Pytania i odpowiedzi dot. firmy Philip Morris International

Tutaj znajdziesz pytania i odpowiedzi innych osób dot. pracy i rozmowy kwal. w firmie Philip Morris International.

Zadaj pytanie

Twoje pytanie będzie widoczne dla wszystkich. Upewnij się, że nie zawiera ono żadnych osobistych informacji. Wytyczne
Najlepsze pytania odnoszą się bezpośrednio do firmy Philip Morris International.
  • Jaka jest atmosfera i kultura pracy?
  • Jakie są godziny pracy?
  • Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Zobacz pytania dotyczące:

2 pytania

Brak koordynacji działań, których generalnym celem jest zmiana profilu firmy na innowacyjny i rynkowo postrzegany jako bardziej sexy. Brak koordynacji skutkuje chaosem systemowym, z którym średnio radzi sobie grupa wsparcia, nieustannym żądaniem testowania przez użytkowników biznesowych nowych rozwiązań (jakby nie mieli dość swoich zajęć day-to-day) i pojawianiem się sprzecznych ze sobą działań typu projekt A bada jak opóźnić wykonanie kroku w procesie a projekt B, robiony w pokoju obok, bada jak przyspieszyć ten sam krok - bez jakiejkolwiek koordynacji działań między pokojami. Oczywiście musi być conf call zajmujący czas użytkownikom biznesowym, który organizuje projekt A a później znów conf call organizowany przez projekt B. Uźytkownikowi biznesowemu po prostu przeszkadza się pracować a nierzadko naprawdę ma co robić - szczególnie jak jest okres urlopowy i są zastępstwa. Organizatorzy projektu oczywiście mają klapki na oczy i ich nie interesuje, że użytkownik jest mega zajęty w danym momencie. Wdzwaniać się w te róźne conf calle, później testować, nierzadko scenariusze biznesowe, które samemu każą przygotować (!!!) i koniec.

Data odpowiedzi:

Kultura organizacyjna jest tylko w teorii, większość pracowników szuka nowej pracy

Data odpowiedzi:

Profil potwierdzony