Inkluzywność osób z niepełnosprawnościami i ułatwienia dostępu w Indeed

Indeed wierzy w moc ludzkiego potencjału i stara się usuwać bariery, które uniemożliwiają pracodawcom dotarcie do najlepszych kandydatów. W ramach inkluzywności osób z niepełnosprawnościami staramy się po pierwsze, aby każdy mógł łatwo korzystać z naszej witryny internetowej.

Biały mężczyzna po amputacji i ciemnoskóry mężczyzna siedzą w kawiarni przy jednym laptopie

Łatwość dostępu to zasadniczy element naszej misji

Nieustannie poddajemy nasze procesy i oferty ocenie, rozwijając je tak, aby uwzględniały wszystkich bez wyjątku. Przy wsparciu ekspertów w danej dziedzinie oraz pracowników chętnych podzielić się swoimi doświadczeniami kroczymy naprzód pełni empatii, świadomi intersekcjonalności i zdeterminowani, by poprawiać jakość życia użytkowników.

Indeed dokłada wszelkich starań, aby w poszukiwaniu pracy wspierać wszystkich bez wyjątku, dlatego tak ważnym elementem naszej misji jest łatwy dostęp do naszej platformy.

Młoda kobieta w słuchawkach używa języka migowego podczas rozmowy wideo

Nie tylko wytyczne

Indeed przestrzega wymagań dla projektantów i programistów zawartych w międzynarodowych Wytycznych dotyczących dostępności witryn internetowych (WCAG), aby umożliwiać korzystanie z naszej platformy osobom z niepełnosprawnościami. Ponieważ odwołujemy się do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, nieustannie dążymy do tego, aby nasze oferty spełniały potrzeby osób, o których mowa w art. 508 amerykańskiej ustawy o osobach z niepełnosprawnościami.

Aby jak najbardziej usprawnić praktyki w zakresie dostępności witryn internetowych w Indeed, opracowaliśmy nasze firmowe standardy dostępności cyfrowej. Standardy te jasno określają, w jaki sposób Indeed interpretuje kryteria spełnienia wytycznych WCAG oraz obejmują oczekiwania dotyczące zgodności z przypadkami użycia specyficznymi dla Indeed. Wszystko to ma nam pomóc nieustannie koncentrować się na użytkownikach platformy.

Osoba z krótkimi ciemnymi włosami siedzi wygodnie z laptopem, korzystając z lupy ekranowej i słuchawek podczas przeglądania stron w internecie

 

Zespół Indeed wie, że do zapewnienia inkluzywności potrzeba czegoś więcej niż tylko zgodności z wytycznymi. Dlatego robimy więcej. W Indeed podejmujemy następujące działania, aby poprawić praktyki związane z inkluzywnością osób z niepełnosprawnościami oraz dostępność, którą charakteryzują się nasze miejsca pracy, materiały i produkty:

 • Uwzględnianie w naszych wewnętrznych zasadach zarówno dostępu pod względem technicznym, jak i doświadczeń użytkowników.
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń z ułatwień dostępu dla zespołów w całej organizacji.
 • Wyznaczanie każdemu zespołowi zadań i obowiązków dotyczących ułatwień dostępu.
 • Promowanie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz szacunku względem osób z niepełnosprawnościami w całej organizacji.

Technologie wspomagające

Produkty Indeed są dostępne z poziomu następujących przeglądarek i czytników ekranowych:

 • System Windows: JAWS z Chrome, NVDA z Chrome.
 • System Mac: VoiceOver z Safari.
 • System iOS: VoiceOver z Safari.
 • System Android: Talkback z Chrome.

Powyższa lista jest oparta na badaniach branżowych i danych użytkowników. Testujemy również nasze produkty i usługi w połączeniu z różnymi ustawieniami przeglądarek i klawiatur.

Mężczyzna z brodą i ciemnymi włosami słucha z zamkniętymi oczami telefonu, korzystając z programu wspomagającego słyszenie

Nasze wydarzenia

Indeed chce zagwarantować pozytywne doświadczenia wszystkim, którzy decydują się uczestniczyć w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich inkluzywność, co oznacza także wprowadzanie ułatwień dostępu.

