjalnym Pracodawcom. 

Pracodawcy współpracujący z Indeed Hire ponoszą wyłączną odpowiedzialność za określenie wymogów dotyczących stanowiska, konkretnych potrzeb związanych z ich działaniami rekrutacyjnymi oraz za decyzje o zatrudnieniu. Angażując się we współpracę z Indeed Hire, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzymuje on gwarancji zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, zapewnienia pracy, przydatności na określone stanowisko ani pewności uzyskania zatrudnienia, i że bierze on pełną odpowiedzialność za własne decyzje i działania podczas procesu rekrutacji, w tym za przyjęcie lub odrzucenie ofert pracy.

14. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i wszelkie spory wynikające z niej bezpośrednio lub pośrednio, lub związane w jakikolwiek sposób z Witryną („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, procesy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Pomimo właściwości prawa irlandzkiego, jeśli użytkownik jest konsumentem z miejscem zamieszkania w UE, jest on również chroniony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa państwa będącego miejscem jego zwykłego pobytu. Nie będzie mieć to zatem wpływu na zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które ograniczają wybór prawa właściwego, ani (w szczególności) na zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa będącego miejscem zwykłego pobytu użytkownika, takich jak przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

15. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny lub Elementów programu (określonych poniżej) oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Ponadto jako Osoba poszukująca pracy użytkownik uznaje, że korzystanie przez niego z wyszukiwania ofert pracy, usługi Aplikuj z Indeed i innych bezpłatnych usług w Witrynie nie stanowi zakupu. Akceptacja przez użytkownika niniejszej Umowy, w tym niniejszego zrzeczenia się praw do pozwu zbiorowego, stanowi istotną część umowy umożliwiającej bezpłatne korzystanie z Witryny przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 13 powyżej.

B. Warunki korzystania z usług dla Pracodawców

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich Pracodawców i innych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Witryny lub korzystają z niej w sposób przewidziany dla osób fizycznych i/lub organizacji chcących udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, w imieniu własnym lub innych osób/organizacji, w tym m.in. agencji dokonujących zakupów na rzecz wielu stron, lub którzy w inny sposób zaakceptują warunki niniejszej Umowy. Ponadto użytkownik zgadza się, że zastosowanie będą mieć również Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników. Dla uniknięcia wątpliwości: jeśli Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników kolidują z Warunkami korzystania z usług dla Pracodawców lub są z nimi sprzeczne, użytkownik zgadza się, że decydujące znaczenie będą mieć Warunki korzystania z usług dla Pracodawców.

Na potrzeby punktu B Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Pracodawcy lub innego użytkownika, jak określono powyżej.

1. Konta Pracodawcy

Utworzenie konta Indeed lub Strony pracodawcy bądź opublikowanie w Witrynie oferty pracy przedstawiającej możliwość zatrudnienia czy innych treści związanych z zatrudnieniem, w tym łączy do witryn internetowych osób trzecich („Oferty pracy”), czy to w ramach Programu Indeed Ads czy w inny sposób, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zastosowanie wobec niego postanowień niniejszej Umowy (w tym Umowy o przetwarzaniu danych osobowych ), warunków związanych z korzystaniem z usług Indeed i wszelkich zasad firmy Indeed, w tym Polityki prywatności firmy Indeed oraz Zasad dot. plików cookie.

Przy tworzeniu konta na platformie Indeed może być wymagana weryfikacja tożsamości użytkownika. Użytkownik może mieć do dyspozycji różne opcje weryfikacji, w tym za pośrednictwem usługi zewnętrznej ID.me. Podczas korzystania z usługi ID.me użytkownik wchodzi w interakcje bezpośrednio z ID.me i udostępnia swój dokument tożsamości oraz tożsamość bezpośrednio serwisowi ID.me. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis ID.me ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie lub utratę danych przekazanych przez użytkownika oraz za wszelkie zobowiązania prawne związane z takimi działaniami, w tym za przechwytywanie lub przechowywanie wszelkich danych służących do identyfikacji biometrycznej lub identyfikatorów biometrycznych. Indeed nie gromadzi żadnych danych ani identyfikatorów biometrycznych, ani nie otrzymuje żadnych danych lub identyfikatorów biometrycznych od ID.me.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej w charakterze pracownika lub innego przedstawiciela Pracodawcy, lub jeśli utworzy on konto Indeed w imieniu Pracodawcy, taki użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do zaciągania w imieniu Pracodawcy zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Gdy użytkownik tworzy konto w imieniu Pracodawcy, konto należy do Pracodawcy, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane firmie Indeed za pośrednictwem konta, takie jak podejmowane przez niego działania oraz czas ich podjęcia, będą widoczne dla Pracodawcy. W ramach tego konta użytkownik może posiadać indywidualny profil („Profil pracodawcy”). Profil Pracodawcy składa się z informacji podanych w Witrynie na koncie w sekcji „Ustawienia konta” i „Ustawienia Pracodawcy”.  

Konto użytkownika, który jest Pracodawcą, jest przeznaczone do użytku służbowego, nie prywatnego. Indeed nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie adresu e-mail użytkownika przez osoby trzecie w sposób niewłaściwy lub wprowadzający w błąd. Założenie konta w Indeed jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie obowiązkowych informacji w formie wiadomości e-mail dotyczących aktywności na koncie użytkownika w Indeed. W przypadku próby wysłania wiadomości e-mail z nazwy lub adresu e-mail, które nie są zgodne z prawdą, poprawne, aktualne lub pełne, zastrzegamy sobie prawo do pominięcia takiej wiadomości, a próba wysłania takiej wiadomości e-mail stanowi naruszenie naszych warunków. Pracodawcy mogą zażądać od Indeed zablokowania konta w dowolnej chwili, kontaktując się zCentrum pomocy pracodawcy. Zwracamy uwagę, że firma Indeed może być zobowiązana do zachowania danych biznesowych odnoszących się do tego konta, aby wywiązać się ze swych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeśli agent Pracodawcy wyraża wolę dostępu do swoich Danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed lub ich usunięcia, powinien zastosować się do instrukcji wymienionych w punkcie „Prawa dotyczące danych osobowych użytkownika” w niniejszej Polityce prywatności.

W niektórych przypadkach kilku użytkowników może być powiązanych z tym samym kontem („Powiązane konto”). Powiązane konto jest tworzone, gdy główny właściciel lub główni właściciele („Administrator”) konta Pracodawcy zaprasza(-ją) innych użytkowników do tego samego konta. Administrator może zapewnić takim innym użytkownikom różne poziomy dostępu i funkcjonalności („Role”) w ramach konta, jak opisano w witrynie, w tym m.in. dostęp do danych konta, w tym m.in. Danych osobowych kandydata znajdujących się na koncie zapraszającego użytkownika, lub zakup usług od firmy Indeed w ramach takiego konta. Jeśli użytkownik jest Administratorem dodającym użytkownika do Roli lub kilku Ról, użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest uprawnionym przedstawicielem tego konta oraz że ma upoważnienie do umożliwienia udostępniania tych danych i współdzielenia dostępu. Ponadto użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, powództw, żądań, odszkodowań, zobowiązań, obowiązków, strat, ugód, wyroków, kosztów i wydatków (w tym bez ograniczeń kosztów obsługi prawnej) wynikających z udostępniania takich danych, współdzielenia dostępu do konta użytkownika i zakupów w ramach konta użytkownika. Przy korzystaniu z Powiązanego konta każdy użytkownik mający dostęp do określonych Ról może mieć dostęp do wszelkich informacji dotyczących konta, w tym: wiadomości i działań wszystkich pozostałych użytkowników oraz kandydatów w ramach Powiązanego konta, kontaktów zawartych w CV i danych rozliczeniowych, oraz wyraża zgodę na taki dostęp. Podczas korzystania z Powiązanego konta użytkownik posiadający dostęp do określonych Ról ma też możliwość zakupu produktów Indeed w ramach konta użytkownika, który akceptuje fakt, że ma obowiązek zapłaty za wszystkie takie zakupy. Przyjęcie zaproszenia innego użytkownika do powiązania swojego Konta Pracodawcy z jego Kontem Pracodawcy jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, że wszelkie informacje o aktywności na Koncie Pracodawcy, np. o podejmowanych działaniach i czasie ich podjęcia, będą widoczne dla pozostałych powiązanych użytkowników. Administratorzy Powiązanych kont mogą zachować pewne informacje podane przez użytkowników Powiązanych kont, takie jak adres e-mail używany do otrzymywania aplikacji. Użytkownicy Powiązanych kont nie będą natomiast widzieć aktywności prowadzonej na koncie Osoby poszukującej pracy, w tym na przykład wyszukiwanych ofert pracy, aplikacji lub preferencji lub informacji na Profilu Indeed.Można w każdej chwili zrezygnować z powiązania swojego konta poprzez ustawienia konta.Ponadto Administrator przypisany do danego Konta Pracodawcy może w dowolnej chwili usunąć powiązanie użytkowników z tym kontem i otrzymać powiadomienie, jeżeli na Powiązane konto użytkownika nastąpiło logowanie ze zbyt wielu urządzeń.

Jeśli konto pracodawcy Indeed ma przypisaną kartę kredytową lub inną metodę płatności, w tym dane konta bankowego do płatności w ramach Zautomatyzowanej Izby Rozliczeniowej („ACH”), Indeed może dokonywać obciążeń z użyciem tej metody płatności za produkty lub usługi zamówione przez użytkownika oraz za zaległe płatności, w tym korekty błędów fakturowania.

Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może wysyłać Osobom poszukującym pracy powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa konta Pracodawcy, również wtedy, gdy takie konto jest powiązane z użytkownikiem. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryn Indeed. Użytkownik rozumie, że te oferty są dostarczane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji, oraz że korzysta z takich informacji według własnego uznania. Użytkownik będący Pracodawcą jest odpowiedzialny za korzystanie przez siebie z Witryny i oferowanych w niej narzędzi, w tym za swoje decyzje dotyczące opisu stanowiska i wymogów stanowiska, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów federalnych, stanowych i miejscowych dotyczących ofert pracy, a także za wybór osób, z którymi prowadzi rozmowy kwalifikacyjne i które zatrudnia. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje przekazane przez Indeed. Indeed może ograniczyć możliwość dodania oferty pracy lub widoczność oferty pracy użytkownika, jeśli nie wydaje się ona wskazywać wynagrodzenia wyższego niż minimalne oraz odzwierciedlać przepisów dotyczących transparentności wynagrodzeń lub jeśli nie jest ona zgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Niemniej jednak Indeed nie odpowiada za zgodność z wymogami dotyczącymi płacy minimalnej lub stosowania języka lokalnego ani za zgodność z innymi wymogami prawa – taka odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie użytkownika.

Jeśli użytkownik jest agencją współpracującą z Indeed, może mieć prawo uczestniczenia w programie partnerskim Indeed. Partnerzy w tym programie mogą uzyskać status „Złoty”, „Srebrny” lub „Brązowy” w zależności od stopnia użytkowania Witryny Indeed mierzonego na podstawie przychodów. Określenie przez Indeed statusu agencji następuje według własnego uznania Indeed, a status może zostać cofnięty w dowolnym momencie. 

2. Usługi dla Pracodawców, w tym Aplikuj z Indeed i Pytania rekrutacyjne

Użytkownik wyraża także zgodę na to, że w ramach usługi świadczonej na rzecz Osób poszukujących pracy Indeed może aktywować funkcję przekazywania Aplikuj z Indeed w celu korzystania z niej w związku z Ofertami pracy użytkownika oraz że Osoba poszukująca pracy może wyrazić zainteresowanie Ofertami pracy za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed oraz że aplikacje będą przesyłane przez Indeed na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik zgadza się też na aktywowanie przez firmę Indeed chatbota, który umożliwia Osobom poszukującym pracy aplikowanie na Ofertę pracy użytkownika poprzez odpowiadanie na pytania. Wysłane przez Osobę poszukującą pracy odpowiedzi są prezentowane użytkownikowi jako aplikacja o pracę. Korzystając z narzędzi Indeed do zarządzania kandydatami, w tym między innymi Panelu pracodawcy, lub aktywując funkcję Aplikuj z Indeed do przekazywania Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt udostępniania przez Indeed funkcji umożliwiających mu podejmowanie działań dotyczących Osoby poszukującej pracy, na przykład narzędzi do umawiania rozmów kwalifikacyjnych, przeglądania CV i odrzucania kandydatów. Użytkownik wyraża zgodę na to, że, gdy korzysta z tych narzędzi do zarządzania kandydatami, Indeed może zebrać w jeden dokument lub stronę internetową materiały dotyczące aplikacji kandydata, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji i inne informacje podane przez użytkownika. Ponadto użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie lub przechowywanie takich materiałów dotyczących aplikacji oraz że to użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez siebie wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących przechowywania danych, wymogów sprawozdawczości lub innych obowiązujących przepisów prawa.  Korzystając z tych narzędzi, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem Indeed. Indeed może przechowywać takie informacje niezależnie od tego, czy wakat został już obsadzony. W odniesieniu do pewnych Osób poszukujących pracy Indeed może przekazywać Podsumowania kandydatów na stronie Szczegółowych informacji o kandydatach. Te Podsumowania wypełniane są informacjami pochodzącymi od Osoby poszukującej pracy oraz informacjami przekazanymi przez użytkownika w Opisie stanowiska. Podsumowania kandydatów nie stanowią rekomendacji zatrudnienia. Pracodawcy wyrażają zgodę na zapoznanie się z całością aplikacji i nietraktowanie takich podsumowań jako podstawy do podejmowania decyzji o zatrudnieniu.  W podsumowaniu Kandydatów lub innym produkcie lub usłudze w Witrynie można zapoznać się z weryfikacją umiejętności, certyfikatami lub innymi kwalifikacjami osoby poszukującej pracy.  Indeed nie gwarantuje dokładności takich weryfikacji lub informacji, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację informacji w Witrynie.

Bez względu na to, czy użytkownik korzysta bezpośrednio z Witryny czy z ATS, ponosi on odpowiedzialność za treść wiadomości e-mail, formularza aplikacyjnego, pytań rekrutacyjnych oraz ich formatu, kryteriów zapraszania kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, stworzonych, aktualizowanych lub zarządzanych przez siebie Stron pracodawców, zamieszczanych przez siebie Ofert pracy oraz wszelkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Aplikuj z Indeed lub w inny sposób oraz zgadza się, że firma Indeed nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie treści, w tym za ich zgodność z prawem. Użytkownik zgadza się, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie całości treści Witryny, włączając wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego, przepisów w zakresie transparentności wynagrodzeń oraz innych przepisów prawa. W przypadku dołączenia do materiałów aplikacyjnych dobrowolnych pytań identyfikacyjnych dla Osób poszukujących pracy, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa obowiązującymi w związku z takimi pytaniami, w tym za treść i format pytań oraz wykorzystanie odpowiedzi Osób poszukujących pracy. Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wszelkimi obowiązującymi wymogami regulacyjnymi związanymi z gromadzeniem i raportowaniem informacji demograficznych dotyczących kandydatów.

W przypadku zamknięcia lub zmiany dodanej wcześniej Oferty pracy użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować ją na platformie Indeed lub w inny sposób powiadomić firmę Indeed o jej zamknięciu lub zmianie.  Indeed może udostępnić użytkownikowi mechanizm do udzielania odpowiedzi na prośby o udogodnienia otrzymywane od Osób poszukujących pracy. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby kryteria selekcji były związane z oferowaną pracą, pytania zadawane kandydatom nie dotyczyły niepełnosprawności ani kwestii medycznych, co stanowiłoby naruszenie prawa, a także aby z procesu rekrutacyjnego nie były wykluczane osoby niepełnosprawne ani osoby należące do prawnie chronionej kategorii. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyraźne informowanie o dostępności odpowiednich udogodnień, aktywne odpowiadanie na wszelkie prośby dotyczące udogodnień i udzielanie Osobom poszukującym pracy wskazówek, jak poprosić o udogodnienia.

Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Indeed odrzuciła lub usunęła Ofertę pracy bądź pytanie do Osoby poszukującej pracy z dowolnej przyczyny albo bez żadnego powodu. Na przykład, Indeed może usunąć dowolną Ofertę pracy lub dowolne pytanie, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminuje Osoby poszukujące pracy. Bezpośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy, wymóg lub pytanie w sposób wyraźny określa, iż pożądane są wyłącznie Osoby poszukujące pracy odpowiadające określonym kryteriom, przez co wyklucza inne osoby z powodu np. ich płci, rasy, wieku lub niepełnosprawności. Pośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy, wymóg lub pytanie w sposób domniemany wyklucza określone grupy Osób poszukujących pracy, uniemożliwiając im spełnienie wymogów danej oferty pracy. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za uniknięcie dodawania Ofert pracy, wymogów lub pytań, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują Osoby poszukujące pracy lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że odpowiada on za dopilnowanie, aby wymogi i kryteria związane z jego Ofertą pracy były merytoryczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Indeed nie gwarantuje dostarczenia ani otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail lub materiałów aplikacyjnych od Osoby poszukującej pracy, ani nie gwarantuje, że nie wystąpią błędy w transmisji lub przechowywaniu danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odwiedzanie Panelu pracodawcy w celu przejrzenia aplikacji o pracę i innych informacji.  Wszelkie powiadomienia, takie jak wiadomości e-mail, które użytkownik otrzymuje w sprawie aplikacji lub innych czynności, są mu dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia i nie powinien on na nich polegać.

Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe. Jeśli użytkownik nie chce wysyłać wiadomości, np. listu z ofertą pracy, do Osoby poszukującej pracy za pośrednictwem funkcji przekazywania Indeed, nie powinien korzystać z funkcji przekazywania Indeed i może skontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą innej metody. W przypadku korzystania z funkcji Aplikuj z Indeed w Indeed zostanie podjęta próba przesłania aplikacji za pomocą danych kontaktowych podanych firmie Indeed przez użytkownika, przy czym Indeed nie jest w stanie zweryfikować tych danych kontaktowych. W przypadku, gdy użytkownik poda niepoprawne dane kontaktowe, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie poprawek, odpowiednie reagowanie lub podjęcie wszelkich działań koniecznych do ochrony prywatności takich Osób poszukujących pracy oraz zwolni firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego szkód.

W przypadku dodania Ofert pracy dla Osób poszukujących pracy w dowolnym kraju (w tym między innymi w Japonii), w którym transgraniczne przekazywanie danych osobowych podlega regulacjom (takim jak wymóg uzyskania zgody od użytkownika), użytkownik zgadza się i zapewnia, że nie dopuści do transgranicznego przekazania danych osobowych z Indeed, które naruszyłoby obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych lub byłoby z nim niezgodne. Przykładowo, użytkownik podejmie działania mające na celu zapewnienie, że wynikłe aplikacje o pracę oraz inne dane osobowe, które mają być przesłane lub przekierowane do wyznaczonych danych kontaktowych użytkownika (włączając ATS lub innego usługodawcę wybranego przez użytkownika) albo poprzez „Aplikuj z Indeed” albo inne funkcje przekazywania, zostaną odebrane przez użytkownika w jego miejscu prowadzenia działalności w takim kraju i z tego miejsca użytkownik będzie mieć do nich dostęp.

Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na Ofertę pracy lub potwierdzają obecność w związku z Ofertą pracy, firma Indeed może umożliwić im przekazanie określonych danych demograficznych, np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności albo o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („dane demograficzne”). Taka ankieta obejmująca dane demograficzne przeprowadzana jest przez firmę Indeed odrębnie od ewentualnych dobrowolnych pytań identyfikacyjnych zadawanych przez Pracodawców. Korzystając z Programu, użytkownik zgadza się, że Indeed może gromadzić dane demograficzne od Osób poszukujących pracy aplikujących na ofertę pracy użytkownika z wykorzystaniem ankiety demograficznej przeprowadzanej przez firmę Indeed, oraz że firma Indeed może je wykorzystać w celu oceny i doskonalenia swoich produktów. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jako Pracodawca nie ma żadnych możliwości, prawa ani upoważnienia do wyświetlania ani uzyskiwania dostępu do danych demograficznych zgromadzonych za pomocą ankiety demograficznej Indeed w odniesieniu do Osób poszukujących pracy lub pracodawców, w tym w drodze cywilnego postępowania dowodowego, wezwania sądowego lub innego postępowania prawnego, bez uzyskania zgody tych osób. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące struktury demograficznej Osób poszukujących pracy, które aplikują na daną ofertę.

Korzystając z funkcji Aplikuj z Indeed w odniesieniu do swoich Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt dodawania przez Indeed funkcji do odpowiednich wiadomości e-mail. Dodatkowo Indeed może w imieniu użytkownika wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem do Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Indeed może także w imieniu użytkownika przesyłać do Osób poszukujących pracy wiadomości e-mail z informacją, że Oferta pracy użytkownika może pasować do CV Osoby poszukującej pracy. W przypadku korzystania z pytań rekrutacyjnych użytkownik może mieć możliwość zlecenia Indeed przesyłania powiadomień o odrzuceniu, jeśli dana Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na pytania w sposób określony w instrukcji online. Kandydaci wybierający tę opcję otrzymają powiadomienia o odrzuceniu, a ich status zostanie ustawiony jako odrzucony w panelu kandydata. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu ani przechowywaniu takich lub wszystkich innych powiadomień o odrzuceniu (co odbywa się w sposób całkowicie automatyczny), że przekazywanie i przechowywanie nie są gwarantowane oraz że Osoba poszukująca pracy mogła odpowiedzieć niepoprawnie na pytania rekrutacyjne. W przypadku korzystania z narzędzi firmy Indeed do zarządzania kandydatami, użytkownik może mieć możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o odrzuceniu do kandydatów, których status ustawi na „odrzucony”. Wybranie przez użytkownika tej opcji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przesyłanie lub przechowywanie powiadomień o odrzuceniu nigdy nie odbywa się według uznania firmy Indeed.

Użytkownik może również otrzymać opcję korzystania z narzędzi do zarządzania kandydatami, które służą do umawiania w imieniu użytkownika rozmów kwalifikacyjnych z Osobami poszukującymi pracy spełniającymi kryteria wybrane przez użytkownika. W przypadku wybrania takiej opcji Osoby poszukujące pracy będą umawiane i zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną w imieniu użytkownika za pomocą wiadomości e-mail na podstawie zgodności informacji przekazanych przez nie firmie Indeed (np. odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, CV, odpowiedzi udzielonych w ramach funkcji Indeed Kwalifikacje) z kryteriami ustalonymi przez użytkownika. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby kryteria selekcji były związane z oferowaną pracą, pytania zadawane kandydatom nie dotyczyły niepełnosprawności ani kwestii medycznych, co stanowiłoby naruszenie prawa, a także aby z procesu rekrutacyjnego nie były wykluczane osoby niepełnosprawne ani osoby należące do prawnie chronionej kategorii. Użytkownik jest odpowiedzialny za oferowanie alternatywnych metod rekrutacji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych lub jakiekolwiek podobne przepisy. Użytkownik ponadto akceptuje fakt, że firma Indeed nie ma wpływu na przekazywanie lub przechowywanie takich zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne (co odbywa się w sposób całkowicie automatyczny), że przekazywanie i przechowywanie nie są gwarantowane oraz że informacje przekazane Indeed przez Osobę poszukującą pracy mogą nie być dokładne. Przed umówieniem rozmowy kwalifikacyjnej Indeed może zażądać od Osób poszukujących pracy potwierdzenia zainteresowania ofertą pracy. Pracodawca ponosi ostatecznie odpowiedzialność za potwierdzenie, czy rozmowy kwalifikacyjne zostały umówione bądź za zmianę terminu lub anulowanie rozmów kwalifikacyjnych w razie potrzeby. Decyzja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną należy wyłącznie do Pracodawcy, który może w dowolnym momencie zaprosić dowolną Osobę poszukującą pracy na taką rozmowę. Umawiając takie rozmowy kwalifikacyjne Indeed nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy ma kwalifikacje, spełnia kryteria ustalone przez Pracodawcę ani że informacje przekazane Indeed przez Osobę poszukującą pracy są dokładne. Narzędzia firmy Indeed do zarządzania kandydatami mają umożliwić Pracodawcom wydajniejszą komunikację z Osobami poszukującymi pracy, według uznania. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich pytań kwalifikacyjnych, wszelkie decyzje o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu rozmów kwalifikacyjnych lub ofert oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzia Indeed do zarządzania kandydatami. Użytkownik korzystający z tego i innych narzędzi do zarządzania kandydatami akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy oraz że oferując te narzędzia do zarządzania kandydatami, Indeed nie działa jako agencja zatrudnienia.

Indeed może zwrócić uwagę Osób poszukujących pracy na kwalifikacje wymagane na oferowanym przez użytkownika stanowisku, co ma na celu udzielenie pomocy Osobom poszukującym pracy w ocenie, czy mają aplikować i starać się o tę rolę. Indeed nie sprawdza tożsamości każdej Osoby poszukującej pracy, która aplikuje na ofertę pracy użytkownika, ani nie zna motywacji Osoby poszukującej pracy do aplikowania na ofertę pracy użytkownika, a tym samym Indeed nie zapewnia żadnych gwarancji w zakresie kwalifikacji Osoby poszukującej pracy lub jej zainteresowania ofertą pracy użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że usługa Aplikuj z Indeed i funkcje przekazywania Indeed nie są objęte gwarancją oraz że Indeed nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wiadomości przekazywane pomiędzy użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownik oraz Osoba poszukująca pracy.

Korzystając z dowolnego produktu do automatycznej telefonicznej weryfikacji kandydatów, użytkownik wyraża zgodę na to, że prosi Indeed o przesłanie Osobie poszukującej pracy numeru telefonu, pod który może ona zadzwonić w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas rekrutacji telefonicznej. Użytkownik wyraża zgodę na to, że te pytania stanową element procesu aplikacji, są określane wyłącznie przez użytkownika i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik wyraża także zgodę na to, że prosi firmę Indeed wyłącznie o rejestrowanie odpowiedzi Osoby poszukującej pracy na pytania weryfikacyjne zadane przez użytkownika oraz że Indeed przekaże użytkownikowi zarejestrowane odpowiedzi na te pytania. Użytkownik wyraża zgodę na przesłuchiwanie i analizowanie przez Indeed nagrania zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed, a także na przekazywanie nagrania przez Indeed osobom trzecim w celu uzyskania pomocy przy analizie lub ocenie jakości produktu. Indeed wyłącza gwarancje dotyczących przekazywania lub przechowywania takich rozmów rekrutacyjnych i odpowiedzi, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania.

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (w tym między innymi z uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających ze Strony pracodawców stworzonej przez użytkownika lub w jego posiadaniu, Ofert pracy, materiałów aplikacyjnych, dobrowolnych pytań identyfikacyjnych lub pytań rekrutacyjnych (lub odpowiedzi na nie) zamieszczonych przez użytkownika lub dowolnej wiadomości wysłanej przez użytkownika. Indeed może udostępnić dane z analiz Ofert pracy na Stronie pracodawcy lub w innym miejscu w Witrynie, może też przekazać dane z analiz konta Pracodawcy dowolnej osobie z firmy użytkownika, według uznania Indeed. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, jak określono w zamówieniu reklamy tego produktu, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur ani zaległości na koncie. Indeed może zdecydować się na zastosowanie (i) kar z tytułu opóźnionej płatności w wysokości maksymalnych odsetek dozwolonych przez prawo oraz (ii) obciążenia uzasadnionymi kosztami i opłatami prawnymi poniesionymi przez Indeed przy windykacji takich opóźnionych płatności.

W przypadku przeglądania, przesyłania, przechowywania lub otrzymywania materiałów oraz podejmowania działań i decyzji w ich zakresie (w tym Ofert pracy, CV, aplikacji, uprzednio nagranych rozmów kwalifikacyjnych i wiadomości) przez użytkownika za pośrednictwem lub za pomocą Witryny lub Systemu śledzenia aplikacji („ATS”), firma Indeed może w dowolnym celu wykorzystać dowolne dane z takich materiałów lub działań na potrzeby analizy danych, kontroli jakości lub w celu ulepszenia Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania i pozostałych ofert pracy Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom) w sposób zautomatyzowany lub inny. Indeed może także informować Osobę poszukującą pracy o działaniach użytkownika związanych z takimi materiałami poprzez korzystanie z Witryny lub ATS. Na przykład, Indeed może powiadomić Osobę poszukującą pracy o czynnościach i działaniach użytkownika w związku z Ofertą pracy (jak np. jej wstrzymanie lub zamknięcie), lub o aplikacji lub CV Osoby poszukującej pracy (np. o tym, że użytkownik je przeglądał lub na nie odpowiedział, lub że podjął w związku z nimi decyzję). Firma Indeed może informować Osoby poszukujące pracy o działaniach podejmowanych przez użytkownika w Witrynie, np. czy użytkownik jest online, był ostatnio aktywny lub jest aktualnie aktywny na platformie Indeed. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Indeed informowała Osobę poszukującą pracy o takich czynnościach i działaniach.

Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób dodawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że firma Indeed nie dysponuje danymi wystarczającymi do ustalenia, czy Pracodawca się do niej kwalifikuje. Niektóre dane mogą być dostarczane przez Pracodawcę, a Indeed nie gwarantuje dokładności takich danych. Indeed nie gwarantuje dokładności żadnych etykiet ani odznak dodanych do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy na podstawie informacji przekazanych przez Pracodawcę, w tym informacji dotyczących Ofert pracy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia funkcji etykiet lub odznak w dowolnym momencie wedle własnego uznania.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu programowania aplikacji (API) Indeed lub z niego korzysta, w tym uzyskując dostęp do Witryny lub dowolnej aplikacji Indeed lub systemu śledzenia aplikacji (ATS) i korzystając z nich za pośrednictwem interfejsu API, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej Umowy, [/indeed_url]Warunków korzystania zInterfejsu API firmy Indeed, [indeed_url name="Privacy Policy"]Polityki prywatności Indeed, Zasad dotyczących Witryny oraz wszelkich innych zasad udostępnionych przez firmę Indeed. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO INTERFEJSÓW API I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INTERFEJSÓW API. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności i ujawnionych informacji w odniesieniu do świadczonych usług, metody rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Interfejsu API zamiast bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji Indeed, użytkownik akceptuje wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub systemu ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, nie usprawiedliwia braku zrozumienia lub posiadania informacji dotyczących produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji Indeed.

Korzystanie przez użytkownika z usług zewnętrznego dewelopera w celu stworzenia integracji z ATS: W przypadku wyznaczenia lub wykorzystania w inny sposób zewnętrznego dewelopera do opracowania integracji z ATS użytkownik zapewni, że zarówno on jak i zewnętrzny deweloper będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych (w tym między innymi zawierania umów o przetwarzaniu danych) podczas opracowywania integracji z ATS. W przypadku korzystania z interfejsu API Indeed za pośrednictwem zewnętrznego dewelopera w celu opracowania integracji z ATS użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania / zaniechania zewnętrznego dewelopera oraz ATS, z którego zdecyduje się on skorzystać. Użytkownik zobowiązany jest również dopilnować, aby wszystkie dane osobowe (w tym dane dotyczące wyników rekrutacji) przekazywane firmie Indeed w drodze integracji były przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, na przykład poprzez uzyskiwanie zgód od osób, których dane dotyczą, i przekazywanie im powiadomień (stosownie do przypadku), a także poprzez wdrażanie odpowiednich umów, jeśli wymagają tego te przepisy. Użytkownik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności firmę Indeed z tytułu wszelkich roszczeń lub pozwów wniesionych przez osobę, której dane dotyczą, wynikających z korzystania przez użytkownika z API lub w związku z nim i/lub z zaangażowania przez użytkownika zewnętrznego dewelopera i korzystania z API przez tego dewelopera.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników, w tym Osób poszukujących pracy, które aplikują na ofertę użytkownika, weryfikowania ich adresów e-mail. Nie gwarantujemy jednak weryfikacji adresów e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z oprogramowania, które odrzuca aplikacje przesłane z niezweryfikowanych adresów e-mail. 

Indeed może oferować funkcję umożliwiającą żądanie informacji demograficznych, w tym o statusie niepełnosprawności, od osób aplikujących na daną Reklamę oferty pracy. Jeśli użytkownik korzysta z takiej funkcji, oświadcza, że jest federalnym wykonawcą lub podwykonawcą, który jest zobowiązany do uzyskania informacji o statusie niepełnosprawności od osób aplikujących w celu spełnienia wymogów Biura Programów Zgodności z Kontraktami Federalnymi Departamentu Pracy („OFCCP”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcja ta jest udostępniana bez żadnych gwarancji, a zgodność z wszelkimi wymogami OFCCP lub innymi rządowymi wymaganiami dotyczącymi prowadzenia rejestrów pozostaje wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. 

3. Dopasowanie Ofert pracy

Dopasowane Oferty pracy to polecenia, które mogą być przedstawione w różnych formatach w Witrynie zarówno użytkownikom jako Pracodawcom, jak i Osobom poszukującym pracy. Na przykład, Indeed może polecać CV, które są pasują do Ofert pracy, które użytkownik ostatnio opublikował lub polecać Oferty pracy Osobom poszukującym pracy, które są podobne do Ofert pracy, na które ostatnio aplikowały. Usługa Dopasowywania Ofert pracy jest oferowana użytkownikowi w wersji beta i podlega naszemu Programowi Beta (zob. punkt 9 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników).

W celu wygenerowania dopasowań Indeed wykorzystuje dane zbierane za pośrednictwem naszej Witryny od Pracodawców i Osób poszukujących pracy. Dotyczy to Ofert pracy, CV, materiałów aplikacyjnych użytkownika (w tym odpowiedzi na pytania rekrutacyjne), Kwalifikacji Indeed oraz aktywności użytkownika w Indeed (takich jak wyszukiwania, kliknięcia Ofert pracy i aplikacji). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Indeed tych informacji w celu przedstawienia potencjalnych dopasowań użytkownikowi i potencjalnym Osobom poszukującym pracy.

4. Wynagrodzenie, aplikacje i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom pewne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Przykładowo Indeed może podawać Osobom poszukującym pracy dane dotyczące szacunkowych wynagrodzeń dla danej Oferty pracy, liczbę aplikacji na Ofertę pracy lub odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy, a użytkownikowi szacunkową liczbę aplikacji na daną Ofertę pracy. Wszystkie tego rodzaju dane przekazywane przez Indeed są szacunkowe i podawane wyłącznie w celach informacyjnych, mogą pochodzić od strony trzeciej oraz ulegać zmianom lub charakteryzować się różnym stopniem dokładności. Jeśli użytkownik uczestniczy w Programie Indeed Ads, a jego budżet reklamowy Oferty sponsorowanej jest określany na podstawie liczby aplikacji, opłata zostanie mu naliczona w oparciu o ustaloną przez Indeed liczbę aplikacji podaną w Panelu pracodawcy, a nie na podstawie liczby aplikacji podanej Osobom poszukującym pracy wyłącznie do celów informacyjnych. Indeed może przypisywać Ofertom pracy etykiety lub odznaki – takie jak typy płac, specjalizacje, świadczenia lub związki zawodowe – w oparciu o dane zawarte w opisie stanowiska. Mają one cel wyłącznie informacyjny, a firma Indeed nie gwarantuje dokładności etykiety lub odznaki. Indeed może także podawać szacowane wynagrodzenia na stronach innych niż Oferty pracy w Witrynie.

Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Indeed może też podawać dane dotyczące wyświetleń w związku z Ofertą pracy. Takie dane są podawane tylko w celach informacyjnych i mogą ulegać zmianom w dowolnym momencie. Indeed nie gwarantuje ich poprawności. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany metody pomiaru takich danych w dowolnym momencie.

Indeed może oferować szablony ofert pracy wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając z tych treści, użytkownik przyjmuje je jako własne i ponosi odpowiedzialność za ich prawdziwość, stosowność i zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie treści dostarczane przez Indeed, w tym szablony informacji o ofercie pracy i szacowana liczba aplikacji na daną ofertę pracy, służą wyłącznie celom informacyjnym, mogą zawierać informacje lub opierać się na informacjach dostarczanych przez strony trzecie, są dostarczane bez gwarancji, podlegają zmianom i mają różny poziom dokładności. Szacowane aplikacje nie stanową gwarancji przyszłych wyników.

5. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić użytkownikowi narzędzia rekrutacyjne do wykorzystania w przypadku kandydatów aplikujących na ofertę pracy, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do rekrutacji telefonicznej oraz oceny kwalifikacji. Indeed udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z tych narzędzi wedle uznania użytkownika. Korzystając z dowolnego produktu rekrutacyjnego udostępnionego użytkownikowi przez firmę Indeed, użytkownik potwierdza, że zdecydował się korzystać z tych narzędzi w ramach swojego procesu aplikacji, a pytania merytoryczne zadawane lub wybierane przez użytkownika są określane wyłącznie przez niego i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik zgadza się, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie takich narzędzi rekrutacyjnych zgodnie z prawem, w tym: Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami, obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, równości i zakazu dyskryminacji, takimi jak Tytuł VII Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. z pózn. zm., Ustawą o dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek, amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych lub innym podobnym aktem prawnym ustanowionym na szczeblu federalnym, stanowym lub lokalnym, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych lub prywatności, lub przepisami regulującymi stosowanie „narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o zatrudnieniu”. Użytkownik akceptuje fakt, że Kwalifikacja dotyczy tylko oceny konkretnej wiedzy lub umiejętności. Nie ocenia kwalifikacji Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska ani jej zdolności do wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Kwalifikacji razem z innymi procesami selekcji lub procesami rekrutacyjnymi w celu sprawdzania tylko tej wiedzy, umiejętności i/lub innych cech, które są 1) związane z zatrudnieniem oraz 2) wymagane od kandydata od dnia rozpoczęcia pracy. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby kryteria selekcji były związane z oferowaną pracą, pytania zadawane kandydatom nie dotyczyły niepełnosprawności ani kwestii medycznych, co stanowiłoby naruszenie prawa, a także aby z procesu rekrutacyjnego nie były wykluczane osoby niepełnosprawne ani osoby należące do prawnie chronionej kategorii. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyraźne informowanie o dostępności odpowiednich udogodnień, aktywne odpowiadanie na wszelkie prośby dotyczące udogodnień i udzielanie Osobom poszukującym pracy wskazówek, jak poprosić o udogodnienia. Osoby poszukujące pracy, które skontaktują się z Indeed z prośbą o udogodnienia, zostaną skierowane do użytkownika za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych Indeed. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie swojej skrzynki odbiorczej pod kątem takich próśb. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje zgodności z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z narzędzia rekrutacyjnego, w tym wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności dowolnego narzędzia rekrutacyjnego z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub inną podobną ustawą lub „niezamierzonej dyskryminacji”, spowodowanych używaniem dowolnego narzędzia rekrutacyjnego. 

Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu, użytkownik musi wyrazić zainteresowanie aplikacją w Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail do Osoby poszukującej pracy bez pośrednictwa usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach usługi Asystenta Pracodawcy. Jeśli użytkownik dokona aktywacji Pomocy dla pracodawców, musi kontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą narzędzia udostępnionego przez firmę Indeed, aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu przez Pomoc dla pracodawców. W przypadku aktywowania Pomocy dla pracodawców przez użytkownika kandydaci, z którymi użytkownik nie podejmie komunikacji w wybranym przedziale czasowym otrzymają powiadomienie o odrzuceniu, a użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie firmy Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego roszczeń. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na fakt, że firma Indeed może powiadomić Osoby poszukujące pracy o szacunkowym terminie, w którym mogą spodziewać się odpowiedzi użytkownika, na podstawie ram czasowych wybranych przez użytkownika w Pomocy dla pracodawców.

Indeed może zaoferować funkcjonalność, która pozwala na grupowanie kandydatów według spełniania lub możliwości spełnienia przez nich kryteriów Pracodawców, w oparciu o treść ich CV lub odpowiedzi udzielonych na pytania rekrutacyjne. Ponadto oferujemy Pracodawcom także możliwość automatycznego umawiania rozmów z kandydatami, którzy spełniają ich kryteria. We wszystkich przypadkach Pracodawcy mogą w dowolnym czasie wyświetlić dane dowolnego kandydata, a firma Indeed nie podejmuje decyzji dotyczących żadnego kandydata. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka funkcjonalność nie stanowi podejmowania decyzji ani się do niej nie przyczynia, i nie zastępuje ona wydania opinii przez człowieka według jego uznania. Użytkownik zgadza się nie stosować takiej funkcjonalności jako jedynego czynnika, jako czynnika o większej wadze niż pozostałe czynniki, ani też nie zmieniać lub odrzucać wniosków wyciągniętych na podstawie innych czynników w ramach procesów decyzyjnych i procesów rekrutacyjnych.

6. Komunikacja za pośrednictwem Indeed

Użytkownik może za pośrednictwem aplikacji, poczty e-mail lub panelu Indeed otrzymywać powiadomienia odpowiadające działaniom podejmowanym przez niego lub Osobę poszukującą pracy w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Wiadomości Indeed lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Osobą poszukującą pracy, ma obowiązek skontaktować się z nią w tej sprawie osobno, aby upewnić się, że wie ona o rozmowie kwalifikacyjnej, nie polegając na powiadomieniach wysyłanych przez Indeed. Ponadto jeśli użytkownik doda Ofertę pracy bezpośrednio w serwisie Indeed, aplikacje są przesyłane do panelu użytkownika w serwisie Indeed. Wszelkie inne powiadomienia, które użytkownik może otrzymywać, są dostarczane wyłącznie w ramach udogodnienia. Użytkownik może na przykład nie otrzymywać powiadomień e-mail dotyczących aplikacji, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała poprawnie na pytania rekrutacyjne, mimo że takie aplikacje będą wysyłane do panelu użytkownika Indeed.  Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania.

Indeed może aktywować Wiadomości Indeed, jak również usługi przekazywania wiadomości tekstowych, e-maili i/lub rozmów telefonicznych bezpośrednio za pośrednictwem naszej Witryny lub poprzez dostawców usług w celu ułatwienia kontaktów pomiędzy Pracodawcami a Osobami poszukującymi pracy w sprawach dotyczących Ofert pracy. Indeed może również umożliwiać Pracodawcom i/lub Osobom poszukującym pracy łączenie się ze sobą za pośrednictwem opcji Wiadomości Indeed za pośrednictwem zewnętrznych dostawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że komunikowanie się z wykorzystaniem Wiadomości Indeed i/lub innych opcji komunikacji w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem będzie ograniczać się do celów zatrudnienia w ramach Oferty pracy. Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi Wiadomości i/lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadamiania Osób poszukujących pracy, że usługa Wiadomości Indeed lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. Przykładowo użytkownik może być uprawniony do włączenia funkcji Wiadomości Indeed przed aplikowaniem na konkretne Ofert pracy. Aby zachować uprawnienia do Wiadomości Indeed przed aplikowaniem, użytkownik musi odpowiedzieć na wiadomości Osoby poszukującej pracy w czasie określonym w Witrynie. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z dowolnej przyczyny wyłączyć lub zdezaktywować Wiadomości Indeed dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy. Należy również pamiętać, że usługi przekazywania wiadomości zależą od funkcjonalności dostarczanych przez zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować opóźnienia techniczne i inne błędy. Nie możemy ręczyć za możliwości techniczne osób trzecich w zakresie przesyłania lub odbioru komunikacji takiej jak SMS-y, e-maile lub rozmowy telefoniczne.  Nie gwarantujemy również, że integracje Indeed z takimi zewnętrznymi dostawcami lub interfejsem będą wolne od błędów. Ponadto nie gwarantujemy, że wiadomości wysyłane do lub za pośrednictwem Wiadomości Indeed zostaną dostarczone, odebrane, udostępnione lub przeczytane, ani że na ich podstawie zostaną podjęte jakiekolwiek działania. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.  Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu i adres e-mail) i zastąpić je aliasem. Przykładowo, Indeed może zamaskować informacje kontaktowe Osoby poszukującej pracy zawarte w CV lub aplikacji. Indeed może również zamaskować adres e-mail lub numer telefonu użytkownika, a Osoba poszukująca pracy, kontaktując się z użytkownikiem, może zobaczyć zastępczy adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z Osobą poszukującą pracy używającą zamaskowanego numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeśli użytkownik kontaktuje się z Osobą poszukującą pracy z zamaskowanego numeru telefonu i nie zostawi informacji kontaktowych, to po wygaśnięciu zamaskowanego numeru Osoba poszukująca pracy może nie być w stanie skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, chyba że użytkownik udostępni swoje rzeczywiste informacje kontaktowe. Gdy Osoba poszukująca pracy otrzyma dane kontaktowe użytkownika, zgadza się on, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Osoba poszukująca pracy wykorzysta te dane.

Gdy Osoba poszukująca pracy wyśle wiadomość na alias podany przez Indeed, firma Indeed i jej dostawcy będą przetwarzać wiadomość w celu zaoferowania użytkownikowi usług, wyświetlenia wiadomości w Indeed oraz w innych celach określonych w niniejszej Umowie. Na przykład, gdy użytkownik wysyła lub odbiera wiadomość do aliasu Indeed za pośrednictwem poczty e-mail, Indeed zdecyduje, jaką jej zawartość i jak wyodrębnić w aplikacji Wiadomości Indeed. Niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać zgrupowane.  Indeed może grupować wiadomości jako część rozmowy w ramach usługi Wiadomości Indeed. Jest to udogodnienie i niektóre wiadomości związane z tą samą rozmową mogą nie zostać zgrupowane. W ramach komunikacji z Osobą poszukującą pracy prowadzonej za pośrednictwem Indeed dane Pracodawcy mogą być wyświetlane w różny sposób, na przykład wyświetlana może być nazwa firmy Pracodawcy lub imię i nazwisko konkretnej osoby wysyłającej wiadomość, przy czym pełne dane nie muszą być widoczne dla użytkownika lub Osoby poszukującej pracy we wszystkich okolicznościach.

System przekazywania wiadomości firmy Indeed nie jest przeznaczony do przesyłania jednej wiadomości do wielu Osób poszukujących pracy. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać systemu przekazywania wiadomości firmy Indeed do wysyłania wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie, chyba że uzyskał na to wyraźną zgodę w interfejsie Indeed. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić tego ograniczenia poprzez stosowanie w tym celu swojego klienta poczty e-mail, np. poprzez wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem swojego klienta poczty e-mail (np. Gmail lub zewnętrznego dostawcy poczty elektronicznej) na wiele adresów e-mail oznaczonych aliasem Indeed. Użytkownik zgadza się, że wiadomości e-mail adresowane do więcej niż jednej osoby poszukującej pracy, gdzie różne osoby zostały wpisane w pola „Do”, „DW” i „UDW”, zostaną rozdzielone według osób poszukujących pracy na odrębne wiadomości e-mail i rozmowy. Odpowiedzi osób poszukujących pracy będą widoczne w odrębnych wątkach wiadomości e-mail i rozmów w obrębie Wiadomości Indeed. Jeśli użytkownik wyśle wiadomość e-mail do wielu odbiorców (np. dodając dodatkowe adresy e-mail w polu „DW” w zewnętrznym kliencie poczty e-mail), może to wpłynąć na sposób wyświetlania wiadomości na platformie Indeed. W takim przypadku najlepiej wyświetlić rozmowę przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu.

Jeśli użytkownik lub ktokolwiek w jego imieniu przegląda, przechowuje, wysyła lub otrzymuje komunikację lub materiały (w tym wiadomości, SMS-y, czaty, e-maile, rozmowy kwalifikacyjne lub inne nagrania głosowe lub transkrypcje oraz wszelkie inne informacje) w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie takiej komunikacji lub materiałów, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed.  Aby osiągnąć te cele, wykorzystujemy te dane do opracowywania, szkolenia, budowania i wykorzystywania modeli statystycznych, w tym modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Indeed korzysta również z usług dostawców jako rozwinięcia Witryny w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania danych komunikacyjnych.  Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie powinien korzystać z Witryny.

W przypadku korzystania z funkcji „Text to Apply” użytkownik wyraża zgodę, że tym samym prosi firmę Indeed o odpowiadanie w jego imieniu na SMS-y Osoby poszukującej pracy przesyłane poprzez „Text to Apply”. Po wysłaniu SMS-a z określonym Słowem kluczowym na podany numer telefonu firma Indeed prześle w odpowiedzi wiadomość SMS zawierającą łącze do Ofert sponsorowanych, które użytkownik powiązał z usługą „Text to Apply”. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że wyświetlane mogą być wyłącznie Oferty sponsorowane, i że korzystanie z funkcji „Text to Apply” lub „Scan to Apply” jest korzyścią związaną ze sponsorowaniem Ofert pracy. Indeed może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, (i) zawiesić lub zakończyć korzystanie ze Słowa kluczowego przez użytkownika i zażądać, aby wybrał on alternatywne Słowo kluczowe lub (ii) zakończyć dostęp użytkownika do funkcji „Text to Apply” oraz „Scan to Apply” i tym samym zakończyć jego korzystanie z tych funkcji. Indeed może tego dokonać z dowolnej przyczyny albo bez żadnego powodu. Przyczyny takie mogą obejmować: (i) wybranie przez użytkownika Słowa kluczowego, które narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, (ii) powiadomienie firmy Indeed o naruszeniu warunków korzystania z usług naszego dostawcy SMS-ów lub (iii) jeśli Znak narusza dowolny z warunków firmy Indeed. Podczas promowania funkcji „Text to Apply” lub „Scan to Apply” należy mieć na uwadze, że Osoby poszukujące pracy będą musiały posiadać lub utworzyć konto Indeed, aby dokonać aplikacji. Przy podpisywaniu treści promujących funkcje „Text to Apply” lub „Scan to Apply” należy uwzględnić klauzulę wyłączenia odpowiedzialności obejmującą ten wymóg.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie Znaku oraz całość treści Znaku, w tym tekstu, kodu QR lub elementów graficznych. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że jego Znak wraz z treścią nie naruszają żadnych praw osób trzecich (w tym praw autorskich lub znaku handlowego) ani nie pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami użytkownika, jakie mogą wynikać z wiążącej umowy z osobą trzecią. Użytkownik zobowiązuje się usunąć lub zmodyfikować Znak na życzenie firmy Indeed. Poprzez korzystanie z nazwy, znaków handlowych lub logotypów Indeed („Znaki Indeed”) w związku z dowolnym Znakiem lub materiałami marketingowymi użytkownik wyraża zgodę na Warunki licencji Indeed dotyczące funkcji „Text/Scan to Apply”. Wszelkie zastosowania Znaków Indeed podlegają okresowo przekazywanym użytkownikowi Wytycznym w zakresie stosowania znaku handlowego Indeed. Znak oraz SMS-y przesyłane przez Osobę poszukującą pracy stanowią Treści użytkownika i będą one traktowane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi Treści użytkownika zawartymi w niniejszym dokumencie. 

Usługi „Text to Apply” lub „Scan to Apply” można anulować w dowolnej chwili. W tym celu należy usunąć Znaki i poinformować przedstawiciela Indeed ds. sprzedaży lub obsługi klienta. Realizacja zgłoszenia może zająć kilka dni, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w tym czasie osoby wysyłające Słowa kluczowe na podany numer telefonu mogą w dalszym ciągu otrzymywać SMS-y. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po dokonaniu anulowania Słowa kluczowe, numery telefonu lub kody QR związane z jego kontem mogą nie być już dostępne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za połączenie go z Osobami poszukującymi pracy poprzez usługę „Text to Apply” lub „Scan to Apply” po dokonaniu anulowania tych usług.

7. Komunikacja wirtualna 

Indeed może zaoferować użytkownikowi opcję zarządzania komunikacją zdalną i wirtualną z Osobami poszukującymi pracy w ramach produktów Indeed, w tym między innymi Rozmową kwalifikacyjną Indeed, Platformą Rekrutacyjną Indeed, telefonicznymi rozmowami kwalifikacyjnymi, spotkaniami wirtualnymi i wideorozmowami kwalifikacyjnymi („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Usługi mogą obejmować udostępnienie użytkownikowi usług planowania, prowadzenia wideokonferencji i konferencji internetowych, wynajmowania sal konferencyjnych, udostępniania uprzednio nagranych materiałów filmowych i dźwiękowych, oraz innych usług opartych na współpracy oferowanych przez zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji w zakresie transmisji komunikacji wirtualnej. Indeed nie gwarantuje (1) dostępności takich usług w chwili, gdy użytkownik spróbuje z nich skorzystać, (2) jakości takich usług ani (3) terminów Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych uzgodnionych przez użytkownika z Osobami poszukującymi pracy. Ponadto Indeed nie weryfikuje tożsamości ani kwalifikacji Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik umawia się na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod komunikacji lub prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli takie są wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities Act) lub podobne przepisy.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ ANI PRZECHOWYWANIE NAGRAŃ WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

Na życzenie użytkownika Indeed może wystosować zaproszenia na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne do dodatkowych przedstawicieli firmy użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed wystosuje takie zaproszenia w jego imieniu na podstawie dostarczonych przez niego adresów e-mail tych przedstawicieli, ale Indeed nie odpowiada za nieścisłości w przekazanych przez niego informacjach kontaktowych. Ponadto Indeed nie odpowiada za zachowanie i działania przedstawicieli użytkownika, za które pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania swoich dodatkowych przedstawicieli do przestrzegania Warunków Indeed i robi to poprzez wystosowanie do nich zaproszeń.

Użytkownik rozumie, że Indeed jedynie zapewnia mu możliwość komunikowania się z Osobami poszukującymi pracy za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Indeed nie jest stroną Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych użytkownika ani nie uczestniczy w żadnych ustaleniach pomiędzy użytkownikiem a Osobami poszukującymi pracy. Użytkownik odpowiada za wszelkie prośby ze strony Osób poszukujących pracy dotyczące udogodnień. Przykładowo, jeśli poproszą one o tłumacza języka migowego, odpowiedzialność za jego zapewnienie ponosi użytkownik, o ile jest on do tego zobligowany przez prawo.

Rejestracja Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych: użytkownik będący Pracodawcą może mieć możliwość rejestrowania Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie może rejestrować, przechowywać ani analizować Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych bez zgody Osób poszukujących pracy i wszystkich uczestników. Rejestrując Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną, użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Indeed, że zadbał o wszystkie niezbędne zgody i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa stanowego i federalnego odnoszącego się do wyrażania zgody na nagrywanie rozmów kwalifikacyjnych i rozmów telefonicznych. Decydując się na rejestrowanie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem firmy Indeed, użytkownik akceptuje fakt, że dostawcy zewnętrzni i firma Indeed mogą te nagrania przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp. Jednocześnie użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie jest zobligowana do przechowywania ani zachowywania nagrań Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. PONADTO UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ FIRMĘ INDEED Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ZARZUTÓW, ROSZCZEŃ, POWÓDZTW, ŻĄDAŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, OBOWIĄZKÓW, STRAT, UGÓD, WYROKÓW, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z REJESTRACJI WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

Ewaluacje wirtualne: użytkownik wykorzysta nagrania oraz inne informacje pozyskane poprzez Ewaluacje wirtualne wyłącznie dla wewnętrznych celów rekrutacyjnych. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Ewaluacji wirtualnych do jakichkolwiek nielegalnych, dyskryminacyjnych lub nieuczciwych celów. W ramach Ewaluacji wirtualnych użytkownik wyśle lub zatwierdzi pytania do rozmów kwalifikacyjnych, które firma Indeed udostępni kandydatom. Użytkownik zgadza się, że pytania do rozmów kwalifikacyjnych stanowią część jego procesu aplikacji i są ustalane wyłącznie przez niego. Indeed może zaoferować użytkownikowi możliwość bezpośredniego zapraszania kandydatów do udziału w Ewaluacjach wirtualnych, użytkownik może także zlecić firmie Indeed automatyczne zapraszanie kandydatów spełniających jego kryteria selekcyjne, na przykład wszystkich kandydatów, którzy wysłali aplikację poprzez platformę Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez niego z Ewaluacji wirtualnych, w tym za sposób podejmowania decyzji, którzy z kandydatów zostaną zaproszeni do udziału w Ewaluacjach wirtualnych, z kim nawiązany będzie kontakt po zakończeniu Ewaluacji wirtualnej, oraz za wszelkie podejmowane przez niego decyzje dotyczące zatrudnienia. Oferując usługę Ewaluacji wirtualnych, firma Indeed nie działa jako agencja zatrudnienia. Film z Ewaluacją wirtualną kandydata będzie uznany za kompletny i przekazany użytkownikowi tylko wtedy, gdy kandydat zgodzi się na jego przekazanie za pomocą narzędzia Ewaluacji wirtualnej. Indeed zastrzega sobie prawo do niewysyłania odpowiedzi kandydata, jeśli kandydat lub Pracodawca korzysta z narzędzia w sposób niedozwolony, co zostanie ustalone według własnego uznania firmy Indeed. Użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie lub przechowywanie materiałów kandydata poprzez Ewaluacje wirtualne, oraz że to użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez siebie wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących przechowywania danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nagrania filmowe i transkrypty związane z Ewaluacjami wirtualnymi będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia zakończenia takiego nagrania przez Osobę poszukującą pracy („Okres jednego roku”).  Po upływie odpowiedniego Okresu jednego roku nagrania filmowe i transkrypty zostaną trwale usunięte, a użytkownik nie będzie już mieć możliwości uzyskania do nich dostępu i przeglądania ich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nagrania filmowe z Ewaluacji wirtualnych zawierają poufne i osobiste informacje i potwierdza, że osoby, którym zostanie udostępniony link do nagrań z Ewaluacji wirtualnych są uprawnione do oglądania tych nagrań. Termin Treści użytkownika, zdefiniowany w niniejszych Warunkach korzystania z usług, obejmuje treść pytań do rozmów kwalifikacyjnych, a także treść nagrań filmowych z Ewaluacji wirtualnych i transkryptów oraz wszelkie inne informacje przesyłane poprzez Ewaluacje wirtualne przez użytkownika lub Osobę poszukującą pracy.

8. Strony pracodawców, Rozszerzone profile, Employer Branding Hub

W przypadkach, kiedy użytkownik dodaje Ofertę pracy bezpośrednio w Indeed, firma Indeed i/lub Glassdoor może automatycznie wygenerować na jego potrzeby Stronę pracodawcy i/lub Stronę profilową Glassdoor. Użytkownik rozumie, że Indeed może wyświetlać publicznie dostępne informacje o jego firmie na Stronie pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik upoważnia Indeed do potwierdzenia w jego imieniu takiej Strony pracodawcy, która zostanie oznaczona jako „Potwierdzony profil” (lub podobnie) i będzie umożliwiać użytkownikowi edycję i dodawanie informacji do Strony pracodawcy. Strony pracodawców umożliwiają dodawanie Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej) przez osoby niemające powiązań z firmą wskazaną na Stronie pracodawcy. Dodatkowo Indeed może uwzględnić na Stronie pracodawcy wszystkie Oferty pracy dodane w Witrynie, w tym oferty zamieszczone bezpośrednio w Indeed, a także te indeksowane przez Indeed z innych źródeł. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści edytowane lub zamieszczane przez niego na Stronie pracodawcy, utworzone przez użytkownika lub na jego potrzeby, w tym dostarczane przez niego zdjęcia lub filmy, a także zawartość zewnętrznych witryn internetowych dostępnych z poziomu treści zamieszczanych przez użytkownika na Stronie pracodawcy.

Indeed może oferować Strony pracodawców Indeed Premium („Strony pracodawców Premium”) i Rozszerzony profil Glassdoor („Rozszerzony profil”) (łącznie „Employer Branding Hub”), co obejmuje funkcje dostępne tylko w ramach subskrypcji i może podlegać naliczaniu opłat wskazanych w zamówieniu reklamy („ZR”). Zamówienie reklamy stanowi odrębną umowę pomiędzy użytkownikiem a Indeed, obejmującą niniejsze Warunki. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia funkcji Stron pracodawców Premium lub Employer Branding Hub w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Funkcje Employer Branding Hub mogą obejmować dane analityczne, spostrzeżenia lub inne dane, których dokładności Indeed nie gwarantuje, i to użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy są one odpowiednie do planowanego zastosowania lub celu. Korzystanie z Rozszerzonego profilu, analityki oraz analiz opinii dostarczanych przez Glassdoor podlega Warunkom korzystania z usług firmy Glassdoor, z wyjątkiem zakresu, w jakim są one sprzeczne z niniejszymi Warunkami korzystania z usług dla Pracodawców, w którym to przypadku znaczenie decydujące mają niniejsze Warunki korzystania z usług dla Pracodawców. Indeed jest odsprzedawcą produktów i usług firmy Glassdoor i zajmuje się przetwarzaniem wszystkich faktur i płatności za takie produkty i usługi zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed.

Indeed i Glassdoor hostują Treści użytkownika przekazywane przez użytkowników. Do Treści użytkownika należy wynagrodzenie, opinie o pracodawcach, opinie o rozmowach kwalifikacyjnych, zdjęcia firmy, odpowiedzi na pytania na Stronach pracodawców lub w Employer Branding Hub oraz inne materiały i treści dostarczane przez użytkowników firmie Indeed i Glassdoor. Treści użytkownika są moderowane z zastosowaniem tego samego standardu weryfikacji dla wszystkich pracodawców, bez preferencyjnego traktowania naszych klientów. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zastosowanie zasad moderowania Treści użytkownika oraz nasze decyzje o usunięciu lub nieusunięciu Treści użytkownika podlegają wyłącznie naszemu własnemu uznaniu i nie mogą zostać uznane za naruszenie niniejszej Umowy. 

Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania ze Stron pracodawców Premium, Rozszerzonego profilu lub Employer Branding Hub poprzez powiadomienie o tym Indeed. Taka rezygnacja zazwyczaj staje się skuteczna na początku następnego miesiąca kalendarzowego. W razie uiszczenia przedpłaty za roczną subskrypcję, rezygnacja staje się skuteczna natychmiast i Indeed zapewni proporcjonalny zwrot wynikający z niewykorzystanego okresu subskrypcji, który może obejmować wszelkie stosowne rabaty. Jeśli nie wskazano inaczej w Zamówieniu reklamy użytkownika, roczne subskrypcje nie odnawiają się automatycznie, dlatego muszą być odnawiane co roku za pośrednictwem Zamówienia reklamy. W przypadku zakupu rocznej, automatycznie odnawiającej się subskrypcji Employer Branding Hub, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji ze subskrypcji oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Aby zrezygnować z automatycznego odnawiania subskrypcji Employer Branding Hub bez ponoszenia opłat, należy wysłać e-mail do swojego przedstawiciela handlowego oraz na adres renewals@glassdoor.com nie później niż 30 dni przed datą odnowienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków.

Indeed może oferować niektórym Pracodawcom możliwość uzyskania większej lub lepszej widoczności w Witrynie („Wyróżniony pracodawca”). Status Wyróżnionego pracodawcy jest nadawany wedle własnego uznania firmy Indeed. Możliwość otrzymania statusu Wyróżnionego pracodawcy jest funkcją liczby Reklam i kwoty wydanej w Indeed. Program Wyróżniony pracodawca może ulec zmianie lub zostać zlikwidowany przez firmę Indeed w dowolnym momencie wedle jej własnego uznania i bez uprzedzenia.

9. Indeed Academy

Jeśli użytkownik lub jakakolwiek osoba w firmie użytkownika jest członkiem Indeed Academy, korzystanie przez niego z logotypów Absolwenta jest ograniczone wyłącznie do indywidualnego użytku użytkownika i wyłącznie do celu wskazania swojego statusu Absolwenta. Nie zezwala się na korzystanie z logotypu Absolwenta w celu reprezentowania organizacji ani do celów handlowych. Ponadto użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie składać żadnych oświadczeń o prowadzeniu rekrutacji w imieniu firmy Indeed, pracy na rzecz firmy Indeed ani o żadnej formie wspólnego zatrudnienia lub relacji zleceniobiorcy z firmą Indeed. Dodatkowo żadna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowana jako wskazująca na istnienie spółki typu joint venture, spółki partnerskiej, relacji zleceniodawca-zleceniobiorca lub relacji pracodawca-pracownik pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed oraz żadna ze stron nie ma prawa ani upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony w jakikolwiek sposób, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli użytkownik złoży oświadczenie o treści sprzecznej z powyższym, Indeed może usunąć użytkownika z Akademii Indeed wedle własnego uznania.

10. Narzędzia do zarządzania HR

Indeed może udostępnić pracodawcom i ich pracownikom programy do zarządzania zasobami ludzkimi („Narzędzia do zarządzania HR”). Jeśli użytkownik jest pracownikiem korzystającym z dowolnych Narzędzi do zarządzania HR, akceptuje fakt, że takie korzystanie podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Przyjmuje też do wiadomości, że Indeed jedynie udostępnia Narzędzia do zarządzania HR do wykorzystania przez użytkownika i jego pracodawcę oraz że nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie. Indeed nie udziela porad prawnych i nie może zagwarantować, że pracodawca użytkownika skonfiguruje dowolne Narzędzie do zarządzania HR lub że będzie go używał w sposób zgodny z prawem. Pełna odpowiedzialność za zachowanie zgodności z prawem spoczywa na pracodawcy użytkownika. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące legalności lub stosowności dowolnej konfiguracji Narzędzia do zarządzania HR użytkownik musi zgłaszać bezpośrednio do swojego pracodawcy.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i każdy Spór wynikający bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób związany z Witryną będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa Federacyjnej Republiki Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; przepisom prawa Republiki Indii, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; przepisom prawa stanu Teksas, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; przepisom prawa Republiki Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; przepisom prawa Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; przepisom prawa Anglii i Walii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; przepisom prawa Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; przepisom prawa Włoch, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; przepisom prawa prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; przepisom prawa Niemiec, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Niemczech lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, pozwy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na osobiste poddanie się wyłącznej właściwości sądów znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; Düsseldorfie w Niemczech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Niemczech; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik zrzeka się swojego prawa do wszczęcia postępowania przedsądowego dotyczącego ujawnienia przez Indeed danych identyfikacyjnych użytkownika. Jeśli użytkownik zamierza zgłosić ujawnienie danych użytkownika przez Indeed Inc., użytkownik zobowiązuje się zrobić poprzez złożenie federalnego wniosku obowiązującego w stanie Teksas zaadresowanego i odpowiednio doręczonego do naszego zarejestrowanego przedstawiciela w stanie Teksas, na adres Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Ponadto użytkownik zobowiązuje się poddać jurysdykcji właściwych sądów stanowych lub federalnych stanu Teksas w trakcie postępowania dotyczącego takiego ujawnienia.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku ze sporem, powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

12. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i tych usług użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 11. powyżej.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub zobowiązań (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej („Fair Credit Reporting Act”), wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności (w tym wszelkich roszczeń i przepisów naruszonych przez Indeed jako agenta użytkownika); (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw majątkowych lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; (g) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących działań: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy lub (h) działań zewnętrznych usługodawców zaangażowanych przez użytkownika w celu wsparcia go w czynnościach związanych z korzystaniem przez niego z produktów i usług Indeed, takich jak m.in.: ułatwienia działań z zakresu pozyskiwania kandydatów lub śledzenia współczynników konwersji z osób poszukujących pracy na kandydatów, albo powiązanych z powyższymi zdarzeniami. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Witryny bądź produktu, programu lub usługi Indeed.

14. Narzędzia kampanii rozszerzonej

Firma Indeed może oferować usługi takie jak Indeed Central lub Indeed Groups („Narzędzia kampanii rozszerzonej”) w celu ułatwienia koordynacji Ofert pracy w rozproszonych geograficznie firmach, takich jak franczyzy lub duże spółki z wieloma lokalizacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Narzędzi kampanii rozszerzonej obejmuje, stosownie do okoliczności, udostępnianie franczyzodawcy informacji o koncie franczyzobiorcy lub udostępnianie centrali firmy informacji o koncie lokalnego biura. Informacje te mogą obejmować takie elementy, jak liczba lokalizacji lub kont firmy, informacje o Ofertach pracy (treść, kliknięcia, wyświetlenia itp.), dane kontaktowe i poziom ponoszonych kosztów. Franczyzodawca lub centrala firmy mogą poprosić Indeed o kontakt odpowiednio z franczyzobiorcami lub lokalnymi biurami, podając firmie Indeed informacje kontaktowe, oraz mogą dostarczać Indeed treść Ofert pracy do użytku w związku z Narzędziami kampanii rozszerzonej. Korzystając z Narzędzi kampanii rozszerzonej, użytkownik zgadza się na udostępnienie tych informacji oraz oświadcza i zapewnia, że i) wszystkie informacje, które użytkownik przekazuje firmie Indeed, są poprawne oraz ii) użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa i upoważnienia do przekazania takich informacji firmie Indeed i umożliwienia jej udostępniania ich w ramach Narzędzi kampanii rozszerzonej. Użytkownik może zwrócić się do Indeed z prośbą o udzielenie innym użytkownikom dostępu do jego konta Narzędzi kampanii rozszerzonej i przyznanie kontroli nad nim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po otrzymaniu takich próśb firma Indeed będzie kontaktować się z użytkownikami na podstawie informacji podanych przez użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail i stanowisko) oraz że Indeed nie odpowiada za weryfikację użytkowników przed spełnieniem takich próśb.

15. Import kandydatów

Indeed może zaoferować platformę, która pozwala użytkownikowi lub podmiotowi występującemu w jego imieniu lub z jego upoważnienia (np. usłudze zarządzania rekrutacją), przesyłać firmie Indeed informacje na temat kandydatów oraz kontaktować się z tymi osobami i polecać firmie Indeed kontaktowanie się z tymi osobami w jego imieniu (zwaną dalej „Importem kandydatów”). W zakresie, w jakim informacje dostarczone lub udostępnione w inny sposób przez użytkownika firmie Indeed za pośrednictwem naszej usługi Import kandydatów obejmują Dane osobowe klienta (jak zdefiniowano poniżej), użytkownik zleca firmie Indeed przetwarzanie takich informacji w jego imieniu zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującymi Załącznikami dotyczącymi przetwarzania danych. Pojęcia “Dane osobowe klienta” i “Indeed” użyte w niniejszym punkcie mają znaczenie przypisane im w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych w niniejszej Umowie. Korzystając z usługi Import kandydatów, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie informacji o interakcjach (w tym Wirtualnych rozmowach kwalifikacyjnych, które są aktualnie zaplanowane lub zostały wcześniej przeprowadzone) między użytkownikiem lub firmą Indeed a kandydatami w ramach ich kont Indeed, oraz oświadcza i zapewnia, że on sam oraz podmiot zewnętrzny, który upoważnił do przesyłania Danych osobowych klienta na platformę, uzyskali od kandydatów wszystkie niezbędne uprawnienia i zgody oraz przekazali im wszystkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych lub innymi odpowiednimi przepisami, które wymagają od użytkownika dostarczenia lub udostępnienia w inny sposób firmie Indeed Danych osobowych klienta za pomocą usługi Import kandydatów, oraz, nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, (a) osoba, której Dane osobowe użytkownik dostarczył lub udostępnił w inny sposób firmie Indeed za pomocą usługi Import kandydatów nie skorzystała z uprawnienia ani nie zażądała od użytkownika uniemożliwienia lub ograniczenia w inny sposób możliwości udostępniania jej Danych osobowych firmie Indeed w celu przetwarzania w związku z niniejszą Umową, oraz (b) wszyscy kandydaci udzielili zgody na udostępnienie ich danych firmie Indeed (zgodnie z Warunkami i Polityką prywatności firmy Indeed) oraz na skontaktowanie się z nimi przez firmę Indeed pocztą elektroniczną w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym poproszenie ich o utworzenie konta w Indeed. Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Indeed i zwolnić ją z odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego postanowienia.  Użytkownik akceptuje także fakt, że firma Indeed odpowiada za takie Dane osobowe klienta, zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych (DPA), dopiero po ich otrzymaniu, a użytkownik jest odpowiedzialny za takie Dane osobowe klienta do czasu ich otrzymania przez Indeed i później w związku z używaniem Danych osobowych klienta przez użytkownika.

C. Warunki korzystania z usług dla Partnerów

Niniejsze Warunki Programu „Indeed Publisher Program” („Warunki PIPP”) mają zastosowanie do Partnera, który uzyskuje dostęp do Programu „Indeed Publisher Program”, uczestniczy w nim lub z niego korzysta, który uzyskuje dostęp do API utworzonego lub utrzymywanego przez firmę Indeed w związku z publikowaniem ofert pracy lub z niego korzysta (takiego jak API Partnera Indeed lub API wyszukiwania ofert pracy przez Partnera) bądź w inny sposób wyraża akceptację niniejszych Warunków PIPP, jak określają zasady uczestnictwa użytkownika w Programie. Wszelkie odniesienia do „Indeed” oznaczają firmę Indeed, Inc. Na potrzeby niniejszej lit. C Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed, „użytkownik” lub „Partner” oznacza podmiot określony w formularzu zgłoszeniowym, aplikacji lub kwestionariuszu złożonym przez taki podmiot lub przez podmioty powiązane i/lub dowolną agencję lub sieć działające w jego/ich imieniu, które również będą zobowiązane do przestrzegania niniejszych Warunków PIPP.

1. Program „Indeed Publisher Program”

„Indeed Publisher Program” dostępny jest w ograniczonym zakresie, w ograniczonych ilościach, w niektórych lokalizacjach i przez ograniczony czas. Indeed decyduje wedle własnego uznania o przyjęciu określonego kandydata lub określonej witryny do udziału w Programie Publisher Program lub jego dowolnej części. Partnerzy nie kwalifikują się do udziału, jeśli ich serwisy internetowe nie są zgodne z warunkami Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed („Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane”). Aby uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” jako Partner, uczestnik musi być pełnoletni. Kandydaci oświadczają i zapewniają, że wszelkie informacje przekazane firmie Indeed są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne.

Partner przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Witryny lub uczestnicząc w Programie „Indeed Publisher Program”, może on mieć kontakt z treściami (w tym Treściami użytkownika zdefiniowanymi poniżej), które uzna za szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, w tym między innymi z wulgarnym językiem lub potencjalnie obraźliwymi materiałami, oraz przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści.

2. Obowiązki Partnera

Wszelkie wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click), płatności za aplikację (pay-per-apply) lub płatności za rozpoczętą aplikację (pay-per-started-apply) i wszelkie logotypy Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego (łącznie „Elementy programu”) mogą pojawiać się wyłącznie pod adresami URL, które zostały poddane weryfikacji i zakwalifikowane do udziału przez firmę Indeed („Zaakceptowane adresy URL”). Partner powiadomi firmę Indeed o wszelkich zmianach dotyczących rodzaju treści dostępnych pod każdym z takich zaakceptowanych adresów URL. Partner wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia odpowiedniej dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.

Partner oznaczy każdy wyświetlony Element programu wyrażeniem „Indeed — oferty pracy”, gdzie słowa „Oferty pracy” będą miały formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny internetowej firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed, a słowo „Indeed” będzie obrazem logo Indeed i także będzie miało formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed. Dla wygody użytkownika obraz logo Indeed udostępniamy online. 

Partner zgadza się przestrzegać wszystkich warunkówhttps://www.indeed.com/legal?co=US#aaup oraz Warunków dotyczących Interfejsu API firmy Indeed. Partner może korzystać z Witryny Indeed i jej treści wyłącznie zgodnie z warunkami programu „Publisher Program”. Partner będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy, w tym Zasad dotyczących Witryny. Partner potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Indeed nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakiekolwiek naruszenia zobowiązań Partnera wynikających z niniejszych Warunków PIPP oraz wszelkie skutki (w tym straty lub szkody, które mogły zostać poniesione przez firmę Indeed) takiego naruszenia.

