Dostępność strony internetowej firmy Indeed

Pomagamy ludziom znaleźć pracę. Wszystkim.

Dokładamy wszelkich starań, aby witryna internetowa Indeed była dostępna dla wszystkich korzystających z niej osób. Nieustannie oceniamy naszą ofertę pod kątem dostępności, szkolimy pracowników z zakresu znaczenia dostępności treści internetowych i poprawiamy dostępność serwisu. Pomagamy wszystkim osobom bez wyjątku w znalezieniu pracy, a zapewnienie im dostępu do naszych zasobów jest istotnym elementem tej misji.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę z protezą nogi siedzącego wygodnie przy biurku z jamnikiem u stóp.
Ilustracja przedstawiająca mężczyznę z protezą nogi siedzącego wygodnie przy biurku z jamnikiem u stóp.

Jak zapewniamy dostępność?

W Indeed podejmujemy następujące działania, aby poprawić dostępność, którą charakteryzują się nasze miejsca pracy i produkty:

  • Uwzględniamy dostępność w naszej polityce wewnętrznej
  • Nieustannie szkolimy naszych pracowników z zakresu dostępności
  • Wyznaczamy jasne cele i obowiązki w zakresie zapewnienia dostępności

Standardy zgodności

Wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) dotyczące dostępności treści internetowych (strona w języku angielskim*) określają zasady, których należy przestrzegać, projektując witryny internetowe, aby umieszczane tam treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Inkluzja cyfrowa jest elementem naszej szeroko zakrojonej strategii dotyczącej różnorodności, inkluzywności i poczucia przynależności. Nasze dążenia do opracowania dostępnej oferty opierają się na wytycznych WCAG 2.1 dla poziomu AA. W związku z tym nieustannie staramy się spełniać wymagania wszystkich osób, o których mowa w punkcie 508 amerykańskiej ustawy o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act, ADA).

* Nieoficjalne lub przyjęte przez inicjatywę na rzecz dostępności sieci (Web Accessibility Initiative, WAI) tłumaczenia poszczególnych rozdziałów wytycznych WCAG na różne języki można znaleźć tutaj i tutaj.

Ilustracja przedstawiająca kobietę z aparatem słuchowym spoglądającą na ekran smartfonu, którego zawartość widać w tle.
Ilustracja przedstawiająca kobietę z aparatem słuchowym spoglądającą na ekran smartfonu, którego zawartość widać w tle.

Obsługiwane technologie

Witryna internetowa Indeed jest dostępna z poziomu następujących przeglądarek i obsługuje wymienione niżej technologie wspomagające.

  • System operacyjny Windows: czytniki ekranu JAWS dla przeglądarki Chrome oraz czytniki ekranu NVDA dla przeglądarki Chrome.
  • System operacyjny Mac: czytnik ekranu VoiceOver dla przeglądarek Safari i Chrome.
  • System operacyjny iOS: czytnik ekranu VoiceOver dla przeglądarki Safari.
  • System operacyjny Android: czytnik ekranu Talkback dla przeglądarki Chrome.

Opinia

Czekamy na opinie na temat dostępności witryny internetowej Indeed. Chętnie poznamy wszelkie problemy napotkane przez użytkowników.

Skontaktuj się z nami