Wymagania, które spełniamy, organizując wydarzenia:

 • Dostęp do witryny internetowej wydarzenia zgodny ze standardami WCAG 2.1 (poziom AA).
 • Napisy lub automatyczne transkrypcje na żywo prezentacji online.
 • Organizowanie wydarzeń stacjonarnych w budynkach spełniających lokalne wymagania samorządowe dotyczące dostępności.
 • Dostęp do misek z wodą i miejsce do wprowadzania zwierząt asystujących osobom z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń stacjonarnych.
 • Dłuższy czas między sesjami podczas wydarzeń stacjonarnych umożliwiający uczestnikom przejście z jednej sali do drugiej.
Uczestnicy wydarzenia Indeed FutureWorks korzystają z przestrzeni sensorycznych
 • Podczas wydarzeń stacjonarnych trwających dłużej niż cztery godziny zapewnienie co najmniej jednego pomieszczenia o ograniczonej intensywności bodźców sensorycznych dla uczestników lub mówców, którzy potrzebują przerwy od czynników stymulujących. To pomieszczenie będzie strefą ciszy objętą zakazem organizowania spotkań i używania telefonów komórkowych.
 • Obecność inkluzywnych form spędzania wolnego czasu po wydarzeniach stacjonarnych.
 • Miejsca siedzące w długich korytarzach dla uczestników wydarzeń stacjonarnych, którzy mogą potrzebować przerwy podczas przechodzenia między salami.
 • Osoba do kontaktu dostępna podczas wydarzenia, udzielająca odpowiedzi na pytania i świadcząca ewentualne dodatkowe usługi.
Zbliżenie na znak z prośbą o opinię podczas wydarzenia zorganizowanego przez Indeed dla osób poszukujących pracy

Po otrzymaniu wcześniejszej informacji nasz zespół postara się zapewnić następujące usługi:

 • Tłumaczenie na język migowy.
 • Aplikacja lub urządzenie zamieniające mowę na tekst.
 • Dostarczone przez Indeed drukowane materiały konferencyjne pisane alfabetem Braille’a lub w wersji cyfrowej możliwej do odczytu dla osób posługujących się tym alfabetem (w zależności od potrzeb).
 • Inne usługi.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych potrzeb uczestników, jednak jeśli zaistnieje taka konieczność, możemy świadczyć także inne usługi. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby organizować wydarzenia dostępne dla każdego i odpowiadać na potrzeby uczestników.

Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi z zakresu dostępności podczas wydarzeń organizowanych przez Indeed

Chcemy, aby każda osoba miała pozytywne wrażenia związane z udziałem w naszych wydarzeniach. Zgłaszając zapotrzebowanie na usługę z zakresu dostępności, należy podać następujące informacje:

 • Rodzaj usługi.
 • Okres zapotrzebowania na usługę (w przypadku kilkudniowych wydarzeń).
 • Wszelkie dodatkowe informacje potrzebne do świadczenia usługi.
 • Propozycję usługi alternatywnej w razie braku możliwości świadczenia danej usługi.

Odwiedź witrynę internetową wydarzenia, w którym bierzesz udział, aby uzyskać dane kontaktowe.

Uczestnik wydarzenia Indeed przygląda się jednemu z produktów

Każda opinia ma znaczenie

Cenimy sobie opinie użytkowników dotyczące dostępności Indeed. Będziemy wdzięczni za opisanie wrażeń z korzystania z Indeed, szczególnie w zakresie napotkanych ograniczeń dostępności.

Cz chcesz pomóc nam się doskonalić? Opowiedz nam trochę o sobie w tej krótkiej ankiecie.

Podziel się swoimi doświadczeniami Wypełnij ankietę
Kobieta z bezprzewodowymi słuchawkami siedzi przy stole, popijając gorący napój i korzystając z laptopa