Ponieważ Indeed chce zapobiec podążaniu przez roboty za poszczególnymi łączami dodawanymi przez Partnera, wszystkie hiperłącza do witryny Indeed powinny zawierać atrybut rel=”nofollow”. Dotyczy to łączy umieszczanych w tekście, łączy generowanych przez interfejs API firmy Indeed oraz innych mechanizmów tworzenia i stosowania łączy.

Partner niniejszym udziela firmie Indeed zezwolenia na odwoływanie się do Partnera i jego witryn internetowych w materiałach marketingowych firmy Indeed, gdziekolwiek takie materiały się pojawiają.

3. Płatności na rzecz Partnera

PARTNER PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE NIE OTRZYMA ON ŻADNEGO WYNAGRODZENIA PIENIĘŻNEGO, W TYM PŁATNOŚCI PROWIZYJNYCH, Z TYTUŁU UZYSKIWANIA DOSTĘPU, UCZESTNICTWA LUB WYKORZYSTYWANIA PROGRAMU „INDEED PUBLISHER PROGRAM”.

Partner wyraża zgodę na to, że nie otrzyma wynagrodzenia za żadne uzyskane kliknięcia ani transakcje generowane przez niego lub dowolną osobę działającą w jego imieniu. Ponadto firma Indeed nie będzie zobowiązana do regulowania opłat z tytułu wszelkich sztucznych i/lub fałszywych wyświetleń i/lub kliknięć określonych przez firmę Indeed lub jeśli Partner dopuści się naruszenia niniejszych Warunków PIPP. Panelu pracodawcy ani innego widoku liczby kliknięć nie uznaje się za wiążące umownie dla firmy Indeed.

4. Rozwiązanie Umowy

Indeed może zawiesić lub zakończyć “Indeed Publisher Program” według własnego uznania, w dowolnym czasie, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez powiadomienia, oraz z dowolnej przyczyny albo bez żadnego powodu. Każda strona może wypowiedzieć niniejsze Warunki PIPP oraz zakończyć udział w Programie „Indeed Publisher Program” w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli użytkownik chce wycofać zgodę na niniejsze Warunki PIPP, może to zrobić wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres support-małpa-indeed-kropka-com lub inny adres e-mail podany przez Indeed. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące poufności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Z chwilą zakończenia udziału Partnera w Programie „Indeed Publisher Program” z dowolnej przyczyny i przez dowolną ze stron, wygasa jego prawo dostępu do API, a Partner będzie zobowiązany niezwłocznie usunąć wszystkie kody wstawienia i inne Elementy programu ze wszystkich stron w swoich witrynach internetowych.

5. Poufność

Partner nie ujawni Informacji poufnych firmy Indeed bez jej uprzedniej pisemnej zgody. „Informacje poufne firmy Indeed” obejmują bez ograniczeń: (a) całe oprogramowanie, technologie, programowanie, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumentację firmy Indeed związane z Programem „Indeed Publisher Program”; (b) współczynniki klikalności CTR lub inne statystyki wydajności związane z Programem „Indeed Publisher Program” i przekazane Partnerowi przez firmę Indeed; oraz (c) wszelkie inne informacje oznaczone na piśmie przez Indeed jako „Poufne” lub opatrzone równoważnym oznaczeniem.

6. Przejęcie odpowiedzialności

Partner zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z korzystania przez Partnera z Programu, Własności Partnera, Witryny lub Usług Partnera bądź z naruszenia niniejszych Warunków PIPP.

7. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki PIPP i wszelkie spory wynikające z nich bezpośrednio lub pośrednio, lub dotyczące w jakikolwiek sposób Witryny („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszych Warunków PIPP oraz niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach prawa. Wszelkie czynności, powództwa lub postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas, USA. Strony niniejszym wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas, USA.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

8. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z Witryny lub Elementów Programu oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, Partner przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” Partner zobowiązuje się nie wnosić pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączać do postępowania jako członek grupy ani w żaden sposób nie uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez Partnera z Witryny lub Programu „Indeed Publisher Program”. Ponadto korzystanie z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” przez użytkownika będącego Partnerem nie podlega opłatom, a Partner przyjmuje do wiadomości, że częścią „ceny” za korzystanie z niniejszej Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” jest akceptacja przez niego niniejszych warunków korzystania z usług, w tym zrzeczenie się praw do powództwa grupowego. Jeśli Partner nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, nie powinien kontynuować korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” ani Elementów Programu. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw Partnera do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie do spraw drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem wymagań w zakresie właściwej jurysdykcji wskazanych w art. 7 powyżej.

D. Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników

Poniższe warunki dotyczą wszystkich osób, które odwiedzają lub użytkują dowolną część Witryny lub próbują ją użytkować, lub w inny sposób akceptują niniejszą Umowę.

Używając lub uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się na to, że Indeed może prowadzić działania opisane w niniejszej Umowie i przyjmuje do wiadomości, że bez tych działań Witryna może nie funkcjonować prawidłowo. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie dodawać żadnych komercyjnych komunikatów w Witrynie. Korzystanie z Witryny do celów komunikacji komercyjnej stanowi naruszenie niniejszej Umowy. W razie braku akceptacji dowolnej części niniejszej Umowy lub braku zgody na opisane w niej działania nie należy korzystać z Witryny. Użytkownik potwierdza przeczytanie i przyjęcie do wiadomości Zasad dot. plików cookie i Polityki prywatności Indeed. Informacje na temat przestrzegania przez firmę Indeed przepisów Aktu o usługach cyfrowych można znaleźć w lit. E — „Akt o usługach cyfrowych („DSA”)”.

1. Podczas korzystania z Witryny

Wraz z korzystaniem z Witryny Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed gromadzi, zapisuje, przetwarza, analizuje i przechowuje wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w Witrynie oraz wszelkie interakcje i komunikację użytkownika z Witryną, w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Dotyczy to odwiedzanych obszarów Witryny (w tym adresów URL), oglądanych treści, wprowadzanych informacji, klikania, przewijania, wskazywania kursorem, aktywowania myszą lub innych sposobów interakcji lub komunikacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również godzin i czasu trwania poszczególnych działań. Przykładowo, gdy użytkownik wyszukuje Oferty pracy w Witrynie Indeed, wysyła wiadomość e-mail na alias e-mail w Witrynie Indeed, wysyła wiadomość do innego użytkownika Indeed, czatuje z przedstawicielem pomocy lub botem, rozmawia z personelem Indeed, wysyła aplikację w Witrynie Indeed, uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej w Witrynie Indeed lub w inny sposób kontaktuje się z nami lub innymi osobami za pośrednictwem Witryny, Indeed gromadzi, rejestruje, przetwarza, analizuje i przechowuje działania, interakcje i komunikację użytkownika. Indeed gromadzi te dane od wszystkich użytkowników odwiedzających Witrynę, także w prywatnym trybie przeglądania, „trybie incognito” lub innym podobnym trybie. Indeed korzysta z usług dostawców jako rozwinięcia Witryny w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania tych danych. Użytkownik upoważnia firmę Indeed do korzystania z tych danych, Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej i obejmujących elementy takie jak CV) oraz Treści algorytmicznych (zdefiniowanych poniżej) w celu opracowywania, szkolenia, budowania i wykorzystywania modeli statystycznych, w tym modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a użytkownikowi nie będzie się należało wynagrodzenie w związku z korzystaniem przez Indeed z praw przyznanych na mocy niniejszego artykułu.

Korzystając z Witryny, użytkownik prosi Indeed o przesłanie danych, tekstu i obrazów, które mogą być przechowywane tymczasowo lub na stałe w urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć te dane, usuwając pliki cookie stron trzecich ze swojej przeglądarki i urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania technologią śledzenia można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Użytkownik upoważnia firmę Indeed do wykonania wszelkich połączeń za pomocą przewodów, linii, kabli lub przyrządów, w tym systemów komunikacyjnych wykonywanych okresowo w związku z Witryną. Ponadto użytkownik upoważnia Indeed do korzystania z procesów, które rejestrują lub dekodują informacje dotyczące wybierania numerów, routingu, adresowania i sygnalizacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest to niezbędne do prawidłowego działania Witryny.

Okazjonalnie Indeed testuje udoskonalenia i aktualizacje Witryny i usług, które mogą wpłynąć na różne aspekty Witryny, np. system dostarczania reklam, odbiorców, skuteczność reklam, dodawanie reklam, profile, CV, wyszukiwanie CV, wyszukiwanie ofert pracy, rekomendacje, powiadomienia lub formatowanie. Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Indeed takich testów bez powiadamiania użytkownika. Usługi Indeed i ich dostępność mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dlatego należy odwiedzić Witrynę w swojej lokalizacji, aby sprawdzić, które usługi są dostępne.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryny. Te oferty są przekazywane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji oraz opierają się na informacjach przekazanych przez innych użytkowników, a użytkownik wykorzystuje je na własne ryzyko. Indeed nie ponosi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie informacji zdobytych za pośrednictwem Witryny.

2. Treści użytkownika

Niektóre części Witryny lub naszych interfejsów API umożliwiają użytkownikom publikowanie treści lub danych, takich jak Oferty pracy, CV, opinie, informacje, teksty, zdjęcia, materiały dźwiękowe i filmowe, wiadomości oraz inne materiały. Ta funkcjonalność pomaga użytkownikom w znajdowaniu informacji i komunikowaniu się na temat potencjalnych ofert pracy, szkół lub uczelni, dyplomów lub certyfikatów, jak również pracodawców i kandydatów. Wszystkie dane przesyłane, publikowane, wyświetlane lub udostępniane przez użytkownika lub osobę trzecią w Witrynie, za jej pośrednictwem lub w inny sposób przekazywane Indeed są określane jako „Treści użytkownika”. Do Treści użytkownika zalicza się Oferty pracy, CV, opinie o pracodawcach, opinie o szkołach lub uczelniach, opinie o dyplomach, certyfikatach lub uprawnieniach oraz wiadomości wysyłane za pośrednictwem Witryny.

Indeed nie odpowiada za Treści użytkownika, które mogą być niedokładne, niepełne, mylące lub wprowadzające w błąd. Indeed nie ma wiedzy o tym, czy Treści użytkownika są prawdziwe. Wszelkie opinie, fakty, porady, informacje lub oświadczenia zawarte w Treściach użytkownika stanowią wyłączną odpowiedzialność ich autora, który może używać anonimowych identyfikatorów. Użytkownik może natknąć się na treści, które uzna za krzywdzące, obraźliwe, zagrażające, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Treści użytkownika mogą nie być wiarygodne ani nadawać się do wykorzystania w postępowaniu prawnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie, monitorowanie lub usuwanie Treści użytkownika i nie ma żadnych obowiązków w tym zakresie. Ponadto Indeed nie ponosi odpowiedzialności za poprawność Treści użytkownika przetłumaczonych w naszej witrynie przez interfejs Google Translate API (Tłumacz Google) i nie ma żadnych obowiązków w tym zakresie.

Moderowanie treści: Treści użytkownika powinny być zgodne z Zasadami dotyczącymi Witryny (poniżej), zasadami firmy Indeed oraz Warunkami korzystania z usług firmy Indeed. Wspomniane zasady i warunki obejmują między innymi następujące kwestie: Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem, oszukańcze, dyskryminujące, zagrażające, obraźliwe, obelżywe, obsceniczne lub budzące zastrzeżenia z innych względów, nieistotne ani niekonstruktywne. Treści użytkownika nie mogą zawierać oszczerstw na tle seksualnym, etnicznym lub rasowym ani innych oszczerstw o charakterze dyskryminującym. Treści użytkownika nie mogą zawierać informacji zastrzeżonych, tajemnic handlowych, własności intelektualnej innej osoby ani informacji poufnych. Treści użytkownika nie mogą zawierać spamu, reklam, ofert, „łańcuszków”, piramid finansowych, możliwości inwestycyjnych lub innych informacji handlowych poza Ofertami pracy, których dotyczy niniejsza Umowa. Treści użytkownika nie mogą być szkodliwe dla nikogo, zwłaszcza dla osób nieletnich.

Aby spełnić wymogi związane z widocznością w witrynie, oferta pracy powinna być aktualna (tzn. nie powinna dotyczyć szkoleń, stanowisk, na które nabór nie jest już prowadzony itp.), zawierać szczegółowy i dokładny opis roli oraz być wolna od wylgarnych lub niedozwolonych treści, a także powinna spełniać inne kryteria przedstawione tutaj

Użytkownik nie może zamieszczać urzędowych danych identyfikacyjnych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, państwowy numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia, numer prawa jazdy, numer imigracyjny lub inny podobny numer, kod lub identyfikator. Umieszczenie takich informacji w Internecie może prowadzić do kradzieży tożsamości, za którą firma Indeed nie może ponosić odpowiedzialności.

Przesyłając Opinie o pracodawcach lub w inny sposób przekazując informacje, oceny lub odpowiedzi na pytania dotyczące byłego lub obecnego pracodawcy użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na to, aby takie Treści użytkownika mogły być publicznie udostępniane na platformie Indeed lub za jej pośrednictwem oraz w Witrynie, i mogą one obejmować tytuł i lokalizację stanowiska, to, czy użytkownik jest obecnym czy byłym pracownikiem, oraz datę podania Treści użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich Treści użytkownika, w tym wszelkich treści przekazanych przez użytkownika, które mogą identyfikować go osobiście. Jeśli użytkownik nie chce, aby dotyczące go Treści użytkownika były publicznie widoczne poprzez Indeed lub go identyfikowały, nie powinien przekazywać takich Treści użytkownika.

Indeed może monitorować i sprawdzać Treści użytkownika, a także używać ich w celu zapobiegania potencjalnym nielegalnym lub zabronionym działaniom lub działaniom, które są szkodliwe dla innych użytkowników. W niektórych przypadkach, w razie ustalenia, że Treści użytkownika lub jego działania naruszyły Warunki lub inne zasady Indeed albo szkodzą innym użytkownikom, Indeed może nałożyć ograniczenia na inne konta, które według Indeed są powiązane z danym użytkownikiem. Jeśli użytkownik uzna dowolne Treści użytkownika za naruszające postanowienia niniejszej Umowy lub nasze zasady, powinien niezwłocznie skontaktować się z Indeed. Metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych wyników. Indeed nie ma obowiązku monitorować konkretnych użytkowników lub Treści użytkownika i nie gwarantuje, że jakiekolwiek konkretne Treści użytkownika zostaną usunięte.

Indeed zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkich Treści użytkownika i innych istotnych informacji oraz okoliczności osobom trzecim w związku z obsługą Witryny, w celu ochrony firmy Indeed, jej podmiotów powiązanych, partnerów i osób odwiedzających oraz spełnienia wymogów prawnych lub żądań instytucji państwowych. Oznacza to na przykład, że Indeed może uznać wezwania sądowe, nakazy przeszukania, żądania organów ścigania lub sądów, nakazujące ujawnienie Treści użytkownika. Tożsamość użytkownika może zostać ujawniona w drodze takich prawnych żądań, nawet jeśli użytkownik zamieszcza treści w sposób poufny lub anonimowo.

Jako platforma świadcząca interaktywne usługi komputerowe Indeed nie ma obowiązku przechowywać ani usuwać konkretnych Treści użytkownika i może wykluczyć lub usunąć dowolne Treści użytkownika z dowolnej części Witryny lub usług z dowolnego powodu lub bez przyczyny. Indeed nie ma obowiązku umieszczać żadnych Treści użytkownika w żadnej części Witryny (na przykład, Ofert pracy w wynikach wyszukiwania). Decyzja, czy jakiekolwiek Treści użytkownika naruszają zasady Indeed, czy opublikować lub wycofać się z publikacji jakichkolwiek Treści użytkownika oraz czy wykluczyć materiał, który dowolna strona zamierza opublikować w Indeed, zawsze należy wyłącznie do firmy Indeed. Użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma obowiązku wobec użytkownika ani osób trzecich w związku ze swoimi decyzjami redakcyjnymi.

Artykuł 230 amerykańskiej Ustawy o normach przyzwoitości w komunikacji („U.S. Communications Decency Act”) stanowi:
(1) Traktowanie wydawcy lub osoby przekazującej
Dostawcy usług lub użytkownika interaktywnej usługi komputerowej nie traktuje się jak wydawcy lub podmiotu przekazującego informacje dostarczane przez innego dostawcę treści.
(2) Odpowiedzialność cywilna
Dostawca usług lub użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
(A) działań podejmowanych dobrowolnie w dobrej wierze w celu ograniczenia dostępności lub dostępu do materiałów, które w opinii dostawcy lub użytkownika są obsceniczne, niemoralne, lubieżne, nieprzyzwoite, nadmiernie brutalne, napastliwe lub które z innych względów budzą zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy takie materiały podlegają ochronie konstytucyjnej; lub
(B) działań podejmowanych w celu aktywowania lub udostępnienia dostawcom treści informacyjnych lub innym podmiotom środków technicznych na potrzeby ograniczenia dostępu do materiałów opisanych w ustępie (1).

3. Licencja na Treści użytkownika i Opinie

Przekazując Treści użytkownika, użytkownik udziela Indeed licencji na ich wykorzystanie. W szczególności użytkownik udziela firmie Indeed niewyłącznych, obowiązujących na całym świecie, bezterminowych (podlegających odwołaniu wyłącznie w sposób opisany poniżej), w pełni opłaconych, nieodpłatnych, zbywalnych, podlegających sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) praw oraz licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, zmianę formatowania, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie i sporządzanie utworów pochodnych na podstawie wszelkich Treści użytkownika publikowanych lub wysyłanych przez użytkownika oraz wykorzystywanie ich w inny sposób w celu publikowania materiałów w witrynie internetowej Indeed, w witrynach internetowych partnerów firmy Indeed lub w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, utrzymania lub udoskonalania witryny internetowej Indeed (w tym bez ograniczeń do celów szkolenia modelu rekomendującego treść innym użytkownikom) i promowania Indeed oraz takich Treści użytkownika bez ograniczeń. Użytkownikowi nie przysługuje żadna forma wynagrodzenia w związku z korzystaniem przez firmę Indeed z praw przysługujących jej z tytułu licencji udzielonej na mocy niniejszego punktu. W zakresie, w jakim na mocy obowiązującego prawa jakiekolwiek wynagrodzenie może przysługiwać w wyniku korzystania przez Indeed z tych praw lub w związku z nimi, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do takiego wynagrodzenia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Indeed zakończy korzystanie z tych praw na mocy licencji w handlowo uzasadnionym okresie po usunięciu Treści użytkownika z witryny Indeed. Indeed zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, publikacji, wyświetlenia lub udostępnienia wszelkich Treści użytkownika według własnego uznania.

Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie jego nazwy bądź imienia i nazwiska, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z (i) wszelkimi takimi Treściami użytkownika, (ii) materiałami marketingowymi Indeed zawierającymi lub wykorzystującymi Treści użytkownika lub (iii) działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (na przykład Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. W zakresie, w jakim Treści użytkownika zawierają jego imię i nazwisko, podobiznę, głos lub wizerunek, użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia praw użytkownika do wizerunku (lub podobnych praw) wynikających pośrednio lub bezpośrednio z jego praw na podstawie licencji udzielonej na mocy niniejszych postanowień.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest właścicielem umieszczanych przez siebie Treści użytkownika lub ma prawo do udzielania niniejszej licencji, (ii) Treści użytkownika i ich wykorzystanie przez Indeed nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw do ochrony prywatności lub wizerunku, praw autorskich, praw umownych, praw własności intelektualnej ani praw innych osób oraz (iii) używanie Treści użytkownika nie skutkuje naruszeniem umowy zawartej przez użytkownika z dowolną osobą trzecią. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszelkich tantiem, opłat, odszkodowań i innych kwot należnych dowolnej osobie z tytułu takich Treści użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed i jej podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z takich Treści użytkownika. Jeśli użytkownik chce zażądać wycofania licencji na Treści użytkownika udzielonej na mocy niniejszej sekcji, powinien przesłać list polecony na adres korespondencyjny wskazany powyżej wraz z kopią swojego paszportu lub dowodu osobistego (do celów weryfikacji tożsamości) i zażądać usunięcia takich Treści użytkownika. List polecony musi zawierać: (a) podpis posiadacza odpowiednich praw do takich Treści użytkownika lub osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza prawa; (b) określenie Treści użytkownika, na które licencja ma zostać wycofana, oraz informacje wystarczające firmie Indeed do znalezienia takich Treści użytkownika w Witrynie i usunięcia ich; (c) imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; (d) oświadczenie, że użytkownik uznaje w dobrej wierze, że jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony przez posiadacza prawa do wycofania licencji na wskazane Treści użytkownika; oraz (e) oświadczenie, że zawarte w żądaniu informacje są prawidłowe i, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że użytkownik jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza praw w zakresie takich Treści użytkownika.

Użytkownik, według własnego uznania, może przekazywać informacje zwrotne lub opinie dotyczące Indeed lub Witryny, takie jak wskazania potencjalnych błędów, udoskonaleń, modyfikacji, napraw usterek lub usprawnień („Opinia”). Indeed może wykorzystać taką Opinię bez dodatkowego wynagrodzenia dla użytkownika oraz ujawniać je dowolnym osobom bez zachowania poufności lub w inny sposób. Jeśli użytkownik przekazuje Opinię, niniejszym udziela Indeed niewyłącznego, obejmującego cały świat, bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) prawa i licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie wszelkich takich Opinii, opracowywanie dzieł pochodnych na ich podstawie i wykorzystywanie ich w inny sposób w dowolnym celu bez ograniczeń. Indeed może ujawniać wszelkie Opinie dowolnej osobie trzeciej w dowolny sposób oraz może udzielać sublicencji na wszelkie Opinie w dowolnej formie dowolnej osobie trzeciej bez ograniczeń. Przyjęcie Opinii nie stanowi zrzeczenia się przez firmę Indeed swoich praw do korzystania z podobnych lub powiązanych pomysłów znanych wcześniej firmie Indeed lub opracowanych przez jej pracowników bądź pozyskanych ze źródeł innych niż użytkownik.

4. Zasady dotyczące Witryny

Korzystając z Witryny i usług, użytkownik akceptuje Zasady dotyczące Witryny i wszelkie inne zasady i polityki umieszczone w Witrynie. Naruszenie naszych zasad stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy i nieuprawnione korzystanie z Witryny.

Nie wolno bezpośrednio ani pośrednio:

 • Uzyskiwać dostępu do Witryny inaczej niż za pośrednictwem interfejsu strony internetowej lub aplikacji publicznie dostarczonej przez Indeed, ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do systemów bez wyraźnego upoważnienia.
 • Przekazywać żadnych fałszywych, nieprawdziwych ani fikcyjnych informacji.
 • Przekazywać żadnych kodów ani danych zaprojektowanych tak, aby uszkadzać, zakłócać, blokować, przechwytywać, przywłaszczać lub negatywnie wpływać na Witrynę lub wszelkie dane, program, system, sprzęt lub komunikację lub które mogą spowodować naruszenie dowolnych obowiązujących przepisów.
 • Uzyskiwać dostępu do danych, zwłaszcza danych osobowych, bez zgody.
 • Obchodzić ograniczeń lub zawieszeń funkcjonalności.
 • Zakłócać korzystanie z Witryny przez innych użytkowników.
 • Zmieniać, dostosowywać, zmieniać format, odsprzedawać, kadrować ani poddawać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych ani innych informacji o prawach własności.

Nie wolno korzystać z Witryny, aby:

 • zaszkodzić jakiejkolwiek osobie lub naruszać prawa innej osoby, w tym prawo do ochrony wizerunku, prywatności lub prawa własności intelektualnej,
 • podawać fałszywe informacje,
 • przekazywać lub przechowywać informacje lub identyfikatory biometryczne,
 • promować działania niezgodne z prawem ani zachęcać do takich działań,
 • promować piramidy finansowe, programy marketingu wielopoziomowego (MLM), oferty pracy z wymogiem uiszczenia płatności przed rozpoczęciem lub wszelkie kwestie, które Indeed uznaje za szkodliwe dla swoich użytkowników,
 • wysyłać niezamawiane wiadomości handlowe ani jakichkolwiek inne wiadomości niezgodne z prawem,
 • udawać lub podszywać się pod inną osobę lub tworzyć fałszywe konta,
 • przesyłać wiadomości do użytkowników, którzy zastrzegli, że nie życzą sobie kontaktu,
 • przesyłać wiadomości tekstowe lub inicjować rozmowy telefoniczne dla celów niezwiązanych z zatrudnieniem lub aplikowaniem na ofertę pracy.
 • sprzedawać dane osobowe.

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszystkich aktywności w Witrynie oraz do nieprzekazywania ani niewysyłania wiadomości lub treści, które mogą być złośliwe, fałszywe, niechciane, stanowią spam lub z dowolnego innego powodu. Obejmuje to wszelkiego rodzaju załączniki, skrypty, makra lub inne formy kodów. Użytkownik akceptuje, że określenie, co stanowi spam zależy wyłącznie od decyzji Indeed. Indeed może wykorzystywać dane gromadzone za pośrednictwem Witryny w celu takiego określenia. Indeed zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikami za pośrednictwem Witryny, w tym do dochodzenia, czy użytkownicy naruszają niniejsze Zasady. Indeed zastrzega sobie prawo do przekazywania wszelkich informacji zebranych w trakcie takich dochodzeń organom ścigania lub innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać lub przywłaszczać sobie Witryny dla własnego zysku. Użytkownikowi nie wolno przeszukiwać, pobierać danych z wyjścia innego programu, pobierać ani wyodrębniać danych z Witryny, odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować lub odsprzedawać żadnej części Witryny, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczalnych przez Indeed uprzednio na piśmie. Użytkownikowi nie wolno używać żadnego automatycznego systemu ani oprogramowania obsługiwanego przez podmiot zewnętrzny lub w inny sposób, w celu naruszenia jakichkolwiek zasad Indeed. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym amerykańskich lub innych przepisów w zakresie kontroli eksportu i reeksportu, praw autorskich i innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że (a) nie przebywa w żadnym kraju oraz nie jest rezydentem ani obywatelem żadnego kraju, który jest objęty embargiem, sankcjami lub innym ograniczeniem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; (b) nie znajduje się na poniższych Listach osób objętych restrykcjami; oraz (c) nie jest objęty zgodnymi z prawem Stanów Zjednoczonych sankcjami nałożonymi przez rząd kraju, w którym użytkownik korzysta z Indeed.

„Lista osób objętych restrykcjami” oznacza: (a) Denied Persons List — lista osób zakazanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (b) Unverified List — lista osób niezweryfikowanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (c) List of Debarred Parties — lista osób wykluczonych prowadzona przez organizację Directorate of Defense Trade Controls; (d) Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List — lista specjalnie oznaczonych obywateli, terrorystów, handlarzy narkotyków, zablokowanych osób i statków; lub (e) Entity List — lista podmiotów prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

5. Uzyskiwanie dostępu do Witryn zewnętrznych

Witryna zawiera łącza internetowe do innych witryn, które należą do podmiotów zewnętrznych lub są przez nie obsługiwane („Witryny zewnętrzne”), na przykład witryn Pracodawców, Systemów śledzenia aplikacji czy witryn promocyjnych. Łącza do Witryn zewnętrznych mogą znajdować się w Treściach użytkownika dostępnych za pośrednictwem Indeed (na przykład w CV lub Ofertach pracy). Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadną Witrynę zewnętrzną, w tym za jej dostępność i zawartość. Łącza do Witryn zewnętrznych mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Wszelkie wątpliwości dotyczące Witryn zewnętrznych należy kierować do odpowiedzialnego za nie podmiotu zewnętrznego.

Indeed nie ma kontroli nad tym, co dzieje się w Witrynach zewnętrznych. Odwiedzając Witrynę zewnętrzną i dokonując transakcji poza Indeed, użytkownik zawiera umowę wyłącznie ze stroną trzecią i na własne ryzyko.Użytkownik przekazuje stronie trzeciej bezpośrednio swoje dane, a prawa użytkownika i obowiązki tych stron są określone w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług tych stron. Indeed zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszystko, co może się wydarzyć, gdy użytkownik korzysta z usług takich stron trzecich lub zawiera z nimi transakcje.  Nie ponosimy też odpowiedzialności za płatności, których taka osoba trzecia może zażądać od użytkownika.

Firma Indeed może udostępnić użytkownikowi łącze w Indeed do usług lub produktów oferowanych i świadczonych przez osobę trzecią („Usługa zewnętrzna”). Na przykład usługa taka może być oferowana w postaci możliwości zawnioskowania o weryfikację swojej osoby przez Osobę poszukującą pracy lub możliwości zawnioskowania o weryfikację Osoby poszukującej pracy przez Pracodawcę. Indeed działa wyłącznie jako pośrednik technologii, umożliwiając dostawcy Usługi zewnętrznej przesłanie użytkownikowi raportu z weryfikacji kandydata. Należy pamiętać (co użytkownik przyjmuje do wiadomości), że Indeed nie może i nie opracowuje, nie przegląda, nie analizuje, nie zmienia, nie ocenia, nie przechowuje ani nie uzyskuje dostępu do raportów z weryfikacji dostarczonych użytkownikowi lub innemu użytkownikowi Indeed przez dostawcę Usługi zewnętrznej polegającej na weryfikacji kandydatów.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takiego zewnętrznego łącza oraz oferowanych tam usług lub produktów, zawiera umowę bezpośrednio z dostawcą Usługi zewnętrznej, a Indeed nie jest stroną w tej umowie. Ponadto użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i chronić firmę Indeed z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z usług lub produktów dostawcy Usługi zewnętrznej dostarczonych użytkownikowi przez dostawcę Usługi zewnętrznej.

Witryna może zawierać informacje dostarczane przez interfejsy API osób trzecich, które podlegają dodatkowym warunkom narzuconym przez te osoby trzecie. Witryna może na przykład zawierać funkcje i treści Map Google, które podlegają aktualnym wersjom: (1) Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth; oraz (2) Polityki prywatności Google. Dane Stron pracodawców z Japonii mogą pochodzić z Toyo Keizai Shinpo Inc.

6. Tworzenie i uzyskiwanie dostępu do konta użytkownika

Niektóre obszary Witryny wymagają od użytkownika rejestracji, podania i weryfikacji adresu e-mail lub utworzenia konta. Użytkownik wyraża zgodę na podanie informacji, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownikowi nie wolno tworzyć wielu kont ani tworzyć kont za pomocą automatycznych narzędzi.

Indeed zaleca włączenie na koncie funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, działa na własne ryzyko. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności i korzystanie z nazwy użytkownika i hasła, których nie należy udostępniać. Każdy, kto posiada nazwę użytkownika i hasło oraz potrafi odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne, może uzyskać dostęp do konta użytkownika. Osoba, która uzyska nieuprawniony dostęp do konta użytkownika, może kontaktować się z innymi użytkownikami lub podejmować działania za pośrednictwem konta użytkownika, natomiast odpowiedzialność Indeed jest w takim przypadku ograniczona.

Jeśli użytkownik zmieni numer telefonu podany dla celów funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego lub weryfikacji, zmiana ta może nie zostać odzwierciedlona w każdym miejscu witryny Indeed.com, jak np. numer telefonu oraz zgody na kontakt przekazywane poprzez Profil Osoby poszukującej pracy. Pracodawca może nadal być w stanie skontaktować się z użytkownikiem pod numerem znajdującym się w Profilu, jeśli użytkownik wyraził zgodę na kontakt na takiej stronie.

Indeed może wysłać użytkownikowi powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa konta, np. informujące, że mógł mieć kontakt z kontem, którego bezpieczeństwo zostało naruszone. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Użytkownik może otrzymać opcję korzystania z Klucza dostępu (w tym ze skanowania twarzy lub odcisku palca) w celu zalogowania się na konto Indeed. Klucze dostępu są przechowywane lokalnie na urządzeniu, a zarządzanie nimi podlega kontroli użytkownika. Indeed nie otrzymuje danych biometrycznych ani innych informacji związanych z Kluczem dostępu użytkownika.  Indeed nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie lub utratę danych Klucza dostępu ani nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania prawne związane z takimi danymi. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z Klucza dostępu, może użyć innego sposobu logowania się na konto Indeed.

7. Dane kontaktowe użytkownika

W ramach świadczenia usług na rzecz użytkownika Indeed może komunikować się z nim za pośrednictwem konta użytkownika w Indeed lub innych środków, takich jak poczta elektroniczna, telefon (w tym telefon komórkowy) lub poczta tradycyjna, w tym za pomocą danych kontaktowych, które użytkownik może podać firmie Indeed lub które Indeed może uzyskać w inny sposób ze źródeł osób trzecich.

Podanie firmie Indeed numeru telefonu stanowi potwierdzenie bycia głównym użytkownikiem i abonentem wprowadzonego numeru telefonu oraz wyraźną zgodę użytkownika na otrzymywanie połączeń i wiadomości pod ten numer telefonu, także jeśli jest to numer telefonu komórkowego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, odpowiadając “STOP” na wiadomość SMS lub kontaktując się z Obsługą klienta firmy Indeed. Z UWAGI NA NIEUSTRUKTURYZOWANY FORMAT KOMUNIKACJI W RAMACH TEJ USŁUGI MOŻEMY NIE BYĆ W STANIE ROZPOZNAĆ INNYCH PRÓB REZYGNACJI. Wpisanie wyrazu STOP w odpowiedzi na powiadomienie SMS Indeed będzie równoznaczne z rezygnacją użytkownika z otrzymywania powiadomień SMS Indeed. Może on jednak nadal otrzymywać wiadomości dotyczące ofert, które zasubskrybował, takich jak Text to Apply czy Wydarzenia rekrutacyjne Indeed. W celu anulowania tych subskrypcji należy odpowiedzieć STOP na wiadomości dotyczące poszczególnych usług. Należy zauważyć, że odpowiadając na powiadomienie SMS poprzez wpisanie wyrazu STOP spowoduje wypisanie użytkownika tylko z otrzymywania wiadomości SMS, jednak nadal może on otrzymywać inne komunikaty od serwisu Indeed.

Użytkownik może także wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, rozwiązując Umowę poprzez zamknięcie swojego konta Indeed. Indeed nie może ponosić odpowiedzialności za strony trzecie, którym użytkownik udostępnił swój numer telefonu.

Aby przestać otrzymywać wiadomości e-mail o treści handlowej lub marketingowej od Indeed lub aby zarządzać swoimi preferencjami w zakresie wiadomości e-mail, użytkownik może zaktualizować ustawienia e-mailowe na swoim koncie Indeed. Użytkownik może też zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o treści handlowej lub marketingowej od Indeed klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zamieszczone w naszych wiadomościach.

W Stanach Zjednoczonych Indeed może udostępniać publicznie dostępne informacje zebrane z różnych źródeł wyszukiwalnych przez osoby trzecie (takie jak Pracodawcy) za pośrednictwem naszego programu Wyszukiwarki Indeed CV lub Inteligentnego Sourcingu. Informacje te udostępniamy w ograniczonym czasie i zakresie, aby pomóc Pracodawcom w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi osobami poszukującymi pracy w zakresie ofert pracy lub możliwości zatrudnienia oferowanych przez Pracodawcę, przy czym takie informacje nie mogą być wykorzystane do innych celów. Użytkownik może usunąć publicznie dostępne informacje z Programu i zrezygnować z subskrypcji potencjalnych możliwości zatrudnienia od Pracodawców, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji przesyłane w naszych wiadomościach. Aby usunąć z naszej Witryny publicznie dostępne informacje dotyczące użytkownika, należy wysłać niniejszy formularz.

8. Płatność

Opłaty zostaną pobrane od użytkownika w sposób wskazany w Witrynie.

Poprzez podanie firmie Indeed danych karty kredytowej, danych konta bankowego lub innych informacji dotyczących metod płatności, użytkownik upoważnia firmę Indeed do pobierania płatności należnych firmie Indeed za zakupione usługi z wykorzystaniem tej metody płatności, na podstawie warunków związanych z usługą Indeed, z której użytkownik korzysta, oraz innych umów z firmą Indeed dotyczących zakupu usług.

Przekazując informacje o koncie bankowym i zgadzając się na realizację polecenia zapłaty przez Indeed, użytkownik upoważnia firmę Indeed do korzystania z systemu rozliczeń ACH w celu obciążenia podanego konta bankowego kwotą należną z tytułu opłat wynikających z korzystania przez użytkownika z usług Indeed i/lub zakupu produktów od Indeed, na podstawie niniejszych warunków, do czasu cofnięcia tego upoważnienia.

Reklamy

Reklamy zakupione przez użytkownika mogą być mierzone na podstawie kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji, wyświetleń, subskrypcji lub opłat za korzystanie z platformy. Opłaty są naliczane są wyłącznie na podstawie pomiarów Indeed (np. liczby kliknięć). Pomiary Indeed (np. liczba kliknięć) są wiążące. Źródłem pomiarów Indeed mogą być dane pochodzące od dostawców zewnętrznych, np. Partnerów.

Subskrypcje

Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji lub planu CV są dostępne w Witrynie w momencie zakupu.W przypadku zakupu planu subskrypcji użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z planu subskrypcji oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co może nastąpić dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Takie obciążenia karty kredytowej lub konta bankowego będą dokonywane zgodnie z metodą płatności wybraną przez użytkownika.

Wstrzymanie subskrypcji nie oznacza rezygnacji. Po anulowaniu jej wstrzymania subskrypcja użytkownika będzie się nadal automatycznie odnawiać. NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU SUBSKRYPCJI. KWOTY ZA PRZYSZŁE PRZEDPŁACONE NIEWYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE MOGĄ SPOWODOWAĆ PROPORCJONALNY ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH. DECYZJA W TYM ZAKRESIE NALEŻY WYŁĄCZNIE DO FIRMY INDEED. Po rezygnacji użytkownik zachowa jednak dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. 

Zasady dotyczące rozliczeń

Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur ani zaległości na koncie. Użytkownik niniejszym rezygnuje z wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa użytkownika w zakresie sporów dotyczących karty kredytowej lub konta bankowego). 

