Oceń firmę Securitas - zajmie to tylko minutę!
Informacje dot. Twoich ocen:
  • NIGDY nie wyświetlamy Twojej oceny przy składaniu aplikacji
  • Ocena jest publikowana anonimowo na stronie Indeed

Oceń tą firmę

*wymagane

Dodaj ocenę pracodawcy

Ukryj
Wskazówki(Minimalna liczba znaków:50)

Wyraź swoją opinię o:

  • swoim typowym dniu w pracy
  • możliwościach rozwoju w tej firmie
  • kadrze zarządzającej
  • kulturze miejsca pracy
  • najtrudniejszej części swojej pracy
  • najprzyjemniejszej części swojej pracy

NIE PODAWAJ żadnych poufnych danych dot. firmy, ani żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko).

Twoja opinia na temat firmy oraz stanowisko będą udostępnione na portalu Indeed.

Zasady oceniania

Opowiedz nam o sobie

Wynagrodzenie

POUFNE - Informacja dotycząca wynagrodzenia jest całkowicie anonimowa i nie zostanie zawarta w Twojej ocenie.

Oceń prezesa

Czy zgadzasz się z polityką prezesa firmy Securitas?