Ułatwienia dostępu w Indeed

Ułatwienia dostępu w Indeed

Pomagamy znaleźć pracę.

Indeed wierzy w moc ludzkiego potencjału i dąży do usuwania przeszkód, które utrudniają znalezienie pracy. To podstawa zobowiązania firmy, by ułatwić korzystanie z naszej platformy. Aby osiągnąć ten cel, nieustannie poddajemy nasze procesy i oferty ocenie oraz modyfikujemy je tak, aby obejmowały wszystkich bez wyjątku. Przy wsparciu ekspertów merytorycznych i pracowników chętnych podzielić się swoimi doświadczeniami kroczymy naprzód pełni empatii, świadomi intersekcjonalności i zdeterminowani, by poprawiać jakość życia użytkowników.

Indeed dokłada wszelkich starań, aby wspierać wszystkich w poszukiwaniu pracy, dlatego tak ważnym elementem naszej misji jest łatwy dostęp naszej platformy.

Nie tylko wytyczne

Indeed przestrzega wymagań dla projektantów i programistów zawartych w międzynarodowych Wytycznych dotyczących dostępności witryn internetowych (WCAG), aby umożliwiać korzystanie z naszej platformy przez osoby z niepełnosprawnościami. Cyfrowa integracja jest elementem naszej szerszej strategii dotyczącej środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego, a projektując i programując funkcje, postępujemy zgodnie z zasadą 2.1 WCAG, poziom AA, by zapewnić ich dostępność dla wszystkich. Przestrzeganie zasad dostępności oznacza również, że skupiamy się na spełnianiu potrzeb osób wskazanych w Sekcji 508 amerykańskiej ustawy o osobach z niepełnosprawnościami (ADA).

Podsumowując, zespół Indeed wie, że do zapewnienia inkluzywności potrzeba czegoś więcej niż tylko zgodności z wytycznymi. Chcemy zrobić coś więcej. Oto środki stosowane przez Indeed w celu ułatwienia dostępu do naszych miejsc pracy i produktów:

 • Uwzględnianie opinii dotyczących dostępu i obsługi przez użytkowników z niepełnosprawnościami w naszych wewnętrznych zasadach.
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń z ułatwień dostępu dla zespołów w całej organizacji.
 • Przydzielanie każdemu zespołowi zadań i odpowiedzialności dotyczących ułatwień dostępu.
 • Nacisk na zrozumienie niepełnosprawności i promowanie szacunku względem osób z niepełnosprawnościami w całej organizacji.

Technologie wspomagające

Technologie wspomagające

Indeed wie, że każdy użytkownik jest wyjątkowy, a w przypadku osób korzystających z technologii wspomagających obsługę naszej witryny zdajemy sobie sprawę, że wybierane przez nie narzędzia również mogą być wyjątkowe. Indeed proponuje następujące połączenia przeglądarek i czytników ekranowych ułatwiających korzystanie z platformy:

 • System Windows: JAWS z Chrome, NVDA z Chrome.
 • System Mac: VoiceOver z Safari.
 • System iOS: VoiceOver z Safari.
 • System Android: Talkback z Chrome.

Powyższa lista jest niekompletna i nie uwzględnia wszystkich istniejących technologii. Chcąc doskonalić ofertę, testujemy nasze produkty i usługi w połączeniu z różnymi ustawieniami przeglądarek i klawiatur, a także ręcznie.

Nasze wydarzenia

Indeed chce zagwarantować pozytywne doświadczenia wszystkim, którzy decydują się uczestniczyć w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich inkluzywność, co oznacza także wprowadzanie ułatwień dostępu.

Wymagania, które spełniamy, organizując wydarzenia:

 • Dostęp do witryny internetowej wydarzenia zgodnie ze standardami WCAG 2.1 AA.
 • Napisy lub automatyczne transkrypcje na żywo prezentacji online.
 • Organizowanie wydarzeń stacjonarnych w budynkach spełniających lokalne wymagania samorządowe dotyczące dostępności.
 • Dostęp do misek z wodą i miejsce do wprowadzania zwierząt asystujących osobom z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń stacjonarnych.
 • Dłuższy czas między sesjami podczas wydarzeń stacjonarnych umożliwiający uczestnikom przejście z jednej sali do drugiej.
 • Podczas wydarzeń stacjonarnych trwających dłużej niż 4 godziny zapewnienie co najmniej jednego pomieszczenia o ograniczonej intensywności bodźców sensorycznych dla uczestników lub mówców, którzy potrzebują przerwy od czynników stymulujących. To pomieszczenie będzie strefą ciszy objętą zakazem organizowania spotkań i używania telefonów komórkowych.
 • Inkluzywny charakter aktywności dodatkowych po wydarzeniach stacjonarnych.
 • Miejsca siedzące w długich korytarzach dla uczestników wydarzeń stacjonarnych, którzy mogą potrzebować przerwy podczas przechodzenia między salami.
 • Osoba kontaktowa dostępna podczas wydarzenia, udzielająca odpowiedzi na pytania i świadcząca ewentualne dodatkowe usługi.

Po otrzymaniu wcześniejszej informacji nasz zespół postara się zapewnić następujące usługi:

 • Tłumaczenie na język migowy.
 • Aplikacja lub urządzenie zamieniające mowę na tekst.
 • Dostarczone przez Indeed drukowane materiały konferencyjne pisane alfabetem Braille’a lub w wersji cyfrowej możliwej do odczytu dla osób posługujących się tym alfabetem (w zależności od potrzeb).
 • Inne usługi.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych potrzeb uczestników, jednak jeśli zaistnieje taka konieczność, możemy świadczyć także inne usługi. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby organizować wydarzenia dostępne dla każdego i odpowiadać na potrzeby uczestników.

Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi z zakresu dostępności podczas wydarzeń organizowanych przez Indeed

Chcemy, aby każda osoba mogła uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Zgłaszając zapotrzebowanie na usługę z zakresu dostępności, należy podać następujące informacje:

 • Rodzaj usługi.
 • Okres zapotrzebowania na usługę (w przypadku kilkudniowych wydarzeń).
 • Wszelkie dodatkowe informacje potrzebne do świadczenia usługi.
 • Propozycję usługi alternatywnej, jeśli świadczenie potrzebnej usługi jest niemożliwe.

Każda opinia ma znaczenie

Opinie użytkowników pozwalają nam dostosować ułatwienia dostępu w Indeed. Będziemy wdzięczni za opisanie wrażeń z korzystania z Indeed, szczególnie w zakresie napotkanych ograniczeń dostępności.

Dziękujemy.

Skontaktuj się z nami, aby przekazać opinię