Indeed może udostępniać udzielone przez użytkownika informacje dotyczące kart kredytowych, dane o kontach bankowych i powiązane informacje o płatnościach i rozliczeniach firmom działającym w imieniu firmy Indeed, w tym podmiotom przetwarzającym płatności i/lub agencjom badającym zdolność kredytową klienta, w celu weryfikacji konta użytkownika, sprawdzenia jego zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta użytkownika. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu dochodzenia swoich praw lub korzystania z nich, a także w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed może uzyskiwać aktualne informacje o płatnościach kartami kredytowymi i debetowymi za pośrednictwem sieci kart płatniczych, wystawców kart lub innych źródeł zewnętrznych. Indeed może wykorzystywać aktualne informacje o kartach i kontach bankowych w celu pobrania należności od użytkownika. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Jeśli na koncie Indeed użytkownika jest zarejestrowana karta kredytowa lub konto bankowe do jednej usługi Indeed, opłaty za inne zakupy zostaną pobrane za pomocą tej samej metody płatności, chyba że użytkownik wskaże inaczej. 

Zmiana adresu: jeśli użytkownik podał nam adres rozliczeniowy, który ulegnie zmianie z adresu na terytorium Stanów Zjednoczonych na adres poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub z adresu poza terytorium Stanów Zjednoczonych na adres na terytorium Stanów Zjednoczonych, użytkownik będzie nadal związany niniejszą Umową z tą samą stroną Indeed przez pozostałą część miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana. Użytkownik niniejszym zgadza się, że z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego będzie związany niniejszą Umową z właściwą stroną Indeed wskazaną w pierwszym artykule niniejszej Umowy w odniesieniu do takiego nowego terytorium.

Jeśli konto Indeed użytkownika ma przypisaną kartę kredytową lub inną metodę płatności, w tym dane konta bankowego do płatności w ramach ACH, Indeed może dokonywać obciążeń z użyciem tej metody płatności za produkty lub usługi zamówione przez użytkownika oraz za zaległe płatności, w tym korekty błędów fakturowania.

Waluta 

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty będą uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty będą uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty będą uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich.

Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Wybór waluty zależy od zgody Indeed, która może zostać wycofana według wyłącznego uznania Indeed.

Podatki

Opłaty nie obejmują żadnych podatków ani podatku VAT.  Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik, a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. 

Zwroty

Z wyjątkiem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Indeed może oferować zwroty z tytułu usług świadczonych przez Indeed w okresie czterech (4) miesięcy od daty zakupu. Niezależnie od powyższego, Indeed nie udziela zwrotów w przypadku nadużycia naszych zasad, a udzielenie ewentualnych zwrotów ostatecznie zależy od wyłącznego uznania firmy Indeed.

Użytkownik zgadza się zapłacić (i) kary za zaległe płatności, zgodnie z wysokością bieżących stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej plus 10% lub maksymalnych odsetek dozwolonych prawem, w zależności, od tego, które są niższe, oraz (ii) ustawowe odszkodowanie ryczałtowe na pokrycie kosztów dochodzenia należności, jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, oraz (iii) wszelkie uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych płatności.

9. Inne usługi

Aplikacje mobilne Indeed. „Aplikacje mobilne Indeed” oznaczają nasze aplikacje do pobrania dostępne w sklepach z aplikacjami na urządzenia mobilne, takie jak Indeed — Oferty pracy, Wyszukiwarka Indeed CV / Inteligentny Sourcing Indeed, Indeed — Pracodawca i Indeed Job Spotter. Niniejsza Umowa dotyczy korzystania z Aplikacji mobilnych Indeed. Podmiot prawny odpowiedzialny za Aplikacje mobilne Indeed to podmiot wymieniony w niniejszej Umowie, nawet jeśli podmiot określony w sklepie jako twórca aplikacji to Indeed, Inc.

Jeśli użytkownik zezwoli Aplikacji mobilnej Indeed na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia, Indeed może gromadzić informacje na podstawie lokalizacji urządzenia. Niektóre dane o lokalizacji są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „niedokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację na iOS). Inne dane o lokalizacji gromadzone przez Aplikacje Indeed nie są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „dokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację iOS), ale mimo to są używane przez Indeed.

Warunki właściwe dla firmy Apple. Oprócz zaakceptowanych przez użytkownika warunków przedstawionych powyżej oraz niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, obowiązują poniższe postanowienia dotyczące korzystania z dowolnej wersji Witryny na urządzenia mobilne („Aplikacja mobilna”) zgodnej z systemem operacyjnym iOS firmy Apple Inc. („Apple”). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy ani właścicielem Aplikacji mobilnej i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Apple nie daje żadnej gwarancji na Aplikację mobilną z wyjątkiem zwrotu ceny jej zakupu w stosownych przypadkach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi pomocy technicznej dotyczące Aplikacji mobilnej, ani odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków w odniesieniu do Aplikacji mobilnej, w tym wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczeń dotyczących niespełniania obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych przez Aplikację mobilną, roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów ani roszczeń w odniesieniu do naruszenia własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do firmy Indeed zgodnie z powyższą sekcją „Pytania lub skargi”. Licencja przyznana użytkownikowi w niniejszej Umowie jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej na produktach marki Apple z systemem operacyjnym iOS, które stanowią własność lub są pod kontrolą użytkownika, lub innego zezwolenia przewidzianego w zasadach użytkowania określonych w Warunkach korzystania z usług App Store firmy Apple. Ponadto podczas korzystania z Aplikacji mobilnej użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umowy zawartej z osobą trzecią takiej jak umowa o świadczenie usług w zakresie bezprzewodowego przesyłu danych. Firma Apple i podmioty zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy i z chwilą akceptacji przez użytkownika warunków niniejszej Umowy zyskują prawo (i uznaje się, że przyjęły prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika jako jej zewnętrzny beneficjent; niezależnie od powyższego prawo Indeed do zawierania, uchylania lub wypowiadania w odniesieniu do wszelkich odchyleń, odstąpień lub ugód wynikających z niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody żadnej osoby trzeciej.

Podpis elektroniczny. Witryna może oferować opcję podpisu elektronicznego obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę. Korzystając z podpisów elektronicznych w Witrynie, użytkownik potwierdza, że jego podpis elektroniczny ma na celu uwierzytelnienie podpisywanego dokumentu i że będzie on mieć taką samą moc i skutek jak podpis odręczny. Indeed nie jest z podmiotem zajmującym się profesjonalną archiwizacją dokumentacji. Korzystanie z podpisów elektronicznych przez użytkownika odbywa się na jego własne ryzyko i jego obowiązkiem jest upewnić się, że dokument został odebrany, a także przechowywać swoje kopie dokumentów.

Program w wersji beta. Indeed może oferować w swojej Witrynie produkty lub funkcje określane jako „beta” lub „wersja testowa” („Produkty w wersji beta”). Takie Produkty w wersji beta mogą być oferowane w ograniczonych ilościach, ograniczonych lokalizacjach i przez ograniczony czas. Indeed może wycofać lub anulować Produkt w wersji beta w całości lub w części w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

WSZYSTKIE PRODUKTY LUB FUNKCJE BETA SĄ W FAZIE TESTOWEJ I SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I MOGĄ ZAWIERAĆ WADY. GŁÓWNYM CELEM WERSJI TESTOWYCH BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNYCH DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI PRODUKTU. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI ZABEZPIECZENIE WAŻNYCH DANYCH, OSTROŻNOŚĆ I NIEPOLEGANIE W ŻADEN SPOSÓB NA POPRAWNYM FUNKCJONOWANIU LUB WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW BETA.

Jeśli użytkownik został zaproszony do testowania Produktu w wersji beta, to wyraża zgodę na to, że wszystkie Produkty w wersji beta, o ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub nie uzgodniono inaczej z firmą Indeed na piśmie, są poufnymi informacjami należącymi do firmy Indeed. Użytkownik może zezwalać na dostęp do Produktów w wersji beta tylko uprawnionym użytkownikom. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, kopiować ani ujawniać takich poufnych informacji w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Indeed.

Treści algorytmiczne. Indeed może udostępniać treści wytworzone w całości lub w części przez algorytm (w tym przez „sztuczną inteligencję” i algorytmy uczenia maszynowego), które mogą zostać wygenerowane w odpowiedzi na informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny („Treści algorytmiczne”). Zgodnie z niniejszą Umową, Treści algorytmiczne stanowią Produkt beta. Korzystanie z Treści algorytmicznych stanowi szybko rozwijającą się dziedzinę badań, dlatego pracujemy nad jego ulepszeniem, aby było one bardziej dokładne, niezawodne, bezpieczne i korzystne. Biorąc pod uwagę zmienny charakter tego typu zawartości, Treści algorytmiczne dostarczane są w stanie „takim jakim są”, a Indeed nie udziela żadnych gwarancji, że Treści algorytmiczne są odpowiednie, dokładne, nieobraźliwe, bezstronne, legalne i bezpieczne oraz że nie naruszają żadnych praw, a także zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za Treści algorytmiczne.

Korzystanie z Treści algorytmicznych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Przed użyciem lub udostępnieniem Treści algorytmicznych wygenerowanych za pośrednictwem Witryny Indeed użytkownik musi ocenić Treści algorytmiczne pod kątem dokładności i stosowności dla danego przypadku użycia, w tym, w stosownych przypadkach, za pomocą weryfikacji przez człowieka. Generując lub wykorzystując Treści algorytmiczne (np. poprzez dostarczanie treści w Witrynie dla celów generowania Treści algorytmicznych lub poprzez dodanie Treści algorytmicznych do opisu stanowiska lub CV), użytkownik takie Treści przyjmuje i potwierdza. Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie jest autorem Treści algorytmicznych, które mogą być dostarczane przez osoby trzecie. 

Użytkownik zgadza się wziąć pełną odpowiedzialność za Treści algorytmiczne, ich wykorzystanie jak i niewłaściwe wykorzystanie, w tym ewentualne nieścisłości, niezgodność z niniejszymi Warunkami oraz Zasadami dotyczącymi Witryny, oraz za ewentualną szkodę poniesioną przez użytkownika lub inną osobę. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z generowania lub korzystania z Treści algorytmicznych przez użytkownika i zrekompensować Indeed wszelkie straty z tego tytułu.

10. Filtrowanie pod kątem niepełnoletnich użytkowników

Niniejszym informujemy, że na rynku są dostępne środki ochrony rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi filtrowania), które mogą pomóc użytkownikowi ograniczyć dostęp do materiałów szkodliwych dla małoletnich. Informacje określające bieżących dostawców takich środków ochrony można uzyskać w witrynach GetNetWise orazOnGuard Online. Indeed nie promuje żadnego z produktów ani usług oferowanych na takich stronach.

11. Korzystanie z Witryny przez osoby niepełnoletnie

Na ogół z Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. Jednakże w niektórych jurysdykcjach mogą obowiązywać różne ograniczenia, jak wskazano poniżej. W odniesieniu do wszystkich jurysdykcji, jeżeli użytkownik nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymaga się, aby korzystanie z Witryn przez użytkownika odbywało się pod kontrolą rodzica, opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej, nawet jeśli wiek użytkownika pozwala mu na korzystanie z platformy Indeed w danej jurysdykcji. Uzyskując dostęp do Witryny z dowolnego miejsca, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego wiek spełnia wymogi wieku minimalnego w zakresie korzystania z platformy Indeed obowiązujące w jego jurysdykcji (np. powyżej 16 lat w Stanach Zjednoczonych i powyżej 18 lat w EOG). Stosujemy całą gamę środków mających na celu zapewnienie, aby żadne informacje nie były świadomie pozyskiwane od osób niespełniających wymogu wieku minimalnego albo innych obowiązujących wymagań wiekowych.

Jeśli dowiemy się, że osoba niespełniająca wymogu wieku minimalnego korzystała z Witryny lub podała dane osobowe za pośrednictwem Witryny, usuniemy jej konto lub ograniczymy jej dostęp do konta i usuniemy takie informacje z naszych systemów.

 • W odniesieniu do użytkowników w Japonii: zgodne z prawem korzystanie z Witryny Indeed możliwe jest tylko dla użytkowników, którzy osiągnęli dozwolony wiek minimalny przewidziany japońskim prawem.
 • W odniesieniu do użytkowników w EOG, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Ukrainie: od 1 lutego 2024 roku dostęp do Witryny jest dozwolony dla osób , które ukończyły  18 lat.

12. Pytania lub skargi

W razie pytań lub skarg dotyczących Witryny należy skorzystać z naszego Centrum pomocy Indeed. Centrum pomocy Indeed jest Witryną zewnętrzną dostarczaną przez Zendesk i podlega zasadom dot. plików cookie firmy Zendesk. W korespondencji e-mail z Indeed nie należy podawać danych karty kredytowej, konta bankowego ani innych wrażliwych informacji. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo komunikacji za pośrednictwem Zendesk nie jest gwarantowane.

Osoby mieszkające w Kalifornii mogą skontaktować się listownie z odpowiednią jednostką ds. obsługi skarg w ramach stanowego Departamentu Ochrony Konsumentów pod adresem: Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Witryna może przestać być dostępna w całości lub w części w dowolnym momencie bez powiadomienia. Witryna może polegać na podmiotach zewnętrznych świadczących dla Indeed usługi takie jak hosting danych lub przetwarzanie dostawców, w wyniku czego w Witrynie może niespodziewanie dojść do usterki lub Witryna może przestać być dostępna.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu dokładności, treści, kompletności, zgodności z prawem, rzetelności, operacyjności lub dostępności informacji lub materiałów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Indeed lub takich, do których łącza znajdują się w wynikach wyszukiwania Indeed (łącznie z Ofertami pracy), lub udostępnianych w inny sposób w Witrynie przez firmę Indeed lub osoby trzecie (łącznie z Treściami użytkownika), niezależnie od tego, czy są one płatne czy bezpłatne. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu dokładności, treści, kompletności lub rzetelności informacji podawanych przez Indeed wyłącznie do celów informacyjnych, w tym między innymi danych z platformy Analityka Indeed, takich jak szacunkowa liczba aplikacji lub ruch bezpłatny oraz informacje o wynagrodzeniu lub informacje, które mogą pochodzić od osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie dokonuje płatności na rzecz firmy Indeed za wspomniane wyżej informacje. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu usunięcia, niedopełnienia obowiązku przechowywania, błędnego dostarczenia lub nieterminowego dostarczenia wszelkich informacji, wiadomości e-mail, załączników lub materiałów (w tym Treści użytkownika). Indeed nie gwarantuje, że Witryna zawsze będzie wolna od błędów lub bezpieczna. Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wynikających z pobrania lub uzyskania dostępu do informacji lub materiałów w Witrynie lub w innych witrynach lub usługach internetowych, do których dostęp uzyskano poprzez Witrynę. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryny lub bazowania na niej przez użytkownika. Ponadto Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania przez użytkownika z witryny lub usług osób trzecich, do których został on przekierowany z Witryny Indeed, ani z tytułu opierania się na takiej witrynie lub usłudze przez użytkownika.

Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu niesprawności technicznej Witryny, w tym m.in. awarii sieci lub usługi telefonicznej, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub komórkowego, oprogramowania, niedostarczenia wiadomości e-mail (w tym załączników), logowania do konta lub wszelkich innych Usług świadczonych przez Indeed, w wyniku problemów technicznych lub nadmiernego ruchu w Internecie lub witrynie osoby trzeciej (w tym między innymi w systemach śledzenia aplikacji (ATS)), lub z kilku tych powodów, w tym uszkodzenia lub zniszczenia komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub innej osoby związanego z wykorzystywaniem lub pobieraniem dowolnych Treści w związku z Witryną lub Usługami lub wynikającego z takiego wykorzystywania lub pobierania Treści. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia dowolnych treści ani z tytułu obrażeń cielesnych lub zgonu wynikających z korzystania przez dowolną osobę z Witryny, Usług, Treści użytkownika lub z aplikacji, witryn internetowych, oprogramowania lub treści osób trzecich zamieszczanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem lub przekazywanych użytkownikom ani z tytułu jakichkolwiek interakcji pomiędzy użytkownikami Witryny lub Usług, zarówno online, jak i offline.

Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia świadczenia Usług i/lub ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Witryny w poszczególnych krajach lub regionach w dowolnym momencie z powodu lub w trakcie wojny, niepokojów politycznych, epidemii, pandemii, zamieszek, powstania, kryzysu w kraju lub regionie, aktów terroryzmu bądź groźby ich wystąpienia lub nieporządku społecznego.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w żadnych okolicznościach firma Indeed ani jej podmioty powiązane, licencjodawcy firmy Indeed ani licencjodawcy jej podmiotów powiązanych będący osobami trzecimi nie ponoszą odpowiedzialności i nie zostaną uznane za naruszające niniejszą Umowę w związku z opóźnieniem wykonania lub niewykonaniem zobowiązania będącymi bezpośrednio lub pośrednio wynikiem działań, przyczyn, sił lub okoliczności, na które nie mają wpływu, w tym m.in. następujących zdarzeń o charakterze siły wyższej: (a) nieprzewidzianych okoliczności lub klęsk żywiołowych, (b) powodzi, pożaru, burzy, trzęsienia ziemi, epidemii lub pandemii, eksplozji lub innych podobnych zdarzeń; (c) wojny, inwazji, działań wojennych (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), zagrożeń lub aktów terrorystycznych, zamieszek, powstań, innych niepokojów społecznych, zajść o charakterze wojskowym lub dywersji; (d) działań lub regulacji rządu lub orzeczeń krajowych bądź zagranicznych sądów lub trybunałów; (e) działań, embarga lub blokad obowiązujących od daty zawarcia niniejszej Umowy; (f) działania dowolnego organu rządowego; (g) sytuacji kryzysowej w kraju lub w regionie; (h) strajków, sporów pracowniczych, przestojów, zastojów lub innych zakłóceń w miejscu pracy albo niedoborów siły roboczej lub materiałów; (i) awarii, przerw w dostawie, utraty, zaburzeń lub wadliwego działania usług użyteczności publicznej (w tym ogrzewania, oświetlenia lub klimatyzacji), łączności, komputerów (oprogramowania i sprzętu, w tym m.in. wirusów komputerowych) lub usług telekomunikacyjnych; (j) awarii lub braku Internetu, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, energii elektrycznej lub innego sprzętu; (k) utraty danych z powodu awarii energetycznej lub problemów mechanicznych z systemami przechowywania lub odzyskiwania informacji; (l) niewywiązania się ze zobowiązań przez osoby trzecie; oraz (m) innych zdarzeń, na które Indeed nie ma wpływu.

WITRYNA ORAZ WSZELKIE TREŚCI, PRODUKTY, FUNKCJE I USŁUGI DOSTĘPNE W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, ORAZ ŻE WITRYNA I ŚWIADCZONE USŁUGI BĘDĄ ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI WITRYNY ORAZ TREŚCI, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ FIRMĘ INDEED. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, TREŚCI, INFORMACJE ANI DANE OSÓB TRZECICH, A UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ INDEED, JEJ DYREKTORÓW, KIEROWNICTWO, PRACOWNIKÓW I PEŁNOMOCNIKÓW OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA, ZNANE I NIEZNANE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO WSPOMNIANYM OSOBOM TRZECIM LUB Z NIM ZWIĄZANYCH.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE POBIERA LUB W INNY SPOSÓB POZYSKUJE MATERIAŁY LUB DANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA LUB UZYSKANIA WSZELKICH TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE INDEED I PODMIOTY POWIĄZANE FIRMY INDEED ANI ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY Z TYTUŁU KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA NIEJ PRZEZ TĘ OSOBĘ. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ, ABY ZAPOBIEC DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH, SZCZEGÓLNYCH, ODSZKODOWAŃ O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH, UTRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW, ODSETEK LUB WARTOŚCI FIRMY, UTRATY BĄDŹ USZKODZENIA DANYCH LUB UTRATY BĄDŹ PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM NIEDBALSTWO), REKOMPENSATA, CZY JEST ONO DOCHODZONE NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI FIRMĘ INDEED I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ LUB Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU TAKICH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ POLEGANIA NA NIEJ, POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAMIESZCZANYCH W WITRYNIE LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ TAKIE INFORMACJE, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, CZY TEŻ Z PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB ZAMKNIĘCIA WITRYNY (CO OBEJMUJE SZKODY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE). OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH Z POWODU INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO KOSZTÓW ZAKUPU ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRACONYCH KORZYŚCI LUB DANYCH ORAZ WYDAJNOŚCI LUB BRAKU WYDAJNOŚCI WITRYNY LUB WSZELKICH POJAWIAJĄCYCH SIĘ W NIEJ INFORMACJI LUB ARTYKUŁÓW HANDLOWYCH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE LUB KTÓRE SĄ Z NIĄ W DOWOLNY SPOSÓB POWIĄZANE. TAKIE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ ORAZ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ORAZ LICENCJODAWCÓW FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB NA INNEJ PODSTAWIE BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY INDEED Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania lub znajduje się w Niemczech, ograniczenie odpowiedzialności opisane w tym punkcie zostaje w całości zastąpione następującym postanowieniem:

Obowiązek zapłaty odszkodowania przez Indeed zostaje ograniczony w następujący sposób:

 • (a) W przypadku szkód spowodowanych przez naruszenie istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność firmy Indeed będzie ograniczona maksymalnie do wysokości szkody normalnie przewidywalnej w chwili zawarcia umowy; Indeed nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie nieistotnych obowiązków umownych.
 • (b) Ograniczenie opisane wyżej w lit. (a) nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub w drodze rażącego zaniedbania, szkód na osobie spowodowanych zawinionym działaniem ani obszarów odpowiedzialności określonych niemiecką Ustawą o odpowiedzialności za produkt i innych bezwzględnie obowiązujących obszarów odpowiedzialności. Ponadto nie ma ono zastosowania, jeżeli firma Indeed przyjęła na siebie gwarancję, w zakresie, jaki obejmuje ta gwarancja.

W przypadku Osób poszukujących pracy znajdujących się w Japonii i podlegających japońskiej Ustawie o kontraktach z konsumentami, gdy niniejsza Umowa stanowi kontrakt z konsumentem w rozumieniu japońskiej Ustawy o kontraktach z konsumentami, ograniczenie odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie nie ma zastosowania do:

 • (a) pełnego zwolnienia z odpowiedzialności firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych, lub licencjodawców firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będących osobami trzecimi, względem Osób poszukujących pracy z tytułu szkód powstałych w wyniku korzystania z Witryny lub w związku z takim korzystaniem,
 • (b) częściowego zwolnienia z odpowiedzialności firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych, lub licencjodawców firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będących osobami trzecimi, względem Osób poszukujących pracy z tytułu szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem wynikającym z korzystania z Witryny lub w związku z takim korzystaniem.

15. Roszczenia z tytułu naruszenia praw

Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych. Ustawa Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA”) zapewnia możliwość odwołania właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa na mocy amerykańskich przepisów w zakresie praw autorskich. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrzej wierze, że materiały zamieszczane przez Indeed naruszają jego prawa autorskie, użytkownik (lub jego przedstawiciel) mogą przesłać nam zgłoszenie z żądaniem usunięcia materiału lub zablokowania do niego dostępu. Zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje zgodnie z wymogami art. 17 par. 512(c)(3)(A) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (U.S. Code): (a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; (b) oznaczenie utworu chronionego prawami autorskimi, które uważa się za naruszone (lub, jeśli jedno zgłoszenie obejmuje wiele utworów chronionych prawami autorskimi i znajdujących się w witrynie, wówczas należy podać reprezentatywną listę takich utworów); (c) oznaczenie materiału, który uważa się za naruszający lub będący przedmiotem działania naruszającego prawa zgłaszającej strony oraz informacje pozwalające na zlokalizowanie materiału w witrynie przez Indeed; (d) imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail (jeśli jest dostępny) strony składającej skargę; (e) oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że korzystanie z materiałów w sposób wskazany w skardze nie odbywa się za zezwoleniem właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy przepisów prawa; oraz (f) oświadczenie, że informacje podane w zgłoszeniu są poprawne oraz, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest uprawniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrej wierze, że zgłoszenie naruszenia praw autorskich przeciwko niemu zostało złożone niesłusznie, ustawa DMCA daje użytkownikowi możliwość przesłania firmie Indeed odpowiedzi na zgłoszenie. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia muszą być zgodne z aktualnymi w danym momencie wymogami ustawowymi nałożonymi przez DMCA. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.loc.gov/copyright/. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące Witryny należy przesłać w formie pisemnej na adres: Indeed Copyright Notice, Indeed Tower 200 West 6th Street, Floor 36, Austin, TX 78701, USA (copyright @ indeed.com) (należy usunąć spacje z adresu e-mail). Przed złożeniem zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie zalecamy zasięgnąć porady prawnej. Należy także mieć na uwadze, że za bezpodstawne roszczenia dochodzone na mocy DMCA są nakładane kary.
Inne roszczenia z tytułu naruszenia praw W przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw, które nie obejmują amerykańskich praw autorskich, należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego w naszej Witrynie.

16. Zastrzeżenie praw

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych bądź ich licencjodawców stanowiących osoby trzecie należą wszelkie prawa i tytuły własności do Witryny i udziały w niej oraz wszelkie związane z nią prawa własności. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Witryny, innych niż własne Treści użytkownika. Wszelkie korzystanie z materiałów lub opisów, wszelkie pochodne wykorzystywanie Witryny lub jej materiałów oraz wszelkie korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych jest surowo zakazane. W żadnym wypadku użytkownik nie może zamieszczać żadnej części Witryny ani zawartych w niej materiałów w ramce w innej witrynie.

Materiały w Witrynie są dostarczane z „ograniczonymi prawami”. Korzystanie z materiałów, powielanie ich lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Korzystanie z materiałów przez rząd stanowi uznanie praw własności firmy Indeed do tych materiałów.

17. Postanowienia różne

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Indeed, i uchyla oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy pisemne bądź ustne.Jeśli Warunki dotyczące Osób poszukujących pracy, Pracodawców lub Partnerów dotyczą korzystania z Witryny przez użytkownika, takie warunki obowiązują w przypadku braku zgodności lub sprzeczności z niniejszymi Warunkami korzystania z usług dla wszystkich użytkowników.

Każdy zapis niniejszej Umowy stanowi rozdzielnie wykonalny zapis. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za niewykonalny, taki zapis zostanie przekształcony w zakresie niezbędnym do tego, aby Umowa pozostała ważna.

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy dokumentowej i podpisu upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Korzystanie przez użytkownika z Witryny w drodze uzgodnień z agencją lub odsprzedawcą nie zwalnia go z przestrzegania niniejszych warunków Umowy. Pisemna lub telefoniczna komunikacja między użytkownikiem a pracownikiem Indeed nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Wszelkie powiadomienia adresowane do firmy Indeed należy przesyłać do właściwego podmiotu Indeed określonego powyżej, priorytetowym listem poleconym, pocztą lotniczą lub przesyłką kurierską. Powiadomienia uznaje się za przekazane w chwili odbioru. Zawiadomienia adresowane do użytkownika mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie użytkownika albo w formie wiadomości w interfejsie konta użytkownika. Zawiadomienia uznaje się za dostarczone w momencie wysłania (w przypadku wiadomości e-mail) lub po upływie maksymalnie 15 (piętnastu) dni od daty ich zamieszczenia (w przypadku wiadomości w interfejsie konta użytkownika).

Użytkownik nie może dokonywać cesji ani delegować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed, a każda próba takich działań będzie nieważna. Indeed może w dowolny sposób dokonywać cesji i swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub delegować je bez powiadomienia użytkownika. Firmy Indeed i użytkownika nie łączą partnerstwo prawne, stosunek agencyjny ani stosunek pracy. Gdy firma Indeed udostępnia użytkownikowi Witrynę lub powiązane z nią usługi, robi to wyłącznie jako dostawca usług informacyjnych.

Oferując dostęp do Witryny lub znajdujących się w niej narzędzi, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako tworzące stosunek agencyjny, partnerstwa, spółki joint venture ani innej formy wspólnego przedsiębiorstwa, stosunek pracy czy relację powierniczą między Indeed a osobami trzecimi. Wszelkie odniesienia do „partnerów” nie oznaczają, że dana osoba trzecia ma prawo do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Indeed bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

„W tym” oznacza „w tym między innymi”.

18. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa będzie podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas, w Stanach Zjednoczonych. Sądy znajdujące się w Austin w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych posiadają wyłączną właściwość rozstrzygania wszelkich sporów.

Pomimo właściwości prawa hrabstwa Travis w stanie Teksas, jeśli użytkownik jest konsumentem z miejscem zamieszkania w UE, jest on również chroniony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa państwa będącego miejscem jego zwykłego pobytu. Nie będzie mieć to zatem wpływu na zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które ograniczają wybór prawa właściwego, ani (w szczególności) na zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa będącego miejscem zwykłego pobytu użytkownika, takich jak przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

19. Ujawnianie patentów

Niektóre elementy Witryny i/lub Aplikacji mobilnych Indeed są objęte licencją i podlegają co najmniej jednemu z patentów wydanych w Stanach Zjednoczonych, opisanych tutaj.

E. Akt o usługach cyfrowych („DSA”)

Niniejsza lit. E dotyczy wyłącznie działalności firmy Indeed na terytorium UE, ma zastosowanie wyłącznie do użytkowników znajdujących się na terytorium UE i nie ma zastosowania do użytkowników w innych lokalizacjach. W przypadku sprzeczności z inną częścią niniejszej Umowy pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej lit. E.

1. Systemy rekomendacji

Aby wyświetlać Reklamy ofert pracy w systemach rekomendacji (zgodnie z definicją w DSA) oraz określać sposób eksponowania reklam ofert pracy w takich systemach, Indeed wykorzystuje następujące informacje: informacje przekazywane bezpośrednio do Indeed, takie jak informacje profilowe oraz CV, informacje o dotychczasowej aktywności na platformie Indeed, wyszukiwane hasła i/lub lokalizacja wyszukiwania („Parametry główne”). Dotychczasowa aktywność na platformie Indeed oznacza działania podjęte przez użytkownika w Witrynie, na przykład wyszukiwanie, klikanie ofert pracy, aplikowanie na oferty pracy, subskrybowanie e-maili z powiadomieniami o ofertach pracy oraz wykazywanie zainteresowania firmami/stanowiskami. Aby zmodyfikować lub uzyskać inne wyniki wyszukiwania, można zmienić wyszukiwane hasła.

Przy użyciu Parametrów głównych i na podstawie dostępnych informacji Indeed kieruje do Osób poszukujących pracy Reklamy ofert pracy, które są dla nich najbardziej odpowiednie. Wyświetlenie Reklamy oferty pracy na stronie wyników wyszukiwania ofert pracy nie stanowi gwarancji, że taka reklama jest odpowiednia dla użytkownika. Reklamy ofert pracy są przez Indeed szeregowane i porządkowane w wynikach wyszukiwania na podstawie płatności uiszczanych przez Pracodawców na rzecz Indeed oraz na podstawie Parametrów głównych. 

Najważniejszym kryterium przy doborze Reklam ofert pracy wyświetlanych Osobie poszukującej pracy na stronie z wynikami wyszukiwania są wyszukiwane hasła. Do tego parametru przykładamy największą wagę, starając się eksponować te Reklamy ofert pracy, które dla Osoby poszukującej pracy będą najodpowiedniejsze (tj. takie, które ta osoba najprawdopodobniej kliknie lub na które zaaplikuje). W przypadku wszystkich innych rekomendacji Reklam ofert pracy w Witrynie kryteria określające, jakie Reklamy ofert pracy będą prezentowane Osobom poszukującym pracy są równie istotne. 

Na terytorium UE wyniki wyszukiwania w Wyszukiwarce CV / Inteligentnym Sourcingu wyświetlamy na podstawie wyszukiwanych haseł, danych z Reklam ofert pracy, dotychczasowej aktywności Autora CV na platformie Indeed i/lub danych Autora CV. Dane Autora CV odnoszą się do danych, jakie udostępnił on Indeed, na przykład nazwy i lokalizacji jego aktualnego stanowiska. Dotychczasowa aktywność Autora CV oznacza działania, jakie Autor CV podjął w Witrynie, na przykład klikanie ofert pracy lub aplikowanie na nie. Najważniejszym kryterium przy określaniu informacji sugerowanych użytkownikom są wyszukiwane hasła. Parametry te wykorzystuje się do przewidywania prawdopodobieństwa, z jakim Autor CV zaaplikuje na Reklamę oferty pracy i udzieli pozytywnej odpowiedzi Pracodawcy.

2. Informacje handlowe

Jeśli użytkownik chce złożyć oświadczenie, że jego treści stanowią lub zawierają informacje handlowe, zgodnie z definicją podaną w DSA, może to zrobić tutaj. Na mocy Warunków informacje handlowe są w naszej Witrynie zabronione. Uznanie treści użytkownika za informacje handlowe może skutkować ich usunięciem z naszej Witryny.

3. „Reklamy” w rozumieniu DSA

Reklamy ofert pracy uważa się za reklamy w powszechnym rozumieniu tego słowa. Na terytorium Unii Europejskiej DSA stanowi jednak, że informacja jest „reklamą”, gdy jest „prezentowana przez platformę internetową na jej interfejsie internetowym za wynagrodzeniem konkretnie za propagowanie tej informacji”. W związku z tym, ponieważ Indeed nie otrzymuje wynagrodzenia za bezpłatne Reklamy ofert pracy, nie stanowią one „reklam” na terytorium UE w rozumieniu DSA. W przypadku gdy na terytorium UE Indeed otrzymuje wynagrodzenie z tytułu propagowania informacji, stosujemy wyraźne oznaczenia pozwalające stwierdzić, że informacje te stanowią „reklamę”.

Pracodawcy nie mogą wybierać głównych parametrów używanych przez Indeed do określenia, któremu odbiorcy będzie prezentowana Oferta sponsorowana na platformie Indeed. Oferty sponsorowane na platformie Indeed są prezentowane Osobom poszukującym pracy na podstawie Parametrów głównych, o których mowa powyżej, i jest to odzwierciedlone w Informacjach dotyczących przejrzystości reklam w każdej Ofercie sponsorowanej na platformie Indeed. 

Oferty sponsorowane na platformie Indeed oraz Reklamy opatrzone marką pracodawcy zawierają „Informacje dotyczące przejrzystości reklam”. Informacje dotyczące przejrzystości reklam są generowane i prawidłowe w momencie kliknięcia Oferty pracy przez użytkownika. „Beneficjent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, w imieniu której prezentowana jest reklama. „Sponsor” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zapłaciła za reklamę, jeśli osobą tą nie jest Beneficjent. Ustalenia Beneficjenta i Sponsora dokonuje się na podstawie informacji dostępnych dla Indeed i udostępnionych Indeed przez Pracodawców. Pracodawca potwierdza, że nazwa firmy powiązana z jego kontem prawidłowo odzwierciedla osobę fizyczną lub prawną, która płaci za Reklamy ofert pracy lub Reklamy opatrzone marką pracodawcy powiązane z jego kontem Indeed, i wyraża zgodę na publikację tej nazwy w Witrynie.

4. Identyfikowanie i usuwanie fałszywych kont

Indeed wykorzystuje automatyczne i manualne metody identyfikowania fałszywych kont oraz usuwania ich z Witryny. Indeed stosuje mechanizm automatycznego oznaczania potencjalnie ryzykownych kont, które są następnie sprawdzane przez moderatorów, oraz aktywnie wykorzystuje różne narzędzia i specjalistyczną wiedzę do manualnej identyfikacji kont, które mogły zostać przeoczone przez system automatyczny. 

Użytkownicy mogą również samodzielnie identyfikować i zgłaszać podejrzane konta oraz wszystkie inne treści generowane przez użytkowników na platformie, w tym oferty pracy, zawartość stron pracodawców i wiadomości. Zgłoszenia te są sprawdzane przez przeszkolonych moderatorów.

5. Moderowanie treści generowanych przez użytkowników

Indeed stosuje również automatyczne i manualne środki moderowania treści generowanych przez użytkowników w witrynie, w tym mechanizmy automatycznego oznaczania treści, które mogą nie spełniać standardów określonych wzasadach Indeed i niniejszych Warunkach korzystania z usług. Indeed aktywnie weryfikuje również treści generowane przez użytkowników pod kątem zgodności z zasadami Indeed i niniejszymi Warunkami korzystania z usług. Ponadto użytkownicy mogą zgłaszać podejrzane treści tutaj. Zgłoszenia te są sprawdzane przez przeszkolonych moderatorów. 

6. Procedura składania skarg

Użytkownik, który ma zastrzeżenia do decyzji podjętej przez Indeed w odpowiedzi na zgłoszenie nielegalnych treści dokonane w portalu zgłaszania naruszeń lub decyzji Indeed o ograniczeniu, usunięciu lub cofnięciu dostępu do treści użytkownika, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi użytkownikowi albo zawieszeniu lub zamknięciu jego konta, może złożyć skargę w terminie sześciu miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym użytkownik został poinformowany o decyzji, której skarga dotyczy. Formularz skargi powinien zawierać następujące informacje: adres e-mail i numer referencyjny użytkownika oraz konkretne przyczyny skargi, w tym powody, dla których użytkownik nie zgadza się z decyzją Indeed.  

7. Niewłaściwe użytkowanie

W przypadku niewłaściwego użytkowania Witryny przez użytkownika Indeed może wyłączyć jego konto, ograniczyć mu możliwość korzystania z całości lub części Witryny lub podjąć inne działania w odniesieniu do konta użytkownika. Niewłaściwe użytkowanie polega między innymi na bezzasadnym zgłaszaniu treści, składaniu bezpodstawnych skarg oraz publikowaniu nielegalnych treści. Indeed analizuje każdy przypadek niewłaściwego użytkowania osobno, biorąc pod uwagę związane z nim fakty i okoliczności, w tym między innymi liczbę wystąpień, częstotliwość oraz wagę niewłaściwego użytkowania.
Pozostałe warunki dotyczące moderowania Treści użytkownika zostały przedstawione w art. 2 Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników powyżej.

