Oceny

Ocena ogólna

2,0
Na podstawie 3 ocen
50
40
31
21
11
Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
4,0
Zarobki/pakiet socjalny
1,0
Gwarancja stałego zatrudnienia/możliwość awansu
1,3
Kadra zarządzająca
1,3
Kultura organizacyjna/atmosfera
2,0