Warunki korzystania z produktów firmy Indeed

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2024 r

Warunki Programu „Indeed Ads”

Użytkownik korzysta z programu „Indeed Ads” wtedy, gdy reklamuje się za pośrednictwem Indeed poprzez zamieszczanie, dostarczanie, przedkładanie, wykorzystywanie, edytowanie, potwierdzanie reklamy lub płacenie za reklamę („Reklama”) przeznaczoną do publikacji przez firmę Indeed lub za jej pośrednictwem. Reklamy mogą być zamieszczane bezpośrednio w Witrynie lub poprzez kampanie, pliki XML, interfejsy API, integracje z ATS, wnioski o indeksowanie Reklam pochodzących z innych miejsc, lub poprzez określenie Reklamy w inny sposób lub jej udostępnienie firmie Indeed. Zamieszczając Reklamy oraz korzystając z Programu „Indeed Ads”, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”), w tym Warunków Programu „Indeed Ads” („Warunki PIA”). 

Firma Indeed może zaktualizować Program „Indeed Ads” lub Warunki PIA w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu „Indeed Ads” po powiadomieniu o zmianie Warunków PIA jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PIA.

1. Publikowanie Reklam

Reklamy mogą promować oferty pracy związane z wakatami (“Oferty pracy”), wydarzenia rekrutacyjne lub targi pracy, zarówno w formie online jak i stacjonarnej (“Indeed Hiring Events”) lub ogólnie miejsce pracy prowadzone przez Pracodawcę (“Reklamy budujące markę Pracodawcy”). Reklamy stanowią Treści użytkownika zgodnie z Umową, a użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom stowarzyszonym i sublicencjobiorcom licencji na korzystanie z jego Reklam i powiązanych danych oraz na wyświetlanie, publikowanie, przeformatowywanie, wyświetlanie fragmentu kodu lub jego części i hostowanie (ale nie zmienianie treści) Reklam użytkownika w dowolny sposób, jaki firma Indeed, jej podmioty stowarzyszone lub sublicencjobiorcy uznają za stosowny, w tym ze względu na ograniczenia techniczne. (Odnośnie do Pracodawców na terenie Japonii: użytkownik zgadza się, że moderacja treści może skutkować modyfikacją Oferty pracy użytkownika.)

Reklamy mogą pojawiać się na dowolnej stronie, witrynie, treści, usłudze, urządzeniu, ekranie, aplikacji lub własności wybranej przez firmę Indeed według jej wyłącznego uznania, niezależnie od tego, czy są one dostarczane przez Indeed jako część Witryny lub Aplikacji Indeed, czy też są dostarczane przez osobę trzecią (“Inne witryny”). Firma Indeed posiada ograniczoną kontrolę nad Innymi witrynami w odniesieniu do ich charakteru, treści, wyglądu i wyświetlania Reklam, a użytkownik akceptuje wszelkie wiążące się z tym ryzyko związane z publikacją. Inne witryny mogą gromadzić lub otrzymywać informacje na temat skuteczności reklamy użytkownika. 

Dobór odbiorców docelowych odbywa się częściowo na podstawie informacji i kryteriów podanych przez Pracodawcę, np. informacji podanych w Reklamie, jednak skład każdej grupy odbiorców docelowych w Witrynie oraz częstotliwość publikacji dla tej grupy jest określany według wyłącznego uznania firmy Indeed. Firma Indeed może nie mieć kontroli lub mieć ograniczoną kontrolę nad wyświetlaniem Reklam w Innych witrynach, włączając odbiorców docelowych.

Czasami podczas publikowania Reklamy firma Indeed może dodawać oznaczenia (takie jak “Pilne”, “Pilna oferta”, “Reklama”, “Opłacone”, “Promowane” lub “Sponsorowane”). Indeed zastrzega sobie prawo do dodawania, zmiany lub usuwania takich oznaczeń w dowolnym czasie. Indeed może wyświetlać szacunkową kwotę wynagrodzenia związanego z Ofertą pracy. Jeśli użytkownik nie chce, aby wyświetlana była szacunkowa kwota, musi on podać firmie Indeed rzeczywistą kwotę wynagrodzenia.

Indeed nie gwarantuje zasięgu, skuteczności, rozmieszczenia lub dystrybucji Reklam, i mogą one się różnić w zależności od różnych czynników uwzględnianych przez Indeed, takich jak podaż i popyt, branża, typ roli i sponsorowanie. Dystrybucja, rozmieszczenie, pozycjonowanie, wielkość i lokalizacja Reklam określane są przez firmę Indeed według jej wyłącznego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ma obowiązku zaakceptować, hostować ani opublikować reklamy użytkownika.Ta decyzja pozostaje w wyłącznej gestii firmy Indeed. Indeed może odrzucić lub usunąć Reklamę z dowolnej przyczyny lub bez powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. Indeed może także wstrzymać kampanie reklamowe bez wcześniejszego powiadomienia. Z przykładami powodów odrzucenia Ofert pracy składanych przez Pracodawców można zapoznać się w Standardach publikowania ofert pracy Indeed

Ponadto Indeed zastrzega sobie prawo uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych lub wszystkich jego Ofert pracy z portalu pracy. Zasadniczo w portalach pracy można tylko zamieszczać Oferty pracy w imieniu użytkownika jako Pracodawcy. W portalach pracy można tylko zamieszczać Oferty pracy w imieniu klientów, jeśli spełniają oni Wytyczne dotyczące zamieszczania Ofert pracy w portalu pracy, gdzie można również znaleźć przykłady powodów odrzucania Ofert pracy z portali pracy. Próby naruszenia Wytycznych mogą skutkować ograniczeniem działania lub dezaktywacją konta użytkownika. Firma Indeed według własnego wyłącznego uznania określa, czy użytkownik stanowi portal pracy, i taka decyzja jest wiążąca. Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do odrzucenia Ofert pracy, które przedstawiają potencjalne możliwości zatrudnienia lub platformy zatrudnienia, a nie rzeczywiste oferty pracy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczanie Reklam naruszających niniejsze Warunki PIA albo zasady lub standardy Indeed może być szkodliwe dla firmy Indeed oraz jej użytkowników. Mimo że Indeed może wskazać powód usunięcia Reklamy, nie możemy podawać wszystkich przyczyn, i zawsze zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Reklamy, jeśli naszym zdaniem leży to w interesie użytkowników lub firmy Indeed. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

Aby zamieścić Ofertę pracy bez ponoszenia dodatkowego kosztu, należy ją zamieścić poprzez Witrynę bez ustalania budżetu, lub w innym razie odrzucić opcję promowania. Gdy użytkownik opublikuje bezpłatne Ogłoszenie, będzie ono widoczne w Witrynie przez ograniczony czas, po którego upłynięciu może zostać automatycznie wstrzymane. Należy pamiętać, że Indeed może wymagać promowania ofert lub ograniczyć liczbę bezpłatnych ofert, które użytkownik może opublikować, z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, według własnego uznania firmy Indeed, także w celu zapewnienia korzyści Osobom poszukującym pracy, w celu weryfikacji legalności oferty lub Pracodawcy i zapobiegania nadużyciom w zakresie systemu bezpłatnego publikowania ofert lub w celu ulepszenia Witryny. Przykładowo możemy wymagać sponsorowania identycznych ofert pracy opublikowanych w kilku lokalizacjach, ofert pracy ponownie publikowanych po okresie wstępnym, ofert pracy, które osiągnęły limit czasu dla bezpłatnych Reklam w Witrynie, ofert pracy publikowanych z poufną lub generyczną nazwą firmy, ofert pracy z wynagrodzeniem wyłącznie w formie prowizji, stanowisk trudnych do obsadzenia lub ofert pracy publikowanych przez agencję pracy, agencje rekrutacyjne lub inne firmy zajmujące się rekrutacją. Wydarzenia rekrutacyjne „Indeed Hiring Events” mogą także wymagać minimalnego budżetu reklamowego.

Skuteczność, koszt, budżet oraz inne dane dotyczące niepotwierdzonych indeksowanych Ofert pracy użytkownika w Witrynie są dostępne dla dowolnej osoby, która potwierdza Ofertę pracy lub panel ofert pracy. Użytkownik odpowiada za potwierdzanie Ofert pracy lub panelu ofert pracy i za powiadamianie firmy Indeed w przypadku nieścisłości. 

Reklamy budujące markę pracodawcy (znane wcześniej pod nazwą Reklamy targetowane Indeed). Reklamy budujące markę pracodawcy mogą być sponsorowane (na ogół w systemie płatności za wyświetlenie), a firma Indeed może według własnego wyłącznego uznania zamieścić Reklamy budujące markę pracodawcy bez dodatkowych kosztów, jeśli użytkownik sponsoruje Ofertę pracy. Reklamy budujące markę pracodawcy zamieszcza się także na platformie Glassdoor na podstawie Warunków korzystania z usług firmy Glassdoor, z zastrzeżeniem nadrzędności niniejszych Warunków PIA w przypadku sprzeczności. Korzystając z Reklam budujących markę pracodawcy, użytkownik zgadza się na przestrzeganie Warunków korzystania z usług firmy Glassdoor.

Wydarzenia rekrutacyjne „Indeed Hiring Events” Zamieszczając Wydarzenie rekrutacyjne „Indeed Hiring Event”, użytkownik wnioskuje do firmy Indeed o prowadzenie kampanii reklamowej, przy czym budżet tej kampanii zostanie rozdzielony pomiędzy nasze różne modele cenowe według naszego wyłącznego uznania. Użytkownik zostanie obciążony kwotą uwzględniającą wybrany model cenowy lub wybrane modele cenowe oraz ewentualną opłatą subskrypcyjną. Zamieszczenie Wydarzenia rekrutacyjnego „Indeed Hiring Event” może wymagać minimalnego budżetu reklamowego. Użytkownik wnioskuje także do firmy Indeed o wysyłanie wiadomości e-mail lub SMS związanych z wydarzeniem do użytkowników, którzy potwierdzili obecność na tym wydarzeniu, np. w razie konieczności odwołania wydarzenia, jednakże bez gwarancji doręczenia takich wiadomości. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty wydarzenia rekrutacyjnego, niezależnie od tego, czy bierze on w nim udział, czy jest jego gospodarzem, w tym za Reklamę i proces rekrutacji, czas wydarzenia, jego lokalizację, dostępność, bezpieczeństwo i frekwencję, oznakowanie, dokumentację, weryfikację kwalifikacji Osób poszukujących pracy, weryfikację informacji, weryfikację kandydatów i odpowiadanie na wnioski o udogodnienia.

Piksele śledzące. Indeed może pozwolić użytkownikowi na włączenie pikseli śledzących do Reklam. Ta funkcjonalność dostarczana jest wyłącznie jako udogodnienie, a firma Indeed może dezaktywować piksele śledzące w dowolnym czasie. Indeed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej właściwego funkcjonowania piksela, poprawności zaraportowanych przez niego danych liczbowych ani jego bezbłędnego działania. Użytkownik nie powinien polegać na danych uzyskanych za pośrednictwem piksela. Piksele śledzące mają służyć jedynie jako udogodnienie i nie mogą być wykorzystywane do profilowania użytkowników, analityki behawioralnej ani do kwestionowania opłat pobieranych przez Indeed za reklamę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z pikseli śledzących, a Indeed zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych, oraz chronić i zabezpieczyć Indeed przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi ze stosowania pikseli śledzących przez użytkownika. 

Integracje. Indeed może obsługiwać lub oferować funkcjonalność, dzięki której Pracodawca może monitorować postępy w ramach procesu rekrutacyjnego, taką jak śledzenie konwersji lub integracja ATS („Integracje”). Integracje przysyłają do Indeed dane na temat aplikacji tworzonych na platformie Indeed, obejmujące wypełnienie aplikacji, kontakty, rozmowy kwalifikacyjne oraz decyzje o zatrudnieniu. Dane te zgodnie z Umową stanowią Treści użytkownika. Wszelkie połączenia z interfejsem API firmy Indeed podlegają Warunkom dotyczącym Interfejsu API w Umowie. 

Integracje są udostępniane w stanie, w jakim są, i w miarę dostępności oraz bez gwarancji. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność oraz dostępność Integracji. Instalowanie Integracji i korzystanie z niej przez użytkownika musi odbywać się z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie wszelkich niezbędnych ujawnień oraz uzyskiwania niezbędnych zgód lub uzgodnień.

2. Sponsorowanie reklam

Reklama może być sponsorowana z wykorzystaniem narzędzi Witryny lub w drodze integracji z Indeed, jak np. poprzez system ATS użytkownika lub w drodze kampanii, włączając Oferty sponsorowane. „Sponsorowanie” oznacza dokonywanie płatności na rzecz Indeed w celu reklamowania i publikowania Reklamy, a użytkownik wnioskuje do firmy Indeed o przeprowadzenie kampanii Reklamy z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi do wyświetlania i optymalizacji Reklam w celu wyeksponowania i widoczności w Witrynie oraz Innych witrynach. Zarządzanie kampanią odbywa się według wyłącznego uznania firmy Indeed i bez gwarancji co do wyświetlania oraz widoczności Reklamy. Sponsorowanie nie stanowi gwarancji publikacji Reklamy w określonym czasie lub miejscu ani jej wyświetlania w sposób bardziej wyróżniony lub z większą częstotliwością niż inne Reklamy. Sponsorowanie oznacza, że zgodnie z własnym osądem i według własnego uznania firma Indeed publikuje Reklamę, aby osiągnąć jej zdaniem najodpowiedniejszą widoczność dla danej Reklamy i budżetu. 

Cena sponsorowania Reklamy mierzona jest aktywnością użytkowników, taką jak wyświetlenia, kliknięcia, rozpoczęte potwierdzenia obecności, potwierdzenia obecności lub rozpoczęte aplikacje. Użytkownik nie kupuje tych kliknięć ani innych działań jako takich; stanowią one jedynie różne sposoby pomiaru usługi reklamowej świadczonej przez Indeed. 

Ceny różnią się w zależności od wielu czynników, w tym podaży i popytu na Reklamy, wyświetleń, kliknięć, rozpoczętych potwierdzeń obecności, potwierdzeń obecności, rozpoczętych aplikacji, aplikacji, ruchu w internecie, pory dnia lub roku, nazwy stanowiska i miejsca pracy. Opłaty oparte są wyłącznie na pomiarach aktywności użytkowników przez Indeed, takiej jak wyświetlenia, kliknięcia, rozpoczęte potwierdzenia obecności, potwierdzenia obecności lub rozpoczęte aplikacje. Pomiary takiej aktywności dokonane przez Indeed będą wiążące. Pomiary dokonane przez Indeed mogą obejmować dane uzyskane od osób trzecich i na nich bazować, w tym dane uzyskane od sprzedawców oraz z Innych witryn, nad którymi Indeed ma ograniczoną kontrolę i co do których ma ograniczoną wiedzę. 

Użytkownik zgadza się, że Indeed nie ma obowiązku zaakceptować, hostować ani opublikować Reklamy użytkownika. Ta decyzja pozostaje w wyłącznej gestii firmy Indeed, bez względu na sponsorowanie. Indeed może odrzucić lub usunąć Reklamę z dowolnej przyczyny lub bez powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. Po usunięciu, Reklama nie otrzymuje wyświetleń, kliknięć, rozpoczętych potwierdzeń obecności, potwierdzeń obecności, rozpoczętych aplikacji ani aplikacji.

3. Budżet i modele cenowe

Kampanie reklamowe mogą być sponsorowane z wykorzystaniem różnych modeli cenowych opisanych poniżej. Każda Reklama sponsorowana niesie ze sobą opłatę związaną z określonym działaniem użytkowników, aż do chwili wyczerpania budżetu albo wstrzymania lub zamknięcia Reklamy przez użytkownika. Przykładowo, jedna kampania promująca Ofertę pracy może być rozliczana za kliknięcie, a inna kampania może być rozliczana za rozpoczętą aplikację. Działanie to może mieć miejsce w Witrynie, Aplikacjach Indeed lub Innych witrynach. 

Ceny wskazane są w Witrynie lub w Zamówieniu reklamowym. Po rozpoczęciu, edytowaniu lub zmianie kampanii lub planu Oferty sponsorowanej, dostępne modele cenowe mogą ulec zmianie. Indeed zastrzega sobie prawo do oferowania różnych modeli cenowych w różnym czasie w różnych okolicznościach, w ograniczonych ilościach, w ograniczonych lokalizacjach, i przez ograniczony czas, oraz do ustalania domyślnych modeli cenowych. Ceny i modele cenowe mogą się różnić w zależności od Reklamy, albo być różne dla tej samej Reklamy zamieszczonej w różnym czasie lub w różnych lokalizacjach (jak np. w przypadku, gdy kampania została zamknięta i następnie ponownie uruchomiona). Jeśli użytkownik nie wybierze modelu cenowego dla kampanii Reklamy sponsorowanej, firma Indeed może dokonać tego wyboru. 

Monitorowanie swoich kampanii reklamowych, wybór odpowiedniego modelu cenowego oraz budżetu dla każdej kampanii oraz zarządzanie ich budżetami leży w zakresie odpowiedzialności użytkownika. Użytkownik może wstrzymać, uruchomić ponownie lub zamknąć swoją kampanię reklamową w dowolnym czasie. Budżet lub limit wydatków ustalony dla jednej kampanii dotyczy tylko kampanii tego typu i nie ogranicza poziomu wydatków na inne kampanie lub usługi. Na przykład budżet oraz limity dla kampanii Płatność za rozpoczętą aplikację nie mają zastosowania do kampanii Płatność za kliknięcie. Jeśli pisemne Zamówienie reklamowe złożone przez użytkownika nie zawiera daty zakończenia, kampania będzie kontynuowana, a użytkownikowi będą nadal naliczane płatności do momentu, aż skontaktuje się on z firmą Indeed w celu rezygnacji.

Indeed może proponować zalecenia budżetowe i szacunkowe dane o skuteczności dla danego budżetu (takie jak oczekiwana widoczność lub kliknięcia) lub dzielić się innymi przewidywaniami dotyczącymi Reklamy użytkownika. Dane te dostarczane są „w stanie, w jakim są”, bez gwarancji, i nie gwarantują one skuteczności, widoczności ani interakcji z Reklamą lub ofertą pracy użytkownika. 

Modele cenowe

Płatność za wyświetlenie. Użytkownik będzie obciążany w zależności od liczby wyświetleń. Wyświetlenie na ogół ma miejsce wtedy, gdy Reklama pojawia się na stronie lub ekranie zaprezentowanym użytkownikowi. Realizacja wyświetlenia nie gwarantuje jakiegokolwiek stopnia zapoznania się z Reklamą użytkownika ani interakcji w związku z ofertą pracy. Dane o wyświetleniach mogą być uzależnione od osób trzecich, takich jak Inne witryny, które mogą inaczej mierzyć wyświetlenia. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie liczby wyświetleń zmierzonej przez firmę Indeed. Liczba wyświetleń określona przez Indeed jest wiążąca. 

Płatność za kliknięcie, określana także jako Budżet dzienny. Użytkownik będzie obciążany w zależności od liczby kliknięć. Kliknięcia mogą dotyczyć Reklam lub innych treści, takich jak wiadomości i powiadomienia. Łączna liczba kliknięć będzie wyświetlana na panelu pracodawcy. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów liczby kliknięć przeprowadzonych przez firmę Indeed. Pomiary liczby kliknięć przeprowadzone przez firmę Indeed są wiążące.  

Płatność za rozpoczęte potwierdzenie obecności. Opłata będzie naliczana, kiedy któryś z użytkowników poczyni pierwszy krok w kierunku potwierdzenia obecności na Wydarzeniu rekrutacyjnym „Indeed Hiring Event” („Rozpoczęte potwierdzenie obecności”), w tym poprzez kliknięcie przycisku lub łącza w celu rozpoczęcia lub kontynuowania potwierdzenia obecności. Rozpoczęte potwierdzenie obecności uznane będzie za zakończone nawet jeśli dany użytkownik nie przejdzie dalej i nie ma gwarancji, że zakończy on potwierdzenie obecności lub będzie obecny na Wydarzeniu rekrutacyjnym „Indeed Hiring Event”. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie obliczonej przez firmę Indeed liczby Rozpoczętych potwierdzeń obecności. Pomiary liczby Rozpoczętych potwierdzeń obecności przeprowadzone przez firmę Indeed są wiążące.

Płatność za potwierdzenie obecności. Od użytkownika pobierana będzie opłata za każde potwierdzenie obecności na Wydarzeniu rekrutacyjnym „Indeed Hiring Event”. Potwierdzenie obecności definiuje się jako sytuację, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy faktycznie weźmie udział w takim Wydarzeniu.Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie ustalonej przez firmę Indeed liczby potwierdzeń obecności. Pomiary liczby potwierdzeń obecności przeprowadzone przez firmę Indeed są wiążące.

Płatność za rozpoczętą aplikację.Obciążenie użytkownika następuje wtedy, gdy podjęte zostaną pierwsze kroki celem aplikowania na ofertę pracy użytkownika („Rozpoczęta aplikacja”). Rozpoczęta aplikacja obejmuje: 1) kliknięcie przycisku lub łącza celem rozpoczęcia lub kontynuowania aplikacji; 2) wejście w interakcje z chatbotem, kodem QR lub w inny sposób rozpoczęcie lub kontynuowanie aplikacji; oraz 3) kliknięcie przycisku lub łącza celem umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozpoczęta aplikacja uznana będzie za zakończoną nawet jeśli dany użytkownik nie przejdzie dalej, i nie ma gwarancji, że zakończy on aplikację. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie dokonanych przez firmę Indeed pomiarów liczby Rozpoczętych aplikacji. Liczba Rozpoczętych aplikacji ustalona przez Indeed jest wiążąca. 

4. Rozliczenia i płatności

Indeed może obciążać kartę kredytową lub konto bankowe, które zostały przypisane do konta użytkownika. Opłata zostanie naliczona użytkownikowi w chwili, gdy a) wydatki na jego kampanię reklamową osiągną lub przekroczą 500,00 USD lub b) rozpocznie się kolejny miesiąc kalendarzowy promowania Oferty pracy przez użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli użytkownik wcześniej promował Oferty na zasadzie „Płatność za kliknięcie” na tym samym koncie, może on również zostać obciążony opłatą, gdy w ramach kampanii dotyczącej jego Oferty pracy zostanie osiągnięty koszt 25,00 USD. W przypadku kampanii reklamowej lub zakupu produktów lub usług o wartości przekraczającej 500 USD miesięcznie użytkownik może być obciążany kilka razy w miesiącu. Jeśli użytkownik nie określi sposobu płatności dla kampanii Ofert sponsorowanych, kampania nie zostanie rozpoczęta, a Oferta nie będzie widoczna, choć Indeed może według własnego uznania usunąć budżet i zamieścić Ofertę na poziomie widoczności równej widoczności ofert niesponsorowanych. 

Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. Płatność dokonana przez użytkownika musi odpowiadać postanowieniom artykułu „Płatność” w części „Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników” Umowy. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone firmie Indeed w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej).Użytkownik jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Ewentualne zwroty muszą być zgodne z postanowieniami artykułu „Zwroty” w częsci „Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników” Umowy. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z Indeed, a uiszczał uprzednio opłaty na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot. 

Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków i opłat publicznoprawnych. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik, a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. (Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny.)

Indeed może udostępniać informacje dotyczące kart kredytowych i kont bankowych użytkownika oraz powiązane informacje o płatnościach i rozliczeniach użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, w tym podmiotom przetwarzającym płatności i/lub agencjom badającym zdolność kredytową klienta, w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta użytkownika. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu dochodzenia swoich praw lub korzystania z nich, a także w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. 

5. Warunki i zabronione zastosowania

Korzystanie z Programu „Indeed Ads” przez użytkownika jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich obowiązujących postanowień i zasad ustalonych przez firmę Indeed, w tym niniejszych Warunków PIA, Umowy, Zasad dotyczących Witryny, Polityki prywatności oraz instrukcji zawartych w Witrynie i Aplikacjach Indeed. Naruszenie może skutkować ograniczeniami korzystania z konta użytkownika, likwidacją konta użytkownika i rozwiązaniem Umowy, a także karami i konsekwencjami prawnymi. Warunki i zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie informacje przekazywane firmie Indeed do opublikowania, czy to za pośrednictwem Witryny, czy w inny sposób, i niezależnie od tego, czy zostały one wygenerowane przez użytkownika, czy na jego rzecz, za pomocą dowolnego środka przekazu, w tym w postaci tekstu, obrazu, znaku, logo, wideo lub audio, które zgodnie z Umową są uznawane za Treści użytkownika. Indeed bazuje na dokładności informacji przekazywanych przez użytkownika. W razie zauważenia niedokładności użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym firmę Indeed. 

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za: (a) Treści użytkownika dostarczone przez użytkownika, możliwe do przypisania użytkownikowi lub z nim powiązane, w tym treści Ofert, opisy stanowisk, pytania rekrutacyjne i docelowe adresy URL; (b) witryny internetowe osiągalne z docelowych adresów URL lub Oferty użytkownika; oraz (c) zapewnienie, że korzystanie przez użytkownika z Programu „Indeed Ads”, Witryny i Aplikacji Indeed jest zgodne z prawem i nie spowoduje naruszenia przez Indeed obowiązujących przepisów prawa. Opublikowanie przez Indeed Oferty użytkownika lub przeformatowanie albo dodanie oznaczeń podczas publikacji (takich jak „Obsługiwane przez Indeed”) pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność użytkownika. 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) użytkownik ma prawo i upoważnienie do korzystania z Programu, w tym do dostarczania lub potwierdzania swoich Ofert i panelu ofert pracy; (ii) wszystkie informacje podane przez użytkownika (za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób) są prawdziwe, prawidłowe i aktualne; (iii) użytkownik posiada i udziela firmie Indeed, jej podmiotom stowarzyszonym i sublicencjobiorcom wszelkich praw do korzystania, kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Treści użytkownika; oraz (iv) takie korzystanie i witryny internetowe powiązane z Ofertami użytkownika nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. 

Użytkownik nie może powodować, autoryzować ani przyczyniać się do: (1) zautomatyzowanej, oszukańczej lub w inny sposób nieprawidłowej aktywności w Witrynie, takiej jak wyświetlenia, kliknięcia, rozpoczęte potwierdzenia obecności, potwierdzenia obecności, rozpoczęte aplikacje lub aplikacje; (2) manipulacji rozmieszczeniem Ofert, licytacją lub jakąkolwiek inną częścią Witryny lub Aplikacji Indeed; (3) niedokładnego raportowania pomiarów aktywności użytkownika, w tym aplikacji; (4) obchodzenia opłat należnych firmie Indeed, w tym poporzez uniemożliwienie zgłoszenia aplikacji; (5) reklamowania towarów lub usług za pośrednictwem firmy Indeed; lub (6) wielkich niezgodnych z prawem lub nieuczciwych czynności. Indeed zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, do zamknięcia kont podejrzanych o taką działalność oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. 

Indeed może, z dowolnej przyczyny lub bez powodu, nie przyjmować żadnych Ofert. Indeed ponadto zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub likwidacji konta Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez powodu oraz bez uprzedzenia. Chociaż Indeed może udzielać informacji na temat naszego procesu decyzyjnego, nie możemy podawać wszystkich powodów likwidacji konta lub usunięcia Oferty. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

6. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM „INDEED ADS”, WITRYNĘ ORAZ APLIKACJE INDEED „TAKIMI JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE JAK I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PROGRAMU „INDEED ADS”, WITRYNY ORAZ APLIKACJI INDEED NA WŁASNE RYZYKO. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE PROGRAM „INDEED ADS”, WITRYNA LUB APLIKACJE INDEED BĘDĄ ZAWSZE DZIAŁAŁY BEZ ZAKŁÓCEŃ, ANI ŻE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO INNYCH WITRYN. 

Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone oraz jej oraz ich licencjodawcy wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, dokładności lub poziomów albo czasu: (a) kosztów reklam, mierzonych na podstawie wyświetleń, kliknięć, rozpoczętych potwierdzeń obecności, potwierdzeń obecności, rozpoczętych aplikacji, aplikacji lub innych; (b) dostarczania lub wskaźników wyświetleń, kliknięć, rozpoczętych potwierdzeń obecności, potwierdzeń obecności, rozpoczętych aplikacji lub aplikacji (w tym wszelkich szacunków w Witrynie lub Zamówieniu reklamowym); (c) zasięgu, skuteczności, zamieszczenia, dystrybucji lub konwersji Reklam; (d) dokładności lub skuteczności targetowania Reklam, wielkości lub składu odbiorców, a także zdolności lub niezdolności danej osoby do wyświetlenia Reklamy; (e) poziomu zainteresowania lub kwalifikacji osoby, która wchodzi w interakcję z Ofertą, Wydarzeniem rekrutacyjnym „Indeed Hiring Event” lub ofertą pracy; oraz (f) udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, wydarzenia rekrutacyjnego „Indeed Hiring Event” lub oferty pracy. 

KLIKNIĘCIA ORAZ INNE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA SĄ ANONIMOWE, A INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA. DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA TAKIE JAK WYŚWIETLENIE, KLIKNIĘCIE, ROZPOCZĘTE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI, POTWIERDZENIE OBECNOŚCI, ROZPOCZĘTA APLIKACJA LUB APLIKACJA NIE STANOWI GWARANCJI ZAINTERESOWANIA OGŁOSZENIEM LUB OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. FIRMA INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OSZUSTWA ZWIĄZANE Z KLIKNIĘCIAMI, FAŁSZYWE PROPOZYCJE KONTAKTU, PROBLEMY TECHNOLOGICZNE ANI INNE POTENCJALNIE NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA KOSZT REKLAM. 

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ART. 3, 4 LUB 5, W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE: (i) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (ii) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DANEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OGŁOSZEŃ LUB REKLAM STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

7. Anulowanie

Użytkownik może anulować Reklamę lub kampanię w dowolnym momencie. Anulowanie następuje zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie wszystkich reklam przed anulowaniem, a także za zapłatę ewentualnej uzgodnionej opłaty za korzystanie z platformy. Indeed może powiadomić Osoby poszukujące pracy o anulowaniu Wydarzenia rekrutacyjnego „Indeed Hiring Event”.  

Indeed może anulować lub zakończyć Program „Indeed Hiring Event” lub niniejsze Warunki PIA w dowolnej chwili. Art. 5, 6 i 8 zachowuje ważność po wygaśnięciu, anulowaniu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PIA.

8. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów (w tym Inne witryny) przed odpowiedzialnością (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu „Indeed Ads”, Ofert, Treści użytkownika, weryfikacji lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia rekrutacyjnego „Indeed Hiring Event”, korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, korzystania z pikseli śledzących lub Integracji, wszelkich informacji lub danych przekazanych przez użytkownika, procesu rekrutacji prowadzonego przez użytkownika lub z tytułu naruszenia Umowy lub niniejszych Warunków PIA, oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki programu Wyszukiwarka Indeed CV / Inteligentny Sourcing

Niniejsze Warunki programu Wyszukiwarka Indeed CV lub Inteligentny Sourcing („Warunki PWICV”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone („Umowa”) oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do programu Wyszukiwarka Indeed CV, znanego też pod nazwą „Inteligentny Sourcing”, lub z niego korzysta bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki PWICV. Akceptując Warunki PWICV, użytkownik akceptuje także Warunki korzystania z usług firmy Indeed.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PWICV, mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu Wyszukiwarka Indeed CV / Wyszukiwarka CV, znanego także jako „Inteligentny Sourcing” („Program” lub “PWICV”), przez osobę fizyczną / Osobę poszukującą pracy, która publikuje swoje CV w Witrynie (dalej: „Autor CV”), lub przez Pracodawcę w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny podlega wszelkim obowiązującym wytycznym w zakresie dobrych praktyk, zasadom i innym warunkom firmy Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny, na stronie zakupu subskrypcji lub planu oraz na stronie z często zadawanymi pytaniami i stronie z informacjami dotyczącymi kraju, w którym użytkownik nabywa subskrypcję lub plan, które mogą zostać w dowolnym momencie zmienione. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że ceny i oferta Programu mogą ulec zmianie. Nabycie dodatkowych subskrypcji lub planów albo modyfikacja dotychczasowych subskrypcji lub planów może spowodować zmianę daty miesięcznych rozliczeń za subskrypcje lub plany powiązane z kontem użytkownika, co będzie skutkować nałożeniem na konto proporcjonalnych opłat w związku z nową datą. Jeśli użytkownik nabędzie nowy plan w Indiach w okresie obowiązywania bieżącego planu, nowy plan rozpocznie się po zakończeniu bieżącego planu użytkownika. Użytkownik będzie korzystać z informacji uzyskanych z Witryny wyłącznie do celów wewnętrznych podczas dokonywania wyboru Autorów CV lub innych osób i kontaktowania się z nimi, za pośrednictwem Indeed, w celu obsadzenia stanowisk przedstawianych w Ofertach pracy. Korzystanie z programu Wyszukiwarka Indeed CV w jakichkolwiek celach bezpośrednio lub pośrednio naruszających przepisy prawa, w tym noszących znamiona dyskryminacji lub oszustwa, jest zabronione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z Programu, co obejmuje m.in. sposób wyszukiwania Osób poszukujących pracy, wybór osób, z którymi użytkownik zdecyduje się skontaktować oraz wszelkie podjęte przez użytkownika decyzje związane z zatrudnianiem. Kontakty tracą ważność sześć miesięcy od daty zakupu subskrypcji. Kontakty uzyskiwane przez użytkownika w ramach oferty specjalnej wygasają po upływie sześciu miesięcy od daty zrealizowania tej oferty, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Podane przez Indeed informacje kontaktowe, w tym adres e-mail Usługi przekazywania, są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego użytkownika i nie mogą być udostępniane innym osobom. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się korzystania z produktów lub systemów przeznaczonych do wyodrębniania informacji z CV w celu obejścia systemu kontaktu powiązanego z CV. Korzystanie z takiego produktu lub systemu będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem z programu. Ponadto w ramach Programu firma Indeed może wysyłać wiadomości e-mail do Autorów CV w imieniu użytkownika z informacją, że ich CV może pasować do Oferty pracy użytkownika. W pewnych okolicznościach firma Indeed może ograniczyć liczbę i/lub częstotliwość kontaktów użytkownika z Autorem CV lub inną osobą za pośrednictwem Witryny. Może to nastąpić np. w sytuacji, gdy użytkownik skontaktuje się z Autorem CV i Autor CV nie wyrazi zainteresowania lub nie odpowie na otrzymany kontakt — wówczas opcja ponownego kontaktu może zostać na jakiś czas wyłączona.

WAŻNA INFORMACJA: UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE dokonując zakupu lub uzyskując dostęp do Programu, płaci firmie Indeed kwotę wskazaną w Witrynie, aby platforma Indeed ułatwiła użytkownikowi skontaktowanie się z Autorem CV drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres podany przez danego Autora CV w Indeed lub telefonicznie — dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Autora CV. Korzystanie z Programu podlega wszystkim Zasadom dotyczącym Witryny Indeed, w tym Polityce prywatności Indeed i wszelkim zasadom dotyczącym Usług przekazywania. Indeed nie gwarantuje, że adres e-mail jest nadal używany, że taka wiadomość zostanie odebrana i odczytana, że potencjalny Autor CV lub Osoba poszukująca pracy podejmie działania w wyniku jej otrzymania, ani że CV Autora CV lub informacje o nim są aktualne, poprawne lub kompletne w jakimkolwiek zakresie. Firma Indeed może podawać różne wyniki w odpowiedzi na to samo hasło wyszukiwania CV i ma pełną dowolność w odniesieniu do CV oraz profili, które prezentuje w odpowiedzi na konkretne hasło. Indeed nie pozwala na korzystanie z Programu, w tym m.in. usługi kontaktu przez CV, w sposób przypominający spam, a użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do niekorzystania z usługi Programu w taki sposób. Indeed definiuje „sposób przypominający spam” jako wysyłanie zapytań dotyczących ofert pracy do osób, które — jak wskazują na to doświadczenie firmy Indeed lub zachowanie i reakcja Autora CV — są nieodpowiednie na dane stanowisko lub które wskazały, że takie zapytania są niepożądane. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi kontaktu przez Wyszukiwarkę Indeed CV w przypadku każdego użytkownika, który zdaniem firmy Indeed narusza niniejsze Warunki PWICV, w tym warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wiadomości, w szczególności tych z załącznikami o rozszerzeniu .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh lub .zip lub wszelkimi innymi załącznikami zawierającymi skrypty, makra albo inny kod, oraz innych wiadomości, z dowolnej przyczyny, w tym wiadomości, w przypadku których podejrzewamy, że zawierają one szkodliwe lub niechciane treści. Użytkownik może korzystać z Programu wyłącznie w celu skontaktowania się z Autorem CV lub osobą fizyczną za pośrednictwem platformy Indeed w sprawie Oferty pracy lub potencjalnego zatrudnienia. Inne wykorzystanie Programu nie jest dozwolone. Pobieranie i eksplorowanie danych z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV, w tym pobieranie CV Osób poszukujących pracy, oraz korzystanie z takiej bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV lub „Inteligentnego Sourcingu” do celów innych niż dozwolone będzie skutkować podjęciem kroków prawnych wobec użytkownika. Możemy wedle własnego uznania ograniczyć możliwość wyszukiwania przez użytkownika za pomocą Programu, jeśli będziemy podejrzewać, że może to niekorzystnie wpłynąć na system firmy Indeed, że użytkownik korzysta z Programu w sposób szkodliwy lub budzący zastrzeżenia albo że dopuścił się on naruszenia niniejszej Umowy. Ponadto jeżeli użytkownik jest podmiotem konkurencyjnym wobec firmy Indeed (np. witryną gromadzącą oferty pracy lub służącą do zamieszczania ofert pracy), nie może on korzystać z bazy danych Programu Indeed lub Wyszukiwarki Indeed CV, lub Inteligentnego Sourcingu na potrzeby kontaktowania się z Autorem CV w celu wysłania mu oferty pracy od swoich klientów, a każdy taki przypadek korzystania z takich baz danych przez podmiot konkurencyjny może skutkować zablokowaniem użytkownika w Witrynie, odebraniem mu możliwości kontaktu z Autorami CV oraz ukryciem adresów e-mail Autorów CV. Tego typu blokady mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia, na co użytkownik wyraża zgodę. Indeed może ograniczyć liczbę urządzeń, z których użytkownik loguje się na konto. Każda subskrypcja lub plan Indeed CV lub Inteligentny Sourcing są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku osoby, do której zostały przypisane i nie mogą być udostępniane innym użytkownikom.  Jeśli użytkownik wykupi plan w Indiach, akceptuje fakt, że dodawanie stanowisk do planu nie powoduje dodawania kolejnych kontaktów do planu subskrypcji. Jeśli użytkownik doda stanowisko w dniu po rozpoczęciu planu subskrypcji, zapłaci za nie proporcjonalną cenę, jednak nie wpłynie to na liczbę kontaktów. W przypadku planów w Indiach, po upływie okresu planu subskrypcji użytkownika wygasną wszystkie pozostałe kontakty. Żadne niewykorzystane kontakty nie zostaną przeniesione do nowego planu.

Jeśli Autor CV poda w CV numery telefonów, Indeed nie gwarantuje ich poprawności i nie może stwierdzić, czy są one numerami telefonów stacjonarnych, czy komórkowych. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Autorami CV wyłącznie w sprawie odpowiednich ofert pracy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wytycznych ustawy TCPA, a także przepisów prawa w zakresie automatycznego systemu wybierania numerów lub przepisów regulujących telekomunikację stacjonarną i komórkową w swojej odpowiedniej jurysdykcji.

Informacje zawarte w CV Autorów CV są podawane przez tych Autorów, mogą być nieaktualne lub niedokładne i nie są weryfikowane przez Indeed. Dostępne dla użytkownika w ramach Programu narzędzia do filtrowania, sortowania, dopasowywania lub klasyfikowania bazują na informacjach podanych przez Autora CV lub na informacjach przekazanych Indeed przez użytkownika na temat wymogów lub preferencji dotyczących oferty pracy. Pojawienie się CV danej Osoby poszukującej pracy w wynikach wyszukiwania lub jako dopasowania nie gwarantuje, że Autor CV posiada wybrane przez użytkownika cechy lub doświadczenie ani że będzie zainteresowany ofertą. Podczas korzystania z programu przez użytkownika, Indeed nie gwarantuje wyświetlania wyników wyszukiwania, w tym pożądanych wyników wyszukiwania, w odpowiedzi na każde zapytanie, a także wyświetlania dziennych dopasowań, w tym pożądanych dziennych dopasowań. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie lub zweryfikowanie wszelkich informacji dostarczanych przez Autora CV lub informacji ogólnie dostępnych, także w zakresie, czy taki Autor CV / Osoba poszukująca pracy posiada konkretne uprawnienia, certyfikaty lub poświadczenie bezpieczeństwa.  W ramach produktu w Witrynie można zapoznać się z weryfikacją umiejętności, certyfikatów lub innych kwalifikacji Osoby poszukującej pracy.  Indeed nie gwarantuje dokładności takich weryfikacji lub informacji, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację informacji w Witrynie.

W Stanach Zjednoczonych Indeed może udostępniać publicznie dostępne informacje zebrane z różnych źródeł wyszukiwalnych przez osoby trzecie (takie jak Pracodawcy) za pośrednictwem Programu. Informacje te udostępniamy w ograniczonym czasie i zakresie, aby pomóc Pracodawcom w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi osobami poszukującymi pracy w zakresie ofert pracy lub możliwości zatrudnienia oferowanych przez Pracodawcę, przy czym takie informacje nie mogą być wykorzystane do innych celów. Użytkownik może usunąć publicznie dostępne informacje z Programu i zrezygnować z subskrypcji potencjalnych możliwości zatrudnienia od Pracodawców, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji przesyłane w naszych wiadomościach. Aby usunąć z naszej Witryny publicznie dostępne informacje dotyczące użytkownika, należy wysłać niniejszy formularz.

2. Anulowanie

Prośba o skontaktowanie się z Autorem CV za pośrednictwem serwisu Indeed nie może zostać wycofana. Rezygnacja z korzystania przez użytkownika z Programu musi być zgodna z wszelkimi zasadami dotyczącymi rezygnacji podanymi w Witrynie.

W przypadku anulowania lub obniżenia poziomu subskrypcji lub planu dostęp do funkcji Programu zostanie odpowiednio zmieniony. Przykładowo użytkownik utraci dostęp do funkcji, które są dostępne wyłącznie w wyższej subskrypcji lub planie.

Indeed zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu lub bez powodu. Indeed może bezzwłocznie anulować, aktualizować lub modyfikować Program lub Warunki PWICV według własnego wyłącznego uznania w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po powiadomieniu o zmianie Programu lub Warunków PWICV jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PWICV. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PWICV.

3. Informacje użytkownika

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje, które podaje Indeed, są poprawne i aktualne. Użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest Pracodawcą zainteresowanym rozpatrzeniem kandydatury Autora CV jako potencjalnego pracownika.

4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE, ŻE PODANY PRZEZ INDEED ADRES E-MAIL JEST PRAWIDŁOWY, ŻE WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE PRZEZ INDEED NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA DOTRĄ DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY ORAZ ŻE KAŻDY ZAMIERZONY ODBIORCA TAKIEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JĄ PRZECZYTA LUB PODEJMIE DZIAŁANIA W WYNIKU JEJ OTRZYMANIA. PONADTO FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE, ŻE DOWOLNE CV JEST DOSTĘPNE LUB WIDOCZNE W DANYM CZASIE LUB ŻE CV OPISUJE UMIEJĘTNOŚCI LUB KWALIFIKACJE KANDYDATA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA BĘDZIE ZAWSZE WOLNA OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNA.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ART. 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUGI WYSZUKIWARKI INDEED CV STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Opłaty zostaną pobrane od użytkownika, o ile wskazano tak w Witrynie i we wskazany w niej sposób. Na wniosek użytkownika Indeed może wedle własnego uznania wstrzymać subskrypcję lub plan i naliczanie związanego z nimi kosztu, a po anulowaniu przez Indeed wstrzymania subskrypcji lub planu kontynuować je w pozostałej części okresu do momentu ich wygaśnięcia i automatycznego odnowienia. Szczegółowe informacje dotyczące planu subskrypcji Indeed CV są dostępne w Witrynie. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone firmie Indeed w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej). PŁATNOŚCI NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ORAZ NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESOWE PRZYDZIAŁY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ SUBSKRYPCJI LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU CV. Po rezygnacji użytkownik zachowa jednak dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Ewentualne zwroty są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych w ramach usług Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać uzyskane od użytkownika dane kart kredytowych i kont bankowych oraz informacje dotyczące rozliczania i płatności firmom działającym w imieniu Indeed, w tym podmiotom przetwarzającym płatności lub agencjom badającym zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu dochodzenia swoich praw lub korzystania z nich, a także w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Za przekazywanie pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik, a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. Z wyjątkiem planów w Indiach, w przypadku zakupu subskrypcji lub planu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja lub plan będą automatycznie odnawiane, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z subskrypcji lub planu oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie subskrypcji lub planu nie oznacza rezygnacji. Po anulowaniu jej wstrzymania subskrypcja użytkownika będzie się nadal automatycznie odnawiać. Obowiązujący okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub roczny itp.) będzie uzależniony od ustalonych warunków.

6. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń stron trzecich (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) powstałych w związku z wykorzystaniem Programu przez użytkownika, w tym m.in. sposobem prowadzenia wyszukiwania, wszelkimi kontaktami użytkownika z odbiorcą (lub zamierzonym odbiorcą), wszelkimi wiadomościami e-mail, których wysyłanie użytkownik zleca na mocy niniejszych Warunków Programu, albo wszelkimi połączeniami telefonicznymi nawiązanymi z odbiorcą lub wiadomościami SMS przesłanymi odbiorcy przez użytkownika, oraz działaniami zewnętrznego usługodawcy zaangażowanego przez użytkownika w celu ułatwienia pozyskiwania kandydatów za pomocą Programu, takiego jak system śledzenia aplikacji (ATS).

Warunki usługi Indeed Kwalifikacje

Niniejsze Warunki usługi Indeed Kwalifikacje („Warunki usługi Indeed Kwalifikacje”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone. Uzyskanie dostępu do narzędzia Indeed Kwalifikacje lub korzystanie z niego w dowolny sposób, rejestracja w narzędziu Indeed Kwalifikacje w charakterze Pracodawcy lub zaakceptowanie tych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje i Warunków korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”). Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach usługi Indeed Kwalifikacje, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Wstęp

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania kwalifikacji wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) w celu uzyskania odpowiedzi od Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. „Kwalifikacje” obejmują wszelkie kwalifikacje oferowane lub publikowane przez Indeed lub zewnętrznych dostawców kwalifikacji, które użytkownik zdecyduje się wysłać do osoby poszukującej pracy za pośrednictwem Indeed.

2. Kwalifikacje

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed wysyła każdą Kwalifikację do Osoby poszukującej pracy na jego wyłączną prośbę, oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej Osoby poszukującej pracy na kontakt ze strony Indeed w celu przesyłania wybranych przez użytkownika Kwalifikacji. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że wniosek o wysłanie przez Indeed Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy otrzyma, otworzy lub przeczyta taką Kwalifikację lub na nią odpowie ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Użytkownik potwierdza podjęcie decyzji o korzystaniu z usługi Indeed Kwalifikacje w ramach własnego procesu rekrutacyjnego oraz że pytania zadawane we wszystkich Kwalifikacjach lub zestawach Kwalifikacji wysyłanych Osobie poszukującej pracy pochodzą od niego, a nie od firmy Indeed. Z wyjątkiem Kwalifikacji podmiotów zewnętrznych Indeed oferuje Kwalifikacje wyłącznie jako twórca i partner. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Kwalifikacji i Odpowiedzi zgodnie z prawem, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami państwowymi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z usług Indeed Kwalifikacji, w tym między innymi za wszelkie rezultaty uznawane za powodujące „odmienne skutki”. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolną równorzędną lub podobną ustawę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może, ale nie ma obowiązku, zapewnić środki umożliwiające Osobom poszukującym pracy poproszenie użytkownika o zastosowanie alternatywnej metody lub innego udogodnienia. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, każda niepełnosprawność jest inna, a Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania poszczególnych pytań dotyczących Kwalifikacji są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

Użytkownik jest jedyną stroną określającą, która Kwalifikacja zostanie wysłana do Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje fakt, że Kwalifikacja dotyczy tylko oceny konkretnej wiedzy lub umiejętności. Nie ocenia kwalifikacji Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska ani jej zdolności do wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do użytkownika. Użytkownik zgadza się korzystać z Kwalifikacji w połączeniu z innymi procesami selekcji i rekrutacji, a nie jako jedynej metody oceny dopasowania kandydata do oferty pracy. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Kwalifikacji w celu sprawdzania tylko tej wiedzy, umiejętności i/lub innych cech, które są 1) związane z zatrudnieniem oraz 2) wymagane od kandydata od dnia rozpoczęcia pracy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej Kwalifikacji lub pytań zadawanych w ramach Kwalifikacji w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez przyczyny, w tym między innymi w wyniku kontroli jakości.

Wysłanie Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie gwarantuje otrzymania Odpowiedzi ani żadnej dalszej komunikacji lub dalszego działania ze strony Osoby poszukującej pracy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Kwalifikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed.

3. Odpowiedzi 

Użytkownik rozumie, że Osoby poszukujące pracy przekazują Odpowiedź na Kwalifikację według własnego uznania. Użytkownik może przejrzeć Odpowiedź przekazaną przez Osobę poszukującą pracy, korzystając z usługi Indeed Kwalifikacje. W przypadku Kwalifikacji strony trzeciej użytkownik może mieć możliwość zobaczenia tylko ograniczonych informacji, takich jak link do ostatecznego wyniku Kwalifikacji. Osoba poszukująca pracy może mieć również możliwość samodzielnego wybrania Kwalifikacji i przypisania Odpowiedzi na nią do swojego profilu Indeed, który będzie widoczny dla Pracodawców zgodnie z Warunkami firmy Indeed. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji. Kwalifikacje utworzone, opublikowane lub administrowane przez podmioty zewnętrzne inne niż Indeed są oceniane zgodnie z kryteriami oceniania określonymi wyłącznie przez takie podmioty. 

Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą, czy Osoba poszukująca pracy jest odpowiednio wykwalifikowana, na podstawie Odpowiedzi, w tym m.in. wyniku. Użytkownik może zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą o zaoferowaniu Osobie poszukującej pracy możliwości ponownego ukończenia Kwalifikacji wysłanej przez użytkownika oraz zaktualizowaniu lub zmodyfikowaniu swojej Odpowiedzi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Odpowiedzi są dostarczane tylko pod warunkiem, że będzie je wykorzystywał w ramach swojego procesu rekrutacyjnego w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, co obejmuje uwzględnienie wszelkich innych stosownych informacji na temat Osoby poszukującej pracy. Indeed może wykorzystywać fragmenty lub podsumowania Odpowiedzi w innych produktach, na przykład Indeed CV. Te podsumowania służą wyłącznie wygodzie użytkownika i nie mogą być wykorzystywane zamiast pełnej Odpowiedzi w odpowiednim kontekście. Użytkownik zobowiązuje się nie polegać wyłącznie na takich fragmentach lub podsumowaniach przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnej dotyczącej dowolnej Osoby poszukującej pracy.

4. Zasady korzystania z usług Indeed Kwalifikacje

Jako Pracodawca użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał z usług Indeed Kwalifikacje ani uzyskiwał do nich dostępu w żadnych bezpośrednio lub pośrednio niezgodnych z prawem, dyskryminacyjnych ani oszukańczych celach. Nie należy tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji, które są bezpośrednio lub pośrednio niezgodne z prawem, dyskryminujące, fałszywe, zawierające groźby, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, nieprzyzwoite lub z innych względów budzą zastrzeżenia, lub które zawierają oszczerstwa natury seksualnej, etnicznej, rasowej lub są w inny sposób dyskryminujące, lub które nie zawierają stosownej lub konstruktywnej treści. Nie należy także tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji zawierających informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie).

Narzędzie Indeed Kwalifikacje nie służy do uzyskiwania od Osób poszukujących pracy poufnych danych osobowych. Pracodawcom nie wolno tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji wymagających podania przez Osoby poszukujące pracy ściśle poufnych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące konta bankowego, karty kredytowej lub konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych osobowych objęte wymogami dotyczącymi zgłaszania naruszeń danych w dowolnym kraju. 

Pracodawca, który otrzymuje prośbę o udogodnienia za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje musi udostępnić udogodnienie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, a ponadto musi na żądanie firmy Indeed niezwłocznie dostarczyć jej dowód spełnienia wymogu. Niewypełnienie tych zobowiązań stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy, a firma Indeed może natychmiast zlikwidować konto użytkownika i zablokować mu dostęp do usługi Indeed Kwalifikacje bez dalszych zobowiązań wobec niego. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć Indeed przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niespełnienia przez niego wymogów zawartych w tym punkcie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Indeed nie ma obowiązku sprawdzania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi ani publikowania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny dowolną Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnego powodu lub bez powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez powiadomienia.

5. Rola firmy Indeed

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie decyzje o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu rozmów kwalifikacyjnych lub ofert oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje.

Indeed nie może potwierdzać informacji wysyłanych przez Osoby poszukujące pracy ani innych użytkowników, w tym tożsamości jakiegokolwiek użytkownika. Indeed nie sprawdza doświadczenia Osób poszukujących pracy ani nie próbuje weryfikować ich oświadczeń. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie doświadczenia i referencji oraz inne czynności z zakresu należytej staranności, których może wymagać przed złożeniem Osobie poszukującej pracy oferty zatrudnienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących planowanego zatrudnienia którejkolwiek z Osób poszukujących pracy. Ponadto w przypadku wszelkich obszarów, w których mogą istnieć formalne licencje lub certyfikaty, Kwalifikacje nie są zamiennikiem takiej licencji ani takiego certyfikatu oraz nie wskazują, że Osoba poszukująca pracy posiada dane kwalifikacje, daną licencję lub dany certyfikat. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, jakie licencje lub certyfikaty są wymagane na danym stanowisku oraz czy Osoba poszukująca pracy posiada taką licencję lub taki certyfikat. Indeed nie określa również, czy dana umiejętność jest niezbędna do wykonywania danej pracy. Taka decyzja (lub szukanie odpowiedniej porady prawnej w tej sprawie) stanowi wyłączną odpowiedzialność Pracodawcy, zgodnie z regulacjami EEOC lub innymi obowiązującymi przepisami.

Indeed nie jest stroną ani zewnętrznym beneficjentem umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

6. Opłaty

Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zakończyć możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Indeed Kwalifikacje.

7. Poufność

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje. Użytkownik potwierdza, że (1) będzie korzystać z wszelkich treści przesłanych przez Osoby poszukujące pracy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych; (2) nie będzie ujawniać imion i nazwisk ani tożsamości, ani udostępniać profilu żadnych Osób poszukujących pracy poza swoim działem rekrutacji lub zatrudnienia; oraz (3) zastosuje wszelkie odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne, aby chronić treści uzyskane poprzez korzystanie z usług Indeed Kwalifikacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

8. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

USŁUGA INDEED KWALIFIKACJE ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OCENY, ODPOWIEDZI, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI INDEED KWALIFIKACJE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ.INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJĘ, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI, W TYM M.IN. WYNIKI, PODANE FIRMIE INDEED SĄ WAŻNE LUB DOKŁADNE, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI DOKŁADNIE LUB KOMPLEKSOWO OCENIAJĄ DANĄ UMIEJĘTNOŚĆ LUB SĄ POWIĄZANE Z WYMOGIEM DOTYCZĄCYM STANOWISKA, ŻE JAKAKOLWIEK WIADOMOŚĆ (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZI) DOTRZE DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY, ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI PRZESŁANEJ NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA PRZECZYTA TĘ WIADOMOŚĆ LUB ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKA PODEJMIE W JEJ WYNIKU DZIAŁANIA. INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE POZOSTAŁE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU. INDEED WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ BŁĘDÓW, BĘDZIE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z INDEED, WITRYNY ORAZ NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB NARZĘDZIE INDEED KWALIFIKACJE BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PKT. 7 (POUFNOŚĆ) LUB KWOT Z TYTUŁU PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁATNYCH NA MOCY NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów lub zadłużenia oraz wydatków (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności (obejmuje to wszelkie roszczenia o naruszeniu takich przepisów przez Indeed jako agenta użytkownika); (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskiego, prawa majątkowego lub prawa do prywatności; (f) wszelkich zarzutów, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; lub (g) decyzji o dodaniu, utworzeniu lub wykorzystaniu Kwalifikacji, w tym m.in. w ramach wydarzenia rekrutacyjnego, zaplanowanej rozmowy kwalifikacyjnej lub aplikacji o pracę; (h) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących czynności: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje również fakt, że ma obowiązek chronić firmę Indeed przed takimi roszczeniami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie przejęcie odpowiedzialności obejmuje także żądanie pokrycia przez Użytkownika uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, ugód i wydatków poniesionych przez firmę Indeed. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje

10. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z usług Indeed Kwalifikacje, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy. 

Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed

Niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed oraz wszelka powiązana dokumentacja („Dokumentacja”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz dotyczą każdego, kto uzyskuje dostęp do Interfejsu programowania aplikacji utworzonego lub utrzymywanego przez Indeed („Interfejs API”) lub z niego korzysta, opracowuje aplikację, która komunikuje się lub współpracuje z Interfejsem API, Witryną lub dowolną usługą Indeed („Aplikacja”), lub kto w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API. Uzyskując dostęp do Interfejsu API lub Dokumentacji lub korzystając z nich albo akceptując w inny sposób niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, użytkownik zgadza się na te warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”), w tym warunki powiązane z dowolną usługą Indeed, z której użytkownik korzysta, oraz wszystkie zasady firmy Indeed, w tym Politykę prywatności firmy IndeedZasady dot. plików cookie. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Interfejsy API

Indeed może zapewnić użytkownikowi dostęp do co najmniej jednego Interfejsu API, a także wszelkiej Dokumentacji towarzyszącej, wyłącznie do wewnętrznego użytku biznesowego użytkownika podczas tworzenia i korzystania z Aplikacji lub w celu przetwarzania i analizowania przez Indeed przekazanych informacji i danych behawioralnych zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za dokładność, treść, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność, operacyjność i dostępność informacji lub materiałów w Interfejsach API lub za ich pośrednictwem. Najbardziej aktualne i dokładne informacje można znaleźć bezpośrednio w Witrynie.

Licencja użytkownika podlega wszystkim warunkom określonym w Umowie i jest uzależniona od ich przestrzegania, jest odwołalna, niewyłączna, niezbywalna i nie podlega dalszemu licencjonowaniu. Nie udziela się żadnej dorozumianej licencji. Indeed zastrzega wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik może opracować Aplikację współpracującą z Interfejsem API Indeed do użytku przez swoich pracowników lub niezależnych wykonawców do swoich wewnętrznych celów biznesowych („Użytkownicy końcowi”). Korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z Interfejsu API lub Aplikacji w celu uzyskania dostępu do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed podlega obowiązującym Warunkom korzystania z tej Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, a użytkownik zobowiązuje się wymagać od Użytkowników końcowych akceptacji i przestrzegania takich Warunków korzystania oraz niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji i Interfejsów API przez Użytkowników końcowych. Ponadto użytkownik i jego Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji mobilnych Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności, ujawniania informacji o świadczonych usługach i metod rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Aplikacji lub Systemu śledzenia aplikacji (ATS) za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast korzystania bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji mobilnej Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, nie usprawiedliwia braku informacji lub zrozumienia produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji mobilnej Indeed.

Użytkownik zgadza się, że Indeed może monitorować korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z każdego Interfejsu API oraz może przetwarzać i analizować przesłane informacje i dane behawioralne zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Wspomniane monitorowanie może obejmować uzyskiwanie przez Indeed dostępu do Aplikacji użytkownika i korzystanie z niej. Użytkownik nie będzie ingerować w to monitorowanie. Indeed może korzystać z wszelkich środków technicznych w celu zwalczania takiej ingerencji. Użytkownik akceptuje fakt, że gdy on sam lub Użytkownicy końcowi korzystają z ATS za pośrednictwem interfejsu API, taki system śledzenia aplikacji może monitorować, przetwarzać lub analizować przekazane informacje i dane behawioralne oraz uzyskiwać do nich dostęp. Jeśli użytkownik lub inna osoba w imieniu użytkownika wysyła lub otrzymuje wiadomość za pośrednictwem interfejsu API (w tym w drodze wysłania lub otrzymania wiadomości z adresu lub na adres e-mail oznaczony aliasem Indeed i/lub różniący się od adresu przypisanego do konta użytkownika), oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tej wiadomości, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Indeed z wyprzedzeniem o swojej decyzji o zaprzestaniu korzystania z dowolnego interfejsu API, który pozwala Indeed przetwarzać i analizować przekazane informacje i dane behawioralne.

Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania dostępu do dowolnego Interfejsu API (w tym m.in. liczby połączeń lub żądań) oraz monitorowania wykorzystania Interfejsów API w celu egzekwowania tych limitów. Wspomniane limity mogą być wyszczególnione w Dokumentacji lub w inny sposób zostać przekazane użytkownikowi przez Indeed.

Korzystanie z interfejsu API firmy Indeed oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na okresowe kontrole użytkowania. Na prośbę firmy Indeed użytkownik (lub jego przedstawiciel) dostarczy wskaźniki wykorzystania danych, aby umożliwić firmie Indeed ich przegląd. Jeśli firma Indeed wykryje naruszenie tych wytycznych, korzystanie z interfejsu API firmy Indeed może zostać ograniczone lub wstrzymane.

Indeed może aktualizować, modyfikować lub zawiesić działanie Interfejsu API w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, a ponadto może wymagać od użytkownika uzyskania najnowszej wersji i korzystania z niej. Od użytkownika wymaga się zaktualizowania w takim przypadku swojej Aplikacji na własny koszt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja Interfejsu API przez Indeed może mieć negatywny wpływ na sposób, w jaki Aplikacja użytkownika komunikuje się z Witryną lub Aplikacją mobilną Indeed, i zgadza się, że Indeed nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API po jego aktualizacji przez Indeed stanowi akceptację tej aktualizacji. Indeed zastrzega sobie prawo do opracowywania produktów lub usług, które są podobne lub mogą konkurować z dowolną Aplikacją. 

2. Ograniczenia

Dostęp do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed i korzystanie z nich za pośrednictwem Interfejsu API podlegają Zasadom dotyczącym Witryny, niniejszym Warunkom dotyczącym Interfejsu API oraz wszelkim dodatkowym zasadom, wytycznym i warunkom udostępnionym przez Indeed. Takie dodatkowe zasady, wytyczne lub warunki mogą być wyszczególnione w Dokumentacji (w tym Portalu Indeed dla twórców), niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API lub w inny sposób zakomunikowane użytkownikowi przez Indeed. Przykładowo, korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed w związku ze swoimi Ofertami pracy, użytkownik zgadza się nie wymagać od Osoby poszukującej pracy złożenia kopii aplikacji inną metodą , jeśli ta Osoba poszukująca pracy już aplikowała na Ofertę pracy użytkownika za pomocą usługi Aplikuj z Indeed. Ponadto użytkownik zobowiązuje się dokładnie opisać Osobie poszukującej pracy, jakie informacje i dane gromadzi od niej i na jej temat podczas aplikowania przez nią za pomocą usługi Aplikuj z Indeed na stanowisko oferowane przez użytkownika, w tym, jak przetwarza i udostępnia takie informacje i dane. Użytkownik zobowiązuje się również do uwzględniania żądań Osoby poszukującej pracy dotyczących jej informacji i danych, które użytkownik gromadzi w związku z dowolnym Interfejsem API. Ponadto korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed, użytkownik zobowiązuje się używać adresów URL HTTPS POST.

Użytkownik zobowiązuje się wykonywać wszystkie poniższe czynności w związku z dostępem i korzystaniem z dowolnego Interfejsu API lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) przestrzegać Umowy, Warunków dotyczących Interfejsu API, Zasad dotyczących Witryny, wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji oraz wszystkich wytycznych, standardów i wymagań, które mogą być udostępnione użytkownikowi przez Indeed (w tym określonych w Portalu Indeed dla twórców); (b) monitorować korzystanie z Aplikacji użytkownika pod kątem wszelkich działań naruszających niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API; (c) niezwłocznie ograniczyć Użytkownikom końcowym, którzy naruszają niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, możliwość dalszego korzystania z Aplikacji użytkownika; oraz (d) niezwłocznie powiadomić Indeed o każdym naruszeniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API przez użytkownika lub Użytkowników końcowych.

Użytkownik zobowiązuje się, że ani on, ani jego Aplikacja, ani Użytkownicy końcowi nie dopuszczą się żadnej z następujących czynności w związku z dostępem do dowolnego Interfejsu API i korzystaniem z niego lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) naruszenia Zasad dotyczących Witryny lub obowiązujących przepisów prawa; (b) kopiowania, powielania, modyfikowania lub tworzenia opracowań Interfejsu API w całości lub w części; (c) odtwarzania, dezasemblowania, dekompilowania, rozszyfrowywania, adaptowania lub podejmowania innych prób uzyskania dostępu do dowolnego elementu kodu źródłowego Interfejsu API; (d) usunięcia jakichkolwiek informacji o prawach własności z materiałów udostępnianych za pośrednictwem Interfejsu API; (e) udostępnienia Interfejsu API lub Aplikacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w pisemnej umowie z Indeed; (f) obejścia ograniczeń dostępu do Interfejsu API nałożonych przez Indeed; (g) wydobywania danych, budowania baz danych lub tworzenia w inny sposób trwałych kopii Treści użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Dokumentacji lub przez Indeed; lub (h) modyfikowania danych udostępnianych przez Interfejs API, ich fałszywego przedstawiania lub manipulowania nimi w inny sposób.

Użytkownik zobowiązuje się, że przy powoływaniu się na dane Indeed udostępnione przez Interfejs API będzie je przedstawiać w sposób rzetelny. Użytkownik zobowiązuje się, że dane te nie będą zawierać: (a) włączonych do nich opłat zewnętrznych, w tym opłat podmiotu przesyłającego żądanie do Interfejsu API; (b) danych pochodzących od osób trzecich, takich jak inni dostawcy reklam; oraz (c) danych sponsorowanych włączonych do naturalnych danych. W przypadku korzystania z Interfejsu API w celu dostarczania usług Indeed na rzecz pracodawcy użytkownik zobowiązuje się przekazywać pracodawcy rzetelne raporty na temat usług uzyskanych za pośrednictwem Interfejsu API oraz wartości, jaką reprezentują dostarczone usługi. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać Pracodawcom dane w sposób dokładny, uporządkowany i czytelny, pozwalający Pracodawcom filtrować i sortować dane według kategorii takich jak kliknięcia, rozpoczęte aplikacje, koszty usług Indeed wyodrębnione od kosztów innych usługodawców, włączając koszty własne użytkownika, czy według innych wskaźników.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia i przestrzegania Polityki prywatności dotyczącej jego Aplikacji, która dokładnie przedstawia Użytkownikom końcowym lub Osobom poszukującym pracy, jakie informacje o użytkownikach są gromadzone, oraz jak użytkownik wykorzystuje i udostępnia takie informacje firmie Indeed i innym osobom trzecim. Ponadto użytkownik zgadza się chronić wszystkie takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wyświetlać ani nie używać tych informacji (zwłaszcza danych osobowych) w inny sposób niż wymagany do świadczenia usług Indeed dla Pracodawców za pośrednictwem Aplikacji użytkownika.

W przypadku udostępniania lub uzyskiwania dostępu do Interfejsu Indeed API lub Dokumentacji w celu świadczenia usług dla Pracodawcy użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie uzyskiwać dostępu do danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach dotyczących Ochrony danych osobowych), aby świadczyć usługi Indeed dla Pracodawcy. Jeśli jednak użytkownik otrzymał od Indeed dane osobowe, które nie są wymagane, aby świadczyć usługi Indeed dla Pracodawcy, powinien powiadomić o tym Indeed i zwrócić lub zniszczyć takie dane osobowe (zgodnie z instrukcjami Indeed). Jeśli użytkownik i Indeed uzgodnią, że użytkownik będzie przetwarzać dane osobowe w związku ze świadczeniem usług Indeed, ogólne obowiązki użytkownika (w zakresie charakteru i celu dostępu, środków i protokołów zabezpieczeń, transgranicznego przekazywania danych itp.) zostaną określone w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych.

3. Dostęp i Klucz API

Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Interfejsu API wyłącznie w sposób opisany w powiązanej z nim Dokumentacji. W celu przesłania żądania do Interfejsu API albo uzyskania do niego dostępu lub skorzystania z niego w inny sposób Indeed wymaga od użytkownika, by przestrzegał on procesu rejestracji i wdrożenia, w tym przekazując informacje o swojej Aplikacji i aktualnej osobie do kontaktu, z którą Indeed może się komunikować w sprawie Aplikacji użytkownika lub dostępu do Interfejsu API i korzystania z niego. Indeed wymaga od użytkownika stosowania hasła, klucza lub innego zabezpieczenia w celu uzyskania dostępu do Interfejsu API („Klucz API”). Instrukcje dotyczące uzyskania Klucza API znajdują się w odpowiedniej dokumentacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do Interfejsu API i korzystanie z niego na podstawie swojego Klucza API. Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność i bezpieczeństwo swojego Klucza API, nie udostępniać go osobom trzecim i używać go tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami dotyczącymi Interfejsu API. Użytkownik nie będzie w mylny sposób przedstawiać ani maskować własnej tożsamości ani tożsamości swojej Aplikacji. Decyzja o udostępnieniu użytkownikowi Interfejsu API lub Klucza API jest podejmowana według wyłącznego uznania Indeed. Indeed może w dowolnym momencie ograniczyć lub przerwać dostęp do Interfejsu API lub Klucza API.

4. Własność intelektualna

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych bądź ich licencjodawców należą wszelkie prawa i tytuły własności do Interfejsu API, Witryny i Aplikacji mobilnych Indeed oraz wszelkie związane z nimi prawa majątkowe. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Interfejsu API, innych niż własne Treści użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże opinie lub sugestie dotyczące naszych Interfejsów API, możemy wykorzystać takie informacje bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści użytkownika, zgodnie z definicją w Umowie, mogą być dostępne za pośrednictwem Interfejsów API i że za Treści użytkownika wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która je dostarczyła firmie Indeed.

5. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

WITRYNA, INTERFEJSY API I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI INTERFEJSÓW API I DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PORAD, OFERT PRACY, INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ KARIERY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU API. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA, INTERFEJSY API, DOKUMENTACJA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PORADY, OFERTY PRACY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIONE BEZ ZAKŁÓCEŃ, POZBAWIONE BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO INTERFEJSU API FIRMY INDEED I KORZYSTA Z NIEGO WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU TAKIEGO UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE TWORZY APLIKACJĘ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO LUB CUDZEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU STWORZENIA PRZEZ SIEBIE APLIKACJI.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6. Płatność

O ile użytkownik nie posiada oddzielnej pisemnej umowy z Indeed, opłata zostanie naliczona na podstawie korzystania z Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny przez użytkownika i jego Użytkowników końcowych, zgodnie z Warunkami korzystania z danej Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny oraz innymi informacjami dotyczącymi płatności udostępnionymi w Aplikacji mobilnej Indeed lub Witrynie, na podstawie pomiarów użytkowania dokonanych przez firmę Indeed. Obowiązkiem użytkownika i jego Użytkowników końcowych jest regularne przeglądanie Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących płatności i sposobu naliczania opłat przez Indeed za korzystanie z produktów i usług Indeed.

7. Odstąpienie

O ile umowa z Indeed nie stanowi inaczej, użytkownik może w każdej chwili anulować niniejszą Umowę, zaprzestając korzystania z Interfejsów API i usuwając swoją Aplikację. Indeed może zawiesić działanie dowolnego Interfejsu API, jego dowolnej części lub funkcji (lub zawiesić dostęp użytkownika do nich) z dowolnego powodu i w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności ani zaciągania innych zobowiązań wobec użytkownika. Indeed może ze skutkiem natychmiastowym anulować Interfejs API lub niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API lub Aplikacji po zawiadomieniu o zmianie Warunków dotyczących Interfejsu API jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków dotyczących Interfejsu API.

Po anulowaniu niniejszej Umowy: (a) licencja użytkownika na dostęp do dowolnego Interfejsu API Indeed lub korzystanie z niego wygasa ze skutkiem natychmiastowym oraz (b) użytkownik usunie swoją Aplikację i całą Treść użytkownika uzyskaną za pośrednictwem Witryny lub Interfejsu API. Użytkownik zgadza się, że Indeed może zawiadomić dowolnego Użytkownika końcowego o anulowaniu niniejszej Umowy lub prawa użytkownika do korzystania z Interfejsu API. Punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 będą nadal obowiązywać po anulowaniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API. 

8. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane oraz licencjodawców z roszczeń i odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z korzystania przez użytkownika lub Użytkowników końcowych z Interfejsu API, Treści użytkownika lub Aplikacji użytkownika lub z naruszenia niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API.

Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed

Niniejsze Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed („Warunki PRI”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy lub każdej Osoby poszukującej pracy mających dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług bądź z nich korzystających, lub w inny sposób akceptujących niniejsze Warunki PRI. Uzyskując dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług oraz korzystając z nich lub akceptując niniejsze Warunki PRI w inny sposób, użytkownik zgadza się na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”), włączając warunki związane z usługami Indeed, z których użytkownik korzysta w ramach Platformy Rekrutacyjnej Indeed.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PRI, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Platforma Rekrutacyjna Indeed jest platformą opracowaną w celu zautomatyzowania i usprawnienia procesów decyzyjnych użytkownika dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa Kwalifikacyjna Indeed lub usługi z nią powiązane („Program”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Programu i powiązanych produktów według własnego uznania oraz że narzędzia te są wykorzystywane w procesie rekrutacji i w ofertach pracy w wybrany sposób oraz zgodnie z wybraną metodą. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI SWOICH PRAKTYK ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE MUSI PRZEJĄĆ OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYM AKTEM PRAWNYM I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. Oferowanie przez Indeed Programu i powiązanych z nią narzędzi nie jest równoznaczne z oświadczeniem, że firma Indeed lub jej podmioty powiązane są agencją zatrudnienia. Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla użytkownika ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy.

Korzystając z Programu i akceptując niniejsze Warunki PRI, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące czynności ze strony firmy Indeed: 1) zamieszczanie w imieniu użytkownika Ofert pracy udostępnionych przez użytkownika w Witrynie i zarządzanie daną kampanią ogłoszeniową przy wykorzystaniu informacji takich jak liczba potwierdzeń obecności lub liczba rozpoczętych potwierdzeń obecności; 2) dodawanie funkcji potwierdzania obecności w Witrynie dla wydarzenia rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub posta dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej („Wydarzenie”) związanego z każdą Ofertą pracy użytkownika; 3) otrzymywanie potwierdzenia obecności na Wydarzeniach użytkownika od Osób poszukujących pracy; 4) dodawanie wybranych przez użytkownika narzędzi rekrutacyjnych, w tym pytań rekrutacyjnych, metod oceny i Kwalifikacji; 5) wysyłanie do użytkownika i/lub innych osób wskazanych przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu; 6) przekazywanie (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms) informacji dotyczących Wydarzeń użytkownika Osobom poszukującym pracy, które potwierdziły obecność na Wydarzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik zwraca się do Indeed z prośbą o wysłanie jemu i innym osobom wskazanym przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu, to użytkownik potwierdza, że taka osoba jest częścią organizacji użytkownika lub jest w inny sposób upoważniona do otrzymywania takich informacji.

W odniesieniu do wszelkich Ofert pracy dodanych w Witrynie za pośrednictwem Programu, w tym wszelkich Ofert pracy związanych z Wydarzeniem użytkownika dodanym według uznania firmy Indeed, użytkownik akceptuje, że taka Oferta pracy podlega Warunkom Programu Indeed Ads, a Warunki Programu Indeed Ads są częścią niniejszych Warunków. Podobnie korzystanie przez użytkownika z narzędzi oferowanych przez Indeed podlega odpowiednim Warunkom korzystania z usług. Przykładowo, korzystanie z Kwalifikacji podlega Warunkom usług Indeed Kwalifikacje.

Użytkownik ponadto zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty dotyczące Wydarzeń użytkownika, których jest uczestnikiem lub gospodarzem, w tym bez ograniczeń treść Ofert pracy i pytań rekrutacyjnych, Kwalifikacje, przetwarzanie i zabezpieczanie danych Osób poszukujących pracy przekazanych użytkownikowi lub innym osobom wskazanym przez użytkownika jako upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Wydarzeń lub Osób poszukujących pracy, lokalizację Wydarzenia, uczestników Wydarzenia ze strony użytkownika lub wszelkie materiały drukowane, oznaczenia i inne dokumenty udostępnianie podczas Wydarzenia. Użytkownik odpowiada za uwzględnienie próśb lub potrzeb Osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub procesu aplikacji w ramach Wydarzenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane zgromadzone od uczestników i udostępnianie firmie Indeed są gromadzone zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie imienia lub nazwiska bądź nazwy, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z wszelkimi Treściami użytkownika lub materiałami marketingowymi Indeed bądź działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (np. Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Indeed Ofert pracy użytkownika przy użyciu dowolnych metod według uznania Indeed, w tym bez ograniczeń reklam targetowanych w zewnętrznych witrynach, w tym m.in. aplikacjach, lub używanie słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie odpowiada za ocenę kwalifikacji, weryfikację tożsamości ani selekcjonowanie Osób poszukujących pracy w inny sposób podczas każdego Wydarzenia oraz że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie tych czynności.

Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na Ofertę pracy lub potwierdzają obecność, firma Indeed może je poprosić o przekazanie określonych danych demograficznych, np. na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+, niepełnosprawności albo o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym („dane demograficzne”).  Taka ankieta obejmująca dane demograficzne przeprowadzana jest przez firmę Indeed odrębnie od ewentualnych dobrowolnych pytań identyfikacyjnych zadawanych przez Pracodawców. Korzystając z Programu, użytkownik potwierdza, że Indeed może gromadzić dane demograficzne od Osób poszukujących pracy aplikujących na ofertę pracy użytkownika z wykorzystaniem ankiety demograficznej Indeed, oraz że Indeed może wykorzystać dane pochodzące z ankiety w celu oceny i doskonalenia swoich produktów. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jako Pracodawca nie ma żadnych możliwości, prawa ani upoważnienia do wyświetlania ani uzyskiwania dostępu do danych demograficznych zgromadzonych za pomocą ankiety demograficznej Indeed w odniesieniu do Osób poszukujących pracy lub pracodawców, w tym w drodze cywilnego postępowania dowodowego, wezwania sądowego lub innego postępowania prawnego, bez uzyskania zgody tych osób. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące struktury demograficznej Osób poszukujących pracy, które aplikują na daną ofertę.

Indeed może zaoferować użytkownikowi opcję zarządzania komunikacją zdalną i wirtualną w ramach produktów Indeed, co obejmuje Rozmowy kwalifikacyjne Indeed, telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne, spotkania wirtualne i wideorozmowy kwalifikacyjne („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Usługi mogą obejmować udostępnienie użytkownikowi usług planowania, prowadzenia wideokonferencji i konferencji internetowych, wynajmowania sal konferencyjnych oraz innych usług opartych na współpracy oferowanych przez zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji w zakresie transmisji Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, włączając komunikację telefoniczną i wirtualną. Indeed nie gwarantuje (1) dostępności takich usług w chwili, gdy użytkownik spróbuje z nich skorzystać, (2) jakości takich usług ani (3) terminów Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych ustalonych przez użytkownika.

2. Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w Zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej zamieszczania ogłoszeń w serwisie Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować każdą Ofertę pracy (i powiązane Wydarzenie) w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie staje się skuteczne w terminie 24 godzin). Jeśli jednak użytkownik anuluje Wydarzenie, firma Indeed nadal obciąży użytkownika opłatą, zgodnie z cennikiem wymienionym w oddzielnej umowie lub uzgodnionym w inny sposób między firmą Indeed a użytkownikiem, za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacje lub wyświetlenia nagromadzone w czasie, gdy Oferta pracy lub Wydarzenie znajdowały się w Witrynie, oraz w stosownych przypadkach, wszelkimi opłatami związanymi z korzystaniem z platformy. Indeed może kontaktować się z Osobami poszukującymi pracy w celu powiadomienia o anulowaniu Wydarzenia użytkownika. Indeed może natychmiast anulować Program, jego dowolną część lub niniejsze Warunki PRI w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PRI w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po zawiadomieniu o zmianie Warunków PRI jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PRI. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PRI.

3. Zabronione zastosowania

Użytkownik nie będzie reklamować nielegalnych treści ani angażować się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe lub działalność w żadnym stanie ani państwie, w którym wyświetlana jest Oferta pracy użytkownika, nie będzie pomagać w takich działaniach innej osobie ani nie upoważni innej osoby do takich działań. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje podane firmie Indeed są poprawne i aktualne; jest właścicielem wszelkich praw do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Ofert pracy („Korzystanie”) i przyznaje te prawa firmie Indeed oraz partnerom, a także że takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Ofertach pracy (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków PRI lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary oraz konsekwencje prawne. Firma Indeed lub jej partnerzy mogą odrzucić albo usunąć dowolną Ofertę pracy lub jej treść, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE DZIAŁAŁY BEZ ZAKŁÓCEŃ, ANI ŻE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. Firma Indeed i jej podmioty powiązane oraz jej i ich licencjodawcy będący osobami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub czasu: (i) kosztów za potwierdzenie obecności, kliknięcie, aplikację lub wyświetlenie; (ii) współczynników potwierdzenia obecności, współczynników klikalności CTR, współczynników aplikacji lub współczynników wyświetleń (w tym wszelkich szacowanych współczynników podanych w zamówieniu reklamowym); (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń w danym czasie i miejscu i w dany sposób; (iv) potwierdzeń obecności, kliknięć, aplikacji lub wyświetleń; (v) zainteresowania Ofertą pracy użytkownika; (vi) frekwencji na Wydarzeniu użytkownika oraz (vii) jakości uczestników Wydarzeń. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WYDARZENIU UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 PONIŻEJ ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRI ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRI JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Płatność zostanie obliczona zgodnie z cennikiem podanym w oddzielnej umowie między użytkownikiem a firmą Indeed lub zamówieniu reklamy na podstawie liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń (dystrybucja w ramach budżetu użytkownika według uznania własnego firmy Indeed) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty za korzystanie z platformy. Indeed może zaproponować możliwość płatności na zasadzie subskrypcji, w przypadku której opłata będzie pobierana zgodnie z treścią zamówienia reklamy. Potwierdzenia obecności są definiowane jako sytuacja, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu użytkownika zamieszczonym w dowolnej Ofercie pracy. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy weźmie udział w takim Wydarzeniu. Jeśli na koncie Pracodawcy na platformie Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa, konto bankowe lub inna metoda płatności w związku z Programem „Indeed Ads” lub inną usługą Indeed, ewentualne opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności w ramach Platformy Rekrutacyjnej Indeed zostaną pobrane z zastosowaniem tej samej metody płatności.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie stosowane opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie, peso meksykańskie lub jeny japońskie. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków i należności publicznych oraz uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone firmie Indeed w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej). Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń przeprowadzonych przez firmę Indeed. Określenie przez Indeed liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń będzie wiążące.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać uzyskane od użytkownika dane kart kredytowych i kont bankowych oraz informacje dotyczące rozliczania i płatności firmom działającym w imieniu Indeed, w tym podmiotom przetwarzającym płatności lub agencjom badającym zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu dochodzenia swoich praw lub korzystania z nich, a także w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie.

Za przekazywanie pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik, a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur ani zaległości na koncie.

6. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu, Ofert pracy, procesu rekrutacyjnego lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia, Witryny lub Usług użytkownika lub z tytułu naruszenia niniejszych Warunków PRI oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach serwisu Indeed

Opis programu

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa Osobom poszukującym pracy, reklamodawcom i partnerom, nawiązaliśmy współpracę z firmą Bugcrowd, aby uruchomić Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach. Szczegółowe zasady i informacje o zakresie tego programu nagród są dostępne na naszej stronie Bugcrowd. Użytkowników, którzy działają etycznie jako specjaliści w branży zabezpieczeń i uważają, że wykryli lukę w zabezpieczeniach produktu firmy Indeed, lub mają inne zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o zarejestrowanie się jako testerzy Bugcrowd w celu uwzględnienia w Programie premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach Indeed. Luki w zabezpieczeniach zgłoszone poza platformą Bugcrowd nie  będą brane pod uwagę.

Informacje prawne

Indeed nie przyzna nagród specjalistom z krajów znajdujących się na liście sankcji (np. Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria). W zależności od miejscowych przepisów prawa mogą istnieć dodatkowe ograniczenia dotyczące możliwości uczestnictwa użytkownika w programie. Testowanie wykonywane przez użytkownika nie może naruszać żadnego przepisu prawa ani zakłócać obsługi lub naruszać bezpieczeństwa danych, które nie należą do użytkownika.

Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter

Niniejsze Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter („Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter (zdefiniowanej poniżej) lub z niej korzysta bądź w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter. Uzyskując dostęp do Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter lub z niej korzystając lub w inny sposób akceptując niniejsze Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed(„Umowa”), w tym Warunki korzystania z usług dla Pracodawców oraz Warunki korzystania z produktów firmy Indeed związane z innymi usługami lub produktami firmy Indeed, do których użytkownik uzyskuje dostęp lub z których korzysta za pośrednictwem Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunki korzystania z Rozszerzenia Indeed Rekruter, mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter

Korzystanie z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter świadczonej w formie witryny internetowej, aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki (łącznie „Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter”) przez Pracodawcę podlega wszystkim obowiązującym zasadom, wytycznym i innym warunkom Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny oraz na dowolnej stronie z często zadawanymi pytaniami lub stronie informacyjnej dostarczonej przez Indeed, które mogą podlegać okresowym modyfikacjom. Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter jest dostępna w ograniczonym zakresie, w ograniczonych ilościach i w ograniczonych lokalizacjach.

Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter umożliwia pracodawcom dostęp do niektórych funkcji, produktów i usług oferowanych w Witrynie z poziomu systemu śledzenia aplikacji („ATS”) Pracodawcy. Takie funkcje obejmują przeglądanie Informacji o zatrudnieniu dotyczące oferty pracy tworzonej przez użytkownika przy wykorzystaniu systemu ATS oraz Wiadomości Indeed w celu komunikowania się z osobami poszukującymi pracy bezpośrednio z przeglądarki. W celu świadczenia swoich usług Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter komunikuje się z określonymi stronami witryny (podobnie jak strony w ramach systemu ATS wykorzystywanego przez Pracodawcę) odwiedzanymi przez Pracodawcę. Użytkownik ma wpływ na to, z którymi stronami Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter może wchodzić w interakcję i uzyskiwać do nich dostęp. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter wchodziła w interakcje z określonymi stronami internetowymi lub miała do nich dostęp, wystarczy nie zezwolić Usłudze Rozszerzenie Indeed Rekruter na dostęp do takich stron internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zezwolenie lub odmowę dostępu Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter do stron internetowych, które użytkownik odwiedza. Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania przez niego z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter firma Indeed gromadzi, rejestruje, przetwarza, analizuje i przechowuje wszelką komunikację oraz interakcje mające miejsce pomiędzy użytkownikiem a Usługą Rozszerzenie Indeed Rekruter lub za jej pośrednictwem, oraz że Indeed może korzystać z dostawców jako rozszerzenia Witryny oraz Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania tych danych. Jeśli użytkownik lub inna osoba występująca w imieniu użytkownika wysyła lub otrzymuje wiadomość za pośrednictwem Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter (w tym w drodze wysłania lub otrzymania wiadomości do/od osoby poszukującej pracy), oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, przeglądanie i przechowywanie tej wiadomości, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania regulaminów Witryn i innych zasad Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter, Witryny albo innych produktów lub usług firmy Indeed.

Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter może być świadczona w postaci rozszerzenia Chrome. Instalując to rozszerzenie, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed danych dotyczących jego wizyt w zewnętrznych witrynach zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Takie dane mogą obejmować zapisane przez użytkownika informacje o kandydatach, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych. 

2. Prywatność

Korzystanie przez użytkownika z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter podlega Polityce prywatności firmy Indeed.Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z każdym dostępem do informacji przechowywanych na jego koncie udzielanym osobom trzecim za pośrednictwem Integracji usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter oraz za zapewnienie, że wszystkie takie przypadki są zgodne z obowiązującymi stanowymi, federalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

3. Opłaty

Usługa Rozszerzenie Indeed Rekruter jest obecnie bezpłatna dla Pracodawców. Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zlikwidować możliwość bezpłatnego korzystania z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter i zacząć pobierać opłaty od Pracodawców za korzystanie z usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter jako osobnego produktu lub w ramach korzystania przez Pracodawcę z dowolnego innego produktu firmy Indeed.

4. Zasady; Oświadczenia i gwarancje Pracodawcy

Korzystanie z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter podlega Umowie, w tym m.in. Zasadom dotyczącym Witryny Indeed. Użytkownik oświadcza i zapewnia Indeed, że: a) wszystkie informacje podawane przez niego firmie Indeed są poprawne i aktualne; b) będzie korzystał z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami; c) korzystanie przez niego z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter nie będzie naruszać niczyich praw, w tym m.in. praw do prywatności oraz żadnych praw na mocy Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act). 

5. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA USŁUGĘ ROZSZERZENIE INDEED REKRUTER I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO USŁUGI ROZSZERZENIE INDEED REKRUTER I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. GWARANCJE, ŻE INFORMACJE WYŚWIETLANE, GROMADZONE LUB PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA SĄ POPRAWNE. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI ROZSZERZENIE INDEED REKRUTER I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB USŁUGA ROZSZERZENIE INDEED REKRUTER BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. 

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 6 PONIŻEJ, W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUGI ROZSZERZENIE INDEED REKRUTER ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA RETORSYJNE CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESKUTECZNOŚCI PODSTAWOWEGO CELU OGRANICZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUGI ROZSZERZENIA INDEED REKRUTER JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków, instalacji Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter lub korzystania z niej przez użytkownika, lub informacji wyświetlanych, gromadzonych lub przechowywanych przez niego za pośrednictwem Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności. 

7. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z Usługi Rozszerzenie Indeed Rekruter, Witryny i konta użytkownika oraz dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem według własnego uznania i w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki licencji funkcji Text/Scan to Apply

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2024

Uzyskując dostęp do zestawu Success Kit lub pobierając go, użytkownik w imieniu swojej firmy wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków licencji funkcji Text/Scan to Apply („Umowa”). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie z Zasobów (zdefiniowanych poniżej) i tworzenie ich przez użytkownika z zestawu Success Kit lub w oparciu o ten zestaw, lub Zasobów, które wykorzystują lub przedstawiają Znaki Indeed, (łącznie „Zestaw narzędzi”) i stanowi dodatek do oraz uzupełnienie wszelkich istniejących umów, które użytkownik mógł zawrzeć z firmą Indeed, Inc. lub jej podmiotami stowarzyszonymi („Indeed”). W przypadku rozbieżności między niniejszą Umową a jakąkolwiek istniejącą umową zawartą przez użytkownika z Indeed obowiązują warunki niniejszej Umowy.

Indeed udostępnia Zestaw narzędzi dla wygody użytkownika, aby umożliwić mu promowanie swojej relacji z Indeed i korzystanie z produktów Scan to Apply i/lub Text to Apply („Zatwierdzone działania”). Indeed może modyfikować, aktualizować, usuwać, ograniczać lub zaprzestać realizacji: (i) niniejszej Umowy; (ii) treści do pobrania, w tym Znaków Indeed, zawartych w Zestawie narzędzi („Zasoby”); lub (iii) dostępu użytkownika z dowolnego powodu i według własnego uznania.

Indeed niniejszym udziela użytkownikowi zgody na korzystanie z Zasobów w związku z Zatwierdzonymi działaniami, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie. Niniejsze zezwolenie na korzystanie ma charakter osobisty, niewyłączny, niezbywalny, niemożliwy do przeniesienia, wolny od opłat licencyjnych, odwołalny i ograniczony do Stanów Zjednoczonych oraz ich terytoriów.

Użytkownik uznaje własność i udział Indeed w Zestawie narzędzi oraz Zasobach i w żadnym momencie nie podejmie ani nie spowoduje podjęcia lub zaniechania podjęcia lub spowodowania podjęcia jakichkolwiek działań lub rzeczy, bezpośrednio lub pośrednio, kwestionujących lub w jakikolwiek sposób naruszających lub podważających tę własność lub udział Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Zasobów lub Zestawu narzędzi nie tworzy na jego rzecz prawa własności ani udziału w nich (innego niż prawo do korzystania z takich Zasobów w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie) oraz że każde korzystanie z nich przez użytkownika oraz wszelka wartość firmy z nich wynikająca będą przynosić korzyści wyłącznie Indeed. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystając z Zasobów lub Zestawu narzędzi, nie będzie stwarzał pozorów, że działa lub komunikuje się w imieniu lub na rzecz firmy Indeed lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych.

Korzystanie przez użytkownika z Zasobów będzie ograniczone do ich umieszczenia i prezentacji w Zestawie narzędzi lub w inny sposób przekazany użytkownikowi przez Indeed i nie będzie odbiegać od takiej prezentacji i wykorzystania we wszelki inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Indeed. Użytkownik może włączać Zasoby do nowych wytworów (tj. odpowiednich oznakowań/ulotek/materiałów reklamowych/naklejek itp.), pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest ograniczone do Zatwierdzonych działań. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Zasobów będzie zgodne z [/indeed_url]Wytycznymi w zakresie stosowania znaków handlowych Indeed, wszelkimi innymi wytycznymi dotyczącymi marki lub marketingu dostarczonymi użytkownikowi, a także ze standardami jakości związanymi ze znakami Indeed i wartością firmy, którą symbolizują, oraz że utrzymanie takich standardów jakości stanowi istotną część niniejszej Umowy.</p> <p>Użytkownik na własny koszt zabezpieczy, ochroni i zwolni z odpowiedzialności firmę Indeed, jej partnerów, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, osoby wyznaczone i cesjonariuszy przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością lub wydatkami, w tym kosztami obrony i opłatami prawnymi, oraz roszczeniami wszelkiego rodzaju wynikającymi z lub związanymi z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony użytkownika, a także jego partnerów, pracowników, agentów, podmiotów stowarzyszonych, osób wyznaczonych i cesjonariuszy, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy lub oświadczeniami złożonymi zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik, na własny koszt, zapewni ochronę prawną w przypadku pozwu i będzie rozwiązywał kwestie wszelkich roszczeń lub postępowań przeciwko wspomnianym podmiotom zwolnionym z odpowiedzialności z tytułu takich szkód lub strat oraz pokryje wszelkie wydatki, w tym honoraria prawników i wydatki  wynikające z wydanych wyroków, które mogą zapaść przeciwko wspomnianym podmiotom zwolnionym z odpowiedzialności.</p> <p>Okres obowiązywania pozwolenia na użytkowanie udzielonego w niniejszym dokumencie będzie trwał do wcześniejszej z następujących dat: (a) jednego (1) roku od daty pobrania lub (b) podjęcia przez Indeed decyzji o rozwiązaniu niniejszej Umowy według własnego uznania, z dowolnego powodu oraz bez  podania przyczyny.</p> <p>Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie prawa przyznane w niej Użytkownikowi wygasną, a Użytkownik niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Zasobów i Zestawu narzędzi.</p> <p>Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Niniejsza Umowa może być w dowolnym czasie aktualizowana przez Indeed za powiadomieniem użytkownika.</p> <p>Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Teksas, a wszelkie spory z niej wynikające będą rozstrzygane przez tamtejsze sądy.</p> <h2 class="wp-block-heading" id="aaup">Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane</h2> <p><strong>Data ostatniej aktualizacji: 14 lipca 2023 </strong></p> <h4 class="wp-block-heading">1. Postanowienia ogólne</h4> <p>Niniejsze Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane („AAUP”) mają zastosowanie do podmiotów powiązanych („Podmioty powiązane”’) firmy Indeed, Inc. („Indeed”), które publikują w swoich witrynach lub podają łącza w swoich witrynach do stron internetowych zawierających następujące elementy dostarczane przez Indeed (łącznie „Elementy programu”): wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, Pole wyszukiwania ofert pracy, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click), łącza, kod wstawienia i wszelkie logotypy Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego. Podmioty powiązane obejmują podmiot publikujący wyniki lub dowolną agencję lub sieć występującą w jego imieniu, która będzie także podlegać warunkom niniejszych zasad AAUP. Jako partner, użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich lokalnych lub obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących prywatności danych, marketingu lub reklamy. Firma Indeed zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do decydowania o tym, czy wynagradzać Partnera za kliknięcia, które mają miejsce na jego stronie. Indeed nie wynagradza za kliknięcia uzyskane w inny sposób, w tym między innymi za wiadomości tekstowe. Podmioty stowarzyszone i Partnerzy zgadzają się, że nie będą oni otrzymywać żadnego wynagrodzenia pieniężnego, w tym płatności prowizyjnych i płatności za kliknięcia, chyba że uzgodniono inaczej z Indeed na piśmie.</p> <h4 class="wp-block-heading">2. Witryny objęte ograniczeniami</h4> <p>Podmioty powiązane nie mogą publikować Elementów programu ani umieszczać do nich łącza w witrynie internetowej, która: (a) jest w budowie, jest niekompletna lub nie działa; (b) zawiera materiały naruszające lub zawłaszczające cudze prawa, w tym prawa autorskie; (c) zawiera elementy pornograficzne, nieprzyzwoite, oszczercze, brutalne lub nacechowane nienawiścią; (d) promuje spam; (e) narusza obowiązujące prawo lub promuje nielegalne produkty, usługi lub działania; (f) narusza Zasady dotyczące Witryny lub (g) uczestniczy w innych działaniach, zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z prawem, które Indeed określa jako szkodliwe dla renomy, wartości lub innych podmiotów powiązanych, klientów albo operacji firmy Indeed.</p> <h4 class="wp-block-heading">3. Lokalizacja i dostawa Elementów programu</h4> <p>Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał: (i) więcej niż jednego Elementu programu na jednej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed; (ii) Elementu programu na stronie internetowej, która nie zawiera istotnych treści innych niż Jobroll; ani (iii) Elementu programu na stronie opublikowanej specjalnie w celu prezentacji ofert, niezależnie od treści strony. Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał Elementów programu na stronach internetowych ani łącz do stron internetowych, które zawierają Elementy programu w : (a) aplikacji przeznaczonej do pobrania bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) oprogramowaniu, które może uruchamiać wyskakujące okienka, przekierowywać użytkowników do niechcianych witryn internetowych, modyfikować ustawienia przeglądarki lub w inny sposób ingerować w nawigację po witrynie; (c) Witrynie internetowej, która nie jest bezpośrednio kontrolowana przez Podmiot powiązany; lub (d) grupach dyskusyjnych, panelach wiadomości, wiadomościach e-mail, farmach łącz, licznikach, chatach, księgach gości, witrynach służących do parkowania domen, wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under. Korzystanie z Interfejsu oprogramowania aplikacji XML firmy Indeed („Interfejs API”) przez Podmiot powiązany będzie w pełni zgodne z wytycznymi określonymi przez Indeed w odniesieniu do korzystania z Interfejsu API, które mogą zawierać wymogi informacyjne lub ograniczenia dotyczące wielkości żądań, częstotliwości i złożoności zapytań.</p> <h4 class="wp-block-heading">4. Zabronione działania</h4> <p>Podmiot powiązany nie będzie:(a) modyfikować Elementów programu bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) umieszczać wiadomości w pobliżu Elementu programu zachęcających lub zmuszających użytkowników do kliknięcia lub skorzystania z usług (Podmioty powiązane mogą jednak umieścić informację: „kliknij tutaj, aby przejść do naszego sponsora” lub „aby przejść do naszego reklamodawcy, kliknij tutaj”); (c) opatrywać Elementy programu tekstem innym niż „obsługiwane przez Indeed” lub „oferty Indeed” ani zamieszczać tekstu w pobliżu Elementów programu, które można pomylić lub powiązać z Elementami programu; (d) używać wprowadzających w błąd lub nienaturalnych środków w celu przyciągnięcia uwagi do Elementów programu, lub zachęcenia do ich kliknięcia lub skorzystania z nich; (e) wymagać od użytkowników kliknięcia Elementu programu przed przejściem do witryny Podmiotu powiązanego lub dowolnej jej części albo oferować zachęty w celu nakłonienia lub zmuszenia do kliknięcia Elementów programu lub skorzystania z nich w inny sposób; (f) stosować metod w celu sztucznego lub fałszywego zawyżenia liczby wyświetleń lub kliknięć związanych z Elementami programu lub innymi reklamami sponsorowanymi, w tym m.in.: wielokrotnego ręcznego klikania; wykorzystania robotów lub innych automatycznych narzędzi do zapytań lub generowanych komputerowo żądań wyszukiwania; automatycznego przekierowywania użytkowników; wykorzystywania wyskakujących okienek lub innej techniki generowania automatycznych lub fałszywych (według rozsądnej oceny firmy Indeed na podstawie praktyk branżowych) kliknięć lub wyświetleń; (g) używać ramek ani w inny sposób zmieniać sposobu obsługi, gdy użytkownik klika inną witrynę w wynikach wyszukiwania ofert pracy w Witrynie Indeed; (h) przekazywać wyników wyszukiwania ofert pracy lub ich części osobie trzeciej, poza ich przekazaniem w witrynie Podmiotu powiązanego użytkownikom końcowym tej witryny, która je wygenerowała; (i) przechowywać wyników wyszukiwania ofert pracy; (j) wysyłać wiadomości SMS w imieniu Indeed, oraz (k) promować ani reklamować ofert pracy firmy Indeed z naruszeniem lokalnych i obowiązujących przepisów, w tym m.in. przepisów dotyczących wiadomości e-mail, SMS lub spamu.</p> <h4 class="wp-block-heading">5. Hasła, klucze API i inne zabezpieczenia</h4> <p>Jeśli Indeed przekaże Podmiotowi powiązanemu hasło, klucz API lub inne zabezpieczenie w celu uzyskania dostępu do Elementów programu lub niepublicznego obszaru witryny lub systemu firmy Indeed, ten Podmiot powiązany zachowa poufność tego hasła, klucza API lub innego zabezpieczenia, nie udostępni go ani takich niepublicznych obszarów stronie trzeciej ani nie użyje go w żadnym nieuprawnionym celu.</p> <h4 class="wp-block-heading">6. Wyniki wyszukiwania ofert pracy</h4> <p>Indeed zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania o wykluczeniu niektórych Ofert pracy.</p> <h4 class="wp-block-heading">7. Dostarczanie Elementów programu</h4> <p>Podmiot powiązany wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia odpowiedniej dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.</p> <h4 class="wp-block-heading">8. Współpraca z firmą Indeed i organami państwowymi</h4> <p>Firma Indeed będzie współpracować z organami ścigania i innymi organami w zakresie badania zarzutów nielegalnej działalności lub podejrzewanej nielegalnej działalności, takiej jak działania prowadzące do fałszywie zawyżonej liczby wyświetleń lub kliknięć. Podmioty powiązane będą współpracować z Indeed we wszelkich działaniach naprawczych, które Indeed uzna za konieczne w celu skorygowania niedopuszczalnego korzystania z Elementów programu i zapobiegania takiemu korzystaniu, w tym będą dostarczać firmie Indeed wszelkich informacji niezbędnych do zbadania podejrzewanego naruszenia.</p> <h4 class="wp-block-heading">9. Zmiany niniejszych zasad</h4> <p>Indeed może zmodyfikować niniejsze zasady AAUP w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności oraz wedle własnego uznania. Korzystanie z Elementów programu przez użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o zmianie niniejszych zasad AAUP oznacza akceptację zaktualizowanych zasad AAUP.</p> <h2 class="wp-block-heading" id="termsFAQ">Często zadawane pytania dotyczące Warunków</h2> <p>Więcej informacji na temat Warunków firmy Indeed można znaleźć w odpowiedziach na [indeed_url name="Terms FAQ"]Często zadawane pytania dotyczące Warunków.

Często zadawane pytania na temat AI oraz narzędzi AEDT

Więcej informacji na temat „Narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o zatrudnieniu” (ang. “Automated Employment Decision Tools”, AEDT) oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji przez firmę Indeed można znaleźć w punkcie Często zadawane pytania na temat AI oraz narzędzi AEDT.

Polityka prywatności

Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z Polityką prywatności firmy Indeed.

Zasady dot. plików cookie

 
 
Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z Zasadami dot. plików cookie firmy Indeed. Obecnie dostępne tylko w Brazylii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
 

Prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności. Prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia można znaleźć w naszym Centrum ochrony prywatności.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności

Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do kwestii prywatności można znaleźć w odpowiedziach na Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności.

Raportowanie przejrzystości

Aby uzyskać więcej informacji na temat raportowania przejrzystości firmy Indeed, należy odwiedzić nasze Centrum przejrzystości.

Umowa przetwarzania danych

Załącznik dotyczący Podmiotu przetwarzającego dane 

Niniejszy Załącznik dotyczący przetwarzania danych („Załącznik”) między Użytkownikiem a podmiotem Indeed działającym jako Podmiot przetwarzający dane na mocy Obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych jest częścią Warunków korzystania z usług firmy Indeed i dotyczy wyłącznie ograniczonych sytuacji, w których Indeed działa jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w imieniu użytkownika (jako Administratora).

Użytkownik (lub „Klient”) oraz firma Indeed są łącznie określani jako „Strony”, a osobno jako „Strona”.

 1. Definicje 

O ile nie określono inaczej, terminy i określenia użyte lecz nie zdefiniowane w niniejszym Załączniku mają znaczenie nadane im w RODO. Jeśli Obowiązująca ustawa o ochronie danych definiuje takie terminy i określenia inaczej niż RODO, to aby zachować zgodność z Obowiązującą ustawą o ochronie danych, obowiązują znaczenia w niej zawarte. O ile nie określono inaczej w niniejszym Załączniku obowiązują następujące definicje:

Podmiot powiązany oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje firmę Indeed, jest kontrolowany przez firmę Indeed lub znajduje się wraz z firmą Indeed pod wspólną kontrolą. Na potrzeby niniejszej Polityki „Kontrola” oznacza posiadanie większości udziałów lub akcji albo prawa i zdolności bezpośredniego zarządzania. Obejmuje to podmioty stowarzyszone Indeed zlokalizowane poza EOG lub Szwajcarią.

Obowiązująca ustawa o ochronie danych oznacza wszystkie przepisy, regulacje i inne wymogi prawne dotyczące (i) prywatności, bezpieczeństwa danych, ochrony konsumentów, wiadomości marketingowych, promocyjnych i tekstowych, wiadomości e-mail i innych form komunikacji; (ii) wykorzystywania, gromadzenia, zachowywania, przechowywania, ochrony, ujawniania, przesyłania, usuwania i innych form przetwarzania Danych osobowych w ramach przetwarzania Danych osobowych Klientów na mocy Umowy w tym zgodnie z m.in. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”), Federalną ustawą o ochronie danych osobowych z 19 czerwca 1992 (Szwajcaria), brytyjskim Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2018 oraz brytyjskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UK RODO), japońską Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa nr 57 z 2003 z późn. zm. z 2015) oraz wszelkimi amerykańskimi stanowymi lub federalnymi przepisami lub regulacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystania, ujawniania, zapewniania bezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych, lub powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych, np. Ustawą o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act) zmienionej Ustawą o prawie do prywatności w stanie Kalifornia (California Privacy Rights Act) (łącznie: „CCPA”); oraz wiążącymi wytycznymi i/lub kodeksami postępowania wydanymi przez właściwy urząd nadzorczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z definicją zawartą w RODO) lub Europejską Radę Ochrony Danych. 

Biznesowe informacje kontaktowe oznaczają imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail i numery telefonu pracowników, dyrektorów, dostawców, agentów oraz klientów drugiej Strony, przechowywane przez Stronę w celach biznesowych opisanych poniżej.

Dane osobowe klienta oznaczają dane osobowe będące własnością Klienta lub przez niego kontrolowane, w przypadku gdy Indeed działa jako Podmiot przetwarzający lub Usługodawca takich Danych. O ile nie jest to zabronione przez Właściwą ustawę o ochronie danych, Dane osobowe Klienta nie obejmują informacji ani danych, które są zanonimizowane, zagregowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację i/lub zebranych generycznie, i które nie nazywają lub identyfikują konkretnej osoby.

Administrator”, „Zgoda”, „Podmiot przetwarzający”, „Podwykonawca przetwarzania”, „Osoba, której dane dotyczą”, „Dane osobowe”, „Przetwarzanie” lub podobne terminy mają znaczenie nadane im w Obowiązującej ustawie o ochronie danych. Dla uniknięcia wątpliwości: pojęcie „Podmiot przetwarzający” może obejmować między innymi „Podmiot gospodarczy” zgodnie z definicją w ustawie CCPA, „Dostawcę usług” zgodnie z definicją w ustawie CCPA i „Podmiot gospodarczy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych” zgodnie z definicją w ustawie APPI. Dla celów niniejszego Załącznika „Podmiot przetwarzający” oznacza firmę Indeed.

„Ramy ochrony prywatności danych UE–USA (EU-U.S. DPF)” oznaczają Zasady ramowe ochrony prywatności danych UE–USA, w tym Zasady uzupełniające oraz Załącznik I Zasad, wydane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i wchodzące w życie z dniem 10 lipca 2023.

„Samocertyfikowana i uczestnicząca organizacja” posiada znaczenie nadane w EU-U.S DPF.

Indeed oznacza podmiot Indeed oraz odpowiednie Podmioty powiązane wchodzące z użytkownikiem w stosunki kontraktowe w kontekście Umowy.

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oznacza potwierdzone naruszenie zasad bezpieczeństwa Danych osobowych Klienta, które skutkuje przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem Danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Indeed zgodnie z warunkami Umowy (i w celu świadczenia Usług), oraz gdy takie naruszenie stanowi naruszenie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

Standardowe klauzule umowne oznaczają: (i) tam, gdzie obowiązuje RODO, klauzule umowne dołączone do Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („unijne standardowe klauzule umowne”); (ii) tam, gdzie obowiązuje brytyjska ustawa RODO, obowiązujące standardowe klauzule dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) lub d) brytyjskiej ustawy RODO („brytyjskie standardowe klauzule umowne”); oraz (iii) tam, gdzie obowiązuje szwajcarska ustawa DPA, obowiązujące standardowe klauzule dotyczące ochrony danych wydane, zatwierdzone lub w inny sposób uznane przez szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji („FDPIC”) („szwajcarskie standardowe klauzule umowne”).

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oznaczają środki określone w Załączniku B do niniejszego Załącznika, mające na celu ochronę Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych w sieci, oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Brytyjska ustawa RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), włączone do porządku prawnego Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej na podstawie art. 3 brytyjskiej Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. z późn. zm.

Załącznik w sprawie brytyjskich standardowych klauzul umownych oznacza załącznik w sprawie standardowych klauzul umownych wydany przez Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii do celów przekazywania Danych osobowych poza granice Wielkiej Brytanii wraz ze wszelkimi postanowieniami zmieniającymi lub zastępującymi te standardowe klauzule umowne na mocy art. 46 ust. 5 RODO.

Na potrzeby niniejszego Załącznika wszelkie odniesienia do „użytkownika” lub „Klienta” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny Indeed w charakterze Pracodawcy oraz Administratora i właściciela Danych osobowych użytkownika (zgodnie z definicją powyżej).

 1. Oświadczenia i gwarancje

2.1 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że będzie przestrzegać wymogów Właściwej ustawy o ochronie danych w zakresie obowiązującym tę Stronę, dotyczących przetwarzania Danych osobowych Klienta.

2.2 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że nie ma podstaw do uznania, że przepisy Właściwej ustawy o ochronie danych mogą uniemożliwiać jej świadczenie lub otrzymywanie Usług na podstawie Umowy, oraz

2.3 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że posiada możliwości i zdolność wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika.

2.4 Użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Indeed, że:

2.4.1 będzie przestrzegać i wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Załącznika zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi; 

2.4.2 nie ma powodu sądzić, że przepisy Obowiązującej ustawy o ochronie danych mogą uniemożliwiać mu podpisanie niniejszego Załącznika lub wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; 

2.4.3 posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do podpisania niniejszego Załącznika, w tym do wydawania poleceń, powiadomień, pozwoleń i zgód, a upoważnienia te zostały uzyskane oraz obowiązują i będą obowiązywać w pełnym zakresie przez cały czas pozostawania w mocy niniejszego Załącznika; 

2.4.4 będzie wydawać wyłącznie polecenia przetwarzania, które są zgodne z prawem, oraz będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość i zgodność z prawem Danych osobowych Klienta oraz środków ich pozyskania;

2.4.5 podpisanie i doręczenie niniejszego Załącznika ani wykonanie zobowiązań użytkownika w nim zawartych nie narusza (a) przepisów prawa, którym podlega użytkownik; (b) orzeczeń sądowych, którymi jest związany; (c) konstytucji lub innych równoprawnych dokumentów; lub (d) innej umowy lub dokumentu, które mają do zastosowanie do niego lub jego aktywów; i

2.5 Przed przekazaniem firmie Indeed Danych osobowych Klienta, użytkownik poinformuje Indeed o wszelkich wymogach dotyczących przekazywanych Danych osobowych Klienta.

2.6 Indeed oświadcza i zapewnia użytkownika, że: 

2.6.1 będzie przetwarzać Dane osobowe Klienta (jak określono w Załączniku A) wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami użytkownika dotyczącymi przetwarzania, jakie mogą okresowo być przekazywane (w tym zgodnie z postanowieniami Umowy i niniejszego Załącznika), z zastrzeżeniem odmiennych wymogów wynikających z przepisów prawa. Strony uzgadniają, że Umowa i niniejszy Załącznik, wraz z ustawioną przez Klienta konfiguracją lub sposobem korzystania przez niego z jakichkolwiek ustawień, funkcji lub opcji w ramach usług (które Klient może okresowo modyfikować), stanowią pełne i ostateczne polecenie Klienta skierowane do firmy Indeed w związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta (w tym na potrzeby standardowych klauzul umownych), a ewentualne przetwarzanie wykraczające poza zakres tego polecenia wymaga uprzedniego zawarcia pisemnej umowy między Stronami. Dla uniknięcia wątpliwości: Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wspomniane udokumentowane polecenie obejmuje przetwarzanie Danych osobowych Klienta w celu świadczenia, wspierania i ulepszania usług firmy Indeed (w tym dostarczania analiz i innych raportów).

2.6.2 niezwłocznie poinformuje użytkownika w przypadku stwierdzenia, że polecenie użytkownika dotyczące przetwarzania narusza Obowiązującą ustawę o ochronie danych (przy czym żaden zapis niniejszego Załącznika nie wymaga od Indeed udzielania porad prawnych lub monitorowania Obowiązującej ustawy o ochronie danych w zakresie dotyczącym użytkownika).

 1. Ujawnianie i przetwarzanie Danych osobowych Klienta 

3.1 Przekazując lub udostępniając Dane osobowe Klienta firmie Indeed, użytkownik ujawnia lub przekazuje tylko te Dane osobowe Klienta, które są niezbędne do świadczenia właściwych usług na podstawie Umowy.  

3.2 Po wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia usług na podstawie Umowy związanych z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta firma Indeed niezwłocznie i bezpiecznie usunie Dane osobowe Klienta (w tym istniejące kopie) zgodnie ze swoimi zasadami w zakresie okresów przechowywania danych oraz wymogami obowiązujących przepisów prawa. Niezależnie od zasad w zakresie okresów przechowywania danych, na pisemne żądanie użytkownika dostarczone po zakończeniu świadczenia usług firma Indeed zniszczy wszystkie znajdujące się w jej posiadaniu Dane osobowe Klienta, o ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują inaczej. 

3.3 Wszyscy pracownicy Indeed, w tym podwykonawcy, uprawnieni do przetwarzania Danych osobowych Klienta są zobowiązani do zachowania poufności i/lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

3.4 Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w trakcie świadczenia usług firma Indeed może anonimizować, agregować i/lub pozbawiać Dane Klienta elementów pozwalających na identyfikację („Dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację”) oraz następnie wykorzystywać lub udostępniać takie Dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację na potrzeby badań, analizy porównawczej, udoskonalania ofert Indeed lub w innych celach biznesowych dozwolonych przez Właściwą ustawę o ochronie danych, pod warunkiem, że firma Indeed wdrożyła techniczne zabezpieczenia i procesy biznesowe służące zapobieganiu ponownej identyfikacji lub przypadkowemu ujawnieniu Danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację. 

 1. Środki bezpieczeństwa

4.1 Każda ze Stron wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych Klienta przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub ujawnieniem. Strony zgadzają się:

4.1.1 uwzględniając nieustanny rozwój technologiczny, koszty wdrożenia i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych osobowych Klienta, jak również prawdopodobieństwo i stopień ryzyka dla osób fizycznych, że wdrażanie przez Indeed środków bezpieczeństwa i ich zgodność z Załącznikiem B („Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa”) są wystarczające, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka w zakresie przetwarzania Danych osobowych Klienta; oraz 

4.1.2 że Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wdrożone zgodnie z niniejszym punktem 4 oraz Załącznikiem B podlegają rozwojowi technicznemu, a Indeed regularnie je weryfikuje i może je okresowo aktualizować lub modyfikować, aby zapewnić, że przetwarzanie Danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z niniejszym Załącznikiem i Obowiązującym prawem o ochronie danych. 

4.2 Naruszenie bezpieczeństwa Danych osobowych

Jeśli Indeed uzyska informacje o rzeczywistym lub potencjalnym Naruszeniu bezpieczeństwa Danych osobowych Klienta, powiadomi użytkownika bez zbędnej zwłoki. Indeed przekaże Użytkownikowi takie informacje, zaoferuje pomoc, współpracę oraz, uwzględniając charakter świadczonych usług oraz informacji dostępnych Indeed, podejmie uzasadnione kroki gospodarcze w celu: (i) zbadania i złagodzenia skutków Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz (ii) udzielenia użytkownikowi pomocy w związku z obowiązkami użytkownika w zakresie powiadomienia o naruszeniu wynikającymi z Właściwej ustawy o ochronie danych. Strony zgadzają się koordynować w dobrej wierze tworzenie treści wszelkich powiązanych publicznych oświadczeń i wszelkich wymaganych powiadomień adresowanych do osób, których dotyczą dane i/lub odpowiednich organów regulacyjnych w związku z Naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych, pod warunkiem, że nic w niniejszym postanowieniu nie uniemożliwia stronie wykonywania jej zobowiązań wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych.

 1. Audyty i kontrole 

Na pisemny wniosek firma Indeed udostępni użytkownikowi, przy czym nie częściej niż raz w roku i wyłącznie na koszt użytkownika, informacje niezbędne do wykazania, że firma Indeed przestrzega swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika i Właściwej ustawy o ochronie danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy Usługi i Środki bezpieczeństwa Indeed opisane w Załączniku B będą spełniać potrzeby Użytkownika, w tym potrzeby dotyczące Ustaw o ochronie danych.

 1. Wnioski osób, których dane dotyczą i organów nadzorczych 

W zakresie wymaganym na podstawie Właściwej ustawy o ochronie danych i biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług:

6.1 Indeed zapewni użytkownikowi uzasadnioną pomoc, o którą może poprosić użytkownik w związku ze swoimi obowiązkami dotyczącymi spełniania wniosków osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonania ich praw wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych. Indeed bezzwłocznie powiadomi użytkownika o otrzymaniu od osoby, której dane dotyczą, wniosku w zakresie wykonania jej praw wynikających z Właściwej ustawy o ochronie danych, w odniesieniu do Danych osobowych Klienta. Indeed nie będzie odpowiadać niezależnie na tego rodzaju wnioski osób, których dane dotyczą, chyba że Obowiązująca ustawa o ochronie danych wymaga inaczej. Użytkownik zobowiązuje się poinformować firmę Indeed (będącą podmiotem przetwarzającym / dostawcą usług) o otrzymaniu prośby od podmiotu, którego dotyczą dane (lub konsumenta) i przekazać firmie Indeed niezbędne informacje umożliwiające jej realizację prośby, jeśli będzie do tego zobowiązana; oraz

6.2 Indeed powiadomi użytkownika o wszelkich pytaniach lub wiadomościach otrzymanych od właściwych organów nadzorczych, które dotyczą Danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszego Załącznika oraz Umowy, chyba że zabrania tego prawo lub organ regulacyjny. Użytkownik odpowiada za wszelką komunikację i korespondencję z właściwym organem nadzorczym dotyczącą jego roli jako Administratora Danych osobowych Klienta, wynikającej z Obowiązującej ustawy o ochronie danych i w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 1. Ocena skutków dla ochrony prywatności i uprzednie konsultacje

W zakresie wymaganym na podstawie Właściwej ustawy o ochronie danych i uwzględniając charakter świadczonych usług oraz informacji udostępnianych Indeed, oraz w zakresie, w jakim użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich informacji, firma Indeed zapewni na uzasadnioną prośbę użytkownika uzasadnioną pomoc w związku z obowiązkiem przeprowadzania oceny skutków dla ochrony prywatności / danych osobowych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klienta.

 1. Podwykonawcy przetwarzania 

Użytkownik zasadniczo dopuszcza korzystanie przez Indeed z Podwykonawców przetwarzania. Lista istniejących Podwykonawców przetwarzania (w zakresie, w jakim korzysta się z ich usług) może zostać udostępniona na prośbę użytkownika. Indeed zawrze z każdym Podwykonawcą przetwarzania danych pisemną umowę, która nałoży na Podwykonawcę przetwarzania danych takie same obowiązki dotyczące ochrony danych, jakie są nałożone na Indeed na mocy niniejszego Załącznika. Użytkownik niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu 10 dni roboczych, powiadomi firmę Indeed na piśmie o swoim ewentualnym uzasadnionym sprzeciwie wobec zmiany / wyznaczenia Podwykonawcy przetwarzania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Podwykonawcy przetwarzania są niezbędni, aby firma Indeed mogła świadczyć usługi, oraz że w razie sprzeciwu co do korzystania z Podwykonawców przetwarzania danych, bez względu na odmienne postanowienia Umowy, Indeed nie będzie mieć obowiązku świadczenia na rzecz użytkownika usług, do których angażuje Podwykonawców przetwarzania danych, a wszelkie związane z tym adaptacje wymagane przez użytkownika odbędą się na koszt użytkownika. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane w drodze procedury rozwiązywania sporów umownych.

 1. Przekazywanie danych

9.1 Przekazywanie danych poza EOG/Szwajcarię 

W zakresie, w jakim RODO i uzupełniające przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich UE („Prawo UE dotyczące ochrony danych”) dotyczą przetwarzania Danych osobowych Klienta, Indeed zgadza się nie przekazywać Danych osobowych Klienta poza teren EOG i/lub Szwajcarii do kraju, który nie jest wskazany przez Komisję Europejską lub Organ nadzorczy na mocy Prawa UE dotyczącego ochrony danych jako kraj, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, chyba że firma Indeed upewniła się, że stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynikają inne wymogi. Indeed i Użytkownik niniejszym podpisują Standardowe klauzule umowne (jak określono dalej w Załączniku do niniejszej Umowy) w związku z takim przekazywaniem.

9.2 Przekazywanie danych poza Wielką Brytanię 

Z zastrzeżeniem punktu 9.4 poniżej Strony stosują brytyjskie standardowe klauzule umowne ze zmianami wprowadzanymi okresowo przez Komisarza ds. informacji („Brytyjskie standardowe klauzule umowne”) w celu ochrony Danych osobowych Klienta, które są przekazywane z Wielkiej Brytanii za granicę do państwa, które nie jest uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Użytkownik działa w charakterze eksportera danych i będzie wykonywać lub wymagać od odpowiednich podmiotów wykonania brytyjskich standardowych klauzul umownych w odniesieniu do odpowiedniego podmiotu Indeed lub podmiotu zewnętrznego działającego w charakterze importera danych.

9.3 Przekazywanie danych poza granice państw innych niż EOG / Szwajcaria / Wielka Brytania 

W przypadku przekazywania Danych osobowych Klienta poza kraj pochodzenia w związku ze świadczeniem usług na mocy Umowy i jeśli nie jest to kraj EOG, Szwajcaria ani Wielka Brytania, Strony będą współpracować w dobrej wierze, aby ustanowić odpowiedni mechanizm przekazywania danych zgodnie z wymogami Właściwej ustawy o ochronie danych.  

9.4 Przekazywanie danych poza granice państw innych niż EOG / Szwajcaria / Wielka Brytania 

Indeed  poddaje się samocertyfikacji i przestrzega postanowień programu Ram ochrony prywatności danych UE–USA (EU-U.S. DPF) opisanych tutaj: https://www.dataprivacyframework.gov/, z rozszerzeniem EU-U.S. DPF obejmującym Wielką Brytanię, programu Ram ochrony prywatności danych Szwajcaria–USA (Swiss-U.S. DPF), w formie podanej przez amerykański Departament Handlu, oraz firma Indeed w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązuje się utrzymywać samocertyfikację oraz przestrzegać rzeczonych Ram (lub ich nowelizacji) w odniesieniu do Przetwarzania Danych osobowych Klientów przekazywanych z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do USA, oraz zapewnić Danym osobowym Klientów ochronę na co najmniej takim samym poziomie jak poziom wymagany zapisami EU-U.S. DPF, obejmując między innymi Zasadę dalszego przekazywania.  Indeed ponadto zgadza się również przetwarzać Dane osobowe Klienta wyłącznie (i) w ograniczonych i określonych celach, na które wyraziły zgodę osoby, których dane dotyczą, i określonych w niniejszej Umowie (ii) zgodnie z niniejszą Umową, Zasadami DPF UE–USA oraz (iii) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, udzialać pomocy administratorowi danych w udzielaniu odpowiedzi na zapytania osób korzystających z przysługujących im praw na mocy Zasad DPF.

9.5 Mechanizm przekazywania 

Jeśli uzgodniony przez Strony mechanizm przekazywania danych zostanie zmieniony, zastąpiony lub przestanie być uznawany za środek zapewniający „odpowiednią ochronę” przekazywania Danych osobowych Klienta, Strony w dobrej wierze wspólnie ustanowią inny ważny mechanizm przekazywania danych i/lub wdrożą dodatkowe środki potrzebne do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dla tych danych. Strony odniosą się zgodnie z punktem 16 (Zmiany w prawie) poniżej do wpływu na postanowienia niniejszej Umowy i świadczenie usług spowodowanego przez takie nowe wymogi.

10. Ustawa dotycząca ochrony prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (CCPA)

10.1 Poniższe postanowienia mają zastosowanie w zakresie obowiązywania ustawy CCPA. Indeed zobowiązuje się: (i) nie sprzedawać Danych osobowych (zgodnie z definicją podaną w CCPA) Klienta ani ich nie udostępniać; (ii) nie zachowywać, nie wykorzystywać ani nie ujawniać Danych osobowych Klienta w celach innych niż cele biznesowe określone zgodnie z Umową, chyba że jest to prawnie dozwolone; (iii) nie zachowywać, nie wykorzystywać ani nie ujawniać Danych osobowych Klienta w relacjach innych niż bezpośrednie relacje biznesowe pomiędzy Indeed a Klientem, jak określono w Umowie, chyba że jest to prawnie dozwolone; (iv) zapewnić Danym osobowym Klienta ten sam poziom ochrony prywatności, jaki wymagany jest od Klienta na podstawie obowiązujących wymogów CCPA; (v) powiadomić Klienta o braku możliwości dalszego spełniania wymogów CCPA oraz nawiązać współpracę z Klientem aby podjąć uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zaprzestania nieuprawnionego korzystania z Danych osobowych Klienta i podjęcia środków zaradczych w tym zakresie. 

10.2 Klient zgadza się, że Umowa podpisana przez Indeed będzie uznawana za potwierdzenie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w odniesieniu do ograniczeń sprzedaży, zachowywania, wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych Klienta. 

11.Korzystanie z Biznesowych informacji kontaktowych

Każda Strona zgadza się na używanie przez drugą Stronę jej Biznesowych informacji kontaktowych na potrzeby zarządzania umowami, przetwarzania płatności, oferowania usług i rozwoju działalności, w tym rozwoju współpracy z partnerami, oraz w innych celach opisanych w globalnej polityce prywatności Strony korzystającej (której kopie zostaną udostępnione na prośbę). W takich celach i bez względu na odmienne postanowienia zawarte w Umowie i niniejszym Załączniku dotyczące w ogólnym zakresie Danych osobowych Klienta, każda Strona jest uznana jako niezależny Administrator Biznesowych informacji kontaktowych drugiej Strony i jest uprawniona do przekazywania takich informacji do kraju, w którym Strona ta prowadzi swoją globalną działalność. 

12.Wyłączenie odpowiedzialności

Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia zgłaszane przez osobę, której dane dotyczą, wynikające z działania lub zaniechania firmy Indeed lub jej Podmiotów powiązanych bądź w związku z takim działaniem lub zaniechaniem w zakresie, w jakim firma Indeed postępowała zgodnie z poleceniami użytkownika. 

13.Postanowienia mające zastosowanie

13.1 Niniejszy Załącznik stanowi całość porozumienia między Stronami w odniesieniu do jego przedmiotu i niniejszym wyłącza wszelkie uprzednie oświadczenia i umowy. 

13.2 Dla uniknięcia wątpliwości i bez uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą, niniejszy Załącznik oraz wszelkie Standardowe klauzule umowne (lub inne umowy dotyczące przekazywania danych) zawierane przez Strony lub ich podmioty powiązane w związku z usługami świadczonymi na podstawie Umowy będą uznawane za część Umowy, a warunki dotyczące odpowiedzialności określone w Umowie będą obowiązywać wobec wszystkich roszczeń z niej wynikających.

13.3 W razie sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika i Umowy zastosowanie mają postanowienia Załącznika. W razie sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Załącznika i Standardowych klauzul umownych zastosowanie mają Standardowe klauzule umowne. Wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące.

14. Rozłączność postanowień

Zapisy niniejszego Załącznika są interpretowane oddzielnie oraz niezależnie od innych i jeśli, któryś zapis stanie się niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie w dowolnej jurysdykcji, nie wpłynie to na zgodnośc z prawem, ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych zapisów niniejszego Załącznika w danej jurysdykcji.

15. Powiadomienia i zmiany

Wszelkie powiadomienia, zgody, żądania i inne wiadomości wymagane lub dozwolone na mocy niniejszego Załącznika powinny zostać sporządzone na piśmie. Zmiany niniejszego Załącznika wymagają formy pisemnej i podpisu obu Stron pod rygorem nieważności.

16. Zmiany w prawie 

W przypadku (i) nowo uchwalonej Obowiązującej ustawy o ochronie danych, (ii) zmiany istniejącej Obowiązującej ustawy o ochronie danych (w tym jej ogólnie przyjmowanej interpretacji), (iii) wszelkich interpretacji nowej lub istniejącej Obowiązującej ustawy o ochronie danych przez użytkownika lub (iv) wszelkich istotnych nowych lub powstających zagrożeń dla bezpieczeństwa cyfrowego, które wymagają indywidualnych lub grupowych zmian w sposobie świadczenia usług Indeed na rzecz użytkownika, Strony uzgodnią na piśmie, w jaki sposób wpłynie to na usługi świadczone przez Indeed i wprowadzą odpowiednie modyfikacje warunków Umowy i Usług zgodnie z wszelkimi procedurami wprowadzania zmian uzgodnionymi przez Strony. 

17. Prawo właściwe i jurysdykcja

17.1 Jurysdykcja, której podlega niniejszy Załącznik, została wskazana w Umowie. W przypadku braku klauzuli o jurysdykcji w Umowie wszelkie spory lub roszczenia dotyczące niniejszego Załącznika będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z:

17.1.1 prawem stanu Teksas, w przypadku podmiotu Indeed będącego stroną Umowy, znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, 

17.1.2 w przypadku podmiotu Indeed będącego stroną Umowy, znajdującego się poza Stanami Zjednoczonymi — prawem irlandzkim, a ponadto każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej osobistej właściwości (w tym w związku z pozaumownymi sporami lub roszczeniami) sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Podmiot przetwarzający dane znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie w Irlandii, jeśli Podmiot przetwarzający dane znajduje się w innym miejscu.

ZAŁĄCZNIK

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE DLA EOG

 1. Odpowiednie Standardowe klauzule umowne dotyczące Administratora-Podmiotu przetwarzającego dane (Moduł 2) są dostępne na stronie: https://hrtechprivacy.com/c2pscc
 1. Na potrzeby zawarcia Standardowych klauzul umownych:

                  a) Opcjonalna Klauzula 7 nie obowiązuje.

                  b) Opcja 2 Klauzuli 9 (Korzystanie z podwykonawców przetwarzania) obowiązuje.

                  c) Opis przekazywania Danych osobowych w Załączniku A do niniejszej Umowy zostanie uznany za zastępujący Aneks I do Standardowych klauzul umownych.

                 d) Załącznik B do niniejszej Umowy zostanie uznany za zastępujący Aneks II do Standardowych klauzul umownych.

BRYTYJSKIE STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE

       1. Załącznik w sprawie Brytyjskich standardowych klauzul umownych jest dostępny pod adresem: https://hrtechprivacy.com/uk-scc

       2. Na potrzeby zawarcia Załącznika w sprawie brytyjskich standardowych klauzul umownych:

                 a) Uznaje się, że informacje zawarte w Załączniku A do niniejszej Umowy mają zastosowanie do Tabeli 1, 2 i 3 brytyjskich standardowych klauzul umownych.

                 b) Uznaje się, że informacje zawarte w Załączniku B do niniejszej Umowy mają zastosowanie do ostatniego wiersza (Aneks II) Tabeli 3 brytyjskich standardowych klauzul umownych.

ZAŁĄCZNIK A

A. LISTA STRON

Eksporter(-rzy) danych / Klient:
Nazwa:
Adres
:Imię i nazwisko, stanowisko, informacje na temat osoby do kontaktu:
Odpowiednie działania:
Role:


Importer danych:
Nazwa:
Indeed Ireland Operations Limited
Adres:
Block B, Capital Dock, 80 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HE36 Irlandia
Osoba do kontaktu:
Indeed Ireland Operations Limited
ATTN: Data Protection Officer
Block B, Capital Dock 
80 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2, D02 HE36
Irlandia
Odpowiednie działania:
Indeed dostarcza internetową platformę i świadczy powiązane usługi na rzecz osób poszukujących pracy, umożliwiające przekazywanie CV i wyszukiwanie ofert pracy, a na rzecz firm usługi umożliwiające dodawanie ofert pracy, łączenie ofert i lokalizowanie kandydatów („Usługi Indeed”).
Rola:
Podmiot przetwarzający dane

B. OPIS PRZEKAZYWANIA DANYCH

Kategorie osób, których dane dotyczą
Przekazywane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób, których dane dotyczą: osób, których Dane osobowe są przekazywane Indeed za pośrednictwem Usług przez (lub na polecenie) Klienta, które mogą obejmować między innymi pracowników Klientów lub Podmiotów powiązanych, wykonawców i użytkowników końcowych.
Cel przekazywania
Dane są przekazywane w następujących celach: Indeed będzie przetwarzać wyłącznie Dane osobowe Klienta jako Podmiot przetwarzający dane w następujących celach i wyłącznie, gdy jest to niezbędne i proporcjonalne do celu wykonania instrukcji Klienta: świadczenie i aktualizacja Usług zgodnie z licencją, konfiguracją i wykorzystaniem przez Kliena i jego użytkowników, w tym poprzez korzystanie przez Klienta z ustawień Indeed, kontroli administratora lub innych funkcji; zabezpieczenie i monitorowanie Usług w czasie rzeczywistym; rozwiązywanie problemów, usterek i błędów; zapewnianie wsparcia na prośbę Klienta, w tym stosowanie wiedzy pozyskanej z indywidualnych próśb Klienta o wsparcie, aby zapewniać korzyści wszystkim Klientom Indeed, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim taka wiedza jest zanonimizowana zgodnie z Umową i niniejszym Załącznikiem A określającym przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania Danych osobowych w charakterze Administratora / Podmiotu przetwarzającego dane oraz wszelkimi innymi udokumentowanymi poleceniami przekazanymi prze Klienta i przyjętymi do wiadomości przez Indeed jako polecenia dla potrzeb niniejszego Załącznika.
Kategorie Danych osobowych
W zależności od Usług, z których korzysta użytkownik, przekazywane dane osobowe mogą dotyczyć przede wszystkim następujących kategorii: 
Informacje o koncie Indeed: dane powiązane z kontem Indeed użytkownika końcowego, hasło, nazwa firmy i preferencje Klienta. Obejmuje to: unikalny identyfikator użytkownika Indeed, login do mediów społecznościowych (opcjonalnie), adres e-mail i wyświetlaną nazwę.
Dane uwierzytelniające Klienta: może to obejmować nazwę użytkownika i hasło, chyba że używana jest funkcja jednokrotnego logowania (SSO).
Treści rozmów kwalifikacyjnych. Może to obejmować materiały filmowe, dźwiękowe, transkrypcje, notatki z rozmów i pytania rekrutacyjne.
Wiadomości na czacie. Treści przesyłane między użytkownikami na platformie wideo hostowanej przez Indeed (np. Rozmowa kwalifikacyjna Indeed)
Kalendarz. Może to obejmować harmonogramy spotkań i informacje o wydarzeniach udostępniane za pośrednictwem integracji kontrolowanych przez Klienta (np. Outlook, Kalendarz Google).
Materiały kandydatów: dane udostępniane pracodawcom przez Osoby poszukujące pracy w procesie rekrutacji. Te dane mogą obejmować aplikacje, które ogólnie zawierają CV osób poszukujących pracy, dane rekrutacyjne (takie jak odpowiedzi na pytania rekrutacyjne lub wyniki kwalifikacji), listy motywacyjne i wszelkie inne dane, które osoba poszukująca pracy zgadza się udostępnić Pracodawcom, gdy wyraża zainteresowanie możliwościami zatrudnienia, np. aplikując lub rejestrując się na wydarzenia. 
Materiały pracodawców: może to obejmować dane kontaktowe do otrzymywania aplikacji i wiadomości, profile osób rekrutujących, informacje dotyczące wyników rekrutacji i notatki pracodawców o kandydatach oraz ich preferencjach.
Metadane z rozmów kwalifikacyjnych: może to obejmować informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, takie jak obecność, jakość, strefa czasowa, uczestnictwo i czas trwania wydarzeń oraz aktywność w sieci i przykładowy tekst zapisywany w panelu. 
Informacje o urządzeniach i sieci: informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym użytkownika, które mogą obejmować dane sieciowe, system operacyjny, agenta użytkownika, adres MAC/IP i dzienniki usługi.
Dane dotyczące opinii i zadowolenia użytkowników: może to obejmować rankingi i oceny opisowe dotyczące tego, jak możemy ulepszyć nasze usługi. 
Częstotliwość przekazywania danych (np. czy dane przekazywane są jednorazowo czy regularnie) 
Ciągłe
Specjalne kategorie danych osobowych (jeśli dotyczy)
Specjalne kategorie danych osobowych nie są wymagane do korzystania z Usług. Takie specjalne kategorie mogą obejmować między innymi Dane osobowe zawierające informacje ujawniające rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia i orientacji seksualnej. W zakresie, w jakim dane wrażliwe są przesyłane, są one określane i kontrolowane przez Klienta według jego uznania.
Okres przetwarzania
Czas obowiązywania Umowy, chyba że prawo wymaga inaczej.
Charakter i przedmiot przetwarzania
Indeed będzie przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z Załącznikiem.
Okres przechowywania (lub, jeśli nie można określić, kryteria stosowane do określenia tego okresu)
Czas obowiązywania Umowy, chyba że prawo wymaga inaczej.

C. WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Wyznaczenie właściwego organu nadzorczego zgodnie z punktem 13 Standardowych klauzul umownych:
Zgodnie z art. 13 unijnych standardowych klauzul umownych właściwy organ nadzorczy musi być (i) organem nadzorującym eksportera danych w kraju ustanowienia w EOG lub (ii) jeśli eksporter danych nie jest ustanowiony w kraju EOG, organem nadzorczym mający zastosowanie w kraju EOG, w którym przedstawiciel UE eksportera danych został powołany zgodnie z art. 27 ust. 1 RODO lub (iii) jeśli eksporter danych nie ma obowiązku powoływać przedstawiciela, organ nadzorczy mający zastosowanie w kraju EOG, gdzie przebywają osoby, których dotyczą przekazywane dane.  
W odniesieniu do Danych osobowych objętych RODO właściwym organem nadzorczym jest irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych. 
W odniesieniu do Danych osobowych objętych brytyjską ustawą RODO właściwym organem nadzorczym jest Biuro Komisarza ds. Informacji („BKI”).  
W odniesieniu do Danych osobowych objętych szwajcarską ustawą DPA właściwym organem nadzorczym jest szwajcarski Komisarz federalny ds. ochrony danych i informacji. 

ZAŁĄCZNIK B

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Zgodnie z Umową Podmiot przetwarzający dane będzie stosować i utrzymywać odpowiednie (w tym techniczne i organizacyjne) środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania Danych osobowych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym dostępem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych w sieci, oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Określając techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane na podstawie Umowy, Podmiot przetwarzający dane uwzględni aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko zmiennego prawdopodobieństwa, a także wagę praw i swobód osób fizycznych.

Podmiot przetwarzający dane zachowa następujące szczególne środki bezpieczeństwa, odpowiednio:

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO – Sposób zarządzania i wsparcie dla bezpieczeństwa informatycznego

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa informatycznego zostały udokumentowane i opublikowane.
 • Wyznacza się Dyrektora ds. bezpieczeństwa, którego zakres odpowiedzialności obejmuje koordynację i monitorowanie zasad i procedur bezpieczeństwa.
 • Określa się i przydziela role oraz zakres obowiązków związanych z bezpieczeństwem.
 • Posiadane informacje o danych kontaktowych osób trzecich powinny być wykorzystane do zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak organy ścigania, odpowiednie instytucje rządowe, dostawcy, partnerzy Ośrodka Udostępniania i Analizy Informacji (ISAC).

BEZPIECZEŃSTWO HR – Odpowiedzialność pracowników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

 • Kandydaci do pracy podlegają weryfikacji zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i zasadami etycznymi, w oparciu o tytuł stanowiska i lokalizację.
 • Warunki zatrudnienia pracownika wymagają, aby zapoznał się on z Wytycznymi firmy obejmującymi Zasady dopuszczalnego korzystania, Politykę prywatności dla pracowników oraz Kodeks postępowania.
 • Podnoszenie świadomości, edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i prywatności są przeprowadzane w chwili zatrudnienia i następnie co roku.
 • Nowi i dotychczasowi pracownicy raz w roku dokumentują, otrzymują i zapoznają się z formalnym postępowaniem dyscyplinarnym.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI – Identyfikacja i zarządzanie zasobami organizacji

 • Zasoby związane z przetwarzaniem danych zostały zidentyfikowane i umieszczone w rejestrze.
 • Nowi i dotychczasowi pracownicy raz w roku dokumentowali, otrzymali i zapoznali się z zasady dopuszczalnego wykorzystania.
 • Dane wrażliwe sklasyfikowano pod kątem wymogów prawnych, co umożliwiło ograniczenie do nich dostępu.

BEZPIECZEŃSTWO LOGICZNE – Kontrola dostępu do systemów przetwarzania informacji

 • Dostęp do informacji oraz urządzeń do przetwarzania informacji został ograniczony i podlega kontroli, co ma na celu zapewnienie użytkownikom minimalnego dostępu do danych, niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.
 • Wprowadzono formalny proces rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników, egzekwujący ich unikalną identyfikację.
 • Przydzielanie i wykorzystywanie praw uprzywilejowanego dostępu podlega ograniczeniu i kontroli.
 • Od użytkowników wymaga się przestrzegania bezpiecznych praktyk podczas używania informacji uwierzytelniających, w tym konfigurowania haseł o minimalnej długości wynoszącej 10 znaków. 12 kolejnych haseł nie może się powtarzać. Hasło wymaga użycia 3 spośród następujących 4 typów znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne.
 • Automatyczne wylogowanie z kont w przypadku braku aktywności, po czym do ponownego dostępu konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych i hasła.
 • Automatyczna dezaktywacja danych identyfikacyjnych użytkownika w przypadku kilku prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła.
 • Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (tj. uwierzytelnienie użytkownika wymaga co najmniej dwóch składników) przy dostępie zdalnym w ramach wirtualnej sieci prywatnej (VPN) do dowolnej sieci, systemu, aplikacji lub innych zasobów zawierających informacje objęte tajemnicą.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE – Kontrola dostępu i otoczenia obszarów przetwarzania informacji

 • Określone są obwody bezpieczeństwa, które służą ochronie obszarów zawierających informacje zastrzeżone i poufne oraz urządzenia do przetwarzania informacji.
 • Zabezpieczone obszary są chronione poprzez kontrolę dostępu, dzięki czemu można mieć pewność, że wstęp do nich posiada tylko upoważniony personel.
 • Dostęp do urządzeń służących do przetwarzania informacji wymaga logowania i jest monitorowany przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 • Stosowane są fizyczne zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi, złośliwymi atakami i wypadkami.

BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA – Bezpieczne działanie urządzeń do przetwarzania informacji

 • Zmiany dokonywane w zakresie urządzeń do przetwarzania informacji podlegają kontroli.
 • Centralnie zarządzane programy komputerowe przeciw złośliwemu oprogramowaniu służące ochronie i monitorowaniu urządzeń do przetwarzania informacji.
 • Rejestrowanie za pomocą urządzeń do przetwarzania informacji obejmuje szczegółowe dane takie jak źródło zdarzeń, data, użytkownik, znacznik czasu, adresy źródłowe, adresy docelowe ze zsynchronizowanymi źródłami czasu.
 • Przeprowadzane jest okresowe wewnętrzne i zewnętrzne testowanie penetracji systemów przetwarzania informacji w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach. Zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach są następnie obejmowane programem zarządzania lukami w zabezpieczeniach.
 • Proces niezwłocznego identyfikowania luk w zabezpieczeniach systemów, urządzeń i aplikacji oraz podejmowanie działań zaradczych w postaci łatek, aktualizacji, poprawek błędów lub innych modyfikacji mających na celu zachowanie bezpieczeństwa Danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE – Bezpieczeństwo przesyłu informacji

 • Zastosowanie standardowej zapory firewall oraz technologii szyfrowania w celu zabezpieczenia bramek i kanałów, przez które przepływają dane (np. TLS/SSL).
 • Szyfrowanie pewnych wysoce poufnych danych (np. danych umożliwiających identyfikację takich jak krajowe numery identyfikacyjne, numery kart kredytowych lub debetowych) przechowywanych, jak i przesyłanych za pośrednictwem otwartych sieci, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA APLIKACJI – Bezpieczeństwo informatyczne jest planowane i wdrażane w ramach opracowywania systemów

 • Oddzielanie środowisk programowania, testowania i działania.
 • Stosowane są praktyki bezpiecznego kodowania odpowiednie dla języka programowania i środowiska programowania.
 • W odniesieniu do całości danych wejściowych przeprowadzana i dokumentowana jest kontrola błędów, w tym w zakresie wielkości, typu danych oraz dopuszczalnych zakresów lub formatów.
 • Weryfikacja wersji oprogramowania nabytego od osób trzecich jest obsługiwana lub odpowiednio wzmocniona w oparciu o rekomendacje programistów w zakresie bezpieczeństwa.
 • Personel zajmujący się tworzeniem oprogramowania przechodzi szkolenie OWASP w zakresie tworzenia bezpiecznych kodów. 
 • Stosowane są narzędzia analizy statycznej i dynamicznej celem weryfikacji, czy w przypadku wewnętrznie opracowywanych programów komputerowych przestrzegane są praktyki bezpiecznego kodowania.

RELACJE Z OSOBAMI TRZECIMI – Bezpieczeństwo informacji oraz urządzeń do przetwarzania informacji, do których dostęp mają osoby trzecie

 • Zgoda dotycząca wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego mającego na celu minimalizację zagrożeń związanych z dostępem osób trzecich do informacji i urządzeń do przetwarzania informacji wyrażana jest na piśmie.
 • Osoby trzecie oraz usługi zewnętrzne podlegają ocenie przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, co ma na celu identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony danych, którym należy zaradzić poprzez wprowadzenie środków organizacyjnych albo technicznych w trakcie zawierania umowy lub jej realizacji.

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI – Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informatycznego

 • Zakres odpowiedzialności i procedury dotyczące zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa są udokumentowane w celu określenia zadań personelu oraz etapów postępowania w przypadku incydentu.
 • Użytkownicy są szkoleni w kierunku natychmiastowego zgłaszania zaobserwowanych lub podejrzewanych słabych punktów bezpieczeństwa informatycznego lub zdarzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
 • Reakcje na incydenty naruszenia bezpieczeństwa podejmowane są zgodnie z udokumentowanymi procedurami, przeprowadza się też analizy retrospektywne.
 • Okresowo przeprowadza się ćwiczenia i opracowuje scenariusze w zakresie reagowania na incydenty, co ma na celu utrzymanie świadomości oraz sprawne działanie w razie potrzeby reagowania na rzeczywiste zagrożenia. Ćwiczenia mają na celu testowanie kanałów komunikacji, procesów podejmowania decyzji oraz możliwości technicznych osób reagujących na incydent z wykorzystaniem dostępnych im narzędzi i danych.

DOSTĘPNOŚĆ – Redundancja urządzeń do przetwarzania informacji oraz kopie zapasowe informacji

 • Regularnie wykonywane i okresowo testowane są kopie zapasowe informacji, oprogramowania oraz informacji systemowych.
 • Kopie zapasowe są szyfrowane i powielane w różnych lokalizacjach geograficznych, aby zapewnić redundancję.

ZGODNOŚĆ – Zgodność z wymogami prawnymi i umownymi oraz przeglądami bezpieczeństwa informatycznego

 • Odpowiednie prawne i umowne wymogi dotyczące urządzeń do przetwarzania informacji są dokumentowane i aktualizowane.
 • Okresowo przeprowadza się niezależne przeglądy bezpieczeństwa informatycznego oraz jego wdrażania.
 • Okresowo przeprowadza się przeglądy zgodności technicznej systemów informatycznych celem weryfikacji zgodności z zasadami i standardami obowiązującymi w firmie.